0

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp án

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

Ngữ văn

... trọng sáng tạo học sinh - Hết - s 7: Trờng thcs BìNH LONG Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn thi : Văn Năm học : 2011 - 2012 (Thời gian : 120 phút không kể giao đề) Cõu ... ********************* s 6: Ubnd huyện đông hng Phòng giáo dục đào tạo đề thức đề khảo sát chọn nguồn học sinh giỏi Năm học 2013 2014 Môn : ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút Cõu 1( im) Cm nhn ca em v ... im: b giy trng s 3: PHềNG GD&T THANH OAI chớnh thc THI OLYMPIC LP Nm hc 2012-2013 Mụn thi: Ng Thi gian lm bi :120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 11 thỏng nm 2013 Cõu 1: (4 im )...
 • 34
 • 108,778
 • 521
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 (kèm đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 (kèm đáp án)

Ngữ văn

... nhỏ Thanh Hải) Hết Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh Số báo danh 26 HNG DN CHM THI HSG LP 10 môn Ngữ văn -Câu 1: ( điểm) Học sinh xếp trình bày theo nhiều cách khác ... 118,NXB GD-2006) Hết Cán coi thi không giải thích thêm Thớ sinh khụng c s dng ti liu v sỏch giỏo khoa Họ tên thí sinh Số báo danh HNG DN CHM CHUYÊN Đề LầN THứ ba LớP 10 - môn Ngữ văn ... đáng chê trách Ngời học sinh cần học tập, t dỡng thờng xuyên để trởng thành, để hoàn thi n nhân cách vẻ đẹp hình thúc Phấn đấu thành ngời toàn diện mục tiêu nhân loại c Thang điểm: - Điểm : Đáp...
 • 43
 • 13,028
 • 63
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 8 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 8 (kèm đáp án chi tiết)

Vật lý

... ny ng t i vi tc l ( vi n = 8): 37 = 21 87 m/s Thi gian i ht quóng ng cũn li ny l: 1628 = 0 ,74 ( s) 21 87 Vy tng thi gian chuyn ng ca ng t l: 7. 4 + 0 ,74 = 28 ,74 (s) Ngoi quỏ trỡnh chuyn ng ng t cú ... rng 37 = 21 87; 38 = 6561, nờn ta chn n = Quóng ng ng t i c nhúm thi gian u tiờn l: 2.2186 = 4 372 m Quóng ng cũn li l: 6000 4 372 = 1628 m Trong quóng ng cũn li ny ng t i vi tc l ( vi n = 8): 37 ... 0,001. 270 0) = 9,625 (Kg) 10500 270 0 0,5 m2 = m m1 = 9,850 -9,625 = 0,225 (Kg.) b Nu H = 95% thay vo ta cú : 0,5 10500( 9,850 0,95.0,001. 270 0 ) m1 = = 9,8 07 (Kg.) 10500 270 0 0,5 m2 = 9,850 9,807...
 • 57
 • 64,061
 • 230
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 11 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 11 (kèm đáp án chi tiết)

Ngữ văn

... Tuyển tập 15 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đáp án có 04 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 20142015 ĐÁP ÁN MÔN: NGỮ VĂN (Dành cho học ... Đề số 3: 10 Tuyển tập 15 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD&ĐT VĨNH KÌ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2011-2012 PHÚC ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN - (Dành cho học ... (7, 0 điểm) I Yêu cầu kĩ 42 Tuyển tập 15 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Hiểu đề, biết cách làm văn nghị luận văn học Biết phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề...
 • 68
 • 26,855
 • 156
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án)

Lịch sử

... nghĩa Bãi Sậy Khởi nghĩa Yên C Địa danh Hà Tĩnh Thanh Hoá Hng Yên Bắc Giang *) Năm kiện tiêu biểu nhất: Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mời Nga năm 19 17 Cao trào cách mạng châu Âu 1918-1923 Phong ... cht: õy l cuc chin tranh phi ngha,nhm phõn chia li th trng thuc a * Kt cc: SGK S 7: THI CHN HC SINH GII CP TRNG LP 11, NM HC 2011 -2012 Mụn: Lch s Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu ... cỏch mng thỏng Mi Nga nm 19 17, hóy gii thớch lớ do? Ht (Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) 25 Tuyn cỏc thi hc sinh gii mụn Lch s lp ( cú ỏp ỏn) HNG DN CHM THI CHN HC SINH GII MễN LCH S Cõu 1:...
 • 32
 • 56,124
 • 216
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 (có đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 (có đáp án chi tiết)

Lịch sử

... SƠNG LƠ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN NĂM HỌC 2012-2013 Mơn: Lịch sử - Lớp 10 (ngày thi: 04/01/2013) (Thời gian làm 120 phút, khơng kể thời gian giao đề) Đề thi có 01 ... Thí sinh khơng sử dụng tài liệu - Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GD & ĐT BẮC NINH Trường THPT Quế Võ số ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Câu ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 – ... -Hết ĐỀ SỐ 11: SỞ GD & ĐT BẮC NINH Trường THPT Quế Võ số ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 – 2012 Mơn thi: Lịch sử lớp 10 Ngày thi: 06/02/2012 Thời gian:...
 • 44
 • 36,297
 • 135
Tuyển tập 16 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập 16 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 (kèm đáp án chi tiết)

Ngữ văn

... 33 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) Hết -Đề số 8: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC ... toàn Đề số 11: 50 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD&ĐT VĨNH KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011-2012 PHÚC ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN - (Dành cho học ... Câu (7, 0 điểm) I Yêu cầu kĩ 47 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) Hiểu đề, biết cách làm văn nghị luận văn học Biết phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề...
 • 81
 • 33,105
 • 146
Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 (kèm đáp án chi tiết)

Ngữ văn

... lạc đề -HẾT 37 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 (kèm đáp án chi tiết) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Đề số 8: SỞ GD& ĐT NGHỆ AN Đề thi thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI ... 15 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 (kèm đáp án chi tiết) Đề số 4: SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 01 trang) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP ... thích thêm 17 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC: 2013...
 • 73
 • 47,682
 • 603
Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết)

Địa lý

... ĐỀ SỐ 2: 0,25 0,25 0,25 0,25 Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ ĐỀ ... 0,25 0,25 Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 10: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC —————— ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA ... sinh thô hai nhóm nước Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) -Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ...
 • 107
 • 14,511
 • 56
Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết)

Địa lý

... Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) -Hết Cán coi thi không giải thích thêm Thí sinh sử dụng Atlat địa lí Việt Nam Họ tên thí sinh: ……………………………………… ... 20 07 (%) Năm 1989 1999 2000 2005 20 07 Tỉ lệ dân TT 20,0 23,6 24,2 26,8 27, 5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0 ,75 0,25 0,25 0,25 2,5 0,5 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án ... -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ………………………………… Số báo danh:………………… Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết)...
 • 125
 • 17,552
 • 114
Tuyển tập 80 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 (có đáp án)

Tuyển tập 80 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 (có đáp án)

Đề thi lớp 5

... tạo Kỳ thi học sinh giỏi bậc tiểu học năm học 2003-2004 - Số báo danh: Môn thi : Tiếng việt - Lớp Phòng thi: Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian giao đề) ... Đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi bậc Tiểu học Khoá ng y 26 tháng năm 2005 - -Môn thi : TIếnG VIệT - lớp Số báo danh: Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) ... to n b i : điểm Sở Giáo dục Đào tạo Kỳ thi học sinh giỏi bậc Tiểu học Khoá ng y 26 tháng năm 2005 hớng dẫn chấm môn Tiếng việt - lớp Câu 1:(3,0 điểm) Học sinh trả lời nh sau: + Chia th nh nhóm,...
 • 168
 • 13,931
 • 83
Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7 (có đáp án chi tiết)

Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7 (có đáp án chi tiết)

Đề thi lớp 7

... trọng sáng tạo học sinh - Hết PHềNG GIO DC V O TO HUYN HONG HểA K THI CHN HC SINH GII LP NM HC: 2014 -2015 Mụn thi: Ng Ngy thi: 17/ 3/2015 Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi ... hai bi th núi riờng 1.0 đề khảo sát chọn nguồn học sinh giỏi Năm học 2013 2014 Môn : ngữ văn Thời gian l m b i: 120 phút Ubnd huyện đông hng Phòng giáo dục v đ o tạo đề thức Cõu 1( i m) C m ... DC V O TO VIT YấN CHNH THC ( thi cú 01 trang) K THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2014 - 2015 MễN THI: NG VN Ngy thi: 3/4/2015 Thi gian lm bi 150 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (2,0 im) Trong...
 • 83
 • 11,119
 • 81
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

Tiếng Anh

... lý trình bày hai phần trước (được 0,5 điểm) Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp ( kèm đáp án) Đề số 2: BỘ ĐỀ THIĐÁP ÁN HS GIỎI TIẾNG ANH Question I:Choose the word that the underline ... school or your village): (3.0pts) Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp ( kèm đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC LỚP NĂM HỌC: 2013 – 2014 MÔN: TIẾNG ANH I PHONETICS: a Choose one word ... thousand of good books 7. What does the new student like ? -oh, she is tall and beautiful Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp ( kèm đáp án) 8.Ba is in the class 7A and he enjoys the...
 • 30
 • 18,321
 • 135
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( có đáp án)

Tiếng Anh

... They are 10 TUYN TP CC THI CHN HC SINH GII MễN TING ANH LP THCS ( Cể P N) 10 This cheque has not been signed - No THE END P N THI CHN HC SINH GII LP 9 (Đề Số 3) Question 1: Supply ... study hard by their teacher 10 No one has signed this cheque 11 TUYN TP CC THI CHN HC SINH GII MễN TING ANH LP THCS ( Cể P N) THI CHN HC SINH GII LP (Đề Số 15) Question I: Phonetics (5 points) a, ... V O TO BC HNG DN CHM 25 TUYN TP CC THI CHN HC SINH GII MễN TING ANH LP THCS ( Cể P N) GIANG BI THI CHN HC SINH GII VN HểA CP TNH NGY THI 30/3/2013 (DE 18) THI CHNH THC I pts (Mi cõu ỳng im)...
 • 31
 • 23,016
 • 100
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 tham khảo

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 tham khảo

Tiểu học

... Vân gặp nhiều khó khăn bạn học hành sút b) Vân gặp nhiều khó khăn .bạn học giỏi c) Hiền học giỏi toán bạn làm toán nhanh d) Hiền .học giỏi toán bạn học giỏi môn Tiếng Việt Câu 5: (3điểm) ... ĐỀ 23 Câu 1: (3đ) Cho từ ngữ sau : (Đánh trống, đánh giày, đánh tiếng, đánh cá, đánh đàn, đánh răng, đánh điện, đánh phèn, đánh bẫy.) a) Xếp từ ngữ theo nhóm có từ “đánh” nghĩa với ... đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay không, nhờ phần lớn công học tập em.” Hỏi: Lời dạy Bác Hồ kính yêu giúp em hiểu trách nhiệm người học sinh việc học tập ? Trả lời: @: ...
 • 75
 • 2,695
 • 4
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 10 (có KEY kèm theo)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 10 (có KEY kèm theo)

Tiếng Anh

... ………………………………………………………………………………………………………………… The end ĐỀ SỐ 3: THPT Chuyên Bắc Ninh MÔN THI: Anh KHỐI 10 Nội dung 18 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 (có KEY kèm theo) A PHONETICS (10p) Question ... thích thêm 10 Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 (có KEY kèm theo) → Điểm toàn thi (Bằng số) Các giám khảo Số phách (Ký ghi rõ họ tên) (Bằng chữ) (Do Trưởng Ban chấm thi ghi) Giám ... 0,2 / câu D B C C B B D B D 10 A D WRITING – ĐIỂM Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 (có KEY kèm theo) Part IX: điểm = 0,2 / câu This will be the first time my student has performed...
 • 24
 • 15,468
 • 97
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 9(có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 9(có đáp án)

Tiếng Anh

... TRỰC NINH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2009 -2010 Mơn : Tiếng Anh Thời gian : 120 phút ( khơng kể thời gian giao ) Chú ý : Thí sinh làm vào tờ giấy Họ tên thí sinh dự thi ... KỲ THI LẬP ĐỘI TUN HỌC SINH GIỎI LỚP DỰ THI CẤP TỈNH Khóa ngày 22 tháng 01 năm 2008 Đề thức Mơn TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 150 phút ( khơng kể thời gian giao đề ) ( Đề gồm trang ) ... phúc - KỲ THI LẬP ĐỘI TUN HỌC SINH GIỎI LỚP DỰ THI CẤP TỈNH Khóa ngày 22 tháng 01 năm 2008 Mơn TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 150 phút ( khơng kể thời gian giao đề ) ( Đề gồm trang ) ...
 • 228
 • 1,205
 • 1
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 (333 trang)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 (333 trang)

Đề thi lớp 5

... pháp nhân hóa so sánh ) đề thi tiếng việt số 62 Câu 1(2,0 điểm): Cho số từ sau: đánh trống, đánh giày, đánh tiếng, đánh phèn, đánh cá, đánh bẫy, đánh điện, đánh răng, đánh trứng, đánh đàn a, Hãy ... trình bày toàn điểm đề thi tiếng việt số 25 Câu 1: (3đ) Cho từ ngữ sau : Đánh trống , đánh giày, đánh tiếng , đánh trứng,đánh cá , đánh đàn, đánh răng, đánh điện, đánh phèn, đánh bẫy a.Xếp từ ngữ ... Câu ( điểm ) Lớp em chuẩn bị bầu lớp trởng Các bạn tranh luận sôi đề tài Thế lớp trởng tốt? Bạn Nhung cho lớp trởng phải học giỏi Bạn Hằng nói lớp trởng không thi t phải học giỏi , cần trung...
 • 280
 • 3,211
 • 4
Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 8,9 có đáp án

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 8,9 có đáp án

Toán học

... (x2 + 7x + 10)( x2 + 7x + 12) 24 = (x2 + 7x + 11 - 1)( x2 + 7x + 11 + 1) 24 = [(x2 + 7x + 11)2 - 1] - 24 = (x2 + 7x + 11)2 - 52 = (x2 + 7x + 6)( x2 + 7x + 16) = (x + 1)(x + 6) )( x2 + 7x + 16) ... b2011 = - 27 - (Chỳ ý: Cỏc cỏch gii khỏc nu ỳng cho im tng ngvi tng phn) K THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2013-2014 MễN THI: TON LP Ngy thi: ./4/2014 Thi gian lm bi 120 phỳt, khụng k thi gian ... 4)( x + 5) - 24 = (x2 + 7x + 11 - 1)( x2 + 7x + 11 + 1) - 24 = [(x2 + 7x + 11)2 - 1] - 24 = (x2 + 7x + 11)2 - 52 = (x2 + 7x + 6)( x2 + 7x + 16) = (x + 1)(x + 6) )( x2 + 7x + 16) b x 30x + 31x...
 • 46
 • 3,388
 • 5

Xem thêm