0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toỏn chi phớ nhõn viờn phõn xưởng

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

2.1.1. Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn: Là doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng cỏc Khu cụng nghiệp, khu đụ thị Cụng ty đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật cỏc Khu cụng nghiệp từ việc rà phỏ bom mỡn, xõy dựng hệ thống đường dõy điện ngầm, đường thụng tin liờn lạc, hệ thống cấp thoỏt nước, san nền … để sau đú bỏn lại cho cỏc khỏch hàng cú nhu cầu thuờ lại đất trong Khu cụng nghiệp hoặc Cụng ty đầu tư xõy dựng nhà xưởng tiờu chuẩn hoặc nhà xưởng theo yờu cầu của khỏch hàng để bỏn hoặc cho khỏch hàng cú nhu cầu thuờ lại.
 • 45
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Từ tổng qua nghiờn cứu, xỏc định cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến sự vận dụng của hệ thống kế toỏn quản trị chi phớ trong cỏc bệnh viện cụng, tỏc giả đề xuất mụ hỡnh nghiờn cứu như sau: SƠ ĐỒ 2[r]
 • 27
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIBICA HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIBICA HÀ NỘI

KẾT LUẬN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vị trí hết sức quan trọng trong công tác kế toán của các doanh nghiệp sản xuất. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có đợc cung cấp kịp thời hay không phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin về chi phí sản xuất đợc tập hợp và thông tin thông tin về giá thành sản phẩm. Nhờ vào các thông tin ở phần hành kế toán này mà lãnh đạo doanh nghiệp mới có căn cứ để ra các quyết định đúng đắn, hợp lý, chính xác. Chẳng hạn, với một doanh nghiệp sản xuất the o từng phõn xưởng nh Công ty bỏnh kẹo BIBICA thì thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp cho Ban chấp nhận hay từ chối .
 • 106
LÍ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

LÍ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

cõn đối nhập, xuất để giảm bớt hàng tồn kho khụng cần thiết và đỏp ứng nhu cầu tốt nhất được nhu cầu của thị trường, chỳ trọng đảm bảo chất lượng của hàng mua vào, tạo nguồn đảm bảo cơ cấu hợp lý, phự hợp với nhu cầu của người tiờu dựng. Muốn vậy doanh nghiệp phải cú mạng lưới thu mua, kho tàng hợp lý để cú thể mua được kịp thời đỳng số lượng, chất lượng, thời gian, mặt khỏc để khuyến khớch hoạt động tạo nguồn hàng và thu mua hàng húa được đỳng yờu cầu. Đảm bảo thuận tiện cho quỏ trỡnh vận động của hàng húa, thuận tiện cho việc đi lại mua bỏn của người tiờu dựng giảm bớt được chi phớ vận chuyển, bảo quản nhằm tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần ỏp dụng những biện phỏp kinh tế để khuyến khớch bộ phận thu mua bằng cỏc hỡnh thức như khoỏn theo doanh số mua hàng, bỏn nhanh cú thưởng, phõn cụng rừ trỏch nhiệm cho từng người. Luụn quy hoạch lại kho bói một cỏch khoa học. Nõng cao trỡnh độ cỏn bộ cụng nhõn viờn sao cho phự hợp với bộ mỏy để năng suất lao động cú hiệu quả.
 • 23
TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC.

TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC.

Xõy dựng trở thành một ngụi nhà chung thực cho mọi cỏn bộ, nhõn viờn trong Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc bằng việc cựng nhau chia sẻ quyền lợi, trỏch nhiệm và nghĩa vụ một cỏch cụng bằng và minh bạch nhất. Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc lấy nền văn hoỏ của Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc là nền tảng và trụ cột phỏt triển, tập hợp và tụn vinh tất cả những yếu tố nhõn bản trong kinh doanh hướng tới sự phỏt triển hài hoà và bền vững. Khụng những thế đội ngũ nhõn viờn của Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc cũn là những người đầy lũng nhiệt tỡnh cú trỏch nhiệm, cú chuyờn mụn trong cụng việc và cú thỏi độ rất niềm nở trong cung cỏch phục vụ khỏch hàng. Tất cả cỏc cỏn bộ nhõn viờn trong Chi nhỏnh Quế Vừ - Cụng ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc đều thấu hiểu được một điều đú là :
 • 20
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

- Kế toỏn cỏc chi phớ liờn quan đến bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban đầu: + Khi phỏt sinh chi phớ liờn quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu, nếu xột thấy chi phớ đú khụng chắc ch[r]
 • 30
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

- Kế toỏn cỏc chi phớ liờn quan đến bất động sản đầu tư sau ghi nhận ban đầu: + Khi phỏt sinh chi phớ liờn quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu, nếu xột thấy chi phớ đú khụng chắc ch[r]
 • 30
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Sơ đồ hạch toỏn : Xem Phụ lục 8b; Sổ Chi tiết TK 622: Phụ lục 15 _3.5.3 Kế toỏn chi phớ sản xuất chung cho sản xuất sản phẩm cụng nghiệp_ Chi phớ sản xuất chung đối với sản phẩm cụng ng[r]
 • 42
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

TRANG 16 - Dự toỏn chi phớ nhiờn liệu trực tiếp - Dự toỏn chi phớ sản xuất chung - Dự toỏn giỏ thành dịch vụ vận tải hàng hoỏ - Dự toỏn chi phớ bỏn hàng - Dự toỏn chi phớ quản lý doanh n[r]
 • 20
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15

Phiếu này do tổ trưởng phõn xưởng lập 2 bản, 1 bản giao cho đội trưởng đội sản xuất, tờ cũn lại chuyển về phũng kế toỏn đơn vị để làm thủ tục thanh toỏn lương cho người lao động. Việc theo dừi cỏc sản phẩm làm ra được của cụngnhõn sản xuất được thực hiện ở từng phõn xưởng, mỗi phõn xưởng cú 1 bảng chấm cụng (Theo mẫu 01 - LĐTL) được lập mỗi thỏng một lần.Hàng ngày căn cứ vào sự cú mặt của từng thành viờn trong phõn xưởng, người phụ trỏch bảng chấm cụng đỏnh dấu vào bảng chấm cụng, ghi nhận sự cú mặt của từng người trong ngày, tương ứng từ cột 1 đến cột 31 của bảng.Bảng chấm cụng được cụng khai tại nơi làm việc của mỗi phõn xưởng và tổ trưởng phõn xưởng là người cú trỏch nhiệm kiểm tra sự chớnh xỏc của bảng chấm cụng.
 • 60
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GIẦY THỂ THAO XUẤT KHẨU KIÊU KỴ GIA LÂM

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GIẦY THỂ THAO XUẤT KHẨU KIÊU KỴ GIA LÂM

Việc đầu tư cơ sở vật chất cho XN do Cụng ty XNK mõy tre đứng ra lo liệu dựa trờn một phần vốn tự cú và một phần vốn đi vay. Đội ngũ cỏn bộ quản lý, kỹ thuật của xớ nghiệp đều là những kỹ sư, cử nhõn được đào tạo cơ bản về quản lý kỹ thuật, được cử đi học tập tại cỏc xớ nghiệp giầy, trung tõm kỹ thuật da giầy và đặc biệt là đó được đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc về chuyờn ngành sản xuất giầy. Đội ngũ cụng nhõn của xớ nghiệp đều được tuyển chọn, cú đào tạo và kiểm tra tay nghề trước khi đưa vào dõy chuyền sản xuất. Xớ nghiệp đó sản xuất thử nghiệm gần 3 thỏng sau đú mới bắt đầu đi vào sản xuất.
 • 50
TỔ CHỨC KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM

TỔ CHỨC KẾ TOỎN CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỚNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM

Tổ chức kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm
 • 62
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ADC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ADC

_ • KẾ TOỎN TỔNG HỢP_ Tổng hợp cỏc nghiệp vụ phỏt sinh từ nhõn viờn kế toỏn _ • KẾ TOỎN GIỎ THÀNH_ Tớnh giỏ thành sản phẩm đồng thời theo dừi nguyờn vật liệu tồn kho _ • KẾ TOỎN BỎN HÀNG[r]
 • 49
ĐỀ TÀI  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  PPS

ĐỀ TÀI KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PPS

3.2.2. Về hỡnh thức sổ kế toỏn. Hiện nay Cụng ty đang sử dụng hỡnh thức “Chứng từ ghi sổ” nhưng đến cuối thỏng kế toỏn mới lập chứng từ ghi sổ và nhập cỏc chứng từ ghi sổ vào mỏy nờn toàn bộ cụng việc bị dồn vào cuối thỏng. Tuy nhiờn, tồn tại này là do đặc điểm sản xuất của Cụng ty chi phối. Vỡ vậy, để hạn chế tồn tại này, Cụng ty nờn trang bị mỏy vi tớnh cho nhõn viờn kế toỏn tại phõn xưởng. Việc trang bị này là cú tớnh khả thi vỡ hầu hết cỏc nhõn viờn kế toỏn của Cụng ty đều đó biết sử dụng mỏy vi tớnh. Mặt khỏc, xu hướng trong những năm tới của Cụng ty là sẽ để cỏc phõn xưởng thực hiện hạch toỏn độc lập và chỉ trớch nộp lợi nhuận về Cụng ty theo một tỷ lệ nhất định. Hơn thế nữa, cụng việc kế toỏn được thực hiện trờn hệ thống mỏy vi tớnh ở cỏc phõn xưởng cú nối mạng với mỏy chủ sẽ cho phộp bộ phận kế toỏn tại phũng kế toỏn thu thập, xử lý, cung cấp thụng tin cho ban lónh đạo cụng ty một cỏch nhanh chúng giỳp lónh đạo ra cỏc quyết định kinh tế kịp thời.
 • 77
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Sơ đồ hạch toỏn : Xem Phụ lục 8b; Sổ Chi tiết TK 622: Phụ lục 15 _3.5.3 Kế toỏn chi phớ sản xuất chung cho sản xuất sản phẩm cụng nghiệp_ Chi phớ sản xuất chung đối với sản phẩm cụng ng[r]
 • 44
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHÁNH AN

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN KHÁNH AN

Để đạt được mục tiờu cao nhất của mỡnh là lợi nhuận thỡ cỏc doanh nghiệp cần phải tiến hành rỏt nhiều biện phỏp nhưng nhưng nhỡn chung điều quan trọng nhất là phải nghiờn cứu xõy dựng được một hệ thống phõn phúi, tiờu thụ sản phẩm cũng như làm tốt cỏc cụng tỏc quản lý hàng húa, bỏn hàng. Nghiờn cứu được những vấn đề này sẽ giỳp cho cỏc nhà quản trị , lónh đạo doanh nghiệp năm bắt được tỡnh hỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mỡnh qua đú định hướng phỏt triển kinh doanh trong tương lai. Cú làm tốt cong tỏc quản lý hàng húa và cụng tỏc bỏn hàng thỡ doanh nghiệp mới tạo được nguồn thu bự chi. Như vậy vũng quay vốn được đấy nhanh mở rổng quy mụ hoạt động và uy tớn của mỡnh trờn thị trường đồng thời cũn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phỏt triển.
 • 99
CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Muốn vậy cỏc doanh nghiệp cần phải tỡm cỏch tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời làm giảm chi phớ, hạ giỏ thành sản phẩm, tăng lợi nhuõn và khụng ngừng tăng tớch luỹ cho doanh nghiệp cú như vậy mới đỏp ứng được yờu cầu ổn định và nõng cao đời sống cho cỏn bộ cụng nhõn viờn. Để làm được điều này thỡ trong quỏ trỡnh hạch toỏn cần phải quản lý chặt chẽ, hạch toỏn chớnh xỏc và đầy đủ chi phớ bỏ ra để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề này cú ý nghĩa vụ cựng quan trọng trong việc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm, giỳp cho bộ mỏy quản lý của đơn vị thường xuyờn nắm được tỡnh hỡnh thực hiện cỏc định mức hao phớ về lao động, nguyờn liệu và cỏc chi phớ khỏc của đơn vị, nắm được tỡnh hỡnh lóng phớ và tổn thất trong quỏ trỡnh chuẩn bị và tiến hành sản xuất cũng như tỡnh hỡnh thực hiện giỏ thành của đơn vị. Ngoài ra cũn giỳp cho bộ mỏy của đơn vị nắm được những mặt tốt, những mặt cũn tồn tại trong quỏ trỡnh hoạt động của đơn vị, trờn cơ sở đú đỏnh giỏ được hiệu quả kinh tế, khụng ngừng nõng cao chất lượng sản phẩm, hạ giỏ thành, tăng thờm thu nhập. Chớnh vỡ vậy, tổ chức tốt cụng tỏc tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm cú ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tăng cường và cải tiến cụng tỏc quản lý giỏ thành núi riờng và quản lý đơn vị núi chung.
 • 28
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ư Hoàn thiện về lý luận kế toỏn quản trị ở Việt Nam. ư Hướng dẫn, định hướng kế toỏn quản trị đối với cỏc doanh nghiệp. ư Nhà nước cũng khụng nờn ràng buộc và can thiệp quỏ sõu vào nghiệp vụ kỹ thuật kế toỏn quản trị ở cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Nhà nước cần hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong đào tạo nhõn lực, nghiờn cứu, triển khai, phỏt triển kế toỏn quản trị và về lõu dài Nhà nước cần tổ chức cỏc ngõn hàng tư liệu thụng tin kinh tế ư tài chớnh cú tớnh chất vĩ mụ để hỗ trợ tốt hơn trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toỏn quản trị ở doanh nghiệp.
 • 14
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP  HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG DOCX

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG DOCX

V ới ngành kinh doanh đặc biệt l à d ược phẩm, dược liệu , vật tư y tế, sức kho ẻ con người l à h ết sức quan trọng. V ỡ v ậy cụng ty khụng ngừng nổ lực, phấn đấu phỏt triển cơ sở sản xuất mở rộng thị trường ti ờu th ụ, hiện nay cụng tyđ ó cú nhi ều chi nhỏnh ở hầu khắp cỏc tỉnh th ành trong c ả nước. Mạng lưới kinh doanh được phõn bổ rộng khắp nờn cụng ty luụn đỏp ứng kịp thời nhu cầu thị trường,
 • 70
TÈM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ

TÈM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ

5.4. Bảng thanh toỏn lương tổ, bộ phận Để thanh toỏn lương, tiền cụng và cỏc khoản phụ cấp cho người lao động hàng thỏng kế toỏn p hải lập bảng thanh toỏn tiền lương từng tổ, đội, phõn xưởng sản xuất và cỏc phũng ban căn cứ vào kết quả tớnh lương cho từng người. Trờn bảng thanh toỏn lương mỗi cỏn bộ cụng nhõn viờn được ghi 1 dũng, và cần ghi rừ từng khoản tiền lương, cỏc khoản trợ cấp, khấu trừ và số tiền người loại động được lĩnh. Sau khi kế toỏn trưởng kiểm tra xỏc nhận và ký, giỏm đốc duyệt. Bảng thanh toỏn tiền lương tổ, bộ p hận sẽ được làm căn cứ để thanh toỏn lương và bảo hiểm xó hội cho người lao động. Thụng thường tại cỏc doanh nghiệp việc thanh toỏn lương và cỏc khoản khỏc cho người lao động được chia làm 2 kỳ. Kỳ I tạm ứng khoảng 50 đến 60% lương cấp bậc cho người lao động trong thỏng. Kỳ II thanh toỏn lương sau khi tớnh lương và cỏc khoản phải trả, cỏc khoản khấu từ vào lương doanh nghiệp tiến hành trả nốt số cũn lại cho cụng nhõn viờn. Nhưng đối với Trung tõm Thương mại Võn Hồ thỡ tiến hành trả lương cho cụng nhõn viờn một lần vào cuối thỏng. Căn cứ vào bảng chấm cụng, hệ số lương, cỏc khoản phụ cấp và cỏc khoản giảm trừ trong thỏng để lập bảng thanh toỏn lương.
 • 29
BÀI TẬP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PPSX

BÀI TẬP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PPSX

Bài 13: Cụng ty thiết kế và xõy dựng số 3 cú nhu cầu vay ngõn hàng X 3,7 tỷ đồng để thi cụng cụng trỡnh đó trỳng thầu (cụng trỡnh được đầu tư bằng vốn ngõn sỏch đó được duyệt). Cụng ty đề nghị được vay 7 thỏng, từ thỏng 6/200X, lói suất 1,75%/thỏng. Giỏ trị hợp đồng là 5 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng theo kế hoạch từ 1/6 đến 1/11/200X. Chủ đầu tư ứng trước 10% giỏ trị hợp đồng và giữ lại 15% đến khi hết hạn bảo hành (1 năm). Phần cũn lại thanh toỏn làm 2 lần bằng nhau, lần đầu vào cuối thỏng 8, lần thứ 2 sau khi cụng trỡnh được bàn giao 1 thỏng. Lói định mức xõy lắp là 10% giỏ trị hợp đồng. Đơn vị đó cú sẵn mỏy múc để thi cụng, chi phớ khấu hao mỏy múc chiếm 40% tổng chi phớ.
 • 7
KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỠNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY TNHH MINH TRỚ

KẾ TOỎN TẬP HỢP CHI PHỚ SẢN XUẤT VÀ TỠNH GIỎ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY TNHH MINH TRỚ

Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tỡnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty TNHH Minh Trớ
 • 85
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN

Trờn cơ sở chi phớ sản xuất đó được tập hợp theo cỏc đối tượng tập hợp chi phớ sản xuất kế toỏn phải vận dụng phương phỏp tớnh giỏ thành hợp lý, phự hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kin[r]
 • 31
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐÁ ỐP LÁT VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐÁ ỐP LÁT VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂY

Với nguồn nguyờn liệu đỏ tự nhiờn phong phỳ về số lượng và mầu sắc, nguồn nhõn lực và đội ngũ cụng nhõn kỹ thuật kinh nghiệm cú tay nghề cao, chi phớ nhõn cụng hợp lý, Cụng ty đó và đang đỏp ứng yờu cầu của Quý khỏch hàng với cỏc loại sản phẩm đỏ tự nhiờn cú chất lượng tuyệt hảo, thời gian giao hàng nhanh nhất, cỏc thủ tục xuất nhập khẩu theo thụng lệ Quốc tế với giỏ cả rất cạnh tranh cho tất cả cỏc mầu và kớch thước đỏ tự nhiờn. Nguyờn tắc của Cụng ty là “ Uy tớn, chõt lương tuyệt hảo, hợp tỏc phỏt triển hai bền đều cú lợi”. Đội ngũ nhõn lực giàu kinh nghiệm, chuyờn nghiệp trong việc sản xuất, chế biến, giỏm sỏt kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm với phong cỏch dịch vụ khỏch hàng hoàn hảo.
 • 46
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Do đặc điểm kinh doanh của Cụng ty là sản xuất theo đơn đặt hàng của khỏch hàng. Do đú, số lượng cụng nhõn cũng thay đổi theo mựa vụ, khi đơn đặt hàng nhiều thỡ thuờ thờm nhiều cụng nhõn và khi cú ớt đơn đặt hàng thỡ cho cụng nhõn nhỉ. Nờn việc xỏc định nhu cầu lao động sản xuất trong năm chỉ là tương đối và khụng được đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh một cỏch cụ thể. Bờn cạnh đú, sản phẩm của Cụng ty là những mặt hàng như bàn, ghế ngoài trời, trong đú cú nhiều loại như: Remington table 170x230, Winchester table, Round table, Cardif table; ghế cú nhiều loại như: Candy Fol Chair, Mariner Position chair, Dokota folding chair. Nờn Cụng ty sẽ lấy một cỏi bàn và ghế đặc trưng về định mức thời gian lao động hao phớ trờn một đơn vị sản phẩm hay định mức sản lượng để tớnh nhu cầu lao động trong năm.
 • 45
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TỔ CHỨC ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRONG MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TỔ CHỨC ÁP DỤNG XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRONG MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ

hành mọi hoạt động của cụng ty. Cụng ty TTC là một cụng ty tư nhõn, hỡnh thức vốn chủ sở hữu, chớnh vỡ thế vai trũ của giỏm đốc rất quan trọng. - Phũng hành chớnh kế toỏn: ghi chộp, phản ỏnh một cỏch đầy đủ chớnh xỏc hoạt động sản xuất kinh doanh phỏt sinh trong cụng ty, phõn tớch đỏnh giỏ tỡnh hỡnh tài chớnh nhằm cung cấp thụng tin cho giỏm đốc quyết định, phũng cú trỏch nhiệm ỏp dụng đỳng chế độ kế toỏn hiện hành và tổ chức chức năng chứng từ sổ sỏch kế toỏn.
 • 32
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

Cỏc khoản trớch BHXH, BHYT, KPCĐ: Theo quy định hiện hành, Xớ nghiệp trớch 19% trờn tổng tổng tiền lương cơ bản của cỏn bộ cụng nhõn viờn trong đú: 15% BHXH, 2% BHYT, 2% KPCĐ Đối với lao động hợp đồng ngắn hạn theo thời vụ, cụng ty khụng phải trớch BHXH, BHYT mà tiến hành trả lương theo thỏa thuận về đơn giỏ nhõn cụng trả cho lao động thuờ ngoài. Đơn giỏ này là đơn giỏ nội bộ của cụng ty do phũng kỹ thuật thi cụng lập dựa trờn cơ sở đơn giỏ quy định của Nhà nước cựng với sự liờn đới của thị trường với điều kiện thi cụng cụ thể của từng cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh.
 • 39
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

tiền lương phỏt sinh của cụng nhõn trực tiếp sản xuất. Bảo hiểm xã hội đợc trích lập cho trờng hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động nh: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động... BHYT đợc sử dụng để tài trợ cho việc phòng chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của ngời lao động. KPCĐ chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức ngời lao động, chăm sóc bảo vệ quyền lợi cho ngời lao động.
 • 26
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV CƠ KHÍ HÀ NỘI

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV CƠ KHÍ HÀ NỘI

Quy trỡnh sản xuất mỏy cụng cụ là quy trỡnh phức tạp kiểu song song, do vậy kế toỏn tiến hành tập hợp chi phớ sản xuất theo từng phõn xưởng, cuối thỏng tổng hợp số liệu toàn Cụng ty để t[r]
 • 51
TÈNH HÈNH THỰC TẾ VỀ CỄNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIẤU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CỄNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG

TÈNH HÈNH THỰC TẾ VỀ CỄNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIẤU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CỄNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG

Cú TK 154: 1.874.865.000 2.3.2. Hạch toỏn tiờu thụ thành phẩm. 2.3.2.1.Đặc điểm về tiờu thụ thành phẩm tại cụng ty. Tiờu thụ là một trong những khõu quan trọng của quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiờu thụ là khõu lưu thụng hàng hoỏ, là cầu nối giữa sản xuất phõn phối sản phẩm và tiờu dựng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề tiờu thụ đối với sự tồn tại và phỏt triển của mỡnh, Cụng ty đó khụng ngừng cải tiến, từng bước nõng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới dõy chuyền cụng nghệ nhằm đỏp ứng nhu cầu sản xuất của ngành cụng nghiệp nước nhà. Bờn cạnh đú Cụng ty luụn coi trọng cụng tỏc nghiờn cứu thị trường, sử dụng những chớnh sỏch ưu đói về giỏ bỏn và đa dạng hoỏ cỏc thể thức thanh toỏn tạo điều kiện thuận lợi cho khỏch hàng .
 • 31
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP NHUỘM HÀ NỘI

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP NHUỘM HÀ NỘI

5. Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất 5.1. Kế toỏn chi phớ nguyờn, vật liệu trực tiếp Nguyờn vật liệu là yếu tố cơ bản cấu thành nờn thực thể của sản phẩm. Do đặc điểm của Cụng ty là chuyờn sản xuất gia cụng Nhuộm Vải nờn vật liệu chủ yếu là vải cỏc loại. Bờn cạnh đú, để tạo lờn sản phẩm hoàn thiện khụng thể thiếu những loại hoỏ chất khỏc nhau để hỗ trợ trong quỏ trỡnh nấu tẩy và nhuộm VảI mộc, Ngoài ra cũn cú một số vật liệu phụ khỏc như: chỉ, mex, khuy, khúa,...tuy chỉ chiếm 1 phần nhỏ trong tổng chi phớ sản xuất nhưng chỳng là những thành phần khụng thể thiếu để tạo ra thành phẩm.
 • 36
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

lao động trong cụng ty khụng ngừng được cải thiện qua từng năm, điều này đó giỳp CBCNV cải thiện được đời sống và an tõm làm việc gắn bú lõu dài với cụng ty. - Ngay từ khi thành lập cụng ty đó tiến hành trả lương cho CBCNV qua thẻ ATM của Ngõn hàng, điều này giỳp cho việc thanh toỏn lương rất nhanh chúng. - Mặc dự khối lượng cụng việc nhiều, khỏ phức tạp nhưng cỏc cỏn bộ làm cụng tỏc tiền lương luụn thực hiện tốt kế hoạch được giao về cỏc chế độ chớnh sỏch tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ được giải quyết thoả đỏng, tiền lương được trả định kỳ, cụng bằng hợp lý, tạo điều kiện khuyến khớch CBCNV làm việc, phỏt huy sỏng tạo để giỳp cụng ty ngày một vững mạnh.
 • 38
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CỄNG TU CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚC THÀNH

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CỄNG TU CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚC THÀNH

* Phũng quản trị nhõn sự: Tham mưu giỳp ban giỏm đốc trong việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý những cụng nhõn viờn trong cụng ty. * Phũng kinh tế kỹ thuật: Cú trỏch nhiệm xõy dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn cho từng năm kế hoạch, từng kỳ sản xuất, kinh doanh phự hợp cho từng phõn xưởng, tổ đội đụn đốc điều hành sản xuất kịp thời đỳng tiến độ đó ký với khỏch hàng lập bỏo cỏo đỏnh giỏ tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện cỏc đơn đặt hàng của khỏch hàng về mặt kỹ thuật, giỳp việc cho ban giỏm đốc điều hành kỹ thuật tớnh toỏn và xỏc định mức tiờu hao nguyờn vật liệu và đồng thời kiểm tra sản xuất theo quy trỡnh sản xuất đề ra.
 • 27
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Cỏc yếu tố về tư liệu sản xuất, đối tượng lao động (mà biểu hiện là cỏc hao phớ về lao động vật hoỏ) dưới sự tỏc động cú mục đớch của sức lao động (biểu hiện là hao phớ lao động sống) qua quỏ trỡnh biến đổi sẽ trở thành sản phẩm. Để đo lường hao phớ mà doanh nghiệp đó bỏ ra trong từng kỳ hoạt động kinh doanh là bao nhiờu nhằm tổng hợp, xỏc định kết quả đầu ra, phục vụ yờu cầu quản lý, mọi hao phớ cuối cựng đều được thể hiện bằng thước đo tiền tệ gọi là chi phớ sản xuất kinh doanh.
 • 34
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Trong thời gian thực tập tại Cụng Ty CP Kinh Doanh Phỏt Triển Nhà Và Đụ Thị Hà Nội, hoà nhập với thực tế, được hiểu sõu sắc về bản chất 1 số nghiệp vụ kế toỏn, đặc biệt là cỏch tập hợp chi phớ NVL, NC, SDMTC, SXC… thực tế phỏt sinh và cỏch tớnh giỏ thành sản phẩm cựng với cỏch làm việc năng động tự chủ, cỏch xử lý linh hoạt cỏc tỡnh huống đó giỳp em tự tin hơn khi những kiến thức được học ở trường ỏp dụng vào thực tiễn hoạt động SXKD.
 • 45
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 19

- Thứ ba: Về đối tượng kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất: Cụng ty thực hiện sản xuất chủ yếu theo đơn đặt hàng nhưng đối tượng tập hợp chi phớ sản xuất lại là toàn bộ sản phẩm tạo ra. Đối với một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa trờn cỏc đơn đặt hàng, hạch toỏn độc lập mà khụng biết tớnh hiệu quả của từng đơn đặt hàng là một thiếu sút khỏ lớn. Việc xỏc định đối tượng như vậy khụng đỏp ứng nhu cầu cung cấp thụng tin kịp thời của kế toỏn, khụng xỏc định chi phớ bỏ ra để sản xuất từng đơn đặt hàng, do đú khụng xỏc định được tớnh giỏ thành sản xuất và kết quả lỗ, lói đối với từng đơn đặt hàng, gõy khú khăn cho nhà quản trị trong việc ra quyết định sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiờu tối đa hoỏ lợi nhuận.
 • 38
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

cỏc loại giỏ thành trờn đũi hỏi phải tớnh toỏn, quản lý giỏ thành của khối lượng xõy lắp hoàn thành quy ước. Giỏ thành khối lượng xõy lắp hoàn chỉnh là giỏ thành của những cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh đó hoàn thành đảm bảo kỹ thuật đỳng chất lượng, thiết kế được bờn chủ đầu tư nghiệm thu và chấp nhận thanh toỏn. Chỉ tiờu này cho phộp đỏnh giỏ chớnh xỏc, toàn diện hiệu quả sản xuất thi cụng một cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh. Tuy nhiờn nú khụng đỏp ứng kịp thời thụng tin cần thiết cho quản lý chi phớ sản xuất thi cụng cụng trỡnh, do đú đũi hỏi phải tớnh giỏ thành của khối lượng xõy dựng hoàn thành quy ước.
 • 38
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THANH HOÁ

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG THANH HOÁ

Đối với cỏc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xõy dựng cơ bản, đứng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa cỏc doanh nghiệp cựng loại và sự tồn tại lõu dài trong cơ chế thị trường thỡ điều đầu tiờn và cú tớnh chất quyết định là chất lượng cụng trỡnh phải đảm bảo, giỏ cả cạnh tranh sao cho đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho doanh nghiệp, vừa tạo được uy tớn với khỏch hàng. Để thực hiện được điều này, doanh nghiệp phải hạch toỏn chớnh xỏc, đầy đủ chi phớ bỏ ra; phải biết khai thỏc triệt để khả năng hiện cú, ỏp dụng nhiều biện phỏp quản lớ khoa học quản lớ để quản lớ chi phớ, cải tiến tổ chức sản xuất kinh doanh…nhằm tiết kiệm chi phớ, hạ giỏ thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng cụng trỡnh.
 • 70
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49 BỘ QUỐC PHÒNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY X49 BỘ QUỐC PHÒNG

Túm lại, qua những phõn tớch trờn ta cú thể kết luận rằng tuy doanh thu của Cụng ty tăng mạnh nhưng xột trong sự tăng, giảm của cỏc yếu tố khỏc thỡ sự tăng doanh thu này khụng làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, thậm chớ hiệu quả kinh doanh của Cụng ty năm 2002 cũn thấp hơn so với năm 2001. Về lõu dài sẽ ảnh hưởng khụng tốt tới sự phỏt triển của Cụng ty làm giảm tớnh cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiờn, năm 2002 Cụng ty X49 đó khỏ chủ động trong việc tỡm kiếm, ký kết hợp đồng kinh tế với khỏch hàng bờn ngoài. Tỷ trọng doanh thu sản phẩm kinh tế trong tổng doanh thu từ 38,6% năm 2001 lờn 44,1% năm 2002. Như vậy, nếu cụng tỏc quản lý chi phớ được quan tõm đỳng mức thỡ trong thời gian tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty sẽ cú những bước tiến rừ rệt.
 • 106
ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC

ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TIẾN LỰC

Giỏm đốc cụng ty Kế toỏn trưởng -Trưởng phũng tài chớnh Thủ quỹ kiờm kế toỏn lương Kế toỏn đơn vị thành viờn Nhõn viờn kế toỏn TRANG 12 _BỎO CỎO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP_ Dưới kế toỏn trưởng [r]
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ