Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

3 292 0
Giáo án Sinh học 6 bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giáo án Sinh học Bài 47: THỰC THỰCVẬT VẬTBẢO BẢOVỆ VỆĐẤT ĐẤT VÀNGUỒN NGUỒNNƯỚC NƯỚC I/ MỤC TIÊU: Kiến thức - Giải thích nguyên nhân tượng tự nhiên xói mòn, lũ lụt, hạn hán… -> thấy vai trò thực vật việc giữ đất nguồn nước Kỹ - Rèn kỹ : + Quan sát tranh, hình mẫu vật + Tư logic trừu tượng + Liên hệ thực tế Thái độ - Có ý thức u thích mơn - Nghiêm túc tự giác học tập - Có ý thức bảo vệ thực vật hành động phù hợp với lứa tuổi II/ CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Hình 47.1 2) Học sinh: - Đọc trước 47 - Hình ảnh lũ lụt, hạn hán, xói mòn III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Kiểm tra cũ: - Nhờ đâu hàm lượng khí cácbơníc ơxi khơng khí ổn định? - Thực vật giảm ô nhiễm môi trường nào? - Thực vật có vai trò việc điều hòa khí hậu? - Tại nói “rừng phổi xanh” người? Giáo án Sinh học - Vì phải tích cực trồng cây, gây rừng? 2) Nội dung mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1:Tìm hiểu thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn nào? - Yêu cầu HS quan sát hình - HS thảo luận trả lời 47.1, 47.2, trả lời câu hỏi: + Vì lượng nước chảy nơi khác nhau? + Điều xảy với đồi trọc có mưa? Giải thích? + Nêu ví dụ số nơi xảy xói mòn? Biện pháp - HS kết luận khắc phục? - Yêu cầu HS kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán nào? Ghi bảng Ghi nhớ SGK trang 151 Giáo án Sinh học - Yêu cầu HS quan sát hình - HS quan sát trả lời 47.3, trả lời câu hỏi: + Ngồi tượng xói mòn xảy tượng có mưa lớn? + Tại có tượng lũ lụt, hạn hán? Cách khắc phục? + Kể tên số vùng nước ta bị lũ lụt, hạn hán? + Giới thiệu hình ảnh lũ lụt, hạn hán? - HS kết luận - Yêu cầu HS kết luận Hoạt động 3: Tìm hiểu thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm nào? - Yêu cầu HS đọc phần , - HS trả lời trả lời câu hỏi: + Rừng bảo vệ nguồn nước ngầm nào? - Yêu cầu HS kết luận - HS kết luận 3.Củng cố - Đọc ghi nhớ SGK - Trả lơi câu hỏi 1, - Đọc mục: Em có biết 4.Dặn dò - Học cũ - Đọc trước 48 “Vai trò thực vật động vật đời sống người” - Sưu tầm hình ảnh mối quan hệ thực vật động vật, người ... hạn hán? Cách khắc phục? + Kể tên số vùng nước ta bị lũ lụt, hạn hán? + Giới thiệu hình ảnh lũ lụt, hạn hán? - HS kết luận - Yêu cầu HS kết luận Hoạt động 3: Tìm hiểu thực vật góp phần bảo vệ nguồn. . .Giáo án Sinh học - Vì phải tích cực trồng cây, gây rừng? 2) Nội dung mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1:Tìm hiểu thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn nào? -... hỏi 1, - Đọc mục: Em có biết 4.Dặn dò - Học cũ - Đọc trước 48 “Vai trò thực vật động vật đời sống người” - Sưu tầm hình ảnh mối quan hệ thực vật động vật, người

Ngày đăng: 10/10/2018, 14:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan