Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

3 362 0
Giáo án Sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI 14: THỰC HÀNH QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SĂC THỂ A/ Mục tiêu: 1) Kiến thức : Học sinh nhận biết dạng NST kì 2) Kĩ : Phát triển kĩ sử dụng quan sát tiêu kính hiển vi Rèn kĩ vẽ hình 3) Thái độ: Thêm u thích mơn B/ Chuẩn bị : GV:- Tranh NST chu kỳ tế bào Tranh kỳ nguyên phân - Ảnh chụp NST hành tây HS: - Giấy bút để vẽ hình dạng NST C/ Tổ chức hoạt động học tập : Kiểm tra kiến thức cũ: Kiểm tra câu hỏi 1,3 Giảng kiến thức : *Giới thiệu bài: ? Trình bày biến đổi hình thái NST chu kì tế bào? Trong tiết hôm nay, em tiến hành nhận dạng hình thái NST kì qua tranh ảnh * Các hoạt động dạy – học: * Cách tiến hành : Hoạt động GV - HS GV nêu yêu cầu buổi thực hành GV hướng dẫn HS cách sử dụng kính hiển vi: Nội Dung - Hình NST dạng + Lấy ánh sáng: Mở tụ quan, quay vật kính nhỏ vào vị trí làm việc, mắt - Quan sát trái nhìn vào thị kính, dùng tay quay gương hướng ánh sáng có vòng sáng đều, viền xanh - Vẽ lại hình + Đặt mẫu kính, đầu nghiêng nhìn vào vật kính, vặn ốc sơ cấp cho sau quan kính xuống dần tiêu khoảng 0,5 cm Nhìn vào thị kính vặn ốc sơ sát TaiLieu.VN Page cấp cho vật kính từ từ lên đến ảnh xuất Vặn ốc vi cấp cho ảnh rõ nết Khi cần quan sát vật kính lớn cần quay trực tiếp đĩa mang vật kính ấu vào vị trí làm việc + Trong tiêu có tế bào thời kì khác Cần nhận dạng NST kì tiêu Yêu cầu HS vẽ lại hình quan sát được, giữ ý thức kỉ luật GV chia nhóm, phát dụng cụ thực hành: nhóm kính hiển vi hộp tiêu - Các nhóm nhận dụng cụ Yêu cầu nhóm cử nhóm trưởng nhận bàn giao dụng cụ Lưu ý HS: - GV theo dõi, trợ giúp, đánh giá kĩ sử dụng kính hiển vi tránh vặn điều chỉnh kính khơng cẩn thận dễ làm vỡ tiêu - Có thể chọn mẫu tiêu quan sát rõ nhóm HS tìm để lớp quan sát - Nếu nhà trường chưa có hộp tiêu GV dùng tranh câm kì nguyên phân để nhận dạng hình thái NST kì - HS tiến hành thao tác kính hiển vi quan sát tiêu theo nhóm - Vẽ hình quan sát vào thực hành Nhận xét - đánh giá - Các nhóm tự nhận xét thao tác sử dụng kính, kết quan sát - GV đánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá kết nhóm qua thu hoạch Hướng dẫn học tập nhà: Học chuẩn bị D Rút kinh nghiệm : TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... hiển vi quan sát tiêu theo nhóm - Vẽ hình quan sát vào thực hành Nhận xét - đánh giá - Các nhóm tự nhận xét thao tác sử dụng kính, kết quan sát - GV đánh giá chung ý thức kết nhóm - Đánh giá... vỡ tiêu - Có thể chọn mẫu tiêu quan sát rõ nhóm HS tìm để lớp quan sát - Nếu nhà trường chưa có hộp tiêu GV dùng tranh câm kì nguyên phân để nhận dạng hình thái NST kì - HS tiến hành thao tác... nết Khi cần quan sát vật kính lớn cần quay trực tiếp đĩa mang vật kính ấu vào vị trí làm việc + Trong tiêu có tế bào thời kì khác Cần nhận dạng NST kì tiêu Yêu cầu HS vẽ lại hình quan sát được,

Ngày đăng: 05/01/2019, 09:32

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • GIÁO ÁN SINH HỌC 9

  • QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SĂC THỂ

  • A/ Mục tiêu:

  • 1. Kiểm tra kiến thức cũ: Kiểm tra câu hỏi 1,3.

  • 2. Giảng kiến thức mới :

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan