Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

4 472 1
Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI 14: THỰC HÀNH QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ I/ Mục tiêu (chuẩn kiến thức) 1/ Kiến thức: - Học sinh nhận dạng hình thái nhiễm sắc thể kì 2/ Kĩ năng: - Phát triển kĩ sử dụng quan sát tiêu kính hiển vi Kĩ sống - Kĩ quản lí thời gian đảm nhiệm trách nhiệm nhóm - Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp nhóm - Kĩ thu thập xử lí thơng tin quan sát hình thái NST - Kĩ so sánh, đối chiếu, khái quáy đặc điểm hình thái NST 3/ thái độ: - Bảo vệ dụng cụ - Trung thực, vẽ hình quan sát III/ Phương pháp - Thí nghiệm – thực hành - Dạy học nhóm - Trực quan VI/ Chuẩn bị: - Gv: Kính hiển vi, tiêu NST, tranh kì nguyên phân - Hs: Xem trước nội dung thực hành III/ Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định (1’) 2/ Kiểm tr cũ (5’) TaiLieu.VN Page - Gv: kiểm tra kiến thức (?) Trình bày biến đổi hình thái NST chu kì tế bào (?) Nêu bước sử dụng kính hiển vi - Gv: Nêu yêu cầu thực hành + Biết nhận dạng hình thái NST kì + Vẽ lại hình quan sát + Có ý thức kỉ luật, khơng nói to - Gv: Phân nhóm: nhóm kính hiển vi 3/ Các hoạt động dạy học a/ Khám phá b/ Kết nối: Thời gian Hoạt động giáo viên 18 Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Quan sát tiêu nhiễm sắc thể ’ I/ Quan sát tiêu NST - Gv: Y/c hs nêu bước tiến hành quan sát tiêu NST - HS: Trình bày thao tác: + Đặt tiêu lên lam kính + Quan sát bội giác nhỏ chuyển - Gv: Cho nhóm tiến hành quan sát sang bội giác lớn tiêu - Gv: Y/c hs thực theo qui trình - HS: Nhận dạng tế bào kì hướng dẫn → Khi quan sát cần ý: + Kĩ sử dụng kính hiển vi + Mỗi tiêu gồm nhiều tế bào, TaiLieu.VN - HS: Các nhóm tiến hành thực hành Page cần tìm tế bào mang nhiễm sắc thể nhìn rõ - HS: Khi nhận dạng hình thái NST, quan sát vẽ hình quan sát 15’ Hoạt động 2: Báo cáo thu hoạch - Gv:Treo tranh kì nguyên phân - HS: Quan sát tranh, đối chiếu với hình vẽ nhóm nhận dạng nhiễm sắc thể kì - Gv: Cung cấp thêm thơng tin + Kì trung gian: Tế bào có nhân + Các kì khác vào vị trí nhiễm sắc thể Thí dụ kì NST tập trung tế bào thành hàng, có hình thái rõ 5’ Hoạt động 3: nhận xét đánh giá - Các nhóm tự nhận xét thao thao tác sử dụng kính - Giáo viên đhánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá kết nhóm qua thu hoạch 1’ TaiLieu.VN Hoạt động 4: Hướng dẫn học nhà Page - Nắm lại thao tác quan sát tiêu NST - Xem trước nội dung ADN TaiLieu.VN Page ... động dạy học a/ Khám phá b/ Kết nối: Thời gian Hoạt động giáo viên 18 Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Quan sát tiêu nhiễm sắc thể ’ I/ Quan sát tiêu NST - Gv: Y/c hs nêu bước tiến hành quan sát tiêu... bào, TaiLieu.VN - HS: Các nhóm tiến hành thực hành Page cần tìm tế bào mang nhiễm sắc thể nhìn rõ - HS: Khi nhận dạng hình thái NST, quan sát vẽ hình quan sát 15’ Hoạt động 2: Báo cáo thu hoạch... thức (?) Trình bày biến đổi hình thái NST chu kì tế bào (?) Nêu bước sử dụng kính hiển vi - Gv: Nêu yêu cầu thực hành + Biết nhận dạng hình thái NST kì + Vẽ lại hình quan sát + Có ý thức kỉ luật,

Ngày đăng: 05/01/2019, 09:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan