giáo án sinh học 6 bài 46 thực vật góp phần điều hòa không khí

4 606 3
giáo án sinh học 6 bài 46  thực vật góp phần điều hòa không khí

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giáo án Sinh học Bài 46: THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HOÀ KHÍ HẬU I/ MỤC TIÊU: Kiến thức:  Giải thích TV, TV rừng có vai trò quan trọng giữ lượng khí CO2 O2 không khí góp phần điều hoà khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường  Giải thích nguyên nhân sâu xa tượng xảy tự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt) từ nêu lên vai trò TV việc giữ đất , bảo vệ nguồn nước ngầm  Từ nhận thức trên, xác định ý thức trách nhiệm bảo vệ TV thể hành động cụ thể ngày không phá hoại cối, tham gia trồng chăm sóc cối gia đình, vườn trường địa phương phù hợp với lứa tuổi Kỹ năng: - Rèn kỹ quan sát, so sánh, nhận biết - Kỹ làm việc độc lập, hoạt động nhóm - Rèn luyện kỹ thực hành, quan sát, yêu bảo vệ thiên nhiên Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ chăm sóc thực vật - Giáo dục ý thức yêu thích môn II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: - GV chuẩn bị: Tranh vẽ sơ đồ Trao đổi khí H46.1 SGK Học sinh: - HS chuẩn bị: Sưu tầm số mẫu tin báo, tranh vẽ ảnh chụp nạn ô nhiễm môi trường Giáo án Sinh học III/ PHƯƠNG PHÁP: * Phương pháp trực quan * Phương pháp vấn đáp * Phương pháp thực hành * Phương pháp thuyết trình.Diễn giải IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra cũ: 3/ Bài mới: Ta biết TV nhờ trình quang hợp mà có vai trò quan trọng việc tổng hợp thức ăn nuôi sống sinh vật khác Nhưng vai trò TV thế, chúng ý nghĩa to lớn việc điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường Hoạt Động Của GV Hoạt Động Của HS Hoạt động 1: I Nhờ Đâu Hàm Lượng khí CacBôNic Và Ôxi Trong - Cho HS quan sát tranh vẽ trao đổi thảo luận vấn đề nêu phần 1, sau yêu cầu HS trình bày ý kiến Không Khí Được Ổn Định? - Vai trò TV việc điều hoà lượng khí Cacbônic Ôxi không khí quang hợp hút Cacbônic nhả  Quan sát H46.1, cho khí Ôxi Cacbônic Ôxi không khí? Trong trình quang hợp thực vật lấy vào khí Cacbônic nhả khí Ôxi nên góp phần căng khí không khí biết vai trò TV việc điều hoà lượng khí Nội dung - TV giúp điều hoà khí hậu, làm tăng lượng mưa giảm nhiệt độ - Việc điều hoà lượng khí CO2 va O2 thực - Chỉ có hô hấp động vật Giáo án Sinh học nào? - Sinh vật hô hấp hjút khí Ôxi thải Cacbônic quang hợp hút Cacbônic và sinh vật khác lượng khí Cacbônic tăng lên lượng Ôxi giảm Các sinh vật không tồn nhả khí Ôxi - Đặt giả thiết TV điều xảy ra? Hoạt động 2: - Cung cấp tình để thảo luận gợi ý - Lượng mưa cao nơi có rừng B II Thực Vật Giúp Điều Hoà Từ bảng SGK cho biết: - Lượng mưa hai nơi A B khác nào? - Chính có mặt TV ảnh hưởng đến khí hậu khác khác nhau? ánh sáng tốc độ gió, TV có trống B – rừng, vai trò quan trọng việc hai nơi điều hoà khí hậu, tăng lượng vùng địa lý mưa khu vực - Thực vật có vai trò điều hoà khí hậu - Từ rút kết luận ? Tại sau rừng lại râm Nhờ tác dụng cản bớt hai nơi A – chỗ - Nguyên nhân khiến khí hậu hai nơi A B Khí Hậu: - Những nơi có nhiều cối mát hơn, chỗ trống vùng rừng núi thường có lại nắng nóng? khí hậu lành, làm giảm Giáo án Sinh học nhiệt độ Hoạt động 3:  Hình 46.2 - Cần phải trồng xanh hình ảnh ô nhiễm hút khí Cacbônic có môi trường không khí Khí tác dụng ngăn bụi thảy từ khói nhà máy có nhiều khí Cacxbônic bụi - Lá ngăn bụi khí độc giúp không khí Nhiễm Môi Trường: - Để giảm bớt tác hại cột khói này, bên cạnh biện pháp kỹ thuật người ta trồng nhiều quanh khu vực nhà III Thực Vật Làm Giảm Ô - Một số loài bạch Những nơi có nhiều cối đàn, thông tiết chất vùng rừng núi thường có không khí lành có tác dụng tiêu diệt số vi khuẩn gây bệnh máy có tác dụng ngăn bụi, diệt số vi khuẩn, giảm ô - Tán có tác dụng nhiễm môi trường giảm nhiệt độ môi trường - Em giải thích sao? khu vực trời nóng Cũng cố: Nhờ đâu TV có khả điều hoà lượng Ôxi Cacbônic không khí? Thực Vật có vai trò việc điều hoà khí hậu? Dặn dò: - Xem trước TV bảo vệ đất nguồn nước vẽ hình 47.1 trang 149 VI RÚT KINH NGHIỆM:

Ngày đăng: 28/05/2016, 15:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan