0

TèM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ

29 239 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

TèM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ I. ĐẶC ĐIỂM TèNH HèNH CỦA DOANH NGHIỆP 1. Vị trớ của doanh nghiệp trong nền kinh tế Trung tõm thương mại Võn Hồtrung tõm đứng đầu trong cỏc chi nhỏnh của cụng ty thực phẩm Hà Nội, trong việc buụn bỏn cung cấp thực phẩm ra thị trường tiờu thụ với khối lượng lớn phục vụ nhu cầu của người tiờu dựng. Đõy là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thương mại là chủ yếu với vai trũ là người đi đầu cho cỏc sản phẩm, thực phẩm của khu vực miền Bắc, cựng với hoạt động kinh doanh cú lói trung tõm đó đúng gúp đỏng kể cho ngõn sỏch nhà nước, đời sống cỏn bộ cụng nhõn viờn trong doanh nghiệp được đảm bảo. Vỡ thế trung tõm Thương mại Võn Hồ cú vị trớ hết sức quan trọng trong nền kinh tế và chắc chăn trong tương lai khụng xa trung tõm sẽ ngày càng khẳng định được vị thế của mỡnh trong nền kinh tế. 2. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển Trong xu thế phỏt triển chung của ngành thương mại để đỏp ứng và phục vụ tốt nhu cầu ngày càng phỏt triển của xó hội. Cụng ty thực phẩm Hà Nội đó mạnh dạn xõy dựng đề ỏn thành lập trung tõm Thương mại Võn Hồ với mụ hỡnh kinh doanh siờu thị và đó được uỷ ban nhõn dõn thành phố chấp nhận. Trung tõm Thương mại Võn Hồ trực thuộc cụng ty thực phẩm Hà Nội được thành lập ngày 15/4/2002 theo TL số 2038/QĐ - UB của uỷ ban nhõn dõn thành phố Hà Nội. Ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động kinh doanh trung tõm cũng gặp khụng ớt khú khăn phỏt huy cỏi vốn cú của mỡnh trung tõm đó đảnh mạnh sản xuất kinh doanh từng bước thỏo gỡ khú khăn, mở rộng liờn doanh liờn kết kinh doanh nhiều mặt hàng mở rộng thị trường tiờu thụ tạo việc làm ổn định cho cỏn bộ cụng nhõn viờn, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước. 1 1 Trung tõm thương mại Võn Hồ là một doanh nghiệp nhà nước cú tư cỏch phỏp nhõn, thực hiện hạch toỏn độc lập, cú con dấu riờng, được mở tài khoản ở ngõn hàng, số tài khoản 540E00157 ngõn hàng thương mại Cổ phần Sài Gũn Cụng Thương - chi nhỏnh Hà Nộ. Được đăng ký kinh doanh nhiệm vụ qui định để giao dịch với cỏc đơn vị trong và ngoài ngành. Hơn 4 năm trưởng thành và phỏt triển với sự lónh đạo sỏng suốt của bộ mỏy quản lý, trung tõm đó dần mở rộng qui mụ hoạt động kinh doanh sản xuất và luụn tỡ chiến lược kinh doanh phự hợp để đứng vững trờn thị trường. Đầu năm 2005 trung tõm thấy sự cần thiết trong việc trong việc đỏp ứng nhu cầu thực phẩm cho nhõn dõn vỡ thế trung tõm đó mở thờm 2 cửa hàng thực phẩm đú là cửa hàng thực phẩm ở 153 Giảng Vừ và cửa hàng thực phẩm ở 136 Tõy Sơn. Hiện nay trung tõm đó được chủ tịch nước tăng 02 Huõn chương lao động hạng nhất, 03 cờ thi đua xuất sắc do UBND Thành phố Hà Nội, liờn đoàn lao động thành phố và Bộ thương mại tặng, 03 bằng khen 08 giấy khen của cỏc cơ sở ban ngành thành phố về thành tớch trong cỏc hoạt động: phục vụ tết, cụng tỏc an toàn bảo hộ lao động… 3. Chức năng nhiệm vụ của Trung Tõm Với tư cỏch là thành viờn của Cụng ty thực phẩm Hà Nội một doanh nghiệp nhà nước nờn chức năng chủ yếu của trung tõm là kinh doanh thực phẩm, nụng sản, chế biến thuỷ sản tươi, cỏc dịch vụ ăn uống, nội thất và đồ gia dụng, kinh doanh rượu, thuốc lỏ…làm đại lý bỏn buụn cho cỏc đơn vị bạn. Với mục tiờu kinh doanh đạt lợi nhuận cao nhưng vấn đề đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm luụn được trung tõm đặt lờn hàng đầu. Ngay từ khi thành lập nhiệm vụ chớnh mà sở Thương mại giao cho trung tõm là - Làm tốt nghĩa vụ đối với nhà nước thụng qua hệ thống cỏc chỉ tiờu nộp ngõn sỏch. 2 2 - Tổ chức hoạt động sản xuất từ cỏc nguồn nguyờn liệu khỏc nhau đảm bảo đủ lượng hàng hoỏ phục vụ cho cụng tỏc bỏn ra của trung tõm. - Tổ chức tốt khõu bảo quản hàng hoỏ đảm bảo cho quỏ trỡnh lưu thụng hàng hoỏ diễn ra thường xuyờn liờn tục và ổn định thị trường. - Khụng ngừng chăn lo nõng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động đảm bảo mức thu nhập ổn định cho tất cả cỏc cỏn bộ cụng nhõn viờn trong trung tõm. Thường xuyờn bồi dưỡng nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ cho cỏn bộ cụng nhõn viờn. 4. Cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý trong doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý trong trung tõm là một hệ thống bao gồm nhiều bộ phận giữa cỏc bộ phận cú mối liờn hệ chặt chẽ với nhau được phõn thành cỏc khõu cỏc cấp quản lý với những chức năng và quyền hạn nhất định. Dựa trờn cơ sở cõn nhắc, đỏnh giỏ giữa qui mụ sản xuất kinh doanh và trỡnh độ quản lý của cỏn bộ cụng nhõn viờn, bộ mỏy quản lý của trung tõm được chia thành 8 phũng ban. - Ban giỏm đốc - Phũng kỹ thuật - Bộ phận kế toỏn - Bộ phận kho - Bộ phận kinh doanh - Bộ phận bỏn hàng - Bộ phận bảo vệ - Bộ phận chế biến 3 3 Giỏm đốc Phú Giỏm đốc Kỹ thuật Kế toỏn Kho Kinh doanh Bỏn hàng Bảo vệ Chế biến Đồ đụng lạnh Đồ Khụ Trực tiếpDo khỏch hàng yờu cầuBày trờn siờu thịDo khỏch hàng đặt SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN Lí * Nhiệm vụ phũng ban - Ban giỏm đốc cú 3 người bao gồm giỏm đốc và phú giỏm đốc + Giỏm đốc là người đứng đầu bộ mỏy quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý trung tõm và chịu trỏch nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của trung tõm theo phỏp luật Giỏm đốc là người đại diện phỏp nhõn của doanh nghiệp. + Phú giỏm đốc là người giỳp việc cho giỏm đốc phụ trỏch cụng tỏc kỹ thuật điều hành sản xuất kinh doanh, tham mưu cho giỏm đốc và chịu trỏch nhiệm trước giỏm đốc, trước phỏp luật về chức năng tham mưu của mỡnh. Quan hệ giữa phú giỏm đốc với cc phũng ban chức năng là quan hệ chỉ huy chỉ đạo cụng tỏc kinh doanh. - Phũng Kỹ thuật Gồm 02 người làm cụng tỏc tổ chức kiểm tra quản lý sửa chức, mỏy múc, đồ dựng trang thiết bị trung tõm. - Phũng kế toỏn Bao gồm 05 người với nhiệm vụ kế hoạch hành chớnh, chi phớ lao động. 4 4 Thực hiện tốt kế toỏn tài chớnh cho trung tõm đảm bảo khụng bị ỏch tắc trong kinh doanh. Lập bỏo cỏo thuế định kỳ hàng thỏng, bỏo cỏo quyết toỏn trong thỏng quý, năm. Thống kế bỏo cỏo doanh thu ngày thỏng năm bỏn hàng, chỉ đạo về cụng nợ và thu hồi cụng nợ. - Bộ phận kho: gồm 02 người với nhiệm vụ bảo quản, lưu giữ hàng hoỏ trong kho luụn được đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng. - Bộ phận kinh doanh: Cú nhiệm vụ là lập cụng tỏc nghiờn cứu và phõn tớch thị trường lập kế hoạch thực hiện cỏc dự ỏn kinh doanh chủ trỡ dự thảo, hợp đồng mua nguyờn vật liệu và bỏn sản phẩm cựng với phũng kế toỏn. Bờn cạnh đú phũng kinh doanh cũn cú nhiệm vụ gọi hàng, đặt hàng kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm, bỏn luụn giao dịch với cỏc tổ chức khỏc. Trưởng phũng kinh doanh cú nhiệm vụ yờu cầu cỏc đơn vị cung cấp hoỏ đơn, phiếu xuất kho đỳng theo đơn đặt hàng, cuối ngày tổng hợp cỏc mặt hàng bỏn chạy trọng ngày cỏc mặt hàng cũn trờn quầy và lờn kế hoạch nhập hàng vào ngày hụm sau. - Bộ phận bỏn hàng gồm 20 người được phõn ca với nhiệm vụ bỏn hàng trờn quầy hoặc bỏn với hỡnh thức đưa hàng đến cỏc cỏc địa điểm giao dịch mà khỏch hàng yờu cầu theo đơn đặt hàng, cuối ngày tiền hàng bỏn được trong ngày phải nộp lại cho thủ quỹ. - Bộ phận bảo vệ cú nhiệm vụ bảo vệ tài sản của trung tõm, trụng xe kiểm soỏt khỏch hàng ra vào trung tõm, trực điện thoại, trực đại sỏnh. - Bộ phận chế biến: Nhận thực phẩm, rau từ kho chuyển qua chế biến bày bỏn trờn siờu thị, hoặc chế biến theo đơn đặt hàng của khỏch hàng. Nhỡn chung từng phũng ban từng bộ phận trong trung tõm cú nhiệm vụ và chức năng riờng nhưng lại cú mối quan hệ chặt chẽ giỳp trung tõm tồn tại và phỏt triển. 5 5 Kế toỏn trưởngkiờm kế toỏn tổng hợp Kế toỏn chi tiết Thủ quỹ Bộ phận kế toỏn TSCĐBộ phận kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lươngBộ phận kế toỏn doanh thu và tiờu thụBộ phận kế toỏn bằng tiền và thanh toỏn 5. Cơ cấu tổ chức bộ mỏy kế toỏn của trung tõm Dựa trờn qui mụ sản xuất kinh doanh và khối lượng cụng việc cụ thể Trung tõm đó tổ chức bộ mỏy kế toỏn theo hỡnh thức tập trung. Đứng đầu là kế toỏn trưởng cỏc bộ phận nghiệp vụ đặt dưới sự chỉ đạo và phõn cụng của kế toỏn trưởng. Kế toỏn trưởng là người phụ trỏch toàn bộ cụng tỏc kế toỏn cảu trung tõm và chịu trỏch nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo kiểm tra cụng của kế toỏn viờn. Hàng quý cú nhiệm vụ lập và duyệt cỏc bỏo cỏo đồng thời thực hiện cỏc cụng việc của kế toỏn tổng hợp chịu trỏch nhiệm trước giỏm đốc và nhà nước về những thụng tin kinh tế do mỡnh cung cấp. Kế toỏn chi tiết cú trỏch nhiệm thực hiện cỏc cụng việc kế toỏn mà được phõn cụng như kế toỏn tiền mặt, tiền gốc, kế toỏn tiền lương, kế toỏn tiờu thụ thành phẩm. Thủ quỹ cú nhiệm vụ quản lý tiền mặt tại quỹ, nhập quỹ tiền mặt và chi tiền mặt theo yờu cầu của giỏm đốc. Hàng ngày phải thu tiền bỏn hàng của cỏc bộ phận hàng thỏng phải trả lương cho tất cả cỏn bộ cụng nhõn viờn. Sơ đồ tổ chức bộ mỏy kế toỏn của trung 6tõm 6 6 Sổ quỹ Chứng từ gốc Bảng kờ Bảng phõn bổ Số thẻ kế toỏn chi tiết Nhật ký chung Sổ cỏi Bỏo cỏo tài chớnh Bảng tổng hợp chi tiết Ghi chỳ:Ghi hàng ngàyGhi cuối thỏngQuan hệ đối chiếu 6. Hỡnh thức kế toỏn được ỏp dụng trong trung tõm Để tiện cho việc theo dừi, nõng cao chất lượng cụng tỏc kế toỏn giỳp nhà quản lý nắm bắt được đầy đủ chớnh xỏc về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nờn trung tõm Thương mại Võn Hồ đó ỏp dụng hỡnh thức kế toỏn "Nhật ký chứng từ". Đối với hỡnh thức này mọi nghiệp vụ kinh tế đều căn cứ vào chứng từ gốc để phõn loại vào cỏc nhật ký chứng từ theo thứ tự thời gian để đến cuối thỏng căn cứ vào nhật ký chứng từ ghi sổ cỏi. Quy trỡnh hạch toỏn theo hỡnh thức Nhật ký chứng từ 7 7 Hàng ngày căn cứ vào cỏc chứng từ gốc đó được kiểm tra hợp lệ để ghi vào cỏc bảng phõn bổ sau đú ghi vào cỏc nhật ký chứng từ liờn quan, cỏc nghiệp vụ cần theo dừi riờng thỡ ghi vào bảng kờ. Đến cuối thỏng chuyển từ bảng kờ vào nhật ký chứng từ cú liờn quan cỏc nghiệp vụ liờn quan đến tiền mặt đồng thời ghi vào sổ quỹ, cỏc nghiệp vụ cú liờn quan tới cỏc đối tượng cần theo dừi chi tiết thỡ ghi vào sổ thẻ kế toỏn chi tiết. Cuối thỏng cộng số liệu lập bảng tổng hợp chi tiết. Cuối thỏng cộng sổ nhật ký đối chiếu với bảng kờ liờn quan sau đú ghi vào sổ cỏi. Đối chiếu số liệu giữa sổ cỏi và bảng tổng hợp chi tiết đảm bảo khớp đỳng sau đú căn cứ vào bảng tổng hợp chi tiết và một số tài liệu liờn quan đến lập bỏo cỏo tài chớnh. Trung tõm ỏp dụng phương phỏp tớnh thuế GTGT theo phương phỏp khấu trừ. II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHể KHĂN CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN TèNH HèNH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. Những thuận lợi Trung tõm Thương mại Võn Hồ cú đội ngũ cỏn bộ cụng nhõn viờn năng động nhiệt tỡnh, cựng với nú là sự phõn cụng lao động rừ ràng phự hợp với khả năng từng người của nhà quản lý, trỏnh được tỡnh trạng dư thừa người trong cụng việc. Bờn cạnh đú ban lóo đạo luụn tạo điều kiện cho nhõn viờn đi học thờm nõng cao nghiệp vụ chuyờn mụn từ đú trỡnh độ của nhõn viờn trong trung tõm ngày càng vững chắc. Cụng tỏc kờ toỏn được thực hiện trờn mỏy vi tớnh nờn độ chớnh xỏc cao tớnh toỏn nhanh, ớt xảy ra nhầm lẫn. Cơ sở vật chất kỹ thuật và điều kiện làm việc ổn định khụng độc hại đó giỳp cụng nhõn yờn tõm làm việc. 8 8 Với đặc điểm là nước nụng nghiệp với nghề trồng lỳa, chăn nuụi gia sỳc, gia cầm cựng với nú là nguồn thuỷ sản tươi sống phong phỳ cũng đó tạo điều kiện thuận lợi cho trung tõm kinh doanh những mặt hàng chủ yếu này. Bờn cạnh đú với vị trớ địa lý nằm ngay ở ngó ba trục đường chớnh lờn được rất nhiều khỏch hàng biết đến. Vị thế việc tiờu thụ hàng hoỏ diễn ra rất thuận tiện. 2. Những khú khăn Đội ngũ cỏn bộ cụng nhõn viờn trong trung tõm nhiều nữ nờn cũng gặp khụng ớt khú khăn trong việc sắp xếp cụng việc khi nữ cụng nhõn nghỉ chế độ thai sản, con ốm đau .tiếp đến là sự cạnh tranh trờn ttt với sự ra đời của biết bao siờu thị, cửa hàng vừa và nhỏ. Trong đú phải kể đến cỏc siờu thị cú tiếng như siờu thị BiGC, Intimex, đặc biệt là Trung tõm Vincom là một trung tõm ra đời vào cuối năm 2004 thật sự là một thỏch thức đối với Trung tõm Thương mại Võn Hồ. Bờn cạnh đú nhõn viờn bảo vệ chưa giỏm sỏt hết được cỏc hoạt động mua bỏn Trung tõm siờu thị vẫn xảy ra tỡnh trạng mất trộm. 9 9 PHẦN II: TèNH HIỂU NGHIỆP VỤ CHUYấN MễN I. KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi, liờn tục cần phải cú sự kết hợp đồng thời của ba yếu tố cơ bản đú là đối tượng lao động, tư liệu lao động và lao động. Lao động là phần hoạt động chõn tay và hoạt động trớ úc của con người sử dụng cỏc tư liệu lao động nhằm tỏc động và biến đối tượng lao động thành cỏc vật phẩm cú ớch để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mỡnh. Tiền lương (tiền cụng) là giỏ trị biểu hiện bằng tiền thể hiện ở phần thự lao lao động mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng cụng việc của họ. Về bản chất tiền lương chớnh là biểu hiện bằng tiền của giỏ cả sức lao động. Trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh tiền lương được coi là đũn bẩy kinh tế kớch thớch sản xuất, tăng năng suất lao động. Do vậy việc hạch toỏn tiền lương phải được tổ chức ghi chộp một cỏch đầy đủ trung thực, chớnh xỏc và kịp thời. 1. í nghĩa của kế toỏn lao động tiền lương 1.1. Đối với doanh nghiệp Hạch toỏn tốt lao động tiền lương là điều kiện cần thiết để tớnh toỏn chớnh xỏc chi phớ kinh doanh và tớnh giỏ thành sản phẩm. Hạch toỏn lao động tiền lương sẽ gúp phần giỳp cho việc quản lý lao động đi vào nề nếp thỳc đẩy việc chấp hành kỷ luật lao động, kớch thớch tinh thần hăng say làm việc của người lao động làm cho năng suất lao động tăng nhanh và hiệu quả cụng tỏc được nõng cao, đảm bảo nguyờn tắc phõn phối theo lao động. 1.2. Đối với xó hội - Thực hiện tốt kế toỏn tiền lương là gúp phần thực hiện tốt đường nối của Đảng và nhà nước đối với người lao động. 10 10 [...]... toàn doanh nghiệp Từ đú lập bảng phõn bổ tiền lương BHXH Từ bảng phõn bổ lập sổ cỏi TK334 và sổ cỏi TK338 4 Cỏc hỡnh thức trả lương của trung tõm Việc tớnh và trả chi phớ lao động cú thể thực hiện theo nhiều hỡnh thức khỏc nhau tuỳ theo đặc điểm hoạt động kinh doanh tớnh chất cụng việc và trỡnh độ quản lý doanh nghiệp Với đặc thự là doanh nghiệp thương mại kinh doanh dưới hỡnh thức siờu thị nờn trung. .. toỏn lương cho bộ phận và bảng tổng hợp tiền lương trong doanh nghiệp phải khớp đỳng Bởi đú là căn cứ để tớnh phõn bổ chi phớ tiền lương, bảo hiểm cho cỏc bộ phận trong doanh nghiệp CễNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN LƯƠNG Thỏng 06 năm 2007 ĐVT: Đồng ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 Họ và tờn Ban giỏm đốc Kỹ thuật Kinh doanh Kho Kế toỏn Bỏn hàng Bảo vệ Chế biến Tổng lương... xuất kinh doanh của doanh nghiệp bảng phõn bổ tiền lương và BHXH cú cỏc cột, cỏc dũng sau: - Cột 334 Dũng 641, 642: Căn cứ vào bảng thanh toỏn lương toàn doanh nghiệp lấy bộ phận lương phải trả cho từng bộ phận để đưa vào cỏc dũng tương ứng Dũng 338: Căn cứ vào sổ trợ cấp BHXH phải trả trực tiếp cho cỏc đối tượng trong doanh nghiệp, do doanh nghiệp khụng cho vào bảng thanh toỏn lương toàn doanh nghiệp. .. Thụng thường tại cỏc doanh nghiệp việc thanh toỏn lương và cỏc khoản khỏc cho người lao động được chia làm 2 kỳ Kỳ I tạm ứng khoảng 50 đến 60% lương cấp bậc cho người lao động trong thỏng Kỳ II thanh toỏn lương sau khi tớnh lương và cỏc khoản phải trả, cỏc khoản khấu từ vào lương doanh nghiệp tiến hành trả nốt số cũn lại cho cụng nhõn viờn Nhưng đối với Trung tõm Thương mại Võn Hồ thỡ tiến hành trả... nghiệp Tỉ lệ trớch BHXH, BHYT, KPCĐ theo qui định Do là doanh nghiệp thương mại hoạt động kinh doanh dưới hỡnh thức siờu thị nờn mọi chi phớ về tiền lương được phõn bổ cho bộ phận quản lý và bộ phận bỏn hàng khụng phõn bổ cho cụng nhõn viờn trực tiếp sản xuất và cụng nhõn phõn xưởng Trung tõm qui định tiền lương thuộc ban giỏm đốc và bộ phận kinh doanh được phõn bổ cho bộ phận quản lý (642) cũn cỏc phũng,... người chưa lĩnh đến lĩnh 18 18 Tương tự vào cỏch tớnh như thế ta tớnh được lương cho những người cũn lại trong phũng ban Đõy là cơ sở lập bảng tổng hợp tiền lương thỏng của doanh nghiệp CễNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ Bộ phận: Ban giỏm đốc BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Thỏng 06 năm 2007 ĐVT: Đồng T T Họ và tờn A B 1 Vũ Thị Thu Hương 2 Ngụ Thanh Hoài 3 Phạm Thị Thỏi Hà Cộng Hệ số Lương... 24 Dũng 641, 642 thỡ căn cứ vào tiền lương của cỏc bộ phận x tỉ lệ qui định 19% Dũng 334: Phản ỏnh khấu trừ 5% BHXH và 1% BHYT lấy số liệu trờn bảng thanh toỏn lương toàn doanh nghiệp CễNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Thỏng 06 năm 2007 ĐVT: Đồng Ghi cú TK TK334 Lương chớnh ỏc TK Lương phụ TK338 Cỏc khoản Cộng TK3382 TK3383 TK3384 C khỏc ộ... chấm cụng sẽ được chuyển về phũng kế toỏn để tớnh lương và BHXH Phiếu này được lưu tại phũng kế toỏn Trường hợp người lao động nghỉ trong những ngày cuối thỏng và tiếp sang thỏng sau thỡ phiếu này được chuyển kốm bảng chấm cụng thỏng sau để tớnh trợ cấp BHXH trong thỏng PHIẾU NGHỈ HƯỞNG BHXH Họ và tờn : Lưu Quang Trung Tuổi: 32 Nghề nghiệp: Nhõn viờn Trung tõm Thương mại Võn Hồ Chức vụ : Nhõn viờn bỏn... như phiếu nghỉ ốm…sẽ được chuyển về phũng kế toỏn để kiểm tra, tớnh lương cuối thỏng cho cụng nhõn viờn và được lưu tại phũng kế toỏn cựng cỏc chứng từ liờn quan Trong bảng chấm cụng Đỏnh dấu x đối với người đi làm Đỏnh dấu 0 đối v ới người nghỉ Nghỉ phộp: P Nghỉ học, họp: HT Nghỉ khụng lương: KL Nghỉ chủ nhật:CN Nghỉ bự: NB Nghỉ ốm: O Nghỉ lễ: L TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ Bộ phận: Ban giỏm đốc BẢNG... là số tiền lương, khấu trừ, tiền BHXH cú trong bảng thanh toỏn và bảng phõn bổ tiền lương Cuối thỏng trung tõm trả hết tiền lương cho cụng nhõn viờn bằng tiền mặt dũng trả lương cụng nhõn viờn bằng tiền mặt = 51.279.000 - 3.076.740 + 91.125 = 48.293.385 CễNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ NHẬT Kí CHỨNG TỪ SỐ 10 Theo dừi TK334 Thỏng 06 năm 2007 ĐVT: Đồng Dư đầu Ghi nợ TK334, cú cỏc TK . TèM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ I. ĐẶC ĐIỂM TèNH HèNH CỦA DOANH NGHIỆP 1. Vị trớ của doanh nghiệp trong nền kinh tế Trung. kinh doanh tớnh chất cụng việc và trỡnh độ quản lý doanh nghiệp. Với đặc thự là doanh nghiệp thương mại kinh doanh dưới hỡnh thức siờu thị nờn trung tõm thương
- Xem thêm -

Xem thêm: TèM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ, TèM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ,

Hình ảnh liên quan

5.2. Bảng thanh toỏn trợ cấp BHXH - TèM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ

5.2..

Bảng thanh toỏn trợ cấp BHXH Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng thanh toỏn trợ cấp BHXH dựng để phản ỏnh số tiền trợ cấp BHXH phải trả cho người lao động căn cứ vào cỏc giấy nghỉ ốm và chế độ tớnh toỏn - TèM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ

Bảng thanh.

toỏn trợ cấp BHXH dựng để phản ỏnh số tiền trợ cấp BHXH phải trả cho người lao động căn cứ vào cỏc giấy nghỉ ốm và chế độ tớnh toỏn Xem tại trang 14 của tài liệu.
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Thỏng 06 năm 2007 - TèM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ

h.

ỏng 06 năm 2007 Xem tại trang 19 của tài liệu.
5.5. Bảng tổng hợp tiền lương toàn doanh nghiệp - TèM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ

5.5..

Bảng tổng hợp tiền lương toàn doanh nghiệp Xem tại trang 20 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng thanh toỏn lương và bảng phõn bổ để lập nhật ký chứng từ số 10. - TèM HIỂU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÂN HỒ

n.

cứ vào bảng thanh toỏn lương và bảng phõn bổ để lập nhật ký chứng từ số 10 Xem tại trang 26 của tài liệu.