0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

nghiên cứu khoa học kỹ thuật đào tạo nghề

Quản lý đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế SIMCO Sông Đà (tt)

Quản lý đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế SIMCO Sông Đà (tt)

Quản lý đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế SIMCO Sông Đà (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế SIMCO Sông Đà (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế SIMCO Sông Đà (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế SIMCO Sông Đà (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế SIMCO Sông Đà (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế SIMCO Sông Đà (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế SIMCO Sông Đà (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đào tạo nghề tại trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Kinh tế SIMCO Sông Đà (Luận văn thạc sĩ)
 • 24
KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG LỚP HỌC

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG LỚP HỌC

Modules of Performance Based Teacher Education (PBTE Modules), (2005), Bộ môđun đào tạo bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật và dạy nghề c a Trung tâm quốc gia Nghiên cứu giảng dạy nghề nghiệp[r]
 • 5
Bộ môn công nghệ và quản lý xây dựng - 60 năm hình thành và phát triển vững mạnh

Bộ môn công nghệ và quản lý xây dựng - 60 năm hình thành và phát triển vững mạnh

1.2. Giai đoạn 1966 – 1981 Song hành với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống giáo dục đại học, ngày 8 tháng 8 năm 1966, theo Quyết định số 144/CP của Hội đồng Chính phủ, trường Đại học Xây dựng được thành lập trên cơ sở Khoa Xây dựng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bộ môn Thi công lúc này là một trong những bộ môn đầu tiên của Khoa Xây dựng thuộc Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD). Có thể nói từ đây, Bộ môn Thi công bắt đầu một giai đoạn phát triển mới, với chức năng đào tạo cụ thể và chuyên sâu hơn về chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Giai đoạn này gắn với quãng thời gian sơ tán của Trường Đại học Xây dựng tại Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh) và tại Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc. Với phương châm “tự lực cánh sinh và dựa vào dân”, Bộ môn đã đồng hành cùng cán bộ và sinh viên toàn trường nhanh chóng xây dựng các lớp học, nhà ăn, nhà ở bằng vật liệu tranh tre nứa, tường đất nửa chìm nửa nổi. . . với quyết tâm không để gián đoạn nhiệm vụ giảng dạy và học tập trong bất cứ tình huống nào. Hai cán bộ của Bộ môn là Thầy Lê Văn Kiều, Trưởng Ban Kiến thiết nhà trường và Thầy Ngô Văn Quỳ, Chỉ huy phó Công trường xây dựng Hương Canh đã trực tiếp tham gia và chủ trì công tác khắc phục hậu quả do bom Mỹ tàn phá và duy trì hoạt động cơ bản của trường. Trong giai đoạn sơ tán vô cùng khó khăn này, Bộ môn vẫn liên tục phát triển đội ngũ từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc như thầy Lương Anh Tuấn và thầy Vũ Hùng Kim (Khóa 10); thầy Nguyễn Văn Triệu và thầy Nguyễn Hùng Giỏi (tốt nghiệp đại học ở Liên Xô). Song song với việc tiếp nhận những cán bộ mới, Bộ môn vẫn lên kế hoạch đều đặn cử cán bộ đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn để sau đó quay lại tiếp tục xây dựng nhà trường và phục vụ đất nước. Đầu những năm 1970, Bộ môn tiếp tục bổ sung một số cán bộ mới: thầy Phạm Đức Toàn tốt nghiệp ở Cuba; thầy Nguyễn Duy Ngụ tốt nghiệp ở Rumani; thầy Nguyễn Ngọc Thanh, thầy Ngô Quang Tường, thầy Nguyễn Văn Bảy, thầy Nguyễn Đình Đảo và thầy Nguyễn Văn Nhất tốt nghiệp Khóa 14 ĐHXD. Từ năm 1976, Bộ môn có thêm các cán bộ mới: thầy Cao Mạnh Việt và thầy Lê Ngọc Thành khóa 15 ĐHXD; thầy Lê Đức Thành tốt nghiệp ở Cuba; thầy Nguyễn Tá Dước và thầy Nguyễn Trung Kiên khóa 16 ĐHXD; thầy Đinh Ngọc Hoà và thầy Vũ Khắc Ngữ khóa 17 ĐHXD; cô Nguyễn Thị Hảo tốt nghiệp ở Uzơbêkistan; thầy Đào Xuân Tiêm, thầy Phạm Sỹ Tô và thầy Lê Văn Tin tốt nghiệp Khóa 18 ĐHXD.
 • 7
NGHIÊN CỨU CÁC DẤU HIỆU HỆ GIEN SỬ DỤNG TRONG BÀI TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRÌNH TỰ SINH HỌC METAGENOMIC

NGHIÊN CỨU CÁC DẤU HIỆU HỆ GIEN SỬ DỤNG TRONG BÀI TOÁN GOM CỤM DỮ LIỆU TRÌNH TỰ SINH HỌC METAGENOMIC

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU CÁC DẤU HIỆU HỆ GIEN SỬ DỤNG TRONG BÀI TOÁN GOM [r]
 • 38
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DÒNG NHIỆT TỨC THỜI QUA VÁCH TƯỜNG XÂY DỰNG THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM DỰA TRÊN CÁC HỆ SỐ PHẢN ỨNG NHIỆT VÀ CÁC GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÁCH TƯƠNG ỨNG

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DÒNG NHIỆT TỨC THỜI QUA VÁCH TƯỜNG XÂY DỰNG THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM DỰA TRÊN CÁC HỆ SỐ PHẢN ỨNG NHIỆT VÀ CÁC GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT VÁCH TƯƠNG ỨNG

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DÒNG NHIỆT TỨC THỜI QUA VÁCH TƯỜNG XÂY[r]
 • 48
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO PHẦN CƠ KHÍ MÔ HÌNH NHÀ GIỮ XE Ô TÔ TỰ ĐỘNG DẠNG HÌNH TRỤ

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO PHẦN CƠ KHÍ MÔ HÌNH NHÀ GIỮ XE Ô TÔ TỰ ĐỘNG DẠNG HÌNH TRỤ

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO PHẦN CƠ KHÍ MÔ HÌNH NHÀ GIỮ [r]
 • 46
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP[r]
 • 31
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học – công nghệ cho giảng viên Cao đẳng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học – công nghệ cho giảng viên Cao đẳng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu xây dựng quy trình bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của giảng viên Cao đẳng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng hiệu quả đào tạo của các trường Cao đẳng nghề trong giai đoạn hiện nay ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 28
THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ Ở VIỆT NAM

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU11.1Tính cấp thiết11.1Mục tiêu nghiên cứu11.1.1Mục tiêu chung11.1.2Mục tiêu cụ thể11.2Đối tượng nghiên cứu21.3Phạm vi nghiên cứu21.4Phương pháp nghiên cứu2PHẦN NỘI DUNG3CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ HIỆN NAY Ở NƯỚC TA31.1Thực trạng đào tạo nghề hiện nay31.1.1 Thực trạng đào tạo của các trường dạy nghề31.1.2 Thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn71.2Đánh giá thực trạng101.2.1 Ưu điểm101.2.2Nhược điểm111.2.2.1Nhược điểm của các trường đào tạo dạy nghề111.2.2.2 Nhược điểm của đào tạo nghề cho lao động nông thôn13CHƯƠNG II: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIÁP PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG141.1Đối với các trường dạy nghề141.2 Đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn16CHƯƠNG III: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC18PHẦN KẾT LUẬN19TÀI LIỆU THAM KHẢO20
 • 21
CN 3 KY THUAT MAY TINH VA TRUYEN THONG

CN 3 KY THUAT MAY TINH VA TRUYEN THONG

VỀ VĂN BẰNG Người dự thi vào chương trình đào tạo Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và Truyền thông theo định hướng nghiên cứu cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau: A1,[r]
 • 6
Thực trạng nguồn lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực trạng nguồn lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ở Đà Nẵng ngày càng tăng từ mức 25,3% năm 2006 đã tăng lên 35,1% trong năm 2013. Tỷ lệ này đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội thành phố và được các doanh nghiệp đánh giá là một trong 3 yếu tố quan trọng giúp Đà Nẵng dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong thời gian qua.
 • 6
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ cân bằng pha tự động cho lưới điện hạ áp

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ cân bằng pha tự động cho lưới điện hạ áp

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BỘ CÂN BẰNG PHA TỰ ĐỘNG CHO [r]
 • 59
(ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC) TÌM HIỂU KỸ THUẬT PHÁT HIỆN THÔNG TIN GIẤU TRÊN ẢNH GIF

(ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC) TÌM HIỂU KỸ THUẬT PHÁT HIỆN THÔNG TIN GIẤU TRÊN ẢNH GIF

(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF(Đề tài nghiên cứu khoa học) Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF
 • 36
ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐH

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐH

2. Tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước đặt ra; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạonghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ. 3. Tham gia tư vấn xây dựng chính sách và đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các cấp quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; tham gia thẩm định về mặt khoa học và công nghệ các dự án, các công trình lớn; góp phần đưa các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, đời sống.
 • 24
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY BƯU CHÍNH & PHBC HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY BƯU CHÍNH & PHBC HÀ NỘI

huy tác dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực nh vận tải, tiền tệ, thơng mại, quảng cáo... Sự phát triển của các dịch vụ của công ty Bu chính - PHBC Hà Nội trong tơng lai phải bám vào nhu cầu không ngừng tăng lên của xã hội nói chung và Hà Nội nói riêng, phát huy u thế của lĩnh vực bu chính và phải áp dụng đợc các thành tựu khoa học kỹ thuật mới. Tất cả những điều đó phụ thuộc vào căn cứ hoạch định chiến lợc của ngành, của công ty, của lãnh đạo Bu điện Hà Nội, phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng vốn, các trang thiết bị, cơ sở vật chất hạ tầng vào nguồn lực con ngời mà nền tảng của nguồn lực đó là tri thức. Lĩnh vực Bu chính phải đợc coi là một trong những lĩnh vực của nền kinh tế tri thức, do đó việc nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ công nhân viên chức tham gia sản xuất kinh doanh bu chính của công ty Bu chính - PHBC Hà Nội là việc làm phải đợc quán triệt thờng xuyên và liên tục.
 • 21
Giáo trình Khái quát về kỹ thuật viên sữa chữa đồng sơn và các khóa đào tạo - CĐ Nghề Công Nghiệp Hà Nội

Giáo trình Khái quát về kỹ thuật viên sữa chữa đồng sơn và các khóa đào tạo - CĐ Nghề Công Nghiệp Hà Nội

(NB) Giáo trình Khái quát về kỹ thuật viên sữa chữa đồng sơn và các khóa đào tạo với mục tiêu chính là Giới thiệu về khóa học đào tạo kỹ thuật viên nghề sơn ô tô; Cung cấp kiến thức giúp học viên xác định được vị trí, mối quan hệ trong dịch vụ sửa chữa khung, thân xe và sơn ô tô; Các yêu cầu đối với kỹ thuật viên nghề sơn ô tô.
 • 24
BAO CAO DE TAI CAM MUONG PON 2018

BAO CAO DE TAI CAM MUONG PON 2018

ĐỖ XUÂN TUẤN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: PHÒNG ĐÀO TẠO&NCKH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ PHỤC TRÁNG, PHÁT TRIỂN GIỐNG CAM MƯỜNG PỒN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC C[r]
 • 15
BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

Trường Cao đẳng nghề Nha Trang là cơ sở dạy nghề công lập, có nhiệm vụ : TRANG 12 12 - Liên kết với các trường Sư phạm đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật, cung[r]
 • 20
LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA VIỆT NAM PDF

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA VIỆT NAM PDF

hiện một số chính sách cơ bản để phát triển nông nghiệp đồng thời tạo nhiều việc làm cho lao động qua đào tạo nghề. Chính sách sản xuất hàng hóa nông nghiệp: Muốn có sản xuất hàng hóa đại trà, điểm quan trọng là cần có chính sách ruộng đất phù hợp. Cần thiết phải có chính sách tái cơ cấu/cải cách lại ruộng đất tạo ra hướng tập trung ruộng đất trong nông nghiệp để tạo ra sản xuất mang tính đại trà, sản xuất hàng hóa nông nghiệp. Chính sách đất đai cần phải được hoàn thiện tạo điều kiện dồn điền, đổi thửa tăng diện tích canh tác của hộ gia đình hướng tới có thể áp dụng kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa nông nghiệp. Quá trình tích tụ ruộng đất sẽ thúc đẩy sự hình thành các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp, các trang trại, các hợp tác xã nông nghiệp với quy mô lớn hơn đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế qui mô. Đồng thời với quá trình này, cần phải tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là các khu vực bị thu hồi đất nông nghiệp cho phát triển công nghiệp.
 • 204
Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)

Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)

Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NCKH)
 • 88
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT CKM3

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT CKM3

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT CKM3 MÃ SỐ: T2013 - 131 T[r]
 • 29
Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)

Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)

Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tt)
 • 27
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔ HÌNH MÁY IN LỤA HOẠT ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔ HÌNH MÁY IN LỤA HOẠT ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG MÃ SỐ: SV2014-29 TP.[r]
 • 29
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm nhất định. Từ năm 1992, Trung tâm Nghiên cứu khoa học - Thông tin Thanh tra được thành lập, có nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra nhà nước tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học. Công tác nghiên cứu tập trung giải quyết những vấn đề có tính chất lý luận cơ bản về công tác thanh tra, lý luận về nghiệp vụ thanh tra, những vấn đề đặt ra trong công tác xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, quản lý nhà nước về công tác thanh tra v.v… Số cán bộ thanh tra có trình độ đại học chiếm tỷ lệ khá cao, song chủ yếu được đào tạo một chuyên ngành. Quá trình công tác quá dài, không được đào tạo, bồi dưỡng lại nên kiến thức cũ kỹ, lạc hậu, nhất là về quản lý kinh tế và kiến thức pháp luật.
 • 10
BẢN TIN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG LĨNH VỰC NƯỚC THẢI – SỐ 6

BẢN TIN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG LĨNH VỰC NƯỚC THẢI – SỐ 6

Bản tin Đào tạo nghề trong lĩnh vực nước thải – Số 6 trình bày về tăng cường hợp tác giữa chương trình TVET và Hội cấp thoát nước Việt Nam; đào tạo nâng cao tại đức cho 23 giáo viên và cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp nghề Kỹ thuật thoát nước & xử lý nước thải và nghề Kỹ thuật điện; tiếp cận sáng tạo để nâng cao nhận thức xã hội về đào tạo nghề...
 • 5
BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT ._ Phát triển đào tạo nghề tại các cơ sở sản xuất nhằm gắn đào tạo với sử dụng, tạo sự thích ứng với kỹ thuật, công n ghệ sản xuất[r]
 • 29
DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Các đề tài luận án Tiến sĩ và luận văn Thạc sĩ về vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo nghề cũng đã được nghiên cứu triển khai như: “Cải tiến phương phá[r]
 • 137
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CNH HĐH Ở VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CNH HĐH Ở VIỆT NAM

B. giải quyết vấn đề I. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của sự nghiệp CNH - HĐH 1. Tính tất yếu khách quan Khi bớc vào thời kỳ quá dộ lên CNXH,trong diêu kiện cơ sở vật chất- kỹ thuật còn ở trình đọ thấp kém, công cụ lao động thô sơ, cơ cấu kinh tế dựa trên nông nghiệp là chủ yếu, đa số dan c sống bằng nghề nông nghiệp, cơ cấu nghành nghề trong nông nghiệp cũng đơn giản – cơ bản là độc canh lúa nớc. Nền sản xuất vật chất của xã hội dựa trên sản xuất nhỏ là chủ yếu và mang nặng tính tự cấp tự túc, tỷ xuất hàng hoá trong nên kinh tế tế thấp. Trong đIêu kiện chiến tranh ác liệt, nền kinh tế với cơ sở vật chất – kỹ thuật nói trên khó tồn tại và phát triển bình thờng. Cho năm 1990, công nghiệp và xây dựng chỉ chiếm 22,6% thu nhập quốc dân. Thu nhập bình quân đầu ngời là nớc thuộc nhóm nghèo nhất thế giới và có nguy cơ tụt hậu xa hơn.
 • 25
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên

Mục đích cơ bản của luận án này là nghiên cứu cơ sở luận cứ khoa học và đánh giá thực trạng, Luận án nhằm đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên.
 • 26
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ SÓC SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ SÓC SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

lượng và giá trị kinh tế cao. Cần có kế hoạch cho du nhập, phát triển một số ngành nghề hoàn toàn mới, công nghệ tiên tiến khác hẳn với các nghề ở địa phương kết hợp với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện mở cửa để các doanh nghiệp trung ương, các tỉnh, thành phố, nước ngoài vào đầu tư với các hình thức liên doanh liên kết, thuê đất…nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn vốn thu cho ngân sách nhà nước. Thứ tư là xây dựng và phát triển LNTT gắn với làng nghề văn hoá du lịch. Các làng nghề huyện Sóc Sơn với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo không những đáp ứng cho sinh hoạt hàng ngày mà còn trở thành tác phẩm nghệ thuật, mang đậm bản sắc nhân văn và bản sắc dân tộc. Thăm làng nghề ở đây là dịp được khám phá, tìm hiểu quy trình kỹ thuật của nghề, thâm nhập cuộc sống cộng đồng với những phong tục, tập quán, nếp sống và các nghi thức phường hội riêng của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Phần lớn các làng nghề đều có cảnh quan đẹp, giàu chất trữ tình, nét đặc trưng là cây đa, bến nước, đình chùa, đền, miếu gắn liền với các sinh hoạt văn hoá, lễ hội dân gian. Hiện nay, trong cuộc đổi mới, xây dựng kinh tế nông thôn được chú trọng, các nghề truyền thống đang từng bước phục hồi, tạo nên sinh khí, góp phần nâng cao mức sống của nhân dân.
 • 25
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC HỘ DÂN DIỆN THU HỒI ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM" PDF

- C ần thực hiện tốt hơn nữa việc đ ào t ạo và tái đào tạo tr ình độ nghiệp vụ chuy ên môn k ỹ thuật cho lao động. Đây l à gi ải pháp trọng tâm của các giải pháp, tác động trực tiếp cho nhu c ầu của nh à tuy ển dụng và người lao động gặp nhau. Để thực hiện th ành công gi ải pháp này, ph ải chi ngân sách h ỗ trợ chi phí đ ào t ạo cho người lao động v à tuyên truy ền mạnh mẽ
 • 6
MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUAN KỸ NĂNG NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ  KỸ THUẬT BẮC NGHỆ AN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO TIÊU CHUAN KỸ NĂNG NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC NGHỆ AN

GIẢ THƯYÉT KHOA HỌC Neu đề xuất và áp dụng đồng bộ được một số giải pháp quản lý hoạt động đào tạo theo Tiêu chuán kỹ năng nghề thích hợp ở trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc N[r]
 • 100
LUẬN VĂN THẠC SĨ  QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT MỸ NGHỆ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT MỸ NGHỆ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Trong đó có nhiều nội dung nghiên cứu liên quan đến đào tạo nghề như: Sư phạm kỹ thuật và công nghệ dạy học; phát triển chương trình giáo dục hiện đại; đo lường và đánh giá kết quả học t[r]
 • 148
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kỹ thuật cho sinh viên cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kỹ thuật cho sinh viên cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Sau khi xác định được mục đích, đối tượng, phương pháp thực nghiệm sư phạm, chúng tôi tiến hành thực nghiệm qua 2 đợt, với các kết quả thu được và các số liệu được xử lý bằng phương pháp thống kê, phương pháp quan sát, phương pháp điều tra đã có cơ sở để rút ra nhận xét: 1). Các biện pháp sư phạm mà luận án đã đề xuất có thể thực hiện được trong quá trình dạy học môn TCC cho SV các trường CĐKT và bước đầu có tính hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn TCC cho SV CĐKT; 2). Thông qua các biện pháp đề xuất trong luận án tạo điều kiện phát triển TDTG và TDKT cho SV từ đó giúp cho SV lĩnh hội kiến thức môn TCC, hình thành tư duy để vận dụng vào học môn chuyên ngành. Điều này rất quan trọng đối với SV học kỹ thuật, là nền tảng ban đầu cho SV phải tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm trong thực hành; 3). Qua các biện pháp, SV tư duy và vận dụng kiến thức TCC vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, hình thành và phát triển được một số kỹ năng tính toán các thông số trong kỹ thuật.
 • 14
(ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC) KỸ THUẬT GIẤU THÔNG TIN TRONG ẢNH JPEG2000

(ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC) KỸ THUẬT GIẤU THÔNG TIN TRONG ẢNH JPEG2000

(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000(Đề tài nghiên cứu khoa học) Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000
 • 43
PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA ĐẤT NƯỚC

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA ĐẤT NƯỚC

Bài viết trình bày vai trò của nhân lực kỹ thuật trong phát triển; đào tạo nghề trong phát triển nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu của bài viết.
 • 7
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kỹ thuật cho sinh viên cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kỹ thuật cho sinh viên cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp

Luận án trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của việc phát triển tư duy thuật giải và tư duy kỹ thuật cho người học, đề xuất các biện pháp phát triển trong dạy học môn Toán cao cấp để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho sinh viên cao đẳng kỹ thuật.
 • 14
Xây dựng module dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện trong đào tạo sinh viên sư phạm

Xây dựng module dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện trong đào tạo sinh viên sư phạm

Bài viết trình bày nghiên cứu lý luận về đào tạo nghề sư phạm tiếp cận NLTH và đề xuất quy trình xây dựng một module bồi dưỡng kỹ năng trong đào tạo nghề sư phạm, từ đó ứng dụng thiết kế bồi dưỡng kỹ năng “Lập sơ đồ tiến trình khoa học xây dựng kiến thức” trong bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm Vật lý phương pháp dạy học theo Góc.
 • 8
BÁO CÁO KHOA HỌC:

BÁO CÁO KHOA HỌC: "VỀ "KẾT HỢP ĐÀO TẠO VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU"" PPS

Nếu tình trạng này, không có chuyển biến tích cực sẽ dẫn đến sự lãng phí trí tuệ, hiệu quả sử dụng trang thiết bị thấp trong công tác đào tạonghiên cứu. Đối t−ợng chịu thiệt thòi trực tiếp nhất không ai khác là các sinh viên, các học viên cao học, các nghiên cứu sinh, những cán bộ khoa học và giảng dạy trẻ ở các Tr−ờng và các Viện...
 • 1
HỌC VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ CARTAGENA VỀ AN TOÀN SINH HỌC” SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ KẾ

HỌC VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ CARTAGENA VỀ AN TOÀN SINH HỌC” SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ KẾ

d) Xây dựng và tăng cường tiềm lực, cả về cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học hiện đại và an toàn sinh họ[r]
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: i quá trình hình thành và phát triển của công ty cơ giới và xây lắp số 13cơ giới và xây lắp số 13công ty cơ giới và xây lắp số 12công ty cp cơ giới và xây lắp số 10công ty cp cơ giới và xây lắp số 9công ty cơ giới và xây lắp số 17công ty cơ giới và xây lắp số 9công tác quản lý vốn cố địnhđề tài tốt nghiệp công tác quản lý vốn lưu động tại doanh nghiệpthực trạng công tác quản lý vốn huyện định hóa thái nguyên4 phân tích kết quả nghiên cứu về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng công ty cổ phần ford thăng longđánh giá công tác quản lý vốn đầu tư tại công ty ct incơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namphân tích kết quả nghiên cứu về công tác quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòngphần thứ haithực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp 13Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ