Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

2 232 0
Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI 14: THỰC HÀNH QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh nhận biết dạng NST kì - Tiếp tục rèn kĩ sử dụng kính hiển vi - Biết cách quan sát tiêu hiển vi hình thái NST Kĩ năng: Rèn kĩ vẽ hình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Kính hiển vi đủ cho nhóm - Bộ tiêu NST III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Kiểm tra câu hỏi 1,2 Bài Trình bày biến đổi hình thái NST chu kì tế bào? Trong tiết hơm nay, em tiến hành nhận dạng hình thái NST kì qua tiêu Hoạt động GV HS Nội dung GV nêu yêu cầu buổi thực hành GV hướng dẫn HS cách sử dụng kính - Các nhóm nhận dụng cụ hiển vi: - Tiến hành thao tác kính hiển vi quan + Lấy ánh sáng: mở tụ quan, quay vật kính sát tiêu theo nhóm TaiLieu.VN Page nhỏ vào vị trí làm việc, mắt trái nhìn vào thị - Vẽ hình quan sát vào thực kính, dùng tay quay gương hướng ánh hành sáng có vòng sáng đều, viền xanh + Đặt mẫu kính: đầu nghiêng nhìn vào vật kính, vặn ốc sơ cấp cho kính xuống dần tiêu khoảng 0,5 cm Nhìn vào thị kính vặn ốc sơ cấp cho vật kính từ từ lên đến ảnh xuất Vặn ốc vi cấp cho ảnh rõ nết Khi cần quan sát vật kính lớn cần quay trực tiếp đĩa mang vật kính ấu vào vị trí làm việc + Trong tiêu có tế bào thời kì khác Cần nhận dạng NST kì tiêu Yêu cầu HS vẽ lại hình quan sát được, giữ ý thức kỉ luật (khơng nói to) - Nếu nhà trường chưa có hộp tiêu GV dùng tranh câm kì nguyên phân để nhận dạng hình thái NST kì → y/c vẽ hình Nhận xét - đánh giá - Các nhóm tự nhận xét thao tác sử dụng kính, kết quan sát - GV đánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá kết nhóm qua thu hoạch - Về nhà học kĩ chương I II IV RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY TaiLieu.VN Page ... dạng hình thái NST kì → y/c vẽ hình Nhận xét - đánh giá - Các nhóm tự nhận xét thao tác sử dụng kính, kết quan sát - GV đánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá kết nhóm qua thu hoạch - Về nhà học. ..nhỏ vào vị trí làm việc, mắt trái nhìn vào thị - Vẽ hình quan sát vào thực kính, dùng tay quay gương hướng ánh hành sáng có vòng sáng đều, viền xanh + Đặt mẫu kính: đầu nghiêng nhìn vào vật... nết Khi cần quan sát vật kính lớn cần quay trực tiếp đĩa mang vật kính ấu vào vị trí làm việc + Trong tiêu có tế bào thời kì khác Cần nhận dạng NST kì tiêu Yêu cầu HS vẽ lại hình quan sát được,

Ngày đăng: 05/01/2019, 09:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan