0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIX

Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Châu Ôn (Lạng Sơn) nửa đầu thế kỷ XIX

Sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp Châu Ôn (Lạng Sơn) nửa đầu thế kỷ XIX

... cứu: Sở hữu ruộng đất kinh tế nơng nghiệp châu Ơn (Lạng Sơn) nửa đầu kỉ XIX - Phạm vi nghiên cứu: Là Châu Ôn (Lạng Sơn) giai đoạn nửa đầu kỉ XIX với tổng, xã trang Tập trung lĩnh vực sở hữu ruộng ... nghiên cứu vấn đề ruộng đất, nông nghiệp vấn đề kinh tế, văn hóa Lạng Sơn, song chưa có cơng trình sâu tìm hiểu: Sở hữu ruộng đất kinh tế nơng nghiệp châu Ơn (Lạng Sơn) nửa đầu kỉ XIX Vì vậy, tơi ... 2.1 Địa bạ châu Ôn nửa đầu kỉ XIX 25 2.2 Sở hữu ruộng đất châu Ôn theo địa bạ Gia Long (1805) 27 2.3 S h 21 (1840) 38 2.4 So sánh sở hữu ruộng đất châu Ôn nửa đầu kỉ XIX theo địa...
 • 115
 • 453
 • 0
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Châu Ôn (Lạng Sơn) nửa đầu thế kỷ XIX (Luận văn thạc sĩ)

Sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp Châu Ôn (Lạng Sơn) nửa đầu thế kỷ XIX (Luận văn thạc sĩ)

... SƢ PHẠM BÙI THỊ NGA SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CHÂU ÔN (LẠNG SƠN) NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM Mã số: 60.22.03.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÂN VĂN Ngƣời hƣớng dẫn khoa ... 2.1 Địa bạ châu Ôn nửa đầu kỉ XIX 25 2.2 Sở hữu ruộng đất châu Ôn theo địa bạ Gia Long (1805) 27 2.3 S h 21 (1840) 38 2.4 So sánh sở hữu ruộng đất châu Ôn nửa đầu kỉ XIX theo địa ... hiểu sở văn minh dân tộc ta lịch sử Bởi lẽ, kinh tế nước ta sản xuất nông nghiệp Kinh tế nước ta kinh tế nông nghiệp mà chủ yếu trồng lúa nước, gắn với thuỷ lợi, gắn với vấn đề ruộng đất Ruộng đất...
 • 115
 • 302
 • 0
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu Hàm Yên (Tuyên Quang) nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)

Sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp châu Hàm Yên (Tuyên Quang) nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)

... nghiên c u: Tìm hiểu tình hình sở hữu ruộng đất châu Hàm Yên nửa đầu kỉ XIX nhằm tái lại tranh sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp châu Hàm Yên hồi nửa đầu kỉ XIX Góp phần hồn thiện kiến thức: ... nghiên c u: Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp châu Hàm Yên (Tuyên Quang) nửa đầu kỉ XIX - Phạm vi nghiên c u: Phạm vi không gian: Châu Hàm Yên (Tuyên Quang) nửa đầu kỉ XIX gồm tổng 23 xã có ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN NGỌC TUẤN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CHÂU HÀM YÊN (TUYÊN QUANG) NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 60.22.03.13 LUẬN VĂN THẠC...
 • 120
 • 355
 • 0
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu hàm yên (tuyên quang) nửa đầu thế kỉ XIX

Sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp châu hàm yên (tuyên quang) nửa đầu thế kỉ XIX

... nghiên c u: Tìm hiểu tình hình sở hữu ruộng đất châu Hàm Yên nửa đầu kỉ XIX nhằm tái lại tranh sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp châu Hàm Yên hồi nửa đầu kỉ XIX Góp phần hồn thiện kiến thức: ... nghiên c u: Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp châu Hàm Yên (Tuyên Quang) nửa đầu kỉ XIX - Phạm vi nghiên c u: Phạm vi không gian: Châu Hàm Yên (Tuyên Quang) nửa đầu kỉ XIX gồm tổng 23 xã có ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN NGỌC TUẤN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CHÂU HÀM YÊN (TUYÊN QUANG) NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã...
 • 134
 • 162
 • 0
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở Huyện Đại Từ (Thái Nguyên) nửa đầu thế kỷ XIX

Sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp ở Huyện Đại Từ (Thái Nguyên) nửa đầu thế kỷ XIX

... hình kinh tế - xã hội huyện Đại Từ 28 1.5 Truyền thống lịch sử huyện Đại Từ 31 Chương SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT HUYỆN ĐẠI TỪ NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 36 2.1 Địa bạ huyện Đại Từ nửa đầu kỉ XIX ... sánh sở hữu ruộng đất Đại Từ nửa đầu kỉ XIX theo địa bạ Gia Long (1805) Minh Mạng 21 (1840) .72 2.5 Chế độ tô thuế 81 Chương KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẠI TỪ NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX ... cụ thể kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh Thái Nguyên huyện địa bàn tỉnh Như vậy, chưa có cơng trình sâu tìm hiểu Sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Đại Từ (Thái Nguyên) nửa đầu kỉ XIX Chính...
 • 134
 • 429
 • 0
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) thế kỷ XIX

Sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) thế kỷ XIX

... 1: Khái quát huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) Chƣơng 2: Sở hữu ruộng đất huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) kỉ XIX Chƣơng 3: Kinh tế nông nghiệp huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) kỉ XIX Ngồi ra, có tài ... lập vào năm Gia Long (1805), tác giả cố gắng phục dựng lại cách khoa học sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Yên Thế kỉ XIX Phạm vi không gian: Huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) hồi kỉ XIX ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐẶNG HỒNG SƠN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN THẾ (TỈNH BẮC GIANG) THẾ KỈ XIX Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM Mã số:...
 • 138
 • 321
 • 0
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở Huyện Đại Từ ( Thái Nguyên) nửa đầu thế kỷ XIX

Sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp ở Huyện Đại Từ ( Thái Nguyên) nửa đầu thế kỷ XIX

... hình kinh tế - xã hội huyện Đại Từ 28 1.5 Truyền thống lịch sử huyện Đại Từ 31 Chương SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT HUYỆN ĐẠI TỪ NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 36 2.1 Địa bạ huyện Đại Từ nửa đầu kỉ XIX ... sánh sở hữu ruộng đất Đại Từ nửa đầu kỉ XIX theo địa bạ Gia Long (1 805) Minh Mạng 21 (1 840) .72 2.5 Chế độ tô thuế 81 Chương KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẠI TỪ NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX ... Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii 2.2 Sở hữu ruộng đất huyện Đại Từ theo địa bạ năm Gia Long (1 805) 40 2.3 Sở hữu ruộng đất huyện Đại Từ theo địa bạ Minh Mạng 21 (1 840)...
 • 27
 • 352
 • 0
Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện yên thế (tỉnh bắc giang) thế kỷ XIX

Sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện yên thế (tỉnh bắc giang) thế kỷ XIX

... quát huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) Chương 2: Sở hữu ruộng đất huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) kỉ XIX Chương 3: Kinh tế nông nghiệp huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) kỉ XIX Ngoài ra, có tài liệu ... lập vào năm Gia Long (1805), tác giả cố gắng phục dựng lại cách khoa học sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Yên Thế kỉ XIX Phạm vi không gian: Huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) hồi kỉ XIX ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG HỒNG SƠN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN THẾ (TỈNH BẮC GIANG) THẾ KỈ XIX Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM Mã số:...
 • 146
 • 188
 • 0
Biến đổi cơ cấu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng trong thời kỳ đổi mới (qua khảo sát một số làng xã)

Biến đổi cơ cấu ruộng đất kinh tế nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng trong thời kỳ đổi mới (qua khảo sát một số làng xã)

... vdri "Chinh sach kinh te va vai trd cua no doi vai phat trien kinh te nong nghiep, ndng thdn Viet Nam, Doi m&i quan ly kinh te nong nghiep''\ Le Dinh Thang vdri "Chuyen dich ca cdu kinh te nong thdn'\ ... vh kinh te' n6ng nghiep d Phung Thuotig ttr 1981 1987 IIL Chuyen d6i cor cau ng^nh ngh^ v^ su phdt tri^n 64 kinh te' of Phung Thirong nhiJng nam d6i m6i Chuang IV Nhiimg bie'n doi co ca'u kinh ... hinh kinh ti ndng nghiep va ndng thdn or mdt hai chau thd lorn nha't da't nudrc, chung tdi chon di tai: " Bi^h dSi ca cdu rupng ddt vd kinh te nong nghiep d dSng bang song Hdng thdi ky doi mdi (qua...
 • 148
 • 278
 • 0
Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ 19

Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ 19

... cứu: tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX - Giới hạn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu tình hình ruộng đất kinh tế nơng nghiệp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nửa đầu kỷ ... chọn đề tài Tình hình ruộng đất kinh tế nơng nghiệp huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) nửa đầu kỷ XIX ” làm đề tài tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp từ lâu ... mảnh đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 25 CHƢƠNG TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 2.1 Tình hình ruộng đất huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX...
 • 107
 • 720
 • 2
Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ xix.pdf

Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ xix.pdf

... cứu: tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX - Giới hạn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu tình hình ruộng đất kinh tế nơng nghiệp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nửa đầu kỷ ... chọn đề tài Tình hình ruộng đất kinh tế nơng nghiệp huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) nửa đầu kỷ XIX ” làm đề tài tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp từ lâu ... mảnh đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 25 CHƢƠNG TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 2.1 Tình hình ruộng đất huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX...
 • 107
 • 902
 • 3
Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ xix

Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ xix

... cứu: tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX - Giới hạn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu tình hình ruộng đất kinh tế nơng nghiệp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nửa đầu kỷ XIX ... mảnh đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 25 CHƢƠNG TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 2.1 Tình hình ruộng đất huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX ... chọn đề tài Tình hình ruộng đất kinh tế nơng nghiệp huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) nửa đầu kỷ XIX ” làm đề tài tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp từ lâu...
 • 107
 • 662
 • 3
Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Thừa Thiên Huế nửa đầu thế kỷ XIX

Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp Thừa Thiên Huế nửa đầu thế kỷ XIX

... cứu tình hình sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp Thừa Thiên Huế nửa đầu kỉ XIX Trên sở kết nghiên cứu, bớc đầu phân tích đa số nhận xét tình hình sở hữu ruộng đất kinh tế nông nghiệp Thừa Thiên ... Chơng 2: Tình hình ruộng đất Thừa thiên huế nửa đầu kỷ xix 2.1 Tình hình ruộng đất Thừa Thiên Huế nửa đầu kỉ XIX qua su tập địa bạ: Trong toàn su tập địa bạ triều Nguyễn Thừa Thiên Huế, đợc học ... ổn định tình hình ruộng đất có ý nghĩa định việc giữ gìn ổn định xã hội vùng kinh đô Phú Xuân nửa đầu kỷ XIX Chơng 3: Tình hình kinh tế nông nghiệp Thừa thiên huế nửa đầu kỷ xix 3.1 Tình hình canh...
 • 14
 • 847
 • 3
Đề tài: TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX pptx

Đề tài: TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX pptx

... cứu: tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX - Giới hạn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu tình hình ruộng đất kinh tế nơng nghiệp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nửa đầu kỷ XIX ... mảnh đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 25 CHƢƠNG TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 2.1 Tình hình ruộng đất huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX ... Bể - Tỉnh Bắc Kạn (17 trang) Chương 2: Tính hình ruộng đất huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX (41 trang) Chương 3: Kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX (28 trang) Số hóa Trung tâm Học liệu –...
 • 107
 • 1,419
 • 1
Luận văn: TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX doc

Luận văn: TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX doc

... cứu: tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX - Giới hạn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu tình hình ruộng đất kinh tế nơng nghiệp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nửa đầu kỷ XIX ... Chương 1: Khái quát huyện Ba Bể - Tỉnh Bắc Kạn (17 trang) Chương 2: Tính hình ruộng đất huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX (41 trang) Chương 3: Kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX (28 trang) Số ... mảnh đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 25 CHƢƠNG TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 2.1 Tình hình ruộng đất huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX...
 • 107
 • 633
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khái quát tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở tỉnh thanh hóa trước đổi mớitình hình chính trị kinh tế xã hội của pháp giai đoạn nửa đầu thế kỷ xviiđặc điểm và vai trò của ruộng đất trong kinh tế nông nhiệphoạt động chủ yếu và vai trò của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đối với khu vực kinh tế nông nghiệp nông thônkhái niệm sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhânsở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân2 biến đổi bước đầu về sở hữu ruộng đất và tổ chức sản xuấttình hình sở hữu ruộng đất nửa đầu thế kỷ xix và chủ trương quân điền năm 1839 ở bình địnhnhà nguyễn trước tình hình sở hữu ruộng đất nửa đầu thế kỷ xixtình hình sở hữu ruộng đất nửa đầu thế kỷ xixchính sách cải cách ruộng đất và phát triển nông nghiệpphân bố ruộng đất và sản xuất nông nghiệpphân bố ruộng đất và sản lượng nông nghiệpkhái quát về điều kiện tự nhiên xã hội và kinh tế nông nghiệp yên bái 1991 1995một số giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn thái bình theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoáNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM