0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Định thức cấp n

Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 2: Định thức

Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 2: Định thức

Bài giảng trình bày ma trận vuông A cấp n, định thức cấp 3, định thức cấp 2, tính chất của định thức, định thức của ma trận tam giác... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.
 • 42
Slide 3 Đại số Tuyến Tính – Định thức của Ma Trận – Lê Xuân Thanh – UET – Tài liệu VNU

Slide 3 Đại số Tuyến Tính – Định thức của Ma Trận – Lê Xuân Thanh – UET – Tài liệu VNU

Định thức con bù và phần bù đại số : Cho A = ( a ij)n × n là một ma trận vuông. Xét phần tử a ij (hàng i, cột j). Xóa hàng i, cột j của ma trận A, ta nhận được ma trận con B ij . Định thức M ij = detB ij được gọi là định thức con bù của a ij . Giá trị C ij = ( − 1 ) i + j M ij được gọi là phần bù đại số của a ij .
 • 66
ĐỀ THI SINH VIÊN GIỎI TOÁN NĂM 2009 DOCX

ĐỀ THI SINH VIÊN GIỎI TOÁN NĂM 2009 DOCX

biểu diển tuyến tính qua các vectơ a 1 , a 2 , a 3 . Câu 4. Cho A k = 0, với k ∈ N\{0; 1} và E là ma trận đơn vị cùng cấp với A. Chứng minh rằng: (E – A) -1 = E + A 2 + ... + A k-1 Câu 5. Tính định thức:
 • 1
 ĐỊNH THỨC

ĐỊNH THỨC

¶ . Chú ý: • Do phép hợp thành các ánh xạ (và do đó tích các phép thế) có tính chất kết hợp nên bằng qui nạp người ta cũng có thể mở rộng định nghĩa cho tích của nhiều phép thế. Đặc biệt, ta có định nghĩa σ n = σ n − 1 ◦ σ.
 • 20
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - CHƯƠNG 3 ĐỊNH THỨC CỦA MỘT MA TRẬN VUÔNG DOCX

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - CHƯƠNG 3 ĐỊNH THỨC CỦA MỘT MA TRẬN VUÔNG DOCX

TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC : Định thức không đổi nếu ta thêm vào 1 hàng hay 1 cột một tổ hợp tuyến tính của các hàng khác hoặc cột khác.[r]
 • 46
CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ

CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ

HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH . Để giải hệ phương trình và hệ bất phương trình , ngoài những phương pháp như: cộng đại số; thế; đồ thị; sử dụng định thức cấp hai. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ và phương pháp bất đẳng thức.
 • 11
Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - Hoàng Mạng Dũng

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - Hoàng Mạng Dũng

Bài giảng Toán cao cấp - Chương 3: Ma trận và định thức cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, khái niệm ma trận, phép toán ma trận, ma trận của một hệ véc tơ, định nghĩa định thức, một số ví dụ về định thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 10
BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: CHƯƠNG 1 - PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỊNH

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: CHƯƠNG 1 - PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỊNH

 Tính chất 6: Nhân 1 hàng hay 1 cột của định thức rồi cộng vào hàng hay cột khác thì giá trị định thức không đổi..  Tính chất 7: Định thức của ma trận tam giác bằng tích các phần tử tr[r]
 • 46
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH ĐỀ SỐ 2 KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 - UET - TÀI LIỆU VNU

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH ĐỀ SỐ 2 KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 - UET - TÀI LIỆU VNU

b Biện luận số nghiệm của phương trình trên theo tham số m: Định thức ma trận hệ số làm−2.. Vớim 6=2thì định thức của ma trận hệ số khác không.[r]
 • 3
DINH_THUC_CUA_MA_TRAN_VUONG

DINH_THUC_CUA_MA_TRAN_VUONG

TÍNH CHẤT CỦA ĐỊNH THỨC : Định thức không đổi nếu ta thêm vào 1 hàng hay 1 cột một tổ hợp tuyến tính của các hàng khác hoặc cột khác.[r]
 • 46
CHƯƠNG 1 MA TRẬN ĐỊNH THỨC HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

CHƯƠNG 1 MA TRẬN ĐỊNH THỨC HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

 Nghi ệ m không t ầ m th ườ ng còn g ọ i là nghi ệ m t ổ ng quát , nó ph ụ thu ộ c m ộ t s ố tham s ố .N ế u các tham s ố l ấ y các giá tr ị c ố đị nh thì ta đượ c nghi ệ m riêng . Ví d ụ Cho h ệ ph ươ ng trình tuy ế n tính thu ầ n nh ấ t
 • 18
CÁC PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ TRÊN MA TRẬN DOC

CÁC PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ TRÊN MA TRẬN DOC

Các phép toán đại số trên ma trận Phép cộng ma trận Có thể cộng hai hoặc nhiều ma trận có cùng kích thước m x n . Cho các ma trận cấp m x n A và B , tổng A + B là ma trận cùng cấp m x n nhận được do cộng các phần tử tương ứng (nghiã là ). Chẳng hạn:
 • 8
MA TRẬN ĐỊNH THỨC

MA TRẬN ĐỊNH THỨC

Do các sự thay đổi như vậy không làm thay đổi tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính nên sau khi thực hiện các phép biến đổi sơ cấp trên dòng cho ma trận các hệ số mở rộng, ta nhận đư[r]
 • 23
Giáo án Đại số khối 10 – Nâng cao tiết 37: Luyện tập hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Giáo án Đại số khối 10 – Nâng cao tiết 37: Luyện tập hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Veà kó naêng - Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có chứa tham số bằng phương pháp tính định thức cấp hai; giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn không chứa tham số.. - Rè[r]
 • 2
BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP: CHƯƠNG 8 – ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP: CHƯƠNG 8 – ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT

(NB) Bài giảng Toán cao cấp Chương 8: Định thức và ứng dụng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình Cramer,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 40
Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 6 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 6 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

Xét th ị tr ườ ng h ả i s ả n g ồ m 2 m ặ t hàng cua và tôm. Ký hi ệ u p 1 là giá 1kg cua, p 2 là giá 1kg tôm ( đơ n v ị nghìn đồ ng). Ký hi ệ u Q s1 , Q s2 là l ượ ng cua và l ượ ng tôm mà ng ườ i bán b ằ ng lòng bán t ạ i m ỗ i m ứ c giá p 1 , p 2 .
 • 29
GIÁO TRÌNH CƠ SỞ MATLAB V5 3 1  PHẦN 1 CƠ SỞ MATLAB  CHƯƠNG 4

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ MATLAB V5 3 1 PHẦN 1 CƠ SỞ MATLAB CHƯƠNG 4

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ HOẠ Nghịch đảo ma trận vμ định thức đ−ợc giới thiệu trong phần nμy đ−ợc hình dung nh− các phép biến đổi tạo nên các phép chuyển vị của các thực thể hình học hay các [r]
 • 32
5. Lý thuyết mở rộng trường

5. Lý thuyết mở rộng trường

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: Khái niệm và phép toán ma trận; định thức, các tính chất cơ bản, thuật toán cơ bản về tính định thức; hệ phương trình tuyến tính tổng quát,[r]
 • 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐỊNH THỨC CẤP N

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐỊNH THỨC CẤP N

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Hệ thống lại lý thuyết một cách tổng quát về định thức để xây dựng và phân loại các dạng Toán về ma trận..  Đƣa ra các phƣơng pháp giải phong phú của các bài toán [r]
 • 64
Bài giảng Giải tích 1

Bài giảng Giải tích 1

- Bước 2: Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng để đưa ma trận A    A B   về ma trận hình thang   A B ' '   . Khi đó, hệ đã cho tương đương với hệ tam giác: A X '  B ' từ phương trình cuối cùng (chỉ chứa một ẩn) ta tìm được ẩn x n thế vào các phương trình khác để tìm các ẩn còn lại.
 • 101
Bài dạy Đại số 10 NC tiết 37: Luyện tập

Bài dạy Đại số 10 NC tiết 37: Luyện tập

- Rèn luyện các kĩ năng giải và biện luận hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có chứa tham số bằng phương pháp định thức cấp hai; giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.. -Rèn luyện kĩ n[r]
 • 3
Hạng và định thức của ma trận (khóa luận tốt nghiệp)

Hạng và định thức của ma trận (khóa luận tốt nghiệp)

Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)Hạng và định thức của ma trận (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 61
KHÁI NIỆM ĐỊNH THỨC THEO CÁCH KHÔNG CHÍNH QUY (NHẰM TRÁNH ĐỀ CẬP ĐẾN KHÁI NIỆM PHÉP THẾ) PPTX

KHÁI NIỆM ĐỊNH THỨC THEO CÁCH KHÔNG CHÍNH QUY (NHẰM TRÁNH ĐỀ CẬP ĐẾN KHÁI NIỆM PHÉP THẾ) PPTX

Từ quy tắc Sarrus trên, chúng ta còn có 1 quy tắc khác để tính nhanh định thức cấp 3: - Ghép thêm cột thứ nhất và cột thứ hai vào bên phải định thức rồi nhân các phần tử trên các đường chéo như quy tắc thể hiện trên hình. - : không có quy tắc tính như định thức cấp 2 và định thức cấp 3, mà phải dùng định nghĩa để
 • 2
ĐỊNH THỨC VÀ ỨNG DỤNG

ĐỊNH THỨC VÀ ỨNG DỤNG

PHƢƠNG PHÁP RÚT RA CÁC NHÂN TỬ TUYẾN TÍNH Nếu mỗi phần tử của ma trận vuông A cấp n là một đa thức bậc nhất đối với biến x nào đó, thì định thức _A_ là một đa thức của các biến đó với bậ[r]
 • 61
TÀI LIỆU ÔN THI CAO HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TÀI LIỆU ÔN THI CAO HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

a−b = a+ n−1ba−bn−1 2 PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP Áp dụng các tính chất của định thức, biến đổi, khai triển định thức theo dòng hoặc theo cột để biểu diễn định thức cần tính qua các định thức cấ[r]
 • 64
BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP C2

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP C2

• Nếu chọn các phần tử nằm trên k dòng và k cột thì ta được một ma trận vuông cấp k.. Định thức của ma trận này gọi là định thức con cấp k của A.[r]
 • 23
TÀI LIỆU MA TRẬN CON-ĐỊNH THỨC PPT

TÀI LIỆU MA TRẬN CON-ĐỊNH THỨC PPT

| AB | = | A | . | B | | A n | = | A | n Tính chất (7) Nếu các phần tử của một dòng/cột là tổng của 2 số hạng thì định thức có thể phân tích thành hai định thức tương ứng trong đó các dòng/cột còn lại không thay đổi.
 • 31
ĐỊNH THỨC TRÊN VÀNH GIAO HOÁN VÀ ĐỊNH THỨC DIEUDONNE

ĐỊNH THỨC TRÊN VÀNH GIAO HOÁN VÀ ĐỊNH THỨC DIEUDONNE

PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP Áp dụng các tính chất của định thức, biến đổi, khai triển định thức theo dòng hoặc theo cột để biểu diễn định thức cần tính qua các định thức cấp bé hơn nhưng có cùng[r]
 • 43
BÀI GIẢNG TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 1: BÀI 4 - THS. VŨ QUỲNH ANH

BÀI GIẢNG TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 1: BÀI 4 - THS. VŨ QUỲNH ANH

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 4: Định thức để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm định thức và kí hiệu; tính các định thức cấp 1, cấp 2 và cấp 3; các tính chất cơ bản của định thức; các phương pháp tính định thức.
 • 23
TOÁN KINH TẾ 1

TOÁN KINH TẾ 1

đổi ma trận về dạng tam giác. Phép biến đổi Tác dụng TC Đổi chỗ hai hàng Định thức đổi dấu 5 Nhân một hàng với số thực k ≠ 0 Định thức nhân k 2 Cộng k lần hàng r vào hàng s Định thức không đổi 9 • Phương pháp 3: Kết hợp hai phương pháp trên và
 • 31
PHƯƠNG PHÁP TÍNH VỚI C   CHƯƠNG 3 POT

PHƯƠNG PHÁP TÍNH VỚI C CHƯƠNG 3 POT

‐ 0.500000       §5.   PHÂN   TÍCH   MA   TR Ậ N   1.   Ph ươ ng   pháp   Crout :   Khi   gi ả i   h ệ  ph ươ ng   trình   tuy ế n   tính   n ế u   ta   g ặ p   m ộ t   ma   tr ậ n   tam   giác   thì   vi ệ c   gi ả i   h ệ  s ẽ  r ấ t   d ễ  dàng.   Vì   v ậ y   chúng   ta   tìm   cách   phân   tích   ma   tr ậ n   A   thành   tích   c ủ a   hai   ma   tr ậ n   L   và   R   sao   cho   :   A   =   L.R   .  Để  phân   tích  đượ c,   ma   tr ậ n   A   ph ả i   có   các   giá   tr ị  tr ụ  khác   0.   Các   ma   tr ậ n   L   và   R   là   các   ma   tr ậ n   tam   giác   d ướ i   (L)   và   tam   giác   trên   (R).Các   h ệ  s ố  lkk   =   1   .   Ma   tr ậ n   L   và   R   b ậ c   3   có   d ạ ng   :  
 • 36
ĐỊ NH TH Ứ C

ĐỊ NH TH Ứ C

Bài 3.3 ðị nh th ứ c ph ả n đố i x ứ ng là đị nh th ứ c mà các ph ầ n t ử n ằ m đố i x ứ ng nhau qua đườ ng chéo chính thì đố i nhau, ngh ĩ a là a ik = - a ki . Ch ứ ng minh r ằ ng: đị nh th ứ c ph ả n đố i x ứ ng c ấ p n b ằ ng khơng n ế u n l ẻ . Bài 3.4 Giả i các ph ươ ng trình:
 • 4
Bài giảng Toán 2: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng Toán 2: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng Toán 2 - Chương 3: Định thức của một ma trận vuông cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, định thức của một số ma trận đặc biệt, tính chất của định thức, tính định thức bằng khai triển Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 46
BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - CHƯƠNG 2: ĐỊNH THỨC

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - CHƯƠNG 2: ĐỊNH THỨC

Bài giảng Đại số tuyến tính - Chương 2: Định thức có nội dung trình bày về định nghĩa, quy tắc sarrus, phương pháp khai triển định thức theo dòng và cột, định thức và các phép biến đổi sơ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 35
CÁC VẤN ĐỀ VỀ MA TRẬN

CÁC VẤN ĐỀ VỀ MA TRẬN

Trước hết chúng ta nhắc lại một số tính chất quan trọng của định thức: - nếu nhân tất cả các phần tử của một hàng hay cột với k thì định thức được nhân với k - định thức không đổi nếu ta[r]
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: bài tập đại số tuyến tính pdfđại số tuyến tính pdfđề thi trắc nghiệm đại số tuyến tính pdfđại số tuyến tính nguyễn hữu việt hưng pdfđại số tuyến tínhbài tập đại số tuyến tínhgiáo trình đại số tuyến tínhlý thuyết đại số tuyến tínhôn thi đại số tuyến tínhluyện tập đại số tuyến tínhtổng quan đại số tuyến tínhđại số tuyến tính 2012luyện thi đại số tuyến tínhôn tập đại số tuyến tínhcơ sở đại số tuyến tínhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP