Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết)

107 14.5K 56
Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 (3,5 điểm). a) Khí quyển là gì? Cấu trúc khí quyển được chia làm mấy tầng? Trình bày nguyên nhân hình thành nhiệt độ không khí. b) Khí quyển có phải là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất không? Khí quyển có vai trò gì? Phân tích vai trò của hơi nước và lớp ôdôn trong khí quyển. Câu 2 (2,0 điểm). a) Trình bày khái niệm, ý nghĩa của: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên, gia tăng cơ học và gia tăng dân số. b) Cơ cấu dân số theo giới là gì? Cơ cấu dân số theo giới mất cân bằng có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống xã hội? Câu 3 (2,0 điểm). Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và tự nhiên đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, trong điều kiện hội nhập hiện nay nhân tố nào đóng vai trò quan trọng nhất? Vì sao? Câu 4 (2,5 điểm). Cho bảng số liệu sau: Sản lượng than, điện ở nước ta giai đoạn 1990 - 2010 Năm Sản phẩm 1990 1995 2000 2006 2010 Than (triệu tấn) 4,6 8,4 11,6 38,9 51,1 Điện (tỉ kwh) 8,8 14,7 26,7 59,1 80,0 a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than và điện ở nước ta giai đoạn 1990 - 2010. b) Qua biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét và giải thích. Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ……….……… …….………….….….; Số báo danh: ………………. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012- 2013 ĐÁP ÁN MÔN: ĐỊA LÍ (Dành cho học sinh THPT không chuyên) I. LƯU Ý CHUNG: - Đáp án chỉ trình bày những ý cơ bản. Khi chấm bài, học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa. - Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn. II. ĐÁP ÁN: Câu Ý Nội dung trình bày Điểm 1 3,5 điểm a Khí quyển là gì? Cấu trúc khí quyển được chia làm mấy tầng? Trình bày nguyên nhân hình thành nhiệt độ không khí. - Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất, luôn chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là Mặt Trời. 0,5 - Cấu trúc khí quyển được chia làm 5 tầng: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng giữa, tầng ion (tầng nhiệt) và tầng ngoài. 0,5 - Trình bày nguyên nhân hình thành nhiệt độ không khí: Nhiệt cung cấp chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là nhiệt của bề mặt Trái Đất sau khi hấp thụ bức xạ Mặt Trời, rồi bức xạ lại vào không khí, làm cho không khí nóng lên, hình thành nhiệt độ không khí. 0,5 b Khí quyển có phải là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất không? Khí quyển có vai trò gì? Phân tích vai trò của hơi nước và lớp ôdôn trong khí quyển. - Có (khí quyển có là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất) 0,25 - Khí quyển có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật trên Trái Đất, đồng thời là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất. 0,5 - Vai trò của hơi nước trong khí quyển: 0,25 (Đáp án có 04 trang) Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) + Không có hơi nước thì không có sự sống trên mặt đất: Hơi nước ngưng tụ thành mây, mây gặp lạnh rơi xuống thành mưa, tuyết sinh ra nước chảy tràn trên mặt đất và nước ngầm, đây là nguồn nước cho sinh vật tồn tại và phát triển. 0,25 + Hơi nước còn có tác dụng điều hòa nhiệt độ của không khí: ngày đỡ nóng, đêm đỡ lạnh; ở hoang mạc ít hơi nước nên chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm hoặc trong năm rất lớn. 0,25 - Vai trò của lớp ôdôn trong khí quyển: + Lớp ôdôn lọc bớt và giữ lại một số tia tử ngoại gây nguy hiểm cho cơ thể sinh vật nói chung và con người nói riêng. 0,25 + Mất lớp ôdôn thì sinh vật trên Trái Đất sẽ bị hủy diệt. 0,25 2 2,0 điểm a Trình bày khái niệm, cách tính: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên, gia tăng cơ học và gia tăng dân số. - Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên: + Khái niệm: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là sự chênh lệch (hiệu số) giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô, đơn vị tính %. 0,25 + Ý nghĩa: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là nhân tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng quyết định đến biến động dân số của một quốc gia và trên toàn thế giới, nó được coi là động lực phát triển dân số. 0,25 - Gia tăng cơ học: + Khái niệm: gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư, đơn vị tính là %. 0,25 + Ý nghĩa: trên phạm vi toàn thế giới, gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số nói chung, nhưng đối với từng khu vực, từng quốc gia thì nó lại có ý nghĩa quan trọng. 0,25 - Gia tăng dân số: + Khái niệm: gia tăng dân số bằng tổng số giữa tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học, đơn vị tính %. 0,25 + Ý nghĩa: gia tăng dân số là thước đo phản ánh trung thực, đầy đủ tình hình biến động dân số của một quốc gia, một vùng. 0,25 b Cơ cấu dân số theo giới là gì? Cơ cấu dân số theo giới mất cân bằng có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống xã hội? - Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân, đơn vị tính %. 0,25 - Nếu cơ cấu dân số theo giới mất cân bằng có ảnh hưởng rất lớn tới phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội, hoạch định chiến 0,25 Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) lược phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. 3 2,0 điểm Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và tự nhiên đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, trong điều kiện hội nhập hiện nay nhân tố nào đóng vai trò quan trọng nhất? Vì sao? * Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và tự nhiên đến sự phát triển và phân bố công nghiệp: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là nhân tố quan trọng cho sự phát triển và phân bố công nghiệp. 0,25 - Vị trí địa lí: có tác động rất lớn đến việc lựa chọn các nhà máy, các khu công nghiệp, khu chế xuất,… trên thế giới và ở Việt Nam. 0,25 - Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: + Khoáng sản: trữ lượng, chất lượng, phân bố khoáng sản có ảnh hưởng tới quy mô, cơ cấu và tổ chức sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp. 0,25 + Nguồn nước: là điều kiện quan trọng cho việc phân bố các xí nghiệp của nhiều ngành công nghiệp: thủy điện, luyện kim đen và luyện kim màu, dệt, nhuộm, giấy, chế biến thực phẩm,… 0,25 + Khí hậu: tính chất đa dạng và phức tạp của khí hậu kết hợp với nguồn tài nguyên sinh vật làm xuất hiện các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong phú, là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. 0,25 + Đất là nơi để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp. Rừng, sinh vật biển là cơ sở cho công nghiệp khai thác, chế biến gỗ, hải sản,… 0,25 * Trong điều kiện hội nhập hiện nay nhân tố nào đóng vai trò quan trọng nhất? Vì sao? - Trong điều kiện hội nhập hiện nay nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp là vị trí địa lí. 0,25 - Vì: vị trí địa lí có tác động rất lớn đến việc lựa chọn các nhà máy, các khu công nghiệp, khu chế xuất,… từ đó sẽ hội tụ được nhiều nhân tố khác cho phát triển và phân bố công nghiệp. 0,25 4 2,5 điểm a Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than và điện ở nước ta giai đoạn 1990 - 2010. Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) * Xử lí số liệu: - Lấy sản lượng năm 1990 = 100% - Tính tốc độ tăng trưởng: Bảng tốc độ tăng trưởng sản lượng than và điện ở nước ta giai đoạn 1990 - 2010 (Đơn vị: %) Năm Sản phẩm 1990 1995 2000 2006 2010 Than 100 182,6 252,2 845,7 1110,9 Điện 100 167,0 303,4 671,6 909,1 0,5 * Vẽ biểu đồ: biểu đồ đường biểu diễn (vẽ biểu đồ khác không cho điểm). Yêu cầu: vẽ bằng bút mực, chính xác (số liệu, khoảng cách năm), trình bày sạch đẹp, rõ ràng. Cần ghi đủ: số liệu, hai đường có kí hiệu khác nhau, chú giải, đơn vị, năm, tên biểu đồ. Nếu thiếu, sai mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 1,0 b Qua biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét và giải thích. * Nhận xét: - Cả hai sản phẩm than và điện đều tăng nhưng tốc độ tăng trưởng khác nhau. 0,25 - Cụ thể: than có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, tăng từ 100% (năm 1990) lên 1110,9% (năm 2010), điện có tốc độ tăng trưởng chậm hơn, tăng từ 100% (năm 1990) lên 909,1% (năm 2010) 0,25 * Giải thích: - Cả hai sản phẩm than và điện đều tăng do: nước ta có nhiều tiềm năng (trữ lượng), nhu cầu sản xuất và tiêu dùng than, điện ngày càng lớn, 0,25 - Than có tốc độ tăng trưởng lớn hơn điện là do than là năng lượng truyền thống, trữ lượng lớn. Trong khi đó trình độ khoa học nước ta còn hạn chế nên chưa khai thác hết được tiềm năng của ngành điện, … nên điện có tốc độ tăng trưởng chậm hơn. 0,25 Hết ĐỀ SỐ 2: Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh THPT chuyên Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu I (2,5 điểm). 1. Quy luật địa đới là gì? Nguyên nhân của quy luật địa đới. 2. Trình bày những biểu hiện cơ bản của quy luật địa đới ở nước ta. Câu II (2,5 điểm). 1. Gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học đều tác động đến quy mô dân số, nhưng tại sao chỉ có gia tăng tự nhiên mới được coi là động lực phát triển dân số? 2. So sánh sự khác nhau về cơ cấu dân số theo độ tuổi giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Sự khác nhau về cơ cấu dân số theo tuổi trên có tác động như thế nào tới phát triển kinh tế - xã hội của hai nhóm nước. Câu III (2,5 điểm). 1. Phân tích vai trò của tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp. 2. Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp? Câu IV (2,5 điểm). Cho bảng số liệu sau: Sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu ở nước ta Đơn vị: nghìn tấn Năm 1980 1990 1995 2000 2005 Sản lượng cà phê nhân 8,4 92 218 802,5 752,1 Khối lượng cà phê xuất khẩu 4,0 89,6 248,1 733,9 912,7 1. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu ở nước ta, thời kì 1980 – 2005. 2. Nhận xét và giải thích về tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê ở nước ta thời kì trên. Hết Thí sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam để làm bài. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: …………………………………………; SBD: ………… Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh THPT chuyên Câu Ý Nội dung Điểm I 1 Quy luật địa đới là gì? Nguyên nhân của quy luật địa đới. 1,0 - Khái niệm: Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ Xích đạo về hai cực). 0,25 - Nguyên nhân: + Do dạng hình cầu của Trái Đất và bức xạ mặt trời. 0,25 + Dạng cầu làm cho góc chiếu của tia sáng mặt trời tới bề mặt trái đất thay đổi từ Xích đạo về hai cực, vì vậy lượng bức xạ mặt trời mà bề mặt đất nhận được cũng thay đổi theo. 0,25 + Sự phân bố theo đới của lượng bức xạ mặt trời đã gây ra tính địa đới của thành phần địa lí và cảnh quan địa lí. 0,25 2 Những biểu hiện cơ bản của quy luật địa đới ở nước ta. 1,5 - Do hình dáng lãnh thổ nước ta kéo dài trên 15 0 vĩ tuyến nên quy luật địa đới biểu hiện rõ nét qua nhiều thành phần tự nhiên. 0,25 - Sự phân hóa thành các miền khí hậu theo chiều Bắc – Nam: Miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu phía Nam, ranh giới là dãy Bạch Mã. 0,25 - Chế độ nhiệt: + Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Nam ra Bắc (dẫn chứng). 0,25 + Biến trình năm của chế độ nhiệt: Miền Bắc có một cực đại và một cực tiểu, miền Nam có hai cực đại và hai cực tiểu. 0,25 - Sự phân hóa của cảnh quan thiên nhiên theo chiều Bắc–Nam: + Miền Bắc: Cảnh quan tiêu biểu là rừng nhiệt đới gió mùa, thành phần loài thực, động vật nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có các loài cận nhiệt và ôn đới (dẫn chứng). 0,25 + Miền Nam: Cảnh quan tiêu biểu là rừng cận xích đạo gió mùa, thành phần loài thực, động vật xích đạo và nhiệt đới (dẫn chứng). 0,25 II 1 Gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học đều tác động đến quy mô dân số, nhưng chỉ có gia tăng tự nhiên mới được coi là động lực phát triển dân số vì: 1,0 - Gia tăng cơ học không có tác động thường xuyên. 0,25 - Gia tăng cơ học chỉ tác động đến quy mô dân số ở một lãnh thổ nhất định và trong một thời điểm nhất định, không tác động đến quy mô toàn cầu. 0,25 - Gia tăng tự nhiên có tác động thường xuyên. 0,25 - Gia tăng tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động dân số của một quốc gia cũng như toàn thế giới, nó có sự thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào trình độ phát triển KT – XH. 0,25 2 Sự khác nhau về cơ cấu dân số theo độ tuổi giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển và tác động của nó tới phát triển kinh tế - xã hội của hai nhóm nước. 1,5 * So sánh sự khác nhau: 0,25 Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) - Nhóm nước phát triển có cơ cấu dân số già: Tỉ lệ dân số <15 tuổi thấp (<25%), tỉ lệ người già cao (>15%). - Nhóm nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ: Tỉ lệ dân số <15 tuổi cao (>35%), tỉ lệ người già thấp (<10%). 0,25 * Tác động của cơ cấu dân số theo tuổi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: - Nhóm nước phát triển: + Thuận lợi: Tỉ lệ trẻ em ít, có điều kiện chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em. Chất lượng cuộc sống đảm bảo… 0,25 + Khó khăn: Thiếu lao động trong tương lai, phúc lợi xã hội lớn… 0,25 - Nhóm nước đang phát triển: + Thuận lợi: Nguồn lao động dồi dào và bổ sung lớn… 0,25 + Khó khăn: Tỉ lệ trẻ em cao, tạo sức ép lớn đối với vấn đề phát triển giáo dục, y tế. Nhu cầu việc làm cao tạo sức ép đối với nền kinh tế… 0,25 III 1 Vai trò của tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp. 0,5 - Làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên, thay đổi quy luật phân bố các xí nghiệp công nghiệp. 0,25 - Nâng cao năng suất, đẩy nhanh tốc độ phát triển một số ngành (điện tử - tin học, hàng không vũ trụ…). 0,25 2 Ở phần lớn các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp vì: 2,0 * Điều kiện tự nhiên: - Khí hậu: Phần lớn nằm trong vùng nhiệt đới và cận nhiệt khí hậu nóng ẩm, dịch bệnh dễ phát sinh. 0,25 - Đất đai: Do dân đông nên phần lớn đất đồng bằng dành cho việc trồng cây lương thực cung cấp cho nhu cầu con người. 0,25 - Đồng cỏ tự nhiên: Ít và thiếu, chất lượng đồng cỏ thấp,… 0,25 * ĐKKT – XH. - Thức ăn: Chưa ổn định và chưa vững chắc do ngành trồng trọt chưa đáp ứng đủ cho con người. 0,25 - Truyền thống, tập quán: Chủ yếu quảng canh quy mô nhỏ, mang tính hộ gia đình nên năng suất thấp. 0,25 - Vốn đầu tư ít, cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật yếu, dịch vụ thú y hạn chế, công nghiệp chế biến thức ăn chưa phát triển. 0,25 - Thị trường tiêu thụ trong nước hẹp. Thị trường xuất khẩu không đáng kể do chất lượng thấp, giá thành cao, sức cạnh tranh trên thị trường yếu. 0,25 - Đường lối chính sách chưa được quan tâm đúng mức. 0,25 IV 1 Vẽ biểu đồ. 1,0 - Cột ghép (mỗi năm 2 cột). Các biểu đồ khác không cho điểm. - Yêu cầu: Tương đối chính xác, thẩm mỹ, vẽ bằng bút mực, đủ các tiêu chí số liệu, đơn vị đo, ký hiệu, chú giải, tên biểu đồ (thiếu hoặc sai trừ 0,25 điểm/tiêu chí). 2 Nhận xét và giải thích. 1,5 Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) * Nhận xét. - Sản lượng cà phê nhân tăng (dẫn chứng). 0,25 - Năm 2005 sản lượng cà phê nhân giảm (dẫn chứng). 0,25 - Khối lượng cà phê xuất khẩu tăng nhanh hơn (dẫn chứng). 0,25 - Riêng năm 1995 và 2005 khối lượng cà phê xuất khẩu lớn hơn sản lượng cà phê nhân (dẫn chứng). 0,25 * Giải thích. - Sản lượng cà phê tăng do diện tích và năng suất cà phê tăng. Năm 2005 sản lượng cà phê giảm do thời tiết thất thường làm giảm năng suất. 0,25 - Khối lượng cà phê xuất khẩu tăng do sản lượng, chất lượng tăng, thị trường mở rộng. Năm 1995 và 2005 khối lượng xuất khẩu cao hơn sản lượng do lượng cà phê còn tồn đọng từ những năm trước. 0,25 Hết ĐỀ SỐ 3: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Môn: ĐỊA LÍ - THPT Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề Ngày thi: 16/04/2014 (Đề thi có 1 trang) Câu 1. (2,0 điểm) a) Phân biệt nguyên nhân và kết quả của hai quá trình phong hóa hóa học và phong hóa lí học? Vì sao quá trình phong hóa lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất? b) Hãy nêu sự phân bố các khối khí và frông theo trình tự từ cực Bắc xuống cực Nam? Vì sao giữa hai khối khí chí tuyến và xích đạo không tạo thành frông thường xuyên và rõ nét? Câu 2. (3,0 điểm) a) Đặc trưng cơ bản của đất là gì? Tác động của sinh vật có khác gì với tác động của đá mẹ và khí hậu trong sự hình thành đất? b) Chứng minh sự phân bố các vành đai nhiệt trên Trái Đất tuân theo quy luật địa đới? Vì sao ranh giới các vòng đai nhiệt không phải là đường thẳng trùng với các vĩ tuyến? Câu 3. (2.0 điểm) a) Tại sao sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ? Biện pháp để khắc phục tình trạng này? b) Chứng minh ngành dịch vụ có cơ cấu phức tạp? Tại sao vận tải bằng ô tô đang ngày càng chiếm ưu thế so với vận tải đường sắt? Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) Câu 4. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Tỉ lệ dân số thành thị của thế giới và các nhóm nước từ 1950-2010 (Đơn vị: %) Năm 1950 1970 1990 2010 Toàn thế giới 29,2 37,7 43,0 50,0 Nhóm nước phát triển 54,9 66,7 73,7 75,0 Nhóm nước đang phát triển 17,8 25,4 34,7 44,0 a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ lệ dân số thành thị của thế giới và hai nhóm nước giai đoạn 1950-2010. b. Nhận xét về tỉ lệ dân số thành thị của thế giới và hai nhóm nước giai đoạn 1950-2010. c. Tại sao các nước đang phát triển phải điều khiển quá trình đô thị hóa? HẾT * Thí sinh không được sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……………………… Số báo danh:…………………………… [...]... trình sinh, tử và hôn nhân ở đô thị… Tổng điểm toàn bài Điểm 0 .25 0 .25 1.0đ 0.5 0.5 1,5 0,75 0,75 10, 0 Lưu ý: Học sinh trình bày khác đáp án nhưng đúng thi vẫn cho điểm Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) Hết ĐỀ SỐ 4: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ (Dành cho học sinh. . .Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO VĨNH PHÚC ĐỀ THI ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 Môn: ĐỊA LÍ - THPT HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 03 trang) Câu Ý Nội dung Điểm 1 a) Phân biệt nguyên nhân và kết quả của hai quá trình phong hóa hóa 1 .25 2,0 đ học và phong hóa lí học? Vì sao quá trình... sách phát 0 ,25 0 ,25 0,5 Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) triển dân số của từng nước Hết ĐỀ SỐ 5: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh các trường THPT Chuyên Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1 (1,5 điểm) a Vì sao khí hậu ở vùng Địa Trung Hải không mưa... hòa) - Lãnh thổ: kéo dài theo chi u Bắc - Nam nên khí hậu có sự phân hóa từ Bắc vào Nam - Do vị trí lãnh thổ gần hay xa biển mà có sự phân hóa khí hậu theo Điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) chi u Đông – Tây - Địa hình: + Đa dạng tạo nên sự phân hóa khí hậu theo độ cao + Hướng địa hình kết hợp với hướng gió:... Qua biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét -Hết Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Thí sinh được sử dụng Atlat địa lý Việt Nam Họ và tên thí sinh: ……………………………………… Số báo danh: …………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÍ Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) Dành cho học sinh THPT không chuyên (Hướng dẫn chấm gồm: 3... vào gây mưa Phân bố ở rìa phía Đông các lục địa * Khí hậu xích đạo: Nhiệt độ trung bình năm cao (khoảng 25 0C), biên độ nhiệt năm nhỏ, độ ẩm không khí cao, lượng mưa trung bình năm lớn Phân bố ở khu vực xích đạo 2,0 điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) 5 Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa... diện tích và năng suất đều tăng 0,5 -Hết - ĐỀ SỐ 7: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1 (2,0 điểm) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh THPT không chuyên Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) a Nếu trục Trái Đất vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo thì có sự thay đổi... 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN MÔN: ĐỊA LÍ (Dành cho học sinh THPT Chuyên) I LƯU Ý CHUNG: - Đáp án chỉ trình bày những ý cơ bản Khi chấm bài, học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa - Điểm toàn bài tính đến 0 ,25 và không làm tròn II ĐÁP ÁN: Câu Ý Nội dung trình bày Điểm Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) 1 2 1,5 điểm Phân tích... Châu Âu, lục địa Bắc Mĩ và Châu Đại dương (trong đó Châu Âu có tỉ suất gia tăng tự nhiên âm 0,1%) Nguyên nhân: là do tỉ suất sinh rất thấp, thậm chí thấp hơn tỉ suất tử (do cơ cấu dân số già, kinh tế - xã hội phát triển, tâm lí không muốn kết hôn, sinh con…) 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) 0 ,25 -Hết ĐỀ SỐ 6: SỞ... Đêm dài 24 giờ bằng nhau Ngày dài hơn đêm Ngày dài 24 giờ (Đêm địa cực) 0 ,25 0 ,25 (Ngày địa cực) b Các đới khí hậu theo trình tự từ xích đạo về cực là: xích đạo, cận 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cận cực, cực (Nếu thi u từ 1 đến 3 đới cho 0 ,25 điểm, kể không đúng thứ tự không cho điểm) 0,5 - Việt Nam nằm . Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH. hơn. 0 ,25 Hết ĐỀ SỐ 2: Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA. tên thi sinh: ……………………… Số báo danh:…………………………… Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 10 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP

Ngày đăng: 01/05/2015, 15:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan