0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiếng anh >

BT Tieng anh 6 UNIT 2

BT tieng anh 6 thi diem theo unit

BT tieng anh 6 thi diem theo unit

... phi UNIT 1: MY NEW SCHOOL UNIT 2: MY HOME UNIT 3: MY FRIENDS 12 UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD 17 UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD 22 UNIT 6: OUR ... HOLIDAY 27 UNIT 7: TELEVISION 32 UNIT 8: SPORTS AND GAMES 37 UNIT 9: CITIES OF THE WORLD 42 UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE 47 UNIT 11: OUR GREENER ... (9) _ from distance, they look like moving (10) _ Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | 26 www.minh-pham.info UNIT 6: OUR TET HOLIDAY I Find the word which has a different sound in the part...
 • 63
 • 811
 • 0
Tieng Anh 6/ Unit 5-Tiet 30

Tieng Anh 6/ Unit 5-Tiet 30

... (n) : Thứ - English : (n) : Tieáng Anh - Math : (n) : Toaùn Unit : THINGS I DO Period 30: C1 (P 58) I Vocabulary : - Literature: Unit : THINGS I DO Period 30: C1 (P 58) I.Vocabulary : - timetable ... TiÕt Thứ Chào cờ T .Anh N.Văn Thể dục Thứ Toán Tin Tin Âm nhạc Thứ N.Văn Sinh Toán T .Anh Thứ T .Anh Lý Sinh Địa Thứ Toán Sử N.Văn N.Văn Thứ Toán TD CN Sinh hoạt TiÕt Sinh Sö NGLL Unit : THINGS I DO ... - English : (n) : Tiếng Anh - Math : (n) : Toán - Literature : (n) : Ngữ văn Unit : THINGS I DO Lesson : C1 (P 58) I Vocabulary : - History : Unit : THINGS I DO Period 30: C1 (P 58) I.Vocabulary...
 • 29
 • 2,281
 • 7
tieng anh 6-unit 14

tieng anh 6-unit 14

... your notebook - Write your plan in this summer vacation - Do the exercises 1, & /( 114) workbook - Prepare : UNIT 14 : B , 2, - ... PhuYen ? Nhan tower Da Dia reef Ba river Vung Ro seaport Long Thuy beach O Loan lagoon Luong Van Chanh temple ask about your plan anwer 1) H A L O N G B A Y 2) N G O C S O N 3) H O T 4) C 5) T H ... 1 A first B second C third D fourth E fifth Unit 14 : (cont.) Period : 85 4/ Listen and read : A Phuong and Mai are going on vacation this summer...
 • 19
 • 1,572
 • 4
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 UNIT 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 UNIT 3

... is Long’s sister ? B What does Long sister ? C What does Long’s sister ? D What Long’s sister ? 3) Mr Minh / live / the city A Mr Minh live on the city B Mr Minh lives in the city C Mr Minh lives ... is a nurse A What is her name ? B What does Mrs Nga ? C How does Mrs Nga ? D What is Mrs Nga ? 3) Mr Phong is fifty A How old is Mr Phong ? B How is Mr Phong ? C What does Mr Phong ? D How many...
 • 2
 • 7,231
 • 258
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 UNIT 7

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 6 UNIT 7

... in C in / at D in / on 12) I often stay at home ………… Sunday mornings A in B on C at D by IV- Khoanh tròn lỗi sai số A, B, C D 1) Do your brother go to school by bike or on foot ? A B C D 2) She...
 • 2
 • 8,134
 • 240
Tiếng Anh 6 - Unit 1

Tiếng Anh 6 - Unit 1

... Activity 1: Listen and repeat Hello/ Hi I am Mary/ My name is Mary Activity 1: Listen and repeat Hello/ Hi I am Mary/ My name is Mary Activity ... Hoa: Fine, thanks Good bye • Children: Bye B Mom: Good night, Lan Lan: Good night, Mom Activity 6: Play with words Good morning Good morning How are you? Good morning Good morning Fine, thank ... Chicken Dance Activity 9: In the first time we meet, we say How you do! Glad to meet you! Activity 10 : Read aloud and practice with two friends Hello, Green Kitty This is Red Kitty Hello, Red Kitty...
 • 14
 • 693
 • 1
Tiếng Anh 6 - Unit 2

Tiếng Anh 6 - Unit 2

... ACTIVITY 2: Listen and complete Lien: What’s your (1) ? Nam: (2) is Nam Lien: How (3) are you? Nam: I’m twelve (4) _ old Lien: Where (5) you live? Nam: I (6) ... is my school Is this your desk? No That’s my desk 1 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ACTIVITY 6: What is it? a a a a door a clock a school bag a pen a window desk pencil ruler a board a classroom ... ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 11 ………………………… 10 ………………………… 12 ………………………… Activity 7: Read the following words out loud and put them into the right column according...
 • 14
 • 702
 • 3
Tiếng Anh 6 - Unit 3

Tiếng Anh 6 - Unit 3

... is Jen? John - She’s Wendy and Sam’s daughter - She’s Lilly and Ken’s grand-daughter Activity 10: Talk about Lan’s family Mr Nam/ engineer/ 47 years old Brother Trung/ Teacher/ 23 years old Mrs ... f a d an armchair e a g a h a Activity 6: Count the items in the classroom In the classroom, there is (are)… Activity 6: Count the items in the classroom In the classroom, there ... chair(s) box(es) table(s) clock(s) board(s) flag(s) bag(s) door(s) Activity 6: Look at Donald’s bedroom There is/are…… _ bed(s) _ picture(s) _ lamp(s) _ drawer(s) ...
 • 15
 • 542
 • 0
Tiếng Anh 6 - Unit 4

Tiếng Anh 6 - Unit 4

... Activity 4: Describe the class in the picture ACTIVITY 5: Listen and repeat 1st 2nd 3rd 4th 5th first second third fourth fifth 6th 7th 8th 9th 10th sixth seventh eighth ninth tenth ACTIVITY 6: Complete ... (2) _ it have? Phong: It (3) two floors Thu: Which class (4) you in? Phong: I (5) _ in class 6A Thu: Where (6) _ your classroom? Phong: It’s (7) _ the first floor 1 ACTIVITY ... is Phong This is (1) Phong’s school is (2) It is in the (3) _ (4) _ Thu (5) _ her school (6) _is big (7) _in the city Activity 2: Answer the following questions...
 • 11
 • 685
 • 6
Tiêng Anh 6 - Unit 5

Tiêng Anh 6 - Unit 5

... Math History Arts English Literature Civic 8.0 0-8 . 45 Education 8 .5 0-9 . 35 Geography Physical 9.4 5- 1 0.30 History Literature Education Information 10.3 5- 1 1.20 Math English Music Physics Technology ... table on the next slide Time Activity He gets up AM PM Activity 5: Fill in the following with a preposition •Robert gets up _ 6: 00 •He goes _ work _ train •He has a meeting ... read a book Thu reads a book Activity 2: Look at the pictures and say what Beck does during a day 5 Activity 2: Write the verbs in the third person singular I buy  He ………………………………… I carry  She...
 • 13
 • 824
 • 6
Tiếng Anh 6 - Unit 6

Tiếng Anh 6 - Unit 6

... beautiful here There is a river and a (5) There is a hotel near the lake There is a park near the (6) There are trees and flowers in the (7) There is a rice paddy near our house Activity ... (3) It is near a (2) near the (4) There is a (5) There are (7) and a (6) and (8) in the park Activity 4: Play with words House and parks, Flowers and trees, ... the restaurant The toystore is between the police station and the (5) _ The children are (6) the bookstore ACTIVITY Ask and answer questions about your house with a partner a What...
 • 12
 • 678
 • 3
Tiếng Anh 6 - Unit 8

Tiếng Anh 6 - Unit 8

... the following pictures a d b e c f ACTIVITY 8: Look at the following signs and notices and answer the questions A NO PARKING Monday-Saturday: 9.3 0-5 .30 Where you see this sign? Can I park here? ... ACTIVITY 1: In pairs, ask and answer about the following pictures - What is she doing? For example: - He is playing the piano ACTIVITY 2: Match the words in A with the words/phrases ... My father is … My mother is … My brother is … My sister is … My grandparents are … you ACTIVITY 6: Let’s mime! Can guess what I am doing? How to play: You take turn to the front of the class and...
 • 14
 • 918
 • 1
Tiếng Anh 6 - Unit 10

Tiếng Anh 6 - Unit 10

... Activity 10: Insert and see ora_ _e 1.lem_n_de ca_bag_e le_tuc_ tomato_s o-i-n fovo_ _te ve_et_ _le_ po_ato_s          orange ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… Activity 10: Insert ... ca_bag_e le_tuc_ tomato_s o-i-n fovo_ _te ve_et_ _le_ po_ato_s          orange lemonade cabbage lettuce tomatoes onion favorite vegetables potatoes Activity 10: Insert and see ora_ _e ... vegetables potatoes Activity 10: Insert and see ora_ _e 1.lem_n_de ca_bag_e le_tuc_ tomato_s o-i-n fovo_ _te ve_et_ _le_ po_ato_s          orange lemonade cabbage lettuce tomatoes onion...
 • 33
 • 1,474
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tiếng anh 6 unit 2 at schoolbai tap nang cao tieng anh 6 unit 2bài tập ngữ pháp tiếng anh 6 unit 2giao an tieng anh 6 unit 2 bbt nang cao tieng anh 12 unit 2bai tap tieng anh 6 unit 1 2 3giao an tieng anh 6 unit 13 a1 2giao an dien tu tieng anh 6 unit 13 a1 2giao an tieng anh 6 unit 12 c1 2 3 4giao an tieng anh 6 unit 12 a1 2 3giao an tieng anh 6 unit 12 a1 2giao an tieng anh 6 unit 12 b1 2 3giao an tieng anh 6 unit 14 b1 2giao an tieng anh 6 unit 14 a1 2giao an tieng anh 6 unit 14 a1 2 3Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM