0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THz

Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên cơ sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit tt

Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên cơ sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit tt

... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG ANH TUẤN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ CHẾ TẠO SƠN NGỤY TRANG HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ RADAR TRÊN CƠ SỞ POLYME DẪN ĐIỆN CHỨA FEROCEN SPINEL FERIT Chuyên ngành: Hoá hữu Mã số: ... thuyết chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ CHƯƠNG 2: PHẦN THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng hợp polyme dẫn điện chứa Frc Polyme dẫn điện chứa Frc tổng hợp cho hệ sơn hấp thụ sóng điện từ polybenzylenferocen ... sóng Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ vật liệu polyme dẫn điện vật liệu điện ly rắn Cụ thể nghiên cứu tổng hợp xác định cấu trúc polyme dẫn điện chứa ferocen; tính chất dẫn điện polyme...
 • 33
 • 749
 • 0
Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên cơ sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit152822

Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên cơ sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit152822

... nghiên cứu cụ thể, số sở Quân đội nghiên cứu chế tạo hấp thụ sóng điện từ cho số kết bước đầu Mục tiêu luận án nghiên cứu chế tạo sơn phủ hấp thụ sóng điện từ radar sở polyme dẫn điện chứa ferocen ... sóng Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ điện – vật liệu polyme dẫn điện vật liệu điện ly rắn Cụ thể nghiên cứu tổng hợp xác định cấu trúc polyme dẫn điện chứa ferocen; tính chất dẫn điện polyme ... Nghiên cứu tổng quan sóng điện từ, chế phân cực sóng điện từ bề mặt kim loại; chế, cấu trúc vật liệu hấp thụ sóng điện từ Xác định cấu trúc vật liệu thích hợp sử dụng chế tạo hệ sơn phủ hấp thụ...
 • 141
 • 1,435
 • 7
Nghiên cứu chế tạo vật liệu biến hóa một chiều hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc đĩa tròn

Nghiên cứu chế tạo vật liệu biến hóa một chiều hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc đĩa tròn

... tròn 3.1 Vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa cấu trúc đĩa tròn 3.1.1 Cấu trúc đĩa tròn 3.1.1.1 Phổ hấp thụ vật liệu biến hóa cấu trúc đĩa tròn Với mong muốn tìm cấu trúc tối ưu để tạo mơi ... UẬ 25 3.1 Vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa cấu trúc đĩa tròn 25 3.1.1 Cấu trúc đĩa tròn 25 3.1.1.1 Phổ hấp thụ vật liệu biến hóa cấu trúc đĩa tròn 25 3.1.1.2 ... đối sóng điện từ Vật liệu biến hóa hấp thụ tuyệt đối sóng điện từ (MPA) vật liệu có khả hấp thụ hồn tồn lượng sóng điện từ chiếu tới Do MPA tạo cấu trúc cộng hưởng điện có tương tác với điện, từ...
 • 59
 • 375
 • 0
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu polyme dẫn PPy clay nanocompozit

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu polyme dẫn PPy clay nanocompozit

... acrylic trộn PPy/ 5% clay nanocompozit 3.3.4 Khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu polypyrol clay nanocompozit 3.3.4.1 Khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vào hàm lượng clay Tiến hành chế tạo mẫu ... trung nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu polyme dẫn, polyme dẫn clay nanocompozit, nghiên cứu tính chất điện, tính chất nhiệt, nghiên cứu cấu trúc, nghiên cứu khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu ... tài Nghiên cứu chế tạo khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu polyme dẫn polypyrol clay nanocompozit luận văn đạt đƣợc số kết sau: Đã khảo sát tính chất thành phần clay Thuận Hải tinh chế; ...
 • 26
 • 836
 • 0
nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liêu polyme dẫn

nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liêu polyme dẫn

... trung nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu polyme dẫn, polyme dẫn clay nanocompozit, nghiên cứu tính chất điện, tính chất nhiệt, nghiên cứu cấu trúc, nghiên cứu khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu ... clay nanocompozit 3.3.4 Khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu polypyrol clay nanocompozit 3.3.4.1 Khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vào hàm lượng clay Tiến hành chế tạo mẫu màng sơn phủ sở ... cho khả hấp thụ sóng điện từ tới 97,5% dải tần số 2,5-3,5 GHz, 97% dải tần 5,0-6,5 GHz < 90% dải tần 8,0-12,0 GHz KẾT LUẬN Thực đề tài Nghiên cứu chế tạo khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vật...
 • 17
 • 527
 • 0
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu Polyme dẫn PPy CLAY Nanocompozit

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu Polyme dẫn PPy CLAY Nanocompozit

... khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu polypyrol clay nanocompozit 48 3.3.4.1 Khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vào hàm lƣợng clay 48 3.3.4.2 Khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vào độ dầy ... trung nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu polyme dẫn, polyme dẫn clay nanocompozit, nghiên cứu tính chất điện, tính chất nhiệt, nghiên cứu cấu trúc, nghiên cứu khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu ... pyrol Vật liệu có triển vọng ứng dụng lớn nhiều ngành khoa học công nghệ kỹ thuật cao Đề tài: Nghiên cứu chế tạo khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu polyme dẫn polypyrol clay nanocompozit ...
 • 87
 • 709
 • 2
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT CÓ KHẢ NĂNG HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ CHỐNG ĐẠN

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT CÓ KHẢ NĂNG HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ CHỐNG ĐẠN

... nghiên cứu vật liệu chống đạn Luận án sử dụng phần mềm ANSYS 12 nghiên cứu chế tạo vật liệu chống đạn  Đã nhiều cơng trình nghiên cứu vật liệu chống đạn vật liệu hấp thụ sóng điện từ Để ... dụng chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ Vật liệu nanocompozit CNT 38 graphen với polyme dẫn tính chất điện mơi tốt, độ dẫn điện cao, tiềm ứng dụng chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ, ... nghiên cứu lớp phủ, vật liệu compozit ferit từ tính cao su khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu vừa chế tạo; Năm 2011, nhóm nghiên cứu cơng trình chế tạo khảo sát tính chất hấp thụ sóng...
 • 141
 • 691
 • 0
LUẬN án TS NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU NANOCOMPOZIT có KHẢ NĂNG hấp THỤ SÓNG điện từ và CHỐNG đạn

LUẬN án TS NGHIÊN cứu CHẾ tạo vật LIỆU NANOCOMPOZIT có KHẢ NĂNG hấp THỤ SÓNG điện từ và CHỐNG đạn

... tạo vật liệu chống đạn  Đã nhiều cơng trình nghiên cứu vật liệu chống đạn vật liệu hấp thụ sóng điện từ Để vật liệu hấp thụ sóng điện từ tốt cần độ dầy lớn, phủ lên vật liệu chống đạn ... vật liệu hấp thụ sóng điện từ, luận án lựa chọn nghiên cứu chế tạo vật liệu gia cường cho compozit chống đạn, tạo thành compozit hai tính chất chống đạn hấp thụ sóng điện từ Luận án sử dụng ... nghiên cứu lớp phủ, vật liệu compozit ferit từ tính cao su khảo sát khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu vừa chế tạo; Năm 2011, nhóm nghiên cứu cơng trình chế tạo khảo sát tính chất hấp thụ sóng...
 • 141
 • 419
 • 2
Chế tạo, nghiên cứu tính chất và khả năng hấp thụ sóng ra đa băng x và hấp phụ uranium của vật liệu trên cơ sơ nano ferrite

Chế tạo, nghiên cứu tính chất và khả năng hấp thụ sóng ra đa băng x và hấp phụ uranium của vật liệu trên cơ nano ferrite

... chọn tên nghiên cứu: Chế tạo, nghiên cứu tính chất khả hấp thụ sóng đa băng X hấp phụ uranium vật liệu sở nano ferrite Mục tiêu nghiên cứu luận án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ferrite cấp ... nghiệm Khảo sát tính chất vật liệu dựa phương pháp đo tiên tiến Đánh giá hiệu ứng hấp phụ uranium hấp thụ sóng radar băng X vật liệu chế tạo Nâng cao khả hấp phụ uranium hấp thụ sóng radar băng X ... quan vật liệu nano ferrite Chương II: Chế tạo vật liệu nano ferrite Chương III: Khảo sát hấp thụ sóng radar vật liệu nano composite ferrite Chương IV: Khảo sát hấp phụ uranium vật liệu nano ferrite...
 • 27
 • 365
 • 0
Nghiên cứu chế tọa vật liệu nanocompozit có khả năng hấp thụ sóng điện từ và chống đạn (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu chế tọa vật liệu nanocompozit có khả năng hấp thụ sóng điện từ và chống đạn (Luận án tiến sĩ)

... sát khả hấp thụ sóng điện từ vật liệu nanocompozit 79 3.4.1 Ảnh hưởng hàm lượng GP đến khả hấp thụ sóng điện từ .80 a Vật liệu KEGPY 80 b .Vật liệu CEGPY .80 hấp thụ sóng ... graphen/polyme .14 1.2 Vật liệu hấp thụ sóng điện từ .15 1.2.1 Cơ sở lý thuyết tính toán .15 1.2.2 Cấu trúc vật liệu hấp thụ sóng điện từ 17 1.2.2.1 Lớp hấp thụ Dallenbach ... thụ sóng điện từ vật liệu nanocompozit ải tần 8- 12GHz 81 2.1 Vật liệu GP 81 2.2 Vật liệu C GP 82 Vật liệu C GP 83 3.5 Khảo sát khả chống đạn ...
 • 141
 • 292
 • 0
Bước đầu nghiên cứu và xác định khả năng hấp thụ Pb, Zn trong đất của một số loài thực vật bản địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) tại làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh

Bước đầu nghiên cứu và xác định khả năng hấp thụ Pb, Zn trong đất của một số loài thực vật bản địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) tại làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh

... bền vững hệ thực vật, định chọn nghiên cứu đề tài: Bước đầu nghiên cứu xác định khả hấp thụ Pb, Zn đất số loài thực vật địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh làm ... tiêu nghiên cứu Xác định đƣợc khả hấp thụ Pb, Zn đất số loài thực vật địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh Nội dung nghiên cứu - Xác định mối quan hệ hàm lƣợng Pb, ... tƣợng nghiên cứu - Đối tƣợng thực vật: Thực vật địa (cỏ dại hệ sinh thái cạn) làng giấy Đống Cao, Phong Khê, Bắc Ninh - Đối tƣợng kim loại: Pb Zn - Khu vực: đất làng nghề giấy Đống Cao, Phong Khê,...
 • 61
 • 548
 • 0
Nghiên cứu về tối ưu hóa khả năng tương thích điện từ của thiết kế bảng mạch in tốc độ cao doc

Nghiên cứu về tối ưu hóa khả năng tương thích điện từ của thiết kế bảng mạch in tốc độ cao doc

... thương tác động không gian từ;  Hãy nối từ trường khác mạch cách dễ dàng;  Tần số cao giảm điện áp vòng lặp điện cảm thành phần chế độ phổ biến xạ, thông qua cáp bên sinh phổ biến chế độ xạ Khi ... gần kết phân tích lĩnh vực điện từ, mối quan hệ phức tạp điện trường từ trường gần trường E H khơng xác định mối quan hệ Vì vậy, mô Fig.7 Cường độ từ trường: Fig.8 Cường độ điện trường: Kết ... thơng qua tối thiểu vòng lặp, lượng xạ điện từ cách chế độ khác biệt tín hiệu chảy ngược trở kháng trở nên lớn [6] [7] Vì vậy, tiếng ồn mặt đất trở nên lớn chế độ xạ phổ biến phát sinh từ điện áp...
 • 9
 • 727
 • 6
 Nghiên cứu xây dựng lộ trình phát triển chính phủ điện tử ở việt nam và đề xuất mô hình chính phủ điện tử tại đại học thái nguyên

Nghiên cứu xây dựng lộ trình phát triển chính phủ điện tử việt nam và đề xuất mô hình chính phủ điện tử tại đại học thái nguyên

... ĐẠI HỌC THÁI NGUN KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Đồn Mạnh Hồng NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ... quan tình hình phát triển phủ điện tử giới taị Việt Nam Chƣơng 2: Đề xuất lộ trình xây dựng thực Chính phủ điện tử Việt Nam Chƣơng 3: Đề xuất hình Chính phủ điện tử Đại học Thái Nguyên Luận ... Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 21 Chƣơng ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM Lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam qua...
 • 87
 • 2,516
 • 25
Nghiên cứu ứng dụng WEB 2 0 vào chính phủ điện tử ở việt nam

Nghiên cứu ứng dụng WEB 2 0 vào chính phủ điện tử việt nam

... thư viện 2. 0, doanh nghiệp 2. 0, PR 2. 0, học tập 2. 0 (Learning 2. 0) , du lịch 2. 0 phủ 2. 0 Chương SỰ CẦN THIẾT, TÍNH KHẢ THI VÀ ƯU VIỆT CỦA VIỆC ỨNG DỤNG WEB 2. 0 VÀO CPĐT - GOVERNMENT 2. 0 2. 1 Sự cần ... Web 2. 0, ứng dụng xu ứng dụng Web 2. 0 vào CPĐT nước giới đề xuất ứng dụng vào CPĐT Việt Nam Web 2. 0 tương lai CPĐT Việt Nam Hướng phát triển luận văn: Nghiên cứu tính khả thi lộ trình ứng dụng Web ... trạng phát triển Web 2. 0 Việt Nam Cũng trào lưu Web 2. 0 giới, ứng dụng Web 2. 0 Việt Nam nhanh chóng phát triển Các doanh nghiệp Việt Nam bước đầu triển khai ứng dụng Web 2. 0 vào hoạt động doanh...
 • 25
 • 853
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu vật liệu gốm thủy tinh hệ ca0 mg0 2sỉ02 từ đolomitvật liệu hấp thụ sóng điện từkhảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu polypyrol clay nanocompozit1 tổng quan về vật liệu hấp thụ sóng điện từ và cấu trúc hấp thụ sóng điện từcác loại nguyên liệu dùng để chế tạo vật liệu composite hấp thụ sóng điện từ radarcấu trúc hấp thụ sóng điện từ của vật liệucơ sở lý thuyết chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ giảm thiểu khả năng phát hiện của radarcơ sở lý thuyết của vật liệu hấp thụ sóng điện từnguyên tắc chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từvật liệu hấp thụ sóng điện từ radarcơ chế hấp thụ sóng điện từ của vật liệutổng quan về vật liệu hấp thụ sóng điện từ trên cơ sở polyme dẫnchƣơng 4 thiết kế và mô phỏng vật liệu metamaterial có cấu trúc nanô hoạt động ở vùng tần số thztổng quan về hố lượng tử và lý thuyết lượng tử về hấp thụ sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ bởi điện tử tự do trong bán dẫn khốilý thuyết lượng tử về hấp thụ sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ bởi điện tử tự do trong bán dẫn khốiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ