0

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty thiết bị điện hồng phúc

44 11 0
  • Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty thiết bị điện hồng phúc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:29

Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 Lời nói đầu Tiền lơng vấn đề đợc xà héi quan t©m bëi ý nghÜa kinh tÕ x· héi to lớn Đối với ngời lao động, tiền lơng nguồn thu nhập quan trọng giúp họ bảo đảm đợc sống Đối với doanh nghiệp, tiền lơng phần không nhỏ chi phí sản xuất kinh doanh Và kinh tế đất nớc, tiền lơng cụ thể hóa trình phân phối cải vật chất ngời lao động xà hội sáng tạo Để tiền lơng thực đòn bẩy tăng hiệu lao động vấn đề đặt với doanh nghiệp nên áp dụng hình thức trả lơng nh cho phù hợp tính chất đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị nhằm phát huy tối ®a tÝnh kÝch thÝch cđa tiỊn l¬ng ®èi víi ngêi lao động đảm bảo tốt mối quan hệ lợi ích doanh nghiệp, nhà nớc ngời lao động Do việc hoàn thiện hình thức trả lơng doanh nghiệp phần công tác tiền lơng nói chung doanh nghiệp nhng lại có vị trí quan trọng Trên quan điểm Công ty thiết bị điện Hồng Phúc đà đa hình thức trả lơng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty Song trình thực tồn số vấn đề cần xem xét lại Qua trình thực tập, đợc hớng dẫn tận tình thầy giáo Ths Từ Quang Phơng giúp đỡ nhiệt tình cô công ty, em đà hoàn thành luận văn với đề tài : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lơng Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Luận văn đợc thực sở lý luận từ số liệu thực tế đợc phản ánh qua hoạt động kinh doanh công ty Kết cấu luận văn gồm chơng: Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 Chơng I - Phân tích thực trạng hình thức trả lơng Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Chơng II Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lơng Công ty Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths Từ Quang Phơng thầy cô giáo khoa Quản lý Doanh nghiệp cô Công ty thiết bị điện Hồng Phúc đà giúp đỡ em hoàn thành luận văn Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 Chơng i Phân tích Thực trạng hình thức trả lơng Công ty thiết bị điện Hồng Phúc I vấn đề Tiền lơng doanh nghiệp Khái niệm tiền lơng doanh nghiệp Loài ngời đà trải qua năm hình thái kinh tế xà hội, từ chế độ công hữu nô lệ sang chế độ XHCN, nhng thời kỳ nào, chế độ đích cuối lao động phục vụ thoả mÃn cho nhu cầu từ bậc thấp tới bậc cao Sự thoả mÃn nhu cầu bù đắp hao phí sức lao động đà bỏ trình sử dụng Đó giá sức lao động đà bỏ mà hình thức ngời ta hiểu tiền lơng Tiền lơng biểu tiền giá trị sức lao động, giá sức lao động mà ngời sử dụng lao động phải trả ngời cung ứng sức lao động tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá thị trờng pháp luật hành nhà nớc Chức tiền lơng Trong kinh tế thị trờng, tiền lơng thực hai chức năng: - Về phơng diện xà hội: Mỗi ngời lao động doanh nghiệp làm việc có mục đích hầu hết mục đích tiền lơng phải nuôi sống đợc thân họ để từ có khả trì nòi giống cho xà hội, cần phải tính cụ thể sách tiền lơng, quy định mức tối thiểu mức cho ngời lao động Mức lơng tối thiểu đợc ấn định theo giá sinh hoạt, đảm bảo cho ngời lao động làm công việc đơn giản điều kiện bình thờng bù Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 đắp sức lao động giản đơn phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động - Về phơng diện kinh tế: Tiền lơng đòn bẩy kinh tế có tác dụng kích thích lợi ích vật chất ngời lao động, làm cho họ lợi ích thân gia đình mà lao động cách tích cực với chất lợng cao Các chủ doanh nghiệp cần nắm đợc chức để khuyến khích ngời lao động đạt hiệu cao Nguyên tắc trả lơng: Việc trả lơng phải dựa nguyên tắc sau: - Phải tuân thủ theo quy định pháp luật nhà nớc - Trả lơng phải vào kết sản xuất kinh doanh - Tiền lơng phụ thuộc vào kết lao động ngời, phận - Tốc độ tăng tiền lơng phải thấp tốc độ tăng suất lao động hiệu sản xuất kinh doanh - Phân phối tiền lơng, phần phải phân phối theo lao động khứ nghĩa theo mức lơng Các hình thức trả lơng doanh nghiệp * Trả lơng theo thời gian: Trả lơng theo thời gian, trả lơng dựa vào thời gian lao động (giờ công, ngày công) thực tế ngời lao động Việc trả lơng nh đợc xác định vào thời gian công tác trình độ kỹ thuật ngời lao động * Trả lơng theo sản phẩm: Là hình thức trả lơng cho ngời lao động, dựa vào số lợng, chất lợng sản phẩm họ làm * Hình thức trả lơng khoán: Là hình thức trả lơng cho ngời lao động theo khối lợng, chất lợng công việc phải hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 II Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Quá trình hình thành phát triển công ty: - Công ty đời với tên gọi Công ty Đông Tây theo giÊy phÐp sè 2128/GP – UB UBND thµnh Hà Nội cấp ngày 25/10/1995 Công ty có vốn điều lệ ban đầu 400 triệu đồng sáng lập viên đóng góp Trụ sở công ty đặt 90B Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trng- Hà Nội - Ngày 09/08/1999, thông qua biên họp sáng lập viên, công ty có đơn xin đổi tên (có xác nhận không vay nợ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội, không nợ đọng thuế cục thuế Hà Nội) Ngày 30/09/1999, sở kế hoạch đầu t Hà Nội chấp nhận đổi tên công ty thành Công ty thiết bị điện Hồng Phúc,với số vốn điều lệ 25 tỷ đồng - Công ty thiết bị điện Hồng Phúc hạch toán kinh doanh độc lập tự chủ tài chính, có t cách pháp nhân, có dấu riêng tài khoản Ngân hàng, đợc tổ chức hoạt động theo điều lệ công ty khuôn khổ pháp luật Trơ së chÝnh: Sè 30C Ngun C«ng Trø, qn Hai Bà Trng- Hà Nội - Loại hình kinh doanh chủ yếu công ty kinh doanh mặt hàng thiết bị điện phục vụ dân dụng, công nghiệp nớc Trải qua nhiều năm phát triển công ty đà có đội ngũ cán động, nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, có hệ thống đại lý thức nhiều tỉnh thành phố nớc Công ty có văn phòng, cửa hàng tổng kho dự trữ hàng hoá Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, nhằm bảo đảm khách hàng đợc cung ứng Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 sản phẩm dịch vụ đầy đủ, nhanh chóng tốt khắp tỉnh thành Nhờ mà công ty đà tạo đợc uy tín chỗ đứng vững thị trờng - Các sản phẩm Công ty thiết bị điện Hồng Phúc gồm có: Công tắc- ổ cắm, thiết bị chiếu sáng, thiết bị bảo vệ mạch điện (MCB, MCCB, RCD, ), ống luồn PVC, tủ điện, dây- cáp điện, Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty + Chức : Công ty có chức cung cấp, phân phối sản phẩm thiết bị điện cho công trình dân dụng công nghiệp phơc vơ nỊn kinh tÕ qc d©n + NhiƯm vơ : Tổ chức sản xuất kinh doanh với đăng ký kinh doanh đợc cấp đồng thời đảm bảo yêu cầu sau : - Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển đảm bảo đời sống cho ngời lao động - Thực nghĩa vụ nhà nớc - Phân phối kết lao động, chăm lo đời sống nhân viên tinh thần vật chất - Quản lý tốt cán bộ, công nhân viên công ty, båi dìng nghiƯp vơ kinh doanh ®Ĩ cã hiƯu kinh tế cao - Tổ chức tiếp nhận lu thông phân phối loại thiết bị điện + Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty : - Công ty có t cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh doanh độc lập, có dấu riêng, đợc mở tài khoản ngân hàng, đợc đăng ký kinh doanh theo nhiệm vụ quy định đợc ký kết hợp đồng kinh tế với tất chủ thể kinh tế Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 nớc Đợc huy động nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh - Hình thức sở hữu vốn: sở hữu t nhân - Hình thức hoạt động: kinh doanh - Lĩnh vực kinh doanh: Buôn bán thiết bị điện, điện tử, thiết bị thông tin, viễn thông Dịch vụ cho thuê kho bÃi, vận tải hàng hoá Đặc điểm tổ chức máy công ty Cùng với trình phát triển, công ty đà không ngừng hoàn thiện máy tổ chức quản lý Có thể nói máy quản lý đầu nÃo, nơi đa định kinh doanh tổ chức sản xuất Đến công ty tổ chức máy quản lý theo hệ trực tuyến gồm phòng ban, chi nhánh, cửa hàng nhà kho: Đứng đầu công ty giám đốc phó giám đốc Tại phòng ban có trởng phòng phó phòng phụ trách công tác hoạt động phòng ban Bộ máy quản lý kinh doanh công ty biểu diễn sơ đồ sau: Sơ đồ máy tổ chức quản lý Kinh doanh Công ty hồng phúc Giám đốc Phó giám Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 Phòng tài kế toán Phòng kinh doanh Các cửa hàng Phòng tổ chức hành Các chi nhánh Phòng vật t Các Kho Nhiệm vụ chức phòng ban: - Giám đốc công ty: Là ngời điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày công ty Giám đốc có quyền sau đây: định tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày công ty Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu t công ty Ban hành quy chế quản lý nội Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức chức danh quản lý công ty Ký kết hợp đồng nhân danh công ty Bố trí cấu tổ chức công ty, kiến nghị phơng án sử dụng lợi nhuận sử lý khoản lỗ kinh doanh Giám đốc ngời đạo công tác chuẩn bị hoạch định chiến lợc kế hoạch kinh doanh Giám đốc trực tiếp thiết kế máy quản trị, đạo công tác tuyển dụng nhân sự, bố trí nhân thiết lập mối quan hệ làm việc máy, huy điều hành toàn công tác tổ chức trình kinh doanh Giám đốc trực tiếp tổ chức đạo công tác kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 - Phó giám đốc: ngời giúp việc cho giám đốc thay quyền giám đốc lúc giám đốc vắng mặt Có trách nhiệm giúp giám đốc đạo giải công việc công ty, có quyền điều hành hoạt động kinh doanh thuộc trách nhiệm hoạt động đợc giám đốc uỷ quyền, chịu trách nhiệm hoạt động trớc giám đốc công ty Phó giám đốc có nhiệm vụ đề xuất định hớng phơng thức kinh doanh, khai thác tìm nguồn hàng gắn với địa tiêu thụ hàng hoá - Các phận phòng ban chức năng: bao gồm phòng ban, chi nhánh, cửa hàngvà nhà kho + Phòng Tài chính-kế toán: Thực hoạt động nghiệp vụ kế toán tài công ty Có chức giúp giám đốc công ty quản lý, sử dụng vốn, xác định kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài hàng năm Thực hạch toán kế toán theo pháp lệnh kế toán thống kê văn pháp quy Nhà nớc Quản lý quỹ tiền mặt Ngân phiếu + Phòng kinh doanh: có chức giúp giám đốc công ty chuẩn bị triển khai hợp đồng kinh tế Khai thác nguồn hàng gắn với địa điểm tiêu thụ hàng hoá Phát triển mạng lới bán hàng công ty, triển khai công tác kinh doanh, mở rộng mạng lới kinh doanh công ty Tổ chức thực hoạt động marketing, chào hàng bán hàng, hoạt động tiêu thụ hậu mÃi + Phòng Tổ chức- hành : Xây dựng cấu tổ chức sản xuất kinh doanh quản lý toàn lao động, quản lý công tác tiền lơng, thực chế độ sách ngời lao động Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 + Phßng VËt t : tỉ chøc thùc hiƯn việc cung ứng vật t,thiết bị phục vụ thi công cho công trình.Theo dõi việc xuất,nhập,tồn loại vật t hàng hoá kho công ty Các phòng ban chức đợc tổ chức theo yêu cầu quản lí sản xuất kinh doanh chịu lÃnh đạo trực tiếp ban giám đốc trợ giúp cho ban giám đốc lÃnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt Hồng Phúc có hệ thống đại lý thức tất tỉnh thành phố nớc, đồng thời có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thờng xuyên đại lý phục vụ khách hàng Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm qua đợc thể qua bảng sau: Biểu 1: Kết kinh doanh Công ty thiết bị điện Hồng Phúc năm 2002 2003 Đơn vị: 1000 đồng So sánh TT Các tiêu Doanh thu Giá vốn hàng bán LÃi gộp Nộp ngân sách 2002 2003 (%) 133.400 153.596 916 633 128.322 147.653 856 574 3.438.50 3.662.12 1.800.30 1.860.13 8 10 15,14 15,06 Chªnh lƯch 20.195.7 17 19.330.7 18 6,50 223.623 3,32 59.830 Luận văn tốt nghiệp Lơng phần III Mai Ngọc Sơn 2000A1196 Khi kết thúc năm kế hoạch, quỹ lơng công ty tiết kiệm giảm phí, lÃi sản xuất dịch vụ sau công ty tiến hành tổng toán Trên sở đánh giá xếp hạng thµnh tÝch tËp thĨ: A, B, C, D ViƯc chia lơng phần III cho nhân viên áp dụng nh chia lơng phần II Sau kết thúc năm kế hoạch, vào việc thực tiêu đợc giao, giám đốc công ty định khen thởng cho đơn vị: Đơn vị xếp hạng A đợc tính hệ số lơng = 1,2 Đơn vị xếp hạng B đợc tính hệ số lơng = 1,0 Đơn vị xếp hạng C đợc tính hệ số lơng = 0,8 Đơn vị xếp hạng D đợc tính hệ số lơng = 0,5 Những để công ty phân phối lần III - Căn vào mức độ thực kế hoạch đơn vị chi tiêu - Căn vào thực chế độ báo cáo thống kê - Căn vào ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy công ty - Thực phong trào thi đua, công tác xà hội, Công ty tiến hành họp để xem xét, đánh giá phân loại, đơn vị, báo cáo giám đốc, giám đốc định Cách tính lơng phần III V3i = V3Côngty K ct Kcb K3 Trong đó: V3i : Lơng phần III đơn vị i V3Côngty : Tổng lơng phần III toàn công ty Kct : Tổng hệ số lơng toàn công ty 30 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc S¬n – 2000A1196 Kcb : Tỉng hƯ sè l¬ng c¬ đơn vị i K3 : Hệ số phân hạng đơn vị i Đây bảng tính lơng phần III Cửa hàng số Cuối tháng 12/2003, Công ty thiết bị điện Hồng Phúc tiến hành tổng toán lơng phần II xác định đợc V3Côngty = 72.000.000 đồng - Lơng phần III Cửa hàng số (Cửa hàng đợc xếp hạng A) V33 = 30,89 1,2 = 4.452.575,46 đồng - Lơng phần III cho cán bộ, nhân viên (đợc chia nh chia lơng phần II) áp dụng công thức: V3 hi H Ti3 = Trong đó: Ti3 : Lơng phần III cđa ngêi lao ®éng thø i V3 : Tỉng lơng phần III đơn vị H : Tổng hệ số lơng đơn vị theo chức danh đà quy đổi hạng thành tích hi : Hệ số chức danh ngời lao động thứ i đà quy đổi Lơng phần IIII Hệ TT Họ tên Đặng Thị Thanh Nguyễn Hồng Vân Hệ số số HƯ chøc sè dan h¹ng h 1,8 1,2 2,16 1,5 1,2 1,80 quy đổi Thành tiền Ký nhận (có ngày (V2) công) 31 651.596,4 542.997,0 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 Vị ThÞ Hun 1,0 1,0 1,00 Ngun Quỳnh 1,2 1,0 1,20 Đỗ Thị Mai 1,0 1,0 1,00 1,0 1,2 1,20 1,0 1,0 1,00 1,0 1,0 1,00 1,0 1,0 1,00 10 Vị Xu©n Tíc 1,0 1,2 1,20 11 Phạm Văn Bích 1,0 1,0 1,00 12 Hồ Thị Đạo 1,0 1,2 1,20 Nguyễn Thị Thắng Nguyễn Văn Gia Nguyễn Tiến Hùng Nguyễn Quốc Nhất Tæng 13, 14,76 301.665.0 361.998,0 301.665.0 361.998,0 301.665.0 301.665.0 301.665.0 361.998,0 301.665.0 361.998,0 4.452.575 ,46 Ph©n phèi tiỊn thởng - Quỹ tiền thởng Công ty: Là khoản tiền đợc trích lập từ quỹ lơng lại năm kế hoạch, trích từ lÃi sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sau đà hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nớc theo chế độ tài hành theo quy định - Phần quỹ khen thởng Công ty: Do giám đốc công ty định phân phối sau đà có trao đổi thống với ban lÃnh đạo Phòng ban nghiệp vụ Lợi ích vật chất lợi ích tinh thần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thờng thoả mÃn nhu cầu vật chất dẫn đến thoả mÃn nhu cầu tinh thần ngợc lại Hàng năm, 32 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 công ty tổ chức tham quan nghỉ mát, nhằm tạo ta thoải mái, vui tơi cho ngòi lao động, thể quan tâm công ty tới đời sống tinh thần cán bộ, nhân viên Trong năm thực hiện, Công ty thiết bị điện Hồng Phúc có phòng chức phối hợp việc trả lơng, phân phối thu nhập đơn vị, giải ý kiến nhân viên công tác tiền lơng để đảm bảo công hợp lý CHƯƠNG II Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lơng Công ty thiết bị điện Hồng Phúc I số nhận xét tình hình tiền lơng công ty Ưu điểm: Với số lợng cán bộ, nhân viên 210 ngời, có lao động gián tiếp lao động trực tiếp kinh doanh Để hợp lý 33 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 công tác trả lơng, công ty đà áp dụng hai hình thức trả lơng: trả lơng theo thời gian có thởng trả lơng theo sản phẩm (doanh thu) Trong công tác quản lý xây dựng quỹ lơng, công ty đà thực chế độ, sách tiền lơng nhà nớc, đảm bảo thu nhập ổn định cho ngời lao động Tiền lơng tính cho đơn vị đà tính đúng, tính đủ, gắn liền với kết hoạt động kinh doanh công ty Tốc độ tăng tiền lơng phù hợp với tốc độ phát triển sản xuất, kích thích đợc việc tăng suất lao động, nhờ mà thu nhập nhân viên ngày tăng Có đợc kết công ty đà có công tác chuẩn bị tốt: xếp lao động hợp lý, cấp bậc công việc đà phù hợp với cấp bậc nhân viên áp dụng hình thức trả lơng theo thời gian có thởng hợp lý, phù hợp với thực tế Lơng tháng cán bộ, nhân viên đợc chia làm hai phần ( phần I phần II), lơng phần II cán bộ, nhân viên thay đổi ®iỊu chØnh ®ỵc cã sù thay ®ỉi vỊ kÕt kinh doanh, thị trờng Ngoài công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc ngày hoàn thiện, điều kiện lao động đợc cải thiện, tiền lơng đà trở thành đòn bẩy kinh tế cho nhân viên toàn công ty 2.Nhợc điểm: Bên cạnh u điểm nh trên, công ty tồn không nhợc điểm vấn đề tiền lơng nh sau: Quỹ tiền lơng cho đơn vị chủ yếu dựa sở giá trị sản lợng tỷ lệ phần trăm tiền lơng đợc trích, giá trị sản lợng thực kết chủ yếu phận lao động trực tiếp kinh doanh, phận gián tiếp kinh doanh đơn vị nh phận văn phòng không định mức đợc nên hởng theo lơng thời gian Chính ch34 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 a động viên đợc ngời lao động nh nhân viên trẻ Đối với hình thức trả lơng theo sản phẩm công ty: không tạo động lực khuyến khích trực tiếp cho cá nhân ngời lao động không gắn trực tiếp ngời lao động vào kết lao động họ, mang tính bình quân sản lợng doanh số nhân viên Hình thức trả lơng theo sản phẩm công ty áp dụng cha thực phát huy đợc tác dụng tăng suất lao động, tăng doanh thu cửa hàng chi nhánh Ii Một số kiến nghị đề xuất nhằm khắc phục vấn đề tồn hình thức trả lơng cho ngời lao động cuả Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Sự cần thiết phải hoàn thiện hình thức trả lơng Trong hình thức trả lơng tồn nhợc điểm cha khắc phục đợc Nếu áp dụng cách chủ quan, cứng nhắc hiệu Mỗi hình thức trả lơng phải phù hợp với đối tợng nó, nhng cần phải áp dụng cách khoa học, hợp lý, linh hoạt Thực tế nhiều doanh nghiệp, nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan cha làm tốt công tác trả lơng Hệ thống sách tiền lơng doanh nghiệp giai đoạn điều chỉnh, cha coi trọng mức lợi ích kinh tế ngời lao động Vì vậy, không ngừng hoàn thiện công tác trả lơng tất yếu khách quan doanh nghiệp Hoàn thiện công tác trả lơng phải theo hớng lựa chọn đợc hình thức trả lơng Trong hoàn thiện hình thức trả l- 35 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 ơng theo sản phẩm theo thời gian hai hình thức đợc áp dụng phổ biến doanh nghiệp Chế độ tiền lơng đà đạt đợc yêu cầu đề góp phần ổn định xà hội, ổn định giá cả, không làm tăng thêm lạm phát, bớc đầu xếp đội ngũ nhân viên vào ngạch, bậc lơng Tuy nhiên, từ thực nay, tiến trình đổi sách tiền lơng cha tuân theo nguyên tắc định hớng đặt làm tiền lơng có diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố không hợp lý, không công vấn đề súc Để giải vấn tiền lơng cách bản, đắn cần thiết phải nắm sát tình hình thực tế, qua phân tích đánh giá thấy rõ nhợc điểm tồn tại, nguyên nhân để từ định chủ trơng phù hợp Nằm tình trạng công ty tránh khỏi thiếu sót định công tác tổ chức tiền lơng Em xin đa vài ý kiến sau để bớc hoàn thiên hình thức trả lơng theo sản phẩm Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lơng cho Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Công ty đà trọng gắn bó chặt chẽ tiền lơng với kết sản xuất kinh doanh Các hình thức mà công ty áp dụng tơng đối hợp lý so với thực trạng kinh doanh Tất nhiên, nhiều điều kiện khác tác động vào khiến cho hình thức cha linh hoạt Do để tiền lơng thực đòn bẩy kinh tế kích thích sản xuất phát triển, gắn tiền lơng với lực, hiệu ngời lao động thì: 2.1 Hoàn thiện công tác chi trả lơng cho nhân viên 36 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 Đối với hình thức trả lơng theo sản phẩm Kết kinh doanh công ty phụ thuộc chủ yếu vào lợng hàng bán cửa hàng chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Để đạt đợc kết kinh doanh tốt phải khuyến khích ngời lao động thể chỗ gắn trực tiếp kết ngời lao động với ngời lao động Công ty nên giao cho cửa hàng tự kinh doanh hạch toán chi phí phát sinh cửa hàng, tháng nộp cho công ty 27% lợi nhuận tháng Nh vậy, công ty đạt đợc tiêu lợi nhuận doanh thu đề Bên cạnh đó, ngời lao động lợi ích vật chất quan tâm đến việc bán thật nhiều hàng hoá hơn, tự giác quản lý chí phí cách hợp lý, đảm bảo vợt kế hoạch công ty giao Quỹ lơng cửa hàng đợc xác định nh sau: Quỹ lơng = Doanh thu - Giá vốn Các khoản chi phí Giao nộp cấp Trong đó: Chi phí bao gồm: Các khoản thuế phải nộp, khấu hao tài sản cố định, tiền điện nớc, điện thoại, phân bổ công cụ lao động nhá, vËn chun bèc xÕp, chi phÝ nguyªn liƯu phơ liệu Giao nộp cấp 27% lợi nhuận sau thuế tháng Ta xét ví dụ cửa hàng số 3, tháng 10/2003 Doanh thu bán hàng 1.562.340.000 đồng Giá vốn hàng bán 1.517.992.300 đồng Các khoản chi phí 32.821.952,22 đồng 37 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 LN T10 =1.562.340.000 - 1.517.992.300 - 32.821.952,22 = 11.525.747,78 ®ång Tû lƯ giao nộp cho công ty 27% lợi nhuận: 11.525.747,78 x 27% = 3.111.951,90 đồng Quỹ lơng = 11.525.747,78 - 3.111.951,90 = 8.413.795,87 đồng So với cách tính quỹ lơng theo sản phẩm công ty quỹ lơng cửa hàng số đợc lợi là:8.413.795,87 – 8.124.168 = 289.627,84 ®ång Nh vËy ngêi lao ®éng đợc lợi theo cách tính lơng này, trung bình nhân viên tháng 10 có thêm 24.135,66 đồng tiền lơng Với cách thức trả lơng này, công ty đà trực tiếp khuyến khích ngời lao động cách trả lơng công ty Cách tính lơng lơng hàng phụ thuộc hoàn toàn vào kết kinh doanh họ Các cửa hàng muốn quỹ lơng cao mặt phải tăng doanh thu bán tháng, mặt khác phải sử dụng khoản chi phí cửa hàng cách hợp lý, tránh lÃng phí để ảnh hởng tới kết kinh doanh 38 Luận văn tốt nghiệp 2.2 Hoàn Mai Ngọc Sơn 2000A1196 thiện công tác xét duyệt hệ số hạng thành tích Hệ số hạng thành tích đợc xét duyệt vào mức độ hoàn thành công việc, chất lợng công việc đợc sử dụng việc tính lơng nên có lợi cho ngời lao động Trên thực tế hệ số hạng thành tích công ty áp dụng: hạng1 1,2, hạng2 1, hạng3 0.8, hạng4 0,5 Khoảng cách hạng tơng đối gần khó kích thích phấn đấu ngời lao động Công ty nên để khoảng cách xa để tạo động lực ngời lao động phấn đấu: hạng1 1,5, hạng2 1,2, hạng3 0,8, hạng4 0,4 Ngoài cần theo dõi ngày công chặt chẽ, làm quy định, theo dõi mức độ làm việc, đánh giá sáng kiến làm việc 2.3 Tổng toán lơng phần III Xuất phát từ tình hình thực tế Công ty thiết bị điện Hồng Phúc, cuối năm toán lơng phần III gây phân phối chậm trễ cho ngời lao động, không khuyến khích đợc họ tích cực làm việc Vì cần phải có thay đổi cho phù hợp Có thể tháng công ty toán lơng phần III lần để phân phối cho ngời lao động Nh vậy, việc làm cho ngời lao động hăng say lao động tháng tiếp theo, góp phần tăng suất lao động 2.4 Tổ chức lao động cách khoa học Tổ chức lao động cách khoa học cho phép: - Tiết kiệm số lao động cần thiết theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đà định số lao động tăng 39 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 khối lợng sản xuất kinh doanh Do tăng doanh thu công ty - Tiết kiệm chi phí lao động tiết kiệm đợc chi phí tiền lơng, tiền lơng thu nhập ngời lao động công ty đợc tăng lên Để chấn chỉnh lại tổ chức sản xuất kinh doanh đổi tổ chức lao động, công ty nên thực chế độ khoán mức chi phí tiền lơng theo kết sản xuất kinh doanh biện pháp sau: + Xác định kế hoạch kinh doanh chi nhánh, cửa hàng + Xây dựng chế độ tuyển dụng lao động + Đổi máy quản lý công ty theo hớng gọn nhẹ, làm việc động có hiệu Nếu tổ chức lao động đợc thực khoa học cho phép nâng cao hiệu quản lý công tác tiền lơng, hình thức trả lơng 40 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 Kết luận Lao động yếu tố đặc biệt quan trọng hoạt động kinh doanh quản lý doanh nghiệp Sử dụng hợp lý tiết kiệm lao động tác dụng giảm chi phí trực tiếp lao động mà tác động thúc đẩy sử dụng hợp lý tiÕt kiƯm mäi u tè kh¸c, gióp doanh nghiƯp cã thể hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất tiêu thụ kế hoạch khác, mà hạ giá thành, đem lại hiệu tổng hợp to lớn cho doanh nghiệp Kế hoạch lao động Tiền lơng công cụ sắc bén quản lý lao động nói riêng quản lý kinh doanh nói chung doanh nghiệp Trên thực trạng hình thức thức trả lơng Công ty thiết bị điện Hồng Phúc số đề xuất nhằm hoàn thiện hình thức trả lơng công ty mà em đà mạnh dạn đa Trong năm vừa qua bên cạnh thành 41 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 tích đà đạt đợc công ty tồn khó khăn tồn đọng vấn đề quản lý sử dụng quỹ lơng đòi hỏi công ty phải cố gắng trình hoạt động sản xuất kinh doanh Vấn đề lao động tiền lơng phận thiếu đợc hệ thống kế hoạch sản xuất kinh doanh doang nghiệp, vấn đề quan trọng đòi hỏi kiến thức bao quát lý luận thực tiễn Do trình độ khả nghiên cứu nhiều hạn chế nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Em mong đợc góp ý thầy cô giáo để đề tài nghiên cứu em đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 42 ăn Lâm ng Kiên ễn Vinh Thị Thuý Văn ánh Hồng ễn Văn Độ ễn Quốc Tổng PP NV 26 NV 26 NV 26 NV 26 NV 26 NV 26 NV 26 NV 26 4,48 3,79 3,45 3,79 3,79 4,14 3,79 3,45 3,79 39,3 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 980.490 1,8 1,2 2,16 909.440 1,5 1,2 1,8 769.370 1,2 1,2 700.350 1 769.370 1,2 1,2 769.370 1,2 1,2 840.420 1,2 1,2 769.370 1 700.350 0,8 0,8 769.370 1 1 7.977.9 12,5 00 43 Các khoản phải trõ BHXH, BHYT 6% Thµnh tiỊn 26 h HƯ sè qui đổi ễn Công K1 Hệ số hạng 4,83 dan Hệ số CD Hệ số lơng 26 c Lơng phần I ngày công Bảng lơng nhân viên phòng kinh doanh tháng 10/2003 Lơng phần II Chứ ễn Phúc Hải TP ọ tên Mai Ngọc Sơn 2000A1196 Lơng tháng 10 Luận văn tốt nghiệp 1.175.9 2.156.48 129.389 96 979.99 1.889.43 113.366 7 653.33 1.422.70 85.362, 1 544.44 1.244.79 74.687, 3 653.33 1.422.70 85.362, 1 653.33 1.422.70 85.362, 1 653.33 1.493.75 89.625, 1 544.44 1.313.81 78.828, 3 435.55 1.135.90 68.154, 4 544.44 1.313.81 78.828, 3 6.838 14.816 200 100 888.96 Luận văn tốt nghiệp Mai Ngọc Sơn 2000A1196 44 ... mình, Công ty thiết bị điện Hồng Phúc đà chọn hình thức trả lơng lao động theo thời gian theo sản phẩm 3 .Các hình thức trả lơng Công ty thiết bị điện Hồng Phúc : Quy chế trả lơng công ty - Đối... 2000A1196 Chơng I - Phân tích thực trạng hình thức trả lơng Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Chơng II Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lơng Công ty Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo... hình thức trả lơng cho ngời lao động cuả Công ty thiết bị điện Hồng Phúc Sự cần thiết phải hoàn thiện hình thức trả lơng Trong hình thức trả lơng tồn nhợc điểm cha khắc phục đợc Nếu áp dụng cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty thiết bị điện hồng phúc , Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty thiết bị điện hồng phúc

Hình ảnh liên quan

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm qua đợc thể hiện qua bảng sau: - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty thiết bị điện hồng phúc

nh.

hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm qua đợc thể hiện qua bảng sau: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Biểu 2: Phân tích tình hình số lợng lao động của năm 2002 – 2003 - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty thiết bị điện hồng phúc

i.

ểu 2: Phân tích tình hình số lợng lao động của năm 2002 – 2003 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Biểu 3: Phân tích tình hình số lợng lao động của năm 2002 – 2003 - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty thiết bị điện hồng phúc

i.

ểu 3: Phân tích tình hình số lợng lao động của năm 2002 – 2003 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Biểu 4: Phân tích tình hình chi phí tiền lơng của      Công ty thiết bị điện Hồng Phúc  năm 2002 và 2003 - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty thiết bị điện hồng phúc

i.

ểu 4: Phân tích tình hình chi phí tiền lơng của Công ty thiết bị điện Hồng Phúc năm 2002 và 2003 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Đây là bảng tính lơng phần III của Cửa hàng số 3. - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty thiết bị điện hồng phúc

y.

là bảng tính lơng phần III của Cửa hàng số 3 Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng lơng nhân viên phòng kinh doanh tháng 10/2003 - Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty thiết bị điện hồng phúc

Bảng l.

ơng nhân viên phòng kinh doanh tháng 10/2003 Xem tại trang 43 của tài liệu.