0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nhận xột cụ thể

giáo án lớp 5 tuần 23

giáo án lớp 5 tuần 23

III - Nội dung và phơng pháP lên lớp: 1, phần mở đầu: 6-10 phút: - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học: 1-2 phút - Cả lớp chạy chậm thành 1 vòng tròn xung quanh sân tập : 1 phút - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối: 1-2 phút - Chơi trò chơi “Lăn bóng” : 1-2 phút
 • 25
DE KT VAN TIET 42 CO MA TRAN 20162017

DE KT VAN TIET 42 CO MA TRAN 20162017

_8.Trong những nhận xột sau đõy, nhận xột nào đỳng cho cả hai bài thơ Sụng nỳi nước Nam và_ _Phũ giỏ về kinh?_ A.. Thể hiện bản lĩnh, khớ phỏch của dõn tộc trong cuộc đấu tranh chống ngo[r]
 • 6
TUAN 25

TUAN 25

-Cho HS trả lời, nhận xột bổ sung -Gọi HS lờn bảng gọi tờn và chọn từng loại chi tiết theo bảng trong SGK -GV kiểm tra-Nhận xột *HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành -GV cho HS đọc phần ghi nhớ để toà[r]
 • 23
GA LOP 3 TUAN 30

GA LOP 3 TUAN 30

- Giỏo viờn nhận xột bài viết trờn bảng lớp của - Giỏo viờn nhận xột bài viết trờn bảng lớp của học sinh và nờu: học sinh và nờu: => Chỳng ta điền dấu hai chấm vào tất cả cỏc ụ => Chỳng [r]
 • 21
CHUẨN KIẾN THỨC HÓA 10 NÂNG CAO

CHUẨN KIẾN THỨC HÓA 10 NÂNG CAO

- Dự đoỏn được chiều chuyển dịch cõn bằng hoỏ học trong những điều kiện cụ thể. - Vận dụng được cỏc yếu tố ảnh hưởng đến cõn bằng hoỏ học, đề xuất cỏch tăng hiệu suất phản ứng trong trường hợp cụ thể. Giải được bài tập: Tớnh hằng số cõn bằng K ở nhiệt độ nhất định của phản ứng thuận nghịch biết nồng độ cỏc chất ở trạng thỏi cõn bằng và ngược lại, bài tập khỏc cú nội dung liờn quan.
 • 27
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO POT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO POT

- Thớ nghiệm 1: Quan sỏt được màu vàng lục, cú mựi xốc của khớ clo, giấy màu chuyển thành khụng màu. - Thớ nghiệm 2: Quan sỏt, so sỏnh hiện tượng, rỳt ra nhận xột khi : + Cho nước clo vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch NaBr và NaI. + Cho nước brom vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch NaCl và NaI. + Cho nước iot vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch NaCl và NaBr. - Thớ nghiệm 3: Quan sỏt sự đổi màu của hồ tinh bột khi cú nước iot. HS giải thớch được hiện tượng và viết cỏc PTHH, rỳt ra nhận xột. HS ghi kết quả vào bản tường trỡnh thớ nghiệm.
 • 27
Giáo án lớp 3 tuần 1-20

Giáo án lớp 3 tuần 1-20

- Cỏc em hóy quan sỏt vào hỡnh 26_Sgk. Và cho biết để tạo một mẫu ụtụ mới, người ta làm gỡ? - Nhận xột và kết luận: Để tạo mẫu mới ụtụ, người ta cú thể vẽ cỏc bộ phận và lắp ghộp chỳng thành chiếc xe trờn mỏy tớnh. Mẫu cuối cựng người ta cũng kiểm tra bằng mỏy tớnh.
 • 43
giao an tuan 11- CKTKN cuc hay

giao an tuan 11- CKTKN cuc hay

- Dựa vào tranh minh họa gợi ý dưới mỗi tranh và cỏc cõu hỏi gợi ý của giỏo viờn kể lại được từng đoạn và toàn bộ cõu chuyện. Biết thể hiện lời kể tự nhiờn và phối hợp được với lời kể với nột mặt , điệu bộ . Biết thay đổi giọng kể cho phự hợp với từng nhõn vật trong nội dung của truyện . Biết theo dừi lời kể của bạn và nhận xột đỏnh giỏ lời kể của bạn .
 • 24
GIÁO ÁN 12 CƠ BẢN CHƯƠNG I

GIÁO ÁN 12 CƠ BẢN CHƯƠNG I

H1 Nờu mối liờn hệ giữa tồn tại cực trị và dấu của đạo hàm? + Cho HS nhận xột và GV chớnh xỏc hoỏ kiến thức, từ đú dẫn dắt đến nội dung định lớ 1 SGK. + Dựng phương phỏp vấn đỏp cựng với HS giải vd2 như SGK. + Cho HS nghiờn cứu vd3 rồi lờn bảng trỡnh bày.
 • 43
GIAO AN TUAN 9 LOP 2

GIAO AN TUAN 9 LOP 2

- Cho HS bốc thăm cỏc tờn bài tập đọc, học thuộc lũng ở tuần 6 Nhận xột b/ ễn luyện cỏch núi lời cảm ơn, xin lỗi.. - Cho đọc yờu cầu - Cho thực hiện theo nhúm cặp Nhận xột.[r]
 • 20
HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

* Nhận xột : Hai vật giống nhau, được cọ xỏt như nhau thỡ mang điện tớch cựng loại và khi được đặt gần nhau thỡ chỳng đẩy nhau.. * Nhận xột: Thanh nhựa sẫm màu và thanh thủy tinh khi đượ[r]
 • 21
TUAN_20__2___1__44ED26AAD4

TUAN_20__2___1__44ED26AAD4

-HS DỰA VÀO GỢI Ý NÚI THÀNH ĐOẠN VĂN, VIẾT VÀO VỞ NHỎP, SAU ĐÚ NÚI CHO BẠN nghe- Nhận xột lẫn nhau - Giỏo viờn gọi vài học sinh chia sẻ bài làm trước lớp?. - Gọi học sinh khỏc nhận xột đ[r]
 • 28
SINH 8 T13-T18 ( đ )

SINH 8 T13-T18 ( đ )

Máu từ tâm thất trái -> theo động mạch chủ-> Mao mạch phần trên và phần dới cơ thể ( diễn ra TĐC, trao đổi khí nhận CO 2 -> thành máu đỏ tơi) -> theo tĩnh mạch chủ trên và dới -> tâm nhĩ phải Câu : Khi truyền máu cần tuân thủ những nguyên tắc gì ? ( 2đ)
 • 23
VẬT LÝ 7 HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

VẬT LÝ 7 HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

Thí nghiệm 1: ( hỡnh 18.1 và hỡnh 18.2 SGK). Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tớch. * Nhận xột : Hai vật giống nhau, được cọ xỏt như nhau thỡ mang điện tớch c ựng loại và khi được đặt gần nhau thỡ chỳng đẩy nhau.
 • 21
GIÁN ÁN GAL5 T19

GIÁN ÁN GAL5 T19

đến đồng bào khụng?" - Tổ chức thi đọc diễn cảm 3. Củng cố, dặn dũ - Hớng dẫn để HS nêu nội dung bài. - Nhận xột tiết học, biểu dương - Chuẩn bị dựng hoạt cảnh - Đọc trước màn 2 của vở kịch
 • 22
NGOC VAD TUAN 29

NGOC VAD TUAN 29

-Nờu những tiờu chuẩn đỏnh giỏ sản phẩm theo mục III SGK -Cho 1 số nhúm đỏnh giỏ -GV nhận xột đỏnh giỏ của HS *Củng cố-Dặn dũ: -Nhận xột tinh thần thỏi độ và kết quả học tập của HS -Chuẩ[r]
 • 33
GIÁO ÁN 5 TUẦN 29 CKTKN ĐỦ CÁC MÔN

GIÁO ÁN 5 TUẦN 29 CKTKN ĐỦ CÁC MÔN

- Cho HS trỡnh bày kết quả Nhận xột + chốt lại kết quả đỳng - HS trỡnh bày - Lớp nhận xột - GV đưa bảng phụ đó viết sẵn ghi nhớ về cỏch viết hoa tờn cỏc huõn chương, danh hiệu, giải thưở[r]
 • 20
GIAO AN LOP GHEP 45 TUAN 3

GIAO AN LOP GHEP 45 TUAN 3

BÀI MỚI: _* HOẠT ĐỘNG 1:_ *QUAN SỎT TRANH VÀ NHẬN XỘT - HS quan sỏt tranh vẽ của cỏc lớp trước và nhận xột về cỏc bộ phận của con vật, hỡnh ảnh, bố cục, cỏch tụ màu - HS làm việctheo nhú[r]
 • 63
LOP 3

LOP 3

7, 8, 9 và chỉ rừ việc làm cú lợi và cú hại đối với cơ quan thần kinh, đại diện nhúm nờu trước lớp, cỏc nhúm theo dừi nhận xột - Giỏo viờn nhận xột kết luận TRANG 11 _MỤC TIỜU: HỌC SINH [r]
 • 118
GIAO AN DAI SO 12 CB

GIAO AN DAI SO 12 CB

Biết tớnh được diện tớch một số hỡnh phẳng,thể tớch một số khối nhờ tớch phõn 3.Về thỏi độ: Rốn luyện cho học sinh tớnh cẩn thận chớnh xỏc và thúi quen kiểm ta lại bài của học sinh Biết qui lạ về quen , biết nhận xột đỏnh giỏ bài làm của bạn
 • 135
TUẦN 26 L2 CKT

TUẦN 26 L2 CKT

-Lắng nghe nhận xột và ghi điểm. TIẾT 2: 3. Hướng dẫn học sinh tỡm hiểu bài: - Gọi HS đọc đoạn 1 và 2 của bài. - Yờu cầu lớp đọc thầm trả lời cõu hỏi : - Tụm Càng đang làm gỡ ở dưới đỏy sụng?
 • 17
Hướng dẫn soạn Giáo án lớp 5 Tổng hợp - Tuần 7

Hướng dẫn soạn Giáo án lớp 5 Tổng hợp - Tuần 7

Chọn một số bài vẽ và cựng cả lớp nhận xột về cỏch chọn nội dung, cỏch sắp xếp hỡnh ảnh, cỏch vẽ hỡnh, màu sắc. Yêu cầu các nhóm trao đổi, nhận xét và xếp loại... GV tổng kết và nhận xột[r]
 • 47
BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HỆ CAO HỌC NEU

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HỆ CAO HỌC NEU

b. Tớnh điểm, xếp hạng tớn dụng đối với một doanh nghiệp (tự lựa chọn) hiện đang niờm yết trờn sàn HoSE hoặc HaSTC, biết cỏc chỉ tiờu phi tài chớnh ở mức độ trung bỡnh. c. Nhận xột về phương phỏp tớnh điểm của NHTM đú trờn cỏc giỏc độ: khả năng ỏp dụng tại Việt nam, mức độ chớnh xỏc so với cỏc phương phỏp tớnh điểm hiện đang được ỏp dụng tại cỏc NHTM/tổ chức xếp hạng trờn thế giới.
 • 19
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 46: . LUYỆN TẬP PDF

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 46: . LUYỆN TẬP PDF

Theo dừi nhận xột cho điểm học sinh Một học sinh lờn bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.. Nhận xột, bổ sung lời giải của bạn.[r]
 • 6
GIÁO GIAO DUC CONG DAN LOP 10 PDF

GIÁO GIAO DUC CONG DAN LOP 10 PDF

HS: Trả lời. GV: Nhận xột, cho điểm Giới thiệu bài mới. GV: Giới thiệu nội dung cần nghiờn cứu trong tiết dạy: Trong đời sống tỡnh cảm của mỗi cỏ nhõn tỡnh yờu giữ vị trớ đặc biệt quan trọng. Nú gúp phần điều chỉnh hành vi và làm bộc lộ phẩm chất đạo đức của con người. Tỡnh yờu cú nội dung rất rộng, trong phạm vi bài này chỉ nghiờn cứu tỡnh yờu nam – nữ (Tỡnh yờu lứa đụi). Để hiểu rừ vấn đề này chỳng ta tỡm hiểu nội dung bài học.
 • 112
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 HKI(CKTKN)

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 HKI(CKTKN)

- Gọi vài nhúm hỏt tốt biểu diễn trước lớp kết hợp vận động phụ họa. (hoặc gừ đệm theo phỏch). - Mở nhạc cho HS hỏt lại bài hỏt ĐT 1 lần . - Nhận xột tiết học, khen những em hỏt thuộc bài hỏt, hỏt kết hợp cỏc động tỏc phụ họa , thỏi độ tớch cực khi học hỏt; nhắc nhở những em chưa thực hiện đỳng cỏc yờu cầu trong tiết học cần cố gắng hơn ở cỏc tiết học sau.
 • 41
TUAN 25 LOP 3 2 BUOI

TUAN 25 LOP 3 2 BUOI

- Yờu cầu cỏc nhúm thảo luận để lập bài toỏn dựa vào túm tắt rồi giải bài toỏn đú. - Mời đại diện cỏc nhúm dỏn bài giải lờn bảng, đọc phần trỡnh bày của nhúm mỡnh. - Nhận xột chốt lại lời giải đỳng.
 • 29
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VAN - ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VAN - ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY

I.1.2.4 NHẬN XỘT CHỌN PHƯƠNG PHỎP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ Qua những phõn tớch cụ thể 3 phương phỏp điều chỉnh tốc độ trờn ta thấy mỗi phương phỏp điều chỉnh đều cú những ưu nhược điểm riờng ph[r]
 • 67
TOAN D.DUC TUAN 34

TOAN D.DUC TUAN 34

-Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 3 - Gọi học sinh nờu bài tập trong sỏch -Mời một em lờn bảng giải bài.. -Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờ[r]
 • 22
LOP 3 TUAN 31  GDBVMT Q TIÊU

LOP 3 TUAN 31 GDBVMT Q TIÊU

a) Giới thiệu bài: -Hụm nay chỳng ta cựng tỡm hiểu về phộp chia số cú 5 chữ số với số cú 1 chữ số . 1. Hướng dẫn phộp chia 37648 : 4 . - Giỏo viờn ghi lờn bảng phộp chia : 6369 : 3 = ? -Giỏo viờn nờu vấn đề . -Gọi học sinh đứng tại chỗ thực hiện phộp chia và nờu cỏch chia chẳng hạn .Ta thực hiện mỗi lần chia đều thực hiện chia – nhõn – trừ giỏo viờn ghi bảng như sỏch giỏo khoa. b) Luyện tập: - Bài 1: Gọi học sinh nờu bài tập trong sỏch . -Ghi bảng lần lượt từng phộp tớnh -Yờu cầu học sinh nờu lại cỏch tớnh chia . -Yờu cầu học sinh thực hiện vào vở - Mời 3 em lờn bảng tớnh . -Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 2 - Gọi học sinh nờu bài tập trong sỏch giỏo khoa . -Ghi túm tắt đề lờn bảng . -Yờu cầu cả lớp tớnh vào vở . -Mời một học sinh lờn bảng giải bài -Yờu cầu lớp đổi chộo vở và chữa bài . -Gọi học sinh khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ Bài 3 - Ghi từng phộp tớnh lờn bảng . -Yờu cầu học sinh nờu cỏch tớnh . -Yờu cầu cả lớp thực hiện vào vở -Mời hai em lờn bảng tớnh kết quả -Gọi 2 em khỏc nhận xột bài bạn -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ d) Củng cố - Dặn dũ: *Nhận xột đỏnh giỏ tiết học –Dặn về nhà học và làm bài tập . -Hai em lờn bảng chữa bài tập số 4 . -Lớp theo dừi nhận xột bài bạn . *Lớp theo dừi giỏo viờn giới thiệu -Vài học sinh nhắc lại tựa bài. - Học sinh nờu cỏch đặt tớnh và tớnh : 37648 4
 • 26
TUAN 32 CKT KN

TUAN 32 CKT KN

-Gọi 2 em đọc lại 2 cõu văn trước lớp . -Yờu cầu lớp quan sỏt nhận xột bài bạn . d) Củng cố - Dặn dũ: -Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học -Nhắc nhớ trỡnh bày sỏch vở sạch đẹp.
 • 22
GA L5 - TUAN 18 - CKTKN - BVMT (MÙI)

GA L5 - TUAN 18 - CKTKN - BVMT (MÙI)

- Giỏo dục HS cú ý thức phấn đấu liờn tục vươn lờn; tinh thần phờ và tự phờ. II. NHẬN XẫT CHUNG: 1. Nhận định tỡnh hỡnh chung của lớp - Nề nếp : Tuần qua lớp đó thực hiện tốt nề nếp đi học đỳng giờ, thực hiện tốt cỏc nề nếp do trường lớp đề ra.
 • 24
GALOP3 T32 33 43 35 CKT BVMT

GALOP3 T32 33 43 35 CKT BVMT

B/ Tổng kết năm học -Giỏo viờn nhận xột tỡnh hỡnh của lớp trong tuần về : hạnh kiểm , học tập, cỏc mặt khỏc. 1/ Hạnh kiểm:Đa số cỏc em ngoan , lễ phộp với thầy cụ và người lớn tuổi, cú tinh thần đoàn kết với bạn bố trong lớp . 2/ Học tập : Cỏc em cú ý thức trong học tập , học và làm bài đầy đủ khi đến lớp , cú tinh thần tự giỏc trong thảo luận nhúm và cú nhiều sỏng kiến trong quỏ trỡnh học tập. Bờn cạnh đú cũn một số em tiếp thu bài cũn chậm nờn kết quả học tập cũn hạn chế , cỏc em cần rốn luyện thờm kiến thức vào 3 thỏng nghỉ hố. 3. Cỏc cụng tỏc khỏc :
 • 122
Tài liệu GIAOAN HHCB11 HKII(HAY)(2010-2011)

Tài liệu GIAOAN HHCB11 HKII(HAY)(2010-2011)

2) Kỹ năng : - Biết cỏch cm hai mp vuụng gúc . - Áp dụng làm bài toỏn cụ thể . 3) Thỏi độ : Cẩn thận trong tớnh toỏn và trỡnh bày . Qua bài học HS biết được toỏn học cú ứng dụng trong thực tiễn
 • 23
GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 31(CKTKN)

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 31(CKTKN)

Nhận xột + chốt lại kết quả đỳng * Những từ ngữ chỉ phẩm chất khỏc của người phụ nữ VN: chăm chỉ, cần cự, nhõn hậu, độ lượng, biết quan tõm đến mọi người, ... HĐ 2: Cho HS làm BT2:* HSKT: Biết đọc cỏc cõu tục ngữ ở BT2
 • 31
nuoc (tiet 1)

nuoc (tiet 1)

TRANG 6 NHẬN XỘT VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ : EM HÓY NHẬN XỘT THỚ NGHIỆM VÀ GHI KẾT QUẢ THU ĐƯỢC THEO NỘI DUNG SAU: ** CHO ĐỒNG VÀO NƯỚC CÚ HIỆN TƯỢNG GỠ XẢY RA KHỤNG?. ** CHO NA VÀO NƯỚC CÚ HI[r]
 • 27
GIAO AN LOP 5 TUAN 31CKTKN

GIAO AN LOP 5 TUAN 31CKTKN

Nhận xột + chốt lại kết quả đỳng 3.CỦNG CỐ, DẶN DŨ : 1-2’ Nhận xột tiết học- Tuyờn dương Dặn HS hiểu đỳng và ghi nhớ những từ ngữ, tục ngữ vừa được cung cấp qua tiết - Nhắc lại cỏc cõu t[r]
 • 31
giao an lop 3 tuan 12

giao an lop 3 tuan 12

- Mời 1 vài em nối tiếp nhau thi núi . - Giỏo viờn lắng nghe và nhận xột. Bài tập 2 : - Gọi 1 em đọc yờu cầu bài tập. - Nhắc học sinh cú thể dựa vào cỏc cõu hỏi gợi ý trờn bảng và những điều đó núi để viết thành đoạn văn ngắn từ (5 - 7 cõu ).
 • 26
GIAO AN DAY NGAY 2 BUOI TUAN 11LOP B

GIAO AN DAY NGAY 2 BUOI TUAN 11LOP B

TỔNG KẾT TUẦN QUA - Cỏc tổ trưởng nhận xột ưu khuyết điểm của tổ viờn - Lớp trưởng nhận xột từng mặt -Nờu gương tốt trong học tập - Giỏo viờn tổng kết _+ ƯU ĐIỂM:_ - Đa số đi học đỳng gi[r]
 • 22
THAO GIANG LOP 8 - NUOC

THAO GIANG LOP 8 - NUOC

TRANG 5 NHẬN XỘT VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ : EM HÓY NHẬN XỘT THỚ NGHIỆM VÀ GHI KẾT QUẢ THU ĐƯỢC THEO NỘI DUNG SAU: ** CHO ĐỒNG VÀO NƯỚC CÚ HIỆN TƯỢNG GỠ XẢY RA KHỤNG?. ** CHO NA VÀO NƯỚC CÚ HI[r]
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty xây dựng hùng sơnkế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và thương mai hoàng sơncơ sở lý luân kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắpcác kết luận và đề xuất về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình trong công ty cổ phần xây dựng và thương mại diên hồngcơ sở lý luận về kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình trong các doanh nghiệp xây lắpđặc điểm yêu cầu quản lý nhiệm vụ của kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP