0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000

Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE5000

Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE5000

... lƣợng điện xác vậy, để đáp ứng thêm yêu cầu đo điện tơi định nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả đo lượng điện hệ thu thập liệu 16 kênh Dewe – 5000”, nhằm đƣa phƣơng pháp đo lƣợng điện sử dụng hệ thu ... - Nghiên cứu chức hệ thu thập liệu đo lƣờng Dewe – 5000 * Về mặt thực tế - Sử dụng hệ thu thập liệu đo lƣờng Dewe - 5000 Trung tâm thí nghiệm Trƣờng Đại học KTCN để đo lƣợng điện Đối tƣợng nghiên ... thập liệu, lập trình cho cơng tơ từ xa; đo đƣợc góc ¼… nên ngày việc sử dụng công tơ kỹ thu t số đƣợc ứng dụng để dần thay cơng tơ điện Qua q trình nghiên cứu hệ thu thập liệu 16 kênh thấy khả đo...
 • 74
 • 499
 • 0
Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE5000 (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE5000 (Luận văn thạc sĩ)

... lƣợng điện xác vậy, để đáp ứng thêm yêu cầu đo điện tơi định nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả đo lượng điện hệ thu thập liệu 16 kênh Dewe – 5000”, nhằm đƣa phƣơng pháp đo lƣợng điện sử dụng hệ thu ... - Nghiên cứu chức hệ thu thập liệu đo lƣờng Dewe – 5000 * Về mặt thực tế - Sử dụng hệ thu thập liệu đo lƣờng Dewe - 5000 Trung tâm thí nghiệm Trƣờng Đại học KTCN để đo lƣợng điện Đối tƣợng nghiên ... thập liệu, lập trình cho cơng tơ từ xa; đo đƣợc góc ¼… nên ngày việc sử dụng công tơ kỹ thu t số đƣợc ứng dụng để dần thay cơng tơ điện Qua q trình nghiên cứu hệ thu thập liệu 16 kênh thấy khả đo...
 • 74
 • 193
 • 1
Nghiên cứu mạng cảm biến không dây và ứng dụng thu thập dữ liệu từ xa (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu mạng cảm biến không dây và ứng dụng thu thập dữ liệu từ xa (LV thạc sĩ)

... DƯ MINH SÁNG NGHIÊN CỨU MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY VÀ ỨNG DỤNG THU THẬP DỮ LIỆU TỪ XA CHUYÊN NGÀNH : MÃ SỐ: KHOA HỌC MÁY TÍNH 60.48.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THU T (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI ... VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Trong chương luận văn trình bày tổng quan mạng cảm biến không dây vấn đề liên quan: Khái niệm mạng cảm biến không dây Mơ hình giao thức mạng cảm biến khơng dây Các ứng ... thu thập liệu yêu cầu tương tác loạt ứng dụng cảm biến Một lớp ứng dụng cảm biến u cầu mơ hình thu thập liệu theo định kỳ lớp ứng dụng khác cơng việc thực có xuất kiện đặc thù Trong vài ứng dụng, ...
 • 80
 • 1,263
 • 3
Nghiên cứu mạng cảm biến không dây và ứng dụng thu thập dữ liệu từ xa (tt)

Nghiên cứu mạng cảm biến không dây và ứng dụng thu thập dữ liệu từ xa (tt)

... cảm biến không dây ứng dụng - Giới thiệu chung mạng cảm biến khơng dây: • Khái niệm mạng cảm biến khơng dây • Nền tảng cơng nghệ mạng cảm biến khơng dây • Các thành phần mạng cảm biến khơng dây ... nghệ cảm biến - Mơ hình giao thức mạng cảm biến khơng dây • Các lớp chức • Các thành phần quản lý - Các yếu tố ảnh hưởng tới mạng cảm biến không dây - Các ứng dụng mạng cảm biến khơng dây Ứng dụng ... văn ứng dụng CảM BIếN KHÔNG DÂY để thu thập liệu từ xa thiết bị khác III Tóm nội dung Chương 1: Tổng quan mạng cảm biến không dây Trong chương này, luận văn đưa thông tin chung công nghệ mạng cảm...
 • 12
 • 915
 • 4
nghiên cứu khả năng sử dụng SHORTENING phế thải làm nhiên liệu BIODIESEL

nghiên cứu khả năng sử dụng SHORTENING phế thải làm nhiên liệu BIODIESEL

... phế thải làm nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu Biodiesel Mẫu nhiên liệu phối trộn gồm 20% methyl ester 80% Diesel (B20) hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu Diesel Việt Nam ứng dụng làm nhiên ... dịch H3PO4 10% Nước thải Rửa Sấy Biodiesel (B100) Hình Sơ đồ tổng hợp nhiên liệu Biodiesel từ Shortening phế thải Bảng 1.Thành phần acid béo mẫu nguyên liệu Shortening phế thải Chỉ tiêu kiểm nghiệm ... Nam làm nhiên liệu Biodiesel, Hội thảo khoa học lần thứ nhiên liệu có nguồn gốc sinh học (Biofuel & Biodiesel) Việt Nam, Tp.HCM, 23/8/2006 [5] Nguyễn Đức Minh, Nghiên cứu khả thay nhiên liệu...
 • 9
 • 580
 • 1
Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE

... thảo luận 44 4.1 Nghiên cứu khả nhân giống lily Sorbonne vảy củ 44 4.1.1 ảnh hởng tuổi củ mẹ đến tạo củ nhỏ từ vảy 44 4.1.2 ảnh hởng giá thể đến khả tạo củ từ vảy 48 4.1.3 Nghiên cứu ¶nh h−ëng cđa ... cứu nhân giống hoa lily 2.2.1 Các phơng pháp nhân giống hoa lily Cây hoa lily thuộc họ h nh liliaceae nên có thân vảy v thân rễ Do hoa lily có nhiều phơng pháp nhân giống, vừa có khả nhân giống ... dung nhân giống củ nhỏ từ vảy củ, tạo củ giống thơng mại từ củ nhỏ hầu nh cha đợc nghiên cứu v biện pháp kỹ thuật canh tác cha đợc ho n thiện 2.3 Các nghiên cứu kỹ thuật trồng hoa lily 2.3.1 ChÕ...
 • 119
 • 745
 • 0
Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE

... thảo luận 44 4.1 Nghiên cứu khả nhân giống lily Sorbonne vảy củ 44 4.1.1 ảnh hởng tuổi củ mẹ đến tạo củ nhỏ từ vảy 44 4.1.2 ảnh hởng giá thể đến khả tạo củ từ vảy 48 4.1.3 Nghiên cứu ¶nh h−ëng cđa ... cứu nhân giống hoa lily 2.2.1 Các phơng pháp nhân giống hoa lily Cây hoa lily thuộc họ h nh liliaceae nên có thân vảy v thân rễ Do hoa lily có nhiều phơng pháp nhân giống, vừa có khả nhân giống ... dung nhân giống củ nhỏ từ vảy củ, tạo củ giống thơng mại từ củ nhỏ hầu nh cha đợc nghiên cứu v biện pháp kỹ thuật canh tác cha đợc ho n thiện 2.3 Các nghiên cứu kỹ thuật trồng hoa lily 2.3.1 ChÕ...
 • 119
 • 829
 • 0
Nghiên cứu khả năng hấp phụ sắt trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ xơ dừa

Nghiên cứu khả năng hấp phụ sắt trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ xơ dừa

... phụ từ dừa - So sánh khả hấp phụ sắt dừa vật liệu hấp phụ - Tìm yếu tố tối ưu cho trình hấp phụ sắt vật liệu hấp phụ …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu ... hấp phụ sắt nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ dừa NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Chế tạo vật liệu hấp ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ SẮT TRONG NƢỚC CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ XƠ DỪA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI...
 • 61
 • 1,129
 • 1
Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2+, cu2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã đậu nành

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2+, cu2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã đậu nành

... c th i đ u nành Vì v y, chúng tơi ch n đ tài Nghiên c u kh h p ph ion Pb2+ Cu2+ v t li u h p ph ch t o t ñ u nành ñã làm nh hư ng nghiêm tr ng t i s c kh e ngư i h sinh M c tiêu nghiên ... a ñ u nành chưa bi n tính nhi u so v i đ u nành chưa bi n tính ði u giúp gi i thích s bi n đ i c u trúc hóa h c c a h p ch t bên ñ u nành sau bi n tính Hình 3.7 nh SEM c a đ u nành ... nư c th i Trên th gi i có nhi u cơng trình nghiên c u v v n - Thu gom x lý m u ñ u nành ñ nhiên - Xác đ nh đ Vi t Nam ch m i có m t s nghiên c u t o m tồn ph n - Bi n tính đ u nành b ng...
 • 12
 • 1,062
 • 1
Nghiên cứu khả năng phân bố băng tần 60GHz cho thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số tại việt nam

Nghiên cứu khả năng phân bố băng tần 60GHz cho thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số tại việt nam

... khách hàng sử dụng dịch vụ 3G để hiểu rõ đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng 3G lúc 3.2.6 Hỗ trợ nhà cung cấp thiết bị đầu cuối 3G Thiết bị đầu cuối không hỗ trợ 3G lý cho người khơng sử dụng dịch ... phần xây dụng chiến lược Marketing cho dịch vụ Vinaphone 3G Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng dịch vụ Vinaphone 3G Công ty Vinaphone Phương pháp nghiên cứu đề tài: ...  Tiêu dùng cho sản xuất tiêu dùng cho đời sống:Tiêu dùng cho sản xuất: sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu yếu tố khác tạo sản phẩm/dịch vụ nhằm mục đích kiếm lời Tiêu dùng cho đời sống: tiêu dùng...
 • 26
 • 481
 • 0
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu khả năng thực hiện dịch vụ thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt của các hộ nông dân ở địa bàn huyện Gia Lam - Hà Nội" potx

... thải rắn sinh hoạt hộ nông dân khu vực nghiên cứu Trong trình thu thập, xử số liệu, nghiên cứu đánh giá số yếu tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả WTP hộ nông dân dịch vụ thu gom, quản lý, ... khâu với việc thu gom, quản lý, xử chất thải rắn sinh hoạt để trình mang lại hiệu nhiều cho xã hội Bài viết xác định cầu hàng hóa dịch vụ mơi trường hộ nông dân địa bàn nghiên cứu nhằm xây ... nơng dân thu gom, quản lý, xử CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm, phương pháp sử dụng chủ yếu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thực trạng môi trường công tác quản CTRSH địa bàn huyện Gia Lâm...
 • 7
 • 1,184
 • 4
Báo cáo

Báo cáo " Nghiên cứu khả năng thủy phân bằng axít loãng và bước đầu đánh giá hiệu quả sản xuất etanol sinh học từ thân cây ngô " docx

... thực cho người Từ kết trình bày hiệu suất trình thủy phân trình lên men tính sơ nhu cầu nguyên liệu để sản xuất etanol sinh học từ thân ngô vào khoảng 12 kg nguyên liệu thô/1lit etanol tinh khiết ... cho q trình thủy phân có ý nghĩa lớn ảnh hưởng đến hiệu sản xuất etanol từ thân ngô Ở nồng độ axit thấp 0,5%, hiệu thủy phân đạt thấp Ngược lại nồng độ axit cao 4%, trình thủy phân diễn mạnh tiêu ... Lượng etanol dịch sau lên men vào khoảng 1,9- 4,2 % thể tích Nếu so với sản xuất etanol từ nguyên liệu tinh bột đạt tới 6-9,5% thể tích Như vậy, lượng etanol sản xuất từ nguyên liệu thân ngô không...
 • 6
 • 713
 • 4
BÁO CÁO

BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THỊT QUẢ GẤC LÀM NGUYÊN LIỆU CHO CHẾ BIẾN NƯỚC QUẢ HỖN HỢP GIÀU CAROTENE" pot

... Nghiên cứu khả sử dụng thịt gấc làm nguyên liệu cho chế biến nước hỗn hợp ĐặT VấN Đề số quốc gia nh Trung Quốc, ấn Độ, Việt Nam , gấc đợc dỡng từ lâu đời v sử dụng vo nhiều mục đích ... Nghiên cứu khả sử dụng thịt gấc làm nguyên liệu cho chế biến nước hỗn hợp B¶ng ¶nh h−ëng cđa viƯc phèi chÕ dịch cam đến số tiêu chất lợng s¶n phÈm Chất lượng cảm quan Cơng thức thí nghiệm Thịt gấc ... nμy lμ hoμn toμn phï hợp loại nguyên liệu có u ®iĨm riªng 443 Nghiên cứu khả sử dụng thịt gấc làm nguyên liệu cho chế biến nước hn hp tạo nên giá trị cảm quan cần thiết cho sản phẩm Ví dụ: lạc...
 • 7
 • 805
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướckết quả nghiên cứu khả năng nhân giống các cây chè trung duhệ thu thập dữ liệu đo lườnghình 31 các loại xuất phát từ eo đã được sử dụng để tạo ra một bản đồ tỷ lệ lớn cho việc thu thập dữ liệu thôn bản trong giai đoạn 3 của công việc tekdiện ứng dụng thu thập dữ liệu việc làmthiết kế công cụ đo lường và kế hoạch thu thập dữ liệunghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn của các hiđrazon tổng hợp được trên kim loại đồng m1 trong dung dịch axit hno3 3m bằng phương pháp tổn hao khối lượng và phương pháp điện hoáđề tài này chúng tôi tập trung nghiên cứu khả năng hấp phụ ion ni2 và ion fe3 xác định hàm lượng của các ion bằng phương pháp chuẩn độ tạo phứcnghiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng tại huyện hiệp hòa bắc giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng thử nghiệm tại cao bằng thái nguyên và bắc giangNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM