0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Giải phỏp NGN triển khai tại TCT

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VIỆT NAM

V ề cỏc v ấ n đề t ổ ch ứ c b ộ mỏy; trỡnh chớnh ph ủ ban hành v ă n b ả n phỏp lu ậ t; tri ể n khai th ự c hi ệ n v ă n b ả n phỏp lu ậ t; xõy d ự ng và tri ể n khai th ự c hi ệ n quy ho ạ ch, k ế ho ạ ch, chi ế n l ượ c phỏt tri ể n vi ễ n thụng; huy độ ng m ạ ng vi ễ n thụng cho an ninh qu ố c phũng; v ấ n đề h ợ p tỏc qu ố c t ế ; v ấ n đề thanh tra chuyờn ngành vi ễ n thụng và gi ả i quy ế t khi ế u n ạ i nghi ệ p v ụ … C ơ quan qu ả n lý nhà n ướ c đ ó th ự c hi ệ n đầ y đủ theo ch ứ c n ă ng nhi ệ m v ụ đượ c giao và đả m b ả o ch ấ t l ượ ng cụng vi ệ c. Tuy nhiờn, cú m ộ t s ố chớnh sỏch sau c ầ n quan tõm nghiờn c ứ u sõu h ơ n để t ă ng c ườ ng cụng tỏc qu ả n lý nhà n ướ c đố i v ớ i l ĩ nh v ự c vi ễ n thụng Vi ệ t Nam.
 • 27
TIỂU LUẬN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA TRẠM BIẾN ÁP 110KV SỬ DỤNG RTU

TIỂU LUẬN: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA TRẠM BIẾN ÁP 110KV SỬ DỤNG RTU

Để điều khiển đúng cắt cỏc mỏy cắt, dao cỏch ly, dao tiếp địa, điều khiển nấc phõn ỏp hệ thống SAS cú thể sử dụng một trong hai giải phỏp: Sử dụng giải phỏp cổ điển như thiết bị RTU là s[r]
 • 15
ỨNG DỤNG HÀM BESSEL GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRUYỀN SÓNG VÀ TRUYỀN NHIỆT

ỨNG DỤNG HÀM BESSEL GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRUYỀN SÓNG VÀ TRUYỀN NHIỆT

TRANG 1 LỜI NỂI ĐẦU Trong Vật lý-Toỏn sinh viờn mới làm quen với một số phương phỏp như: phương phỏp tỏch biến, phương phỏp đặt biến phụ…để giải cỏc bài toỏn truyền súng và truyền nhiệt [r]
 • 43
 PHƯƠNG PHỎP TOPBASE

PHƯƠNG PHỎP TOPBASE

− Cỏc tầng sỏi cuội rất chặt (giỏ trị xuyờn tiờu chuẩn N spt > 50). Đỉnh của tầng sỏi cuội nằm trong độ sõu từ khoảng 30m đến 45 m. 3.1.2 Đỏnh giỏ hiệu quả của phương phỏp Top-base: Tại Trường Đại học Xõy dựng, mụ hỡnh nền thu nhỏ được xõy dựng và đó tiến hành thớ nghiệm nộn bàn nộn kớch thước 40 x 40 (cm) đến phỏ hoại sau khi xử lý bằng Top-base. Nền được mụ hỡnh bằng thựng đất sột kớch thước mặt bằng 3 x 3 (m); cao 1.4m. Top-block đường kớnh 20cm, cao 20 cm trong đú phần cọc dài 10cm. Kết quả thớ nghiệm được cụng bố thỏng 5/2008 cho thấy sức chịu tải của nền chung đó tăng lờn rất khả quan.
 • 86
Kế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏp

Kế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏp

Kế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏpKế hoạch hàng năm của công ty dệt Vĩnh Phú: Thực trạng và giải phỏp
 • 38
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA TRẠM BIẾN ÁP 110KV SỬ DỤNG RTU

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA TRẠM BIẾN ÁP 110KV SỬ DỤNG RTU

Nhỡn chung, cỏc thiết bị 110kV đó quỏ cũ (trừ mỏy cắt), khú thao tỏc, khụng đảm bảo tiờu chuẩn vận hành lõu dài và cần được thay thế. Mục đớch của chương này là nờu những yờu cầu cần thiết đối với thiết bị nhất thứ của một trạm điện được trang bị hệ thống tự động húa trạm, đồng thời chương này cũng đề xuất giải phỏp cụng nghệ mới cho cỏc thiết bị biến dũng và biến điện ỏp nhằm đỏp ứng yờu cầu đo đếm và bảo vệ ngày càng chớnh xỏc qua đú phục vụ tốt hơn trong đo đếm, cũng như trong bảo vệ, do đú ghi nhiễu loạn trờn hệ thống sẽ được thể hiện rừ hơn, phục vụ tốt cho cỏc chương trỡnh phõn tớch hệ thống. Nhờ cú cỏc biến dũng và biến điện ỏp sử dụng cụng nghệ mới việc định vị sự cố sẽ chớnh xỏc, giỳp cho cụng tỏc tỡm kiếm điểm sự cố sẽ nhanh chúng.
 • 15
DAI SO 8 TIET 4748 TOÁN HỌC 8 NGÔ THỊ NHÀN THƯ VIỆN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ

DAI SO 8 TIET 4748 TOÁN HỌC 8 NGÔ THỊ NHÀN THƯ VIỆN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG TRỊ

Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố phương phỏp giải phương trỡnh tớch, phương phỏp phõn tớch đa thức thành nhõn tử.. 2.Kĩ năng: Đưa một phương trỡnh về dạng phương trỡnh tớch; giải phương tr[r]
 • 4
skkn đổi mới phương pháp giảng dạy trong giờ ôn tập ngữ văn bậc THCS

skkn đổi mới phương pháp giảng dạy trong giờ ôn tập ngữ văn bậc THCS

Trờn cơ sở kiến thức nội dung ở phần một học sinh đó được củng cố, khắc sõu, đến nội dung của phần thứ hai trong giờ ụn tập học sinh sẽ dễ dàng so sỏnh để tỡm ra cỏc điểm chung giữa cỏc văn bản, nội dung phản ỏnh của cỏc văn bản hay những đặc điểm về nhõn vật trong cỏc văn bản, bỳt phỏp xõy dựng hỡnh ảnh thơ... thụng qua cỏc “Hoạt động nhúm” “Giải ụ chữ”, “Rung chuụng vàng”, “Tiếp sức”. Tuy nhiờn, phải chỳ ý một điều là khi tổ chức cỏc trũ chơi, giỏo viờn cần lưu ý nờu trước thể lệ trũ chơi và qui định thời gian cho HS biết để thực hiện. Và đặc biệt phải chỳ ý kết hợp với cỏc phương phỏp khỏc để cú hiệu quả cao trong tiết dạy. Khi đưa ra cõu hỏi trong trũ chơi “Giải ụ chữ”, GV cần chuẩn bị sẵn những cõu hỏi gợi mở để HS nhanh chúng tỡm ra ụ chữ, khụng để làm ảnh hưởng đến tiết học.
 • 22
ĐỀ TÀI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH CHẬP

ĐỀ TÀI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ - CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH CHẬP

PHƯƠNG PHỎP GIẢI TỚCH TỚNH TỚCH CHẬP TỚNH TỚCH CHẬP BẰNG PHƯƠNG PHỎP GIẢI TỚCH CHỈ THỰC HIỆN ĐƯỢC NẾU _XN_ HOẶC _HN_ CÚ ĐỘ DÀI HỮU HẠN, VÀ PHẢI TỚNH TRANG 3 XỘT TRƯỜNG HỢP TỎC ĐỘNG _X__N[r]
 • 6
BẢN TIN KHOA HỌC SỐ 51 - VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

BẢN TIN KHOA HỌC SỐ 51 - VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Trong đú, tập trung vào cỏc giải phỏp tỏc động trực tiếp nhằm từng bước khắc phục cỏc khoảng trống nờu trờn, cụ thể: _A CỎC GIẢI PHỎP CHỚNH SỎCH _ - Về cơ bản và lõu dài phải cải cỏch to[r]
 • 60
SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BÀI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIN HỌC 11 NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC 3

SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BÀI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TIN HỌC 11 NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC 3

CƠ SỞ LỚ LUẬN CỦA SỎNG KIẾN KINH NGHIỆM - Những lý luận, lý thuyết sau đó giỳp cho tụi định hướng được việc nghiờn cứu cũng như tỡm kiếm những giải phỏp, biện phỏp cho việc giảng dạy: - [r]
 • 10
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK NÔNG

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK NÔNG

2.2. Tình hình phát triển của DNNVV tại Đăk Nông và ảnh hưởng của nó ñến hoạt ñộng tín dụng Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần và triển khai Luật Doanh nghiệp, DNNVV tỉnh Đắk Nông ñang phát triển nhanh chóng. Các DNNVV giữ vị trí ngày càng quan trọng, ñóng góp ñáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Nông, ñiều này ñược thể hiện trong bảng 2.5.
 • 24
Giải Bài tập Hóa Học bằng Phương Pháp Bảo Toàn và tăng ,giảm KL

Giải Bài tập Hóa Học bằng Phương Pháp Bảo Toàn và tăng ,giảm KL

Với 1 mol NaOH ⇔ khối lượng muối tăng: ∆ M = (R + 67) – (R + 45) = 22 gam Khi biết số mol khớ NaOH ⇔ ∆ m.  Cú thể núi hai phương phỏp “ bảo toàn khối lượng ” và “ tăng giảm khối lượng ” là 2 “ anh em sinh đụi ”, vỡ một bài toỏn nếu giải được bằng phương phỏp này thỡ cũng cú thể giải được bằng phương phỏp kia. Tuy nhiờn, tựy từng bài tập mà phương phỏp này hay phương phỏp kia là ưu việt hơn.
 • 37
PP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

PP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

Với 1 mol NaOH ⇔ khối lượng muối tăng: ∆ M = (R + 67) – (R + 45) = 22 gam Khi biết số mol khớ NaOH ⇔ ∆ m.  Cú thể núi hai phương phỏp “ bảo toàn khối lượng ” và “ tăng giảm khối lượng ” là 2 “ anh em sinh đụi ”, vỡ một bài toỏn nếu giải được bằng phương phỏp này thỡ cũng cú thể giải được bằng phương phỏp kia. Tuy nhiờn, tựy từng bài tập mà phương phỏp này hay phương phỏp kia là ưu việt hơn.
 • 37
BAI TAP VE HOP DEN KHO VA RAT HAY

BAI TAP VE HOP DEN KHO VA RAT HAY

π − Nhận xột: Trờn đõy là một bài tập cũn khỏ đơn giản về hộp kớn, trong bài này đó cho biết ϕ và I, chớnh vỡ vậy mà giải theo phương phỏp đại số cú phần dễ dàng. Đối với những bài toỏn về hộp kớn chưa biết ϕ và I thỡ giải theo phương phỏp đại số sẽ gặp khú khăn, nếu giải theo phương phỏp giản đồ vộc tơ trượt sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vớ dụ 2 sau đõy là một bài toỏn điển hỡnh.
 • 15
ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MỀM XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRỢ GIÚP ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG ĐÔNG ĐƯỜNG UỐNG CHO BỆNH NHÂN SỬ DỤNG VAN TIM NHÂN TẠO

ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MỀM XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRỢ GIÚP ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG ĐÔNG ĐƯỜNG UỐNG CHO BỆNH NHÂN SỬ DỤNG VAN TIM NHÂN TẠO

PHƯƠNG PHỎP TIẾN HÀNH • Biểu diễn cỏc kinh nghiệm như cỏc trường hợp • Lưu trữ cỏc đoạn của cỏc vấn đề tương tự nhau đó được giải quyết như cỏc trường hợp • Lắp ghộp cỏc giải phỏp tương [r]
 • 44
GIẢI PHỎP NÕNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CHI NHỎNH NHCT HẢI DƯƠNG

GIẢI PHỎP NÕNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CHI NHỎNH NHCT HẢI DƯƠNG

Địa bàn tỉnh Hải Dương cú thể được xem như một minh chứng điển hỡnh về sự cạnh tranh ngày một gay gắt hơn giữa cỏc ngõn hàng. Với một tỉnh diện tớch khụng rộng (1648 km2) nụng nghiệp cũn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế đó tập trung tới bảy ngõn hàng, chi nhỏnh ngõn hàng cấp một, quĩ tớn dụng nhõn dõn trung ương và sỏu mươi tỏm quĩ tớn dụng nhõn dõn với 143 điểm giao dịch trải khắp toàn tỉnh. Trong điều kiện đú yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phỏt triển của một ngõn hàng là hiệu quả kinh doanh. Thời gian vừa qua, chi nhỏnh NHCT Hải Dương đó xuất hiện những dấu hiệu suy giảm khả năng cạnh tranh như: khả năng huy động vốn giảm rỏ rệt, thu nhập từ phớ dịch vụ tăng khụng đỏng kể … Vấn đề nõng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhỏnh đang được đặt ra cấp thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trờn, trong quỏ trỡnh thực tập tại chi nhỏnh NHCT Hải Dương em đó chọn đề tài “Giải phỏp nõng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhỏnh NHCT Hải Dương” làm đề tài nghiờn cứu cho chuyờn đề thực tập của mỡnh.
 • 62
cac phuong phap giai pt mu va loga

cac phuong phap giai pt mu va loga

Cỏc phương phỏp giải bất phương trỡnh mũ và lụgarit – P1 Túm tắt lý thuyết 1. Xột bất phương trỡnh mũ dạng a f(x) > b (a > 0) ta cú kết luận: a) Nếu b ≤ 0 thỡ nghiệm của bất phương trỡnh là ∀ x ∈ D, với D là tập xỏc định của f(x).
 • 33
HOẠT ĐỘNG XK HÀNG MAY MẶC CỦA TỔNG CTY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN -THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHỎP

HOẠT ĐỘNG XK HÀNG MAY MẶC CỦA TỔNG CTY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN -THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHỎP

Luận văn :Hoạt động XK hàng may mặc của tổng Cty cổ phần may Việt Tiến -Thực trạng và Giải phỏp
 • 54
Một số Giải phỏp nhằm hoàn thiện việc thực hiện Cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Đông Anh

Một số Giải phỏp nhằm hoàn thiện việc thực hiện Cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Đông Anh

người thực thi tốt nhiệm vụ với một thỏi độ đỳng mực. Vấn đề là ở chỗ cần xõy dựng được một thang đỏnh giỏ với cỏc tiờu chớ đỏnh giỏ hợp lớ cho từng loại cụng việc. Cần thay thế hẳn phương thức quản lớ chủ yếu bằng kinh nghiệm chủ nghĩa, sử dụng người theo kiểu cào bằng, đủ niờn hạn thỡ tăng một bậc lương, sống lõu lờn lóo làng, bằng phương thức quản lớ mới thật dõn chủ, theo phỏp luật, khoa học, cụng bằng, hiệu quả (định tớnh, định lượng rừ ràng cỏc tiờu chớ hoàn thành cụng tỏc đến từng cỏ nhõn, cụng chức), ủng hộ cỏc phỏt minh- sỏng kiến trong cụng việc, khuyến khớch người giỏi phỏt huy năng lực. Đối với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chớnh núi riờng và Uỷ ban nhõn dõn núi chung, đội ngũ cỏn bộ cần được cụng chức hoỏ và chuyờn mụn hoỏ.
 • 57
ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHỎP HOÀN THIỆN THUẾ GTGT Ở VIỆT NAM PPT

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHỎP HOÀN THIỆN THUẾ GTGT Ở VIỆT NAM PPT

2.3.3. Về giá cả, đời sống Trước khi triển khai các luật thuế mới, đặc biệt là thuế GTGT, dư luận xã hội rất lo lắng, sợ sẽ có biến động lớn về giá cả. Tuy nhiên, nhờ triển khai tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh không lợi dụng thuế GTGT để nâng giá hàng hoá dịch vụ, thực hiện tốt chế độ niêm yết giá và bán theo giá niêm yết cùng với nhiều biện pháp khác về kinh tế, kích cầu, quản lý giá cả… tình hình giá cả hàng hoá về cơ bản được ổn định, không có biến động lớn, đặc biệt đối với vật tư hàng hoá thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Đó là thắng lợi rất đáng phấn khởi, hoàn toàn khác với tình trạng chung trên thế giới là ngay sau khi triển khai thuế GTGT, giá cả thường tăng lên dến 5-7%, thậm chí đến 10%.
 • 38
TÌNH HÌNH TỈ GIÁ VÀ GIẢI PHỎP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TỈ GIÁ Ở VIỆT NAM

TÌNH HÌNH TỈ GIÁ VÀ GIẢI PHỎP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TỈ GIÁ Ở VIỆT NAM

_Thứ ba_, do tỉ giá có tác động mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ và sự cạnh tranh giữa các nước với nhau trên thị trường quốc tế nên chính phủ các nước đã lợi dụng tác [r]
 • 26
HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CỤNG TY GIẦY THĂNG LONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHỎP

HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CỤNG TY GIẦY THĂNG LONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHỎP

TỔ CHỨC CÁC KÊNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM._ Trong nền kinh tế thị trờng, việc tiêu thụ sản phẩm đợc thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau, theo đó các sản phẩm đợc bán và vận động từ các doanh ng[r]
 • 32
BÁO CÁO TỔNG KẾT NAĂ HỊC 08 09 VÀ TRIỂN KHAI NV NĂM HCỌ 09 10

BÁO CÁO TỔNG KẾT NAĂ HỊC 08 09 VÀ TRIỂN KHAI NV NĂM HCỌ 09 10

hiện nội quy, quy chế chuyờn mụn..) và chống bệnh thành tớch trong cỏc hoạt động giỏo dục (trong thực hiện cỏc mục tiờu giỏo dục, trong đỏnh giỏ, xếp loại học sinh, cỏn bộ giỏo viờn và nhà trường... ) - Trong năm học, Phũng đó tập trung chỉ đạo cỏc đơn vị trường học cú cỏc giải phỏp khắc phục cơ bản việc học sinh bỏ học và ngồi sai lớp ở tất cả cỏc cấp học. Phối hợp với cỏc cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, hội để vận động, hỗ trợ về vật chất và tinh thần giỳp học sinh đó bỏ học tiếp tục trở lại trường, nhất là học sinh ở cỏc xó vựng khú của huyện như Thạch Bằng, Thịnh Lộc, Ích Hậu.
 • 21
KIEM TOAN NANG LUONG POT

KIEM TOAN NANG LUONG POT

Mục tiờu của kiểm toỏn năng lượng là xỏc định những khu vực sử dụng năng lượng, từ đú xõy dụng cỏc giải phỏp để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Sử dụng cỏc cụng nghệ lạc hậu, thiết kế chưa tối ưu, vận hành chưa phự hợp, hành vi sử dụng chưa hiệu quả … là những nguyờn nhõn làm thất thoỏt năng lượng. kết quả của những kiểm toỏn năng lượng cho thấy tiềm năng ỏp dụng cỏc giải phỏp đối với cỏc Doanh nghiệp của Việt Nam thường mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng từ 5% đến 40% tổng điện năng tiờu thụ.
 • 16
BÀI GIẢNG TOÁN TIN 3 DOC

BÀI GIẢNG TOÁN TIN 3 DOC

Bài 7. Hóy gi ả i cỏc BTQHTP sau đ õy b ằ ng ph ươ ng phỏp thớch h ợ p (ph ươ ng phỏp Wolfe ho ặ c ph ươ ng phỏp thi ế t l ậ p bài toỏn bự): a. Min f(x) = x1 2 + x2 2 – 8x1 – 4x2, v ớ i cỏc ràng bu ộ c x 1 + x 2 ≤ 2
 • 11
ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN

ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN

Thớ sinh tự do phải thi cựng đề thi như thớ sinh đang học lớp 12 THPT năm học 2008-2009; phải tự cập nhật, bổ sung kiến thức theo cỏc hỡnh thức khỏc nhau để chuẩn bị cho việc dự thi. Nội dung ụn tập cho mọi đối tượng học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009. Phần Đại số và Giải tớch gồm bốn chủ đề
 • 7
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY BÀI TẬP VẬT LÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY BÀI TẬP VẬT LÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU

MỘT SỐ BIỆN PHỎP THỰC HIỆN CỎC GIẢI PHỎP CỦA ĐỀ TÀI: - Biện phỏp cơ bản để dạy học sinh yếu là giỳp cỏc em phương phỏp suy nghĩ, phương phỏp học tập là tạo điều kiện để cỏc em học tập vớ[r]
 • 25
GIẢI PHỎP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP

GIẢI PHỎP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP

Xu hướng phát triển ngày nay là tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đang trong tiến trình ra nhập AFTA và WTO, điểu này đem lại không ít những cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ và khốc liệt hơn rất nhiều trong việc giữ vững, mở rộng và phát triển ở thị trường trong nước và nước ngoài của doanh nghiệp. Cơ hội thị trường lớn hơn nhưng cạnh tranh lại khốc liệt hơn, “ Nếu bạn muốn cạnh tranh được, bạn nên tập trung vào cách hiểu về giá trị của chính thị trường” (trích trong cuốn tư duy lại tương lai do Rowan Gibson biên tập), dưới mắt thị trường, giá trị của sản phẩm không phải do nỗ lực và chi phí mà bạn bỏ vào việc sản xuất sản phẩm tạo ra. Giá trị của một sản phẩm là từ những lợi ích mà khách hàng nghĩ rằng sản phẩm đó đem lại cho họ. Một doanh nghiệp muốn cạnh tranh được thì phải tạo ra được nhiều hơn giá trị khi khách hàng tiêu dùng của sản phẩm mình so với sản phẩm của đối thủ cho khách hàng. Thương hiệu góp phần làm nên điều đó cho doanh nghiệp, thương hiệu tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, vì thế việc xây dựng một thương hiệu mạnh là đòi hỏi cấp bách cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 • 44
PHƯƠNG PHÁP GIÃN ĐỒ VEC TƠ

PHƯƠNG PHÁP GIÃN ĐỒ VEC TƠ

Mở đầu: Trong cỏc tài liệu hiện cú, đa số cỏc tỏc giả thường dựng phương phỏp vộc tơ buộc và ớt quan tõm đến phương phỏp vộc tơ trượt. Trong bài viết này chỳng tụi sẽ trỡnh bày phương phỏp vộc-tơ trượt với những ưu thế vượt trội khi giải cỏc bài toỏn điện xoay chiều RLC nối tiếp khú.
 • 5
PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VÉC TƠ

PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VÉC TƠ

Mở đầu: Trong cỏc tài liệu hiện cú, đa số cỏc tỏc giả thƣờng dựng phƣơng phỏp vộc tơ buộc và ớt quan tõm đến phƣơng phỏp vộc tơ trƣợt. Trong bài viết này chỳng tụi sẽ trỡnh bày phƣơng phỏp vộc-tơ trƣợt với những ƣu thế vƣợt trội khi giải cỏc bài toỏn điện xoay chiều RLC nối tiếp khú. PHƢƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ TRƢỢT
 • 4
PHƯƠNG PHÁP VÉC-TƠ TRƯỢT DOCX

PHƯƠNG PHÁP VÉC-TƠ TRƯỢT DOCX

Mở đầu: Trong cỏc tài liệu hiện cú, đa số cỏc tỏc giả thường dựng phương phỏp vộc tơ buộc và ớt quan tõm đến phương phỏp vộc tơ trượt. Trong bài viết này chỳng tụi sẽ trỡnh bày phương phỏp vộc-tơ trượt với những ưu thế vượt trội khi giải cỏc bài toỏn điện xoay chiều RLC nối tiếp khú.
 • 5
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK NÔNG

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK NÔNG

2.2. Tình hình phát triển của DNNVV tại Đăk Nông và ảnh hưởng của nó ñến hoạt ñộng tín dụng Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần và triển khai Luật Doanh nghiệp, DNNVV tỉnh Đắk Nông ñang phát triển nhanh chóng. Các DNNVV giữ vị trí ngày càng quan trọng, ñóng góp ñáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Nông, ñiều này ñược thể hiện trong bảng 2.5.
 • 24
SANG KIEN KINH NGHIEM 2011

SANG KIEN KINH NGHIEM 2011

2. Thực trạng của vấn đề - Đối với chơng trình toán THPT phần giải phơng trình vô tỷ là một phần toán khó đòi hỏi học sinh phải t duy nhạy bén và có kỹ năng giải bài tập linh hoạt. Mà ở đây phần lớn các em thờng rất ngại làm những bài tập dạng này lý do là biến đổi nó phức tạp và việc tìm ra đợc phơng pháp giải tổng quát là không có, tùy vào dạng toán mà có các phơng pháp giải khác nhau.Cho nên khi đa ra các bài tập liên quan đến phơng trình dạng này phần lớn các em không làm đợc hoặc có làm đợc nhng đáp số lại sai.Do vậy để giúp các em giải quyết tốt phần bài tập này tôi nghĩ cần phải đa ra một hệ thống bài tập và các phơng pháp giải cơ bản trong phạm vi kiến thức toán các em đã đợc học. Do vậy tụi làm đề tài : '' Rốn luyện giải toỏn cho học sinh thụng qua bài toỏn giải phương trỡnh nhờ hệ phương trỡnh '' dành cho học sinh cuối cấp chuẩn bị cho thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng. Với sáng kiến này tôi hy vọng góp phần nhỏ bé và phơng pháp giải bài tập toán , giúp các em có đợc một số kỹ năng, kỹ xảo khi làm bài tập.
 • 21
CLOSING THE GAP THE LINK BETWEEN PROJECT MANAGEMENT AND PERFORMANCE

CLOSING THE GAP THE LINK BETWEEN PROJECT MANAGEMENT AND PERFORMANCE

Tỏc giả đó đưa ra một số giải phỏp đẩy mạnh hoạt động marketing của Cụng ty cổ phần du lịch – Khỏch sạn Sơn La đối với một số vấn đề sau: TRANG 14 * Giải phỏp đối với hoạt động sản phẩm [r]
 • 27
Đẩy mạnh hoạt động marketing tại Công ty cổ phần du lịch – Khách sạn Sơn La

Đẩy mạnh hoạt động marketing tại Công ty cổ phần du lịch – Khách sạn Sơn La

4.3. Một số kiến nghị 4.3.1. Kiến nghị đối với Chớnh phủ éể phỏt triển nguồn nhõn lực, đỏp ứng yờu cầu phỏt triển du lịch trong giai đoạn mới, ngành du lịch nờn phối hợp cỏc ban, ngành liờn quan triển khai thực hiện một số giải phỏp. Trước mắt cần hoàn thiện hệ thống chớnh sỏch, cơ chế quản lý và hỗ trợ phỏt triển nguồn nhõn lực du lịch, bao gồm xõy dựng, ban hành và bổ sung cỏc văn bản quy phạm phỏp luật, quy định về đào tạo du lịch liờn quan trực tiếp đến cơ sở đào tạo, hỡnh thức đào tạo du lịch, đội ngũ giảng viờn, đào tạo viờn, xó hội húa đào tạo, hợp tỏc quốc tế, tuyển dụng và sử dụng lao động du lịch…Ngành cũng cần xõy dựng, ban hành tiờu chuẩn chức danh quản lý và nghiệp vụ làm cơ sở cho việc đào tạo và sử dụng nhõn lực phự hợp với yờu cầu phỏt triển du lịch và yờu cầu của quỏ trỡnh hội nhập quốc tế, nghiờn cứu ỏp dụng cơ chế quản lý, kiện toàn và tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý phỏt triển nguồn nhõn lực từ trung ương đến địa phương, trong đú chỳ ý cả năng lực của đội ngũ quản lý và phương tiện, cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ quản lý.
 • 122
 PHƯƠNG PHỎP

PHƯƠNG PHỎP

e) Mục tiờu và tỏc dụng của từng bài tập như thế nào? - Nghiờn cứu sỏch tham khảo, sỏch giỏo viờn kỹ sau đú tập trung xõy dựng nội dung tiết luyện tập và phương phỏp luyện tập. → Mặc dự ở trờn tụi đó núi về cỏch chọn hệ thống bài tập luyện song một lần nữa tụi xin được nhắc lại về việc làm đầy khú khăn này:
 • 15
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẮC HÀ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẮC HÀ

3.2 Đề xuất và kiến nghị - Đề nghị Sở giỏo dục và cỏc Ban ngành liờn quan tạo điều kiện về cơ sở vật chất để trường THPT số 1 Bắc Hà cú đầy đủ phũng học chức năng.. - Để nõng cao hiệu quả giảng dạy và học tập mụn Húa đề nghị Sở Giỏo dục và cỏc Ban ngành liờn quan tạo điều kiện để mỗi trường THPT cú một cỏn bộ phụ trỏch phũng thớ nghiệm cú đầy đủ chuyờn mụn để giỏo viờn và học sinh cú điều kiện thực hiện thớ nghiệm được nhiều và tốt hơn. Trờn đõy là một số kinh nghiệm về hướng dẫn học sinh giải bài tập theo phương phỏp bảo toàn nguyờn tố . Tụi rất mong được sự đúng gúp của đồng nghiệp
 • 21
SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DẠNG TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DẠNG TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Sau khi ỏp dụng những biện phỏp và phương phỏp hướng dẫn học sinh giải toỏn _“Tỡm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đú”_ đó nờu ở trờn vào thực tiễn dạy học tụi thấy học sinh tiếp[r]
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: bien phap quan ly va nang cao hieu qua sư dụng von của doanh nghiepđề tài lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp filescẩm nang quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo quản lý hiệu quảchức năng quản lý nền kinh tế của nhà nướckỹ năng quản lý hiệu quả công việccẩm nang quản lý hiệu quả ebooksách các kỹ năng quản lý hiệu quảcác kỹ năng quản lý hiệu quảcẩm nang quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trìnhsách cẩm nang quản lý hiệu quảquản lý hiệu suất làm việc của nhân viênbiện pháp quản lý tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường thpt thị xã chí linh tỉnh hải dươngcẩm nang quản lý hiệu quả quản lý sự thay đổiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP