ĐỀ CƯƠNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH hợp

70 4,579 39
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2014, 10:44

đặc điểm, nội dung, mục tiêu truyền thông marketingcác công cụ truyền thông marketingquảng cáo quan hệ công chúng xuc tiến bán marketing trực tiếp bán hàng cá nhân KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING-PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 1 ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MKT TÍCH HỢP Tài liệu được cung cấp bởi: CHỊ HUỆ- K46T Tài liệu được tổng hợp bởi - KIM TAE WOON- TÀI LIỆU CHỈ LƯU HÀNH NỘI BỘ TRONG KHOA T CHƯƠNG I.BẢN CHÂT CỦA TRUYỀN THÔNG MARKETING I.1.KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG MKT I.1.1.Khái niệm TTMKT TTMKT là các phương tiện DN sử dụng để thông tin, thuyết phục và gợi nhớ NTD một cách trực tiếp hoặc gián tiếp về SP và TH mà họ bán (Philip kotler) TTMKT là một lĩnh vực hoạt dộng MKT đặc biệt có chủ đích được định hướng vào việc chào hàng, chiêu khách và xác lập một quan hệ thuận lợi nhất giữa DN và bạn hàng của nó với tập KH tiềm năng trọng điểm nhằm phối thuộc triển khai năng động chiến lược và chương trình mkt-mix đã lựa chọn của DNKD (Nguyễn Bách Khoa) I.1.2.Vai trò của TTMKT -Là công cụ quan trọng, vấn đề cốt tử của bất kỳ tổ chức nào thực iện CL và chương trình MKT -Nó thực hiện nhiều chức năng đối với NTD, biết cách sử dụng sp và nguyên nhân vì sao phải sử dụng SP? Ai sẽ dùng SP đó, lúc nào và ở đâu? Dn đó tượng trưng cho điều gì và NTD có thể nhận được quà tặng khuyến mãu khi dùng hoặc dùng thử -Nó giúp cho DN kết nối các thương hiệu của họ với con người, những địa điểm, sự kiện, thương hiệu khác, trải nghiệm và cảm nhận -Đóng góp vào giá trị TH nhờ thiết lập TH trong tâm trí và khắc họa trên hình ảnh thương hiệu KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING-PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 2 I.1.3.Bản chất hoạt động truyền thông MKT -Đại diện cho “tiếng nói” của TH, là phương cách để thiết lpaj sự đối thoại và xay dựng các quan hệ với NTD -Bao gồm các thông điệp DN được thiết kế để khơi dậy sự nhận thức, sự quan tâm và quyết định mua nhiều sp và TH khác nhau của KH -Nó còn có thể là trang phục của NV bán, giá cả, catalogs và các văn phòng của DN tất cả đề tạo nên ấn tượng lên người nhân VD: cocacola là TH giá trị nhất thế giới I.1.4.Mối quan hệ giữa TTMKT và XTTM (*)Xét MQH giữa hoạt động XTTM và TTMKT +TTMKT có rất nhiều trắc diện hoạt động với XTTM nhưng xét về phạm vi, TTMKT có t/c bao trùm và phổ biến hơn (bình diện thương mại và mở rộng sang các lĩnh vực XH và KD khác) +TTMKT vượt ra khỏi nhiều công cụ XTTM, cụ thể nó còn bao gồm kiểu dáng, giá bán sp, hình dạng và màu sắc bao bì đến cửa hàng bày bán-tất cả đều truyền tải một điều gì đó đến người mua  bàn chất giống nhau nhưng phạm vi hoạt động của TTMKT rộng hơn  TTMKT tích hợp có nghĩa dù là phương thức truyền thông nào thì cuối cùng đều tập hợp tại 1 điểm mà NTD có thể tiếp nhận được (**)Xét MQH giữa MKT-mix và XTHH I.2.TRUYỀN THÔNG MKT TÍCH HỢP (IMC) I.2.1.Khái niệm về truyền thông MKT tích hợp (IMC) IMC = một khái niệm về sự hoạch định TTMKT nhằm xây dựng giá trị gia tăng của 1 kế hoạch toàn diện, đánh giá vai trò chiến lược của nhiều kênh truyền thông khác nhau bao gồm QC, PR, BHCN và XTB, MKT tương tác và kết hợp chúng lại để tạo nên sự rõ ràng nhất quán và tác động tối đa  IMC là bản hòa âm là KH có thể tiếp nhận được (*)Lý do về tầm quan trọng ngày càng tăng của IMC KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING-PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 3 -Sự phối hợp có tính chiến lược của các chức năng truyền thông khác nhau có giá trị hơn là để chúng hoạt động một cách độc lập và đơn lẻ -Sự phát triển của IMC cũng phản ánh sự điều chỉnh của người làm MKT đối với sự thay đổi môi trường: sự thay đổi hành vi NTD (nhân khẩu học, lối sống, cách sư dụng phương tiện truyền thông) về kỹ thuật và phương tiện truyền thông (phát triển phương tiện truyền thông mới TV cab, internet ) -Sự thay đổi của IMC chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi cách thức MKT sp/dv của các DN như: *Công ty thay đổi ngân sách MKT từ chi cho QC sang chi cho các hình thức khác, DN cho rằng QC truyền thống tốn kém và không hiệu quả *Chia nhỏ thị trường các phương tiện QC làm cho NTD ít quan tâm đến phương tiện QC truyền thông đại chúng mà quan tâm đến các phương tiện nhỏ hơn *Chuyển quyền lực từ NSX => Nhà bán lẻ. Do thế mạnh trong lĩnh vực bán lẻ mà các nhà bán lẻ khu vực, vùng và quốc tế đang thay thế dần các nhà bán lẻ nhỏ địa phương. Họ dùng ảnh hưởng của mình để nhận được các khoản giảm giá, khuyến mại từ NSX *Phát triển nhanh chóng của MKT dữ liệu, CRM-quản trị MQH KH. Nhiều công ty xây dựng CSDL về KH để nhắm đến KH mục tiêu qua các pp mkt trực tiếp như telemarketing, QC đáp ứng trực tiếp *Đòi hỏi lớn hơn cho tính trách nhiệm của các công ty QC *Thay đổi trong thù lao của các công ty do sự thay đổi trong việc mua các phương tiện truyền thông. Nhiều DN đổi sang mua phương tiện QC trong nhà như tivi, radio…làm cho nhu cầu mua phương tiện QC từ các đại lý QC giảm đi và hoa hồng của đại lý QC trở nên thấp hơn *Sự phát triển nhanh chóng của internet *Sự quan trọng hơn của làm thương hiệu: IMC sử dụng hình thức khác nhau để XD hình ảnh cho TH VD: Dell tiếp cận Kh bằng cách QC bên các toà nhà KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING-PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 4 (*)Có 2 mô hình truyền thông MKT -Theo PP truyền thống: MKT trực tiếp , XTB, bao bì bao gói, PR, sự kiện đặc biệt, QHCC… -Theo PP IMC: gắn kết các công cụ nhất quán, rõ ràng và tối đa I.2.2.Các công cụ IMC (1)Quảng cáo Là hình thức giới thiệu và truyền thông phí cá nhân về ý tưởng, sp và dvu do một nhà tài trợ xác định chi trả Lơi thế Hạn chế -Nhà QC kiểm soát được thông điệp -Hiệu quả chi phí trong việc truyền tải đến số đông -Cách hiệu quả để tạo nên hình ảnh TH và sự lôi cuốn biểu tượng -Thường là một cách hiệu quả để gây ấn tượng với NTD -Chi phí cao trong sx và vận hành QC -Sự nghi ngờ của NTD -Lộn xộn/hỗn loạn -Khó xác định mức độ hiệu quả Các loại hình QC phổ biến: Đối với NTD Đối với tổ chức -QC quốc gia -QC chuyên gia -QC nhu cầu cơ bản và lựa chọn -QC B2B (QC DN này cho DN khác) -QC chuyên gia: giới thiệu sp cho DN -QC thương mại: QC cho các DN bán buôn và bán lẻ (2)MKT trực tiếp Những mối liên kết trực tiếp với từng KH mục tiêu đã được lựa chọn cẩn thận để có thể vừa thu hút được phản hồi lập tức vừa nuôi dưỡng MQH lâu dài với KH Gồm: bán hang qua internet, bán hàng trực tiếp, telemkt, catalogs, gửi thư trực tiếp… Lợi thế Hạn chế KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING-PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 5 -có tính tương tac cao -Ít mang tính công cộng hơn -Có tính tức thời và tùy biến cho đối tượng tiêu dùng cụ thể -Dễ đo lường hiệu quả hơn -Thiếu sự chấp thuận từ phía NTD và tỷ lệ phản hồi thấp -Hỗn loan/lộn xộn: quá nhiều thông điệp -Vấn đề hình ảnh (đặc biệt là telemkt) (3)MKT tương tác/internet Một hình thưc của truyền thông mkt qua các phương tiện truyền thông tương tác cho phép trao đổi thông tin 2 chiều trong đó người dùng có thể tham gia và thay đổi nội dung của thông điệp trong thời gian thực Lợi thế Hạn chế -Có thể sử dụng cho nhiều chức năng IMC -Thông điệp có thể được thay đổi cho phù hợp với khán giả -Tính chất tương tác của internet dẫn đến sự tham gia của nhiều người mua -Có thể cung cấp lượng lớn thông tin đến NTD -internet chưa hẳn là 1 phương tiện đại chúng do nhiều người chưa được tiếp cận -Sự chú ý cho QC internet rất thấp -Hỗn loạn và lộn xộn -Khó đo lường được độc giả trên internet Internet được xem là 1 công cụ tốt của IMC -Như một phương tiện để thông báo, giao dịch và thuyết phục NTD: thu thập thông tin KH, cung cấp dịch vụ và hỗ trọ KH -Công cụ bán hàng trực tiếp: +XD và duy trì quan hệ KH +Công cụ thực hiện xúc tiến bán -Giao tiếp và tương tác với người mua: công cụ thực hiện chương trình PR và tuyên truyền (4)Xúc tiến bán KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING-PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 6 Hoạt động MKT cung cấp giá trị gia tăng hay sự khuyến khích cho lực lượng bán, nhà PP/NTD và có thể kích thích giao dịch ngay lập tức Hướng đền NTD Hướng đến thương mai Coupons Hàng mẫu Tặng phẩm Hoàn tiền Cuộc thi Rút thăm trúng thưởng Tài liệu tại điểm bán POP Tài trợ xúc tiến Tài trợ trưng bày Trợ giá Thi tài buôn bán… Các mục đích sử dụng XTB: Giới thiệu SP mới Gia tăng lượng mua KH hiện tại Thu hút KH mới Chống lại hoạt động cạnh tranh của đối thủ Duy trì doanh số trong mua hàng Tăng lượng hàng nhập đại lý Liên kết BHCN và QC Gia tăng sức bán cá nhân (5)Quảng bá/tuyên truyền Truyền thôn phí cá nhân liên quan đến 1 tổ chức/sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng ko trực tiếp liên quan đến hoặc thực hiện bởi 1 tổ chức cụ thể Lợi thế Hạn chế Uy tín và Chi phí thấp Thường dẫn đến truyền miệng Không nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của tổ chức Có thể tiêu cực Các phương tiện quảng bá/tuyên truyền: gồm các bài viết chuyên đề, hình ảnh có chú thích, các sự kiện đặc biệt, họp báo và thông cáo báo chí KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING-PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 7 Yêu tố Kiểm soát Uy tín Độ vươn tới Cườ ng độ Giá/ chi phí Độ linh động Thời gian Quảng cáo Lớn Thấp Có thể đạt được Theo lịch trình Cao/ cụ thê Cao Cụ thể QHCC Ít Cao Kh ông xác định Khô ng xác định Thấp /ko cụ thể Thấp Tùy thuộc 6)Quan hệ công chúng Là chức năng quản trị để đánh giá thái độ công chúng, liên kết chính sách của các tổ chức vơi lợi ích xã hội, thực hiện chương trình hoạt động để đạt tới sự thấu hiệu và chấp nhận của công chúng Gồm: quan hệ báo chí, tuyên truyền sản phẩm, công tác xã hội, vận động hành lang, quan hệ với nhà đầu tư (7)Bán hàng cá nhân Những tương tác trực tiếp với một hoặc một nhóm người mua triển vọng nhằm mục đích giới thiệu, trả lời câu hỏi và tạo ra đơn đặt hàng Lợi thế Hạn chế -Truyền thông uyển chuyển và linh hoạt -Có thể thay đổi thông điệp cho phù hợp với NTD với tình huống khác nhau -Thông tin phản hồi chính xác, tức thời -Nỗ lực chào hàng có thể tập trung vào KH mục tieu và TT chuyên -Chi phí cho một lần bán cao -Đắt trong việc tiêp cận nhiều KH -Khó duy trì thông điệp nhất quán đến tận tất cả KH KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING-PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 8 biệt I.2.3.Quy trình lập kế hoạch truyền thông MKT Xem xét các kế hoạch MKT Phân tích tình thế chương trình IMC Phân tích quá trình truyền thông Xác định ngân sách Phát triển chương trình IMC Phát triền các mục tiêu và CL của mỗi công cụ Phát triển thông điệp,CL và tác nghiệp truyền thông Tích hợp và thực hiện CL truyền thông MKT Theo dõi, đánh giá và kiểm tra chương trình IMC (1)Kế hoạch MKT B1.Phân tích tình thế chi tiết B2.Đặt ra các mục tiêu MKT cụ thể B3.Các chương trình và CL MKT: Mỗi chương trình và CL MKT bao gồm lựa chọn TT mục tiêu và kế hoạch các yếu tố MKT-mix B4.Chương trình thực hiện CL B5.Giám sát và đánh giá hiệu quả Kế hoạch MKT = một tài liệu mô tả các CL MKT tổng thể và các chương trình phát triển cho một DN và SP hoặc TH KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING-PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 9 (2)Phân tích tình thế chương trình IMC Nhân tố bên trog Đánh giá khả năng tổ chức và TTMKT của DN Nhâ n tố bên ngoài -KH - Cạnh tranh -MT Đánh giá các chương trình truyền thông trước đây của DN Đánh giá hình ảnh DN/hình ảnh+các MQH mật thiết cho truyền thông Đánh giá điểm mạnh-yếu của SP/DV -Môi trường: có xu hướng nào ảnh hưởng đến kế hoạch TTMKT? Gồm: công nghệ, chính trị-luật pháp, nhân khẩu học,VH-XH và kinh tế -Cạnh tranh: +ĐTCT trực tiếp và gián tiếp: sp thay thế, ĐTCT gia nhập hoặc rút lui khỏi ngành +Vị trí tương đối so với ĐTCT +Mức ngân quỹ truyền thông MKT của ĐTCT +CL TTMKT của ĐTCT -Khách hàng: +Ai là người mua sp/dv của chúng ta? +Ai là người khởi xướng và đưa ra quyết định mua và những người ảnh hưởng đến quá trình này +Quyết định mua được thực hiện ntn? +Thuộc tính gì hay tiêu chí gì quan trọng đối với KH +Nhận thức và thái độ của KH về sp/dv của DN, TH là gì? +Những yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định +Những điều có tiếp cận với KH? (3)Phân tích quá trình truyền thông -Phân tích quá trình phản ứng cỉa KH trong các đối tượng nhận tin mục tiêu -Phân tích kết hợp các yếu tô nguồn, thông điệp và kênh để truyền thông với đối tượng mục tiêu -Thiết lập mục đich và mục tiêu truyền thông KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING-PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 10 .Vẽ sơ đồ:  Bài toán: xác định điêm tiếp xúc => đảm bảo sự nhất quán và nguồn hiệu quả tối đa trong quá trình thực thi a.Những thông điệp ko dự đoán trước dựa trên những kiểm soát của DN thông tin truyền miệng, thông diệp từ NCC, quan chức chính phủ, kênh pp, nhà bán lẻ, các nhà phân tích b.Những tương tác diễn ra khi 1 KH/1Kh tiềm năng liên lạc với DN qua đường dây nóng,website, thư điện tử, phản ứng của KH, nỗ lực của CRM c.Thông điệp từ những tương tác xảy ra trong quá trình mua sắm hoặc sử dụng sách hướng dẫn, website, NVBH của nhà bán lẻ d.QC, tràng web, bản tin, đóng gói, tờ giới thiệu, trưng bày tại cửa hàng => Có 4 loại điêm tiếp xúc Thời điểm mà Kh tiếp cận thông điệp của DN qua các chương trình truyền thông +Trực tiếp tiếp nhận qua QC, trang web, bản tin, trưng bày sp… +Qua mua hoặc sử dụng sp/dvu +Từ phía KH khi Kh liên lạc với DN B.Đánh giá những điểm tiếp xúc -DN/TH kết nối với NTD thông qua những mối liên hệ +Mối liên hệ-mỗi và mọi cơ hồi mà NTD có khi nhìn hoặc nghe thấy về/có sự trải nghiệm về sp/TH của DN [...]... hoạch truyền thông: 1 loạt các quyết định liên quan đến việc cung cấp các thông điệp đến đối tượng ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING- PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 23 KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI +Mục tiêu truyền thông: mục tiêu cần đạt được bởi cá chiên lược và chương trình truyền thông +Chiến lược truyền thông: quyết định về cách các mục tiêu truyền thông có thể đạt được +Phương tiện truyền thông: ... hoạch phương tiện truyền thông (PTTT) -Môi trường truyền thông đang thay đổi (1 vài dự đoán) +Ngân sách cho phương tiện truyền thông sẽ ko thay đổi trong nhiều năm +phương tiện truyền thông truyền thống sẽ đóng vai trò khác biệt với ngân sách giảm +Cách tiêu dùng tiếp cận phương tiện truyền thông sẽ biến đổi +Phối hợp /tích hợp là mô hình mới -Các dạng phương tiện truyền thông +PTTT truyền thống: tivi,... chỉnh chương trình IMC ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING- PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 12 KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHƯƠNG II QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG MARKETING II.1.QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG MKT II.1.1.Mô hình quá trình truyền thông MKT -Nhóm 1: đại diện cho đối tác của truyền thông Người gửi/nguồn phát: DN/cá nhân nào đó có nhu cầu gửi thông tin cho các... lược sáng tạo Vấn đề cơ bản mà truyền thông phải đề cập đến Mục tiêu truyền thông và Khách hàng mục tiêu Xác định những ý tưởng kinh doanh chủ đạo hoặc những lợi ích cốt lõi để truyền thông Thuyết minh chiến lược sáng tạo Hỗ trợ thông tin và yêu cầu Kết luận: Xác định chiến dịch truyền thông: đề cập đến hàng loạt thông điệp truyền thông được thực hiện trên các phương tiện truyền thông khác nhau cùng... truyền thông khác nhau cùng tập trung vào một ý tưởng truyền thông; tìm kiếm ý tưởng bán hàng chủ đạo -Một chiến dịch truyền thông Hoạt Tích hợp Tập Trong một khoảng thời gian động quan Hợp tác truyền một chủ đề thông Tương trung hoặc MKT tưởng vào Trên các phương tiện truyền ý thông khác nhau -Chủ đề chiến dịch truyền thông: thông điệp chủ đạo sẽ được truyền tải trên tất cả cá hoạt động IMC -Tìm kiếm... bản +Xác định thông điệp chính -CL truyền thông +Kênh truyền thông +Dạng PTTT: báo/tạp chí, radio/TV, ngoài trời/đặc biệt… -Lựa chọn kênh truyền thông cụ thể: báo, tạp chí, chương trình TV cụ thể nào? (6)Phát triển các mục tiêu và CL của mỗi công cụ (7)Phát triển thông điệp, CL và tác nghiệp truyền thông (8) Tích hợp và thực hiện CL truyền thông MKT -CL TTMKT tích hợp -Sáng tạo và SX QC -Mua thời gian... sách cho truyền thông MKT” Đặc điểm của tổ chức KH/công ty truyền Quy mô thị trường thông Tiềm năng thị Mục tiêu thị phần trường Tính KT nhơ quy mô truyền thông III.2 III.2.1.Tầm quan trọng của hoạt động sáng tạo trong truyền thông MKT -Chiến lược sáng tạo: xác định thông điệp truyền thông sẽ nói gì hay truyền thông điều gì -Chiến thuật sáng tạo: cách thức thực hiện chiến lược truyền tải thông điệp... đáp ứng nên mô hình (*) ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING- PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 18 KHOA KINH DOANH THƯƠNG MẠI-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  là 1 phương pháp để kiểm tra quá trình nhận thức của NTD đối với các thông điệp truyền thông bằng cách nhìn vào phản ứng nhận thức của họ khi nghe ,xem hay đọc thông điệp truyền thông  kiểm tra các loại suy nghĩ được gợi lên bởi 1 thông điệp truyền thông  NTD ghi lại/báo... nhận: là đối tượng nhận tin, nhận thông điệp được người gửi truyền tới -Nhóm 2:Biểu thị công cụ giao tiếp của truyền thông Thông điệp: tạp hợp của biểu tượng(nội dung tin) mà ngươi gửi truyền đến Phương tiện truyền thông -Nhóm 3: chức năng của truyền thông +Mã hóa: tiến trình chuyển ý tưởng thành hình thức có biểu tượng(quá trình thể hiện ý tưởng bằng một ngôn ngữ truyền thông nào đó) Chọn lựa những từ... -Quyết định hỗn hợp các công cụ/kênh truyền thông MKT tối ưu đảm bảo truyền tải đúng thông điệp theo đúng cách tới đúng KH tại thời điểm thích hợp -Áp dụng 1 cách nguyên tắc tư tưởng ko dự đoán, định hình trước vai trò các công cụ truyền thông MKT -Lên kế hoạch truyền thông từ con số 0, tập trung vào những mục tiêu mong muốn đạt được, những nhiệm vụ cần phải thực hiện, những công cụ truyền thông MKT cân . THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING- PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 1 ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MKT TÍCH HỢP Tài liệu được cung cấp bởi: CHỊ HUỆ- K46T Tài liệu được tổng hợp bởi - KIM. THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING- PHẠM VĂN ĐIỆN K47T1 13 CHƯƠNG II. QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG MARKETING II.1.QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG MKT. KH? (3)Phân tích quá trình truyền thông -Phân tích quá trình phản ứng cỉa KH trong các đối tượng nhận tin mục tiêu -Phân tích kết hợp các yếu tô nguồn, thông điệp và kênh để truyền thông với
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH hợp, ĐỀ CƯƠNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH hợp, ĐỀ CƯƠNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH hợp

Từ khóa liên quan