Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

3 336 0
Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SINH HỌC Bài 14: THỰC HÀNH QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ A MỤC TIÊU - Học sinh nhận biết dạng NST kì - Phát triển kĩ sử dụng quan sát tiêu kính hiển vi - Rèn kĩ vẽ hình B CHUẨN BỊ - Tranh NST chu kỳ tế bào - Tranh kỳ nguyên phân - Ảnh chụp NST hành tây C TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Tổ chức: 9A: 9B: 9C: 9D: Kiểm tra cũ - Kiểm tra câu hỏi 1,2 - Gọi HS lên làm tập 3, Bài GV nêu yêu cầu buổi thực hành GV hướng dẫn HS cách sử dụng kính hiển vi: + Lấy ánh sáng: Mở tụ quan, quay vật kính nhỏ - HS ghi nhớ cách sử dụng kính hiển vào vị trí làm việc, mắt trái nhìn vào thị kính, vi dùng tay quay gương hướng ánh sáng có vòng sáng đều, viền xanh + Đặt mẫu kính, đầu nghiêng nhìn vào vật kính, vặn ốc sơ cấp cho kính xuống dần tiêu TaiLieu.VN Page khoảng 0,5 cm Nhìn vào thị kính vặn ốc sơ cấp cho vật kính từ từ lên đến ảnh xuất Vặn ốc vi cấp cho ảnh rõ nết Khi cần quan sát vật kính lớn cần quay trực tiếp đĩa mang vật kính ấu vào vị trí làm việc + Trong tiêu có tế bào thời kì khác Cần nhận dạng NST kì tiêu Yêu cầu HS vẽ lại hình quan sát được, giữ ý thức kỉ luật (không nói to) GV chia nhóm, phát dụng cụ thực hành: nhóm kính hiển vi hộp tiêu Yêu cầu nhóm cử nhóm trưởng nhận bàn giao dụng cụ Lưu ý HS: - Các nhóm nhận dụng cụ - GV theo dõi, trợ giúp, đánh giá kĩ sử dụng kính hiển vi tránh vặn điều chỉnh kính - HS tiến hành thao tác kính hiển vi khơng cẩn thận dễ làm vỡ tiêu - Có thể chọn mẫu tiêu quan sát rõ quan sát tiêu theo nhóm nhóm HS tìm để lớp quan sát - Nếu nhà trường chưa có hộp tiêu GV dùng tranh câm kì nguyên phân để nhận - Vẽ hình quan sát vào dạng hình thái NST hành Nhận xét - đánh giá: - Các nhóm tự nhận xét thao tác sử dụng kính, kết quan sát - GV đánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá kết nhóm qua thu hoạch TaiLieu.VN Page Hướng dẫn nhà: - Làm thu hoạch.Đọc trước 15 TaiLieu.VN Page ... phân để nhận - Vẽ hình quan sát vào dạng hình thái NST hành Nhận xét - đánh giá: - Các nhóm tự nhận xét thao tác sử dụng kính, kết quan sát - GV đánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá kết nhóm... điều chỉnh kính - HS tiến hành thao tác kính hiển vi khơng cẩn thận dễ làm vỡ tiêu - Có thể chọn mẫu tiêu quan sát rõ quan sát tiêu theo nhóm nhóm HS tìm để lớp quan sát - Nếu nhà trường chưa... nết Khi cần quan sát vật kính lớn cần quay trực tiếp đĩa mang vật kính ấu vào vị trí làm việc + Trong tiêu có tế bào thời kì khác Cần nhận dạng NST kì tiêu Yêu cầu HS vẽ lại hình quan sát được,

Ngày đăng: 05/01/2019, 09:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan