0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Chuyên ngành kinh tế >

MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP

Hướng dẫn tự học môn truyền thông marketing tích hợp đại học kinh tế quốc dân

Hướng dẫn tự học môn truyền thông marketing tích hợp đại học kinh tế quốc dân

... điểm học phần 03/01/2017 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP Ch¬ng I NỘI DUNG CHƯƠNG 1.1 Giới thiệu truyền thơng marketing tích hợp (IMC) 1.2 Nội dung thành phần truyền thơng marketing ... kiện học giảng cú dy: mỏy đại học kinh tế quốc dân PHNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN Đánh giá sinh viên học phần tùy thuộc vào việc thực hiện sinh viên đới với kiểm tra, tập nhóm thiết kế thông ... marketing tích hợp 1.3 Vai trò truyền thơng marketing tích hợp marketing 1.4 Quản trị q trình truyền thơng marketing tích hợp 03/01/2017 MỤC TIÊU CHƯƠNG 1 Làm rõ vai trò, chức truyền thơng marketing...
 • 381
 • 1,202
 • 2
Quản trị truyền thông marketing tích hợp

Quản trị truyền thông marketing tích hợp

... Quyết định mục tiêu tryền thông Thiết kế truyền thông Chọn kênh truyền thơng Quản trị truyền thơng marketing tích hợp Đo lường kết Quyết định hỗn hợp truyền thông Thiết lập ngân sách Xác định công ... đến thông điệp  Thái độ thông điệp  Thái độ khách hàng sản phẩm, công ty trước sau quảng cáo  Tỷ lệ dùng thử  Tỷ lệ thỏa mãn Quản trị truyền thơng marketing tích hợp  Phối hợp phương tiện truyền ... Môi trường truyền thông marketing thay đổi Hỗn hợp truyền thông marketing uyến Kh i mã Mar ketin g tươn g tác Bán hàng cá nhân Quảng cáo uan hệ Q công chúng Sự kiện...
 • 74
 • 2,618
 • 32
Tài liệu Quản lý hoạt động truyền thông Marketing tích hợp pptx

Tài liệu Quản lý hoạt động truyền thông Marketing tích hợp pptx

... thông điệp Thiết kế thông điệp Đánh giá tuyển chọn thông điệp Thực thông điệp IeMBA Thiết kế thông điệp Thông điệp nội dung thông tin cần truyền đợc mã hoá dới dạng ngôn ngữ Ngôn ngữ truyền thông ... thành chủ yếu Ngời thông báo hay chủ thể quảng cáo: tất tổ chức muốn làm quảng cáo Các phơng tiện truyền tin: tất phơng tiện hay vật thể mang truyền tải thông tin quảng cáo Đại quảng cáo: tổ chức ... biểu nh thông số thuyệt đối IeMBA Hình thức thông điệp Thông điệp cần có hình thức sinh động Trình bày thông điệp tuỳ theo tính chất lôi cuốn: tình cảm: tích cực hay tiêu cực lẽ hợp lý: đơn...
 • 21
 • 1,182
 • 2
Tài liệu Chương 12: Chiến lược truyền thông marketing tích hợp doc

Tài liệu Chương 12: Chiến lược truyền thông marketing tích hợp doc

... 1.2.2 Nhu cầu truyền thơng marketing tích hợp Sự dịch chuyển từ marketing đại chúng sang marketing mục tiêu, việc sử dụng tương ứng tập hợp đa dạng kênh truyền thông công cụ truyền thông cổ động, ... TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ Trước vào phát triển chương trình truyền thơng marketing hiệu quả, cần phải xem xét lại phát triển chiến lược định vị nhãn hiêu Chúng ta bàn đến chiến lược ... phát triển chương trình truyền thơng cổ động tích hợp hiệu Các nhà truyền thông marketing phải làm công việc như: xác định công chúng mục tiêu, xác định mục tiêu truyền thông, thiết kế thông điệp,...
 • 23
 • 2,701
 • 41
Phát triển thương hiệu OHE thông qua truyền thông marketing tích hợp online offline với các phương tiện truyền thông xã hội

Phát triển thương hiệu OHE thông qua truyền thông marketing tích hợp online offline với các phương tiện truyền thông xã hội

... THƠNG MARKETING TÍCH HỢP ONLINE- OFFLINE VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 3.1 Hoạch định chiến lược Truyền thơng marketing tích hợp online- offline với phương tiện truyền thông hội 3.1.1 Thiết ...  OHE nên kết hợp online- offline với phương tiện truyền thông hội khác để tăng hiệu công tác truyền thông marketing 16 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU OHE THÔNG QUA TRUYỀN THƠNG MARKETING ... lý luận phát triển thương hiệu truyền thông Marketing  Chương 3: Một số giải pháp phát triển thương hiệu OHE thơng qua truyền thơng marketing tích hợp online- offline với phương tiện hội THỰC...
 • 25
 • 741
 • 4
Truyền thông marketing tích hợp ứng dụng Honda Air Blade 125 potx

Truyền thông marketing tích hợp ứng dụng Honda Air Blade 125 potx

... phanh kết hợp lốp không săm an tồn, cơng tắc chân chống bên Honda Air Blade 125 đánh giá sản phẩm có sức hút lớn thị trường Việt Nam Khách hàng mục tiêu Honda Air Blade 125 Air Blade 125 hướng ... người sử dụng thân thiện với môi trường Đối thủ cạnh tranh Honda Air Blade 125 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Honde Air Blade 125 Nouvo SX 125 Yamaha dòng xe Hayate SS 125 Suzuki • Nouvo SX 125 phiên ... kết hợp thấu kính bên ngồi suốt thấu kính bên màu xanh Về động cơ, Airblade 2012 sử dụng động dung tích 125cc kỳ, xylanh đơn, làm mát dung dịch, công nghệ eSP (enhanced Smart Power) sử dụng Honda...
 • 8
 • 2,346
 • 53
Bài giảng về Truyền thông Marketing tích hợp potx

Bài giảng về Truyền thông Marketing tích hợp potx

... CÁO  Là phần chiến lược marketing DN  Duy trì liên tục mối quan hệ doanh nghiệp thị trường  Là vũ khí s n phẩm cạnh tranh thị trường M C TIÊU C A QU NG CÁO • Truyền đạt thông tin s n phẩm tới ... ngồi chi phí cao khơng có chiến lược marketing b n  Cách thức DN ưa chuộng tham gia Hội chợ, triển lãm  Có r t thương hiệu VN có hoạt động truyền thơng marketing nước ngồi: Vietnam Airlines, ... Bình Điền… 25 Trong DN Việt Nam nay, VNA tổ chức tốt nh t việc truyền thơng marketing nước ngòai 26 Thành cơng lớn nh t VNA kết hợp với ngành du lịch, tự nguyện qu ng bá cho du lịch Việt Nam;...
 • 100
 • 1,124
 • 7
ĐỀ CƯƠNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH hợp

ĐỀ CƯƠNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH hợp

... Hoạt Tích hợp Tập Trong khoảng thời gian động quan Hợp tác truyền chủ đề thông Tương trung MKT tưởng vào Trên phương tiện truyền ý thông khác -Chủ đề chiến dịch truyền thông: thông điệp chủ đạo truyền ... dịch truyền thông: đề cập đến hàng loạt thông điệp truyền thông thực phương tiện truyền thông khác tập trung vào ý tưởng truyền thông; tìm kiếm ý tưởng bán hàng chủ đạo -Một chiến dịch truyền ... tiện truyền thông truyền thống đóng vai trò khác biệt với ngân sách giảm +Cách tiêu dùng tiếp cận phương tiện truyền thông biến đổi +Phối hợp /tích hợp mơ hình -Các dạng phương tiện truyền thông...
 • 70
 • 5,455
 • 50
tài liệu quản trị thương hiệu - phần 6 truyền thông marketing tích hợp để xây dựng giá trị thương hiệu

tài liệu quản trị thương hiệu - phần 6 truyền thông marketing tích hợp để xây dựng giá trị thương hiệu

... động 6. 5 Lựa chọn truyền thơng marketing • • • • • Quảng cáo Khuyến Tài trợ marketing kiện Quan hệ công chúng quảng bá Bán hàng cá nhân 6. 6 Truyền thơng marketing tích hợp (IMC) • “Tiếng nói” thương ... góp vào giá trị thương hiệu cách thiết lập thương hiệu trí nhớ liên tưởng mạnh, có ích độc đáo 6. 7 Phát triển chương trình IMC • Chọn lựa truyền thông hỗn hợp – Đánh giá tất lựa chọn truyền thơng ... tra đơn giản hiệu truyền thông marketing Kiến thức thương hiệu Kiến thức thương hiệu mong muốn Q trình xử lý thơng tin Tiếp nhận (Exposure): nghe thấy thông tin Chú ý Tổng hợp: hiểu thông điệp...
 • 14
 • 754
 • 0
Truyền thông Marketing tích hợp: Quá khứ & hiện tại pot

Truyền thông Marketing tích hợp: Quá khứ & hiện tại pot

... Marketing Communications năm 1999: “Nhu cầu tích hợp tồn diện xem điều tất yếu với nhiều người phương tiện để đạt tích hợp lại chưa rõ ràng.” Vâng, mà “người xưa” nói truyền thơng marketing tích ... Chủ tịch Giám đốc Marketing Red Robin Bà nói với tơi “chúng ta điều chỉnh phương thức online marketing gần gũi với off-line marketing, đặc biệt sử dụng phương tiện truyền thông truyền thống.” Bà ... tích hợp marketing ơng khơng ca ngợi hay đưa lời khuyên cho thương hiệu doanh nghiệp đến với truyền thơng marketing tích hợp Thực tế, suốt buổi vấn với tôi, ông đưa câu hỏi hiển nhiên: Tại không...
 • 6
 • 614
 • 1
chương 16 thiết kế và quản trị truyền thông marketing tích hợp

chương 16 thiết kế và quản trị truyền thông marketing tích hợp

... marketing Thiết kế thông điệp  Đo lường kết  Lựa chọn kênh truyền thông Quản trị tiến trình truyền thơng marketing tích hợp Slide Phát triển truyền thông marketing hiệu  Bước 1: Xác định công ... phát triển chương trình truyền thơng marketing  Xác định cơng chúng mục tiêu  Xây dựng ngân sách  Xác định mục tiêu truyền thông  Lựa chọn phối thức truyền thông marketing Thiết kế thông điệp ... e -marketing Slide Truyền thông marketing Các công cụ truyền thông  Quảng cáo  Khuyến bán hàng  Quan hệ công chúng  Marketing trực tiếp  Bán hàng cá nhân Slide Phát triển truyền thông marketing...
 • 31
 • 913
 • 1
bài giảng chiến lược marketing - chương 11 truyền thông marketing tích hợp

bài giảng chiến lược marketing - chương 11 truyền thông marketing tích hợp

... trình truyền thơng Tiến trình truyền Thơng Marketing Các Thành Phần q trình truyền thông Hai thành phần truyền thông người gửi người nhận Hai công cụ truyền thông thông điệp phương tiện truyền thông ... đáng u Phát triển truyền thơng marketing hiệu Kênh truyền thông gián tiêp Bước 5: Lựa chọn kênh truyền thông Kênh truyền thông cá nhân  Truyền thông cá nhân:  Một số kênh truyền thông cá nhân kiểm ... Phát triển truyền thông marketing hiệu Kênh truyền thông gián tiêp Kênh truyền thông cá nhân Bước 5: Lựa chọn kênh truyền thông Kênh truyền thông gián tiếp: Bao gồm phương tiện thông tin đại...
 • 46
 • 812
 • 3
truyền thông marketing tích hợp trong xây dựng thương hiệu dầu gội x-men

truyền thông marketing tích hợp trong xây dựng thương hiệu dầu gội x-men

... nhãn hiệu, thương hiệu Định vị nhãn hiệu trình xây dựng trì vị trí sản phẩm – vị trí gợi lên lien tưởng tích cực mạnh mẽ nhất.Vị trí đạt thơng qua phối thức marketing đặc biệt sản phẩm truyền thông ... phân khúc dầu gội dành cho nam Đó thành cơng lớn thương hiệu Việt, đặc biệt ngành dầu gội, nơi so găng nhiều thương hiệu lớn Clear men với ưu đãi tuyệt đối khoản chi cho chiến dịch marketing ... truyền thông marketing với sách tựa đề “Mỗi phương tiện truyền thông thông điệp” (The medium is the message) - Theo quan sát McLuhan, dạng phương tiện truyền thông sử dụng để chuyển tải thông điệp...
 • 21
 • 1,159
 • 1
Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp

Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp

... niệm truyền thông marketing tích hợp Truyền thơng marketing tích hợp (Integrated Marketing Communications - IMC) hoạt động truyền thông mang tính phối hợp gắn bó chặt chẽ với nhằm chuyển giao thông ... niệm truyền thơng marketing tích hợp  IMC khái niệm hoạch định truyền thông marketing nhằm xác định giá trị gia tăng kế hoạch tổng hợp, đánh giá vai trò chiến lược thành phần khác truyền thông ... cần xây dựng chiến lược truyền thơng marketing tích hợp? Nêu đặc điểm, ưu-nhược điểm marketing tương tác? Chỉ khác marketing truyền thống marketing tích hợp? 40 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS...
 • 41
 • 2,510
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình truyền thông marketing tích hợpmục tiêu truyền thông marketing tích hợptruyền thông marketing tích hợp imctài liệu truyền thông marketing tích hợpbài giảng truyền thông marketing tích hợptruyền thông marketing tích hợp là gìquản trị truyền thông marketing tích hợpchiến lược truyền thông marketing tích hợpkhái niệm truyền thông marketing tích hợplập kế hoạch truyền thông marketing tích hợptruyền thông marketing tích hợp trong quảng bá thương hiệumô hình truyền thông marketing tích hợpkế hoạch truyền thông marketing tích hợp cho urban stationtruyền thông marketing tích hợp để xây dựng giá trị thương hiệucầu của truyền thông marketing tích hợpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM