0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Môi trường >

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ CỦA HÌNH XỬ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

... NƯỚC CỦA BÙN Hình 4.3 Ảnh hưởng loại kiềm nồng khả ly tâm bùn độ 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.3 MƠ HÌNH PHÂN HỦY BÙN BẰNG NaOH  Mơ hình biến đổi lượng thiết kế phương trình (1) để miêu tả trình xử ... NỘI DUNG HIỆU QUẢ CỦA MƠ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM TĨM TẮT GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT LUẬN VIỆT NAM THUẬT NGỮ  WAS: ... phân hủy kỵ khí  Xử bùn kiềm giải phóng nước bơng bùn cấu trúc tế bào, mà thực với trình tách nước thơng thường 2 GiỚI THIỆU  Xử bùn kiềm phụ thuộc vào hòa tan cấu trúc bùn thành tế bào...
 • 22
 • 198
 • 0
HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

HIỆU QUẢ CỦA HÌNH XỬ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

... NỘI DUNG HIỆU QUẢ CỦA MƠ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM TĨM TẮT GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT LUẬN VIỆT NAM THUẬT NGỮ  WAS: ... NƯỚC CỦA BÙN Hình 4.3 Ảnh hưởng loại kiềm nồng độ khả ly tâm bùn 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.3 MƠ HÌNH PHÂN HỦY BÙN BẰNG NaOH  Mơ hình biến đổi lượng thiết kế phương trình (1) để miêu tả trình xử ... phân hủy kỵ khí  Xử bùn kiềm giải phóng nước bùn cấu trúc tế bào, mà thực với q trình tách nước thơng thường 2 GiỚI THIỆU  Xử bùn kiềm phụ thuộc vào hòa tan cấu trúc bơng bùn thành tế bào...
 • 22
 • 233
 • 1
HIỆU QUẢ VÀ MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

HIỆU QUẢ HÌNH XỬ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

... cấp hiểu rõ xử bùn kiềm thiết lập mơ hình thử nghiệm để mơ tả q trình 2 Phương pháp Mẫu bùn thu thập từ đầu bể hiếu khí bể nén bùn nhà máy xử nước thải đô thị đầy đủ quy địa phương ... dễ bay (VSS) 9,630 mg/L Để phân tích ảnh hưởng nồng độ bùn xử kiềm, nồng độ bùn điều chỉnh thông qua di chuyển thêm bùn thu Xử bùn kiềm thực mẻ phản ứng hỗn hợp 2,0 L, đặt cốc nước (THZ95, ... bùn 3.2 Thay đổi khả khử nước bùn Trong trình xử bùn kiềm, thay đổi bơng bùn phản ánh khả khử nước gián tiếp bùn, bao gồm CST, V5phút, độ ẩm tương đối bánh bùn ly tâm, độ đục sau ly tâm (Hình...
 • 13
 • 256
 • 0
THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ VÀ MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ HÌNH XỬ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

... loại bùn thải III Mơ hình xử bùn thải kiềm Giới thiệu  WAS sản phẩm phụ trình xử nước thải, chiếm khoảng 0,5-1% tổng lượng nước thải  Xử bùn kiềm: Phương pháp tiền xử lý, phá vỡ bùn ... m trình xử NaOH với liều lượng cao nên khả lọc bùn xử thấp Liều lượng cao gây nên tái kết tủa bùn , tăng trọng lượng bánh bùn nhiều hơn, bất lợi cho q trình xử 3.3 Mơ hình phân hủy bùn ... tan bùn, giải phóng nước bên  Thiết bị đơn giản, dễ hoạt động hiệu cao  Xử bùn kiềm • Phụ thuộc vào tan rã phá hủy cấu trúc bơng bùn thành tế bào gốc hydroxy • Các EPS giữ bùn hạt với để hình...
 • 24
 • 274
 • 1
HIỆU QUẢ VÀ MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

HIỆU QUẢ HÌNH XỬ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

... cấp hiểu rõ xử bùn kiềm thiết lập mơ hình thử nghiệm để mơ tả q trình 2 Phương pháp Mẫu bùn thu thập từ đầu bể hiếu khí bể nén bùn nhà máy xử nước thải đô thị đầy đủ quy địa phương ... dễ bay (VSS) 9,630 mg/L Để phân tích ảnh hưởng nồng độ bùn xử kiềm, nồng độ bùn điều chỉnh thông qua di chuyển thêm bùn thu Xử bùn kiềm thực mẻ phản ứng hỗn hợp 2,0 L, đặt cốc nước (THZ95, ... bùn 3.2 Thay đổi khả khử nước bùn Trong trình xử bùn kiềm, thay đổi bơng bùn phản ánh khả khử nước gián tiếp bùn, bao gồm CST, V5phút, độ ẩm tương đối bánh bùn ly tâm, độ đục sau ly tâm (Hình...
 • 13
 • 239
 • 1
HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN THẢI BẰNG KIỀM

HIỆU QUẢ CỦA HÌNH XỬ BÙN THẢI BẰNG KIỀM

... NƯỚC CỦA BÙN 3.3 MƠ HÌNH PHÂN HỦY BÙN BẰNG NaOH .8 KẾT LUẬN .10 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ BÙN THẢI Ở VIỆT NAM 11 5.1 Bùn nhà máy xử nước thải sinh hoạt .11 5.2 Bùn ... nước bùn Mặc dù hạt mịn tái tạo thành bơng bùn xử NaOH liều cao, số lượng chúng tăng so với không xử mẫu bùn giá trị d 10 tăng từ 15.77 µm đến 11.87 µm Vì khả lọc bùn xử xấu bùn không xử ... hiệu cao Xử bùn kiềm phá vỡ bơng bùn tế bào, giải phóng chất hữu bên thúc đẩy trình thủy phân bùn cải thiện hiệu suất phân hủy kỵ khí Bên cạnh đó, xử bùn kiềm giải phóng nước bùn cấu trúc...
 • 15
 • 160
 • 0
HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN THẢI BẰNG KIỀM

HIỆU QUẢ CỦA HÌNH XỬ BÙN THẢI BẰNG KIỀM

... NƯỚC CỦA BÙN 3.3 MƠ HÌNH PHÂN HỦY BÙN BẰNG NaOH .8 KẾT LUẬN .10 HIỆN TRẠNG XỬ LÝ BÙN THẢI Ở VIỆT NAM 11 5.1 Bùn nhà máy xử nước thải sinh hoạt .11 5.2 Bùn ... nước bùn Mặc dù hạt mịn tái tạo thành bơng bùn xử NaOH liều cao, số lượng chúng tăng so với không xử mẫu bùn giá trị d 10 tăng từ 15.77 µm đến 11.87 µm Vì khả lọc bùn xử xấu bùn không xử ... hiệu cao Xử bùn kiềm phá vỡ bơng bùn tế bào, giải phóng chất hữu bên thúc đẩy trình thủy phân bùn cải thiện hiệu suất phân hủy kỵ khí Bên cạnh đó, xử bùn kiềm giải phóng nước bùn cấu trúc...
 • 15
 • 212
 • 1
BÁO CÁO HIỆU QUẢ VÀ MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN THẢI BẰNG KIỀM

BÁO CÁO HIỆU QUẢ HÌNH XỬ BÙN THẢI BẰNG KIỀM

... định” xử sinh học hiếu khí, kỵ khí, làm phân hữu (phát sinh nhiễm mùi)  Tình trạng khó khăn phân loại bùn thải III Mơ hình xử bùn thải kiềm Giới thiệu  WAS sản phẩm phụ trình xử nước thải, ... lượng nước thải Xử bùn kiềm: Phương pháp tiền xử lý, phá vỡ bùn tế bào, giải phóng chất hữu → hòa tan bùn, giải phóng nước bên  Thiết bị đơn giản, dễ hoạt động hiệu cao  Xử bùn kiềm • ... Phân hủy bùn  Re-flocculated: Tái kết  Mức độ phân hủy bùn: DDCOD = (SCOD-SCOD0)/(TCOD-SCOD0) Mục lục I Tổng quan bùn thải II Hiện trạng bùn thải Việt Nam III Mơ hình xử bùn thải kiềm IV...
 • 24
 • 234
 • 1
Đánh giá hiệu quả của mô hình thực hiện xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại quận Tây Hồ

Đánh giá hiệu quả của hình thực hiện xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn tại quận Tây Hồ

... 1: hội hố cơng tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn Chương 2: Hiện trạng thực hình hội hố cơng tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn địa bàn quận Tây Hồ Chương 3: Đánh giá ... hiệu hình hội hố cơng tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn địa bàn quận Tây Hồ, đề xuất giải pháp kiến nghị CHƯƠNG 1: XÃ HỘI HỐ CƠNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ... nghiệp mình: ‘ Đánh giá hiệu hình thực hội hố cơng tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn quận Tây Hồ. ’’ Sau đề xuất giải pháp nâng cao hiệu cho việc thực hình quận Tây Hồ 2.Mục tiêu...
 • 81
 • 1,479
 • 13
Ảnh hưởng của một số biện pháp xử lý nước trước khi nuôi đến hiệu quả của mô hình nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamei) ở quảng ninh luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của một số biện pháp xử nước trước khi nuôi đến hiệu quả của hình nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamei) ở quảng ninh luận văn tốt nghiệp đại học

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC TRƯỚC KHI NUÔI ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA MƠ HÌNH NI CƠNG NGHIỆP TƠM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... nghiệm: Ảnh hưởng số biện pháp xử nước trước nuôi đến hiệu hình ni cơng nghiệp tơm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) Quảng Ninh Phương pháp AO A6 Theo dõi yếu tố môi trường Phương pháp AO ... tỷ lệ sống phương pháp xử nước trực tiếp ao nuôi đạt cao 3/ Các phương pháp xử nước khác ảnh hưởng đến tăng trưởng tôm nuôi, phương pháp xử nước trực tiếp ao ni tơm ni tăng trưởng tốt...
 • 76
 • 729
 • 1
Luận văn: Đánh giá hiệu quả của mô hình thực hiện xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại quận Tây Hồ pdf

Luận văn: Đánh giá hiệu quả của hình thực hiện xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn tại quận Tây Hồ pdf

... công tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn địa bàn quận Tây Hồ Chương 3: Đánh giá hiệu hình hội hố cơng tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn địa bàn quận Tây Hồ, đề xuất giải ... nghiệp mình: ‘ Đánh giá hiệu hình thực hội hố cơng tác thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn quận Tây Hồ. ’’ Sau đề xuất giải pháp nâng cao hiệu cho việc thực hình quận Tây Hồ 2.Mục tiêu ... thể: Đánh giá hiệu hình hội hoá quản rác thải địa bàn quận Tây Hồ mặt hiệu kinh tế, hiệu quản lý, hiệu môi trường, hiệu hội 73 Bước đầu đưa giải pháp để cải thiện nâng cao hiệu thực...
 • 85
 • 742
 • 1
Đánh giá hiệu quả của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây trong xử lý nước thải sinh hoạt tại khu ký túc xá k  đại học thái nguyên

Đánh giá hiệu quả của hình bãi lọc ngầm trồng cây trong xử nước thải sinh hoạt tại khu ký túc xá k đại học thái nguyên

... nội dung sau: - Hiện trạng nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K - Đại học Thái Nguyên - Đánh giá hiệu xử nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K hình bãi lọc ngầm trồng dong 3.4 Phƣơng pháp nghiên ... Đánh giá hiệu xử nước thải sinh hoạt khu k túc K Đại học Thái Ngun mơ hình bãi lọc ngầm trồng cây 1.2 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu trạng sử dụng nƣớc nguồn nƣớc thải sinh hoạt khu k ... cứu: Đánh giá hiệu xử nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K hình bãi lọc ngầm trồng dong 3.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Tại Khu k túc K- Đại học Thái nguyên - Thời...
 • 55
 • 734
 • 0
Đánh giá hiệu quả của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây trong xử lý nước thải sinh hoạt tại khu ký túc xá k  đại học thái nguyên

Đánh giá hiệu quả của hình bãi lọc ngầm trồng cây trong xử nước thải sinh hoạt tại khu ký túc xá k đại học thái nguyên

... nội dung sau: - Hiện trạng nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K - Đại học Thái Nguyên - Đánh giá hiệu xử nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K hình bãi lọc ngầm trồng dong 3.4 Phƣơng pháp nghiên ... Đánh giá hiệu xử nước thải sinh hoạt khu k túc K Đại học Thái Ngun mơ hình bãi lọc ngầm trồng cây 1.2 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu trạng sử dụng nƣớc nguồn nƣớc thải sinh hoạt khu k ... cứu: Đánh giá hiệu xử nƣớc thải sinh hoạt khu k túc K hình bãi lọc ngầm trồng dong 3.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Tại Khu k túc K- Đại học Thái nguyên - Thời...
 • 55
 • 568
 • 0
Đánh giá hiệu quả của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây trong xử lý nước thải sinh hoạt tại khu ký túc xá K Đại học Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiệu quả của hình bãi lọc ngầm trồng cây trong xử nước thải sinh hoạt tại khu ký túc xá K Đại học Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

... i k túc K k t qu x sau ngày 29 B ng 4.3 Các thành ph n ô nhi m có n c th i k túc K k t qu x sau ngày 36 iii 23 Hình 4.1: K t qu phân tích n c th i sinh ho t khu KTX ... khu k túc K -T hồn pháp tài mơi hành ng vi môi xây nhà máy, khu công giám sát môi thân công tác mơi lí hình Bên theo tiêu -T tình hình, tra, tra, giám sát xuyên, quan chuyên môn, sát môi ... ng n c th i sinh ho t theo th i gian t i khu k túc K - ih c Thái Nguyên Error! Bookmark not defined 4.2 29 4.2.1 K t qu x n c th i sinh ho t b ng mơ hình bãi l c ng m...
 • 55
 • 204
 • 0
Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của mô hình trong việc xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại thị trấn na hang huyện na hang tỉnh tuyên quang

Khảo sát tình hình sử dụng hầm ủ biogas và hiệu quả của hình trong việc xử chất thải chăn nuôi lợn quy hộ gia đình tại thị trấn na hang huyện na hang tỉnh tuyên quang

... tình hình chăn ni xử chất thải chăn ni hộ gia đình địa bàn thị trấn Na Hang - Đánh giá tình hình ứng dụng hầm biogas để xử chất thải chăn nuôi thị trấn Na Hang - Đánh giá hiệu mơi trường ... hình xử nước thải chăn ni phù hợp để ứng dụng vào xử nước thải chăn ni quy hộ gia đình Nhìn chung, việc quản chất thải chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn Nhu cầu sử dụng chất thải chăn ... quốc gia nước vệ sinh môi trường nơng thơn PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HẦM BIOGAS HỘ GIA ĐÌNH TẠI THỊ TRẤN NA HANG – HUYỆN NA HANG – TỈNH TUYÊN QUANG Người vấn: Hà Thị Thùy Thời gian...
 • 53
 • 393
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hiệu quả của mô hình quản lý tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nộiđánh giá hiệu quả của mô hình cấp nước liên xã tỉnh nam địnhhiệu quả của dự án xử lý nước thải tinh bột sắn kết hợp thu hồi khí mêtan tại nhà máy dakfacom tỉnh đăk lăksơ đồ của đơn vị xử lý bùn hoạt tínhnghiên cứu hiệu quả của mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án áp dụng cho dự án nạo vét hồ tây hà nộihieu qua cua mo hinh trong rau o go conghiệu quả của mô hình lúa cáđồ án đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải làng nghề tái chế nhựa thôn triều khúc xã tân triều huyện thanh trì hà nộđánh giá hiện trạng kĩ thuật và hiệu quả của mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng vac ở huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúchiệu quả của mô hình thu gom vận chuyển rác thải có sử dụng trạm trung chuyển đông ngạc của công ty môi trường đô thị hà nộiđánh giá hiệu quả của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng penaeus vannamei bằng nguồn nước tái sử dụng trong ao nuôi lót bạt tại hải lăng quảng trị luận văn tốt nghiệp đại họcgiải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình xây dựng nông thôn mớicấu trúc của mô hình xử lý biệt lệcác giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình trang trại trên địa bàn xã trung trạchđánh giá hiệu quả của mô hình quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn có đăng ký thương hiệu mã vạch của yên mỹBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ