0

Một số biện pháp dạy học phép nhân ở lớp 2

31 1,616 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:40

. Như vậy học sinh sẽ nắm chắc được nguyên tắc lập bảng. * Ví dụ: 2 x 2 = 2 + 2 = 4. như vậy 2 x 2 = 4. 2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6. như vậy 2 x 3 = 6. 2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8. như vậy 2 x 4 =. cơ sở phép cộng các số hạng bằng nhau tương ứng. Như vậy học sinh sẽ nắm chắc được nguyên tắc lập bảng. * Ví dụ: 2 x 2 = 2 + 2 = 4. như vậy 2 x 2 = 4. 2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6. như vậy 2 x. phép nhân. Trong quá trình luyện tập tôi sẽ giúp học sinh nắm chắc rằng: “Chỉ có các số hạng bằng nhau mới có thể chuyển phép cộng thành phép nhân . * Ví dụ: 2 +2 + 2 + 2 = 2 x 3 nhưng 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp dạy học phép nhân ở lớp 2, Một số biện pháp dạy học phép nhân ở lớp 2,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan