0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

bài giảng sinh học 11 bài 15 tiêu hóa ở động vật

bài giảng sinh học 11 bài 15 tiêu hóa động vật

... nội bào ? Cc II Tiêu hố nhóm động vật Tiêu hố động vật có ống tuyến tiêu hố II Tiêu hố nhóm động vật Tiêu hố động vật có ống tuyến tiêu hố - Đại diện: đv có xương Các tuyến tiêu hố miệng nhiều ... (tiêu hoá hoá học) Tại nói q trình tiêu hố động vật tiêu hoá nội bào? Cc II Tiêu hố nhóm động vật 2- Tiêu hố động vật có túi tiêu hố -Đại diện: Ruột khoang (thuỷ tức, san hơ, sứa…) - Cơ quan tiêu ... quan tiêu hố ĐV có túi tiêu hố ĐV có ống tiêu hố III -Tiêu hóa động vật ăn thịt ăn tạp khoang miệng Tại khoang miệng xảy hoạt động tiêu hoá ? III Tiêu hoá động vật ăn thịt ăn tạp khoang miệng - Tiêu...
 • 44
 • 9,249
 • 2
Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng động vật (TT)

... thích ứng linh hoạt thay đổi ĐK môi trường * Sự hồn thiện hình thức cảm ứng kết q trình tiến hố lâu dài đảm bảo cho thể thích nghi tồn IV HƯỚNG DẪN HỌC BÀI: (2’) Học trả lời câu hỏi SGK So sánh ... thống hoạt động tăng cường Câu 2: Nêu chiều hướng tiến hoá hình thức cảm ứng ĐV? - Về quan cảm ứng: Từ chỗ chưa có quan chuyên trách đến chỗ có quan chuyên trách thu nhận trả lời kích thích ĐV có ... qua học tập, rút kinh nghiệm biết chó có dấu GV nhận xét kết luận : hiệu dại? từ có cách hành động sáng suốt thơng minh nhóm động vật bậc cao * Ví dụ: Khi bạn gặp chó dại trước mặt phản ứng bạn...
 • 4
 • 340
 • 1
Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng động vật (TT)

... (2) (3) (4) Giáo án Sinh 11 THPT VÕ THỊ SÁU Hình thức cảm ứng Họ tên: Nhóm: Ngày tháng năm Tiết: PHIẾU HỌC TẬP Bài 27: CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) Hoàn thành bảng sau: Chỉ tiêu so sánh Định ... hoạt động Giáo án Sinh 11 gọi gì? Nhờ vào đâu mà có? GV bổ sung kết luận cảm úng đơng vật có HTK dạng ống Hoạt động 2: Phản xạ Như kết hợp với tiết trước động vật chưa có HTK cảm ứng dạng ứng động ... hòa hoạt - HS: trung khu giao động tim HTK sinh cảm, đối giao cảm, dưỡng dây mê tẩu, tim Nội dung ghi bảng 2, Cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh c, Cảm ứng động vật có HTK dạng ống * Cấu trúc...
 • 7
 • 373
 • 2
Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng động vật (TT)

... giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Giáo viên: Ngô Duy Thanh * Hoạt động GV: phát phiếu học tập cho HS  yêu cầu học sinh so sánh phản xạ KĐK CĐK Kết luận: Phiếu học tập * Động vật có hệ ... yêu cầu học sinh dựa vào phiếu học tập 26 để so sánh đặc điểm tổ chức thần kinh hình thức cảm ứng nhóm động vật? HS : trình bày ý kiến thân Đặc điểm tổ chức Nhóm động vật thần kinh Động vật nguyên ... Phản ứng nhanh, xác Hệ TK chuỗi hạch Động vật có HTK hình ống Hệ TK ống Hình thức cảm ứng Ưu điểm - nhược điểm GV (nếu thời gian tiến hành lớp): yêu cầu học sinh làm tập sau: SO SÁNH ĐẶC TÍNH CẢM...
 • 4
 • 1,011
 • 8
Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng động vật (TT)

... Có tượng đầu hoá Giáo án HK II sinh học 11 - Học sinh học làm tập cuối - Xem trước nội dung V RÚT KINH NGHIỆM: Cần yêu cầu HS rút đặc điểm ưu việt hệ thần kinh dạng ống: - Phản ứng xác - Bớt tiêu ... khơng ĐK ?  GV nhận xét kết luận Củng cố: GV phát cho học sinh bảng câu hỏi nhỏ để học sinh ghi câu trả lời củng cố học CÂU HỎI TRẢ LỜI SO SÁNH PHẢN XẠ KHƠNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CĨ ĐIỀU KIỆN Đặc ... phản ứng thể chế - bỏ chạy hay ? đồi phó, chạy + Phản xạ có điều kiện: phản xạ hình thành q trình phát triển cá thể, phản xạ có điều kiện phản xạ đặc trưng cho nhóm động vật bậc cao Giáo án HK...
 • 5
 • 475
 • 1
Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng động vật (TT)

... vận động: điều khiển hoạt động vân hệ vận động (theo ý muốn) + Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều khiển điều hòa hoạt động nội quan (tự động, không theo ý muốn): hệ thần kinh giao cảm đối giao cảm ... vận động: điều khiển hoạt động vân hệ vận động (theo ý muốn) + Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều khiển điều hòa hoạt động nội quan (tự động, không theo ý muốn): hệ thần kinh giao cảm đối giao cảm ... trả lời lại kích thích mơi trường - Các hình thức cảm ứng động vật liên quan đến tiến hóa tổ chức thần kinh - Động vật đa bào bậc thấp → Động vật đa bào bậc cao - Có dạng phản xạ: + Phản xạ không...
 • 3
 • 223
 • 0
Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng động vật (TT)

... nhận xét, bổ sung → kết luận thần kinh sinh dưỡng b Hoạt động Hệ TK dạng ống Mọi hoạt động từ đơn giản đến phức tạp * Hoạt động 2: Tìm hiểu Hoạt động của động vật có hệ thần kinh Hệ TK dạng ống thực ... Sinh học 11 Giáo án xương sống Căn vào chức hệ thần kinh có TT2: HS nghiên cứu SGK, thảo luận trả thể phân hệ thần kinh thành hệ thần kinh lời câu hỏi vận động (hệ thần kinh ... cứu SGK trả Động vật có hệ thần kinh cấu tạo lời câu hỏi phức tạp số lượng phản xạ + Hoạt động Hệ TK dạng ống nhiều phản ứng xác, tiêu phí thực dựa nguyên tắc nhờ lượng, cách thức phản ứng yếu tố...
 • 2
 • 307
 • 0
Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng ở động vật (TT)

Giáo án Sinh học 11 bài 27: Cảm ứng động vật (TT)

... Du – Sinh học 11 +Phản xạ phức tạp: phản xạ có điều kiện Hoạt động 3: Củng cố dặn dò: - Củng cố: Câu 1: Cảm ứng ? Cảm ứng ĐV khác với cảm ứng TV? Câu : So sánh hình thức cảm ứng ĐV có TCTK? Giáo ... phần bản? Vai trò kiến thức học thảo luận thành phần đó? nhóm để trả lời CH2 CH3 Khái niệm cảm ứng động vật Cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh 2.3 Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống ... ví dụ trên, em nhận xét đặc điểm kết hợp với kiến thức học đặc cảm ứng động vật có HTK dạng ống? điểm cảm ứng HTK dạng lưới chuỗi CH8: So sánh phản xạ có điều kiện phản xạ khơng hạch tiến hành...
 • 3
 • 273
 • 1
Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật

Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng động vật

... - Cảm ứng động vật - Cảm ứng thực vật khác - Cảm ứng tv biểu khả tiếp nhận kích với cảm ứng ĐV hướng động ứng thích phản ứng lại nào? động, diễn với tốc độ kích thích chậm, - Cảm ứng động vật ... TB TK nằm rải rác sinh học 11 + Bộ phận thực phản ứng( cơ, tuyến) II.CẢM ỨNG CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH KHÁC NHAU: Cảm ứng động vật chưa có hệ thần kinh (Động vật đơn bào) + Đối ... hỏi nhỏ để học sinh ghi câu trả lời củng cố học CÂU HỎI TRẢ LỜI Cảm ứng động vật? Là phản ứng động vật kích thích Dạng điển hình cảm ứng Phản xạ: Là phản ứng thể thơng qua hệ thần động vật có tổ...
 • 6
 • 1,840
 • 9
Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật

Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng động vật

... não có lợi sinh vật? TT5: HS nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi TT6: GV nhận xét, bổ sung → kết luận Giáo án II CẢM ỨNG CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Cảm ứng động vật có tổ chức ... Sinh 11 câu hỏi TT3: GV nhận xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 2: Tìm hiểu cảm ứng nhóm động vật chưa có tổ chức thần kinh TT1: GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi + động vật đơn ... Nhóm động vật: đối xứng toả tròn, thuộc ruột khoang + Cấu tạo hệ thần kinh : tế bào thần kinh phân bố khắp thể thành dạng lưới + Hình thức trả lời kích thích : co rút tồn thân Cảm ứng nhóm động vật...
 • 3
 • 293
 • 0
Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật

Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng động vật

... chất ngun sinh B Phản xạ C Tăng co thắt thể D Chuyển động thể Hướng dẫn nhà Bài tập nhà: Giáo án sinh học 11 1-So sánh đặc điểm PXKĐK,PXCĐK ? 2-Trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 113 sgk *Đáp án 1: Các ... Giáo án sinh học 11 Hoạt động HS Hoạt động GV * Học sinh thảo luận nhóm vấn đề sau: -GV: yêu cầu HS tìm hiểu nội dung SGK ... điểm: ĐV có HTK dạng chuỗi hạch: SLTBTK tăng, phản ứng xác, tiêu tốn lượng *PX đơn giản bổ - Là px không điều kiện số tb TK Giáo án sinh học 11 -GV: chỉnh sửa đưa bảng phụ định tham gia - Thường...
 • 4
 • 620
 • 0
Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật

Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng động vật

... luận Sinh học 11 VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH - Động vật: Cơ thể đơn bào - Phản ứng lại kích thích chuyển động thể co rút chất nguyên sinh III CẢM ỨNG CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH Cảm ... có động vật nào? + Động vật có hệ thần kinh chuỗi hạch phản ứng lại kích thích mơi trường nào? + Tại HTK dạng chuỗi hạch trả lời cục bị kích thích? + Việc hình thành đầu hạch não có lợi sinh vật? ... GV: Đồn Thế Hạnh * Thảo luận 2: Tìm hiểu cảm ứng nhóm động vật chưa có tổ chức thần kinh GV: + Tại động vật đơn bào chưa có hệ thần kinh? Hình thức trả lời chúng với kích...
 • 3
 • 291
 • 0
Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật

Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng động vật

... sinh học 11 Khái niệm cảm ứng động vật 1.1 Khái niệm Cảm ứng khả thể động vật phản ứng lại kích thích mơi trường (bên bên ngồi thể) để tồn phát triển 1.2 Đặc điểm cảm ứng - So với thực vật, động ... sát CH5: Thực lệnh số SGK? CH6: Vậy đặc điểm cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh dạng lưới gì? Cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh 2.1 Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng lưới - Đại diện: ... ứng - So với thực vật, động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng dễ nhận thấy, hình thức phản ứng đa dạng - Hình thức cảm ứng động vật có tổ chức thần kinh phản xạ: Phản ứng trả lời kích thích mơi trường...
 • 3
 • 816
 • 2
Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật

Giáo án Sinh học 11 bài 26: Cảm ứng động vật

... Giáo án Sinh học 11 triển GV: Nhận xét bổ sung Hãy cho ví dụ cảm ứng động vật? HS: Trời nóng tốt mồ hơi, trời lạnh → run, da gà GV: Hãy so sánh cảm ứng động vật với cảm ứng thực vật? HS: ... với cảm ứng thực vật II Cảm ứng nhóm động vật khác động vật chưa có tổ chức thần kinh - Cơ thể phản ứng lại kích thích chuyển trạng thái co rút chất nguyên sinh - Hình thức cảm ứng gọi hướng động ... hoạt động phức tạp THPT Võ Thị Sáu - Cảm ứng thực vật thường diễn chậm - Cảm ứng động vật thường diễn nhanh, mức độ xác phản ứng tùy thuộc vào mức độ tổ chức hệ thần kinh Kết luận Cảm ứng động vật...
 • 3
 • 627
 • 1
bài giảng sinh học 11 bài 16 tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

bài giảng sinh học 11 bài 16 tiêu hóa động vật (tiếp theo)

... thức tiêu hóa: + Tiêu hố nội bào: Xảy bên TB + Tiêu hoá ngoại bào: Xảy bên ngồi TB  Tiêu hóa động vật có ống tiêu hóa: - Trong ống tiêu hóa thức ăn tiêu hóa ngoại bào + Tiêu hóa học nhờ hoạt động ... ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) V ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT: Dạ dày ngăn trâu Bài 16: TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) V ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT: TT Tên phận ... - Nhai nghiền thức ăn ngăn ngăn Tiêu hóa học hóa học Dài Tiêu hóa hấp thụ thức ăn Phát triển Tiêu hóa thức ăn nhờ VSV hấp thụ Bài 16: TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) Thức ăn Pr Tinh bột Lipit...
 • 12
 • 5,018
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học 11 bài 12 hô hấp ở thực vậtgiáo án sinh học 11 bài 15sinh học 11 bài 15 tiêu hóagiáo án sinh học 11 bai 29 dien the hoat dong va su lantruyen xung than kinhgiao an sinh hoc 8 bai 24 tieu hoa day giai quyet van detrường thcs phan bội châu giáo án sinh học 8 bài 25 tiêu hoá thức ăn trong khoang miệng giáo viên trần thò kim tuyếtsinh hoc lop 11 bai 16 tieu hoa o dong vatsinh học 11 bài 17 hô hấp ở động vật pptxbài 15 tiêu hóa ở đọng vậtchuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật bài 15 tiêu hoá ở động vậtgiáo án sinh học 8 bài 15giáo án sinh học 7 bài 15giáo án tin học 11 bài 15giáo án sinh học 11 bài 47giáo án sinh học 11 bài 46chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP