giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

5 14.1K 33
giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tuần: 7 Tiết: 7-cb BÀI 7: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN I. Mục tiêu Sau khi học xong bài này HS cần: - Sử dụng giấy Coban clorua để phát hiện tốc độ thoát hơi nước khác nhau qua hai mặt lá. - HS biết bố trí thí nghiệm để xác định vai trò của phân NPK đối với cây trồng. - Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm II. Chuẩn bị 1. Thí nghiệm 1: - 1 chậu cây của loài cây bất kì hoặc cây mọc trong vườn trường có lá với phiến lá to. - Cặp nhựa hoặc cặp gỗ - Giấy lọc. - Đồng hồ bấm giây - Dung dịch Coban clorua 5% - Bình hút ẩm để giữ giấy tẩm coban clorua. 2. Thí nghiệm 2. - Hạt thóc (ngô, đậu ) đã nảy mầm 2-3 ngày. Số lượng hạt đã nảy mầm 2-3 ngày tuổi tuỳ thuộc vào số nhóm (2 chậu/nhóm) TaiLieu.VN Page 1 - Chậu (cốc nhựa) - Bình nhựa hoặc thuỷ tinh đựng nước. - Tấm xốp tròn. - Ống đong và đũa thuỷ tinh * Chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng (phân NPK) III. Tiến trình bài học 1. Ổn định tổ chức Ngày Lớp 11A3 11A4 Vắng 2. Kiểm tra bài cũ - Hãy cho biết nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho thực vật? - Trình bày quá trình chuyển hóa nitơ trong đất? - Trình bày quá trình cố định nitơ phân tử? 3. Bài mới Hoạt động GV và HS Nội dung TaiLieu.VN Page 2 Thí nghiệm 1. So sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá GV hướng dẫn Hs các bước thực hiện thí nghiệm: Bước 1: Dùng 2 miếng giấy lọc tẩm côban clorua đã sấy khô (có màu xanh da trời) đặt đối xứng nhau qua hai mặt lá. Bước 2: Dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép hai bản kính vào 2 miếng giấy này ở cả hai mặt của lá tạo thành hệ thống kín. Bước 3: Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giấy chuyển màu từ màu xanh da trời sang màu hồng và diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt dưới lá trong cùng thời gian. - HS tổ chức theo từng nhóm và tiến hành thí nghiệm với một cây và chọn cây ở vườn trường làm thí nghiệm. - Ghi kết quả thu được vào bảng Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò của phân bón NPK GV hướng dẫn Hs các bước thực hiện thí nghiệm: + B1: Pha một chai phân NPK với nồng độ 1g/l + Cách pha: Cân 1g phân NPK hoặc 0,5 g phân NPK (chai 0,5l) cho vào đáy chai. Dùng ống đong đong đủ lượng nước cần thiết và rót vào bình. Đậy chặt nắp bình rồi lắc nhẹ họăc dùng que sạch để khuấy cho phân hò tan hết. - B2: Rót dung dịch phân NPK vào chậu thí 1. Thí nghiệm 1. So sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá Báo cáo thực hành theo mẫu Tên nhóm Ngày, giờ Tên cây, vị trí Thời gian chuyển màu Mặt trên Mặt dưới 2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò của phân bón NPK Tiến hành quan sát và đo chiều cao của cây trong các chậu thí nghiệm và chậu đối chứng, ghi kết quả quan sát được vào vở. TaiLieu.VN Page 3 nghiệm - B3: Đặt tấm xốp vào chậu trồng cây đã chứa môi trường nuôi cấy. - B4: Chọn các hạt với cây mầm có kích thước tương đương nhau. Số lượng hạt đã nảy mầm tuỳ vào các lỗ trong tấm xốp - B5: xếp các hạt đã nảy mầm vào trong các lỗ của tấm xốp, cho rễ mầm chui vào lỗ hướng xuống dung dịch dinh dưỡng trong chậu. Mỗi lỗ chỉ xếp một hạt, cân thao tác nhẹ nhàng HS: tổ chức theo từng nhóm và tiến hành thí nghiệm ở nhà. Theo dõi 2-3 tuần và ghi kết quả thu được vào bảng GV: Tiến hành kiểm tra kết quả thực hành của các nhóm sau 2 - 3 tuần Báo cáo thực hành theo mẫu Tên cây Công thức Thí nghiệm Chiều cao (cm/cây) Nhận xét Mạ lúa Chậu đối chứng Chậu thí nghiệm IV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà - Gv nhấn mạnh lại vai trò của phân bón đối với đời sống cây trồng. - Các nhóm theo dõi ghi chép các số đo của thí nghiệm 2 hàng tuần (trong 2-3 tuần liên tiếp). - Hoàn thành bài thu hoạch thực hành và nộp lại cho GV TaiLieu.VN Page 4 - Xem tiếp bài 8 quang hợp ở thực vật TaiLieu.VN Page 5 . 7 Tiết: 7- cb BÀI 7: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN I. Mục tiêu Sau khi học xong bài này HS cần: - Sử dụng giấy Coban clorua để phát hiện tốc độ thoát. thoát hơi nước khác nhau qua hai mặt lá. - HS biết bố trí thí nghiệm để xác định vai trò của phân NPK đối với cây trồng. - Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm II. Chuẩn bị 1. Thí nghiệm 1: -. chứng Chậu thí nghiệm IV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà - Gv nhấn mạnh lại vai trò của phân bón đối với đời sống cây trồng. - Các nhóm theo dõi ghi chép các số đo của thí nghiệm 2 hàng

Ngày đăng: 05/11/2014, 22:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan