0

bài tập xác định công thức hóa học lớp 8

Bài tập xác định công thức hóa học- HSG

Bài tập xác định công thức hóa học- HSG

Hóa học

... chấtrắn. Hoà tan toàn bộ chất rắn đó bằng dung dịch HCl thì thấy thoát ra 0,4 48 lít khí H2(đktc). Xác định công thức của oxit sắt. Biết số mol của 2 oxit trong hỗn hợp bằng nhau.Đáp số: Fe2O3.Có ... lợng của nó cótrong 24, 582 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl, thu đợc 2,24 lít H2 (đktc).HÃy xác định kim loại X, Y và Z.Gọi n là hóa trị của kim loại X. Theo đề bài ta có:Y = 1110X ... Ba(OH)2thấy tạo thành 27,58g kết tủa trắng. Cho toàn bộ lợng kim loại vừa thu đợc ở trên tác dụnghết với dung dịch HCl, thu đợc 2,352 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại M và công thức oxit của kim...
 • 7
 • 5,894
 • 154
Đề tài xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình hóa học lớp 9

Đề tài xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình hóa học lớp 9

Toán học

... tài: Xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình Hóa học lớp 9- Xác định công thức hóa học của một chất dựa theo phương trình hóa học. - Xác định công thức hóa học của ... dạng bài tập lập công thức hóa học và các kiến thức có liên quan để giải các bài tập này.a) Môn Hóa học lớp 9 đề cập đến nhiều dạng bài tập lập công thức hóa học: - Xác định công thức hóa học ... 315 Đề tài: Xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình Hóa học lớp 914 Đề tài: Xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình Hóa học lớp 9- Sách...
 • 16
 • 2,891
 • 6
Bai toan bien luan xac dinh cong thuc hoa hoc - cong thuc cau tao

Bai toan bien luan xac dinh cong thuc hoa hoc - cong thuc cau tao

Hóa học

... chuyển công thức nguyên thành công thức chứa nhóm chức cần xác định. Theo ph-ơng pháp này ta tách từ công thức nguyên một số các nguyên tử thích hợp làm thành nhóm định chức cần xác định. * ... trình phản ứng?ĐS: Bài 5: Cho hỗn hợp Z gồm 2 rợu có công thức CxH2x+ 2O và CyH2yO. xác định công thức phân tử 2 rợu biết x + y = 6 và x y1. xác định công thức cấu tạo 2 rợu và ... c.C4H9Cl2N d. C4H 8 Cl2O2 Bài 18: Một axit cacboxylic không làm mất màu dung dịch Brom có công thức là (C4H3O2)na. Tìm công thức phân tử. Viết công thức cấu tạo của axit trên?b....
 • 5
 • 1,196
 • 5
Bài tập xác định Công thức oxit kim loại

Bài tập xác định Công thức oxit kim loại

Hóa học

... Các bài toán liên quan đến kim loại và hợp chất quan trọng của kim loại .A. Bài tập về oxit. I. Tìm CT oxit dựa vào BTĐS . 1. Một oxit kim loại M , M chiếm 63,2 18 % theo khối lợng . Xác định ... đợc 2,24 lít NO ! ở đktc . Tính m và CM dd HNO3: A . 10, 08 g và 3,2M B. 10, 08 g và 2M C. Kết quả khác . D. không xác định 18. Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp Fe , FeO , Fe3O4 và ... gam D. 16 gam 5. Hoà tan 17, 28 gam Al bằng 500 gam dd HNO3 loÃng , vừa đủ thu đợc dd A và 2, 688 lít đktc khí X . Cô cạn A thu đợc 145,92 gam chất rắn a. Xác định CT X A. N2 B. N2O...
 • 11
 • 11,079
 • 44
BAI TAP XAC DINH CONG THUC HC HUU CO

BAI TAP XAC DINH CONG THUC HC HUU CO

Hóa học

... với hiđro bằng 37. Acó thể phù hợp với:a. Bốn công thức phân tử b. Hai công thức phân tửc. Một công thức phân tử đó là C4H10O d. Ba công thức phân tö ********** Haiquynh_pgdvx@yahoo.com.vn ... C2H4Câu 17: Cho chất A (CxHyNOz) có 18, 18% N về khối lợng. Công thức phân tử của A là:a. C2H7NO2b. C3H9NO2c. C4H9NO2d. C2H5NO2Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất A cần ... tỉ lệ thể tích tơng ứng là 4: 3. Biết MA < 200 đvC, hÃy tìm công thức phân tử của A?a. C7H 8 O4b. C 8 H12O5c. C 8 H12O4d. kết quả khácCâu 15: Đốt cháy 1 mol hợp chất hữu cơ...
 • 2
 • 2,149
 • 29
Bài tập xác định công thức phân tử

Bài tập xác định công thức phân tử

Hóa học

... làA. C3H 8 O3 B. C3H4O C. C3H 8 O2 D. C3H 8 O.Giải CxHyOz: 222.COH OnCH n== 3 8 xy=⇒ X: (C3H 8 )nOz có 8n ≤ 2.3n + 2⇒ n = 1. C3H 8 OzC3H 8 Oz ... (0,4.12 0 ,8) 0,116− +=: C : H ; O = 0,4 : 0 ,8 : 0,1 = 4 : 8 : 1 Công thức nguyên của ete: (C4H 8 O)n Vì ancol đơn chức nên ete thu đựơc cũng đơn chức nên n = 1vậy CTPT của ete: C4H 8 O. ... <29.3 =87 ⇒ n < 2 ,8 chọn n=2.Câu 2. Ancol no, đa chức mạch hở X có công thức thực nghiệm (CH3O)n. CTPT của X là:A. CH4O B. C3H 8 O3C. C2H6O2D. C4H12O4.ĐA: C Công thức...
 • 20
 • 14,015
 • 23
xác định công thức hóa học

xác định công thức hóa học

Hóa học

... trình toán học dựa vào các ẩn số theo cách đặt. - Bước 4: Giải phương trình toán học.  Một số gợi ý: CHUYÊN ĐỀ 4: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC Phương pháp 1: Xác định công thức hoá học dựa ... y = 4. Vậy công thức oxit là Fe3O4. Bài 12: Cho 4,48g một oxit của kim loại hoá trị tác dụng hết 7 ,84 g axit H2SO4. Xác định công thức của oxit trên. Đáp số: CaO Bài 13: Để ... đồng có công thức CuxOy và có mCu : mO = 4 : 1. Tìm công thức oxit. Đáp số: CuO Bài 6: Oxit của kim loại M. Tìm công thức của oxit trong 2 trường hợp sau: a) mM : mO = 9 : 8 b)...
 • 6
 • 1,369
 • 15
Bài tập xác định công thức kim loại

Bài tập xác định công thức kim loại

Công nghệ

... haiquynh.pgdvx@gmail.com BW 68& apos;44%?5HQQE.>3U60&3U8H"#V%GI4%MBG=L3$%#0'4Dg('(D +8; '3#LehU6'3#!U8+"'4 68 6+F8+8F+O 589 +8aB.C"0&3U'4 68& apos;;;5BG(QQCH"C>F%#C0W7(-)%D>&7CW*H@+:3#LehU 68 6+W%& %8+ 0A%.A%+&%&C%9+:;<='B."X!-LH"O-&%r%ZGT%UGKCCA>"O-&%#?3G70'(O-)%'*LN5+15HV3U6+WC ... H",-./%GNL5C.'(,-LN+:4F6+F 8+ , +O 9+PCâu 8: Lấy 2, 98 g hỗn hợp 3 kim loại đứng trớc hiđrô cho vào 200 ml dd HCl d. Sau phản ứnghoàn toàn cô cạn dd thu đợc 5 ,82 g chất rắn; Thể tích H2 đktc thoát ra là;A. 0,4 48 lít ... 9+aBAW35XU'4'YD'$e;5H"#%#&-)%'*+"'4%G6+ p, 8+ :V + 8 : 9+';<='B0"@E'4'Y6 8 ?'q';;U 8& quot;11"+pNL.)*@X#...
 • 4
 • 1,258
 • 18
Đề tài hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất

Đề tài hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất

Hóa học

... yIIIIIxOFe Công thức hoá học Fe2O3b) yIIIVxHC Công thức hoá học CH4c) yIIxClNa Công thức hoá học NaCl Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất 1005, 58 8216=z ... dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất MỤC LỤCI - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II - NỘI DUNG Dạng 1: Xác định công thức hoá học của chất khi biết hoá trị.Dạng 2: Xác định công thức hoá học ... :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất TÀI LIỆU THAM KHẢO- Sách giáo khoa hoá học lớp 8, 9 - Sách bài tập hoá học lớp 8, 9 - Chuẩn kiến thức và kỹ năng hoá học 9. (Tác...
 • 22
 • 3,272
 • 8
Phương pháp giải các bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ chương trình hóa học trung học phổ thông

Phương pháp giải các bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ chương trình hóa học trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... GIẢI CÁC BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ 1.1. Bài tập hóa họcbài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ 1.1.1. Tầm quan trọng của bài tập hoá họcBài tập hoá học giúp học sinh ... bài toán hóa học để giải bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ. 1.3.1. Phương pháp chung giải bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ Các bài toán Hoá học, trong đó có bài toán xác ... các bài toán xác định công thức hợp chất hữu cơ được dạy ở lớp TN. Giáo viên photo phần phương pháp chung giải các bài toán hóa học THPT và phần phương pháp giải bài toán xác định công thức...
 • 19
 • 3,631
 • 3
tiết 30(bai 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC

tiết 30(bai 21): TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC

Hóa học

... BÀI TẬP:Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong hợp chất sau:a. CO và CO2; b. Fe3O4 và Fe2O3; ... 28 (g)- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất:Trong 1 mol CO có: 1 mol nguyên tử C; 1 mol nguyên tử O - Thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất: %9,42 28 %10012% ... trăm các nguyên tố trong hợp chất:%5064%10032% ==xO%40 80 %10032% ==xSC1. - Tìm khối lượng mol của SO3:= 32 + (16 x 3)= 80 (g)- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1...
 • 6
 • 7,638
 • 50

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose