0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam

Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh yên bái

Đổi mới quản tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh yên bái

... Chương 4: Giải pháp đổi quản tài cho hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ 1.1 Cơ sở ... đến đổi quản tài cho hoạt động Khoa học Cơng nghệ tỉnh Yên Bái: - Thực trạng công tác quản tài cho hoạt động khoa học công nghệ năm qua? - Những yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản tài cho ... tỉnh Yên Bái 52 3.2.3 Quy trình quản tài cho hoạt động khoa học cơng nghệ tỉnh Yên 71 3.2.4 Giám sát, kiểm tra, tra việc quản tài cho khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái...
 • 129
 • 229
 • 0
Đổi mới quản lý tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh yên bái

Đổi mới quản tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh yên bái

... Chương 4: Giải pháp đổi quản tài cho hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ 1.1 Cơ sở ... đến đổi quản tài cho hoạt động Khoa học Cơng nghệ tỉnh Yên Bái: - Thực trạng công tác quản tài cho hoạt động khoa học công nghệ năm qua? - Những yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản tài cho ... NSNN cho hoạt động khoa học công nghệ 79 3.2.6 Đánh giá số vấn đề khác quản tài hoạt động Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái 84 3.3 Đánh giá chung thực trạng tài cho hoạt động khoa học...
 • 131
 • 229
 • 0
Quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ tại viện vật lý, viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam

Quản tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ tại viện vật lý, viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam

... Vai trò quản tài hoạt động khoa học công nghệ 19 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆN VẬT LÝ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TỪ ... nghệ Viện Vật lý, Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam 28 2.2.1 Lịch sử đời phát triển Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam 28 2.2.2 Chức nhiệm vụ Viện ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN QUANG HUY Quản tài hoạt động Khoa học công nghệ Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam Chuyên ngành: Quản Kinh...
 • 13
 • 332
 • 1
Quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ tại viện vật lý, viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam

Quản tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ tại viện vật lý, viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam

... quát hoạt động khoa học công nghệ Viện Vật Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam 2.2.1 Lịch sử đời trình phát triển Viện Vật - Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Viện Vật thành ... trò quản tài hoạt động khoa học công nghệ 19 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ Ở VIỆN VẬT LÝ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TỪ NĂM ... trạng quản tài hoạt động Khoa học Công nghệ Viện Vật - Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Namtừ 2010 đến năm 2013 Chương 3: Giải pháp cải thiện quản tài cho Viện Vật - Viện Hàn Lâm Khoa...
 • 77
 • 543
 • 5
Đổi mới quản lý tài chính trong tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

Đổi mới quản tài chính trong tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng

... sở luận quản tài doanh nghiệp, chắt lọc nội dụng sát với quản tài Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng - Đánh giá thực trạng tài quản tài Tổng cơng ty Kinh tế kỹ thuật ... cán cơng tác phòng tài kế tốn Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng, tơi chọn đề tài : “ Đổi quản tài Tổng cơng ty Kinh tế Kỹ thuật cơng nghiệp Quốc phòng làm đề tài cho luận ... cơng ty Kinh tế kỹ thuật Cơng Nghiệp Quốc Phòng 40 2.1.4 Đặc điểm kinh doanh Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Cơng Nghiệp Quốc Phòng 42 2.2 Thực trạng quản tài Tổng cơng ty Kinh...
 • 20
 • 254
 • 0
ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KH&CN ppsx

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KH&CN ppsx

... quan tới việc đổi chế tài KH&CN Đổi nhận thức hoạt động KH&CN Cần nhận thức hoạt động KH&CN Hiện nay, nhiều nhà quản lý đánh đồng hoạt động KH&CN với hoạt động dịch vụ công hoạt động y tế, giáo ... trở nên bất cập Đổi nguyên tắc chế đầu tư tài cho KH&CN Theo khía cạnh tài hoạt động KH&CN cần có phân định rõ hoạt động nghiên cứu khoa học hoạt động sáng tạo công nghệ Hoạt động nghiên cứu ... thước đo hiệu hoạt động số lượng cơng trình cơng bố tạp chí chuyên ngành Nguyên tắc để hoạch định sách cho hoạt động loại “kế hoạch tn theo khả tài chính Vì vậy, chế tài chủ yếu chế cấp phát...
 • 10
 • 583
 • 4
CƠ CHẾ QUẢN lý tài CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN cứu, NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

CƠ CHẾ QUẢN tài CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN cứu, NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

... tự nghiên cứu bao gồm: tự xác định vấn đề nghiên cứu, tự xác định phương pháp nghiên cứu, tự đánh giá tự truyền bá kết nghiên cứu Còn Điều 25 Luật Định hướng Lập chương trình cho NC-PT Cơng nghệ ... hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu Nhà nước, quy chế cán nghiên cứu nguyên tắc sử dụng cán nghiên cứu cần phải đảm bảo cho cán tự chủ nghiên cứu khoa học, tham gia vào việc đánh giá cơng trình mình, ... trước Chính phủ Về quản nhân lực tiền lương Nhìn chung, tổ chức NC-PT nhà nước có quyền tự chủ việc tuyển dụng, đào tạo, sử dụng đề bạt cán nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ đơn vị Trong...
 • 5
 • 333
 • 1
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ tại tỉnh Thái Nguyên

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ tại tỉnh Thái Nguyên

... 3.3 Một số nét hệ thống tổ chức quản KH&CN tỉnh Thái Nguyên 46 3.3.1 Hệ thống công tác quản nhà nước 46 3.3.2 Hệ thống tổ chức khoa học, công nghệ 47 3.4 Thực trạng c tỉnh Thái Nguyên ... tác quản việc sử dụng nguồn lực tài cho hoạt động KH&CN phải tìm dung hòa bên đảm bảo tính chủ động, linh hoạt nhà khoa học việc thực chi tiêu, đảm bảo hiệu bên khả kiểm sốt nhà quản tài ... lực tài dành cho KH&CN Nhằm đảm bảo nguồn lực tài cho KH&CN sử dụng mục đích hiệu quả, quan quản nhà nước ban hành quy định chi tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/...
 • 98
 • 369
 • 0
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ tại tỉnh hà giang  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 04 10 pdf

Hoàn thiện công tác quản tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ tại tỉnh hà giang luận văn ths kinh doanh và quản 60 34 04 10 pdf

... ̣n công tác quản lý tài chính cho hoạt động KH&CN tỉnh Giang thời gian tới Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THƢ̣C TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KH&CN TẠI TỈNH HÀ GIANG ... cho hoạt động KH&CN phát triển *Về hoạt động KH&CN Hoạt động khoa học công nghệ hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐỒN VÂN TRƢỜNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TỈNH HÀ GIANG CHUYÊN NGÀNH:...
 • 102
 • 564
 • 2
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ tại tỉnh thái nguyên

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ tại tỉnh thái nguyên

... 3.3 Một số nét hệ thống tổ chức quản KH&CN tỉnh Thái Nguyên 46 3.3.1 Hệ thống công tác quản nhà nước 46 3.3.2 Hệ thống tổ chức khoa học, công nghệ 47 3.4 Thực trạng c tỉnh Thái Nguyên ... 23 1.2.2 Nguồn tài hoạt động KH&CN từ NSNN 29 1.2.3 Về phân bổ nguồn lực tài cho hoạt động KH&CN 33 1.2.4 Về sử dụng nguồn lực tài dành cho KH&CN 34 Số hóa trung tâm học liệu / iv Chương ... Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa trung tâm học liệu / i năm 2013 Số hóa trung tâm học liệu / ii n , - - ! năm 2013 Số hóa trung tâm học liệu / iii...
 • 11
 • 256
 • 0
đổi mới quản lý tài chính công

đổi mới quản tài chính công

... cụ tài ngày coi trọng Theo đó, cải cách quản TCC ngày đóng vai trò quan trọng cải cách hành Nhà nước Đổi quản tài cơng cần thiết bối cảnh Việt Nam trước giai đoạn 2001-2010 : 3.1 Quản ... hai máy nhà nước nói chung đứng đầu quan quản hành nói riêng Nếu xét thủ tục hành nhà nước hầu hết thủ tục hành có liên quan đến TCC Vì mà đổi quản tài cơng nội dung cải cách hành Nhà nước ... lực tài chính, vừa khuyến khích tăng biên chế Bộ máy Chậm nghiên cứu để ban hành chế, sách tài hỗ trợ cho q trình thực cải cách hành Ví dụ :Chính sách cho khốn biên chế kinh phí hành chính, chế tài...
 • 3
 • 1,600
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: đổi mới quản lý tài chính trong trường họcnhững đổi mới quản lý tài chính trong tổng thể đổi mới của ngành giáo dục đào tạo và hệ thống văn bản pháp qui về quản lý tài chính trong các trường đại học cao đẳnggiải pháp 5 thay đổi cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động kh amp cnđổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động kh amp cngiải pháp đổi mới quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học trong tiến trình cải cách hành chính và trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nayđổi mới quản lý tài chính giáo dụcđổi mới quản lý tài chínhgiải pháp đổi mới quản lý tài chính côngluận văn đổi mới quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc thông tấn xã việt nam potxgiải pháp đổi mới quản lý tài chính tại trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóngđịnh hƣớng phát triển của trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng và quan điểm đổi mới quản lý tài chínhđổi mới quản lý tài chính của trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóngđịnh hướng đổi mới quản lý tài chính và định hướng phát triển của viện đại học mở hà nộigiải pháp chủ yếu đổi mới quản lý tài chính ở tổng công ty xây dựng thăng long theo mô hình công ty mẹ công ty conđịnh hướng đổi mới quản lý tài chính của nhà nướcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ