giáo án sinh học 6 bài 47 thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

5 449 0
giáo án sinh học 6 bài 47  thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giáo án Sinh học Bài 47: THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giải thích nguyên nhân sâu xa tượng xảy tự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt, …) từ nêu lên vai trò TV việc giữ đất, bảo vệ nguồn nước ngầm - Từ nhận thức trên, xác định ý thức trách nhiệm bảo vệ TV thể hành động cụ thể ngày không phá hại cối, tham gia trồng chăm sóc cối gia đình, vườn trường địa phương phù hợp với lứa tuổi Kỹ năng: - Rèn kỹ quan sát, so sánh, nhận biết - Kỹ làm việc độc lập, hoạt động nhóm - Rèn luyện kỹ thực hành, quan sát, yêu bảo vệ thiên nhiên Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ chăm sóc thực vật - Giáo dục ý thức yêu thích môn II/ CHUẨN BỊ: - GV chuẩn bị: + Tranh vẽ theo H 47.1 SGK - HS chuẩn bị: + Sưu tầm số ảnh chụp nạn xói mòn đồi trọc, xói lở bờ sông, bờ biển, nạn ngập lụt III/ PHƯƠNG PHÁP: * Phương pháp trực quan * Phương pháp vấn đáp * Phương pháp thực hành Giáo án Sinh học * Phương pháp thuyết trình.Diễn giải IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra cũ: 3/ Bài mới: Ta biết thực vật nhờ trình quang hợp mà có vai trò quang trọng việc tổng hợp thức ăn nuôi sống sinh vật khác Nhưng vai trò thực vật thế, chúng có ý nghĩa to lớn việc điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1: I Thực vật giúp giữ đất Cho HS nghiêm cứu kĩ hình vẽ, cá nhân suy nghĩ, tìm cách trả lời câu hỏi đặt Đất khu đồi trọc có mưa thường bị xói mòn, sụp lỡ, lượng chảy dòng nước lớn - Căn thông tin trên, cho biết: điều xảy đất đồi trọc (H 47.1B) có mưa? Tại sao? - Nguyên nhân gây tượng xói mòn đất giữ đất - Hiện tượng tương tự xảy bờ sông, bờ biển tượng xói lở Có thể giải thích nguyên nhân sao? Nội dung - Do cối giữ đất, làm giảm lượng chảy dòng nước Thực vật đặc biệt rừng giúp giữ đất, (chống xói mòn ) Giáo án Sinh học - Từ rút TV có vai có mưa lớn trò tượng ? - Có vai trò quan trọng - Vì có mưa, lượng chảy dòng nước mưa việc chống xói mòn, sụt lỡ đất hai nơi lại khác ? Khi giải thích nguyên nhân gây - Ta thấy có số tượng xói mòn đất lượng chảy dòng (do giữ đất) nước mưa (H47.1 SGK) tất nhiên cho HS giải thích mà người ta đo sau nguyên nhân tượng trận mưa, tán xói lở cản bớt phần lớn Hoạt động 2: lượng nước mưa rơi xuống, nước mưa chảy - GV đưa hình ảnh thông tin báo đài … chuẩn bị trước yêu cầu xuống theo thân không rơi thẳng xuống đất HS đọc lại mẫu tin lũ lụt, hạn hán xảy Việt Nam mà em thu thập II Thực Vật Góp Phần - Nước không thoát kịp Hạn Chế Ngập Lụt, - Sau yêu cầu HS giải gây lũ lụt, mặt khác Hạn Hán thích nguyên nhân dựa nơi đất không giữ Thực vật góp phần câu hỏi gợi ý nước gây hạn hạn chế lũ lụt, hạn hán trước cho đọc đoạn hán thông tin  Nếu ta công nhận - Do hậu nạn xói Giáo án Sinh học rằng: Sau có mưa lớn, mòn mà nguyên nhân đất đồi trọc (H47.1B) bị rừng tức không xói mòn, cho biết điều có vai trò giữ đất cây, xảy tiếp sau đó? Hoạt động 3: nên gây nạn lụt vùng thấp hạn hán chỗ Đó hậu - GV giải thích vai trò bảo vệ nguồn nước TV dựa đoạn thông tin có tính chất dây chuyền từ việc rừng gây nên Từ thấy vấn đề ngược lại: Nếu  Về vai trò TV rừng tượng trách nhiệm người hạn chế, nhận phải làm để hạn chế vai trò TV thiên tai xảy ra? - Xem lại H47.1A (khu - Như vậy, có rừng không vực có rừng), ta thầy tránh hạn hán nước mưa sau rơi mà bảo vệ xuống rừng giữ nguồn nước ngầm lại phần thấm dần xuống lớp taọ III Thực Vật Góp Phần Bảo Vệ Nguồn Nước Ngầm Thực vật góp phần thành dòng chảy ngầm, bảo vệ nguồn nước sau chảy vào ngầm chỗ trũng tạo thành suối, - Thực vật, đặc biệt sông… Đó nguồn nước TV rừng, nhờ có hệ rễ quan trọng cung cấp cho giữ đất, tán cản bớt sinh hoạt nông nghiệp sức nước chảy mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng việc chống xói mòn, sụt Giáo án Sinh học lỡ đất, giữ nguồn nước ngầm Cũng cố: Tại vùng biển người ta phải trồng rừng đê? Thực vật có vai trò nguồn nước? Vai trò rừng việc hạn chế lũ lụt, hạn hán nào? Dặn dò: - Xem trước vai trò TV động vật vẽ H48.1 trang 152 VI RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày đăng: 28/05/2016, 15:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan