0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả xử trí các biến chứng sau cắt amiđan tại huế

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả xử trí các biến chứng sau cắt amiđan

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả xử trí các biến chứng sau cắt amiđan

Tài liệu khác

... nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết xử trí biến chứng sau cắt amiđan với hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng biến chứng sau cắt amiđan Đánh giá kết xử trí biến chứng sau ... 6/2010, thu số kết sau: 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 3.1.1 Tỷ lệ biến chứng sau cắt amiđan Bảng 3.1 Tỷ lệ biến chứng sau cắt amiđan Tổng số bệnh Bệnh viện Có biến chứng % nhân cắt amiđan Trung ... tố có liên quan đến biến chứng sau cắt amiđan nhằm hạn chế biến chứng, phòng ngừa biến chứng cho bệnh nhân chọn lựa phương án xử trí hiệu trường hợp sau cắt amiđanbiến chứng mối quan tâm hàng...
 • 87
 • 2,059
 • 18
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị của biến chứng xẹp tiền phòng sau phẫu thuật glụcụm

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị của biến chứng xẹp tiền phòng sau phẫu thuật glụcụm

Y khoa - Dược

... trị biến chứng xẹp tiền phòng, tiến hành đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị biến chứng xẹp tiền phòng sau phẫu thuật Glụcụm” nhằm mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng biến chứng ... luận kết điều trị xẹp tiền phòng 4.2.1 Kết chức 4.2.2 Kết thực thể 4.2.3 Kết chung 50 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Kết luận đặc điểm lâm sàng biến chứng xẹp tiền phòng sau phẫu thuật glụcụm Kết luận kết điều ... để nghiên cứu - Bệnh nhân điều kiện lại thăm khám sau phẫu thuật - Bệnh nhân không đồng ý vào tham gia nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt...
 • 60
 • 612
 • 1
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " pdf

Báo cáo khoa học

... Chính chọn đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị gãy xương gò má cung tiếp Bệnh viện Trung ương Huế nhằm mục đích: Xác định đặc điểm lâm sàng X - quang gãy xương gò má ... tích số liệu * Nghiên cứu đặc điểm chung theo lứa tuổi, giới tính, nguyên nhân * Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng X-quang 74 * Phương pháp điều trị * Đánh giá kết điều trị: viện, sau 1, 3, tháng, theo ... 68,85%, phù hợp với kết * Dấu chứng lâm sàng: dấu chứng lâm sàng bật gãy xương gò má cung tiếp dấu khuyết bậc thang đau chói ấn điểm gãy chiếm 96% Bầm tím mi mắt xuất huyết kết mạc dấu chứng thường...
 • 23
 • 1,886
 • 11
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật dò bẩm sinh vùng đầu cổ tại huế

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả phẫu thuật dò bẩm sinh vùng đầu cổ tại huế

Tài liệu khác

... bắt đầu vùng 1/3 cổ bên thẳng vào khí quản 1.5 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG 1.5.1 Đặc điểm lâm sàng 1.5.1.1 Dò rễ mũi Các nang lỗ dò mũi thường kết hợp với Các nang lỗ dò sống mũi xuất phát ... 1.7 Các công trình nghiên cứu nước 24 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ... 26 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu theo phương pháp tiến cứu, mô tả, cắt ngang có can thiệp lâm sàng 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu Công trình nghiên cứu 73 bệnh nhân dò...
 • 100
 • 1,691
 • 20
NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG và kết QUẢ xử TRÍ bước đầu vết THƯƠNG XUYÊN NHÃN cầu tại KHOA mắt BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG kết QUẢ xử TRÍ bước đầu vết THƯƠNG XUYÊN NHÃN cầu tại KHOA mắt BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Y học thưởng thức

... nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, lâm sàng, tiến cứu Bệnh nhân đợc khám đánh giá đặc điểm lâm sàng, hình thái tổn hại thể thủy tinh, tổn thơng phối hợp, mức độ thị lực, nhãn áp Các biện pháp xử trí ... thơng nên kết điều trị có nhiều hạn chế Để đánh giá tình hình vết thơng xuyên nhãn cầu giúp cải thiện kết điều trị tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc diểm lâm sàng kết xử trí bớc đầu ... (2006), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị vết thơng xuyên nhãn cầu khoa Mắt bệnh viện Trung ơng Huế, Luận án chuyên khoa cấp II, Trờng Đại học Y Dợc Huế - Đại học Huế, tr...
 • 4
 • 373
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi harada

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi harada

Y khoa - Dược

... thời điểm này, Việt Nam có đề tài nghiên cứu đề cập đến đặc điểm hội chứng VKH kết điều trị bệnh, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị viêm màng bồ đào hội chứng ... lông mi, c) Bạch biến “VKH không đầy đủ hội chứng : cú đặc điểm (1), (2), (3) đặc điểm (4) (5) Bệnh có triệu chứng mắt hay “Cú thể VKH”: cú đặc điểm (1), (2) (3) 20 Các đặc điểm chẩn đoán chia ... thập xử lý số liệu, thu số kết sau 3.1 Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu 3.1.1 Đặc điểm bệnh nhân theo tuổi Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi Nghiên cứu thực 35 bệnh nhân bị hội chứng...
 • 94
 • 3,305
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương động mạch chi trên tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương động mạch chi trên tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... sơ bệnh án không đủ tiêu chuẩn nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp: Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang hồi cứu, đặc điểm lâm sàng trước mổ tổn thương ĐM chi ... Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong thời gian năm, từ tháng / 2003 tới tháng / 2008, có 151 đối tượng tổn thương ĐM chi trên, phẫu thuật cấp cứu bệnh viện Việt Đức Kết nghiên cứu thu sau: 3.1 Đặc điểm ... đánh giá kết sau mổ 28 2.2.2 Cách lấy mẫu: Áp dụng phương pháp lấy mẫu không xác suất Bao gồm tất đối tượng đủ tiêu chuẩn chọn vào nghiên cứu thời gian nghiên cứu 2.2.3 Thiết kế nghiên cứu: -...
 • 78
 • 1,218
 • 5
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật glôcôm ở trẻ em dùng corticoid kéo dài tại bệnh viện mắt trung ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật glôcôm ở trẻ em dùng corticoid kéo dài tại bệnh viện mắt trung ương

Y khoa - Dược

... 2 Tại Việt Nam, ớt nghiên cứu glôcôm corticoid người lớn Chúng chưa thấy nghiên cứu bệnh glôcôm trẻ em dùng corticoid kéo dài Vì vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều ... thuốc hạ nhãn áp  Loại phẫu thuật, biến chứng sau phẫu thuật, cách xử trí biến chứng  Ghi nhận kết sau điều trị (khi viện):  Thị lực  Nhãn áp  Các triệu chứng năng, thực thể  Thuốc hạ nhãn ... gia nghiên cứu - Bệnh nhân tư vấn, giáo dục nâng cao nhận thức bệnh cánh phòng tránh bệnh - Bệnh nhân khám, theo dõi điều trị 43 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu...
 • 95
 • 1,077
 • 0
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị chấn thương tai ngoài tại bệnh viện trung ương huế và bệnh viện trường đại học y dược huế

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị chấn thương tai ngoài tại bệnh viện trung ương huế bệnh viện trường đại học y dược huế

Tài liệu khác

... hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị chấn thương tai ngồi Bệnh viện Trung ương Huế Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế với mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ... tái khám sau điều trị tháng 3.3.5.1 Đặc điểm lâm sàng chấn thương tai ngồi sau điều trị tháng Bảng 3.20: Triệu chứng sau điều trị tháng (n = 69) Triệu chứng lâm sàng sau tháng ... thương - Các chấn thương khác chấn thương mắt, chấn thương lưng… - Khơng có chấn thương phới hợp 2.2.4.4 Các đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của chấn thương tai ngoài:  Các triệu chứng...
 • 79
 • 1,517
 • 7
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị đục thể thủy tinh ở người lớn tuổi bằng phẫu thuật phaco tại huế

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị đục thể thủy tinh ở người lớn tuổi bằng phẫu thuật phaco tại huế

Tài liệu khác

... tài nghiên cứu bƣớc đầu phẫu thuật Phaco Huế, nhiên để có đánh giá tƣơng đối tổng quát thực đề tàiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị đục thể thủy tinh ngƣời lớn tuổi phẫu thuật Phaco Huế ... dính vào bao sau áp lực dịch kính lớn 21 1.4.1.6 Các biến chứng t ì đặt TTT nhân tạo Có thể gây rách bao sau thao tác không thận trọng 1.4.2 Những biến chứng sau phẫu thuật 1.4.2.1 Biến chứng ... cho phép phẫu thuật… 26 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu mô tả tiến cứu 2.2.2 Phƣơng iện nghiên cứu 2.2.2.1 Các p ơn tiện dùn để k ám, đán iá, t eo...
 • 92
 • 1,037
 • 7
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em

Tài liệu khác

... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN THANH VN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG KếT QUả ĐIềU TRị NHƯợC THị DO TậT KHúC Xạ TRẻ EM Chuyờn ngnh: Nhón khoa Mó s : 62 ... nhc th lch khỳc x v lỏc cú th thnh cụng sau tui Friedberg MA v cng s cho rng sau 11 tui khụng em li kt qu gỡ [8] Theo Moseley M, Fielder A (2001) [98] sau 30 tui iu tr nhc th cú kt qu 1.4.3 Vn ... tỏi phỏt sau iu tr v iu tr trỡ Khi th lc mt kộm tng ng mt tt hoc khụng tin trin sau thỏng iu tr, chuyn sang dựng cỏc bin phỏp iu tr trỡ [23], [105], [167] - Cú th bt mt na ngy vi thỏng, sau ú vi...
 • 160
 • 937
 • 6
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em (tóm tắt)

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em (tóm tắt)

Thạc sĩ - Cao học

... TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đáp ứng mục tiêu luận án, tiến hành thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không đối chứng (Quasi-experimental study) 2.1 Đối tượng nghiên cứu Bệnh ... nhân nghiên cứu người nhà đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm lâm sàng 3.1.1 Về đối tượng nghiên cứu: Với 202 bệnh nhân (BN), bao gồm 336 mắt nhược thị ... gia nghiên cứu 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh nhân có lác mắt - Có bệnh toàn thân nặng cấp tính 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không đối chứng...
 • 33
 • 1,083
 • 6
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị biến chứng xẹp tiền phòng sau phẫu thuật glôcôm

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị biến chứng xẹp tiền phòng sau phẫu thuật glôcôm

Tài liệu khác

... hành đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị biến chứng xẹp tiền phòng sau phẫu thuật Glụcụm” nhằm mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng biến chứng xẹp tiền phòng sau phẫu thuật ... 27,03%[1] Các nghiên cứu chủ yếu đỏnh giá tỷ lệ, hình thái, phương pháp điều trị riêng lẻ, nhiên chưa có nghiên cứu đề cập cách toàn diện, có hệ thống đặc điểm lâm sàng kết điều trị biến chứng xẹp ... tiềm ẩn biến chứng xuất huyết tiền phòng, xẹp tiền phòng, bong hắc mạc sau mổ[1] Từ đến Việt Nam chưa có thêm nghiên cứu cách có hệ thống đề cập đến đặc điểm lâm sàng kết điều trị biến chứng xẹp...
 • 80
 • 682
 • 0
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm quanh răng bảo tồn ở người cao tuổi khám và điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội từ 10/2011 đến 9/2012

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị viêm quanh răng bảo tồn ở người cao tuổi khám điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội từ 10/2011 đến 9/2012

Thạc sĩ - Cao học

... 2 B Y T TRNG I HC Y H NI LNG XUN TUN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG KếT QUả ĐIềU TRị VIÊM QUANH RĂNG BảO TồN NGƯờI CAO TUổI TạI BệNH VIệN TRƯờNG ĐạI HọC Y Hà NộI Chuyờn ngnh: Nha ... (-), vi khun ỏi khớ, ym khớ Mng bỏm hon chnh sau 14-21 ngy v cú kh nng gõy bnh Mng bỏm rng m bn cht l mng vi khun gõy hi cho vựng quanh rng bi hai c ch sau: + Tỏc ng trc tip: Trong quỏ trỡnh sng, ... loi nh sau [25] - Viờm quanh rng ngi ln 17 - Viờm quanh rng tin trin nhanh - Viờm quanh rng ngi tr - Viờm quanh rng trc tui dy thỡ 1.3.2 Theo Suzuki (1988): ễng b sung thờm phõn loi nh sau -...
 • 93
 • 937
 • 8
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em

Thạc sĩ - Cao học

... 2 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN THANH VN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG KếT QUả ĐIềU TRị NHƯợC THị DO TậT KHúC Xạ TRẻ EM Chuyờn ngnh: Nhón khoa Mó s : 62.72.56 ... nhc th lch khỳc x v lỏc cú th thnh cụng sau tui Friedberg MA v cng s cho rng sau 11 tui khụng em li kt qu gỡ [8] Theo Moseley M, Fielder A (2001) [98] sau 30 tui iu tr nhc th cú kt qu 1.4.3 Vn ... tỏi phỏt sau iu tr v iu tr trỡ Khi th lc mt kộm tng ng mt tt hoc khụng tin trin sau thỏng iu tr, chuyn sang dựng cỏc bin phỏp iu tr trỡ [23], [105], [167] - Cú th bt mt na ngy vi thỏng, sau ú vi...
 • 168
 • 815
 • 0
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bong võng mạc do đứt chân võng mạc

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị bong võng mạc do đứt chân võng mạc

Y khoa - Dược

... ca hc mc ( mi ngn sau ni chp vi nhỏnh qut ngc ca vũng ng mch ln mng mt) Xuyờn qua lp m hc mc tr thnh nhng chựm mao mch, sau ú hp li thnh hỡnh lc xoỏy quanh mt tiu tnh mch pha sau cỏc chựm mao ... ln phu thut u tiờn v 97% sau ln phu thut th 64 mt nghiờn cu Kennedy CJ v cng s (1997) bỏo cỏo t l thnh cụng l 97% v mt gii phu sau ln phu thut u tiờn v 100% thnh cụng sau ln phu thut th 71 mt ... s n % 30 29 21 18 14 Cú mt nhún ỏp thp ti thi im vin vin v mc nhún ỏp ny trỡ n sau mt thỏng sau phu thut,theo di sau thỏng thy nhún ỏp tr li bỡnh thng khụng cú trng hp no nghiờn cu tng nhún ỏp...
 • 80
 • 703
 • 0
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sa, lệch ttt tiền phòng do chấn thương đụng dập nhãn cầu

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị sa, lệch ttt tiền phòng do chấn thương đụng dập nhãn cầu

Y khoa - Dược

... Bàn luận biến chứng - Biến chứng chấn thương - Biến chứng hậu sau chấn thương - Biến chứng lệch TTT 4.4 Bàn luận điều trị - Các phương pháp điều trị - Kết điều trị DỰ KIẾN KẾT LUẬN Đặc điểm hình ... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị sa, lệch TTT tiền phòng chấn thương đụng dập nhãn cầu, bệnh viện mắt trung ương từ 2006 - 2010” với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm ... phòng - Các hình thái lõm sàng - Các tổn thương phối hợp - Các triệu chứng lâm sàng Đánh giá kết phương pháp điều trị SLTTT tiền phòng - Điều trị nội khoa - Điều trị ngoại khoa - Các biến chứng...
 • 41
 • 795
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị laser quang đông bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch tái phát

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị laser quang đông bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch tái phát

Y dược - Sinh học

... , sau ủi u tr thỏng, thỏng, thỏng - m ủi m: tr c ủi u tr , sau ủi u tr thỏng, thỏng, thỏng - Bong TDVM: tr c ủi u tr , sau ủi u tr thỏng, thỏng, thỏng - cao b ng bong TDVM: tr c ủi u tr , sau ... chỳ ý phỏt hi n m c ủ tỏi phỏt c a b nh 2.2.4.6 Tiờu chu n ủỏnh giỏ sau ủi u tr B ng 2.1 Tiờu chu n ủỏnh giỏ sau ủi u tr K t qu sau ủi u tr Th l c m ủi m Khỏm ủỏy CMHQ OCT m t i u tr cú Tng Gi m ... Di n bi n th l c tr c v sau ủi u tr t 57 3.3.2.2 Di n bi n ỏm ủi m sau ủi u tr 58 3.3.3 K t qu d u hi u th c th 59 3.3.3.1 Di n bi n bong d ch vừng m c sau ủi u tr trờn soi ủỏy...
 • 117
 • 663
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tăng nhãn áp trên mắt có hội chứng nội mô giác mạc-mống mắt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị tăng nhãn áp trên mắt có hội chứng nội mô giác mạc-mống mắt

Y dược - Sinh học

... GIO D C V O T O B YT TR NG I H C Y H N I Nguyễn NGọC NAM nghiên cứu ĐặC ĐIểM LÂM SàNG KếT QUả ĐIềU TRị TĂNG NHãN áP TRÊN MắT Có HộI CHứNG NộI MÔ GIáC MạC - MốNG MắT luận văn thạc sỹ y học Hà ... trung bỡnh 52 B ng 3.21 Thu c h nhón ỏp tr c v sau ủi u tr 52 B ng 3.22 T s lừm sau ủi u tr 53 B ng 3.23 Giai ủo n b nh tr c v sau ủi u tr 53 B ng 3.24 Tỡnh tr ng bi n ch ... c t bố l n 2, s cũn l i sau ph u thu t ph i ủi u tr ph i h p thờm thu c thỡ nhón ỏp m i ủi u ch nh Laganowski v cs [36] ủó ch ng minh t l thnh cụng l 60% sau nm v 40% sau nm, ủ i v i ph u thu...
 • 115
 • 841
 • 2

Xem thêm