0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT VÀI BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC MÁY LÀM ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NÓNG ẨM" potx

... thái máy Tuy nhiên, giá thành đơn vị sản phẩm thay đổi ứng dụng phương pháp liệt kê kể Vì vậy, cần chọn phương pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện khai thác đất Đất đối tượng công tác máy làm đất, ... toàn phần khai thác, nơi thể nhu cầu máy Chế độ làm việc tối ưu máy tập hợp thơng số, tiêu chuẩn kinh tế chọn đạt cực trị Đối với loại máy làm đất nói chung, hiệu kinh tế tăng cường phương pháp ... lần khai thác thứ j máy Qj : Sản lượng mà máy sản sau lần khai thác thứ j Ý nghĩa việc chi phí để tạo trì độ tin cậy máy nhỏ nhất, cho tuổi thọ dài Đồng thời phải áp dụng biện pháp khoa học khai...
 • 4
 • 514
 • 0
Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học " ẢNH HƯỞNG CỦA SỢI THÉP PHÂN TÁN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG MÁC CAO TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NÓNG ẨM VIỆT NAM" pot

... (với mác 500), tới 71%R28 (với mác 700) ngày đêm thi công vào mùa đơng, điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam Ảnh hưởng điều kiện khí hậu nóng ẩm đến phát triển cường độ độ bền khí hậu BTCS thép ... thọ khả làm việc điều kiện thực tế Ở Việt Nam có nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện khí hậu đến số tính chất tơng thơng thường [1, 2] Nhằm đánh giá ảnh hưởng điều kiện khí hậu nóng ẩm tới phát triển ... uốn tông tác động điều kiện khí hậu - Ảnh hưởng sợi thép đến hệ số bền khí hậu cường độ chịu kéo uốn tông tuổi 180 360 ngày cho bảng - Tỷ lệ hướng sợi cao hệ số bền khí hậu BTCS thép cao...
 • 9
 • 1,189
 • 2
Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit chứa các hạt áp điện kích thước nano và khảo sát sự biến đổi tính chất cơ nhiệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới-

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit chứa các hạt áp điện kích thước nano khảo sát sự biến đổi tính chất cơ nhiệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới-

... PHÁP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOSIT CHỨA CÁC HẠT ÁP ĐIỆN KÍCH THƯỚC NANƠ VÀ KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CƠ NHIỆT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ ... pháp đo tính chất điện môi 36 PHẦN II – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 Chương – NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CÁC HẠT ÁP ĐIỆN BaTiO3 PZT 39 3.1 Điều chế vật liệu áp điện ... khoa học thực tiễn cấp thiết Đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit chứa hạt áp điện kích thước nanơ khảo sát biến đổi tính chất nhiệt điều kiện khí hậu nhiệt đới” khuôn khổ dự án hợp tác...
 • 265
 • 845
 • 1
Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit chứa các hạt áp điện kích thước nano và khảo sát sự biến đổi tính chất cơ nhiệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit chứa các hạt áp điện kích thước nano khảo sát sự biến đổi tính chất cơ nhiệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

... ********* Phan Thị Tuyết Mai NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT CHỨA CÁC HẠT ÁP ĐIỆN KÍCH THƯỚC NANO VÀ KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CƠ NHIỆT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI Chuyên ngành: Hóa ... nhiệt vật liệu khiêm tốn Vì vậy, đề tài Nghiên cứu chế tạo compozit chứa hạt áp điện BaTiO3 kích thước nano khảo sát biến đổi tính chất nhiệt vật liệu điều kiện khí hậu nhiệt đới (ánh sáng, nhiệt ... dụng vật liệu PC chứa hạt áp điện kích thước nano 1.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT CHỨA HẠT ÁP ĐIỆN KÍCH THƯỚC NANO Đối với vật liệu PC, trình chế tạo có ảnh hưởng lớn đến tính...
 • 187
 • 1,151
 • 0
Đánh giá độ bền và khả năng chống ăn mòn của một số hệ màng sơn tàu thủy trong bảo vệ kết cấu thép xây dựng

Đánh giá độ bền khả năng chống ăn mòn của một số hệ màng sơn tàu thủy trong bảo vệ kết cấu thép xây dựng

... QUAN VỀ CÁC HỆ SƠN DÙNG TRONG XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỆ SƠN TÀU THỦY CHO THÉP XÂY DỰNG 1.1 Tổng quan hệ sơn dùng xây dựng đóng tàu Bao phủ kết cấu thép màng sơn công tác ... kết cấu thép trời; - Hệ sơn chống ăn mòn cho mơi trường nước biển; - Hệ sơn chống ăn mòn cho mơi trường đất; - Hệ sơn chống cháy kết cấu sắt thép Sơn lót phủ chống ăn mòn bảo vệ kim loại chế sau ... độ bền khả chống ăn mòn số hệ sơn chống rỉ thơng dụng cho kết cấu thép xây dựng Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Bao phủ kết cấu thép màng sơn công tác phổ biến lĩnh vực xây...
 • 36
 • 611
 • 0
Đánh giá độ bền và khả năng chống ăn mòn của một số hệ màng sơn tàu thủy trong bảo vệ kết cấu thép xây dựng

Đánh giá độ bền khả năng chống ăn mòn của một số hệ màng sơn tàu thủy trong bảo vệ kết cấu thép xây dựng

... QUAN VỀ CÁC HỆ SƠN DÙNG TRONG XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỆ SƠN TÀU THỦY CHO THÉP XÂY DỰNG 1.1 Tổng quan hệ sơn dùng xây dựng đóng tàu Bao phủ kết cấu thép màng sơn công tác ... kết cấu thép trời; - Hệ sơn chống ăn mòn cho mơi trường nước biển; - Hệ sơn chống ăn mòn cho mơi trường đất; - Hệ sơn chống cháy kết cấu sắt thép Sơn lót phủ chống ăn mòn bảo vệ kim loại chế sau ... độ bền khả chống ăn mòn số hệ sơn chống rỉ thơng dụng cho kết cấu thép xây dựng Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Bao phủ kết cấu thép màng sơn công tác phổ biến lĩnh vực xây...
 • 36
 • 667
 • 1
Nghiên cứu một số thông số thiết kế tấm bê tông xi măng mặt đường cứng trong điều kiện khí hậu miền Trung Việt Nam theo tiêu chuẩn AASHTO

Nghiên cứu một số thông số thiết kế tấm bê tông xi măng mặt đường cứng trong điều kiện khí hậu miền Trung Việt Nam theo tiêu chuẩn AASHTO

... kiện khí hậu địa chất Việt Nam Từ đòi hỏi cấp thiết trên, luận án ‘ Nghiên cứu số thông số thiết kế Tấm tông xi măng mặt đường cứng điều kiện khí hậu miền Trung Việt Nam theo tiêu chuẩn AASHTO ... tiêu chuẩn AASHTO 22 1.3.1 Đặc điểm chung khí hậu miền Trung Việt Nam 22 1.3.2 .Nghiên cứu xác định số thông số thiết kế tông xi măng mặt đường cứng điều kiện khí hậu thời tiết miền Trung ... số thơng số tính tốn tông xi măng mặt đường theo AASHTO +/ Chương 4: Tính tốn tơng xi măng mặt đường điều kiện khí hậu miền Trung Việt Nam với thông số lựa chọn +/ Kết luận kiến nghị 2...
 • 157
 • 380
 • 0
Nghiên cứu một số thông số thiết kế tấm bê tông xi măng mặt đường cứng trong điều kiện khí hậu miền trung việt nam theo tiêu chuẩn AASHTO (tt)

Nghiên cứu một số thông số thiết kế tấm bê tông xi măng mặt đường cứng trong điều kiện khí hậu miền trung việt nam theo tiêu chuẩn AASHTO (tt)

... 1.3.2 .Nghiên cứu xác định số thông số thiết kế tông xi măng mặt đường cứng điều kiện khí hậu thời tiết miền Trung Việt Nam theo tiêu chuẩn AASHTO - Thông số TD(+)& TD(-) xác định theo công thức 1.13 ... cậy thiết kế lựa chọn hệ số thoát nước kết cấu, bố trí khe giãn tính tốn tông xi măng mặt đường cứng theo hướng dẫn AASHTO Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mặt đường tông xi măng (Mặt đường ... chọn hệ số thoát nước phù hợp với điều kiện khu vực đưa vào thiết kế mặt đường cần thiết. / Chương TÍNH TỐN TẤM BTXM MẶT ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU MIỀN TRUNG VIỆT NAM VỚI CÁC THƠNG SỐ LỰA CHỌN...
 • 27
 • 329
 • 0
Nghiên cứu sự hình thành tế bào đơn cây lan hồ điệp (phalaenopsis amabilis) và ứng dụng trong nhân giống (tóm tắt)

Nghiên cứu sự hình thành tế bào đơn cây lan hồ điệp (phalaenopsis amabilis) ứng dụng trong nhân giống (tóm tắt)

... lên khả hình thành tế bào đơn lan Hồ điệp huyền phù tế bào lỏng lắc sau 16 ngày nuôi cấy 3.2.2.2 Thí nghiệm 4.2 Ảnh hưởng sucrose lên khả hình thành tế bào đơn lan Hồ điệp huyền phù tế bào lỏng ... luận án: Nghiên cứu hình thành tế bào đơn lan Hồ điệp (Phalaenopsis amabilis) ứng dụng nhân giống CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 NUÔI CẤY MÔ SẸO Trong nuôi cấy in vitro, mô sẹo đám tế bào khơng ... 3.2.2 Nuôi cấy huyền phù tế bào tạo dòng tế bào có khả hình thành tế bào đơn 3.2.2.1 Thí nghiệm 4.1 Ảnh hưởng BA lên khả hình thành tế bào đơn lan Hồ điệp huyền phù tế bào lỏng lắc sau 16 ngày...
 • 32
 • 319
 • 0
Nghiên cứu sự hình thành pha tinh thể và thủy tinh của hạt nano feb bằng phương pháp mô phỏng

Nghiên cứu sự hình thành pha tinh thể thủy tinh của hạt nano feb bằng phương pháp mô phỏng

... Nghiên cứu hình thành pha tinh thể thủy tinh hạt nano FeB phương pháp phỏng để cung cấp thêm hiểu biết thông tin chế hình thành pha thủy tinh tinh thể vật liệu kim loại Mục tiêu đề tài Nghiên ... 900K Từ chế hình thành pha tinh thể thủy tinh FeB Nghiên cứu chế tinh thể hóa tạo pha thủy tinh thông qua mầm tinh thể đơn vị cấu trúc Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp TKHP, ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM ĐỨC LINH NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH PHA TINH THỂ VÀ THỦY TINH CỦA HẠT NANO FeB BẰNG PHƯƠNG PHÁP MƠ PHỎNG Chun ngành: Vật lí chất rắn Mã số: 60.44.01.04...
 • 70
 • 364
 • 0
  BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA  BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH QUẢN LÝ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC

... ii TĨM TẮT Đề tài: “ Bước đầu nghiên cứu tình hình quản bảo vệ phát triển rừng Vườn quốc gia Gia Mập, tỉnh Bình Phước nghiên cứu Vườn quốc gia Gia Mập, tỉnh Bình Phước từ tháng đến tháng ... tơi vào nghiên cứu vấn đề Vườn quốc gia Gia Mập, tỉnh Bình Phước để có sở, bước đầu đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ phát triển rừng Đây để thực khóa luận tốt nghiệp: Bước đầu nghiên cứu ... tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, để từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng Vườn quốc gia Gia Mập, tỉnh Bình Phước Để đạt mục tiêu nghiên...
 • 61
 • 353
 • 0
Nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tăng lợi nhuận tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hàm Rồng - Thanh Hoá.doc.DOC

Nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh khả năng tăng lợi nhuận tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hàm Rồng - Thanh Hoá.doc.DOC

... để từ tăng doanh thu, tăng lợi nhn cho doanh nghiƯp, cho nỊn kinh tÕ qc d©n Phần II Đặc điểm tình hình chung nghiệp nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hàm Rồng - Thanh Hoá nghiệp trực ... (trang 51 - 54) Phần III phân tích tình hình sản xuất kinh doanh biến động lợi nhuận nghiệp ba năm (199 9-2 00 0-2 001) I Phân tích tình hình sxkd tiêu thụ nghiệp: Tình hình sản xuất kinh doanh: ... Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh đợc chia nh sau: a Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: - Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh gạch blôck - Lợi nhuận từ việc khai thác cát b Lợi nhuận...
 • 44
 • 1,169
 • 2
Nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tăng lợi nhuận tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hàm Rồng - Thanh Hóa

Nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh khả năng tăng lợi nhuận tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hàm Rồng - Thanh Hóa

... lại hiệu kinh tế xã hội lớn 2.2 Vai trò Công ty sản xuất kinh doanh kinh tế thị trờng Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hợp phần tất yếu quan trọng kinh tế thị trờng, hoạt động doanh nghiệp bị ... ngừng nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động Marketing Công ty sản xuất kinh doanh 3.1 Hoạt động Marketing: Ngày doanh nghiệp bắt tay vào kinh doanh lại không gắn kinh doanh với thị trờng ... động kinh tế thị trờng, mục tiêu công ty tăng lợi nhuận phát triển sản xuất kinh doanh Từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2000 tình hình thị trờng năm 2001 công ty đặt mục tiêu: Tổng doanh...
 • 59
 • 564
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THÀNH PHẦN HÓA SINH KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DNCH CHIẾT LÁ MUỒNG TRÂU (Cassia alata L.)" pptx

... Viện Công nghệ sinh học cung cấp III Kết bàn luận 3.1 Một số thành phần hóa sinh Muồng trâu 3.1.1 Hàm lượng số thành phần hóa sinh Kết định lượng số thành phần hoá sinh Muồng trâu trình bày bảng ... vòng vơ khuNn dịch chiết Muồng trâu S aureus 9-12 mm, thấp so với kết thu nghiên cứu [5, 11] Nhìn chung hoạt tính kháng khuNn dịch chiết Muồng trâu cao kháng chủng vi khuNn nghiên cứu 49 Hình 4: ... mg/100g [8] Như ta thấy, Muồng trâu Vit C có vai trò lớn việc chống oxy hóa, giải độc cho 3.2 Kết chiết cao tồn phần dung mơi ethanol khả kháng khu n cao chiết Ngâm Muồng trâu tươi ethanol 85%,...
 • 8
 • 793
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chọn lọc giống đương quy thích hợp với điều kiện khí hậu miền bắc việt namkhả năng chống ăn mòn của lớp phủ niken hóa họckhả năng chống ăn mòn của lớp phủ enxác định các tham số khí tượng và khuếch tán rối trong các mô hình tính toán quá trình lan truyền chất chất ô nhiễm ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa ở việt namkhả năng chống ăn mòn của các lớp bề mặtkết quả nghiên cứu về sự hình thành chất bảo vệ ở thực vật nói chung và cây lạc nói riêng khỉ bị khô hạnnghiên cứu sự hình thành bào tử nấm của các chủng volvariella volvaceanghiên cứu sự hình thành bào tửnghiên cứu sự hình thành synnema của isaria tenuipes peck samson bằng phương pháp lên men bề mặt luận văn tốt nghiệp đại họcđề tài nghiên cứu sự hình thành các khái niệm hóa học cơ bản trong chương trình hóa học thcsnghiên cứu sư hình thành môt số chấtnghiên cứu sự phát triển tạo bào tử và tinh thể độc tố của chủng bs2362 trên môi trường sử dụng bột đậu tương thuỷ phânvề kết quả nghiên cứu chế tạo phương tiện bảo vệ cá nhân phòng chống tác động vi sinh vật độc hạitại châu âu một vài tập đoàn được hình thành để bảo vệ và củng cố những ngành công nghiệp như sản xuất chất bán dẫn công nghệ sản xuất ti vi và sản xuất máy baynghiên cứu 1 số dặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của lợn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ