SKKN BIỆN PHÁP DẠY HỌC SINH YẾU KỸ NĂNG LÀM TOÁN DẠNG TÌM SỐ BỊ TRỪ VÀ TÌM SỐ TRỪ - TOÁN LỚP 2

10 1.7K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:53

. SKKN: BIỆN PHÁP DẠY HỌC SINH YẾU KỸ NĂNG LÀM TOÁN DẠNG TÌM SỐ BỊ TRỪ VÀ TÌM SỐ TRỪ - TOÁN LỚP 2 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Mục tiêu môn Toán lớp 2 ở Tiểu học là truyền. + 5 x = 23 Ví dụ: 12 – x = 6 x là số gì ? (số trừ) 12 là số gì ? (số bị trừ) 6 là số gì ? (hiệu) Học sinh nhắc lại quy tắc tìm số trừ (lấy số bị trừ trừ đi hiệu) 12 – x = 6 5 x = 12 – 6 x. khối 2, tôi được biết các lớp đó cũng có tình trạng học sinh làm toán tìm số bị trừ và tìm số trừ cũng có sự nhầm lẫn như lớp tôi. Trong năm học 20 -2 0 , tôi được phân công dạy lớp 2A. Trong

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan