0

bien phap day học phep cong tru co nho lop 2

SKKN một số biện pháp dạy học phép tính nhân, chia môn toán cho học sinh yếu kém lớp 3

SKKN một số biện pháp dạy học phép tính nhân, chia môn toán cho học sinh yếu kém lớp 3

Toán học

... dẫn học sinh đặt tính 12 + Dẫn dắt cách chia + Số bị chia chục đơn vị + Số chia + Từ yêu cầu học sinh trình bày phép chia theo thuật toán thứ tự chia sau: 12 * 12 chia 2, viết 12 * nhân 12; ... 3) , NXB GD Phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học Giáo trình tâm lý học Tiểu học Giáo trình giáo dục học Tiểu học Chuyên đề giáo dục Tiểu hoc Phương pháp dạy học môn học lớp (tập 1) - Vũ Văn Dương, ... hiểu thực tế, thấy việc dạy học hai phép tính nhân, chia Trường Tiểu học thức sau: a Về dạy thực phép nhân 12 x = ? 24 x = ? Một số học sinh yếu đặt tính sau: 12 24 x x 36 48 Như vậy, em đặt...
 • 20
 • 4,318
 • 11
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÉP TÍNH NHÂN, CHIA – MÔN TOÁN CHO HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 3

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÉP TÍNH NHÂN, CHIA – MÔN TOÁN CHO HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 3

Giáo dục học

... học sinh đặt tính 12 + Dẫn dắt cách chia + Số bị chia chục đơn vị + Số chia + Từ yêu cầu học sinh trình bày phép chia theo thuật toán thứ tự chia sau: 12 * 12 chia 2, viết 12 * nhân 12; 12 ... 3) , NXB GD Phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học Giáo trình tâm lý học Tiểu học Giáo trình giáo dục học Tiểu học Chuyên đề giáo dục Tiểu hoc Phương pháp dạy học môn học lớp (tập 1) - Vũ Văn Dương, ... dẫn giáo viên dạy học Với yêu cầu đặt dạy học đến học sinh, học đôi với hành, học sinh thực hành, tập phong phú, đa dạng để phát huy tính tích cực học sinh Giáo viên phải nắm khả học sinh từ phân...
 • 16
 • 1,996
 • 1
Một số biện pháp dạy học phép nhân ở lớp 2

Một số biện pháp dạy học phép nhân ở lớp 2

Giáo dục học

... i ợ cá số 1, 2, 3, , 10 c - Yê cầu HS đọc thuộ c bả nhâ u ng n vừ a lập đ-ợ c Các hoạt độ ng học - 2HS lê bả bà cảlớ p n ng m i, m nhá o p 2cm x = 16cm 2kg x = 12kg 2cm x = 10cm 2kg x = kg - ... kt qu tng ng, t chc thi gia cỏc nhúm 2x5 5x5 10 25 21 21 36 3x7 5x2 4x9 * Vớ d 2: Bi sỏch giỏo khoa trang 95 - m thờm hai s ri vit s thớch hp vo ch trng: 14 20 Tụi s chuyn thnh chũ tri theo kiu ... c coi c ly ln 19 Hng dn hc sinh nm c im qui lut ca bng nhõn Chng hn vi bng nhõn tụi giỳp hc sinh xỏc nh 2x1 =2 - Cỏc tha s th nht: L khụng i (2) 2x2=4 - Cỏc tha s th hai: th t tng mt n v: 1, 2, ...
 • 31
 • 1,608
 • 6
sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học phép tính nhân, chia – môn Toán cho học sinh yếu kém lớp 3

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học phép tính nhân, chia – môn Toán cho học sinh yếu kém lớp 3

Giáo dục học

... học sinh đặt tính 12 + Dẫn dắt cách chia + Số bị chia chục đơn vị + Số chia + Từ yêu cầu học sinh trình bày phép chia theo thuật toán thứ tự chia sau: 12 * 12 chia 2, viết 12 * nhân 12; 12 ... 3) , NXB GD Phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học Giáo trình tâm lý học Tiểu học Giáo trình giáo dục học Tiểu học Chuyên đề giáo dục Tiểu hoc Phương pháp dạy học môn học lớp (tập 1) - Vũ Văn Dương, ... dẫn giáo viên dạy học Với yêu cầu đặt dạy học đến học sinh, học đôi với hành, học sinh thực hành, tập phong phú, đa dạng để phát huy tính tích cực học sinh Giáo viên phải nắm khả học sinh từ phân...
 • 16
 • 588
 • 0
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHO HỌC SINH LỚP 2 KHI DẠY CÁC PHÉP TÍNH CỘNG – TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

GIẢI PHÁP HỮU ÍCH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHO HỌC SINH LỚP 2 KHI DẠY CÁC PHÉP TÍNH CỘNGTRỪ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Báo cáo khoa học

... -2- - Việc kết hợp đồ dùng dạy tốn đồ dùng học tốn học sinh chưa hợp lý - Một số học sinh chưa quen với thao tác đồ dùng học tập nên thao tác chậm, chưa linh hoạt Tình hình học sinh Năm học 20 08 ... 04 + Hướng dẫn 2: Hướng dẫn học sinh lập bảng “ 12 trừ số” • Giáo viên tiếp tục yêu cầu học sinh sử dụng que tính để tìm kết phép trừ: 12 – =; 12 – =; ……… 12 – -5- • Chia nhóm cho học sinh tìm kết ... giáo viên hướng dẫn học sinh cho học sinh làm theo yêu cầu tập - Ví dụ 2: Khi dạy “ 12 trừ số: 12 – 8” + Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 12 – -4- • Giáo viên nêu tốn: 12 que tính bớt que tính...
 • 7
 • 957
 • 11
Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam

Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam

Sư phạm

... sinh 20 09 -20 10 20 10 -20 11 20 11 -20 12 20 12- 2013 20 13 -20 14 350 700 120 0 1900 28 50 Giỏi 44,6 44,6 39,4 46,3 47,7 Học lực (%) Khá TB Yếu 37 ,2 8,8 9 ,2 36,3 10 ,2 8,6 42, 4 10,6 7 ,2 39,5 7,4 6,5 39 ,2 7,7 6,1 ... 2. 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI VIET EDU 30 2. 2.1 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN 30 2. 2 .2 THỰC TRẠNG ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH 37 2. 2.3 THỰC TRẠNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 38 2. 2.5 ... DẠY HỌC TẠI VIET EDU 28 2. 1 VÀI NÉT VỀ VIET EDU 28 2. 1.1 LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN 28 1.1 .2 SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY 28 2. 1.3 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 29 1 .2. 4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 29 2. 1.5...
 • 120
 • 1,561
 • 4
Vận dụng một số biện pháp dạy học tích cực vào giờ đọc – hiểu tác phẩm “Tây tiến” của Quang Dũng ở lớp 12 (ban cơ bản)

Vận dụng một số biện pháp dạy học tích cực vào giờ đọc – hiểu tác phẩm “Tây tiến” của Quang Dũng ở lớp 12 (ban bản)

Khoa học xã hội

... học sinh học tập Thực tiễn hoạt động dạy học nhà trường thời gian qua cho thấy tác động lớn lao việc thay đổi quan điểm giáo dục: Đó bước chuyển biến từ lối dạy học cổ truyền lấy “thầy” làm trung ... vận dụng quan điểm dạy học tích cực lấy học sinh trung tâm nhằm phát huy tính động sáng tạo chủ thể người học học văn mang tới triển vọng khả quan Bước chuyển tình hình dạy học văn theo quan điểm ... tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học...
 • 16
 • 3,429
 • 23
Nghiên cứu mức độ tác động của bài tập thể dục cơ bản và bài tập thể dục thực dụng khi áp dụng các biện pháp dạy học mới tới thể chất sinh viên k47a khoa giáo dục thể chất trường đại học vinh

Nghiên cứu mức độ tác động của bài tập thể dục bản và bài tập thể dục thực dụng khi áp dụng các biện pháp dạy học mới tới thể chất sinh viên k47a khoa giáo dục thể chất trường đại học vinh

Khoa học xã hội

... 0,45 2, 09 5,98 0,31 2, 09 21 ,90 3,64 0,11 2, 09 6,53 163,81 6,46 0,45 2, 09 19,36 1,46 34,81 5,6 8, 82 2,09 30 ,27 2, 76 42, 81 4,44 7,95 2, 09 19,63 3,58 32, 72 4,33 7,71 2, 09 159,63 17, 72 217, 72 30,4 ... cao 5 ,20 85,54 4,80 5,00 0,46 4,34 158, 72 4,10 5,00 0,15 2, 20 49,18 5,15 53,63 4,03 5,00 2, 25 2, 20 83,09 2, 84 85,63 2, 33 5,00 2, 29 Nhóm 2, 20 158,45 Nhóm 2, 20 Đối Chứng (B) Nhóm Thực nghiệ m (A) ... chứng nghiệm 26 , 72 34,81 4,33 5,61 16,00 16,00 29 ,45 42, 81 5,98 4,44 20 ,00 10,00 21 ,90 32, 72 3,64 4,33 16,00 13,00 163,81 21 7, 72 6,46 30,43 3,00 13,00 Nữ nhóm Đối chứng (B): Chỉ số trung bình nằm...
 • 47
 • 1,484
 • 0
Dạy học phép cộng, phép trừ ở các lớp 1, 2 theo quan điểm toán học cao cấp

Dạy học phép cộng, phép trừ ở các lớp 1, 2 theo quan điểm toán học cao cấp

Khoa học tự nhiên

... 30 = 2, 36 = 1,53 Xi Ni Xi - X (Xi - X )2 Ni(Xi - X )2 -1, 42 2, 02 14,14 -0, 42 -0,18 1,44 0,58 0,34 3,06 1,58 2, 49 13, 32 2,58 6,66 12, 82 10 3,58 12, 66 44, 82 Nh vậy: n i ì (X i X) = 44, 82 = ... giá trị: Lớp thực nghiệm Xi 10 Ni 6 Xi - X -2, 38 -1,38 -0,38 0, 62 1, 62 2, 62 39 (Xi - X )2 5,66 1,90 0,14 0, 42 2, 62 6,86 Ni(Xi - X )2 22, 65 11,40 0,84 2, 94 13,1 19,68 Khoá luận tốt nghiệp Nh vậy: ... tập (trang 124 ) Điền số thích hợp vào ô trống 11 + +3 14 + +2 + +1 15 22 Khoá luận tốt nghiệp Đinh Thị Hiên Bài tập (trang 130) Nối (theo mẫu) 40+ 40 20 + 20 70 10+ 60 40 60 +20 30 +20 80 40 +30...
 • 45
 • 992
 • 0
Biện pháp dạy  học môn toán tại trường trung học cơ sở yên hoà, hà nội

Biện pháp dạy học môn toán tại trường trung học sở yên hoà, hà nội

Khoa học xã hội

... 41 35.7 20 17.9 32 0 25 50 67.8 20 7 .2 30 0 0 63 46.4 25 7 .2 12 0 0 30 57 .2 35 21 .4 35 7 .2 0 50 64.3 20 7 .2 24 0 40 67.8 18 25 18 7 .2 0 24 56.5 23 14.3 25 .2 2.4 2. 1 Tham gia hoạt động học tập ... Yên Hoà tháng năm 20 11) 2. 2 .2 Thực trạng hoạt động học học sinh 2. 2 .2. 1 Về mục đích động học tập Điều tra 100 học sinh mục đích học tập em, kết thu là: 2. 2 .2. 2 Về ý thức thái độ học tập hứng thú ... 50 25 53.5 50 46.4 56 .2 Đề quy định cụ thể việc soạn chuẩn bị tiết dạy Yếu Trung bình QL GV Rất yếu QL GV QL GV QL 7 .2 0 0 50 0 0 7 .2 32. 1 25 7 .2 25 7 .2 0 50 39 .2 25 7 .2 25 7 .2 0 62. 5 33 25 5.4...
 • 23
 • 539
 • 0
SKKN biện pháp dạy học sinh yếu kỹ năng làm toán dạng tìm số bị trừ và tìm số trừ  toán lớp 2

SKKN biện pháp dạy học sinh yếu kỹ năng làm toán dạng tìm số bị trừ và tìm số trừ toán lớp 2

Toán học

... = 21 40 – x = 27 x – 32 = 68 x = 40 – 27 x = 68 + 32 x = 13 x = 100 SKKN: BIỆN PHÁP DẠY HỌC SINH YẾU KỸ NĂNG LÀM TOÁN DẠNG TÌM SỐ BỊ TRỪ VÀ TÌM SỐ TRỪ - TOÁN LỚP Hơn nữa, lần đầu hay khó gọi học ... lớp Trong năm học 20 -20 , phân công dạy lớp 2A Trong phân môn Toán, dạy dạng toán “Tìm số bị trừ”, “Tìm số trừ” số học sinh gặp nhiều khó khăn Mặc dù giáo viên giảng kĩ, thêm vào học sinh luyện ... trừ x – = 18 x = 18 + x = 23 Ví dụ: 12 – x = x số ? (số trừ) 12 số ? (số bị trừ) số ? (hiệu) Học sinh nhắc lại quy tắc tìm số trừ (lấy số bị trừ trừ hiệu) 12 – x = x = 12 – x=6 Nếu hôm nay, giáo...
 • 28
 • 2,685
 • 13
SKKN BIỆN PHÁP DẠY HỌC SINH YẾU KỸ NĂNG LÀM TOÁN DẠNG TÌM SỐ BỊ TRỪ VÀ TÌM SỐ TRỪ - TOÁN LỚP 2

SKKN BIỆN PHÁP DẠY HỌC SINH YẾU KỸ NĂNG LÀM TOÁN DẠNG TÌM SỐ BỊ TRỪ VÀ TÌM SỐ TRỪ - TOÁN LỚP 2

Giáo dục học

... = 14 + x = 21 40 – x = 27 x – 32 = 68 x = 40 – 27 x = 68 + 32 x = 13 x = 100 Hơn nữa, lần đầu hay khó gọi học sinh giỏi làm trước, nêu cách thực hiện, sau gọi đến em trung bình khá, trung bình, ... Qua thời gian tìm hiểu lớp khối 2, biết lớp tình trạng học sinh làm toán “tìm số bị trừ” “tìm số trừ” nhầm lẫn lớp Trong năm học 20 -20 , phân công dạy lớp 2A Trong phân môn Toán, dạy dạng ... cực học sinh trình dạy học Trong luật giáo dục Việt Nam khẳng định phương pháp dạy học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh Để tích cực hoá hoạt động học tập học sinh,...
 • 10
 • 1,708
 • 12
Một số biện pháp khắc phục lỗi sai phổ biến khi dạy - học các nội dung có yếu tố hình học trong môn toán 3

Một số biện pháp khắc phục lỗi sai phổ biến khi dạy - học các nội dung yếu tố hình học trong môn toán 3

Giáo dục học

... chất lượng dạy học môn Toán lớp phụ trách Bảng thống kê kết học tập môn Toán lớp 3A năm học 20 10 -20 11 sau: THỜI ĐIỂM TS HS GIỎI KHÁ TB YẾU KHẢO SÁT 29 13 CUỐI KÌ I 29 12 CUỐI KÌ II 28 11 Đánh giá ... hình Toán học tương ứng đồng thời cho học sinh làm quen bước với ngôn ngữ hình học thông qua việc học tập mô tả hình lập luận - Đưa mô hình (bằng bìa hay đồ vật) hai loại hình hình họchọc sinh ... thực nhận thấy kết học tập học sinh phần nội dung hình học cải thiện đáng kể Cụ thể: - Các em khắc phục lỗi sai phổ biến nêu - Học sinh hứng thú học tập môn Toán, nội dung hình học Điều góp phần...
 • 15
 • 577
 • 3
Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học có hiệu quả các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp dạy học hiệu quả các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... năm học 20 12- 2013, trước áp dụng sáng kiến thu kết cụ thể sau: Tổng số học sinh khảo sát : 95 em Tổng số học sinh 95 Giỏi SL 15 TL % 15,8 Khá SL 19 Trung bình TL % 20 SL 33 TL % 34,7 Yếu SL 28 ... Khá Trung bình học sinh SL TL% SL TL% SL 95 29 30,5 26 27 ,4 40 TL% Yếu SL TL% 42, 1 Học sinh tiếp thu kiến thức tốt, biết vận dụng điều học để thực dạng tập luyện từ câu mang lại hiệu cao BÀI HỌC ... học sinh số kiến thức ngữ âm - tả tiếng, cấu tạo tiếng Cụ thể : Gồm 62 tiết học kỳ I 32 tiết học kỳ II bao gồm từ Việt, Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ phù hợp với chủ điểm học tập đơn vị học *Học...
 • 31
 • 873
 • 1
SKKN-Một số biện pháp dạy học tích cực, có hiệu quả phân môn tập làm văn ở lơp 3

SKKN-Một số biện pháp dạy học tích cực, hiệu quả phân môn tập làm văn ở lơp 3

Tư liệu khác

... năm học 20 07 – 20 08 vừa qua với biện pháp dạy học nêu trên, Học sinh ham mê học tập, tự tin, mạnh dạn trước đông người Học sinh lónh hội kiến thức nhanh Trình độ học sinh nâng cao Học sinh học ... dạy học * Trong dạy học tiểu học , sử dụng tranh ảnh đồ dùng dạy học cần thiết thiếu Chính tiết học , giáo viên cần chuẩn bò đầy đủ đồ dùng, nắm vững nội dung tranh, cách sử Năm học 20 08 - 20 09 ... chủ thời gian, học sinh thời gian lên tập thực hành thể tiết học Phần ba KẾT THÚC VẤN ĐỀ Kết luận Năm học 20 08 – 20 09 năm học thực nhiệm vụ “Xây dựng trừơng học thân thiện, học sinh tích cực”...
 • 8
 • 650
 • 3
Những biện pháp dạy học nhằm khắc phục những sai lầm khi giải bài toán vế bổ sung năng lượng trong dao động tắt dần để có dao động duy trì

Những biện pháp dạy học nhằm khắc phục những sai lầm khi giải bài toán vế bổ sung năng lượng trong dao động tắt dần để dao động duy trì

Tư liệu khác

... dài lắc chu kì : ∆S = lα 25 Năng lượng chu kì công lực cản mglα mglα 0 '2 − = Fms 4(lα ) 2 Suy ra: 12 mgl mg l 2 ∆α 2 = F l 4α = ∆E ⇒ ∆E = 2 2 25 = 0, 025 .9,8.0,9 922 ( 25 4π ) 180 = 4, 7.10−5 ... (7,0- 8,75 ) (9,0- 10 ) Lớp Sĩ số (0- 2, 75 ) SL % SL % SL % SL % SL % 12A4 50 23 46,0 25 50,0 4,0 48 2, 08 25 52, 0 21 43,7 2, 08 12 A3 5 98 1,0 49 50,0 46 46,9 2, 06 Tổng Trên kinh nghiệm thân rút ... là: α1 = 50 ; α = q 2 ; Vậy q4 = α5 α1 α = q 4α ; = α = q 2 ; α = q 8α Thế lúc ban đầu lắc E= mglα 12 Thế lúc bắt đầu chu kì dao động thứ lắc : E2 = mglα 22 = mglq α 12 Năng lượng tiêu hao...
 • 20
 • 450
 • 0
Phân tích thực trạng tiền lương và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện tại Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư hạ tầng trực thuộc Sở xây dựng Hải Phòng.doc

Phân tích thực trạng tiền lương và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện tại Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư hạ tầng trực thuộc Sở xây dựng Hải Phòng.doc

Quản trị kinh doanh

... 350.000 2, 92 1. 022 .000 Ngô Thanh Hơng Hành 350.000 2, 92 1. 022 .000 Nguyễn Bỉnh Ước Hành 350.000 2, 92 1. 022 .000 Vũ Văn Bạn Hành 350.000 2, 92 1. 022 .000 Trần Minh Tuấn Hành 350.000 2, 92 1. 022 .000 Phạm ... 2, 92 2, 92 4,54 2, 92 0,5 0,3 0,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 Tổng lĩnh 2. 383.500 2. 0 02. 000 2. 0 02. 000 1.757.000 1.071.000 1. 022 .000 1. 022 .000 1.659.000 1. 022 .000 1.659.000 33. 729 .500 Kí nhận II Cách tính lơng trả ... 350.000 2, 06 721 .000 Trần Văn Chảy Bảo vệ 350.000 1, 82 637.000 Nguyễn Văn Hồng Bảo vệ 350.000 Trang 28 1, 82 637.000 Tổng cộng B.lơng T.nhiệm 6,31 5, 42 5, 42 4, 82 3,06 2, 92 2, 92 4,54 2, 92 0,5 0,3...
 • 37
 • 948
 • 7
Một Số Biện Pháp Đẩy Mạnh Gia Công Xuất Khẩu Hàng May Mặc Tại Công Ty May Mỹ Hưng

Một Số Biện Pháp Đẩy Mạnh Gia Công Xuất Khẩu Hàng May Mặc Tại Công Ty May Mỹ Hưng

Kế toán

... cung cấp 31/ 12/ 20 02 2.150.315.190 2. 150.315.190 30/09 /20 03 1.700.455.000 1.700.455.000 dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp 960.890.830 1.189. 424 .360 475.147 .24 7 1 .22 5.307.753 ... trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo tinh thần Nghị định 64 /20 02/ NĐCP ngày 19/6 /20 02 Chính phủ; Thông t số 79 /20 2/TT-BTC ngày 12/ 9 /20 02 Bộ Tài hớng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp chuyển Doanh ... Cơng 21 Lớp Kiểm toán 43A Báo cáo thực tập tổng hợp nâng cao chất lợng dịch vụ, tổng lợi nhuận trớc thuế công ty năm 20 03 tháng đầu năm nhng tăng so với năm 20 02 201.538 .20 7 VND ( tăng 32% )...
 • 42
 • 425
 • 0
Một số biện pháp đẩy mạnh XK của Cty Cổ phần XNK Nam Hà Nội

Một số biện pháp đẩy mạnh XK của Cty Cổ phần XNK Nam Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... 677.085 39.5 62 2 32. 980 0 1.965 .24 0 26 4 .25 6 137.560 66. 720 400.568 22 0.145 445.560 20 .058 0 1.110.538 3 42. 289 22 .889.914 2. 275.5 32 38. 826 . 320 808.879 23 .976467 809.790 27 . 921 346 419. 128 33.156 .27 8 Qua ... 4850.190 1 520 .565 150.058 911.380 4.154.470 1.856 .25 0 1 .20 8.1 02 10 .21 5.850 5. 928 .21 3 4 02. 518 0 445.869 3 42. 3 32 1 .24 1.460 321 .069 447.170 83.040 320 .783 496.095 0 50 .22 2 124 .357 5 12. 640 95.374 2. 081.076 ... 2. 127 .695 2. 526 .745 147 .26 4 318 .24 4 803.873 1. 326 .548 Da trăn 754.880 121 .969 136.700 549.5 02 Dụng cụ thể thao 31.991 99.1 02 233.330 25 6,435 2. 308.939 709.809 2. 130.788 2. 876.785 38. 826 . 320 23 .976467...
 • 73
 • 379
 • 0

Xem thêm