0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means

Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means

Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means

... họa thuật tốn, tập liệu kiểm thử mơ hình phát xâm nhập dựa thuật tốn K- means Chương 3: Chương k t cài đặt toán phát xâm nhập dựa thuật toán k- means 4 Chương KHÁI QUÁT BÀI TOÁN PHÁT HIỆN XÂM NHẬP ... hiệu khác Chương PHÁT HIỆN XÂM NHẬP DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K- MEANS 2.1 Thuật toán K- means 2.1.1 Các khái niệm 17 a Phân nhóm liệu K- Means Thuật tốn phân cụm K- means MacQuean đề xuất lĩnh vực thống k ... NHẬP Chương 16 PHÁT HIỆN XÂM NHẬP DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K- MEANS 16 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HIỆN XÂM NHẬP .46 DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K- MEANS 46 Bảng phân cụm cho...
 • 69
 • 840
 • 3
Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán K Means (Luận văn thạc sĩ)

Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán K Means (Luận văn thạc sĩ)

... thuật tốn, ví dụ minh họa thuật tốn, tập liệu kiểm thử mơ hình phát xâm nhập dựa thuật toán K- means Chƣơng 3: Chương k t cài đặt toán phát xâm nhập dựa thuật tốn k- means Số hóa Trung tâm Học ... hình phát lạm dụng .11 1.4.2 Mơ hình phát bất thường 12 1.4.3 So sánh hai mơ hình 15 Chƣơng 2: PHÁT HIỆN XÂM NHẬP DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K- MEANS 17 2.1 Thuật toán K- means ... Chƣơng KHÁI QUÁT BÀI TOÁN PHÁT HIỆN XÂM NHẬP 1.1 Định nghĩa phát xâm nhập 1.1.1 Định nghĩa Hệ thống phát xâm nhập (IDS) hệ thống có nhiệm vụ theo dõi, phát (có thể) ngăn cản xâm nhập, hành vi khai...
 • 73
 • 258
 • 0
Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán KMeans

Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán KMeans

... Chƣơng KHÁI QUÁT BÀI TOÁN PHÁT HIỆN XÂM NHẬP 1.1 Định nghĩa phát xâm nhập 1.1.1 Định nghĩa Hệ thống phát xâm nhập (IDS) hệ thống có nhiệm vụ theo dõi, phát (có thể) ngăn cản xâm nhập, hành vi khai ... Nội dung thuật tốn, ví dụ minh họa thuật tốn, tập liệu kiểm thử mơ hình phát xâm nhập dựa thuật toán K-means Chƣơng 3: Chương kết cài đặt toán phát xâm nhập dựa thuật tốn k-means Số hóa Trung tâm ... kiến thức phát xâm nhập như: định nghĩa, thành phần chức hệ thống, phân loại, phương pháp phát xâm nhập Chƣơng 2: Chương trình bày việc phát xâm nhập dựa thuật toán K-means Nội dung thuật tốn, ví...
 • 73
 • 558
 • 2
Các hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên dấu hiệu

Các hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên dấu hiệu

... QUAN HỆ THỐNG IDS Khái niệm hệ thống phát xâm nhập IDS Hệ thống phát xâm nhập – IDS (Intrusion Detection System) hệ thống có nhiệm vụ giám sát luồng liệu (lưu lượng) lưu thông mạng, có khả phát ... nghiệp có nên sử dụng hệ thống phát xâm nhập trừ đặc tính hệ thống phát xâm nhập hữu ích cho họ, bổ sung điểm yếu hệ thống khác… IDS có chấp nhận thành phần thêm vào cho hệ thống an tồn hay khơng ... log file,loại bỏ gói tin xâm nhập hệ thống Chức IDS Hệ thống phát xâm nhập cho phép tổ chức bảo vệ hệ thống họ khỏi đe dọa với việc gia tăng kết nối mạng tin cậy hệ thống thông tin Những đe dọa...
 • 21
 • 878
 • 7
Tìm hiểu, nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên khai phá dữ liệu

Tìm hiểu, nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên khai phá dữ liệu

... nghiên cứu hệ thống phát xâm nhập dựa khai phá liệu" Luận văn nghiên cứu khai phá liệu nghiên cứu ứng dụng mơ hình hệ thống phát xâm nhập trái phép dựa khai phá liệu; Từ đánh giá hiệu hệ thống phát ... thƣờng Nghiên cứu tài liệu liên quan lĩnh vực khai phá liệu phát xâm nhập Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật phát xâm nhập dựa phƣơng pháp thống khai phá liệu Trên sở nghiên cứu phân tích tập liệu ... IDS; Mơ hình kiến trúc hệ thống phát xâm nhập; Phân loại hệ thống IDS; Các kỹ thuật phát xâm nhập hệ thống IDS; Hệ thống phát xâm nhập dựa khai phá liệu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn...
 • 70
 • 559
 • 2
Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên phương pháp máy học (tt)

Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên phương pháp máy học (tt)

... HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - NGUYỄN TRẦN THANH SƠN XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC Chuyên ngành: Hệ thống thông tin ... cảnh 1.2 Tổng quan hệ thống phát xâm nhập IDS 1.2.1 Hệ thống phát xâm nhập IDS Tự động phát công vào hệ thống máy tính, phát xâm nhập nhánh nghiên cứu kinh điển lĩnh vực bảo mật máy tính mà khởi ... vấn đề xâm nhập mạng máy tính, kỹ thuật cơng xâm nhập trái phép mạng máy tính với hậu - Trình bày phân tích phương pháp phát xâm nhập mạng máy tính; hệ thống phát xâm nhập trái phép mạng máy tính...
 • 42
 • 640
 • 9
Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa trên thuật toán k means

Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa trên thuật toán k means

... mạng dựa k t thu 24 K T LUẬN Luận văn Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa thuật toán k- means đạt k t sau:  Thiết k nguồn liệu đầu vào mô tả hành vi sử dụng dịch vụ khách ... Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa thuật toán k- means Mục đích đề tài: đề tài hướng đến phân loại hành vi khách hàng, tìm nhóm khác hàng phổ biến, hoạt động mạng di động ... vi sử dụng dịch vụ vi n thông Chương luận văn trình bày trình áp dụng thuật toán k- means vào toán phân cụm hành vi sử dụng khách hàng mạng di động VMS Mobifone 14 CHƯƠNG ÁP DỤNG THUẬT TOÁN K- MEANS...
 • 28
 • 963
 • 1
PHÂN LOẠI HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K-MEANS

PHÂN LOẠI HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG DỰA TRÊN THUẬT TOÁN K-MEANS

... LUẬN Luận văn Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa thuật toán k-means đạt kết sau:  Thiết kế nguồn liệu đầu vào mô tả hành vi sử dụng dịch vụ khách hàng di động  Thiết kế ... thuật toán phân cụm k-means đánh giá khả áp dụng toán phân cụm hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ vi n thông Chương 3: Áp dụng thuật toán k-means vào phân cụm hành vi sử dụng dịch vụ thoại nhắn ... tài Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa thuật tốn k-means Mục đích đề tài: đề tài hướng đến phân loại hành vi khách hàng, tìm nhóm khác hàng phổ biến, hoạt động mạng di động...
 • 28
 • 459
 • 0
Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát hiện xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin

Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát hiện xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin

... Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an tồn thơng tin Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an tồn thơng tin M ỤC L ỤC LỜI NĨI ĐẦU ... Server 29 SV: HỒ TRUNG DŨNG Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an tồn thơng tin Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an tồn thơng tin Hình 21: Các loại hình Honeypot ... Content Management) 26 Một số hệ thống, công cụ phổ biến: 26 SV: HỒ TRUNG DŨNG Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an tồn thơng tin 3.1 Hệ thống phát chống xâm nhập...
 • 189
 • 668
 • 2
PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP DỰA TRÊN KHAI PHÁ CÁC LUẬT KẾT HỢP MỜ VÀ LẬP TRÌNH TIẾN HÓA Giảng

PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP DỰA TRÊN KHAI PHÁ CÁC LUẬT KẾT HỢP MỜ VÀ LẬP TRÌNH TIẾN HÓA Giảng

... ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP DỰA TRÊN KHAI PHÁ CÁC LUẬT KẾT HỢP MỜ VÀ LẬP TRÌNH TIẾN HĨA Giảng viên hướng dẫn : TS H N U N ẬU Sinh viên thực : N U ỄN V N N Lớp : D07CNPM2 Khóa : 10 (2007 ... thành cơng giải thuật tiến hóa d tr n đồ th - GNP vào trình khai phá luật kết h p t s d li u kết nối m ng, giúp nâng cao t l phát hi n đ ng đ t nhập giảm t l phát hi n s i kết nối n t ường so với ... GNP 33 2.3.3 Các toán tử di truy n 34 2.4 ết ương 37 CHƯƠN : UẬT ẾT HỢP 3.1 â ỰN Ờ V ng H NH PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP Ự T N H I PHÁ ẬP T NH TIẾN H NP 38 n t...
 • 68
 • 338
 • 0
ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH CHUỖI LAI TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH CHUỖI LAI TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

... TỔNG QUAN VỀ ĐỐI SÁNH CHUỖI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP Chương trình bày tổng quan đối sánh chuỗi, dạng công, đột nhập phát đột nhập mạng, ứng dụng đối sánh chuỗi phát đột nhập mạng 1.1 ... chuỗi, phát đột nhập, ứng dụng đối sánh chuỗi vào phát đột nhập Chương 2: Các kỹ thuật đối sánh chuỗi: Trình bày chi tiết kỹ thuật đối sánh chuỗi Chương 3: Xây dựng mơ hình phát đột nhập dựa vào đối ... độ đối sánh chuỗi đề tài " ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP SỬ DỤNG THUẬT TỐN ĐỐI SÁNH CHUỖI LAI TRONG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN " Tuy nhiên, triển khai nghiên cứu thực tế, kết đánh giá cho thấy thuật toán...
 • 69
 • 925
 • 2
xay dung mo hing phat hien dot nhap dua tren svm cai tien

xay dung mo hing phat hien dot nhap dua tren svm cai tien

... biệt 2.2 Support Vector Machines - SVM 2.2.1 SVM tuyến tính: trường hợp phân tách 2.2.2 SVM tuyến tính: trường hợp không phân tách 2.2.3 SVM phi tuyến tính: hàm nhân 2.3 ... Vector Machines (SVM) Chương trình bày sở lý thuyết nghiên cứu áp dụng vào mô hình đề xuất bao gồm: sở lý thuyết tập thơ thuật tốn SVM  Chương 3: Xây dựng mơ hình phát đột nhập dựa SVM cải tiến ... PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP DỰA TRÊN SVM CẢI TIẾN 3.1 Mô hình phát đột nhập 3.1.1 Tiền xử lý liệu .2 3.1.2 Áp dụng tập thô 3.1.3 Thuật toán SVM cải tiến 3.1.4...
 • 13
 • 203
 • 0
An toàn & bảo mật thông tin trên LINUX Hệ thống bảo mật & phát hiện xâm nhập mạng (Nids)

An toàn & bảo mật thông tin trên LINUX Hệ thống bảo mật & phát hiện xâm nhập mạng (Nids)

... đích khỏc an toàn bảo mật thông tin linux Hệ thống bảo mật phát xâm nhËp m¹ng (Nids) 2.2 Những kẻ xâm nhập vào hệ thống ta -Physical Intrusion: Nếu kẻ xâm nhập có kết nối vật lý đến hệ thống ( ... thêm chi tiết C2 Audition 29 an toàn bảo mật thông tin linux Hệ thống bảo mật phát xâm nhập mạng (Nids) Trên nhiều hệ thống Unix cho phép người quản trị mạng quản trị hệ thống họ cách tồn diện (còn ... AN NINH CHO KERNEL Mặc dù thừa hưởng đặc tính hệ thống UNIX an ninh số hệ điều hành khác, hệ thống GNU /Linux tồn ti nhng nhc im sau: 21 an toàn bảo mật thông tin linux Hệ thống bảo mật phát xâm...
 • 74
 • 1,475
 • 9
PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN THUẬT TOÁN EXACT MATCH

PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN THUẬT TOÁN EXACT MATCH

... đưa tập khối bao giống tương ứng Phát ảnh giả mạo dựa vào kỹ thuật thay đổi kích thước Thuật tốn Exact match trình bày mục thường phát hi ện tốt với ảnh giả mạo dạng cắt dán, khơng có thay đổi ... mà toán phát ảnh giả mạo trở nên cấp thiết ngày khó khăn Trên sở nghiên cứu kỹ thuật nội suy PhotoShop sử dụng việc thay đổi kích thước vùng ảnh Tơi đ ề xuất cải tiến cho thuật toán phát ảnh giả ... điểm ảnh từ ảnh gốc sang ảnh đích  Nearest-neighbor Kỹ thuật diễn tả sau: với điểm ảnh từ ảnh gốc tương ứng với vị trí phù hợp ảnh đích (ảnh thay đổi kích thước) giá trị màu tín hiệu điểm ảnh ảnh...
 • 7
 • 773
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: phát hiện xâm nhập dựa trên entropythuật toán phân cụm dựa trên thuật toán k means mở rộngnghiên cứu giải pháp hệ thống phát hiện xâm nhập đảm bảo an toàn thông tinphương thức phát hiện xâm nhập dựa vào chữ kýphương thức phát hiện xâm nhập dựa vào sự bất thườngphát hiện xâm nhập bằng thuật toán kmeansphát hiện ảnh giả mạo dựa trên thuật toán exact matchhệ phát hiện xâm nhập ids dựa trên mạnghệ phát hiện xâm nhập ids dựa trên hostphần 4 phát hiện ảnh giả mạo dựa trên thuật toán exact matchphân tích sâu gói tin dựa trên n gram và ứng dụng trong phát hiện xâm nhập mạngcác ids dựa vào việc phân tích các vết kiểm toán do hệ điều hành os đưa ra ví dụ như ides hệ chuyên gia phát hiện xâm nhập của srikĩ thuật phát hiện xâm nhậpcác kỹ thuật phát hiện xâm nhập trái phéptoàn mạng hệ phát hiện xâm nhậpNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam