0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hương

Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hương

Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hương

... Hồ Xuân Hương 1.3 Vị trí Hồ Xn Hương dòng thơ Nơm Đường luật trào phúng văn học trào phúng thời trung đại 1.4 Quy mô, số lượng thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương Chương 2: Thơ Nơm tứ tuyệt ... Nơm Đường luật trào phúng văn học trào phúng thời trung đại 20 1.4 Quy mô, số lượng thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương .27 Chƣơng THƠ NÔM TỨ TUYỆT TRÀO PHÚNG HỒ XUÂN HƢƠNG NHÌN ... tượng Hồ Xuân Hương; quy mô số lượng thơ tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương, nhận thấy mảng thơ tứ tuyệt trào phúng thơ Hồ Xn Hương có vị trí đặc biệt quan trọng Mảng thơ này, đặt vào dòng chảy thơ...
 • 93
 • 1,546
 • 6
Thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương (Luận văn thạc sĩ)

Thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương (Luận văn thạc sĩ)

... Nơm Đường luật trào phúng văn học trào phúng thời trung đại 20 1.4 Quy mô, số lượng thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương .27 Chƣơng THƠ NÔM TỨ TUYỆT TRÀO PHÚNG HỒ XUÂN HƢƠNG NHÌN ... trọng tâm luận văn thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xn Hương Thơ Nơm Hồ Xn Hương có nhiều văn bản, Xuân Hương thi tập, XNB Xuân Lan, 1913, Hồ Xuân Hương thơ đời Lữ Huy Nguyên hàng trăm văn khác Tuy ... trào phúng Hồ Xuân Hương, luận văn góp phần khẳng định vị độc đáo Hồ Xuân Hương tiến trình phát triển thơ ca dân tộc Hồ Xuân Hương người mở đầu cho thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Việt Nam đưa thể thơ...
 • 93
 • 504
 • 2
Phân tích bài thơ "tự tình" của hồ xuân hương

Phân tích bài thơ "tự tình" của hồ xuân hương

... khơng, Hồ Xuân Hương hiên nang thách thức với tư vô ngạo nghễ Tài tử văn nhân tá Thân đâu chịu già tom Đó Hồ Xuân Hương, người luôn đấu tranh cho bất công ngang trái đời Trong thơ Hồ Xuân Hương ... nhà thơ diễn tả nỗi uất ức xót xa chìm sâu vào tâm hồn nhà thơ đầy bất hạnh: Mõ thảm không khua mà cốc Chuông sầu không đánh cớ om Khi phân tích hai câu thơ có nhà nghiên cứu cho Hồ Xuân Hương ... nên tính cách sắc sảo độc đáo tơi thơ Hồ Xn Hương Cái tơi dù đau đớn bất hạnh đến đâu chiến đấu thách thức đến chống lại dư luận bất công xã hội Đọc thơ Hồ Xuân Hương ta cảm nhận bất hạnh cay đắng...
 • 3
 • 1,018
 • 0
Khảo sát thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương

Khảo sát thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương

... NÔM CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG 45 2.1 Đôi nét đời, nghiệp sáng tác Hồ Xuân Hương 45 2.2 Thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương 48 2.3 Thành ngữ, tục ngữ, ca dao thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương4 9 ... tham khảo phụ lục, phần nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Khảo sát thành ngữ, tục ngữ, ca dao thơ Nôm Nguyễn Trãi Chương cung cấp số liệu xác câu thơ, thơ có vận dụng thành ngữ, tục ngữ, ca ... cứu thơ Nôm Nguyễn Trãi tập Quốc âm thi tập thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương 3.3 Đối tượng nghiên cứu Là câu thơ Nơm có vận dụng yếu tố thành ngữ, tục ngữ, ca dao Nguyễn Trãi Hồ Xuân Hương Phương...
 • 25
 • 2,530
 • 5
Thơ nôm tứ tuyệt từ hồ xuân hương đến trần tế xương

Thơ nôm tứ tuyệt từ hồ xuân hương đến trần tế xương

... kết cấu thơ Nôm tứ tuyệt Trần Tế Xương 68 3.2 Nghệ thuật ngôn ngữ thơ Nôm tứ tuyệt Hồ Xuân Hương Trần Tế Xương 72 3.2.1 Nghệ thuật ngôn ngữ thơ Nôm tứ tuyệt Hồ Xuân Hương ... ngôn ngữ thơ Nôm tứ tuyệt Trần Tế Xương 76 3.3 Nghệ thuật trào phúng thơ Nôm tứ tuyệt Hồ Xuân Hương Trần Tế Xương 82 iv 3.3.1 Nghệ thuật trào phúng thơ Nôm tứ tuyệt Hồ Xuân Hương ... thơ Hồ Xuân Hương Trần Tế Xương khơng điều mẻ, sáng tác họ có nhiều tác giả, nhiều cơng trình đề cập đến tiến trình phát triển thơ Nôm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến thơ Nôm tứ tuyệt Trần Tế Xương...
 • 110
 • 458
 • 1
Thơ Nôm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương (Luận văn thạc sĩ)

Thơ Nôm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương (Luận văn thạc sĩ)

... Do vậy, đề tài luận văn Thơ Nôm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương tổng hợp đánh giá tồn diện tiến trình phát triển thơ Nôm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương, khẳng định thành ... ngôn ngữ thơ Nôm tứ tuyệt Trần Tế Xương 76 3.3 Nghệ thuật trào phúng thơ Nôm tứ tuyệt Hồ Xuân Hương Trần Tế Xương 82 iv 3.3.1 Nghệ thuật trào phúng thơ Nôm tứ tuyệt Hồ Xuân Hương ... thơ Hồ Xuân Hương Trần Tế Xương khơng điều mẻ, sáng tác họ có nhiều tác giả, nhiều cơng trình đề cập đến tiến trình phát triển thơ Nôm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến thơ Nôm tứ tuyệt Trần Tế Xương...
 • 110
 • 334
 • 2
Thơ nôm tứ tuyệt từ hồ xuân hương đến trần tế xương

Thơ nôm tứ tuyệt từ hồ xuân hương đến trần tế xương

... vận động phương diện nội dung tư tưởng thơ Nôm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương + Chương Sự vận động phương diện nghệ thuật thơ Nôm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương - Kết ... Do vậy, đề tài luận văn Thơ Nơm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương tổng hợp đánh giá tồn diện tến trình phát triển thơ Nôm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương, khẳng định thành ... thơ Hồ Xuân Hương Trần Tế Xương khơng điều mẻ, sáng tác họ có nhiều tác giả, nhiều cơng trình đề cập đến tiến trình phát triển thơ Nôm tứ tuyệt từ Hồ Xuân Hương đến thơ Nôm tứ tuyệt Trần Tế Xương...
 • 202
 • 382
 • 1
Qua bài thơ Bánh trôi nước, Tự tình II của Hồ Xuân Hương và bài Thương vợ của Trần Tế Xương, anh (chị) hiểu những gì về thân phận người phụ nữ Việt Nam thủa xưa?

Qua bài thơ Bánh trôi nước, Tự tình II của Hồ Xuân Hương và bài Thương vợ của Trần Tế Xương, anh (chị) hiểu những gì về thân phận người phụ nữ Việt Nam thủa xưa?

... lấy phải ơng chồng hờ hững có khơng mà thơi Ba thơ đề tài toát lên thân phận nhỏ bé, phụ thuộc đáng thương người phự nữ xã hội phong kiến xưa Nhà thơ Hồ Xuân Hương nhà thơ Trần Tế Xương góp tiếng ... thân cò… chẳng khác chi thân thân vạc đáng thương ca dao – dân ca, tượng trưng cho thân phận vất vả, cực nhọc người phụ nữ Bên cạnh nỗi khổ vật chất, bà Tú nỗi khổ tinh thần Bà hết lòng chồng, ... trữ tình thơ khơng tuyệt vọng, khao khát sống mạnh mẽ, ước ao đến cháy lòng hạnh phúc tròn đầy, mong muốn san sẻ bù đắp tình cảm chân thành người với người Bài Thương vợ nhà thơ trào phúng...
 • 2
 • 2,676
 • 13
Bình giảng bài thơ tự tình 2 của hồ xuân hương ngữ văn 11

Bình giảng bài thơ tự tình 2 của hồ xuân hương ngữ văn 11

... Diệu có câu thơ “ Nói làm chi xn tuần hồn – Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” Xuân Hương có hai câu thơ nói việc này, quy luật Động từ ngán thể buồn bã chán nản Hồ Xuân Hương mùa xuân trôi mang ... phá phách Xuân Hương mãnh liệt khát vọng tìm hạnh phúc Hai câu thơ cuối nhà thơ nêu lên quy luật tự nhiên vĩnh vô hạn đối lập hữu hạn thiên nhiên người: “ Ngán nỗi xuân xuân lại lại Mảnh tình san ... chờ Hỗ Xuân Hương ngậm ngùi san sẻ mối tình Theo quy luật thơng thường tình yêu hai người xã hội cũ mảnh tình san sẻ thành nhiều mảnh, mảnh ghép tình mà khiến cho người phụ nữ buồn bã Mảnh tình...
 • 4
 • 2,179
 • 7
Nghị luận bài thơ tự tình II của hồ xuân hương

Nghị luận bài thơ tự tình II của hồ xuân hương

... phản kháng mạnh mẽ khát vọng hạnh phúc tha thiết tràn đầy giá trị nhân đạo Bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ Nôm Hồ Xuân Hương ... mục ruỗng xã hội cũ, họ thật bất hạnh Bài thơ thể tâm tư tình cảm người phụ nữ xã hội cũ, tác giả đồng cảm sâu sắc với thân phận người phụ nữ…đồng thời nhà thơ thể tinh thân phản kháng mạnh mẽ ... mạnh tình u lớn lao biết nhường nào, náo xóa bỏ khó khăn niềm tin lý trí tình u, họ sống đời đầy ắp niềm tin hi vọng người phụ nữ có niềm tin to lớn át chế độ hà khắc xã hội cũ “Ngán nỗi xuân xuân...
 • 2
 • 6,763
 • 36
Văn mẫu lớp 11: Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương

Văn mẫu lớp 11: Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương

... văn chương Tuy thế, đường tình dun nữ sĩ lại vơ lận đận, lần lấy chồng khơng toại nguyện, mà bà sống tâm trạng cô đơn Bài thơ Kể nỗi lòng (Tự tình II) có lẽ sáng tác hoàn cảnh Trong ngày lúc hồng ... đời Bài thơ vừa tiếng lòng riêng nữ sĩ, vừa tiếng lòng chung người phụ nữ xã hội phong kiến thuở Qua thấy Hồ Xuân Hương vừa yếu mềm thật ngang tàng mạnh mẽ dám bộc lộ suy nghĩ Bài văn mẫu Hồ Xuân ... thơ tiêu biểu cho hồn thơ phong cách tư tưởng Hồ Xuân Hương đặc biệt vấn đề xoay quanh người phụ nữ Bài thơ trĩu nặng nỗi buồn không hể bi lụy bật lên hết cốt cách cứng cỏi, tâm hổn nhạy cảm mạnh...
 • 5
 • 6,470
 • 29
Cảm nhận bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương

Cảm nhận bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương

... –tử Nhận thức điều đó, nhận thức thự số phận nên XH ngán Câu thơ viết giọng thơ trầm buồn kết hợp với hai chữ lại đứng cuối câu khiến câu thơ tựa tiếng thở dài nề - Tình duyên bà, tình cảm vợ chồng ... lại từ xuân từ lại Từ xuân lặp lại hai lần mang hai nghĩa khác khiến người đọc cảm nhận rõ tâm trạng bi phẫn XH Nếu từ xuân thứ vừa tuổi xuân người phụ nữ vừa mùa xuân thiên nhiên từ xuân thứ ... dang nvtt Thực có vằng trăng trời câu thơ mà thơi vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.Trăng xế mà khuyết chưa tròn, giống tuổi xuân Xuân Hương dần mà tình dun khơng trọn vẹn Khép lại hai câu...
 • 3
 • 2,909
 • 14
Qua bài thơ Bánh trôi nước, Tự tình II của Hồ Xuân Hương và bài Thương vợ của Trần Tế Xương, anh (chị) hiểu những gì về thân phận người phụ nữ Việt Nam thủa xưa? Văn 11

Qua bài thơ Bánh trôi nước, Tự tình II của Hồ Xuân Hương và bài Thương vợ của Trần Tế Xương, anh (chị) hiểu những gì về thân phận người phụ nữ Việt Nam thủa xưa? Văn 11

... đắp tình cảm chân thành người với người Một thơ nói thân phận người phụ nữ đặc sắc bỏ qua Thương vợ nhà thơ trào phúng tiếng Trần Tế xương coi là chân dung tương đối hồn chỉnh người phụ nữ xã ... ngại ngàn tự nhận ơng chồng vơ tích sự, để vợ phải lặn lội thân cò… chẳng khác chi thân thân vạc đáng thương ca dao – dân ca, tượng trưng cho thân phận vất vả, cực nhọc người phụ nữ Có thể ... bà Lấy chồng mà chẳng nhờ vả, cậy dựa chút xong lấy phải ơng chồng hờ hững có khơng mà thơi Thật dễ nhận thấy ba thơ đề tài toát lên thân phận nhỏ bé, phụ thuộc đáng thương người phự nữ xã hội...
 • 3
 • 1,252
 • 4
KẾT CẤU NGHỆ THUẬTBÀI THƠ MỜI TRẦU CỦA NỮ SỸ HỒ XUÂN HƯƠNG

KẾT CẤU NGHỆ THUẬTBÀI THƠ MỜI TRẦU CỦA NỮ SỸ HỒ XUÂN HƯƠNG

... hiểu lại kết cấu nghệ thuật thơ Chúng tạm thời đưa suy luận sau: Hai câu đầu: Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi, Này Xuân Hương quệt Đây Hồ Xuân Hương mời trầu mà khoảng thời gian nữ sỹ têm trầu (khâu ... phẩm văn học Bài thơ Mời trầu phân tích mặt kết cấu là: Hai câu đầu: Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi, Này Xuân Hương quệt Đây động tác Hồ Xuân Hương mời khách dùng trầu Hai câu kết: Có phải duyên ... chẽ Têm trầu xong mời trầu Lẽ hiển nhiên vậy! Nhưng chỗ cần phải hiểu linh hoạt là: Hồ Xuân Hương tay bưng cơi trầu mời khách hai câu sau lời chủ mời khách (lời mời đặc biệt, Hồ Xuân Hương -...
 • 5
 • 1,830
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài thơ tự tình iii của hồ xuân hươnglời bài thơ tự tình 2 của hồ xuân hươngbài thơ tự tình 2 của hồ xuân hươngphân tích bai thơ tự tình 2 của hồ xuân hươngnghị luận về bài thơ tự tình ii của hồ xuân hươngphân tích vẻ đẹp ngôn ngữ bài thơ tự tình 2 của hồ xuân hươngem hay phan tich bai tho tu tinh 2 cua ho xuan huongbài thơ tự tình ii của hồ xuân hươngphan tich bai tho tu tinh 2 cua ho xuan huong lop 11phân tích bài thơ tự tình ii của hồ xuân hươngcảm nhận nhân vật trữ tinh trong bài thơ tự tình 2 của hồ xuân hươngdan y bai tho tu tinh 2 cua ho xuan huongphan tich bai tho tu tinh 1 cua ho xuan huongđề bài qua bài thơ bánh trôi nước tự tình ii của hồ xuân hương và bài thương vợ của trần tế xương anh chị hiểu những gì về thân phận người phụ nữ việt nam thủa xưasoạn bài tự tình 2 của hồ xuân hươngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam