0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Thực trạng thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 58 -60 )

6. Kết cấu của luận văn

2.2.2.2. Thực trạng thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư

Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Đồng Nai

Đơn vị: tỷ đồng

Biểu đồ 2.5: Doanh số thanh toán qua POS và ATM của chi nhánh

Nguồn: Báo cáo Tổ ATM năm 2012-2015

Cùng với việc gia tăng ĐVCNT, doanh số thanh toán thẻ qua POS không ngừng tăng cao. Cụ thể, năm 2013 đạt 7.4 tỷ đồng (tăng 131.25% so với năm 2012), năm 2014 đạt 10.8 tỷ đồng (tăng 45.95% so với năm 2013), năm 2015 đạt 20.6 tỷ đồng (tăng 90.74% so với năm 2014). Là một chi nhánh mới thành lập nhưng lượng khách hàng thanh toán qua POS ngày một tăng và cho thấy tiềm năng phát triển máy POS của chi nhánh là đáng kể. Nhưng số liệu trên chi đánh giá là một chi nhánh mới. Doanh số ATM cũng tăng lần lượt là 6.7%; 14.33 %; 36.38%. Bởi lẽ năm 2015 tăng cao là vì khách hàng dần quen và biết đến địa điểm đặt ATM của chi nhánh nhiều hơn và đến giao dịch nhiều hơn là cho doanh số của các máy ATM tăng cao. Chính doanh số cao cũng làm cho phí dịch vụ thẻ cũng tăng theo.

2012 2013 2014 2015 POS 3,2 7,4 10,8 20,6 ATM 582 621 710 968,3 0 200 400 600 800 1000 1200

Bảng 2.8 : Tăng trưởng doanh số thanh toán thẻ qua POS và ATM Đơn vị: tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng (%) 2012 2013 2014 2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014 POS 3.2 7.4 10.8 20.6 131.25 45.95 90.74 ATM 582 621 710 968.3 6.70 14.33 36.38

Nguồn: Báo cáo Tổ ATM năm 2012-2015

Biểu Đồ 2.6: Thị phần thanh toán thẻ qua POS của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo cáo phân tích thị trường của tổ thẻ BIDV CN NĐN

Năm 2015, với doanh số thanh toán thẻ đạt 20,6 tỷ đồng, BIDV Nam Đồng Nai chiếm 9,49% thị phần doanh số thanh toán thẻ qua POS của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Xếp thứ 5 trong toàn bộ các ngân hàng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các ngân hàng có doanh số lớn là ngân hàng như Vietcombank (chiếm 31.52%) và Vietinbank (chiếm 22.87%). Trong các năm gần đây BIDV NĐN tuy đã đầu tư thêm thiết bị máy POS nhưng nhìn vào thực tế cho thấy thì chừng đó vân không đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện nay. Một phần cũng là do các máy POS của chi nhánh đặt đều nằm ở các cơ sở và của hàng ít khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán

Tuy nhiên trái ngược với việc thanh toán qua POS thì năm 2015, với doanh số sử dụng thẻ để giao dịch tại máy ATM của chi nhánh đạt 968.3 tỷ đồng, BIDV NĐN chiếm 17.26% thị phần doanh số sử dụng thẻ của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Và đứng thứ 3 sau Vietcombank (chiếm 29.74%) và Vietinbank (chiếm

31.52% 22.87% 4.51% 9.49% 14.35% 17.26%

Thị phần thanh toán thẻ qua POS của các ngân hàng

Vietcombank Vietinbank Agribank BIDV Sacombank Ngân hàng khác

22.88%). Trong các năm gần đây BIDV Nam Đồng Nai luôn thuộc top 3 ngân hàng có doanh số sử dụng thẻ so với các ngân hàng trên địa bàn. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì chi nhánh tọa lạc trên vị trí nơi mà có nhiều các công ty xí nghiệp. lượng dân cư cũng như lượng công nhân đông đúc

Biểu đồ 2.7: Thị phần TT thẻ qua máy ATM của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo cáo phân tích thị trường của tổ thẻ BIDV CN NĐN

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 58 -60 )

×