0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long

Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long

Phát triển du lịch bền vững trên sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long

... thực trạng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 2.2 ... tới môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 71 3.3.2 Hiện trạng môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 74 3.4 Đánh giá chung phát triển du lịch bền vững Vịnh Hạ Long sở bảo vệ môi trường tự nhiên ... pháp phát triển du lịch bền vững sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 4 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1 sở lý luận 1.1.1 Khái niệm phát triển bền vững...
 • 112
 • 453
 • 0
Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long

Phát triển du lịch bền vững trên sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long

... phát triển du lịch bền vững sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 4 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1 sở lý luận 1.1.1 Khái niệm phát triển bền vững ... trạng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 2.2 ... phát triển bền vững du lịch bền vững .4 1.1.2 Phát triển du lịch bền vững 1.1.3 Mối quan hệ môi trường với phát triển du lịch bền vững 13 1.2 Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững...
 • 114
 • 522
 • 0
Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long

Phát triển du lịch bền vững trên sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long

... văn phát triển du lịch Vịnh Hạ phát triển du lịch Vịnh Hạ Long ảnh hưởng tới môi trường tự Long gắn với công tác bảo vệ môi trường tự nhiên nhiên Vịnh Hạ Long Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh ... thực trạng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 2.2 ... SWOT phát triển du lịch Vịnh Hạ Long 54 1.1.2 Phát triển du lịch bền vững 3.2 Hiện trạng phát triển du lịch Vịnh Hạ Long 56 1.1.3 Mối quan hệ môi trường với phát triển du lịch bền vững...
 • 56
 • 311
 • 0
Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long (Luận văn thạc sĩ)

Phát triển du lịch bền vững trên sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long (Luận văn thạc sĩ)

... thực trạng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 2.2 ... Ninh với trọng tâm phát triển du lịch Vịnh Hạ Long ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long cho phát triển du lịch bền vững mối quan tâm hàng ... hóa sở lý luận thực tiễn phát triển du lịch bền vững sở bảo vệ môi trường tự nhiên điểm du lịch Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch tác động hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên...
 • 112
 • 392
 • 2
Thực trạng phát triển du lịch bền vững trên địa bàn Tây nguyên

Thực trạng phát triển du lịch bền vững trên địa bàn Tây nguyên

... bền vững, kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững nước giới - Về thực trạng phát triển du lịch bền vững Tây Nguyên: Luận án đánh giá có hệ thống yếu tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Tây ... như: du lịch; phát triển du lịch bền vững, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững; khung lý thuyết hợp tác, liên kết phát triển du lịch; xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền ... du lịch bền vững Tây Nguyên phát triển mạnh Kết cấu Luận án: Tên Luận án: Giải pháp phát triển du lịch bền vững Tây Nguyên Chương 1: Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững...
 • 224
 • 2,438
 • 5
giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh hòa bình

giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh hòa bình

... tiễn phát triển du lịch bền vững Chương 2: Tiềm thực trạng phát triển du lịch bền vững địa bàn tỉnh Hòa Bình Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển du lịch bền vững địa bàn tỉnh Hòa Bình đến ... thực tiễn du lịch bền vững - Đánh giá tiềm thực trạng phát triển du lịch bền vững địa bàn tỉnh Hòa Bình - Đề xuất số giải pháp phát triển du lịch bền vững đến năm 2020 địa bàn tỉnh Hòa Bình Đối ... trạng phát triển du lịch bền vững địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2000 - 2012 2.2.1 Hiện trạng phát triển du lịch bền vững theo ngành 2.2.1.1 Hiện trạng khách du lịch Khách du lịch đến Hòa Bình...
 • 83
 • 1,025
 • 6
Phát triển du lịch bền vững trên các vịnh thuộc quần đảo cát bà  huyện cát hải  thành phố hải phòng giai đoạn 2015 2020

Phát triển du lịch bền vững trên các vịnh thuộc quần đảo cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng giai đoạn 2015 2020

... du lịch bền vững huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng thời gian tới Chính em chọn đề tài mang tên: Phát triển du lịch bền vững vịnh thuộc quần đảo Cát - Huyện Cát Hải - Thành phố Hải Phòng ... khách du 47 lịch đến Cát Hải ngày nhiều Đây hội điểm mạnh quan trọng để du lịch tr ên c ác v ịnh thuộc quần đảo Cát cất cánh Đề án “ Phát triển du lịch bền vững vịnh thuộc quần đảo Cát - Huyện ... hai huyện đảo thành phố Hải Phòng (Cát Hải Bạch Long Vỹ), Cát Hải có diện tích tự nhiên gần 345 km2, gồm 366 đảo lớn nhỏ, có hai đảo lớn đảo Cát Hải đảo Cát Từ năm 2004, quần đảo Cát huyện...
 • 51
 • 586
 • 0
phát triển du lịch bền vững làng cổ Đường Lâm

phát triển du lịch bền vững làng cổ Đường Lâm

... động Đến nay, hoạt động du lịch làng cổ Đường Lâm chưa thực phát triển tương xứng với tiềm Trong làng có đơn vị kinh doanh du lịch Công ty cổ phần du lịch làng cổ Đường Lâm, với khoảng 10 lao ... vệ môi trường nhằm thu hút khách du lich Các biện pháp phát triển du lịch làng cổ Đương Lâm Để làng cổ Đường Lâm thu hút nhiều khách du lịch nữa, phát triển du lịch nên có mốt số biện pháp cụ ... việc phát triển du lịch làng cổ Đường Lâm giữ mơ hình kiến trúc cổ làng quê Việt khu vực Đồng Bắc Cùng với đó, nơi mảnh đất có giá trị lịch sử đặc biệt –“mảnh đất hai vua” Thế nhưng, du lịch làng...
 • 20
 • 1,414
 • 8
Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

... luận phát triển du lịch bền vững 1.1.1 Các khái niệm du lịch phát triển du lịch bền vững 1.1.2 Nội dung phát triển du lịch bền vững 1.1.3 Vai trò Nhà nƣớc phát triển du lịch bền vững ... trạng phát triển du lịch 42 3.3.2 Đánh giá du lịch Hạ Long quan điểm phát triển bền vững 57 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN VỊNH HẠ LONG – TỈNH QUẢNG ... tiễn phát triển du lịch bền vững (2) Đánh giá thực trạng phát triển du lịch, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch địa bàn vịnh Hạ Long – Quảng Ninh (3) Đƣa giải pháp phát triển du lịch...
 • 123
 • 434
 • 5
Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh quảng bình

Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh quảng bình

... hình phát triển du lịch địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 4.3 Mục tiêu phát triển du lịch địa bàn tỉnh Quảng Bình 4.4 Định hướng phát triển du lịch địa bàn tỉnh Quảng Bình 4.5 Giải pháp phát triển ... nghiệm việc phát triển du lịch bền vững địa bàn tỉnh Quảng Bình; + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững; + Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch bền vững phù hợp ... Phát triển bền vững - Phát triển du lịch bền vững - Tình hình phát triển du lịch giới Việt Nam 4.2 Đặc điểm tình hình phát triển du lịch địa bàn tỉnh Quảng Bình - Đặc điểm tỉnh Quảng Bình - Đánh...
 • 118
 • 552
 • 0
Giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh quảng nam

Giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh quảng nam

... luận phát triển du lịch bền vững - Tổng kết học kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững phát triển du lịch không bền vững số điểm du lịch giới Trên -8sở đề giải pháp phát triển du lịch bền vững địa ... số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững địa bàn tỉnh Quảng Nam -9- CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1 KHÁI NIỆM, NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1.1 Phát ... đến phát triển du lịch bền vững Việt Nam bao gồm: Thực trạng phát triển du lịch Việt Nam vấn đề đặt phát triển du lịch bền vững; tài nguyên môi trường du lịch vấn đề đặt phát triển du lịch bền vững; ...
 • 113
 • 402
 • 0
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác các giá trị tri thức bản địa tại bản Tả Phìn – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng trên sở khai thác các giá trị tri thức bản địa tại bản Tả Phìn – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai

... Đánh giá tiềm năng, thực trạng phát tri n du lịch Sa Pa giá trị tri thức địa Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Chơng 3: Đề xuất số giải pháp để đẩy mạnh phát tri n du lịch cộng đồng sở khai thác ... khai thác giá trị tri thức Bản địa Tả Phìn 2.3.1 hội hội phát tri n du lịch cộng đồng sở khai thác giá trị tri thức địa Tả Phìn lớn Thứ nhất, Tả Phìn nằm cách Sa Pa khoảng 17km, khoảng cách ... lẻo Chính lý mà đề tài khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất số giải pháp đẩy mạnh phát tri n du lịch cộng đồng sở khai thác giá trị tri thức địa Tả Phìn huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai muốn đa tranh...
 • 61
 • 832
 • 2
Quản lý Nhà nước địa phương đối với phát triển du lịch bền vững tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam

Quản lý Nhà nước địa phương đối với phát triển du lịch bền vững tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam

... phát triển du lịch bền vững 35 1.2.1 Đặc điểm quản nhà nước địa phương phát triển du lịch bền vững 35 1.2.2 Vai trò quản nhà nước địa phương phát triển du lịch bền vững ... 11 CHƢƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỊA PHƢƠNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 18 1.1 Một số khái niệm phát triển du lịch bền vững 18 1.1.1 Phát triển bền vững ... số địa phương nước 54 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho số tỉnh miền Trung Việt Nam 57 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỊA PHƢƠNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN...
 • 222
 • 490
 • 1
Quản lý nhà nước địa phương đối với phát triển du lịch bền vững tại một số tỉnh miền trung việt nam

Quản lý nhà nước địa phương đối với phát triển du lịch bền vững tại một số tỉnh miền trung việt nam

... phát triển du lịch bền vững 35 1.2.1 Đặc điểm quản nhà nước địa phương phát triển du lịch bền vững 35 1.2.2 Vai trò quản nhà nước địa phương phát triển du lịch bền vững ... 11 CHƢƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỊA PHƢƠNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 18 1.1 Một số khái niệm phát triển du lịch bền vững 18 1.1.1 Phát triển bền vững ... số địa phương nước 54 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho số tỉnh miền Trung Việt Nam 57 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỊA PHƢƠNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN...
 • 222
 • 555
 • 0
Báo cáo KH:

Báo cáo KH: "KIẾN TRÚC CỔ NỘI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG"

... Kiến trúc cổ Khái niệm Kiến trúc cổ phân loại Kiến trúc cổ Nội 2 Ý nghĩa lịch sử, văn hoá cơng trình kiến trúc cổ Nội II Du lịch bền vững 11 Khái niệm du lịch bền vững nhân tố để phát triển ... kiến trúc cổ phát triển du lịch bền vững đề ngắn hạn dài hạn, với giải pháp từ tổng quan đến chi tiết, có tính khả thi cao Cơng trình nghiên cứu “Kiến trúc cổ Nội với phát triển du lịch bền ... Những nhân tố để phát triển du lịch bền vững Có nhiều nhân tố để phát triển du lịch nói chung, để phát triển du lịch bền vững cần nhân tố sau: - Tiềm đất nước người: Du lịch để phát triển trước hết...
 • 83
 • 745
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển du lịch bền vững trên thế giớisự phát triển du lịch bền vững trên thế giớimột số giải pháp phát triển du lịch bền vững nhằm góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa xã hội tốt đẹp trong cộng đồng người thái ở mai châu hòa bìnhcác giải pháp phát triển du lịch bền vững hiện đại nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa xã hội truyền thống của người thái ở mai châu hòa bìnhnghiệm phát triển du lịch bền vững ở một số địa phương tại việt nammô hình phát triển du lịch bền vững ở một số địa phương tại việt namphát triển nguồn thu bền vững trên cơ sở hoàn thiện chức năng của từng sắc thuế và cả hệ thống thuếmô hình phát triển du lịch bền vững ở một số địa phươngkhái niệm về phát triển du lịch bền vững sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội nói chung và của bất kỳ ngànhkinh tế nào cũng cần đạt được 3 mục tiêu cơ bảncác nguyên tắc cơ bản của phát triển du lịch bền vùngvề phía cơ quan quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch bền vững a công tác quy hoạch du lịchii thực trạng các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở khu phố cổ hội anphát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồngcơ chế chính sách và môi trường đầu tư phát triển du lịch bền vững tây nguyênkết hợp điểm mạnh điểm yếu cơ hội và thách thức để xây dựng định hướng phát triển du lịch bền vữngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ