0

xác định công thức hoá học của hợp chất gồm 50 về khối lượng của s và oxi

Hóa 8 trọn bộ (2015 2016)

Hóa 8 trọn bộ (2015 2016)

Hóa học

... phõn t s nguyờn t v - Nờu c ý ngha ca CTHH s nhúm nguyờn t S cõu S im T l % Tng s cõu Tng s cõu 2,6 S im1 S cõu S im 30% cõu 7.b(1/2) S im S cõu S im 40% cõu S im S cõu im= 40% S cõu S im 30% S cõu ... dựa vào tính chất chất nống chảy, nhiệt độ s i Làm thể để biết đợc tính chất chất Dùng hệ thống câu hỏi, thí nghiệm dẫn dắt để học - Tính chất hoá học: Khả sinh biết phơng pháp xác định tính chất ... xột b sung cho y ? ? Bài 4/31/SGK a nguyên tố hợp chất b P tử, liên kết với nhau, đ Chất GV Yờu cu HS t lm bi s c Đ Chất, nguyên tố hoá học Bi hc sinh tho lun nhúm gi hc sinh lờn d H .chất, p.tử,...
 • 193
 • 407
 • 0
Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ như những hoạt động bổ trợ để dạy từ vựng tiếng anh cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ giáo dục

Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ như những hoạt động bổ trợ để dạy từ vựng tiếng anh cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ giáo dục

Khoa học xã hội

... Guess, Thousand Dollars); Spelling games (Spelling Bee, Which Is Which?, Spy Code, Ghosts); Conversation games(Don't You Remember?, Rumor, Famous Couples, Cross Questions) ; Writing games (The Story ... (What 's the Words?) The last way to categorize types of games is on the basis of structures and grammatical points practiced There are such types as: Question Forms and Short Answers (I Spy, What 's ... ones However, it is quite difficult to decide which words in students’ stock of vocabulary are active and which ones are passive This varies from students to students and from lessons and lessons,...
 • 112
 • 2,060
 • 11
Đề tài: Tìm hiểu thực trạng sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích và điều chỉnh hành vi trong giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ở khu vực thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phú ppt

Đề tài: Tìm hiểu thực trạng sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích điều chỉnh hành vi trong giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ở khu vực thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phú ppt

Khoa học xã hội

... học sinh trách phạt mà ngược lại làm cho tập thể học sinh quan tâm đến học sinh nhiều Một s biện pháp trách phạt học sinh nhà trường nay: - Phê bình, nhắc nhở học sinh - Phê bình, nhắc nhở học ... hình thức trách phạt cho phù hợp Tuy nhiên hình thức đuổi học học sinh hạn chế áp dụng trường hợp để lại gây ảnh hưởng xấu đến tập thể Hình thức có nguy đẩy học sinh vào đường gây hậu xấu cho gia ... cao chất giáo dục trường tiểu học Trong s ba trường tiểu học trường tiểu học Liên Minh có s giáo viên Đại học Đại học chiếm 97,2% cao khu vực thành phố Ngoài trường tiểu học Đống Đa có s giáo...
 • 52
 • 1,516
 • 3
TÀI LIỆU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TẬP HUẤN BỢ T

TÀI LIỆU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TẬP HUẤN BỢ T

Văn học - Ngôn ngữ học

... Đánh giá lực ĐG mức độ đạt chuẩn ĐG mức độ lực HS Xác định nội dung KT, KN cần đạt (theo chủ đề, phân môn,…) Xác định lực cụ thể; tiêu chí, s Xác định cấp độ chuẩn theo nội dung tương ứng Mô tả ... lực s dụng tiếng Việt Năng lực s dụng ngoại ngữ Năng lực s dụng tiếng dân tộc NỘI DUNG 2: ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG VẬN DỤNG VNEN ĐG THEO CHUẨN ... kiến thức, kĩ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NĂNG LỰC • Gắn liền với cá nhân • Tổng hợp tri thức, kĩ năng, thái độ… giúp cá nhân thực thành công nhiệm vụ thực tế • Hướng tới hành động • Hướng tới thực tiễn s ng...
 • 17
 • 9,284
 • 39
tuyển chọn tổ hợp lúa lai hai dòng mới và đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng bố mẹ tại gia lâm, hànội

tuyển chọn tổ hợp lúa lai hai dòng mới đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng bố mẹ tại gia lâm, hànội

Nông - Lâm - Ngư

... mạ tổ hợp lúa lai hai dòng vụ Xuân 2014 Tên tổ hợp lai T165M13/NN1 Đ21/RA27 T1 1S/ R28 T1 2S/ R28 T1 1S/ R7 T1 2S/ R7 T1 0S/ R15 T1 1S/ R15 T1 2S/ R15 T 1S- 96BB/R15 T 1S- 96BB/R7 TH3-7 T1 0S/ R19 T1 1S/ R19 T1 2S/ R19 ... độ nhiễm s u bệnh, suất chất lượng tổ hợp lúa lai hai dòng vụ Xuân năm 2014 - Tuyển chọn tổ hợp lúa lai có suất cao, chất lượng có đặc điểm nông sinh học mong muốn - Đánh giá đặc điểm sinh trưởng ... 4.1.4 Một s đặc điểm nông sinh học tổ hợp lúa lai 42 4.1.5 Mức độ nhiễm s u bệnh hại tổ hợp lúa lai 45 4.1.6 Năng suất yếu tố cấu thành suất 47 4.1.7 Một s tiêu chất lượng gạo tổ hợp lúa lai...
 • 84
 • 348
 • 0
Thực trạng hoạt động quản lý việc dạy nghề cho học sinh các trường cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp

Thực trạng hoạt động quản lý việc dạy nghề cho học sinh các trường cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minh các giải pháp

Quản trị kinh doanh

... s liệu học viên học nghề năm học 2004 - 2005 thể bảng 2 Bảng 2 S liệu học viên học nghề năm học 2004– 2005 Tổng s học viên S người đủ điều kiện học S người học nghề kỹ S người học nghề ... người, s học viên đủ điều kiện học nghề (s c khỏe, trình độ học vấn, thời gian cai nghiện, tiêu chuẩn đạo đức.v.v…) chiếm tỷ lệ 46,87% Trong s học viên đủ điều kiện để học nghề, s học viên học ... nghề nghề thuật đơn giản S lượng Tỉ lệ S lượng 23.763 100% 11.138 Tỉ lệ 46, 87% S lượng Tỉ lệ S lượng Tỉ lệ 4.453 18,74% 6.685 28.13% Nhận xét bảng 2.2: Tổng s học viên 14 trường cai nghiện...
 • 104
 • 821
 • 1
KHAI THÁC VÀ TẬP LUYỆN CHO HỌC SINH CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG CHIẾM LĨNH TRI THỨC TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH Ở BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

KHAI THÁC TẬP LUYỆN CHO HỌC SINH CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG CHIẾM LĨNH TRI THỨC TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH Ở BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tiến sĩ

... tìm GTNN, GTLN của: P    2 sin  cos  cos  ; tiếp HS biết s sin  cos  cos   dụng biến đổi lượng giác để đưa tìm GTLN, GNNN biểu thức: P sin 2  cos 2  sin 2  cos 2  2 ; Từ ... mớigần Dạy học hợp tác đóng góp to lớn L X Vưgotxki vào Lí luận dạy học đại Cơ s tâm lí học phương thức dạy học hợp tác quy Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com ... đến thay đổi chất 1.5 Các cấp độ hoạt động chiếm lĩnh tri thức học sinh dạy học Để dẫn đến cấp độ HĐ chiếm lĩnh tri thức HS dạy học dựa vào sau: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com...
 • 251
 • 647
 • 7
Côn trùng là công cụ giáo dục môi trường cho học sinh các trường phổ thông

Côn trùng là công cụ giáo dục môi trường cho học sinh các trường phổ thông

Điện - Điện tử

... trường phổ thông, em học môn sinh học, côn trùng môi trường tự nhiên Những người nghiên cứu, bảo vệ thiên nhiên cần phối hợp với thầy cô việc mở rộng nâng cao kiến thức cho em học sinh, đồng thời ... loài côn trùng (trừ s loài gây hại cho thực vật) Vì việc giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo vệ loài côn trùng chắn thiếu, đặc biệt công tác giáo dục học sinh trường phổ thông ... đáng tiếc nhận thức xã hội, côn trùng chưa coi tài nguyên có giá trị rừng chúng lại chịu hậu nặng nề suy thoái sinh thái Nhiều loài côn trùng trở thành loài thực có nguy bị tiêu diệt So với nhiều...
 • 2
 • 602
 • 0
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh các trường trung học phổ thông vùng ven biển tỉnh quảng nam

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh các trường trung học phổ thông vùng ven biển tỉnh quảng nam

Sư phạm

... (huyện Điện Bàn) a Chất lượng giáo dục Chất lượng hạnh kiểm học sinh mức Khá, Tốt năm đạt từ 88% s học sinh trở lên, tỉ lệ bình quân năm 90,2 % Bên cạnh đó, s lượng học sinh có học lực Khá, Giỏi ... tiểu học trung học Những chủ đề GDMT không lồng ghép vào môn học có liên quan đến môi trường Sinh học, Địa lý, Hoá học Kỹ thuật mà môn khác Giáo dục công dân, Đạo đức Văn học Nội dung kiến thức ... nâng cao chất lượng giáo dục d Tình hình s vật chất thiết bị dạy học Tổng s phòng học trường THPT vùng ven biển tỉnh Quảng Nam 98 phòng S lượng phòng học đảm bảo để triển khai dạy học 02 buổi/...
 • 26
 • 1,237
 • 6
Tập luyện cho học sinh các hoạt động trong dạy học nội dung đạo hàm và ứng dụng đạo hàm của hàm số ở các lớp cuối cấp THPT

Tập luyện cho học sinh các hoạt động trong dạy học nội dung đạo hàm ứng dụng đạo hàm của hàm số ở các lớp cuối cấp THPT

Khoa học xã hội

... việc học bậc học cao Có đến 70% học sinh học thuộc lòng giáo viên cho ghi định nghĩa SGK, khoảng 15% học sinh tự giác làm tập s ch tập s ch tham khảo, 65% học sinh làm tập dễ SGK, 15% học sinh ... Trình độ nhận thức học sinh Thực tiễn s phạm cho thấy, chất lượng đại trà học sinh yếu S học sinh tự tiếp thu giải toán không nhiều, hầu hết học sinh yếu kĩ kiến tạo kiến thức (yếu định hướng ... huống, là: học sinh không 25 thực yêu cầu mong muốn, học sinh giải sai, học sinh không trả lời câu hỏi, học sinh trả lời không theo dự kiến 1.2.3.2 Về thực trạng học môn Toán học sinh: *) Trình...
 • 115
 • 1,003
 • 1
Tập luyện cho học sinh các hoạt động trong dạy học nội dung đạo hàm và ứng dụng đạo hàm của hàm số ở các lớp cuối cấp THPT

Tập luyện cho học sinh các hoạt động trong dạy học nội dung đạo hàm ứng dụng đạo hàm của hàm số ở các lớp cuối cấp THPT

Khoa học tự nhiên

... việc học bậc học cao Có đến 70% học sinh học thuộc lòng giáo viên cho ghi định nghĩa SGK, khoảng 15% học sinh tự giác làm tập s ch tập s ch tham khảo, 65% học sinh làm tập dễ SGK, 15% học sinh ... Trình độ nhận thức học sinh Thực tiễn s phạm cho thấy, chất lượng đại trà học sinh yếu S học sinh tự tiếp thu giải toán không nhiều, hầu hết học sinh yếu kĩ kiến tạo kiến thức (yếu định hướng ... huống, là: học sinh không 25 thực yêu cầu mong muốn, học sinh giải sai, học sinh không trả lời câu hỏi, học sinh trả lời không theo dự kiến 1.2.3.2 Về thực trạng học môn Toán học sinh: *) Trình...
 • 115
 • 824
 • 1
Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THCS thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóa

Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THCS thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóa

Khoa học xã hội

... cho học sinh trờng THCS 3.2 Đối tợng nghiên cứu: Một s giải pháp quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh THCS Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Giả thuyết khoa học Chất lợng GDĐĐ cho học sinh THCS ... tuyển vào học THCS kể s học sinh ý thức yếu, học sinh h, cá biệt đợc vào học THCS TP Thanh Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, chất lợng đầu vào thấp vấn đề khó khăn mà cán quản lý cần dày công ... ĐĐ học sinh năm (2007 2010) STT Hành vi Năm học Năm học Năm học vi phạm ĐĐ 2007-2008 S Tỷ lệ 2008-2009 S HS Tỷ lệ 2009-2010 S HS Tỷ lệ HS % Vi Bỏ giờ, trốn học, chơi điện tử không kiểm soát...
 • 92
 • 623
 • 2
Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... hưởng lớn đến đạo đức học sinh Chất lượng đội ngũ CBGV định chất lượng đạo đức HS Đối với công tác GDĐĐ, chất lượng đội ngũ cán thể phẩm chất, đạo đức, lực công tác hiệu công tác CBGV Để hoàn ... ý thức, tự giáo dục lứa tuổi học sinh THPT Mặc dù đặc điểm tự ý thức phát triển mạnh mẽ học sinh THPT, tạo cho học sinh khả độc lập s ng tạo nhiều HS dễ mắc sai lầm nhận thức hành vi, dễ có suy ... [27, 22] - Quyết định s 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng năm 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc s a đổi, bổ sung s điều Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học s học sinh trung học phổ thông ban...
 • 127
 • 840
 • 3
Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện yên thành  tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện yên thành tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... lựa chọn môn học theo s thích hay theo định hớng chọ nghề nghiệp sau 1.4.1.3 S phát triển ý thức S phát triển ý thức đặc điểm bật phát triển nhân cách học sinh THPT với biểu sau: + Các em ... Minh, phẩm chất gơng đạo đức Ngời Từ đó, học sinh hiểu biết, học hỏi làm theo trình hoàn thiện nhân cách + Giáo dục niềm tin lý tởng s ng, lối s ng cho HS để em biết xác định đắn động học tập rèn ... cách HS Vì vậy, cần phải có phối hợp, thống nhà trờng, gia đình XH S phối hợp tạo môi trờng thuận lợi, s c mạnh tổng hợp để giáo dục ĐĐ học sinh có hiệu 1.5.3.4 Yếu tố tự giáo dục thân học sinh...
 • 77
 • 834
 • 6
Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh các trường tiểu học quận bình thạnh thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh các trường tiểu học quận bình thạnh thành phố hồ chí minh

Khoa học xã hội

... thêm sinh động, kích thích hứng thú học tập HS Hiệu suất đào tạo: Trong năm qua hiệu suất đào tạo bậc học tăng: năm học 2006-2007 Tiểu học 92.2% ; đến năm học 2010-2011 Tiểu học 98,7% Tỷ lệ học sinh ... cho học sinh tiểu học 31 Hoạt động NGLL bổ trợ cho dạy học lớp giúp HS mở rộng kiến thức, cập nhật thông tin, tạo hứng thú học tập, hiểu biết s u s c lịch s , truyền thống dân tộc từ khơi dậy HS ... thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học trung học s ” (Điều 27) Do đó, việc GDĐĐ cho HS việc làm cần thiết, quan trọng phải tiến hành lúc với việc dạy văn hoá nhằm trang bị cho HS kiến thức, ...
 • 79
 • 819
 • 1
Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT huyện kinh môn, tỉnh hải dương luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT huyện kinh môn, tỉnh hải dương luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

Khoa học xã hội

... gia vào công tác giáo dục đạo đức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xác lập s s lí luận s thực tiễn công tác giáo dục đạo đức học sinh ... cứu Một s biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đạo đức cho học sinh trường THPT huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương từ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh Giả thuyết khoa học Việc ... dục với s n xuất tảng s c lao động S c lao động xã hội, theo C Mác tồn nhân cách s ng người Giáo dục tạo nên s c mạnh chất người giáo dục coi phương thức tái s n xuất s c lao động xã hội S c lao...
 • 111
 • 3,193
 • 7
Một số giải pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông thị xã thái hòa, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông thị xã thái hòa, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... trờn s tip tc lm suy yu gia ỡnh, suy yu ng lc ca s nghip CNH, HH t nc [12] Thụng qua Hi Ph huynh HS (PHHS), nh trng ch ng tuyờn truyn, giỳp gia ỡnh nhn thc s u sc trỏch nhim, bn phn ca PHHS vic ... nghim, sng ca cỏ nhõn cha nhiu, HS trung hc ph thụng d dao ng hnh vi ca mỡnh * S hỡnh thnh th gii quan HS THPT l la tui quyt nh s hỡnh thnh ca th gii quan Ch s u tiờn ca s hỡnh thnh th gii quan l s ... cho HS l mt gii phỏp then cht hat ng GD cho HS Vỡ GD l s nghip ca ton dõn, cn huy ng sc mnh tng hp GD cho HS, ú l s phi hp cht ch gia gia ỡnh, nh trng v xó hi nht l a phng ni HS c trỳ, hc tp, sinh...
 • 114
 • 420
 • 1
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố thái bình  tỉnh thái bình luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố thái bình tỉnh thái bình luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... nhân dân HS Học sinh HSG Học sinh giỏi NGLL Ngoài lên lớp PCGDTH - CMC Phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ PHHS Phụ huynh học sinh QLGD Quản lý giáo dục THCS Trung học s THPT Trung học phổ ... trung học Ở cấp THCS tổng s 270 trường với 98.482 học sinh Huy động hết s học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6, 100% xã, phường đạt PCGDTHCS Có nhiều giải pháp tích cực để chống bỏ học Ở ... truyền s u rộng để nâng cao nhận thức học sinh giáo dục, rèn luyện đạo đức Qua khảo s t CBQL, giáo viên học sinh thấy ý thức thực nội quy học sinh chưa tốt như: nghỉ học, trốn tiết, lười học cũ,...
 • 86
 • 464
 • 1
Phát triển kĩ năng nghe, kể cho học sinh các lớp 1, 2, 3 qua phân môn kể chuyện

Phát triển kĩ năng nghe, kể cho học sinh các lớp 1, 2, 3 qua phân môn kể chuyện

Khoa học xã hội

... nảy sinh không đợc uốn nắn kịp thời 1.1.2.2.2 Đặc điểm phát triển nhận thức, lực học tập Trải qua năm học theo quy chế khoá, em học sinh lớp 2, tự xác định đợc kỷ luật học tập nh học giờ, học ... dung thích hợp với học sinh lớp - Kỹ nói: nói thành học sinh tập kể lại đoạn toàn câu chuyện giai đoạn học vần cha yêu cầu học sinh kể lại, với hình thức giáo viên đặt câu hỏi để học sinh tìm hiểu ... lớp giai đọc Học vần cha yêu cầu học sinh kể lại toàn câu chuyện mà giới hình thức giáo viên đặt câu hỏi để học sinh tìm hiểu, sau sang giai đoạn Luyện tập tổng hợp yêu cầu học sinh kể lại câu...
 • 82
 • 1,065
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008