0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

giáo án sinh học 11 bài 14 thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

giáo án sinh học 11 bài 14 thực hành phát hiện hấp thực vật

... Kiểm tra cũ: không kiểm tra cũ Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, nhóm thực hành thí nghiệm vệ sinh phòng học Vào mới: a Mở bài: Giáo viên nêu nội quy phòng thí nghiệm yêu cầu thực hành, hướng ... HS đọc sách giáo khoa để xác định mục tiêu đặt câu hỏi cách tiến hành thí nghiệm b Tiến trình dạy học: Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Nội dung thực hành Thí nghiệm 1: Phát hấp qua thải ... 2: Phát hấp qua hút O2 * GV phân dụng cụ hoá chất cho nhóm học sinh (đã để sẵn bàn nhóm) * GV chuẩn bị phương tiện dụng cụ thí nghiệm HS ghi lại bước thực * GV vừa hướng dẫn thao tác, vừa thực...
 • 5
 • 14,471
 • 46
GIÁO ÁN SINH HỌC 11 BÀI 33 THỰC HÀNH XEM PHIM MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VÂT

GIÁO ÁN SINH HỌC 11 BÀI 33 THỰC HÀNH XEM PHIM MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VÂT

... số nhị phân 1001 0 011 A kết sau đây? A 110 0 B 110 1 C 111 0 D 111 1 22 1.5.1.2 Số 35 hệ thập phân lựa chọn sau đây? A 00100010 B 00100 011 C 00100001 D 00100000 23 1.5.1.3 24 1.5.2.1 Chuyển đổi số ... sector/track)*(Dung lượng sector) B (Số đĩa)* (Số track)* (Số sector/track)*(Dung lượng sector) C (Số mặt đĩa)* (Số cylinder)* (Số sector/track) D (Số mặt đĩa)* (Số track/cylinder)* (Số Ghi chú: - Mã câu hỏi đặt ... hỏi đánh thứ tự phương án trả lời ĐT_THI.01.04 C Xử lý bảng tính D Diệt virus máy tính 112 4.4.3.2 Trong hệ điều hành MS DOS, lệnh copy dùng để làm gì? C A Tạo thư mục B Đổi tên thư mục tập tin...
 • 6
 • 14,793
 • 140
giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

... que để khuấy cho phân hò tan hết - B2: Rót dung dịch phân NPK vào chậu thí TaiLieu.VN Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò phân bón NPK Tiến hành quan sát đo chiều cao chậu thí nghiệm chậu đối chứng, ... nhóm tiến hành thí nghiệm với chọn vườn trường làm thí nghiệm Tên Ngày, nhóm Tên cây, vị trí Thời gian chuyển màu Mặt Mặt - Ghi kết thu vào bảng Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò phân bón NPK GV ... hành kiểm tra kết thực hành nhóm sau - tuần Mạ lúa Cơng thức Thí nghiệm Chiều cao (cm/cây) Nhận xét Chậu đối chứng Chậu thí nghiệm IV Củng cố hướng dẫn HS học nhà - Gv nhấn mạnh lại vai trò phân...
 • 5
 • 14,082
 • 33
giáo án sinh học 12 bài 14 thực hành lai giống

giáo án sinh học 12 bài 14 thực hành lai giống

... làm gv nên hướng dẫn hs giỏi yêu thích khoa học kiểm tra đánh giá kết thí nghiệm thơng báo cho tồn lớp Học sinh thực hành: - Từng nhóm học sinh tiến hành thao tác theo hướng dẫn TaiLieu.VN Page ... dẫn học sinh nghiên cứu phương pháp xử lý kết lai theo phương pháp thống kê HS ghi chép nghiên cứu giới thiệu sách SGK để xử lí thống kê giáo khoa Việc xử lý thống kê không bắt buộc học sinh ... thức lai 3.Chăm sóc thu hoạch - Tưới nước đầy đủ - Khi lai chín thu hoạch, cẩn thận tránh nhầm lẫn công thức lai + Có thể thay bút lơng lông gà - Bổ trải hạt lên tờ giấy lọc ghi công thức lai...
 • 4
 • 5,290
 • 19
Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

... tránh vặn điều chỉnh kính hiển vi quan sát tiêu theo nhóm khơng cẩn thận dễ làm vỡ tiêu - Vẽ hình quan sát TaiLieu.VN Page - Có thể chọn mẫu tiêu quan sát rõ vào thực hành nhóm HS tìm để lớp quan ... lên làm tập 3, III Bài Hoạt động GV Hoạt động HS GV nêu yêu cầu buổi thực hành GV hướng dẫn HS cách sử dụng kính hiển vi: - HS ghi nhớ cách sử dụng kính + Lấy ánh sáng: Mở tụ quan, quay vật kính ... HS tìm để lớp quan sát - Nếu nhà trường chưa có hộp tiêu GV dùng tranh câm kì nguyên phân để nhận dạng hình thái NST kì Kết luận: Ở kì khác NST có hình thái khác Nhận xét - đánh giá: - Các nhóm...
 • 3
 • 295
 • 0
Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

... động dạy học a/ Khám phá b/ Kết nối: Thời gian Hoạt động giáo viên 18 Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Quan sát tiêu nhiễm sắc thể ’ I/ Quan sát tiêu NST - Gv: Y/c hs nêu bước tiến hành quan sát tiêu ... bào, TaiLieu.VN - HS: Các nhóm tiến hành thực hành Page cần tìm tế bào mang nhiễm sắc thể nhìn rõ - HS: Khi nhận dạng hình thái NST, quan sát vẽ hình quan sát 15’ Hoạt động 2: Báo cáo thu hoạch ... thức (?) Trình bày biến đổi hình thái NST chu kì tế bào (?) Nêu bước sử dụng kính hiển vi - Gv: Nêu yêu cầu thực hành + Biết nhận dạng hình thái NST kì + Vẽ lại hình quan sát + Có ý thức kỉ luật,...
 • 4
 • 472
 • 1
Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

... vi quan sát kính hiển vi tránh vặn điều chỉnh kính khơng cẩn tiêu theo Giáo án Sinh học thận dễ làm vỡ tiêu nhóm - Có thể chọn mẫu tiêu quan sát rõ - Vẽ hình quan sát nhóm HS tìm để lớp quan sát ... Lấy ánh sáng: Mở tụ quan, quay vật kính nhỏ - HS ghi nhớ cách sử Hình dạng NST vào vị trí làm việc, mắt trái nhìn vào thị kính, dụng kính hiển vi Quan sát dùng tay quay gương hướng ánh sáng có ... Giáo án Sinh học 9B………………………………………………………………………………… 2) Kiểm tra cũ: 5phút - Kiểm tra câu hỏi 1,2; - Gọi HS lên làm tập 3, Hoạt động GV GV nêu yêu cầu buổi thực hành Hoạt động HS...
 • 3
 • 317
 • 0
Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

... phân để nhận - Vẽ hình quan sát vào dạng hình thái NST hành Nhận xét - đánh giá: - Các nhóm tự nhận xét thao tác sử dụng kính, kết quan sát - GV đánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá kết nhóm ... điều chỉnh kính - HS tiến hành thao tác kính hiển vi khơng cẩn thận dễ làm vỡ tiêu - Có thể chọn mẫu tiêu quan sát quan sát tiêu theo nhóm nhóm HS tìm để lớp quan sát - Nếu nhà trường chưa ... nết Khi cần quan sát vật kính lớn cần quay trực tiếp đĩa mang vật kính ấu vào vị trí làm việc + Trong tiêu có tế bào thời kì khác Cần nhận dạng NST kì tiêu Yêu cầu HS vẽ lại hình quan sát được,...
 • 3
 • 336
 • 0
Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

... hiển vi quan sát tiêu theo nhóm - Vẽ hình quan sát vào thực hành Nhận xét - đánh giá - Các nhóm tự nhận xét thao tác sử dụng kính, kết quan sát - GV đánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá ... vỡ tiêu - Có thể chọn mẫu tiêu quan sát rõ nhóm HS tìm để lớp quan sát - Nếu nhà trường chưa có hộp tiêu GV dùng tranh câm kì nguyên phân để nhận dạng hình thái NST kì - HS tiến hành thao tác ... nết Khi cần quan sát vật kính lớn cần quay trực tiếp đĩa mang vật kính ấu vào vị trí làm việc + Trong tiêu có tế bào thời kì khác Cần nhận dạng NST kì tiêu Yêu cầu HS vẽ lại hình quan sát được,...
 • 3
 • 362
 • 0
Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

... dạng hình thái NST kì → y/c vẽ hình Nhận xét - đánh giá - Các nhóm tự nhận xét thao tác sử dụng kính, kết quan sát - GV đánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá kết nhóm qua thu hoạch - Về nhà học ... nhỏ vào vị trí làm việc, mắt trái nhìn vào thị - Vẽ hình quan sát vào thực kính, dùng tay quay gương hướng ánh hành sáng có vòng sáng đều, viền xanh + Đặt mẫu kính: đầu nghiêng nhìn vào vật ... nết Khi cần quan sát vật kính lớn cần quay trực tiếp đĩa mang vật kính ấu vào vị trí làm việc + Trong tiêu có tế bào thời kì khác Cần nhận dạng NST kì tiêu Yêu cầu HS vẽ lại hình quan sát được,...
 • 2
 • 232
 • 0
giáo án sinh học 6 bài 46 thực vật góp phần điều hòa không khí

giáo án sinh học 6 bài 46 thực vật góp phần điều hòa không khí

... việc điều hồ lượng khí Nội dung - TV giúp điều hồ khí hậu, làm tăng lượng mưa giảm nhiệt độ - Việc điều hồ lượng khí CO2 va O2 thực - Chỉ có hơ hấp động vật Giáo án Sinh học nào? - Sinh vật hơ ... khơng khí quang hợp hút Cacbơnic nhả  Quan sát H 46. 1, cho khí Ơxi Cacbơnic Ơxi khơng khí? Trong q trình quang hợp thực vật lấy vào khí Cacbơnic nhả khí Ơxi nên góp phần căng khí khơng khí biết ... hơ hấp hjút khí Ơxi thải Cacbơnic quang hợp hút Cacbônic và sinh vật khác lượng khí Cacbơnic tăng lên lượng Ơxi giảm Các sinh vật không tồn nhả khí Ơxi - Đặt giả thiết khơng có TV điều xảy ra?...
 • 4
 • 606
 • 3
giáo án sinh học 6 bài 47 thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

giáo án sinh học 6 bài 47 thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

... Vật Góp Phần Bảo Vệ Nguồn Nước Ngầm Thực vật góp phần thành dòng chảy ngầm, bảo vệ nguồn nước sau chảy vào ngầm chỗ trũng tạo thành suối, - Thực vật, đặc biệt sơng… Đó nguồn nước TV rừng, nhờ có ... H47.1A (khu - Như vậy, có rừng khơng vực có rừng), ta thầy tránh hạn hán nước mưa sau rơi mà bảo vệ xuống rừng giữ nguồn nước ngầm lại phần thấm dần xuống lớp taọ III Thực Vật Góp Phần Bảo Vệ ... trọng cung cấp cho giữ đất, tán cản bớt sinh hoạt nông nghiệp sức nước chảy mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng việc chống xói mòn, sụt Giáo án Sinh học lỡ đất, giữ nguồn nước ngầm Cũng cố:...
 • 5
 • 449
 • 0
Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

... hạn hán, giữ điều hòa nước có tầng thảm mục cần có TaiLieu.VN Page ý thức bảo vệ TV, trồng gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc Tiểu kết: - Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm, tránh hạn ... bảo vệ nguồn nước thực vật? + H: Nước mưa rơi xuống rừng đâu? + H: Rùng có vai trò quan trọng nguồn nước ngầm? + H: Trách nhiệm người phải làm để hạn chế thiên tai xảy ra? - GV: TV giúp giữ đất, ... vai trò thực vật tượng xói lở bờ sơng, bờ biển + H: Khơng có ven bờ sơng, bờ biển tượng xảy sau mưa lớn? Tiểu kết: - Thực vật, đặc biệt thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cản bớt sức nước...
 • 4
 • 230
 • 0
Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

... đất, chống xói mòn… - GV: Vì nói thực vật bảo vệ nguồn nước ngầm? - HS: Thực vật có khả giữ lại phần nước mưa thấm xuống tạo thành dòng chảy ngầm -> thực vật bảo vệ nguồn nước ngầm Giáo án Sinh ... Tìm hiểu vai trò thực Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm: vật việc bảo vệ nguồn nước ngầm -GV: Yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk → trả lời: Hs: Thực vật có vai trò nguồn nước ngầm? HS: ... Lượng nước mưa chảy yếu có tán giữ nước lại B → ngược lại GV: - Cho hs nhận xét - bổ sung - GV liên hệ bờ sông,biển Thực vật, đặc biệt thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cản bớt sức nước...
 • 4
 • 402
 • 1
Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

... hạn hán? Cách khắc phục? + Kể tên số vùng nước ta bị lũ lụt, hạn hán? + Giới thiệu hình ảnh lũ lụt, hạn hán? - HS kết luận - Yêu cầu HS kết luận Hoạt động 3: Tìm hiểu thực vật góp phần bảo vệ nguồn ... Giáo án Sinh học - Vì phải tích cực trồng cây, gây rừng? 2) Nội dung mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1:Tìm hiểu thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn nào? - ... hỏi 1, - Đọc mục: Em có biết 4.Dặn dò - Học cũ - Đọc trước 48 “Vai trò thực vật động vật đời sống người” - Sưu tầm hình ảnh mối quan hệ thực vật động vật, người ...
 • 3
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học 11 bài 12 hô hấp ở thực vậtgiáo án sinh học 8 bài 14giáo án sinh học 9 bài 14giáo án hóa học 11 bài 14giáo án tin học 11 bài 14giáo án sinh học 11 bài 47giáo án sinh học 11 bài 46giáo án sinh học 11 bài 45giáo án sinh học 11 bài 44giáo án sinh học 11 bài 42giáo án sinh học 11 bài 39giáo án sinh học 11 bài 34giáo án sinh học 11 bài 38giáo án sinh học 11 bài 37giáo án sinh học 11 bài 36Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM