0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Doanh số thẻ của BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 55 -58 )

6. Kết cấu của luận văn

2.2.2.1. Doanh số thẻ của BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai

Bảng 2.6: Số lượng thẻ do chi nhánh phát hành từ năm 2012 – 2015

Đơn vị: Thẻ

Số lượng thẻ Tốc tăng trưởng (%) 2012 2013 2014 2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014 Thẻ ghi nợ nội địa 3582 4237 5436 6843 18.29 28.30 25.88 Thẻ ghi nợ quốc tế 189 224 312 401 18.52 39.29 28.53 Thẻ tín dụng 98 112 118 122 14.29 5.36 3.39 Tổng cộng 3,869 4,573 5,866 7,366 18.20 28.27 25.57

Nguồn: Báo cáo tổ thẻ BIDV Nam Đồng Nai, 2013 – 2015

Tổng số lượng thẻ đã phát hành năm 2012 đạt 3869 thẻ (trong đó thẻ ghi nợ nội địa là 3582 thẻ, thẻ tín dụng là 98 thẻ). Năm 2013, số lượng thẻ phát hành có tăng so với năm 2012, nhưng tỷ lệ tăng còn thấp (thẻ ghi nợ nội địa tăng 18.29%, thẻ tín dụng tăng 14.29%).

Với việc tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm thẻ liên kết với các trường đại học, cao đẳng như cao đẳng nghề số 8; trong năm 2014, BIDV Nam Đồng Nai đã nâng tổng số lượng thẻ phát hành lên 5866 thẻ (tăng 28.27% so với năm 2013). Trong đó, thẻ ghi nợ nội địa đạt 5436 thẻ (tăng 28.3% so với năm 2013), thẻ tín dụng đạt 118 thẻ (tăng 5.36% so với năm 2013).

Bên cạnh đó, chi nhánh tích cực tiếp cận các doanh nghiệp trên địa bàn để ký kết hợp đồng mở thẻ, chi lương qua tài khoản cho nhân viên.do là chi nhánh mới thành lập nên việc tiếp cận các đơn vị trả lương gặp nhiều khó khăn nên việc tăng số lượng phát hành thẻ mới cũng không đáng kể thẻ hiện qua năm 2015 tổng số lượng thẻ được phát hành ra là 7366 thẻ trong đó thẻ ghi nợ nội chiếm 6848 tăng 25.88% so với năm 2014. Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế số lượng phát hành rất thấp.

Đơn vị: Thẻ

Biểu đồ 2.3. Số lượng thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng của chi nhánh

Nguồn: Báo cáo tổ thẻ BIDV Nam Đồng Nai, 2013 – 2015

Với số lượng thẻ phát hành đã là 7.366 thẻ trong năm 2015, BIDV Nam Đồng Nai chiếm tới 15.71% số thẻ phát hành của toàn bộ hệ thống ngân hàng trong địa bàn tỉnh. Và là ngân hàng có thị phần thẻ phát hành lớn thứ ba, chỉ sau Vietinbank (chiếm 17.88%) và Vietcombank (chiếm 20.57%).

Biểu đồ 2.4: Thị phần thẻ phát hành của các ngân hàng năm 2015

Nguồn: Báo cáo tổ thẻ BIDV Nam Đồng Nai

Năm 2016, chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh phát hành thẻ cho các đơn vị trả lương và hợp đồng hợp tác với các siêu thị, công ty mua sắm để phát hành thẻ đồng thương hiệu như BIDV – Maximark, BIDV- Coop.mark. Với những nỗ lực đó, mặc

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2012 2013 2014 2015

Thẻ ghi nợ nội địa

Thẻ ghi nợ quốc tế Thẻ tín dụng 20,57% 17,88% 6,27% 15,71% 13,25% 26,32% Thị phần phát hành thẻ của các ngân hàng Vietcombank Viettinbank Agribank BIDV Sacombank Ngân hàng khác

dù trong năm 2015, các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn phát triển mạnh mẽ với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, bắt đầu chú trọng đến dịch vụ thẻ; nhưng chi nhánh vẫn duy trì và phát triển thêm nhiều thẻ mới.Số lượng thẻ mới này đa phần là thẻ ghi nợ nội địa.

Các thẻ master và thẻ Visa thì phát triển tăng trưởng rất thấp nguyên nhân là do trên địa bàn dân trí chưa cao đa phần là công nhân mức lương cũng chưa đạt đủ điều kiện để phát hành thẻ tín dụng nên khách hành chưa có nhu cầu sử dụng và một phần nữa là trên địa bàn cũng chưa lắp đặt nhiều POS vì chưa có nhiều khu vui chơi giải trí, khách hàng chưa quen thanh toán bằng thẻ. Đi đôi với việc gia tăng số lượng thẻ phát hành, BIDV Nam Đồng Nai còn tăng cường lắp đặt các thiết bị máy POS, tăng tiện ích cho khách hàng. Với các chính sách ưu đãi về phí thanh toán thẻ cho các đơn vị có doanh số cao, số lượng ĐVCNT đều gia tăng qua các năm nhưng doanh số thi chưa cao. Chi nhánh đã ký hợp đồng thanh toán thẻ với các ĐVCNT lớn như hệ thống Thế giới di động, siêu thị Vinatexmart, siêu thị Maximark, siêu thị Coopmart, các quán ăn lớn như quán Chín Hải, Lẩu Hồng …và một số trung tâm mua sắm khác…. nâng số lượng máy POS trong năm 2014 là 34 máy (tăng 113% so với năm 2013), 2015 là 56 máy (tăng 65% so với năm 2014).

Ngoài ra, các máy ATM của chi nhánh cũng được lắp đặt tại những vị trí thuận lợi, an toàn đối với người sử dụng thẻ, như tại các phòng giao dịch của tri nhánh, trường học, siêu thị,… Từ 7 máy ATM năm 2012, đến năm 2015, chi nhánh đã tăng lên 9 máy, thời gian hoạt động các máy ATM đa số là 24/24.

Số lượng ATM nhìn chung còn quá ít so với hệ thống nhưng nếu xét về góc độ chi nhánh thì phù hợp bởi vì trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì có tất cả 4 chi nhánh nên việc bổ sung thêm máy thì rất khó khăn cho việc lắp đặt những nơi có vị trí phù hợp và thuận tiện cho khách hàng,

Bảng 2.7: Số lượng máy POS, ATM của chi nhánh từ năm 2013 – 2015 ĐTV: Máy Tốc độ tăng trưởng (%) 2012 2013 2014 2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014 POS 7 16 34 56 129 113 65 ATM 7 7 9 9 0 29 0

Nguồn: Báo cáo Tổ thẻ BIDV Nam Đồng Nai, 2013 – 2015

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 55 -58 )

×