0

các bài tập về xác định công thức hóa học

Đề tài xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình hóa học lớp 9

Đề tài xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình hóa học lớp 9

Toán học

... tài: Xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình Hóa học lớp 9- Xác định công thức hóa học của một chất dựa theo phương trình hóa học. - Xác định công thức hóa học của ... ra các dạng bài tập lập công thức hóa họccác kiến thức có liên quan để giải các bài tập này.a) Môn Hóa học lớp 9 đề cập đến nhiều dạng bài tập lập công thức hóa học: - Xác định công thức ... 315 Đề tài: Xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình Hóa học lớp 914 Đề tài: Xác định công thức hóa học để giải các bài tập trong chương trình Hóa học lớp 9- Sách...
 • 16
 • 2,891
 • 6
Bài tập xác định công thức hóa học- HSG

Bài tập xác định công thức hóa học- HSG

Hóa học

... thu đợc đemhoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu đợc 1,344 lít khí H2. Các thể tích đo ở đktc. Xác định công thức của oxit kim loại.Đáp số: Fe2O3.Tỉ lệ nguyên tử khối của 3 kim loại ... dung dịch HCl d thì thu đợc 1,176 lít khí H2 (đktc). Xác định công thức của oxit kim loại.Giả sử gọi a là số mol của oxit MxOy. Các phơng trình phản ứng xảy ra:MxOy + yCO ot ... với dung dịch HCl, thu đợc 2,352 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại M và công thức oxit của kim loại đó.Giả sử oxit đà dùng là MxOy. Các phơng trình phản ứng:MxOy + yCO ot→ xM...
 • 7
 • 5,894
 • 154
Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p10 pot

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p10 pot

Cao đẳng - Đại học

... định của nhà máy, các phòng bảo quản hoa vv 1.2.2 ứng dụng trong công nghiệp hoá chất Trong công nghiệp hoá chất nh hoá lỏng các chất khí là sản phẩm của công nghiệp hoá học nh clo, amôniắc, ... hoá học nh clo, amôniắc, cacbonnic, sunfuarơ, các loại chất đốt, các khí sinh học vv Hoá lỏng và tách các chất khí từ không khí là một ngành công nghiệp hết sức quan trọng, có ý nghĩa vô ... và cả về mặt kết tinh vì các chất lỏng hoá hơi tạo thành các bọt khí nổi lên trên làm chất lỏng bị xáo động mạnh, hệ số toả nhiệt lớn. Trong công nghiệp lọc dầu theo phơng pháp Edeleanu các...
 • 5
 • 731
 • 0
Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p8 docx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p8 docx

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm, công nghiệp hoá chất, công nghiệp rợu, bia, sinh học, ®o l−êng tù ®éng, kü thuËt sÊy nhiÖt ®é thÊp, xây dựng, công nghiệp dầu mỏ, chế tạo vật liệu, dụng ... đa các thuộc tính tự nhiên của thực phẩm, giữ gìn đợc hơng vị, màu sắc, các vi lợng và dinh dỡng trong thực phẩm. 1.1.2 Các chế độ xử lý lạnh thực phẩm Thực phẩm trớc khi đợc đa vào các ... 1.1.1 Tác dụng của nhiệt độ thấp đối với thực phẩm Năm 1745 nhà bác học Nga Lômônôxốp trong một luận án nổi tiếng Bàn về nguyên nhân của nóng và lạnh đà cho rằng: Những quá trình sống và...
 • 5
 • 724
 • 1
Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p7 docx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p7 docx

Cao đẳng - Đại học

... t2 = t1- t2 4.2.2.2. Xác định diện tích bề mặt trao đổi nhiệt tkQF= (4-14) 4.3. BàI tập về bức xạ nhiệt và truyền nhiệt 119 Bài 4.1 Một thanh thép có nhiệt độ ... 120526,016,018,011111121qd=+=+= 11975100300100800.67,5.526,0q4421==; W/m2 Bài 4.3 Xác định tổn thất nhiệt do bức xạ từ bề mặt ống thép có đờng kính d = 70 mm, dài 3 m, nhiệt độ ... 1374 W . Bài 4.4 Hai hình hộp lập phơng có cạnh 5 cm và 20 cm bọc nhau, trao đổi nhiệt bức xạ, độ đen bề mặt hình hộp nằm trong 0,4, độ đen bề mặt hình hộp bọc ngoàI 0,5. Xác định độ đen...
 • 5
 • 671
 • 3
Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p6 potx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p6 potx

Cao đẳng - Đại học

... dòng không khí là 12 m/s. Xác định hệ số toả nhiệt trung bình của chùm ống. Lời giải Kích thớc xác định: d = 38.10-3 m, Nhiệt độ xác định: tf = 500 C0. Tra các thông số vật lý của ... 1. Bài 3.12 Không khí ở nhiệt độ 27 C0 có độ nhớt ®éng häc 16.10-6 m2/s, trao ®ỉi nhiƯt ®èi l−u tù nhiên với ống trụ nằm ngang đờng kính 80 mm với nhiệt độ bề mặt 67 . Xác định tiêu ... W/m2 (4-10) 2c1c21.1kα+λεδ+αε=; W/m2.K, c12qqε= 103 Bài 3.14 Xác định hệ số toả nhiệt và lợng hơi nhận đợc khi nớc sôi trên bề mặt có diện tích 5 m2. Biết...
 • 5
 • 622
 • 1
Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p5 pdf

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p5 pdf

Cao đẳng - Đại học

... - nhiệt độ bÃo hoà ứng với áp suất sôi; Trong các công thức trên, nhiệt độ xác định là tm = 0,5(tw + ts). 3.3 BàI tập về dẫn nhiệt Bài 3.1 Vách buồng sấy đợc xây bằng hai lớp gạch ... chảy dầu trong ống = 0,6m/s. Lời giải Kích thớc xác định : đờng kính trong d = 8.10-3 m. Nhiệt độ xác định: tf = 80 0C. Tra các thông số của dầu biến áp theo tf = 80 0C, ở bảng ... 105 0C: 100 Bài 3.9 Bao hơi của lò đặt nằm ngang có đờng kính d = 600 mm. Nhiệt độ mặt ngoài lớp bảo ôn tW = 60 0C, nhiệt độ không khí xung quanh tf = 40 0C. Xác định lợng nhiệt...
 • 5
 • 659
 • 1
Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p4 docx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p4 docx

Cao đẳng - Đại học

... 1,12 S2 – b−íc däc, S1 bớc ngang, Trong các công thức trên, Rè = 103 ữ 105. Kích thớc xác định là đờng kính ngoài. Nhiệt độ xác định là nhiệt độ trung bình của chất lỏng tf . ... - hệ sè táa nhiÖt, W/m2.K. HÖ sè táa nhiÖt α đợc xác định từ các phơng trình tiêu chuẩn. Các phơng trình tiêu chuẩn này đợc xác định từ thực nghiÖm. Nu = f(Re,Pr,Gr, . . . ) Trong đó: ... 25,0WƯfPrPr(5,0=0,25fff)PrGrNu (3-11) 94 Nhiệt độ xác định là nhiệt độ tf, kích thớc xác định với ống hoặc tấm đặt đứng là chiều cao h, với ống đặt nằm ngang là đờng...
 • 5
 • 672
 • 0
Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p3 pps

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p3 pps

Cao đẳng - Đại học

... Bài tập 2.13 Máy lạnh (hoặc bơm nhiệt) nhận nhiệt 800 kJ từ nguồn lạnh, thải 1000 kJ cho nguồn nóng. Xác định hệ số làm lạnh (hoặc hệ số bơm nhiệt ). 79Vậy hiệu suất nhiệt và công ... Bài tập 2.6 Chu trình Rankin thiết bị động lực hơi nớc có nhiệt độ và áp suất vào tuabin t1 = 500 0C, p1 = 100 bar, áp suất bình ngng p2 = 0,05 bar Xác định hiệu suất nhiệt và công ... 75,3700740500700iiii1241c=== Hệ số bơm nhiệt: = ε + 1 = 3,75 + 1 = 4,75. Bài tập 2.12 Máy lạnh toả nhiệt 1250 kJ cho nguồn nóng, tiêu tốn 250 kJ. Xác định hệ số làm lạnh. Lời giải Theo (2-6) hệ số bơm nhiệt...
 • 5
 • 1,098
 • 6
Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p2 pps

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p2 pps

Cao đẳng - Đại học

... 76 Bài tập 2.1 Xác định hiệu suất nhiệt của chu trình Carno thuận chiều khi biết nhiệt độ nguồn nóng t1 = 927 0C, nhiệt độ nguồn lạnh t2 = 270C. Xác ịnh hệ số làm lạnh ... 75,6)2733()27337(2733TTT212c=+++== Bài tập 2.2 Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích có tỷ số nén = 5, số mũ đoạn nhiệt k = 1,5. Xác định hiệu suất nhiệt của chu trình. Lời ... của chu trình. Lời giải Hiệu suất nhiệt của chu trình đợc xác định theo (2-9): %3,55553,05111115,11kct==== Bài tập 2.3 Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích có nhiệt...
 • 5
 • 706
 • 1
Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p1 pps

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p1 pps

Cao đẳng - Đại học

... = 100 m3/h = 100/3600 m3/s, 818pp12===π Giáo trình hướng dẫn ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt 43 W10.78,6)18(3600100.10.98,0.12,12,1N32,112,15mn== ... suất p2 = 5 bar. Xác định tốc độ tại của ra của ống và tốc độ tại tiết diện nhỏ nhất của ống, biết k = 0,55. Trả lời a) 2 = 837 m/s; b) ωk = 600 m/s; 1.13. BàI tập về quá trình nén ... ẩm Bài tập 1.60 Máy nén lý tởng mỗi giờ nén đợc 100 m3 không khí từ áp suất p1 = 1 at, nhiệt độ t1 = 27 0C đến áp suất p2 = 8 at theo quá trình đa biến với n = 1,2. Xác định công...
 • 5
 • 695
 • 1
Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p1 doc

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt p1 doc

Cao đẳng - Đại học

... m3/h = 100/3600 m3/s, 818pp12===π Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các bài tập về xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt 44 Lời giải Theo (1-103) ta có: ... ẩm Bài tập 1.60 Máy nén lý tởng mỗi giờ nén đợc 100 m3 không khí từ áp suất p1 = 1 at, nhiệt độ t1 = 27 0C đến áp suất p2 = 8 at theo quá trình đa biến với n = 1,2. Xác định công ... suất p2 = 5 bar. Xác định tốc độ tại của ra của ống và tốc độ tại tiết diện nhỏ nhất của ống, biết k = 0,55. Trả lời a) 2 = 837 m/s; b) ωk = 600 m/s; 1.13. BàI tập về quá trình nén...
 • 5
 • 780
 • 0
Bai toan bien luan xac dinh cong thuc hoa hoc - cong thuc cau tao

Bai toan bien luan xac dinh cong thuc hoa hoc - cong thuc cau tao

Hóa học

... chuyển công thức nguyên thành công thức chứa nhóm chức cần xác định. Theo ph-ơng pháp này ta tách từ công thức nguyên một số các nguyên tử thích hợp làm thành nhóm định chức cần xác định. * Về ... ứng?ĐS: Bài 5: Cho hỗn hợp Z gồm 2 rợu có công thức CxH2x+ 2O và CyH2yO. xác định công thức phân tử 2 rợu biết x + y = 6 và x y1. xác định công thức cấu tạo 2 rợu và viết các phản ... phân tử ,công thức cấu tạo Của hợp chất hữu cơNx:* Có những hợp chất hữu cơ chỉ biết đợc công thức nguyên, từ công thức nguyên này học sinh phải biện luận tìm ra công thức phân tử. Cách biện...
 • 5
 • 1,196
 • 5
xác định công thức hóa học

xác định công thức hóa học

Hóa học

... trình toán học dựa vào các ẩn số theo cách đặt. - Bước 4: Giải phương trình toán học.  Một số gợi ý: CHUYÊN ĐỀ 4: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC Phương pháp 1: Xác định công thức hoá học dựa ... nguyên tử. Bài tập áp dụng: Bài 1: Một oxit nitơ(A) có công thức NOx và có %N = 30,43%. Tìm công thức của (A). Đáp số: NO2 Bài 2: Một oxit sắt có %Fe = 72,41%. Tìm công thức của oxit. ... y = 4. Vậy công thức oxit là Fe3O4. Bài 12: Cho 4,48g một oxit của kim loại hoá trị tác dụng hết 7,84g axit H2SO4. Xác định công thức của oxit trên. Đáp số: CaO Bài 13: Để...
 • 6
 • 1,369
 • 15

Xem thêm