0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phó phòng kiêm kế toán tổng hợp Nguyễn Ngọc Chinh

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠICÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠICÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Cộng 10.1103,6 76.784,8 31.525 + Ở phòng kế toán: Khi nhận được các chứng từ nhập, xuất kho thành phẩm kế toán tiến hành phân loại chứng từ, ghi đơn giá tính thành tiền sau đó ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn thành phẩm vào sổ kho thành phẩm(biểu số 09). Sổ kho thành phẩm được mở riêng cho từng kho thành phẩm và mở cho từng loại, thứ thành phẩm, mỗi trang sổ là một thứ thành phẩm. Sổ kho có kết cấu giống thẻ kho nhưng không chỉ theo dõi về mặt số lượng mà còn theo dõi về mặt giá trị. Cuối tháng kế toán tiến hành cộng sổ kho thành phẩm và đối chiếu với thủ kho và phòng sản xuất kinh doanh.
 • 45
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng 2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết quả đó được tính bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và được biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận (lỗ, lãi) về bán hàng.
 • 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

Hình thức này có u điểm là giảm nhẹ khối lợng ghi sổi, đối chiếu số liệu tiến hành thờng xuyên kịp thời, cung cấp các số liệu cho việc tập hợp các chỉ tiêu kinh tế tài chính lập bảng báo cáo kế toán. Về hoạt động kinh tế của doanh nghiệp từ đó thực hiện sự kiểm tra và chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của toàn doanh nghiệp. Sự chỉ đạo công tác kế toán đợc thống nhất, chặt chẽ, tổng hợp số liệu và thông tin kinh tế kịp thời tạo điều kiện trong phân công lao động nâng cao trình độ chuyên môn hoá lao động hạch toán
 • 41
THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

+ Phú phũng phụ trỏch tài vụ: Phụ trỏch cụng tỏc nghiệp vụ kế toỏn, chịu trỏch nhiệm kiểm tra toàn bộ cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn chi tiết và tổng hợp; chịu trỏch nhiệm làm việc với cỏc cơ quan thanh tra, kiểm toỏn, theo dừi hợp đồng thầu phụ, thuờ mượn mỏy múc thiết bị; theo dừi việc thu hồi cụng nợ; theo dừi, tổng hợp sản lượng, chi phớ từng cụng trỡnh theo từng kỳ quyết toỏn, theo dừi khoỏn cỏc cụng trỡnh; nhận chứng từ cỏc đội, cụng trường do phũng Quản lý dự ỏn giao, kiểm tra bỏo cỏo quyết toỏn cỏc đội, cụng trỡnh sau khi cỏc kế toỏn viờn hạch toỏn.
 • 31
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

+ Số lượng : 16010 kg + Tổng giá trị hợp đồng : 325.003.000đ + Phương thức thanh toán : Tiền gửi Ngân hàng * Ngày 20/12/2000 Công ty nhận được giấy báo có của Ngân hàng Ngoại thương thông báo khách hàng đã chuyển số tiền 24.975,6 USD vào tài khoản của Công ty, kế toán sẽ tiến hành ghi sổ theo dõi L/C xuất khẩu đồng thời phản ánh như sau:
 • 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN

2.2.1. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất: CPSX là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào. Chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng và luôn được các nhà quản lý quan tâm vì nó gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy tổ chức tốt công tác tập hợp CPSX luôn là mục tiêu của các nhà quản lý nói chung và nhà máy Giầy Phúc Yên nói riêng đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
 • 31
Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây lắp 665.

Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây lắp 665.

- Kế toán trởng: Là ngời đứng đầu chỉ đạo trực tiếp tất cả các nhân viên kế toán, là ngời chịu trách nhiệm trớc giám đốc và Nhà nớc về mặt quản lý tài chính và báo cáo tài chính, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của phòng kế toán, thông tin kinh tế và phân tích hoạt động kinh tế theo đúng điều lệ tổ chức kế toán Nhà nớc qui định và quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty, tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
 • 41
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨMTIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨMTIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI

Như đã nói ở trên, tai Công ty, Gía vốn thành phẩm tiêu thụ hay giá thành thực tế thành phẩm xuất kho trong tháng nào thì được tính theo gía thành sản xuất thực tế của thành phẩm trong tháng đó. Vì vậy, Gía vốn của thành phẩm tiêu thụ được xác định vào cuối tháng, căn cứ vào Bảng tính gía thành thành phẩm do bộ phận kế toán giá thành cung cấp và được kế toán tiêu thụ phản ánh trên Sổ chi tiết tiêu thụ thành phẩm ở cột tương ứng.
 • 40
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁNTẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 124

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁNTẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 124

Các đội thực hiện thi công công trình không tổ chức bộ máy kế toán riêng, mà các chứng từ liên quan đến công trình thi công sẽ được kế toán thống kê đội công trình tập hợp đủ,chính xác và chuyển lên phòng KT-TC của công ty để tiến hành tổ chức kế toán.Tuy nhiên, khi tạm ứng chi phí để thực hiện giá trị khối lượng giao khoán xây lắp nội bộ, công ty không hạch toán vào TK1413, mà lại sử dụng TK1362. ( Như vậy là sai với chuẩn mực kế toán hiện hành) . Ví dụ :ở công trình 32C-Yên bái TK1362 được ghi sổ:(Biểu 13,14)
 • 30
TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM

TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM

-Xử lý các nghiệp vụ căn cứ vào chứng từ để mở các thẻ kho. Nhập dữ liệu căn cứ vào chứng từ, nghiệp vụ máy thì máy sẽ tự định khoản mà kế toán viên không cần phải tự tính. - In và lưu trữ: Cuối tháng hoặc cuối kỳ sẽ in theo yêu cầu của người sử dụng. II- THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN QUÁ TRÌNH MUA BÁN HÀNG XUẤT KHẨU TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM
 • 33
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY GRANRLE TIÊN SƠN  VIGLACERA

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY GRANRLE TIÊN SƠN VIGLACERA

- Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm các loại: Bảng cân đối kế toán hệ thống báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thuyết minh báo cáo tài chính. - Hệ thống báo cáo quản trị bao gồm các loại báo cáo: Bảng kê nhập xuất tồn vật t nguyên liệu, bản đối chiếu công nợ với khách hàng, bảng cân đối phát sinh các tiểu khoản, bảng kê các loại chi phí, báo cáo tồn kho, báo cáo kết quả tiêu thụ, báo cáo về tình hình bán hàng bị trả lại, báo cáo về tình hình chiết khấu cho khách hàng, báo cáo về chính sách bán hàng, chinhs ách giá cả của công ty, báo cáo về tình hình xuất khẩu hàng hoá của công ty, bảng kê tình hình tạm ứng cho công nhân viên, báo cáo về tình hình hao phí nguyên vật liệu trong sản xuất.
 • 45
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮPTẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮPTẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810

Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc để vào sổ chi tiết chi phí đội công trình theo từng khoản mục chi phí.  Đối với các khoản tiền trích như BHXH, BHYT thì kế toán tiền lương căn cứ theo lương cấp bậc của từng cán bộ công nhân viên, riêng tiền trích KPCĐ theo tổng quỹ lương trực trả để lập bảng kê trích theo từng khoản mục chi tiết rồi tập hợp theo từng đội công trình sau đó lên chứng từ ghi sổ và vào sổ cái. Mức trích theo qui định của Bộ Lao động thương binh xã hội : 20% BHXH, 3% BHYT, 2% KPCĐ trong đó trừ vào lương cán bộ công nhân viên là 6%, còn tính vào chi phí sản xuất chung là 19%.
 • 32
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THANH TRÌ HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THANH TRÌ HÀ NỘI

3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh còn có những hạn chế, tồn tại như sau: Việc hạch toán chi phí bán hàng còn nhiều chỗ bất hợp lý, cần được hoàn thiện ví dụ như: tiền thăm hỏi ốm đau, ma chay, cưới hỏi Trong việc xác định kết quả kinh doanh kế toán chỉ mới hạch toán tổng hợp kết quả kinh doanh của toàn Công ty mà chưa hạch toán được kết quả của từng sản phẩm. Doanh thu chủ yếu của Công ty hiện nay là cao dán hạ sốt, các loại que thử thai tiêu thụ còn kém, giá bao Plus còn cao so với các sản phẩm cùng loại của các hãng khác. Các mẫu sổ chi tiết và sổ tổng hợp không giống như.
 • 67
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG

+ Có quyền đề nghị hội đồng kỷ luật xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế tài chính. Thu hồi các khoản nợ cố tình dây dưa. + Báo cáo lên cấp trên các hành vi làm sai chế độ quản lý tài chính. 2. Kế toán tổng hợp, kiêm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán TSCĐ, đầu tư XDCB, kế toán nguồn vốn, thanh quyết toán với Ngân sách. - Phải nắm được toàn bộ nghiệp vụ kế toán tài chính ở đơn vị.
 • 49
THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Kế toán phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào chi phí của công ty.  Kế toán hàng hóa: Là người ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình lưu chuyển hàng hóa ở doanh nghiệp về mặt giá trị và hiện vật. Tính toán phản ánh đúng đắn trị giá vốn hàng nhập kho, xuất kho và trị giá vốn của hàng hóa tiêu thụ. Xác định đúng đắn kết quả kinh doanh hàng hóa. Đồng thời chấp hành đúng các chế độ tài chính về chứng từ, sổ sách nhập, xuất kho, giảm giá hàng hóa. Tổ chức kiểm kê hàng hóa đúng theo qui định, báo cáo kịp thời hàng tồn kho.
 • 48
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  Ở XÍ NGHIỆP 101  CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP 101 CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

Cộng 77.340.173 77.340.173 5-/ Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 101 Sản phẩm xây lắp của xí nghiệp 101 đợc xác định phơng pháp kiểm kê theo kì báo cáo( tháng, quý) và căn cứ vào khối lợng công việc xây lắp đã thực hiện. Bởi vậy, cuối kì báo cáo những công trình nào cha hoàn thành thì kế toán phải tiến hành đánh giá chi phí sản xuất dở dang cuối kì.Cụ thể ngày 31/12/2002tại công trình VKS có bảng khối lợng dở dang nh sau:
 • 30
20120906163744DANH_BẠ_ĐT_GỬI_CÁC_DN_(06.9

20120906163744DANH_BẠ_ĐT_GỬI_CÁC_DN_(06.9

HỒ TRUNG HIẾU Phó Phòng 43 B.NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Chuyên Viên 13 Ô.PHẠM HỒNG THÁI Chuyên Viên 13 Ô.NGUYỄN QUỐC BẢO Chuyên Viên 36 Ô.NGUYỄN TIẾN HOÀNG Chuyên Viên 36 Ô.NGUYỄN HIẾU DÂN Chuy[r]
 • 2
TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP 101  CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP 101 CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty gồm có: Giám đốc, phó giám đốc, các phòng ban chức năng và các xí nghiệp trực thuộc. - Đứng đầu công ty là giám đốc công ty chỉ đạo điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đại diện pháp nhân của công ty trớc pháp, luật đại diện quyền lợi của toàn bộ công nhân viên toàn công ty đồng thời cùng với trởng phòng kế toán chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Giúp việc cho giám đốc là hai phó giám đốc: phó giám đốc phụ trách kế hoạch tiếp thị và hai phó giám đốc kỹ thuật thi công cơ điện. Trong trờng hợp giám đốc đi vắng phó giám đốc thay mặt điều hành mọi hoạt động của công ty.
 • 32
. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

- Phụ tùng thay thế: 108.870.530 đồng. - Công cụ dụng cụ: 45.043.060 đồng. ở Công ty cơ khí Ngô Gia Tự, giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng cho các đối tợng chủ yếu đợc áp dụng phơng pháp phân bổ một lần (phân bổ 100%). Chi phí về công cụ dụng cụ sử dụng cho từng loại sản phẩm nh dao tiện, mũi khoan... cũng đợc kế toán hạch toán vào tài khoản 621- “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. Thực tế, tài khoản 627- “ Chi phí sản xuất chung” đợc công ty mở chung cho toàn bộ các phân xởng, chỉ có trên sổ chi tiết tài khoản 621 mới theo dõi cho từng loại sản phẩm. Vì vậy, để theo dõi trực tiếp yếu tố chi phí công cụ dụng cụ, tránh việc phân bổ từ chi phí sản xuất chung có thể làm giảm độ chính xác của yếu tố chi phí này trong chi phí sản xuất từng loại sản phẩm, công ty đã hạch toán nh sau:
 • 39
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VINACONEX

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VINACONEX

Công tác luân chuyển chứng từ giữa các đơn vị trực thuộc với phòng tài chính kế toán công ty vẫn còn sự chậm trễ. Thông thờng, các chứng từ phát sinh sẽ đợc kế toán đơn vị tập hợp và chỉ đến cuối tháng hoặc cuối quý mới đợc chuyển về phòng tài chính Công ty để vào sổ nhng có nhiều chứng từ phát sinh trong tháng này, kỳ này thì phải đến tháng sau, kỳ sau mới đợc gửi lên. Chính sự chậm trễ này đã làm tỷ trọng các khoản mục chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm xây lắp giữa các tháng, các kỳ biến động lớn, phản ánh không đúng, không chính xác chi phí phát sinh trong từng tháng và làm cho các công việc kế toán không hoàn thành đầy đủ, đúng thời hạn và đồng bộ vì khối l- ợng công việc quá lớn thờng bị dồn vào cuối kỳ hạch toán.
 • 23
Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung

Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung

Hàng tháng, phòng tổ chức cán bộ lao động tiền lơng căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hay công việc hoàn thành, giấy báo nghiệm thu sản phẩm và bảng chấm công do phân xởng báo cáo lên để tính lơng cho công nhân sản xuất trực tiếp. Trên cơ sở đó, các nhân viên thống kê phân xởng lập bảng thanh toán lơng cho phân xởng mình, kế toán lơng lập bảng thanh toán lơng cho các phòng ban. Sau đó, kế toán lơng và BHXH tổng hợp lơng của các phòng ban và tiến hành trích BHXH , BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ quy định, từ đó vào bảng phân bổ số 1- Bảng phân bổ tiền lơng và BHXH ( biểu 2.3)
 • 37
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY LEN HÀ ĐÔNG

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY LEN HÀ ĐÔNG

Hàng tháng, sau khi xác định tổng tiền lương được duyệt, thống kê phân xưởng tính lương sản phẩm cho từng công nhân theo cách vừa trình bày ở trên. Số tiền lương sản phẩm này được ghi vào cột lương sản phẩm trong "Bảng thanh toán tiền lương"của từng tổ và nộp lên Phòng Kế Toán. tại Phòng Kế Toán, kế toán tiền lương căn cứ vào đó và các công thức khác có liên quan tính ra các khoản phụ cấp tiền lương thời gian (nếu có)... và hoàn tất bảng thanh toán tiền lương của từng tổ.
 • 42
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC GIANG

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC GIANG

LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ chịu sức ép cạnh tranh với các công ty trong nước mà còn chịu sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt hơn từ các tập đoàn đa quốc gia, những công ty hùng mạnh cả về vốn, thương hiệu và trình độ quản lý. Do vậy, để cạnh tranh được, các doanh nghiệp cần phải tìm được cho mình một hướng đi hợp lý để tồn tại và phát triển. Một trong số các giải pháp cần phải làm là tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý… mà thông tin để làm cơ sở không thể khác hơn ngoài thông tin kế toán. Chính vì vậy các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì đòi hỏi phải có bộ máy kế toán tốt và hiệu quả.
 • 34
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

TRANG 14 Bộ máy kế toán Công ty cổ phần may Đức Giang gồm có 17 kế toán cụ thể như sau: - Trưởng phòng kế toán - Phó phòng kế toán: 2 phó phòng phó phòng kiêm kế toán thuế và phó phòng k[r]
 • 33
TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CTY VẬN TẢI THỦY SỐ I - 4 POTX

TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CTY VẬN TẢI THỦY SỐ I - 4 POTX

- 1 Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp và kế toán thanh toán lương, các khoản trích theo lương: là người giúp việc cho kế toán trưởng, trực tiếp làm một số công việc thuộc chức năng[r]
 • 10
ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINH PHÚC” PPTX

ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINH PHÚC” PPTX

- Kế toán tiền lương, thống kê công nợ phải thu VAT hàng tháng - Thủ quỹ kiêm kế toán vật tư nội bộ, kế toán bảo hiểm xã hội, kinh phí côngđoàn. - Kế toán công nợ. Để đảm bảo tối đa năng lực tài chính cho hoạt động của công ty đôn đốc công nợ phải thu, tham mưu đưa ra các biện pháp để thu hồi công nợ một cách sớm nhất, thực hiện các biện pháp đòi nợ khi được lãnh đạo thông qua. Cuối tháng có báo cáo về tình hình thu nợ hàng tháng.
 • 13
22 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

22 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1

_b._ _: Cơ cấu bộ máy kế toán và chức năng từng bộ phận trong bộ máy :_ SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY : Kế toán trởng kiêm trởng phòng PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN THANH [r]
 • 40
155 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I - HÀ NỘI 

155 CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I - HÀ NỘI 

_b._ _: Cơ cấu bộ máy kế toán và chức năng từng bộ phận trong bộ máy :_ SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY : Kế toán trởng kiêm trởng phòng PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN THANH [r]
 • 40
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP  CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HOÁ  POT

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HOÁ POT

toán. Các qui định này được ban h ành th ống nhất trong to àn b ộ nền kinh tế quốc dân, do đó các doanh nghiệp tuỳ thuộc vào điều kiện, đặc điểm kinh doanh của m ình mà t ổ ch ức công tác k ế toán một cách ph ù h ợp với những qui định chung của Nhà Nước. Đồng thời để đảm bảo cho việc tổ chức công tác kế toán không vi phạm những nguy ên t ắc, chế độ qui định của Nhà Nước v à th ực hiện các chức năng của kế toán, góp phần tăng cường qu ản lý kinh tế t ài chính, th ực hiện việc kiểm tra, kiểm soát của Nhà Nước đối
 • 48
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG DOC

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG DOC

_NGUYỄN THỊ MAI LÊ _ _KẾ TOÁN 47D_ TRANG 16 _BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP _ _- 13 - _ _ PGS.TS NGUYỄN NGỌC QUANG_ SƠ ĐỒ 1.3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LÀM ĐƯỜNG _NGUYỄN THỊ MAI LÊ _ _KẾ TOÁN 47D_[r]
 • 47
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Các nhân viên thống kê tại các công trình Kế toán trởng kiêm ban tài chính kế toán là ngời chịu trách nhiệm trớc giám đốc và cấp trên về mọi mặt hoạt động kinh tế, là ngời chịu trách nhiệm hớng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các công việc do các nhân viên kế toán thực hiện trong toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty xây dựng công trình hàng không. Kế toán trởng thực hiện phần kế toán tài sản cố định (theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản cố định, tình hình sửa chữa và trích khấu hao tài sản cố định).
 • 35
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Đối với trường hợp cán bộ công nhân viên nghỉ việc vì lý do ốm đau, thai sản ,tai nạn …phải có chứng nhận của y bác sỹ , trong đó ghi rõ họ tên ,lý do nghỉ việc để ghi vào bảng chấm công và chuyển lên phòng kế toán để tính phần lương chính sách có kèm theo các chứng từ xác nhận lý do nghỉ việc của cơ quan có trách nhiệm để trợ cấp bảo hiểm xã hội .
 • 23
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀTHƯƠNG MẠI NGUYỄN HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀTHƯƠNG MẠI NGUYỄN

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Nguyễn Hà như sau: KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán Tiền mặt kiêm kế toán ngân hàng Kế toán TSCĐ, hàng hóa kiêm Kế toán tiền lươ[r]
 • 59
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

- Ban kỹ thuật – Vật tư: quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật, tổng hợp nhu cầu vật tư, thiết bị và lập kế hoạch đảm bảo, thực hiện đàm phán, kí kết hợp đồng sửa chữa, cung ứng vật tư thiết bị. - Ban tổ chức lao động tiền lương: giúp Đảng uỷ, Ban giám đốc công ty chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức biên chế, quản lý chặt chẽ, lập kế hoạch phát triển lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng, điều chuyển, tuyển dụng lao động, lập kế hoạch quỹ tiền lương.
 • 35
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – VINACONEX1

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – VINACONEX1

Phũng kế toỏn Cụng ty cú 11 người, gồm cú: trưởng phũng - ụng Phựng Văn Thược; 1 phú phũng đồng thời là kế toỏn tổng hợp; 1 thủ quỹ; 1 kế toỏn tiền mặt, tiền lương, thanh toỏn, chi phớ quản lý, bảo hiểm y tế; 1 kế toỏn ngõn hàng, bảo hiểm xó hội; 1 kế toỏn tài sản cố định và theo dừi một số đơn vị; 1 kế toỏn tổng hợp; 1 kế toỏn thuế; 1 kế toỏn vật liệu, cụng cụ dụng cụ; 1 kế toỏn cụng nợ; 2 kế toỏn theo dừi cỏc đơn vị. Ngoài ra, tại cỏc đơn vị trực thuộc cú kế toỏn xớ nghiệp, đội, phũng, cụng trỡnh. Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại Cụng ty xõy dựng số 1 được thể hiện qua sơ đồ sau:
 • 48
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁNTẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GIẦY THỤY KHUÊ HÀ NỘI

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁNTẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GIẦY THỤY KHUÊ HÀ NỘI

Tại Công ty Giầy Thụy Khuê, đặc điểm chi phí sản xuất gồm các xí nghiệp thành viên sản xuất độc lập, mỗi xí nghiếp thành viên có quy trình công nghệ sản xuất khép kín cho ra sản phẩm cuối cùng. Chính vì thế mỗi một xí nghiệp thành viên sẽ là một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, mặt khác các sản phẩm của Công ty được sản xuất theo đơn đặt hàng, nên mỗi đơn đặt hàng cũng được tập hợp chi phí sản xuất riêng để phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm. Các chi phí sản xuất chung của các xưởng được phân bổ cho các đơn đặt hàng theo các tiêu thức khác nhau, như thưo chi phí công nhân trực tiếp, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Cụ thể, các đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty sẽ là:
 • 42
HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA DOC

HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA DOC

+ Theo dõi các khoản thanh toán với các ngân hàng có quan hệ với doanh nghiệp; Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán tiền lương kiêm thống kê Kế toán công nợ và thanh toán Kế toán vật[r]
 • 29
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG Phó phòng kế toán phụ trách thanh toán Phó phòng kế toán phụ trách hoạch toán kế toán và kế toán tổng hợp KT vốn bằng tiền, công nợ thanh toán Kế toán Tiêu thụ KT Đầu tư X[r]
 • 34
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY DA GIẦY XUẤT KHẨU HÀ NỘI

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY DA GIẦY XUẤT KHẨU HÀ NỘI

Khi ngời giao hàng đề nghị nhập hàng trên cơ sở chứng từ nguồn hàng, bộ phận kiểm nghiệm của Nhà máy sẽ tiến hành kiểm nghiệm về số lợng, quy cách, phẩm chất và lập biên bản kiểm nghiệm (Chỉ áp dụng cho các trờng hợp hàng nhập với khối lợng lớn hoặc không nguyên đai, nguyên kiện và theo yêu cầu của kế toán trởng hoặc giám đốc Nhà máy) . Tiếp đó, cán bộ cung ứng sẽ lập phiếu nhập kho và chuyển cho phụ trách phòng kế hoạch kinh doanh kí. Trên cơ sở phiếu nhập kho, thủ kho kiểm nhập hàng, ghi số thực nhập vào phiếu, kí phiếu, ghi thẻ kho và chuyển chứng từ cho kế toán hàng tồn kho ghi sổ và bảo quản, lu trữ. Mẫu phiếu nhập kho đợc trình bày trong biểu 11
 • 29
U1118

U1118

KẾ TOÁN TRƯỞNG Phó phòng kế toán phụ trách thanh toán trách hoạch toán kế toán Phó phòng kế toán phụ và kế toán tổng hợp KT vốn bằng tiền, công nợ thanh toán Kế toán Tiêu thụ KT Đầu tư X[r]
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí quang trungthực trạng hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm twiitrình hạch toán đối với phần hành tiêu thụ và xác định kết qủa tiêu thụ thành phẩm tại công tythực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần văn hoá phẩm và bao bì hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty văn hoá phẩm và bao bì hà nộitổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty liên doanh mút xốp việt nhậtkế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần đại kimvề tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công tythực trạng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh thương mại plg việt namnhận xét chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh tm amp sx giầy dép da việt anhmột số ý kiến hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh tm amp sx giầy dép da việt anhvà xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh vật liệu nổ công nghiệpphần 2 kế tốn tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2thực trạng kế tốn tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2phần 3 hồn thiện kế tốn tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ