0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Hình thức trả lơng cho công nhân viên

KT214 DOC

KT214 DOC

1.1. Quan niệm về tiền lơng trong thời kỳ bao cấp Trớc Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) nền kinh tế nớc ta vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Và trong suốt những năm này quan niệm tiền lơng là một phần thu nhập quốc dân, đợc Nhà nớc phân phối một cách có tổ chức, có kế hoạch cho ngời lao động căn cứ vào số luợng và chất lợng lao động. Điều đó có nghĩa là tiền lơng chịu sự tác động của quy luật cân đối, có kế hoạch và chịu sự chi phối của Nhà nớc. Nhà nớc ban hành các chính sách chế độ và mức lơng cụ thể để áp dụng cho mỗi ngời lao động, bất kỳ họ là lực lợng lao động gián tiếp hay trực tiếp. Tiền lơng của ngời lao động phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất của toàn đơn vị chứ không phụ thuộc vào năng suất của từng ngời. Do đó tiền lơng của ngời làm nhiều cũng chỉ bằng ngời làm ít, ngời làm việc có hiệu quả cũng chỉ bằng ngời làm việc cha hiệu quả thậm chí là kém. Chính vì lý do này mà nó đã kông kích thích phát triển đợc khả năng của ngời lao động trong việcphát huy sáng kiến cũng nh đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh. Và hậu quả là đến những năm 80 đất nớc lâm vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế xã hội.
 • 57
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP MTĐT SỐ 4  NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC …

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP MTĐT SỐ 4 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC …

của nhà nớc. Cơ chế quản lý kinh tế có sự đổi mới sâu sắc đã tác động rất lớn tới các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đợc nhà nớc giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập nghĩa là lấy thu bù chi để tăng tích lũy tái sản xuất mở rộng. Để đạt đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh cao là một vấn đề phức tạp đòi hỏi các doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý phù hợp với sự thay đổi của thị trờng cũng nh sự thay đổi của doanh nghiệp mình. Việc đảm bảo lợi ích của ngời lao động là một trong những động lực cơ bản trực tiếp khuyến khích mọi ngời đem hết khả năng của mình nỗ lực phấn đấu sáng tạo trong sản xuất. Một trong những công cụ hiệu quả nhất nhằm đảm bảo các điều kiện trên đó là hình thức trả lơng cho ngời lao động.
 • 50
Thực trạng hạch toán về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ truyền thanh truyền hình hà nội

Thực trạng hạch toán về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ truyền thanh truyền hình hà nội

Quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách tính theo tỷ lệ 20% trên tổng quỹ lơng cơ bản của công ty. Trong đó 15% đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 5% còn lại do ngời lao động trực tiếp đóng góp (khoản này kế toán trừ ngay vào thu nhập của công nhân viên). Quỹ BHXH nộp lên cơ quan BHXH. Công ty thanh toán BHXH cho nhân viên khi họ có đủ chứng từ hợp lệ, sau đó kế toán lập bảng tổng hợp ngày nghỉ và trợ cấp xã hội để thanh toán.
 • 36
121 Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần ô tô khách Hà Tây (49tr)

121 Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần ô tô khách Hà Tây (49tr)

Khi trích trớc tiền lơng nghỉ phép CNSX sản phẩm Nợ TK622 chi phí CN trực tiếp Có TK335 chi phí phải trả TRANG 14 Có TK334 phải trả công nhân viên Để phục vụ yêu cầu hạch toán thì tiền l[r]
 • 50
59 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY CHO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỦA MÌNH

59 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY CHO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỦA MÌNH

Khi trích trớc tiền lơng nghỉ phép CNSX sản phẩm Nợ TK622 chi phí CN trực tiếp Có TK335 chi phí phải trả TRANG 14 Có TK334 phải trả công nhân viên Để phục vụ yêu cầu hạch toán thì tiền l[r]
 • 50
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 18 PPSX

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 18 PPSX

Các nghiên cứu cho thấy, hiện nay vẫn song song tồn tại ba cách thức trả lơng cho nhân viên bán hàng: Trả lơng tháng, tiền hoa hồng và phối hợp thực hiện cả hai hình thức. Theo cách thức về tỷ lệ giữa lơng tháng và tiền hoa hồng có thể là 8/2 hoặc 7/3 hoặc 6/4. Đối với những nhân viên xuất sắc đặc biệt, công ty còn áp dụng hình thức thởng dựa trên kết quả hoàn thành công việc dới nhiều hình thức khác nhau nh tặng cho họ một chuyến đi du lịch; tặng ti vi; hoặc món quà có giá trị cao.
 • 5
kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động thông qua việc trả lương hiệu quả.doc.DOC

kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động thông qua việc trả lương hiệu quả.doc.DOC

A.HÌNH THỨC TRẢ LƠNG THEO THỜI GIAN : Nhân viên đợc trả lơng theo thời gian làm việc , giờ ,ngày, tuần tháng hoặc năm .Tiền lơng thời gian thờng đợc sử dụng rộng rãi đối với một số loại [r]
 • 24
hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ

hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ

II. Vai trò, vị trí của tiền lơng và nhiệm vụ hạch toán 1. Tiền lơng và các hình thức trả lơng 1.1. Khái niệm tiền lơng Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có ba yếu tố: Sức lao động, t liệu lao động và đối tợng lao động. Sức lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời còn là yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất. Muốn cho quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp tiến hành thờng xuyên liên tục, thì một vấn đề thiết yếu là phải tái sản xuất sức lao động. Để tái sản xuất sức lao động, ngời lao động cần có một số lợng vật phẩm tiêu dùng nhất định. Vì vậy, khi ngời lao động tham gia lao động sản xuất kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ. Trong nền kinh tế hàng hoá, thù lao lao động đợc biểu hiện bằng thớc đo giá trị gọi là tiền lơng.
 • 46
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI C«NG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẠNH TOÀN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI C«NG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MẠNH TOÀN

Tổ chức sổ kế toán phụ thuộc vào hình thức tổ chức sổ kế toán mà đơn vị lựa chọn trên nguyên tắc phù hợp và hiệu quả đối với đơn vị .Cùng với sự phát triển của công ty số lợng các nghiệp vụ phát sinh ngày càng nhiều .Để phù hợp với quy mô sản xuất king doanh công ty đã lựa chọn hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.Hình thức này thích hợp cho mọi loại hình doanh nghiệp thuận tiện cho việc áp dụng máy tính
 • 84
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY MAY 10

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY MAY 10

* Đặc điểm về lực lợng lao động: Hiện nay Công ty may 10 có tổng số 5062 lao động. Trong đó có 360 nhân viên quản lý. Độ tuổi trung bình của số công nhân lao động là 27,6 tuổi. Với một lực lợng lao động dồi dào, có độ tuổi thanh niên và có sức khỏe nh vậy thì năm nào công ty cũng đảm bảo vợt mức kế họach. Đồng thời còn đảm bảo cho công ty có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến và đổi mới quy mô sản xuất. Mặc dù có số lợng công nhân viên đông nh vậy, nhng công ty vẫn đảm bảo đầy đủ cuộc sống cho cán bộ công nhân viên của công ty bằng những hình thức khuyến khích nh : tăng lơng, thởng,vào các dịp tết, có các khoản phụ cấp, có chính sách đãi ngộ, từ đó đã thúc đẩy cán bộ công nhân viên quan tâm hơn đến năng suất lao động, làm cho họ gắn bó với công việc, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty đi lên.
 • 46
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIẢI PHÓNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ GIẢI PHÓNG

Dới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, tham mu cho Giám đốc về công tác tổ chức các phòng ban, phân xởng sản xuất, chịu trách nhiệm trớc Giám đốc về các mặt công tác theo chức năng của phòng. Tiếp nhận các công văn, phân loại báo cáo, giám đốc kịp thời chính xác những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy, lập lịch công tác hàng tuần của Nhà máy theo đúng quy định của Nhà nớc. Kiểm tra giám sát mọi cán bộ công nhân viên của Nhà máy thực hiện nghiêm chỉnh nội quy quy chế của Nhà máy các chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nớc.
 • 35
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ VĨNH PHÚC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ VĨNH PHÚC

Giám đốc các doanh nghiệp có quyền lựa chọn các hình thức trả lơng phù hợp với từng cá thể hay cá nhân ngời lao động trong các doanh nghiệp: có các chế độ trả lơng nh sau: 1 Chế độ trả l[r]
 • 30
Hoàn thiện công tác kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thành Công Nam Định

Hoàn thiện công tác kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thành Công Nam Định

1.1.Ưu điểm: - Công ty cổ phần Thành Công Nam Định là một doanh nghiệp hoạt động dới hình thức Công ty cổ phần nên hạch toán kinh tế độc lập, cơ quan cấp trên chỉ quản lý vĩ mô. Nhng Công ty đã xây dựng đợc mô hình quản lý và hạch toán khoa học. Bộ máy kế toán của Công ty nhìn chung là khá gọn nhẹ, đợc tổ chức chuyên sâu mỗi kế toán chịu trách nhiệm một phần hành cụ thể nên phát huy đợc tính chủ động, sự thành thạo trong công việc. Đội ngũ cán bộ kế toán có trình độ nghiệp vụ và luôn trang bị thêm các kiến thức mới để hỗ trợ cho công việc.
 • 44
Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thương mại Hương Lúa

Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thương mại Hương Lúa

nh ốm đau, thai sản, BHXH trả thay lơng Công ty có sử dụng Bảng Chấm công … theo quy định hiện hành của Nhà nớc. Mỗi phòng ban trong Công ty phải lập bảng chấm công hàng tháng cho các nhân viên trong phòng mình. Hàng ngày, ngời đợc phân công công việc chấm công phải căn cứ theo tình hình thực tế của phòng mình để chấm công cho từng ngời, ghi vào ngày tơng ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo ký hiệu quy định trong chứng từ nh sau:
 • 34
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG

Đối với ngời lao động tiền lơng nhận đợc thoả đáng sẽ kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động khác năng suất lao động tăng thì lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng do đó nguồn phúc lợi của doanh nghiệp mà ngời lao động nhận lại cũng sẽ tăng lên, nó là phần bổ sung cho tiền lơng làm tăng thu nhập và tăng lợi ích cho ngời cung ứng lao động . Hơn nữa khi lợi ích của ngời lao động đợc đảm bảo bằng mức lơng thoả đáng, nó sẽ tạo ra sự gắn bó cộng đồng. Với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xoá bỏ sự ngăn cách giữa chủ và ngời lao động làm cho ngời lao động có trách nhiệm hơn, tự giác hơn với các hoạt động của doanh nghiệp mà các nhà kinh tế gọi là" phản ứng dây chuyền tích cực" của tiền lơng.
 • 21
THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC CHO VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM

THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC CHO VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM

Cụ thể tại ngân hàng nh sau: Đối với các sản phẩm huy động tiết kiệm, tại ngân hàng đã có hình thức về tài khoản tiết kiệm lơng hu của những ngời là công nhân viên chc đã nghỉ chế độ, ti[r]
 • 38
TÍNH THIẾT YẾU CỦA THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

TÍNH THIẾT YẾU CỦA THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bộ Luật Lao Động quy định : “ Ngời sử dụng lao động có quyền chọn các hình thức trả lơng theo thời gian giờ, ngày, tuần, tháng , theo sản phẩm, theo khoán nhng phải duy trì hình thức trả[r]
 • 47
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG NAM ĐỊNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG NAM ĐỊNH

Các hình thức này gồm: - Tiền lơng sản phẩm trực tiếp là hình thức trả lơng căn cứ vào số lợng và chất lợng sản phẩm mà ngời công nhân đó hoàn thành trong thời gian làm việc và đợc xác đ[r]
 • 44
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN CÔNG TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN CÔNG TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

MH Số lợng sản phẩm thực tế sản xuất trong kỳ So với hình thức trả lơng theo thời gian thì hình thức trả lơng theo sản phẩm có u điểm hơn hẳn. Quán triệt đầy đủ nguyên tắc trả lơng theo số lợng và chất l- ợng lao động, gắn tiền lơng với kết quả sản xuất kinh doanh của mỗi ngời. Do vậy, kích thích ngời lao động nâng cao chất lợng lao động, khuyến khích họ học tập về văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ để nâng cao trình độ lành nghề của mình. Trả lơng theo sản phẩm giúp cho cán bộ quản lý công nhân và kết quả sản xuất kinh doanh dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ lao động có tác phong làm việc tốt.
 • 25
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ VĨNH PHÚC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ VĨNH PHÚC

Giám đốc các doanh nghiệp có quyền lựa chọn các hình thức trả lơng phù hợp với từng cá thể hay cá nhân ngời lao động trong các doanh nghiệp: có các chế độ trả lơng nh sau: 1 Chế độ trả l[r]
 • 30
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Theo chế độ tài chính hiện hành, quỹ BHXH đợc hình thành bằng các tính theo tỷ lệ 20%trên tổng quỹ lơng cấp bậc và các khoản phụ cấp thờng xuyên của ngời lao động thực tế trong kỳ hạch toán. Ngời sử dụng lao động phải nộp 15% trên tổng quỹ l- ơng và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, còn 5% trên tổng quỹ lơng thì do ngời lao động trực tiếp đóng góp ( trừ vào thu nhập của họ ). Những khoản trợ cấp thực tế cho ngời lao động tại doanh nghiệp trong các trờng hợp họ bị ốm đau, tai nạn lao động, nũ công nhân viên nghỉ đẻ hoặc thai sản.. . đợc tính toán trên cơ sở mức lơng ngày của họ, thời gian nghỉ( có chứng từ hợp lệ) và tỷ lệ trợ cấp BHXH. Khi ngời lao động đợc nghỉ hởng BHXH, kế toán phải lập phiếu nghỉ hởng BHXH cho từng ngời và lập bảng thanh toán BHXH để làm cơ sở thanh toán với quỹ BHXH.
 • 22
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là quá trình tiêu hao các yếu tố cơ bản (lao động, đối tợng lao động và t liệu lao động). Trong đó lao động với t cách là hoạt động chân tay và trí óc của con ngời sử dụng các t liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tợng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Để bảo đảm tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất trớc hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động mà con ngời bỏ ra phải đợc bồi hoàn dới dạng thù lao lao động. Tiền lơng (tiền công) chính là phần thù lao lao động đợc biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Mặt khác tiền lơng còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của ngời lao động đến kết quả công việc của họ. Về bản chất, tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Nói cách khác, tiền lơng chính là nhân tố thúc đầy tăng năng suất lao động.
 • 20
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SXKD VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH DÂY & CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SXKD VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH DÂY & CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 2.1.2.1. Chức năng của Công ty Công ty TNHH Dây & Cáp điện Thợng Đình hoạt động với chức năng chính là sản xuất và kinh doanh dây và cáp Điện nhằm tăng nguồn vốn kinh doanh, mở rộng sản xuất, tăng lợi nhuận, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nớc. Đặc biệt là giải quyết đợc công ăn việc làm nhiều lao động, đảm bảo quyền lợi vật chất, tinh thần cho công nhân viên của Công ty.
 • 33
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Kế toán thanh toán lơng._ - Phơng pháp tính lơng phải trả cho cán bộ công nhân viên công ty : + Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: vì sản phẩm chủ yếu là xây dựng công trình, sửa chữa[r]
 • 20
NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

1.3. ý nghĩa của hạch toán tiền lơng trong doanh nghiệp Tiền lơng là yếu tố cơ bản để quyết định thu nhập tăng hay giảm của ngời lao động, quyết định mức sống vật chất của ngời lao động làm công ăn lơng trong doanh nghiệp. Vì vậy để có thể trả lơng một cách công bằng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn của ngời lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp có thể nói hạch toán chính xác, đúng đắn tiền lơng là đòn bảy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con ngời, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tinh của ngời lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế.
 • 22
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

Tiền lơng trả theo thời gian có thởng Thực chất đây là hình thức kết hợp giữa trả lơng theo thời gian lao động giản đơn và tiền thởng thờng xuyên từ quỹ lơng. Phần tiền thởng tuỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ do đó có tác dụng thúc đẩy, khuyến khích nhân viên hơn tuy nhiên vẫn còn cha thực sự gắn với kết quả lao động và trình độ chuyên môn của ngời lao động.
 • 31
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492 DOC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492 DOC

HÌNH THỨC TRẢ LƠNG CỦA XÍ NGHIỆP_ Xí nghiệp áp dụng hình thức trả lơng theo lơng sản phẩm Tiền lơng sản phẩm áp dụng với các lực lợng sau: - lực lợng lao động trực tiếp - Lực lợng lao độ[r]
 • 46
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492 DOC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492 DOC

HÌNH THỨC TRẢ LƠNG CỦA XÍ NGHIỆP_ Xí nghiệp áp dụng hình thức trả lơng theo lơng sản phẩm Tiền lơng sản phẩm áp dụng với các lực lợng sau: - lực lợng lao động trực tiếp - Lực lợng lao độ[r]
 • 45
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Trả lơng theo sản phẩm : gồm 6 hình thức _ - Tiền lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân - Tiền lơng theo sản phẩm tập thể - Tiền lơng theo sản phẩm gián tiếp - Trả lơng khoán - Trả lơng t[r]
 • 21
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG HƯNG

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG HƯNG

ệ Hệ thống sổ sách của công ty tơng đối hoàn chỉnh, kế toán đã sử dụng hình thức trả lơng rất phù hợp đối với cán bộ công nhân viên trong công ty đặc biệt ở phòng kế toán đợc bố trí rất [r]
 • 57
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

HÌNH THỨC TRẢ LƠNG : Xí nghiệp trả lơng theo hình thức lơng sản phẩm - Quỹ lơng của bộ phận quản lý xí nghiệp đợc xác định theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành ké hoạch sản xuất của các đội -[r]
 • 45
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

HÌNH THỨC TRẢ LƠNG : Xí nghiệp trả lơng theo hình thức lơng sản phẩm - Quỹ lơng của bộ phận quản lý xí nghiệp đợc xác định theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành ké hoạch sản xuất của các đội -[r]
 • 45
MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CẢNG KHUYẾN LƯƠNG DOC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CẢNG KHUYẾN LƯƠNG DOC

Công thức: Lsp = ĐG x Mtt Trong đó: Lsp: Lơng trả theo sản phẩm ĐG: Đơn giá tiền lơng một sản phẩm Mtt: Số lợng sản phẩm thực tế ra trong kỳ tính lơng So với hình thức trả lơng theo thời[r]
 • 46
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Lơng tuần đợc trả cho ngời lao động căn cứ vào mức lơng tháng và số tuần thực tế trong tháng. Lơng tuần áp dụng trả cho các đối tợng lao động có thời gian lao động không ổn định mang tính chất thời vụ. • Lơng ngày trả cho ngời lao động căn cứ vào mức lơng ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng. Lơng ngày thờng áp dụng để trả l- ơng cho lao động trực tiếp hởng lơng thời gian, tính lơng cho ngời lao động trong những ngày hội họp, học tập hoặc làm nghĩa vụ khác và làm căn cứ để tính trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH). Hình thức này có u điểm đơn giản, dễ tính toán, phản ánh đợc trình độ kỹ thuật và điều kiện làm việc của ngời lao động. Song, nó cha gắn tiền lơng với kết quả lao động của từng ngời nên không kích thích việc tận dụng thời gian lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lợng sản phẩm.
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Trang bị thêm máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất, đáp ứng nhu cầu thuốc cung cấp cho chơng trình chăm sóc sức khỏe, đảm bảo thuốc có chất lợng. - Giữ vững hiệu quả kinh theo nhịp độ chung của ngành dợc nhằm thực hiện đầy đủ ngân sách Nhà nớc đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên tái sản xuât mở rộng.
 • 34
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

2.2.4.1. Chứng từ hạch toán. Để thanh toán tiền lơng cho ngời lao động, hàng tháng kế toán lập "Bảng thanh toán tiền lơng". Trên bảng tính lơng có ghi rõ từng khoản tiền lơng, các khoản khấu trừ và số tiền ngời lao động còn đợc lĩnh. Khoản thanh toán về trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng đợc lập tơng tự. Sau khi kế toán trởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y, "Bảng thanh toán lơng và Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội " (Xem phụ lục II) sẽ đợc làm căn cứ để thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội cho ngời lao động. Việc thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội đợc trả vào ngày cuối cùng của tháng, nếu ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì ngời lao động sẽ đợc thanh toán vào ngày làm việc trớc đó. Các khoản thanh toán lơng, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảng kê danh sách những ngời cha lĩnh lơng cùng với chứng từ và báo cáo thu, chi tiền mặt sẽ đợc phòng kế toán kiểm tra và ghi sổ.
 • 59
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 56

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 56

Bên cạnh việc trả lơng để bồi hoàn sức lao động mà ngời lao động bỏ ra, trả thởng để khuyến khích ngời lao động thì doanh nghiệp còn xây dựng các quỹ trợ cấp thuộc phú lợi xã hội gồm: BHXH, BHYT.Ngoài ra doanh nghiệp còn có nguồn KPCĐ dùng cho hoạt động công đoàn hàng tháng. Việc hình thành các quỹ này thể hiện sự quan tâm của toàn thể xã hội cũng nh của doanh nghiệp đối với ngời lao động. Với các quỹ này ngời lao động đợc chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần để yên tâm sản xuất.Các quỹ này đợc hình thành một phần do ngời lao động đóng góp, phần còn lại đợc tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là các khoản trích theo lơng gồm: BHXH, BHYT, KPCĐ.
 • 47
46 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 56

46 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 56

1.1.2 CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƠNG TRONG DOANH NGHIỆP Do tiền lơng đợc trả căn cứ vào thời gian, khối lợng và chất lợng của ngời lao động nên việc tính và trả lơng cho ngời lao động đợc thực h[r]
 • 47
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LONG BIÊN

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LONG BIÊN

 Thời gian để tính lơng, tính thởng và các khoản khác phải trả cho ngời lao động theo tháng. Căn cứ để tính các chứng từ hạch toán thời gian lao động, kết quả lao động và các chứng từ khác có liên quan (nh giấy nghỉ ốm, biên bản ngừng việc ...) tất cả các chứng từ trên phải đợc kế toán kiểm tra trớc khi tính lơng, tính thởng và phải đảm bảo đợc các yêu cầu của chứng từ kế toán. Sau khi đã kiểm tra các chứng từ tính lơng, tính thởng, tính phụ cấp trợ cấp, kế toán tiến hành tính lơng tính thởng tính trợ cấp phải trả cho ngời lao động theo hình thức trả lơng trả thởng đang áp dụng tại công ty
 • 36
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN HỒNG PHÚC

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN HỒNG PHÚC

Để tiền lơng thực sự là đòn bẩy tăng hiệu quả lao động thì vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp là nên áp dụng hình thức trả lơng nh thế nào cho phù hợp tính chất đặc điểm sản xuất kinh do[r]
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán tiền lýõng và các khoản trích theo lýõng tại công ty cp thýõng mại ngọc tuấn 68đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãngnhững vấn để vể kê apos toán tiên liíong và các khoản trích theo liíongtổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lươnglương tại công ty cổ phần ô tô tuấn nam trangthực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũvề hạch toán tiền lương tiền thưởng và các khoản trich theo lươngkế toán tiền mặt và các khoản phải thuNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ