nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bong võng mạc do đứt chân võng mạc

80 703 0
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bong võng mạc do đứt chân võng mạc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẶT VẤN ĐỀ Đứt chân võng mạc là nguyên nhân thường gặp nhất của bong võng mạc ở người trẻ và trẻ em. Đứt chõn võng mạc là những vết rách võng mạc nằm song song và ngay gần với ora serrata.Vết rách này khu trú từ giới hạn trước đến giới hạn sau của vùng nền dịch kính. Vết rách xảy ra do sự co kéo của nền dịch kính ở giới hạn trước và sau, là sự tách của lớp võng mạc cảm thụ ra khỏi lớp biểu mô sắc tố, của vùng pars plana tại ora serrata[18]. Bong võng mạc do đứt chân võng mạc được mô tả lần đầu bởi Leber vào năm 1882. Đến năm 1932 thuật ngữ đứt chân võng mạc lần đầu tiên được đưa ra bởi Andeson,sau đó Anderson, Gonin và Shapland [12] đã mô tả một số đặc điểm khác nhau giữa bong võng mạc do đứt chân võng mạc và bong võng mạc có vết rách khổng lồ. Năm 1997 KennedyCJ và cộng sự nghiên cứu trên 1601 ca bong võng mạc cú rỏch cú 71 ca đứt chân võng mạc. Năm 2007 Nguyễn thị thanh Hà và cộng sự nghiên cứu về BVM trong vòng một năm tại bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh thấy tỷ lệ BVM do đứt chân võng mạc là 3,9%[3] [17] [21] Chấn thương đụng dập là nguyên nhân được xác định thường gặp nhất của đứt chân võng mạc và hậu quả là bong võng mạc. Chớnh vì vậy người ta thấy BVM do đứt chõn võng mạc thường xảy ra ở người trẻ nam nhiều hơn nữ. Trong khi đứt chân võng mạc do chấn thương xảy ra ngay từ thời điểm chấn thương, nhưng biểu hiện bệnh kéo dài có thể kéo đến hàng năm, do đó đứt chân võng mạc tiến triển đến bong vong mạc với tốc độ chậm và cực kỡ ớt triệu chứng cho đến khi bong đến hậu cực. Do vậy đa số các trường hợp đựơc chẩn đoán một cách tình cờ, và phải khai thác kỹ về tiền sử chấn thương 1 trong quá khứ có thể xảy ra từ nhiều năm trước. Vì vậy tỷ lệ thực tế của đứt chõn cú nguồn gốc chấn thương rất khó xác định được chính xác [7] [24] [27] Từ lâu các nhà nhãn khoa đã quan tâm đến việc nghiên cứu bong võng mạc do đứt chân võng mạc. Các nghiên cứu tập trung vào cơ chế gây đứt chân võng mạc, những đặc điểm lâm sàng của BVM do đứt chân võng mạc và vấn đề điều trị. Phương pháp lạnh đông củng mạc và ấn độn ngoài củng mạc đã được sử dụng từ lâu để điều trị BVM do đứt chân võng mạc đạt kết quả tốt. Tuy nhiên sự cải thiện về thị lực lại không giống nhau giữa các tác giả [22] [26]. Ở Việt Nam có một số tác giả nghiên cứu tìm hiểu về nguyên nhân diễn biến tự nhiên,cũng như điều trị BVM do đứt chân võng mạc trong bệnh cảnh bong võng mạc nói chung. Vì vậy đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bong võng mạc do đứt chân võng mạc vẫn cũn nhiều điều chưa sáng tỏ. Để tỡm hiểu kỹ hơn đặc điểm lõm sàng và điều trị hình thái đặc biệt này của bong võng mạc. Chỳng tôi nghiên cứu đề tài “Nghiờn cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bong võng mạc do đứt chân võng mạc” với hai mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng của bong võng mạc do đứt chân võng mạc 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật bong võng mạc do đứt chân võng mạc 2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm giải phẫu sinh lý võng mạc chu biên 1.1.1 Giải phẫu võng mạc chu biên [2 ] [8 ] [11 ] * Giới hạn vùng chu biên của võng mạc: Đáy mắt được chia thành 2 phần: Phần trung tõm (phớa sau) và phần chu biên (phớa trước) bởi 1 vòng trũn chạy qua bờ sau chỗ chui vào củng mạc của các tĩnh mạch trích trùng. Xích đạo giải phẫu nằm ở trước chỗ chui vào của các ống củng mạc khoảng hai đường kớnh đĩa thị (3mm). Do đó các tĩnh mạch trích trùng là mốc quan trọng phõn chia đáy mắt chu biên với cực sau • Chu biên võng mạc gồm hai vùng: - Vùng xích đạo: rộng khoảng 4 đường kớnh đĩa thị (5,83mm) nằm trên một vùng trước và sau xích đạo giải phẫu khoảng hai đường kớnh đĩa thị (3mm) - Vùng Ora serrata: rộng khoảng 3 đường kớnh đĩa thị (4,73mm) nằm trước và sau ora serrata • Theo kinh tuyến phần chu biên được chia thành 4 phần tư: thái dương trên và dưới , mũi trên và dưới. Kinh tuyến ngang là do các dõy thần kinh và động mạch mi dài sau. Kinh tuyến đứng được tạo bởi hai vùng ít mạch mỏu, không sắc tố và bờ không rừ ràng, có xu hướng nằm ở 1/2 giờ về phớa thái dương ở 12 giờ và 1/2 giờ về phớa mũi ở phớa 6 giờ. Tương ứng với phõn bố của 4 tĩnh mạch trớch trùng 3 1.1.2 Đặc điểm cấu tạo: * Võng mạc ở chu biên mỏng hơn đáng kể so với phía sau. Theo Nguyễn Xuõn Nguyên , Phan Dẫn, Thái thọ(1974), Võng mạc phớa sau dày 0,58mm, xích đạo0,18mm, gần ora serrata: 0,1mm, cấu trúc của võng mạc ở chu biên cũng thay đổi: tế bào thưa hơn tế bào nún ít dần, chủ yếu là tế bào gậy và hình thể tế bào cũng thay đổi, phần ngoài gần như biến mất. Cấu trúc 10 lớp của võng mạc cũng không cũn: lớp hạt ngoài và hạt trong thưa dần rồi hợp nhất thành một lớp, lớp rối ngoài biến mất, lớp tế bào hạch và lớp sợi thần kinh biến mất cách ora serrata chừng 0,5mm. Trong bề dày võng mạc có nhiều hốc Elessigs chứa đầy albumin, người ta cho là có vai trò quan trọng trong bong võng mạc. * Tế bào của biểu mô sắc tố cao hơn và to hơn ở trung tâm Mạch máu võng mạc ở chu biên là những nhánh tận cùng. Cấu trúc tầng ở chu biên bị ngắt quảng, lớp mao mạch sâu thưa dần chỉ cũn ớt mao mạch quanh tĩnh mạch và gần ora serrata chỉ còn lớp mao mạch nụng. Cỏc mạch máu của võng mạc biến mất cách ora serrata chừng nửa đường kính đĩa thị Vựng đáy của dịch kính rộng khoảng 3,2mm chạy từ ora serrata ra phía pars plana khoảng một đường kính đĩa thị(1,5mm). Phớa sau ora serrata chiều rộng thay đổi từ 1,8mm ở phớa thái dương và 3mm phớa mũi, ở đõy dịch kớnh dính chặt với võng mạc và lan dần ra sau trong quá trình phát triển. Theo A.Urrets-Zavalia.I(1968) thì đến 50 tuổi đáy dịch kính lan dần gần đến xích đạo. Mạch máu hắc mạc: các tiểu động mạch xuất phát từ các động mạch của hắc mạc ( mi ngắn sau nối chắp với nhánh quặt ngược của vòng động mạch lớn mống mắt). Xuyên qua lớp đệm hắc mạc trở thành những chùm mao mạch, sau đó hợp lại thành hình lốc xoáy quanh một tiểu tĩnh mạch. Ở phớa sau các chùm mao mạch phõn bố đều đặn và dày đặc, khi ra chu biên thưa thớt hơn 4 1.1.3 Đặc điểm sinh lý * Đặc điểm dinh dưỡng Võng mạc được bảo đảm dinh dưỡng nhờ hai hệ thống mạch mỏu: mạch mỏu võng mạc nuôi các lớp trong gồm lớp tế bào đa cực và hai cực. Cũn các lớp ngoài được nuôi dưỡng nhờ thấm ngầm từ mao mạch hắc mạc và càng ra xa chu biên võng mạc biểu mô sắc tố càng dày đặc hơn và khả năng dinh dưỡng do ngấm từ hắc mạc cũng bị giảm đi. Nhưng từ qua xích đạo ora serrata mạch mỏu võng mạc càng xa và càng giảm vì thế càng phải dựa vào mao mạch hắc mạc. Chớnh do cấu trúc giải phẫu như trên nên vùng chu biên võng mạc được dinh dưỡng kém so với vùng khác của võng mạc. Có lẽ vì thế mà nó biến đổi sớm hơn, nhiều hơn các vùng khác trong quá trình phát triển * Đặc điểm hoạt động điều tiết: Có tác giả cho rằng khi mắt điều tiết thì vùng chu biên võng mạc bị lôi kéo do cơ thể mi, do dõy Zinn, do dớnh dịch kớnh, làm cho vùng nay biến đổi sớm hơn, nhiều hơn. * Đặc điểm vận động cơ: Các cơ, nhất là cơ chéo (chéo bé, chéo lớn) trong quá trình hoạt động tác động lên chỗ bám ở nhón cầu, có thể gõy nên các tổn thương như rách võng mạc ở chỗ bám của cơ. * Đặc điểm chức năng: Những biển đổi của võng mạc chu biên có thể không gõy ra giảm thị lực ,nên bệnh nhõn thường đến thầy thuốc muộn 1.2 Bệnh lý bong võng mạc 1.2.1 Khái niệm: Bong võng mạc là tình trạng mà trong đó lớp thần kinh cảm thụ võng mạc bị tách ra khỏi lớp biểu mô sắc tố do sự tích luỹ dịch trong khoang dưới võng mạc [ 2] 5 1.2.2 Phân loại bong võng mạc [2 ] [6 ] Có nhiều cách phân loại BVM.Zavalia A (1968) và Bonnet M (1989) đã chia BVM thành 2loại • Bong võng mạc nguyờn phát ( Rhegmatogenous retina detachment) Hay còn gọi là BVM có vết rách. Bong võng mạc nguyờn phỏt thường xuất hiện khi có một hay nhiều vết rách hay lỗ rách ở võng mạc làm cho dịch kính lỏng thoát qua vết rách đó,tích tụ lại ở khoang dưới võng mạc gây sự tách giữa lớp biểu mô sắc tố và lớp tế bào cảm thụ. Đây là loại bong võng mạc thường gặp nhất. • Bong võng mạc thứ phát Sự tích luỹ chất lỏng ở khoang dưới võng mạc không do những vết rách của biểu mô thần kinh mà thứ phát do một quá trình bệnh lý của võng mạc,dịch kính hay màng bồ đào. Có 2 loại BVM thứ phát: - Bong võng mạc do co kéo (tractional retinal detachment) Do các tổ chức tân tạo dính bất thường lên mặt trong biểu mô thần kinh của võng mạc co kéo gây nên BVM - Bong võng mạc xuất tiết (exudative retinal detachment) hay bong võng mạc nội khoa do sự rối loạn hàng rào mỏu –vừng mạc hay hắc võng mạc 1.2.3 Cơ chế bệnh sinh của bong võng mạc nguyờn phát Như đã biết để có bong võng mạc nguyờn phỏt cần 2 điều kiện - Rách võng mạc - Biến đổi dịch kính Để hình thành vết rách võng mạc cần có 2 yếu tố phối hợp nhau là, võng mạc bị tổn thương và co kéo dịch kính, tuỳ theo vết rách do yếu tố nào là chính người ta chia rách võng mạc thành 2 loại - Những vết rách võng mạc mà yếu tố võng mạc bị tổn thương là chính là những vết rách trên nền thoỏi hoỏ. Thoái hoá dạng rào,dạng bọt sên, dạng 6 nang hoặc lỗ hoàng điểm do chấn thương đụng dập hoặc vỡ nang ở võng mạc vùng ora serrata trong đứt chân võng mạc nếu có yếu tố co kéo thì thành những lỗ có nắp. - Những vết rách võng mạc mà yếu tố co kéo chiếm ưu thế : Có thể hình thành trên nền võng mạc bình thường, Ýt thoái hóa những chỗ dính của dịch kính, tăng sinh co kéo vết rách thường hình móng ngựa rách có vạt. Nếu kết hợp với thoái hóa thì vểt rách thường ở bờ sau của thoái hóa Đứt chân võng mạc là hình thái đặc biệt của vết rách do 2 yếu tố kết hợp : Có thể do vì nang to ở ora serrata hoặc co kéo đột ngột của dịch kính ơ vùng nền Biến đổi dich kính theo 2 cơ chế : Cơ chế thụ động do trọng lực - Sự phát triển của bong dịch kính ở điểm khởi phát thường ở phía trên do vị trí vết rách hay gặp. Dịch sẽ tắc dần khoang ảo của thời kỳ bào thai. Đội võng mạc sẽ tiếp tục tiến triển thành bong võng mạc. Sự hoá lỏng của dịch kính làm nó không có vai trò nén bên trong nữa. Tuy nhiên bong dịch kính cũng có thể là thụ động bởi sự tiến triển của co khối dịch kính và đồng thời là chủ động do sù co kéo của nó - Cơ chế chủ động do hai quá trình + Sù co kéo của dịch kính + Sù co hẹp bề mặt võng mạc 1.2.4.Chẩn đoán bong võng mạc [2 ] [8 ] [10 ] 1.2.4.1 Triệu chứng cơ năng • Dấu hiệu bong dịch kính sau: bao gồm hiện tượng chớp sáng trong mắt nhẹ nhàng thoáng qua khi thay đổi vị trí và hiện tượng ruồi bay • Dấu hiệu rách võng mạc : cảm giác đom đóm mắt lặp đi lặp lại ở một vùng rõ rệt,gặp trong 1/2 trường hợp BVM. Dấu hiệu này có thể được phát 7 hiện sớm nếu các môi trường trong mắt còn trong suốt. Rách võng mạc cũng có thể hoàn toàn không có triệu chứng • Dấu hiệu xuất huyết dịch kính: bệnh nhân thấy có những mảng bong hoặc như mưa bồ hóng hay mảng đỏ nhạt gây cản trở vựng nhỡn • Dấu hiệu bong võng mạc: khuyết thị trường và giảm thị lực đột ngột - Khuyết thị trường tương ứng với vùng võng mạc bong. Biểu hiện trờn lõm sàng là một tấm màn đen di động che lấp một phần thị trường đối diện với vùng bong võng mạc. Khi BVM phía trên làm mất vựng nhỡn phía dưới, bệnh nhân thường đến khá sớm. Ngược lại, khi BVM phía dưới,tổn thương thị trường ít được để ý vì vậy bệnh nhân thường đến khám muộn nên sự hồi phục thị lực kém hơn - Giảm thị lực đột ngột chỉ xảy ra khi bong võng mạc lan tới hoàng điểm hoặc kèm theo xuất huyết dịch kính . Trước đó bệnh nhân có thể nhìn thấy hình bị biến dạng vỡ cú ngấm dịch hoàng điểm, nhìn hình bị thu nhỏ hoặc loạn sắc 1.2.4.2. Dấu hiệu thực thể • Thị lực giảm khi vùng bong lan tới hoàng điểm • Nhãn áp hạ, mắt mềm • Soi ánh đồng tử : có màu xám tương ứng với vùng võng mạc bong • Quan sát dịch kính có thể thấy dịch kính vẩn đục, tăng sinh co kéo hay xuất huyết một phần hoặc toàn bộ buồng dịch kính • Soi đáy mắt khi giãn đồng tử tối đa thấy võng mạc bong có màu xám hoặc hồng nhạt.Võng mạc bong có thể mềm mại hoặc xơ cứng tuỳ thuộc vào thời gian bong võng mạc ngắn hay dài Những vết rách võng mạc thường có nhiều hình thái : - Rỏch có vạt hay rách hình móng ngựa là một vết rách trong đó một mảnh võng mạc bị kéo ra phía trước bởi sự co kéo dịch kính võng mạc trong 8 bong dịch kính sau. Rách có nắp trong đó mảng võng mạc bị tách rời khỏi bề mặt võng mạc rơi vào buồng dịch kính - Lỗ võng mạc : tổn thương này thường hình tròn gặp trên nền võng mạc thoỏi hoỏ - Đứt chân võng mạc là sự tách của lớp võng mạc cảm thụ khỏi lớp biểu mô không sắc tố của vùng pars plana tại ora serrata, thường gặp ở vùng võng mạc thái dương dưới - Lỗ hoàng điểm thường gặp trên những mắt cận thị. Tuy nhiên,lỗ hoàng điểm có thể gặp sau chấn thương đụng dập do hoại tử võng mạc • Hình ảnh hoàng điểm còn bình thường hay phự cú màu đỏ nhạt bao quanh là những nếp hoặc hốc của phù dạng nang hoặc đôi khi là một hốc to ở trung tâm sẽ có màu vàng nhạt hay tối sẫm 1.2.4.3. Khám nghiệm bổ sung • Siêu âm : có thể cho thấy hình ảnh của võng mạc bong cao hay thấp,bong toàn bộ hay một phần. Ngoài ra siêu âm cũn giỳp chẩn đoán xác định BVM khi các môi trường trong suốt bị đục nhiều không thể quan sát được,giúp chẩn đoán phân biệt BVM với tách lớp võng mạc,xác định tình trạng dịch kính,hắc mạc • Thị trường : mất một phần hay toàn bộ thị trường phụ thuộc vào diện tích võng mạc bị bong. • Điện võng mạc: thường giảm sút hoặc tiêu huỷ 9 Ảnh 1: Đứt chân võng mạc 1.2.5. Nguyên tắc điều trị [2 ] Từ những năm 1930, Gonin J đã đưa ra 3 nguyên tắc phẫu thuật BVM • Khám đầy đủ,tìm tất cả các vết rách võng mạc • Hàn tất cả các vết rách và lỗ rách võng mạc • Làm cho võng mạc áp lại đúng giải phẫu tạo điều kiện cho phản ứng viờm dớnh hình thành 1.3. Bong võng mạc do đứt chân võng mạc [ 3] [12 ] [17 ] [18 ] [21 ] Các tác giả nước ngoài cho rằng BVM do đứt chân võng mạc chiếm tỷ lệ từ3,5% đến 7% trong bong võng mạc nguyờn phỏt. Ở Việt nam theo số liệu của bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh,tỷ lệ bong võng mạc do đứt chân võng mạc chiếm 3,9% BVM nguyờn phỏt xảy ra chủ yếu ở nam giới và liên quan đến chấn thương đụng dập, hoặc thoỏi hoỏ rào 10 [...]... cũn li t do chim 13,3% 3.2 T l mc bnh 3.2.1 T l mc bong vừng mc do t chõn vừng mc 5.6% BVM do t chõn VM BVM nguyờn phỏt 94.4% Biu 3.3 T l mc bnh Bong vừng mc do t chõn vừng mc 29 T thỏng 1 n thỏng 11 nm 2010 s bnh nhừn bong vừng mc nguyờn phỏt ti Bnh vin Mt Trung ng ó iu tr l 534 ca trong ú cú 30 ca bong vng mc do t chừn vừng mc, chim t l l 5,6 % so vi bong vừng mc núi chung 3.2.2.V trớ mt bong vừng... cú 4 mt (13.3%) ó iu tr ni khoa tuyn di do khụng chn oỏn c bnh bong vừng mc Mt mt ó m thay IOL, cn li cha iu tr gỡ 3.3.3 Cỏc nguyờn nhõn gõy bong vừng mc do t chõn vừng mc 46.7% 53.3% Biu 3.5 Nguyờn nhõn bong vừng mc do t chõn vừng mc (n=30) Trong nghiờn cu ny cú 53,3% trng hp bong vừng mc liờn quan n t chừn vừng mc b chn thng V 46,7% cỏc trng hp bong vừng mc do t chừn vừng mc khụng liờn quan n chn... thỏng Cỏc bin chng trong m: -Xut huyt dch kớnh vừng mc Xuất huyết dịch kính võng mạc -Tn thng th thy tinh Tổn thơng thể thủy tinh -Rỏch vừng mc Rách võng mạc -Np gp vừng mc Nếp gấp võng mạc Cỏc bin chng sm sau phu thut - Tng nhón ỏp - Bong vừng mc tỏi phỏt - c th thy tinh Cỏc bin chng mun thi im 3 thỏng v 6 thỏng sau phu thut - Bong vừng mc tỏi phỏt - c th thy tinh - Tng sinh di vừng mc - Thiu mỏu bỏn... 1 gúc phn t Bong 2 gúc phn t Bong 3 gúc phn t Bong 4 gúc phn t S mt 1 18 7 4 T l % 3,3 60 23,3 13,3 Trong nghiờn cu ny, chỳng tụi ó gp 18 mt BVM 2 gúc phn t chim 60%, tip n s mt bong vừng mc 3 phn t S mt bong vừng mc khu trỳ 1 phn t ch l 1 mt, cú 4 mt bong vừng mc hon ton * Tỡnh trng VM vựng hong im 34 Cha n hong im Qua hong im 17% 83% Biu 3.7 Tỡnh trng hong im ca mt bnh Cú 25 mt (83,3%) bong vừng mc... tỡnh c hoc do lớ do khỏc Do c im vt rỏch l t chừn vừng mc thng rt xa chu biờn v pha di nờn nờn bong vừng mc thng tin trin chm Bnh nhừn khụng phỏt hin nhỡn m giai on sm Nhiu trng hp phỏt hin BVM trờn mt th 2 hay bnh nhừn ó c theo di khỏm nh k Khi BVM ó lan n gn hong im bnh nhừn b phự hong im bt u gừy ra nhỡn m vi du hiu hong im, nhỡn hỡnh cong queo, bin dng Vin th gi do vừng mc trung từm b bong phự... mc chu biờn b bong cú mu xỏm Bnh nhừn lic v cỏc pha giỳp cho nh hng vựng bong tt hn ỏy mt : vừng mc bong cú mu xỏm cng,ớt di ng,ng gii hn bong, cc di di vừng mc,nang ln trong vừng mc,thoi hoỏ dng b ro, cú th thy nhng vựng tng sinh sau vừng mc in hỡnh l nhng dừy chng sau vừng mc c im ca t chõn vừng mc l thng gp nht vựng thỏi dng di kớch thc trung bỡnh di 2 cung gi do ú gii thớch sao BVM do t chõn vừng... trung ỏng k vựng vừng mc tip giỏp vi ora serrata, gừy ra cỏc vt rỏch vừng mc 1.3.2 c im lõm sng ca bong vừng mc do t chõn vừng mc Bnh thng xut hin trờn ngi tr, theo Kennedy CJ v cng s nghiờn cu trờn 71 bnh nhừn thỡ tui trung bỡnh l 30 Gonin v Shapland mụ t s khỏc bit gia bong vừng mc do t chừn vừng mc v bong vừng mc cú vt rỏch khng l Nam nhiu hn n t l nam/n theo cỏc tỏc gi ó nghiờn cu t 1,3/1 n 4,8/1... chừn vừng mc do chn thng v nhỳm t chừn vừng mc khụng do chn thng Kt qu 99,4% vừng mc ỏp trong nhỳm khụng chn thng, v 95,9% trong nhỳm do chn thng Kt qu v mt chc nng Theo cỏc tỏc gi nghiờn cu t l thnh cụng v mt chc nng khụng cao nh kt qu phu thut Ph thuc vo thi gian BVM v ó bong qua hong im cha William S Hagler v cng s (1980) tin hnh nghiờn cu trờn 523 mt nhn thy t l ci thin th lc trong nhỳm do chn thng... hn bong chim t l 20%, 2 mt cú gii di vừng mc v 2 mt cú nang vừng mc chim t l 6,7% 3.3.6 Tỡnh trng vừng mc trc iu tr 33 33% 67% Mm mi X cng Biu 3.6 Tỡnh trng vừng mc trc iu tr (n = 30) Trong nghiờn cu ny chỳng tụi gp 14 mt cú tỡnh trng vừng mc x cng v 16 mt cú tỡnh trng vừng mc mm mi 3.3.7 Mc bong vừng mc v tỡnh trng vừng mc vựng hong im * Mc bong vừng mc Bng 3.6 Phõn loi mc bong vừng mc Mc BVM Bong. .. bong phự 11 Khi vừng mc trung từm ó bong cú ngha l bong vừng mc ó lừu v nhiu trng hp bnh nhừn ch i khỏm vo giai on ny Bnh nhừn nhỡn m nhiu v mt th lc trung từm Thu hp th trng : ú l thu hp vng nhn ging nh mn che trc mt bt u t mt gúc ri lan rng dn ra Nu bnh nhừn ý thỡ ngay giai on sm ó cú biu hin tn hi th trng tng ng vựng bong Tuy nhiờn trong BVM do t chõn vừng mc thng bong phớa di nờn tn thng th trng . “Nghiờn cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bong võng mạc do đứt chân võng mạc với hai mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng của bong võng mạc do đứt chân võng mạc 2. Đánh giá kết quả phẫu. đến việc nghiên cứu bong võng mạc do đứt chân võng mạc. Các nghiên cứu tập trung vào cơ chế gây đứt chân võng mạc, những đặc điểm lâm sàng của BVM do đứt chân võng mạc và vấn đề điều trị. Phương. giả nghiên cứu tìm hiểu về nguyên nhân diễn biến tự nhiên,cũng như điều trị BVM do đứt chân võng mạc trong bệnh cảnh bong võng mạc nói chung. Vì vậy đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bong

Ngày đăng: 13/01/2015, 21:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 2.4. Khía cạnh đạo đức nghiên cứu của đề tài.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan