0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Bảng thanh toán tiền lơng

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

toán lơng kiêm); một phụ trách về CCDC ( do kế toán giá thành kiêm). Tuy bố trí kế toán NVL kèm các phần hành khác nh vậy nhng vẫn đảm bảo tính độc lập Bên cạnh đó xí nghiệp có một đội ngũ cán bộ tài chính- kế toán dày dặn kinh nghiệp, có trình độ chuyên môn cao , có năng lực , nhiệt tình trong công việc. Kết cấu bộ máy gọn nhẹ bao gồm 9 nhân viên kế toán phần hành, một kế toán tổng hợp phù hợp với cơ cấu tổ chức chung của xí nghiệp
 • 41
ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

+ KFCĐ: Cũng đợc hình thành do việc trích lập vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng tháng theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả cho công nhân viên trong tháng, số KPCĐ do doanh nghiệp trích lập cũng đợc phân cấp quản lý chi tiêu theo chế đọ quy định. Một phần nộp cho công đoàn cấp trên, Một phần để chi tiêu cho hoạt động của công đoàn tại doanh nghiệp. Tỷ lệ trích KFCĐ theo chế độ hiện hành là 2% tính vào chi phí của doanh nghiệp hàng tháng. Do đó quản lý việc trích lập, sử dụng các quỹ tiền lơng BHXH, BHYT,KPCĐ có ý nghĩa quan trọng cả đối với tính chi phí sản xuất kinh doanh và cả với việc đảm bảo quyền lợi của ngời lao động. Trong doanh nghiệp, việc chi trả tiền lơng và các khoản khác cho ngời lao động phải thc hiện đúng quy định, đảm bảo đúng kỳ, đầy đủ và trc tiếp,công nhân viên khi nhận cũng cần thực hiện việc kiểm tra các đợc hởng, các khoản bị khấu trừ, tạm ứng…và có trách nhiệm ký nhận đày đủ vào bảng thanh toán tiền lơng.
 • 37
tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty

tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty

Hàng tháng kế toán thanh toán tiến hành tổng hợp trên nhật ký chung và tiến hành vào sổ cái TK 331, 131. Từ sổ chi tiết thanh toán kế toán tổng hợp vào bảng tổng hợp thanh toán với nhà cung cấp và ngời mua. Vào cuối năm từ bảng hợp thanh toán công nợ phải trả, phải thu kế toán tiến hành lập báo cáo tài chính. Từ sổ cái kế toán thanh toán tổng hợp và vào bảng cân đối phát sinh từ đó lập báo cáo tài chính.
 • 28
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Có thể nói rằng hiệu quả của hình thức trả lơng theo sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào công tác định mức lao động có chính xác hay không. Định mức vừa là cơ sở để trả lơng sản phẩm, vừa là công cụ để quản lý. Trong giai đoạn hiện nay thì hình thức tiền lơng sản phẩm đang là hình thức tiền l- ơng chủ yếu đọc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Để đảm bảo hình thức tiền l- ơng này có hiệu quả cần 4 điều kiện sau:
 • 20
162 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Châu

162 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Châu

Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng Đối … với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 50
KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA

KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA

Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng Đối … với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 49
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XNK VÀ XD PHÚ TRÁNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XNK VÀ XD PHÚ TRÁNG

Do điều kiện thời gian tiếp xúc với công việc thực tế không nhiều, kiến thức học ở trờng về lao động tiền lơng cha sâu, kinh nghiệm viết đề tài còn ít ỏi nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực viết chuyên đề. Rất mong đợc thầy hớng dẫn chỉ bảo thêm để em có thể hoàn thành tốt chuyên đề này. Em cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH XNK VàXD Phú Tráng, bộ phận kế toán của công ty đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp số liệu cho bài viết này.
 • 50
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VÀ XÂY DỰNG PHÚ TRÁNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VÀ XÂY DỰNG PHÚ TRÁNG

2.2.1 kế toán chi tiết tiền lơng và BHXH A, HẠCH TOÁN LƠNG THỜI GIAN: _BẢNG CHẤM CÔNG:_ Mục đích: bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ [r]
 • 50
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XD PHÚ TRÁNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XD PHÚ TRÁNG

2.2.1 kế toán chi tiết tiền lơng và BHXH A, HẠCH TOÁN LƠNG THỜI GIAN: _BẢNG CHẤM CÔNG:_ Mục đích: bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ [r]
 • 50
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG ĐẠI THANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GỐM XÂY DỰNG ĐẠI THANH

sản xuất chung cho từng loại sản phẩm và mỗi giai đoạn công nghệ theo chi phí nhân công trực tiếp. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất chung đợc thực hiện nh sau: 2.2.4.3.1.Chi phí nhân viên quản lý phân xởng Chi phí nhân viên quản lý phân xởng của Công ty Gốm Xây Dựng Đại Thanh bao gồm các khoản lơng, KPCĐ, BHXH, BHYT của cán bộ công nhân viên phân xởng. Những cán bộ công nhân ở bộ phận này tiền lơng đợc xác định trên cơ sở hệ số lơng cấp bậc và mức lơng bình quân cán bộ gián tiếp.
 • 29
56 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK  NGHỆ AN

56 TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XNK NGHỆ AN

QUỸ TIỀN LƠNG Quỹ tiền lơng của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lơng tính theo số công nhân viên của doanh nghiệp trực tiếp quản lý và chi trả lơng, bao gồm cả tiền l-ơng cấp bậc, các kh[r]
 • 50
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

Tổng Công ty, các đơn vị thành viên Tổng Công ty chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của mình và cam kết tài chính nếu có Tổng Công ty luôn chú trọng đổi mới cơ chế quản lý theo hớng ngày càng toàn diện và phát huy cao tính chủ động, sáng tạo cho các cấp.Từng bớc thống nhất các tiêu chí trong việc chuẩn hoá mô hình Công ty
 • 31
báo cáo tốt nghiệp đề tài bảo hiểm xã hội việt nam

báo cáo tốt nghiệp đề tài bảo hiểm xã hội việt nam

cán b ộ x ã, ngân sách Nhà n ớc đóng bằng 10% so với trợ cấp của cán bộ x ã để chi các chế độ tr ợ cấp h àng tháng, tr ợ cấp một lần, tiền mai táng. Bộ Quốc ph òng, B ộ Công an đóng bằng 15% so v ới t ổng quỹ tiền lơng của những quân nhân, công an nhân dân hởng lơng, trong đó 10% để chi các chế độ h u trí, t ử tuất và 5% để chi các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động -b ệnh nghề nghiệp, đóng bằng 2% mức lơng tối thiểu theo tổng số quân nhân, cô ng an nhân dân thu ộc diện hởng sinh hoạt phí để chi 2 chế độ trợ cấp tai nạn lao động -b ệnh nghề
 • 31
Các hình thức trả lương

Các hình thức trả lương

- LI: tiền lơng một giờ của công nhân bậc I tính theo lơng thực tế - LI1: tiền lơng thực tế của cả tổ - TIQĐ: tổng số giờ bậc một sau khi quy đổi - Tính tiền lơng cho từng ngời: tiền lơn[r]
 • 27
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG   TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

Với sự hớng dẫn nhiệt tình của PGS.TS Hàn Viết Thuận và qua nghiên cứu tài liệu em đã cố gắng nghiên cứu đề tài này với một số giải pháp và chức năng sau:  Chơng trình đã căn bản xây dựng đợc việc tính lơng cho nhân viên.  Tự động hoá các khâu cập nhật, lu trữ, xử lý thông tin, và lên báo cáo về lơng.
 • 38
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NÔỊ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NÔỊ

Số ngày nghỉ tính BHXH Lơng bg 1 ngày 5 tính BHXH Số tiền hởng BHXH 1 2 3 4 120 19.853,8 100% 2.382.461,5 Bảng thanh toán BHXH là 1 bảng trợ cấp BHXH trả thay lơng cho ngời lao động là căn cứ lập báo cáo quyết toán với cơ quan BHXH cấp trên. Phơng pháp lập bảng này dựa vào phiếu nghỉ BHXH, lập toàn công ty, chi tiết từng trờng hợp nghỉ, cuối tháng tổng cộng số ngày nghỉ, tiền trợ cấp cho từng ngời và cho toàn công ty. Cuối cùng chuyển sang cho trởng bản BHXH xác nhận và kế toán trởng duyệt chi, bảng này đợc lập thành 2 liên một gửi cho phòng kế toán, 1 gửi cho cơ quan quản lý quỹ BHXH để thanh toán.
 • 30
SỐ TIỀN TẠM ỨNG ĐƯỢC THANH TOÁN THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY

SỐ TIỀN TẠM ỨNG ĐƯỢC THANH TOÁN THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY

Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại.. IV.[r]
 • 1
KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 1-5

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 1-5

- Căn cứ vào bảng chấm công ở dới phân xởng của các Xí nghiệp gửi lên cùng với hợp đồng khoán sản phẩm và mức lơng cơ bản của từng công nhân do phòng lao động- tiền lơng đã quy định, kế [r]
 • 29
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Trả lơng theo sản phẩm : gồm 6 hình thức _ - Tiền lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân - Tiền lơng theo sản phẩm tập thể - Tiền lơng theo sản phẩm gián tiếp - Trả lơng khoán - Trả lơng t[r]
 • 21
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

- Nhà máy dùng bảng chấm công theo mãu số : 01- LĐTL cho từng công nhân viên, từng tổ từng ca, từng bộ phận, từng phân xởng, từng phòng ban để chấm công đi làm. - Bảng chấm công là tài liệu quan trọng với công tác kế toán lao động tiền lơng, là tài liệu để đánh giá phát triển.Tình hình sử dụng thời gian lao động hàng ngày, hàng tháng ... Tiền lơng của cán bộ công nhân viên ngoài bảng chấm công kế toán còn sử dụngmột số chứng từ khác để phản ánh tình hình cụ thể, thời gian sử dụng lao động, phiếu ghi kết quả sản xuất, phiếu làm thêm giờ, phiếu giao việc để làm cơ sở tính lơng và BHXH.
 • 34
KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ ban đầu nh: giấy nghỉ ốm, họp, học ở các bộ phận, phòng ban có trách nhiệm ghi vào bảng chấm công về tình hình sản xuất kinh doanh lao động của mỗi ngời trong tháng một cách hợp lệ. Cuối tháng, căn cứ vào bảng chấm công và các chứng từ kết quả lao động nh: phiếu giao nhận sản phẩm, phiếu nghiệm thu sản phẩm để ghi vào bảng thanh toán tiền lơng các tổ, đội từ đó tập hợp để ghi vào bảng thanh toán lơng của phân xởng. Từ bảng thanh toán lơng của các phân xởng và các phòng ban cuối tháng kế toán tập hợp để đa vào bảng thanh toán tiền lơng toàn doanh nghiệp. Đồng thời kế tóan lập bảng phân bổ tiền lơng và BHXH (bảng phân bổ số 1), khi đã có những chứng từ cần thiết.
 • 23
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Hiện nay, công ty áp dụng 2 hình thức trả lơng: Lơng theo thời gian và lơng theo sản phẩm. L ơng trả theo thời gian: Theo hình thức này, tiền lơng trả cho ngời lao động đợc tính theo thời gian làm việc, cấp bậc theo tiêu chuẩn của nhà nớc. Hình thức này đợc doanh nghiệp áp dụng chủ yếu cho các phòng ban và các bộ phận phụ trợ khác. Lơng thời gian bao gồm: lơng tháng, lơng ngày, lơng giờ.
 • 23
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH PHÁT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH PHÁT

Việc phân loại lao động giúp cho đơn vị sử dụng lao động đợc hợp lý, đúng mục đích, đúng ngành nghề. Tính toán lơng đúng với công sức lao động, tạo điều kiện kích thích ngời lao động không ngừng nâng cao tay nghề, thoải mái, hứng thú trong khi làm việc, chất lợng của ngày công đợc tăng lên.
 • 49
29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

* Phơng pháp lập bảng phân bổ tiền lơng - BHXH Cột 334: - Dòng TK622 - Căn cứ vào bảng thanh toán lơng toàn xí nghiệp công ty phần lơng của công nhân sản xuất đợc hạch toán vào TK 622 ch[r]
 • 50
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

2.2.4.1. Chứng từ hạch toán. Để thanh toán tiền lơng cho ngời lao động, hàng tháng kế toán lập "Bảng thanh toán tiền lơng". Trên bảng tính lơng có ghi rõ từng khoản tiền lơng, các khoản khấu trừ và số tiền ngời lao động còn đợc lĩnh. Khoản thanh toán về trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng đợc lập tơng tự. Sau khi kế toán trởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y, "Bảng thanh toán lơngBảng thanh toán bảo hiểm xã hội " (Xem phụ lục II) sẽ đợc làm căn cứ để thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội cho ngời lao động. Việc thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội đợc trả vào ngày cuối cùng của tháng, nếu ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì ngời lao động sẽ đợc thanh toán vào ngày làm việc trớc đó. Các khoản thanh toán lơng, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảng kê danh sách những ngời cha lĩnh lơng cùng với chứng từ và báo cáo thu, chi tiền mặt sẽ đợc phòng kế toán kiểm tra và ghi sổ.
 • 59
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

do thừa nhận ngời lao động đợc tự do làm việc theo hợp đồng thỏa thuận, tự do chuyển dịch lao động giữa các thành phần kinh tế, giữa các cơ sở sản xuất, nghĩa là về mặt lý luận thừa nhận sự tồn tại khách quan của phạm trù thị tr- ờng sức lao động nên tiền lơng không chỉ thuộc phạm trù phân phối mà còn là phạm trù trao đổi, phạm trù giá trị. Trong sản xuất kinh doanh, tiền lơng là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và có tác động nhân quả đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, quan niệm về tiền l- ơng cũng phải đổi mới về cơ bản, phải đáp ứng một số yêu cầu sau:
 • 27
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC

Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trờng, do xã hội ngày càng phát triển vì vậy khi mua sắm ngời tiêu dùng đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn và lựa chọn nh: chất lợng hàng hoá tốt, mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp luôn luôn phải có những biện pháp để không ngừng nâng cao chấ lợng sản phẩm, dịch vụ đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đợc thị trờng chấp nhận và đạt đợc mục tiêu cuối cùng cho doanh nghiệp là đạt đợc lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Để làm đợc điều đó cần có sự nỗ lực của cả một tập thể, một bộ máy quản lý năng động và có hiệu quả, đặc biệt là những hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng lao động sống. Lao động có vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy việc quản lý, sử dụng lao đồng thời có chế độ trả lơng phù hợp sẽ là biện pháp khuyến khích phát huy sáng kiến của ngời lao động nhằm nâng cao NSLĐ, hạ giá thành sản phẩm, cụ thể ở đây là hạ chi phí bất biến. Để đạt đợc mục đích trên, việc hạch toán LĐ và tiền lơng chính xác, kịp thời sẽ đem lại thu nhập cho ngời lao động, đảm bảo cho họ một mức sống ổn định, tạo cho họ gắn bó lâu dài với DN, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đem lại lợi nhuận cao hơn cho DN, mở rộng thị trờng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.
 • 33
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG

Cuối tháng các tổ sản xuất,các bộ phận trực thuộc tập hợp phiếu báo làm thêm giờ,ghi số công làm thêm vào bảng chấm công và nộp các phiếu này lên phòng kế toán để thực hiện tính lơng. Tiền thởng của công nhân viên trong trung tâm đợc tính theo từng đợt phát động thi đua.Thành tích thi đua đợc xếp loại A,B,C.Định mức thởng cao nhất la 100.000đ/1ngời.
 • 38
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Kèm theo ………………… chứng từ gốc: …………………………… Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) : ……………………………………. ………………………………………………………………………….. Ngày … tháng ….năm 2003 Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập Ngời nộp Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) - Phiếu chi: Là chứng từ do kế toán tiền mặt lập khi có nghiệp vụ xuất quỹ tiền mặt để thanh toán với công nhân viên hoặc mua vật t, tài sản, nguyên vật liệu, đợc lập thành quyển trong một năm, gồm 2 liên: Một liên lu tại phòng kế toán, một liên giao cho thủ quỹ để thực hiện xuất quỹ và ghi sổ. Mẫu phiếu chi: Cty TNHH DV và TM Thành Đạt Ban hành theo QĐ số 1141 TC/ CĐKT Quyển sổ Số: …………..
 • 33
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

Cán bộ phòng Kinh doanh – kế hoạch sản xuất mua vật t về nhập kho, Kế toán lập phiếu nhập kho làm 3 liên đặt giấy than viết một lần. Liên 1 lu tại phòng Kế toán, liên 2 chuyển xuống kho, thủ kho làm thủ tục nhập kho vật liệu, kiểm tra chất lợng, số liệu vật liệu rồi ghi vào thẻ kho, liên 3 giao cho ngời bán để làm thủ tục thanh toán.
 • 35
TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 46
 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 48
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 46
Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp .

Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp .

*Tuy nhiên có một điểm cần lu ý : khi tính giá thực tế đối với nguyên vật liệu là phụ tùng xuất vào khâu lắp giáp hoàn chỉnh doanh nghiệp chỉ tính giá bình quân theo giá trị tồn kho đầu kỳ và giá trị nguyên vật liệu phụ mua ngoài nhập kho trong kỳ mà không tính đến giá trị nguyên vật liệu là phụ tùng do doanh nghiệp sản xuất nhâpj kho trong quý . Nguyên nhân do doanh nghiệp đã xác định đối tợng tập hợp chi phí đã gộp cả hai khâu chi phí và lắp giáp và tính giá thành sản phẩm cùng một thời điểm . Vì vậy tại thời điểm tính giá thực tế nguyên vật liệu là các chi tiết lắp giáp .( tại thời điểm lập bảng phân bổ hai ) kế toán cha có tổng giá trị thực tế của các chi tiết do doanh nghiệp sản xuất .
 • 39
thực tế công tác kế toán cpsx Và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

thực tế công tác kế toán cpsx Và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

Phần III-Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán Trong công tác quản lý doanh nghiệp , chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu đợc các chủ doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh . Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp biết đợc chi phí và giá thành thực tế của từng loại hoạt động , từng loại sản phẩm , lao vụ cũng nh toàn bộ kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích đánh giá thực hiện tình hình các định mức , dự toán chi phí tình hình sử dụng lao động vật t , tiền vốn có hiệu quả tiết kiệm hay lãng phí , tình hình thực hiện giá thành sản phẩm từ đó mà đề ra các biện pháp hữu hiệu kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp .
 • 35
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI C«NG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẠNH TOÀN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI C«NG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẠNH TOÀN

* Chi phớ sử dụng mỏy thi cụng Tại Cụng ty, thụng thường việc tổ chức mỏy thi cụng được thuờ ngoài để đảm bảo hiệu quả kinh tế do cụng ty khụng tổ chức đội mỏy thi cụng và do vận chuyển mỏy đến cụng trường- ở cỏc doanh nghiệp xõy lắp khỏc- thường chịu chi phớ lớn. Việc thuờ mỏy của cụng ty được tiến hành theo phương thức thuờ trọn gúi theo khối lượng cụng việc. Theo nghĩa đú, số tiền trong Hợp đồng thuờ mỏy thi cụng hoặc trong Hoỏ đơn GTGT chớnh là chi phớ mỏy thi cụng( gồm cả nhõn cụng lỏi maý và chi phớ sử dụng mỏy). Chi phớ mỏy thi cụng này được tớnh riờng cho từng cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh.
 • 84
72 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

72 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

1.2.2.2 KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƠNG A CHỨNG TỪ , TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: Để theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động và các khoản thanh toán cho ngời lao động nh tiền lơng, các khoản phụ [r]
 • 31
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

1.2.2.2 KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƠNG A CHỨNG TỪ , TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: Để theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động và các khoản thanh toán cho ngời lao động nh tiền lơng, các khoản phụ [r]
 • 31
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SHDP BA ĐÌNH

Trên bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội ngoài tiền lơng,bhxh, bhyt, kpcđ còn phản ánh khoản trích trớc lơng nghỉ phép của công nhân nếu có; bảng này đợc lập hàng tháng trên cơ sở [r]
 • 55
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG HÀ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG HÀ

Trên bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiểm xã hội ngoài tiền lơng , BHXH, BHYT, KPCĐ còn phản ánh khoản trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân sản xuấtnếu có ; bảng này đợc lập hàng t[r]
 • 46

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán tiền lương tại công ty bdcmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecohạch toán tiền lương tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty điện lực thành phố hà nộicông nghệ bưu chính viễn thông hà nộicao đẳng công nghệ bưu chính viễn thông hà nộitrường công nghệ bưu chính viễn thông hà nộihv công nghệ bưu chính viễn thông hà nộithực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnkế toán tiền lương tại công ty sản xuấtkế toán tiền lương tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựngkế toán tiền lương tại công ty thương mạikế toán tiền lương tại công ty xây dựngke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ