0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit

Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CAROTENOIT ppsx

Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN DIỆP LỤC CAROTENOIT ppsx

... trước lớp Bài 14 : THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT- I MỤC TIÊU Học sinh Sau học xong bài, học sinh phải có khả thực thí nghiệm - Phát hơ hấp thực vật qua thải CO2 - Phát hô hấp thực vật ... đầu cột, ghi dấu - ) vào bảng V THU HOẠCH Mỗi học sinh kẻ bảng vào thực hành, ghi kết quan sát vào ô tương ứng Rút nhận xét : Độ hoà an sắc tố dung môi (nước cồn) Trong mẫu thực vật có sắc tố ... +các loại có màu vàng đỏ : Giấc, hồng +Các loại củ có màu đỏ vàng : cà rốt, nghệ III NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH Chiết rút diệp lục Cân khoảng 0,2g mẩu loại bỏ cuống gân...
 • 6
 • 28,799
 • 109
giáo án sinh học 11 bài 14 thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

giáo án sinh học 11 bài 14 thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

... Kiểm tra cũ: không kiểm tra cũ Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, nhóm thực hành thí nghiệm vệ sinh phòng học Vào mới: a Mở bài: Giáo viên nêu nội quy phòng thí nghiệm yêu cầu thực hành, hướng ... HS đọc sách giáo khoa để xác định mục tiêu đặt câu hỏi cách tiến hành thí nghiệm b Tiến trình dạy học: Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Nội dung thực hành Thí nghiệm 1: Phát hấp qua thải ... 2: Phát hấp qua hút O2 * GV phân dụng cụ hoá chất cho nhóm học sinh (đã để sẵn bàn nhóm) * GV chuẩn bị phương tiện dụng cụ thí nghiệm HS ghi lại bước thực * GV vừa hướng dẫn thao tác, vừa thực...
 • 5
 • 14,468
 • 46
Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit.

Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục carôtenôit.

... NỘI DUNG BÀI (LƯU BẢNG) I/GI ỚI THIỆU BÀI THỰC HÀNH: (5ph) Giới thiệu mục tiêu II TỔ CHỨC, PHÂN CƠNG NHĨM: (5ph) III/QUY TRÌNH THỰC HÀNH: 1.Thí nghiệm 1: chiết rút diệp lục Cân khoảng 0.2g ... nhóm HS thực hành: + Phân cơng vị trí thực hành + Kiểm tra chuẩn bị HS - Ổn định theo nhóm phân công GV Chú ý theo dõi để nắm quy trình thực - Giới thiệu quy trình thực hành chiết rút diệp lục - ... tan sắc tố dung mơi + Trong mẫu thực vật có sắc tố + Vai trò xanh lồi rau, hoa, dinh dưỡng người 4) Bài tập nhà: Dặn HS nhà chuẩn bị 14: Thực hành: Phát hô hấp thực vật - HS chuẩn bị theo nhóm,...
 • 3
 • 3,843
 • 11
Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục carôtenôit

... rút rút diệp diệp lục lục BƯỚC BƯỚC11 1 Thí Thí nghiệm nghiệm 1: 1: Chiết Chiết rút rút diệp diệp lục lục BƯỚC BƯỚC22 1 Thí Thí nghiệm nghiệm 1: 1: Chiết Chiết rút rút diệp diệp lục lục BƯỚC ... rút rút diệp diệp lục lục BƯỚC BƯỚC44 1 Thí Thí nghiệm nghiệm 1: 1: Chiết Chiết rút rút diệp diệp lục lục BƯỚC BƯỚC55 1 Thí Thí nghiệm nghiệm 1: 1: Chiết Chiết rút rút diệp diệp lục lục BƯỚC ... với sức sức khỏe khỏe con người người Chuẩn Chuẩn bị bị Bài Bài 14 14.THỰC THỰC HÀNH: HÀNH: PHÁT PHÁTHIỆN HIỆN HÔ HÔ HẤP HẤPỞ ỞTHỰC THỰCVẬT VẬT Chia Chia lớp lớpthành thành 44 nhóm nhóm ...
 • 29
 • 4,311
 • 28
Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục carôtenôit

... 1: Chiết rút diệp lục Mẫu vật, dụng cụ, hóa chất Bước 1: Lấy xanh tươi, bỏ gân cuống lá, cắt mỏng ngang thành lát Bước 2: nghiền nát mẫu vật 20ml cồn 20ml nước Bước 3: rót 20ml cồn vào cốc thí ... 2: nghiền nát mẫu vật 20ml cồn 20ml nước Bước 3: rót 20ml cồn vào cốc thí nghiệm Rót 20ml nước vào cốc đối chứng Bước 4: lọc, chiết suất dung dịch Kết thí nghiệm Thí nghiệm 2: Chiết rút carotenoit...
 • 9
 • 1,710
 • 7
Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục carôtenôit

... Màu sắc dịch chiết Xanh Đỏ, cam, lục vàng + - + + + 1 Trong Trong lá xanh xanh có có chứa chứa sắc sắc tố tố gì? gì? Diệp Diệp lục lục 2 Trong Trong lá vàng,cà vàng,cà chua,cà chua,cà rốt rốt ... 1: 1: Chiết Chiết rút rút diệp diệp lục lục * Các bước tiến hành: B1 Lấy 20 – 30 lát cắt mỏng ngang nơi khơng có gân chính) B2 Bỏ vừa cắt vào cốc ghi nhãn, lượng cho vào cốc tương đương B3 Đong ... điền kết kết quả quan quan sát sát vào vào bảng: bảng: IV Thu hoạch Đối tượng Dung Màu sắc dịch chiết môi Xanh lục Đỏ, cam, chiết rút vàng xanh Nước Cồn Lá vàng Nước Cồn Cà chua Nước Cồn Cà rốt...
 • 16
 • 1,424
 • 10
GIÁO ÁN SINH HỌC 11 BÀI 33 THỰC HÀNH XEM PHIM MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VÂT

GIÁO ÁN SINH HỌC 11 BÀI 33 THỰC HÀNH XEM PHIM MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VÂT

... số nhị phân 1001 0 011 A kết sau đây? A 110 0 B 110 1 C 111 0 D 111 1 22 1.5.1.2 Số 35 hệ thập phân lựa chọn sau đây? A 00100010 B 00100 011 C 00100001 D 00100000 23 1.5.1.3 24 1.5.2.1 Chuyển đổi số ... sector/track)*(Dung lượng sector) B (Số đĩa)* (Số track)* (Số sector/track)*(Dung lượng sector) C (Số mặt đĩa)* (Số cylinder)* (Số sector/track) D (Số mặt đĩa)* (Số track/cylinder)* (Số Ghi chú: - Mã câu hỏi đặt ... hỏi đánh thứ tự phương án trả lời ĐT_THI.01.04 C Xử lý bảng tính D Diệt virus máy tính 112 4.4.3.2 Trong hệ điều hành MS DOS, lệnh copy dùng để làm gì? C A Tạo thư mục B Đổi tên thư mục tập tin...
 • 6
 • 14,791
 • 140
giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước thí nghiệm về vai trò của phân bón

... que để khuấy cho phân hò tan hết - B2: Rót dung dịch phân NPK vào chậu thí TaiLieu.VN Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò phân bón NPK Tiến hành quan sát đo chiều cao chậu thí nghiệm chậu đối chứng, ... nhóm tiến hành thí nghiệm với chọn vườn trường làm thí nghiệm Tên Ngày, nhóm Tên cây, vị trí Thời gian chuyển màu Mặt Mặt - Ghi kết thu vào bảng Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò phân bón NPK GV ... hành kiểm tra kết thực hành nhóm sau - tuần Mạ lúa Cơng thức Thí nghiệm Chiều cao (cm/cây) Nhận xét Chậu đối chứng Chậu thí nghiệm IV Củng cố hướng dẫn HS học nhà - Gv nhấn mạnh lại vai trò phân...
 • 5
 • 14,082
 • 33
Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit Axit cacboxylic

... tiến hành: Nhúng đầu thủy tinh xảy ra, dựa vào kiến thức lí thuyết học vào dd axit axetic 10% sau chấm vào để giải thích tượng mẫu giấy quỳ tím - Hiện tượng: Giấy quỳ hóa hồng Hs: Học sinh tiến hành ... que diêm cháy - Học sinh thu dọn dụng cụ, hóa chất, vệ vào miệng ống nghiệm sinh phòng thí nghiệm, lớp học - Hiện tượng: Ống nghiệm sủi bọt khí, - Giáo viên rút kinh nghiệm thực hành, que diêm ... thí nghiệm theo nước axit axetic phân li sau hướng dẫn giáo viên CH3COOH↔ CH3COO- + H+ Phản ứng axit axetic với Na2CO3 - Cách tiến hành: Rót 1-2ml dd axit axetic đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1-2ml...
 • 3
 • 3,388
 • 13
Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit Axit cacboxylic

... GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Hs: Học sinh tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn giáo viên Hoạt động 3: Dọn dẹp - Học sinh thu dọn dụng cụ, hóa chất, vệ sinh phòng thí nghiệm, lớp học - Giáo viên ... kinh nghiệm thực hành, dựn dò hs chủa bị tiết sau Giáo viên yêu cầu học sinh viết tường trình Hiện tượng: Giấy quỳ hóa hồng nước axit axetic phân li sau CH3COOH↔ CH3COO- + H+ b) Phản ứng axit axetic ... H+ b) Phản ứng axit axetic với Na2CO3 Cách tiến hành: Rót 1-2ml dd axit axetic đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1-2ml dd Na2CO3 đặc Đưa que diêm cháy vào miệng ống nghiệm Hiện tượng: Ống nghiệm sủi...
 • 2
 • 369
 • 2
Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit Axit cacboxylic

... GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 HS Ghi chép lại tượng thí nghiệm GV Yêu cầu HS giải thích tượng thí nghiệm PTPƯ Hoạt động Học sinh viết tường trình thí nghiệm thực hành BÀI THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT ... nghiệm thực hành BÀI THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC Tên………………………………… Lớp………… Thí nghiệm Phản ứng tráng bạc HCHO - Cách tiến hành - Hiện tượng - Giải thích tượng ...
 • 2
 • 323
 • 0
Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit Axit cacboxylic

... Giáo án hóa học 11 b) Quan sát tượng giải thích Thí nghiệm 2: Phản ứng axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat a) Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm Thực SGK viết, giáo viên lưu ý hướng dẫn học ... dẫn học sinh b) Quan sát tượng giải thích IV Nội dung tường trình: Trình bày tóm tắt cách tiến hành thí nghiệm, mơ tả tượng, giải thích, viết phản ứng ...
 • 2
 • 282
 • 1
Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit Axit cacboxylic

... Trường THPT Bình Chánh Giáo án hóa học 11CB GV: Nhận xét, dặn dò HS: Nộp tường trình GV: Nguyễn Phạm Thùy Linh Trang ...
 • 2
 • 326
 • 0
Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit Axit cacboxylic

... GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 - - THÍ NGHIỆM : u cầu nhóm II trình bày cách tiến hành thí nghiệm 1? Trình bày : Cho vào ống nghiệm khô ml dd AgNO3 1% vài giọt dd NH3 đến có kết tủa Cho vào vài giọt dd axit ... hành thu dọn vệ sinh phòng thực hành hành 3) Hướng dẫn học nhà Ôn tập, hệ thống lại khối kiên thức dạng tập học, chuẩn bị cho tiết ơn tập học kì II GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 ... cách tiến - Trình bày : hành thí nghiệm a Nhúng đầu đủa thuỷ tinh vào dd axit axetic sau chấm vào giấy quỳ tím Nhận xét đổi màu quỳ tím b Rót – ml dd axit axetic đậm đặc vào ống nghiệm đựng – ml...
 • 3
 • 297
 • 0
Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit và Axit cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 47: Thực hành tính chất của Anđehit Axit cacboxylic

... HÓA HỌC 11 III Nội dung: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng gương GV hướng dẫn học sinh hồn thành thí nghiệm theo SGK Cách tiến hành: Theo SGK ... trang 249 Yêu cầu học sinh giải thích viết ptpư ứng với thí nghiệm HCHO + 4AgNO3 + 4NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 +4NH4NO3+ 4Ag (GV lưu ý cho học sinh cách tiến hành cho thí nghiệm dễ thành công nhất) ... hành cho thí nghiệm dễ thành công nhất) Hoạt động 2: GV yêu cầu học sinh lập bảng nhận biết tiến hành thí nghiệm kiểm chứng Yêu cầu học sinh viết phương trình phản ứng xảy q trình thí nghiệm IV...
 • 2
 • 326
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiõt 12 bµi 13 thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitbµi 13 thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitthực hành phát hiện diệp lục và carotenoitgiao an sinh hoc 11 bai 13đáp án sinh học 11 bài 31 thực hànhgiáo án sinh học 11 bài 35 hoocmon thực vậtgiáo án sinh học 11 bài 12 hô hấp ở thực vậtgiáo án sinh học 8 bài 13giáo án sinh học 9 bài 13giáo án hóa học 11 bài 13giáo án sinh học 6 bài 13giáo án tin học 11 bài 13giáo án sinh học 11 bài 47giáo án sinh học 11 bài 46giáo án sinh học 11 bài 45Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam