0
 1. Trang chủ >
 2. Đề thi >
 3. THPT Quốc Gia >

đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giải

3 de thi thu THPTQG nam 2018  THPT chuyen thai binh file word co loi giai chi tiet

3 de thi thu THPTQG nam 2018 THPT chuyen thai binh file word co loi giai chi tiet

... Trang 3- B 13- C 23- C 4-C 14-A 24-A 5-C 15-C 25-D 6-B 16-A 26-B 7-B 17-A 27-D 8-A 18-A 28-C 9-B 19-B 29-A 10-D 20-B 30 -B 31 -C 41-A 32 -A 42-A 33 -C 43- D 34 -A 44-B 35 -D 45-C 36 -D 46-B 37 -D 47-B 38 -C ... was born 34 What kind of job would a Brahmin likely have? A A priest B A warrior C An inventor D A painter 35 What could replace the word “ruling” in paragraph 3? A defeating B guessing C delaying ... trời mưa to, khơng có vắng mặt bữa tiệc chia tay đêm qua B could recognize: nhận could hardly recognize: khó nhận wouldn’t have recognized: không nhận don’t recognize: không nhận (thì tại) => đáp...
 • 19
 • 781
 • 13
đề thi thử THPTQG 2019  hóa học  THPT chuyên thái bình  lần 2  có lời giải

đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên thái bình lần 2 lời giải

... A 20 0ml dung dịch X : n C6H12O6  n C12H22O11  2a  n Ag  2. 2a  0, 32  a  0,08 Trong 100ml dung dịch X: n C6H12O6  n C12H22O11 = a = 0,08 Sau thủy phân hoàn toàn C 12 H22O11 thu n C6H12O6 ... A 5,44 B 6,36 C 5,40 D 6 ,28 Câu 26 : Phản ứng sau sai? A 2Fe  3Cl2  2FeCl3 B Cr  2HCl  CrCl2  H2 C 4CO  Fe3O4  3Fe  4CO2 D 2Fe  3H2SO4  Fe2 SO4   3H2 Câu 27 : Đốt cháy hết mol ancol ... 15,18 D 19,58 ĐÁP ÁN 1-D 2- A 3-A 4-C 5-D 6-D 7-D 8-C 9-D 10-C 11-D 12- A 13-A 14-B 15-A 16-B 17-D 18-A 19-C 20 -A 21 -C 22 -C 23 -A 24 -C 25 -D 26 -D 27 -B 28 -B 29 -C 30-B 31-C 32- C 33-A 34-D 35-A 36-D...
 • 23
 • 1,406
 • 45
Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán THPT chuyên Thái Nguyên 2015

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán THPT chuyên Thái Nguyên 2015

... Đáp án đề thi thử THPTQG mơn Tốn THPT chun Thái Nguyên 2015 ...
 • 4
 • 872
 • 1
Đề thi thử ĐH môn Toán THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 2

Đề thi thử ĐH môn Toán THPT chuyên Vĩnh Phúc lần 2

... ) - a + 3b + 2 2 a + b + c 2 = 3  Mà  a = -  b Þ 2 5b + 2 c  5  + c b 2 = Û 5b + 2c = 5  + c 2 b 2 Û 4b - 4bc + c 2 = Û ( 2b - c )  = Û c = 2 b ( (4 0 ,25 0 ,25   ìa = 2 Chọn  b = -1 Þ ... 1) = log ( 2. 16 - 2. 4 + 1) + ( 2. 16 - 2. 4 + 1) ( 2 )  Û log x - x + - log 2 2. 16 x - 2. 4 x + = 2. 16 x - 2. 4 x + - x - x  + 1  Û log x - 2x x x x x x x 0 ,25   2 Xét hàm  f (t ) = log 2 t + t ... ^ ( Q ) ï ï Û í A + 2 B - C  Từ giả  thi t ta có : í = 2 ï d ( M , ( Q ) ) = 2 ï 2 2  î î  A + B + C ì A = - B - C  ï Ûí B - 2 C  = (*)  ï 2 BC ỵ  B + 2C + 2 0 .25   0 ,25   (*) Û  B = 0  hoặc ...
 • 8
 • 732
 • 1
De thi thu THPTQG nam 2018 THPT chuyen thai nguyen lan 1

De thi thu THPTQG nam 2018 THPT chuyen thai nguyen lan 1

... u1  2 018    2un 1   un    un 1 1  un  1 u  u  , n    n 1 n   Đặt vn 1  un 1   2vn 1   vn 1  ; v1  2 017  cấp số nhân với v1  2 017 n 1 n 1 1 1   2 017 ... đề thi thử file word có lời giải Liên hệ mua file word:096.7979.369 2 017 Ta có  lim  1  lim  n  un   n  n  2 018  n  2 017  2 017 2 018 2 018 1  2 017  n   lim  1 2 018  2 017 ... 2 0171 2 018  n     1   3n2  n2  2020  4n2  2 017   lim   1 n  n2  2020  4n2  2 017   1 1 1 1  n 1 n 1     1       lim   1. 3 3.5 2n   2n  1  2n...
 • 26
 • 224
 • 1
Đề thi thử THPTQG 2018 môn vật lí THPT Chuyên Thái Bình lần 5 có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPTQG 2018 môn vật lí THPT Chuyên Thái Bình lần 5 lời giải chi tiết

... âm” A.(1) vật lí; (2) cường độ âm; (3) sinh B (1) sinh lí; (2) mức cường độ âm; (3) vật C.(1) vật lí; (2) mức cường độ âm; (3) sinh D (1) sinh lí; (2) cường độ âm; (3) vật Câu 12: ... tam giác ta có: pn p pH   0 sin1 35 sin 15 sin 300 p pH sin 150 mH K H sin 150 sin 150 1.2 sin 150  H       K   0, 089MeV H pn sin1 350 pn sin 1 350 mn K n sin 1 350 sin 1 350 pHe sin 300 ... với k = 1, ta vị trí hai vân tối liền kề là: 7,5i2 12,5i2 , khoảng vân sáng bậc 8, bậc 9, bậc 10, bậc 11, bậc 12 xạ Đó vị trí ứng với 4,5i1 đến 7 ,5 i1, khoảng vân sáng bậc 5, bậc 6, bậc...
 • 15
 • 546
 • 12
Đề thi thử môn vật lý năm 2017 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 3 (có lời giải)

Đề thi thử môn vật lý năm 2017 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 3 (có lời giải)

... 18.D 19.A 20.D 21.C 22.C 23. D 24.B 25.A 26.B 27.D 28.C 29.C 30 .C 31 .C 32 .A 33 .D 34 .B 35 .A 36 .A 37 .B 38 .D 39 .A 40.A >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – – Hóa – Sinh – Văn – ... 0,25π D 0,50π (172 533 )Câu 22: Vật dao động điều hòa với biên độ A; Khi động gấp n lần năng, vật có li độ A x= ±A n n 1 B x= ± A n C x= ± A n 1 D x= ± A n 1 (172 534 )Câu 23: Con lắc lò đặt ... vật nặng có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng 100(N/m) dao động điều hòa Trong q trình dao động chiều dài lò xo biến thi n từ 22 (cm) đến 30 (cm) Khi vật cách vị trí biên (cm) động vật A 0, 037 5...
 • 7
 • 3,665
 • 49
De thi thu THPTQG nam 2018 THPT quy hop 1 file word co loi giai chi tiet

De thi thu THPTQG nam 2018 THPT quy hop 1 file word co loi giai chi tiet

... Đáp án 1- A 11 -B 21- B 31- B 41- D Trang 2-C 12 -B 22-B 32-A 42-D 3-D 13 -B 23-B 33-A 43-B 4-C 14 -C 24-A 34-C 44-B 5-B 15 -B 25-B 35-A 45-C 6-D 16 -D 26-B 36-D 46-D 7-A 17 -A 27-C 37-C 47-C 8-C 18 -B 28-B ... of unsuccessfully endeavoring to form his own orchestra, Glenn Miller finally achieved world fame in 19 39 as a big band leader A requesting B trying C offering D deciding ( 211 289) Mark the letter ... of this substance would suffice to lead a column of ants three times around Earth The vapor of the evaporating pheromone over the trail guides an ant along the way, (15 ) and the ant detects this...
 • 17
 • 2,019
 • 44
De thi thu THPTQG 2017 mon tran hung dao TPHCM lan 1 co loi giai chi tiet file WORD

De thi thu THPTQG 2017 mon tran hung dao TPHCM lan 1 co loi giai chi tiet file WORD

... TIẾT Tải WORD + Đáp án lời giải chi tiết link : http://dethithpt.com/document/a2280 /de- thi- thu- thpt-quoc-gia-nam -2 017 - mon- tieng-anhthpt -tran- hung- dao- tphcm- lan- 1- co- loi- giai- chi- tiet- file- word- mien-phi.html ... feel uncomfortable If a business colleague comes closer than 1. 2 meters, the most common response is to move (26) ……… Some interesting (27) ……… have been done in libraries If strangers come too ... the intruder Living in cities has made people develop new skills for dealing with situations where they are very close to strangers Most people on crowded trains try not to look at strangers;...
 • 6
 • 964
 • 7
2 (XEM THỬ)  THPT chuyên thái bình  lần 1  có lời giải

2 (XEM THỬ) THPT chuyên thái bình lần 1 lời giải

... diễn log D 22 π ( cm ) 12 1 theo a b A log 12 1 = 6a − b B log 12 1 = a− b C log 12 1 = 6a + b D log 12 1 = 6a − 9b Câu 20 : Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = x − + B ( 1; −3) A -3 là: x D ( 1; −7 ) ...  nghiệm  y + xy = A m ∈ ( −∞; 2] ∪ ( 4; +∞ ) B m ∈ ( −∞; 2] ∪ [ 4; +∞ ) C m ≥ D m ≤ Đáp án 1- D 2- B 3-B 4-D 5-D 6-C 7-B 8-B 9-C 10 -A 11 -D 12 - B 13 -D 14 -D 15 -C 16 -C 17 -D 18 -B 19 -A 20 -B 21 -D ... 21 -D 22 -B 23 -A 24 -A 25 -C 26 -D 27 -D 28 -D 29 -A 30-C 31- B 32- C 33-D 34-B 35-A 36-A 37-D 38-A 39-B 40-D 41- B 42- A 43-B 44-D 45-A Lời giải chi tiết đề thi thử THPT chuyên Thái Bình Lần Câu 1: Chọn...
 • 17
 • 370
 • 0
đề thi thử THPTQG 2019  tiếng anh  THPT chuyên bắc ninh  lần 2  có lời giải

đề thi thử THPTQG 2019 tiếng anh THPT chuyên bắc ninh lần 2 lời giải

... THE END ĐÁP ÁN 1-C 2- A 3-D 4-A 5-A 6-D 7-D 8-A 9-B 10-B 11-B 12- C 13-D 14-C 15-A 16-D 17-B 18-B 19-C 20 -B 21 -A 22 -C 23 -B 24 -A 25 -B 26 -B 27 -A 28 -A 29 -B 30-D 31-C 32- C 33-A 34-C 35-B 36-A ... 42- A 43-C 44-B 45-A 46-C 47-B 48-D 49-C 50-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết) ***** Quý thầy cô liên hệ: 03338 .22 2.55 ***** HƯỚNG DẪN GIẢI ... the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 22 to 23 Question 22 : I am tired of staying up late last night studying I am also worried about today’s test...
 • 19
 • 5,119
 • 202

Xem thêm

Từ khóa: câu 244 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên lam sơn lần 2câu 256 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên lê khiết lần 1câu 255 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên lê khiết lần 1câu 250 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên biên hòa lần 1câu 249 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên tự nhiên lần 3câu 245 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên lam sơn lần 1câu 243 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên tự nhiên lần 4câu 242 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên tự nhiên lần 5câu 131 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt chuyên tự nhiên lần 4câu 291 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt ngô sỹ liên lần 2câu 284 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt ngô sỹ liên lần 2câu 283 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt ngô sỹ liên lần 2câu 273 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt quốc học huế lần 2câu 272 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt quốc học huế lần 2câu 270 đề thi thử thptqg 2016 trường thpt phan ngọc hiển lần 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ