0

đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị bớt ota bằng laser yag qswitched tại bệnh viện da liễu hà nội

đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị bớt ota bằng laser yag q-switched tại bệnh viện da liễu hà nội

đặc điểm lâm sàng hiệu quả điều trị bớt ota bằng laser yag q-switched tại bệnh viện da liễu nội

Y khoa - Dược

... ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y NỘI ============= NGUYỄN THẾ VỸ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỚT OTA BẰNG LASER YAG Q-SWITCHED Tại bệnh viện da liễu nội Chuyên ngành: DA LIỄU ... cứu bớt Ota hiệu điều trị bớt Ota Laser YAG Q-Switched Việt Nam Chính tiến hành nghiên cứu đề tài: Đặc điểm lâm sàng hiệu điều trị bớt Ota Laser YAG Q-Switched Bệnh viện Da liễu Nội nhằm đạt ... 4.1 Đặc điểm lâm sàng bớt Ota 64 4.1.1 Đặc điểm giới, tuổi, nghề nghiệp, địa dư bệnh nhân bớt Ota 64 4.1.2 Các đặc điểm lâm sàng bớt Ota 67 4.2 Hiệu điều trị bớt Ota laser YAG...
 • 98
 • 886
 • 5
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " pdf

Báo cáo khoa học

... cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị gãy xương gò má cung tiếp Bệnh viện Trung ương Huế” nhằm mục đích: Xác định đặc điểm lâm sàng X - quang gãy xương gò má cung tiếp 127 bệnh nhân Đánh giá kết điều ... tích số liệu * Nghiên cứu đặc điểm chung theo lứa tuổi, giới tính, nguyên nhân * Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng X-quang 74 * Phương pháp điều trị * Đánh giá kết điều trị: viện, sau 1, 3, tháng, theo ... chiếm 67,7% Điều phù hợp triệu chứng lâm sàng bệnh nhân vào viện chảy máu mũi bầm tím mí mắt Theo Trương Mạnh Dũng, tỷ lệ 68,85%, phù hợp với kết * Dấu chứng lâm sàng: dấu chứng lâm sàng bật gãy...
 • 23
 • 1,886
 • 11
đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết do pseudomonas aeruginosa tại bệnh viện bạch mai

đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết do pseudomonas aeruginosa tại bệnh viện bạch mai

Y khoa - Dược

... đồng: nhiễm khuẩn mà bệnh nhân mắc phải bệnh viện Bệnh nhân có biểu bệnh từ trước vào viện 48 sau nhập viện - Nhiễm khuẩn mắc phải bệnh viện: bệnh nhân nằm bệnh viện để điều trị bệnh khác xuất biểu ... kháng sinh vi khuẩn 4.8 Điều trị Dự kiến, bàn luận thời gian điều trị, kết điều trị, nhận xét phác đồ điều trịhiệu hiệu quả, tỷ lệ khỏi bệnh, tỷ lệ thất bại điều trị bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết ... bệnh hoàn toàn viện - Điều trị có kết quả: bệnh nhân hết sốt, toàn trạng tốt, hết triệu chứng lâm sàng khỏi bệnh - Điều trị kết quả: bệnh nhân không cắt sốt, toàn trạng xấu đi, bệnh nhân tử vong...
 • 55
 • 1,329
 • 9
đặc điểm lâm sàng, và kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết do pseudomonas aeruginosa tại bệnh viện bạch mai

đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết do pseudomonas aeruginosa tại bệnh viện bạch mai

Y khoa - Dược

... đồng: nhiễm khuẩn mà bệnh nhân mắc phải bệnh viện Bệnh nhân có biểu bệnh từ trước vào viện 48 sau nhập viện - Nhiễm khuẩn mắc phải bệnh viện: bệnh nhân nằm bệnh viện để điều trị bệnh khác xuất biểu ... bệnh hoàn toàn viện - Điều trị có kết quả: bệnh nhân hết sốt, toàn trạng tốt, hết triệu chứng lâm sàng khỏi bệnh - Điều trị kết quả: bệnh nhân không cắt sốt, toàn trạng xấu đi, bệnh nhân tử vong ... trimoxazol 50 3.7 Điều trị 3.7.1 Hiệu kháng sinh sử dụng lâm sàng Chúng thấy hiệu kháng sinh sử dụng lâm sàng sau: Bảng 3.30 Hiệu kháng sinh sử dụng lâm sàng Kháng sinh N Điều trị khỏi Số ca Tỷ...
 • 56
 • 836
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị ung thư âm đạo

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hiệu quả điều trị ung thư âm đạo

Y dược - Sinh học

... Đặc điểm lâm sàng bệnh học bệnh nhân có di xa 65 Đặc điểm lâm sàng điều trò trường hợp di xa 66 Thời gian sống sau di xa 66 Các đặc điểm lâm sàng liên quan di xa 67 Các đặc điểm ... điểm bệnh học liên quan di xa 68 Các đặc điểm lâm sàng liên quan sống toàn năm 70 Các đặc điểm bệnh học liên quan sống toàn năm 71 Các đặc điểm lâm sàng liên quan sống không bệnh ... tùy theo điều kiện Trung Tâm, Bệnh Viện Tại Bệnh Viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh nới điều trò chuyên khoa bệnh Ung Bướu, có điều kiện ghi nhận số lượng lớn bệnh ung thư loại, có bệnh ung...
 • 146
 • 631
 • 0
tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị ung thư âm đạo

tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hiệu quả điều trị ung thư âm đạo

Tiến sĩ

... kết khác ghi nhận tùy theo điều kiện Trung Tâm, Bệnh Viện NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ung thư âm đạo, phân tích hiệu phác đồ điều trò ung thư âm đạo, đồng ... đạo nguyên phát nhập viện điều trò Bệnh Viện Ung Bướu Thành Phố Hồ Chí Minh năm, từ năm 2007 đến năm 2011, có kết luận sau: Đặc điểm nhóm bệnh nghiên cứu: Ung thư âm đạo bệnh gặp, xuất độ 0,2 ... vực xạ trò, kết điều trò cải thiện rõ rệt CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU Tất bệnh nhân ung thư âm đạo đến khám điều trị Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí...
 • 24
 • 685
 • 0
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị dự phòng hen phế quản bằng seretide ở trẻ em tại phòng khám chuyên khoa nhi bệnh viện thanh nhàn

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hiệu quả điều trị dự phòng hen phế quản bằng seretide ở trẻ em tại phòng khám chuyên khoa nhi bệnh viện thanh nhàn

Thạc sĩ - Cao học

... NGHIấN CU CP C S NM 2013 NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG HIệU QUả ĐIềU TRị Dự PHòNG HEN PHế QUảN BằNG SERETIDE TRẻ EM TạI PHòNG KHáM CHUYÊN KHOA NHI BệNH VIệN THANH NHàN C quan qun lý ti: BNH VIN ... th nh Nh dai >1 ln/tun >2 hng n hot dng 1ln/tun dng ng v gic ng Nng dai Hng ngy dng Thng xuyờn Thng xuyờn FEV1 hoc Dao ng PEF ... phũng d phũng Ho Khũ khố Khú th Nng ngc Th rid 3.1 ỏnh giỏ bc ca hen Bc Nh tng cn Nh dai dng Va dai dng Nng dai dng Bc I Triu chng Hn ch hot ng
 • 22
 • 1,090
 • 3
đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị dị vật thực quản bằng nội soi ống mềm tại bệnh viện tai mũi họng trung ương

đặc điểm lâm sàng hiệu quả điều trị dị vật thực quản bằng nội soi ống mềm tại bệnh viện tai mũi họng trung ương

Y khoa - Dược

... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y NỘI …***… TRẦN THANH HẢI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT THỰC QUẢN BẰNG NỘI SOI ỐNG MỀM TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TW ... XỬ Lí KẾT QUẢ 32 KẾT QUẢ 33 3.1 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ LÂM SÀNG 33 3.1.1 Đặc điểm tuổi 33 3.1.2 Đặc điểm giới 34 3.1.3 Đặc điểm địa ... 1.5 BỆNH SINH [?] .9 1.6 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BIẾN CHỨNG DVTQ 10 1.6.1 Các điều kiện thuận lợi mắc DVTQ [19] .10 1.6.2 Đặc điểm dị vật .11 1.6.3 Lâm sàng...
 • 71
 • 740
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật lại rò hậu môn tại Bệnh viện Việt Đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật lại rò hậu môn tại Bệnh viện Việt Đức

Y dược - Sinh học

... DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T TNG HUY CNG NgHiên cứu đặc điểm lâm sng, Cận lâm sng v kết điều trị phẫu thuật lại Rò HậU MÔN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC CHUYấN NGNH M S : NGOI KHOA : 60.72.07 LUN ... võn, cú phn Phn di da: phn di da nụng nht, l HM Xuyờn qua phn ny cú cỏc si x-c ca c dc trc trng chy t ngoi vo t trờn xung, bỏm vo da to nờn c nhớu da hay c nhn da lm cho da cú cỏc np nhn Cỏc ... ng HM - da: ng HM - da l ranh gii gia da quanh HM (cú cỏc tuyn bó, tuyn m hụi, nang lụng) ng ny nhn bit d dng (hỡnh 1.1) [26],[7] - ng liờn c tht: ng liờn c tht l ranh gii gia phn di da c tht...
 • 110
 • 1,902
 • 13
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi harada

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi harada

Y khoa - Dược

... Tyndall trước sau điều trị Triệu chứng Tyndall (-) Tyndall (+) Tyndall (++) Tyndall (+++) Tyndall (++++) Tổng số Trước điều trị bệnh nhân bệnh nhân bệnh nhân 13 bệnh nhân 10 bệnh nhân 35 bệnh ... 13 bệnh nhân, (++++) có 10 bệnh nhân Mức tyndall trung bình trước điều trị 2,6 ± 1,3 Sau điều trị tuần 17 bệnh nhân dấu hiệu tyndall, bệnh nhân mức tndall (+) bệnh nhân tyndall (++) Sau điều trị ... đến đặc điểm hội chứng VKH kết điều trị bệnh, tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị viêm màng bồ đào hội chứng Vogt-Koyanagi-Harada” với mục tiêu: Mô tả đặc điểm...
 • 94
 • 3,305
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương động mạch chi trên tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương động mạch chi trên tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... tiến chẩn đoán, quan điểm điều trị thương tổn mạch máu có thay đổi theo thời gian Nhìn chung có ba phương pháp điều trị chủ yếu điều trị bảo tồn, điều trị phẫu thuật can thiệp nội mạch Trong phẫu ... chi nói riêng chủ yếu dựa vào dấu hiệu lâm sàng Trên nguyên tắc, thăm dò cận lâm sàng (siêu âm Doppler mạch, chụp ĐM) cần thiết số trường hợp khó Trong số dấu hiệu lâm sàng, triệu chứng hội chứng ... thuật Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn vậy, tiến hành đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị phẫu thuật tổn thương động mạch chi bệnh viện Việt Đức” giai đoạn từ 2003 tới 2008 Tuy nhiên,...
 • 78
 • 1,218
 • 5
Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ban đầu chấn thương đụng dập nhãn cầu tại bệnh viện mắt trung ương từ 2003 đến 2007

Đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị ban đầu chấn thương đụng dập nhãn cầu tại bệnh viện mắt trung ương từ 2003 đến 2007

Tài liệu khác

... kết điều trị - Các phơng pháp điều trị: + Số mắt điều trị nội khoa + Số mắt điều trị ngoại khoa: Các phẫu thuật thực + Tỉ lệ can thiệp phẫu thuật tổn thơng - Đánh giá thị lực: Lúc vào viện, viện ... triệu chứng lâm sàng, kết cận lâm sàng + Phơng pháp điều trị cụ thể: nội khoa, phẫu thuật + Có nhận xét kết điều trị viện, thị lực, nhãn áp 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ - Loại bỏ hồ sơ bệnh án ghi ... mức độ khác nhau, có hai phơng pháp điều trị chấn thơng đụng dập nhãn cầu - Điều trị nội khoa - Điều trị ngoại khoa 1.4.1 Điều trị nội khoa * Chỉ định: Tất bệnh nhân bị chấn thơng đụng dập nhãn...
 • 88
 • 903
 • 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật glôcôm ở trẻ em dùng corticoid kéo dài tại bệnh viện mắt trung ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật glôcôm ở trẻ em dùng corticoid kéo dài tại bệnh viện mắt trung ương

Y khoa - Dược

... dài bệnh viện mắt Trung Ương ” với hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh glụcụm trẻ em dùng corticoid kéo dài Bệnh viện Mắt Trung Ương năm (2005 - 2009) Đánh giá kết phẫu thuật điều trị ... đạt hiệu điều trị [58] Có nhiều vấn đề cần cân nhắc để định sử dụng loại thuốc cho bệnh nhân mức độ cao nhãn áp tại, giai đoạn bệnh, khả tuân thủ điều trị, điều kiện kinh tế, yếu tố nguy bệnh ... toàn, hiệu quả, điều trị cần hẹn bệnh nhân khám lại 2.2.6.1 Khai thác hồ sơ bệnh án 40 * Phần hành chính: ghi nhận tên, năm sinh, giới, địa chỉ, điện thoại (nếu có), ngày vào viện, mã số bệnh...
 • 95
 • 1,077
 • 0
nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoin

nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoin

Tài liệu khác

... DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y NỘI HUỲNH VĂN BÁ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ CĨ BƠI CORTICOID BẰNG UỐNG ISOTRETINOIN Chun ngành Da Liễu ... cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng kết điều trị bệnh trứng cá có bơi corticoid uống isotretinoin”, nhằm hai mục tiêu: Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng số yếu tố liên quan đến bệnh trứng cá ... nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, số yếu tố liên quan 237 bệnh nhân trứng cá có bơi corticoid giai đoạn nghiên cứu kết điều trị uống isotretinoin, thực Bệnh Viện Da Liễu Cần Thơ từ 04/2008-...
 • 147
 • 2,304
 • 26
nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoin

nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoin

Y khoa - Dược

... DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y NỘI HUỲNH VĂN BÁ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ CĨ BƠI CORTICOID BẰNG UỐNG ISOTRETINOIN Chun ngành Da Liễu ... cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng kết điều trị bệnh trứng cá có bơi corticoid uống isotretinoin”, nhằm hai mục tiêu: Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng số yếu tố liên quan đến bệnh trứng cá ... nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, số yếu tố liên quan 237 bệnh nhân trứng cá có bơi corticoid giai đoạn nghiên cứu kết điều trị uống isotretinoin, thực Bệnh Viện Da Liễu Cần Thơ từ 04/2008-...
 • 147
 • 1,274
 • 5
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị chấn thương tai ngoài tại bệnh viện trung ương huế và bệnh viện trường đại học y dược huế

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị chấn thương tai ngoài tại bệnh viện trung ương huế bệnh viện trường đại học y dược huế

Tài liệu khác

... “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị chấn thương tai ngồi Bệnh viện Trung ương Huế Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế” với mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chấn ... (3,5%), khơng có tụ dịch ƠT 3.2.3 Triệu chứng lâm sàng trước điều trị 41 Bảng 3.7: Triệu chứng lâm sàng trước điều trị (n = 69) Triệu chứng lâm sàng CT vành tai CT ống tai CT tai ngoài n = 58 % ... đợ da y da sau tháng, ở CTVT chủ ́u là khơng da y da (46,6%) và da y nhẹ (44,8%) CTƠT đa sớ khơng da y da (85,7%), trường hợp da dày rõ (4,8%) Nhìn chung, nhiều là khơng da y da...
 • 79
 • 1,517
 • 7
tình hình, đặc điểm lâm sàng và kết qủa điều trị viêm da dầu người lớn bằng uống itraconazol kết hợp bôi corticoid

tình hình, đặc điểm lâm sàng kết qủa điều trị viêm da dầu người lớn bằng uống itraconazol kết hợp bôi corticoid

Tài liệu khác

... Đỏ da: Không đỏ da: điểm Đỏ da ít: điểm Đỏ da vừa: điểm Rất đỏ da: điểm + Vảy da: Không vảy: điểm Vảy da ít: điểm Vảy da vừa: điểm Rất nhiều vảy da: điểm Tính tổng số điểm sau kết thúc đợt điều ... hình, đặc điểm lâm sàng bệnh viêm da dầu 49 4.1.1 Tình hình bệnh nhân viêm da dầu 49 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng bệnh viêm da dầu 55 4.2 Kết điều trị 57 4.2.1 Đặc điểm đối ... hình, đặc điểm lâm sàng bệnh viêm da dầu: bao gồm bệnh nhân đợc chẩn đoán xác định viêm da dầu đến khám điều trị Viện Da liễu Quốc gia từ tháng 3-9/2009 - Nghiên cứu đánh giá hiệu điều trị viêm da...
 • 90
 • 852
 • 9
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị đục thể thủy tinh ở người lớn tuổi bằng phẫu thuật phaco tại huế

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị đục thể thủy tinh ở người lớn tuổi bằng phẫu thuật phaco tại huế

Tài liệu khác

... đặc điểm lâm sàng kết điều trị đục thể thủy tinh ngƣời lớn tuổi phẫu thuật Phaco Huế ” nhằm hai mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đục thể thủy tinh người lớn tuổi Đánh giá kết điều trị ... thấy tỷ lệ thành công phẫu thuật cao, biến chứng sau phẫu thuật Tại uế, từ năm 1998 bắt đầu triển khai kỹ thuật bệnh viện Trung Ƣơng uế năm 2004 bệnh viện Đại học Y khoa uế c ng đƣa vào sử dụng ... tuổi - Phân bố bệnh nhân theo giới (nam, nữ), địa dƣ (nông thôn, thành phố) 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - Phân bố theo mắt đƣợc phẫu thuật - Triệu chứng đục thể thủy tinh bệnh nhân: + Nhìn...
 • 92
 • 1,037
 • 7
Những yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng

Những yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng

Y khoa - Dược

... quan, ĐặC ĐIểM LÂM SàNG kết ĐIềU TRị VIÊM DA TIếP XúC DO côn trùng Chuyên ngành : Da liễu Mã số : 62.72.35.01 Luận văn BáC Sỹ CHUYÊN KHOA ii Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn hữu sáu nội ... nhõn cú th ca viờm da cú th c nhn hu ht cỏc trng hp ca VDTX d ng Chn oỏn VDTX kớch ng thng da vo s loi tr cỏc bnh da khỏc (c bit l VDTX d ng) v da trờn biu hin lõm sng ca viờm da ti v trớ phi nhim ... VDTX nhúm CN b bnh da T l BN VDTX nhúm nụng Nụng dõn dõn b bnh da a phng ng bng Danh mc khụng cú tin s d ng Cụng nhõn Hoc sinh Loi bin s Danh mc T l BN VDTX s hc sinh b bnh da T l Bn mc bnh VDTXDCT...
 • 107
 • 531
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25