0

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết)

125 16,683 114

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 15:24

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh các trường THPT Chuyên Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm của nền kinh tế thế giới hiện nay. Câu 2. (2,0 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: a. Chứng minh: “Tài nguyên thiên nhiên nước ta phong phú và đa dạng”. b. Sự phong phú, đa dạng của tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế nước ta? Câu 3. (1,5 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: Chứng minh rằng nguyên nhân gây mưa ở nước ta chủ yếu là do địa hình và hoàn lưu khí quyển. Câu 4. (2.0 điểm) Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học: Hãy trình bày đặc điểm dân số nước ta. Câu 5. (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Giá trị xuất, nhập khẩu của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển năm 1990 và 2004 (đơn vị: tỉ USD) Năm Nhóm nước 1990 2004 Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng xuất nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng xuất nhập khẩu Đang phát triển 990,4 971,6 1962,0 3687,8 3475,6 7163,4 Phát triển 2337,6 2456,0 4793,6 5357,5 5840,7 11198,2 a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh quy mô và cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu giữa nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển năm 1990 và 2004. b. Từ biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét. Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Hết Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Thí sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam. Họ và tên thí sinh: ………………………………………. Số báo danh: …………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh các trường THPT Chuyên Hướng dẫn chấm gồm: 03 trang. Câu Nội dung Điểm Câu 1. (1,5 điểm) Đặc điểm của nền kinh tế thế giới hiện nay: - Kinh tế thế giới chuyển từ phát triển theo chiều rộng (gia tăng nguồn lực) sang phát triển theo chiều sâu (nâng cao hiệu quả). - Nền kinh tế gắn liền với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. - Kinh tế thế giới ngày càng hướng tới nền kinh tế tri thức. - Quá trình toàn cầu hoá kinh tế ngày càng phát triển mạnh. - Kinh tế thế giới phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức gay gắt: nguy cơ khủng hoảng kinh tế tài chính. - Các nước ngày càng có xu hướng lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế bền vững. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 2. (2,0 điểm) a. Tài nguyên thiên nhiên nước ta phong phú, đa dạng: - Tài nguyên đất: nước ta có 331 212 km 2 đất tự nhiên được chia làm 3 nhóm: nhóm đất feralit (trên đá badan, trên đá vôi và trên các loại đá khác), nhóm đất phù sa (phù sa sông, đất phèn, đất mặn, đất cát biển), nhóm đất khác và núi đá. - Tài nguyên nước: rất phong phú gồm nước trên mặt (nước biển, sông, suối, ao hồ, kênh rạch ), nước ngầm và hơi nước trong khí quyển (tạo ra mưa). - Tài nguyên khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa (nhiệt, ẩm cao) và có sự phân hoá (Bắc - Nam, theo mùa, theo độ cao). - Tài nguyên sinh vật: sinh vật nước ta đa dạng về thành phần loài, có tính đa dạng sinh học cao. Tài nguyên rừng :12,7 triệu ha (năm 2005). Tài nguyên hải sản biển đa dạng, giàu có. - Tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng: dầu mỏ, than, bô xít, vật liệu xây dựng b. Sự phong phú đa dạng của tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế: 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) - Có điều kiện để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới, tạo nên sự đa dạng hoá về nông sản. - Có cơ sở tài nguyên để xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, trong đó có các ngành công nghiệp trọng điểm. - Có điều kiện tự nhiên để phát triển các ngành kinh tế khác: du lịch, dịch vụ. 0,25 0,25 0,25 Câu 3. (1,5 điểm) Nguyên nhân gây mưa ở nước ta chủ yếu là do địa hình và hoàn lưu khí quyển: *  - Ảnh hưởng của độ cao địa hình đến lượng mưa và sự phân bố mưa, cùng một dãy núi càng lên cao lượng mưa tăng, tới một độ cao nhất định độ ẩm không khí giảm sẽ không có mưa. - Vùng đón gió mưa nhiều, khuất gió mưa ít (dẫn chứng), hướng địa hình song song với hướng gió lượng mưa thấp.  - Do nằm trong khu vực Đông Nam Á gió mùa nên nước ta có sự hoạt động điển hình của gió mùa. + Gió mùa Tây Nam là nguyên nhân gây mưa chính cho Nam Bộ và Tây Nguyên. + Gió mùa Đông Bắc đi qua biển gây mưa đáng kể cho các địa phương vùng ven biển Trung Trung Bộ. - Do giông, bão, dải hội tụ nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới,… gây mưa lớn ở nhiều nơi, nhất là Duyên hải miền Trung. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 4. (2,0 điểm) Đặc điểm dân số nước ta: * Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc:  + Dân số nước ta: 84 156 nghìn người (năm 2006), đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á (sau Inđônêxia và Philippin) và đứng thứ 13 trong tổng số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. + Nước ta có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Nhưng dân số đông cũng gây khó khăn cho phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.  + Nước ta có 54 dân tộc, nhiều nhất là người Kinh chiếm 86,2% dân số, các dân tộc khác chỉ chiếm 13,8% dân số. + Tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc, tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Tuy nhiên sự phát triển không đều về trình độ và mức sống giữa các dân tộc (mức sống của bộ phận các dân tộc ít người còn thấp) gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 0,25 0,25 0,25 0,25 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) * Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ:  !" + Dân số nước ta tăng nhanh, nhất là nửa cuối thế kỉ XX, dẫn đến bùng nổ dân số. Tuy tỉ lệ tăng dân số những năm gần đây có giảm nhưng còn chậm (giai đoạn 1989 - 1999 là 1,7%, giai đoạn 2002 - 2005 còn 1,32%), mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm hơn 1 triệu người. + Gia tăng dân số nhanh đã tạo nên sức ép lớn đối với kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. #$% &' + Năm 2005 tỉ lệ dân số từ 0 - 14 tuổi chiếm 27%, từ 15 - 59 tuổi chiếm 64%, từ 60 tuổi trở lên chỉ chiếm 9%. + Thuận lợi: lao động trẻ năng động, sáng tạo, mỗi năm bổ xung thêm khoảng 1,15 triệu lao động mới. Khó khăn cho sắp sếp việc làm, sức ép đối với giáo dục, y tế… 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 5. (3,0 điểm) a. Vẽ biểu đồ: - Tính bán kính: Coi r nhóm nước Đang phát triển, năm 1990 = 1 đơn vị bán kính Ta có r nhóm nước …, năm … = Năm Nhóm nước 1990 2004 Tỉ lệ bán kính Tỉ lệ bán kính Đang phát triển 1 1,9 Phát triển 1,6 2,4 - Tính cơ cấu: Bảng cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển năm 1990 và 2004 (đơn vị: %) Năm Nhóm nước 1990 2004 Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng XNK Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng XNK Đang phát triển 50.5 49.5 100.0 51.5 48.5 100.0 Phát triển 48.8 51.2 100.0 47.8 52.2 100.0 - Vẽ biểu đồ: hình tròn (dạng bán nguyệt, hình quạt: hai nửa hình tròn úp vào nhau, mỗi năm một hình tròn). (Nếu vẽ biểu đồ 4 ( hình tròn bằng nhau thì cho 1,0 điểm, nếu vẽ biểu đồ 4 hình tròn chỉ cho 0,5 điểm. Các biểu đồ khác không cho điểm). )* Vẽ bút mực, chính xác, tương đối đúng tỉ lệ bán kính, rõ ràng và sạch đẹp, ghi đủ các nội dung: số liệu, ghi chú, tên biểu đồ, năm. 0,25 0,25 0,5 1,5 Tổng XNK, nhóm nước … năm … Tổng XNK, nhóm nước ĐPT năm 1990 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) (Nếu thiếu, sai mỗi lỗi trừ 0,25 điểm). b. Nhận xét: - Quy mô xuất, nhập khẩu nhóm nước phát triển luôn lớn hơn nhóm nước đang phát triển. Quy mô xuất nhập khẩu của cả hai nhóm nước năm 2004 đều lớn hơn năm 1990. - Cơ cấu: Nhóm nước đang phát triển luôn xuất siêu (xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu). Nhóm nước phát triển luôn nhập siêu (nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu). 0,25 0,25 Hết ĐỀ SỐ 2: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh THPT không chuyên Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề. Câu 1. (2+, ) a. Tại sao Nhật Bản thường xuyên có động đất, núi lửa? b. Giữa các ngành công nghiệp trí tuệ và các ngành công nghiệp truyền thống có điểm gì khác nhau? Tại sao Nhật Bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trí tuệ? Câu 2. (/+0 ) a. Điều kiện kinh tế - xã hội của Hoa Kì có thuận lợi gì đối với sự phát triển công nghiệp? b. Trình bày sự thay đổi không gian sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kì. Câu 3. (/+, ) a. Chứng minh rằng Liên minh châu Âu (EU) là một trong những tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế giới. b. Những năm gần đây bão, lũ lụt, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng ở nước ta và các nước trên thế giới liên quan đến vấn đề nào? Cho biết nguyên nhân của vấn đề đó? Theo em chúng ta cần phải làm gì để ứng phó với tình trạng này? Câu 4.12+0 3 Dựa vào bảng số liệu sau: Giá trị xuất, nhập khẩu của nhóm nước phát triển và đang phát triển Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) năm 1990 và năm 2004 (đơn vị: tỉ USD) Năm Nhóm nước 1990 2004 Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng xuất nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng xuất nhập khẩu Đang phát triển 990,4 971,6 1962,0 3687,8 3475,6 7163,4 Phát triển 2337,6 2456,0 4793,6 5357,5 5840,7 11198,2 a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh quy mô và cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu giữa nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển năm 1990 và 2004. b. Từ biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét. Hết Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Thí sinh được sử dụng Atlat địa lý Việt Nam. Họ và tên thí sinh: ………………………………………. Số báo danh: …………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh THPT không chuyên (Hướng dẫn chấm gồm: 3 trang) Câu Nội dung Điểm Câu 1. (2,5 điểm) a. Nhật Bản thường xuyên có động đất, núi lửa vì: - Nhật Bản nằm trong vùng không ổn định của vỏ trái đất. - Nằm trong vành đai động đất núi lửa khu vực Thái Bình Dương. b. Sự khác nhau giữa các ngành công nghiệp trí tuệ và các ngành công nghiệp truyền thống: Công nghiệp truyền thống Công nghiệp trí tuệ - Được phát triển từ lâu. - Mới phát triển trong những thập niên gần đây. - Sử dụng nhiều nguyên liệu và nhiều lao động trong sản xuất. - Sử dụng ít nguyên liệu và ít lao động trong sản xuất. - Nhiều ngành, nhiều công đoạn không yêu cầu cao về kĩ thuật. - Yêu cầu cao về khoa học kĩ thuật. - Lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề thấp hơn. - Lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao (công nhân tri thức là chủ yếu). - Phân bố chủ yếu ở các nước kinh tế đang phát triển. - Phân bố chủ yếu ở các nước kinh tế phát triển. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) * Nhật Bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trí tuệ vì: + Nhật Bản nghèo tài nguyên khoáng sản, phải nhập nhiều nguyên liệu lệ thuộc thị trường. + Nhật Bản có lợi thế về nguồn lao động tay nghề cao, năng động. + Phù hợp với xu thế chung của cách mạng khoa học kĩ thuật, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. 0,25 0,25 0,25 Câu 2. (2,0 điểm) a. Các điều kiện kinh tế - xã hội của Hoa Kì thuận lợi phát triển công nghiệp: - Dân số đông thứ 3 trên thế giới (296,5 triệu người năm 2005) nên lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn. - Người nhập cư đã đem lại cho Hoa Kì nguồn tri thức, vốn và lược lượng lao động lớn mà ít phải mất chi phí đầu tư ban đầu. - Hoa Kì sớm trở thành nền kinh tế hàng hóa, nền kinh tế thị trường điển hình, phát triển mạnh công nghiệp từ lâu đời. - Có trình độ khoa học - kĩ thuật cao, trang thiết bị hiện đại, nguồn vốn lớn, qui mô GDP khổng lồ, sự hỗ trợ của các ngành kinh tế khác cho công nghiệp… b. Sự thay đổi không gian sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kì: - Trong nông nghiệp: + Phân bố sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kỳ đã thay đổi theo hướng mở rộng lãnh thổ về phía Tây. + Các vành đai chuyên canh trước kia như: rau, lúa mì, nuôi bò sữa… đã chuyển thành các vùng sản xuất nhiều loại nông sản hàng hóa theo mùa vụ. - Trong công nghiệp: + Vùng công nghiệp ở Đông Bắc có xu hướng giảm tỉ trọng giá trị sản lượng. + Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương tăng tỉ trọng giá trị sản lượng, do được đẩy mạnh và mở rộng nhiều ngành công nghiệp mới: điện tử, tin học, vũ trụ,… 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 3. (2,5 điểm) a. Liên minh châu Âu (EU) là một trong những tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế giới: 45&5&- + Số lượng thành viên tăng liên tục: từ 6 nước (1957) lên 27 nước (2007). + Mở rộng theo các hướng khác nhau trong không gian địa lí (mở rộng về phạm vi lãnh thổ). + Mức độ liên kết, thống nhất ngày càng cao: Từ những liên kết kinh tế đơn thuần trong Cộng đồng kinh tế châu Âu (1957)và Cộng đồng 0,25 0,25 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) châu Âu (1967) đến những liên kết toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng trong liên minh châu Âu (EU)… (Nếu nêu những ví dụ về những thành công trong việc tạo lập thị trường chung, sản xuất máy bay E-bớt, đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ hay liên kết vùng… vẫn cho điểm tối đa là 0,5 điểm) - EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới: + Là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới: năm 2004 GDP vượt Hoa Kì và Nhật Bản (chiếm 31 % GDP thế giới trong khi chỉ chiếm 7,1 % dân số thế giới). + Là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới: tỉ trọng EU trong xuất khẩu thế giới và tỉ trọng xuất khẩu/GDP của EU đều đứng đầu thế giới, vượt trên Hoa Kì và Nhật Bản. b. Những năm gần đây bão, lũ lụt, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng có liên quan đến: Hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. - Nguyên nhân: do khí thải (CO 2 ) trong các hoạt động sản xuất (nhất là công nghiệp, giao thông vận tải) và sinh hoạt của con người tăng đáng kể. - Để ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu chúng ta cần: + Sử dụng tiết kiệm năng lượng và các tài nguyên khác (Dẫn chứng). + Cần bảo vệ môi trường, đẩy mạnh trồng cây xanh,… 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 4. (3,0 điểm) a. Vẽ biểu đồ: - Tính bán kính: Coi r nhóm nước Đang phát triển, năm 1990 = 1 đơn vị bán kính Ta có r nhóm nước …, năm … = Năm Nhóm nước 1990 2004 Tỉ lệ bán kính Tỉ lệ bán kính Đang phát triển 1 1,9 Phát triển 1,6 2,4 - Tính cơ cấu: Bảng cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nhóm nước phát triển và đang phát triển năm 1990 và năm 2004 (đơn vị: %) Năm Nhóm nước 1990 2004 Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng XNK Xuất khẩu Nhập khẩu Tổng XNK Đang phát triển 50.5 49.5 100.0 51.5 48.5 100.0 0,25 0,25 0,5 Tổng XNK, nhóm nước … năm … Tổng XNK, nhóm nước ĐPT năm 1990 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Phát triển 48.8 51.2 100.0 47.8 52.2 100.0 - Vẽ biểu đồ: hình tròn (dạng bán nguyệt, hình quạt: hai nửa hình tròn úp vào nhau, mỗi năm một hình tròn). (Nếu vẽ biểu đồ 4 ( hình tròn bằng nhau thì cho 1,0 điểm, nếu vẽ biểu đồ 4 hình tròn chỉ cho 0,5 điểm. Các biểu đồ khác không cho điểm). )* Vẽ bút mực, chính xác, tương đối đúng tỉ lệ bán kính, rõ ràng và sạch đẹp, ghi đủ các nội dung: số liệu, ghi chú, tên biểu đồ, năm. (Nếu thiếu, sai mỗi lỗi trừ 0,25 điểm). b. Nhận xét: - Quy mô xuất, nhập khẩu nhóm nước phát triển luôn lớn hơn nhóm nước đang phát triển. Quy mô xuất nhập khẩu của cả hai nhóm nước năm 2004 đều lớn hơn năm 1990. - Cơ cấu: Nhóm nước đang phát triển luôn xuất siêu (xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu). Nhóm nước phát triển luôn nhập siêu (nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu). 1,5 0,25 0,25 Hết ĐỀ SỐ 3: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ (Dành cho học sinh THPT Chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 16+0 37 Gió Mậu dịch và gió Tây ôn đới khác nhau như thế nào? Giải thích tại sao cùng xuất phát từ cao áp chí tuyến nhưng gió Mậu dịch và gió Tây ôn đới lại có tính chất khác nhau? Câu 2 16+0 37 Tác động của địa hình đến nhiệt độ như thế nào? Câu 3 16+, 37 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Quá trình đô thị hóa đã tạo ra những thay đổi về kinh tế - xã hội và môi trường như thế nào? Câu 4 12+0 37 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: a. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa ở nước ta. b. Làm rõ địa hình đồi núi nước ta tác động đến sự phân hóa đất như thế nào? Câu 5 1/+0 37 a. Tại sao ở nước ta trong những năm gần đây diện tích trồng lúa giảm nhưng diện tích trồng cây công nghiệp lại tăng? b. Vì sao phát triển cây công nghiệp phải gắn với công nghiệp chế biến? Câu 6 16+, 37 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: a. Chứng minh Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất cả nước. b. Tại sao Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp cao và tỉ trọng công nghiệp tăng nhanh trong những năm gần đây? Hết 89:(;<9=>.7#5?@A9*.7 Họ và tên thí sinh: ……….……… …….………….….….; Số báo danh: ………………. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012- 2013 ĐÁP ÁN MÔN: ĐỊA LÍ (Dành cho học sinh THPT Chuyên) I. LƯU Ý CHUNG: - Đáp án chỉ trình bày những ý cơ bản. Khi chấm bài, học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa. - Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn. II. ĐÁP ÁN: Câu Ý Nội dung trình bày Điểm (Đáp án có 04 trang) [...]... Thí sinh không được sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ………………………………… Số báo danh:………………… Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Môn: ĐỊA LÍ - THPT Câu Ý 1 a) 2,0đ b) 2 a) 2,0đ b) HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 03 trang) Nội dung... giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: …………………………………………; SBD: ………… Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2013-2014 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÍ Dành cho học sinh THPT chuyên Câu I Ý 1 2 II 1 Nội dung Phong hóa lí học diễn ra mạnh mẽ ở vùng hoang mạc và vùng địa cực còn phong hóa hóa học lại diển ra mạnh mẽ ở vùng... (than, dầu khí), nhóm kim loại (sắt, đồng, thi c, bôxít,…) và nhóm phi kim loại (Apatit, đá vôi,…) 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 1,0 0,25 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) V (2,5 điểm) - Phần lớn các mỏ khoáng sản nước ta có trữ lượng vừa và nhỏ, phân bố phân tán, lẻ tẻ - Một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chất lượng tốt... - công nghiệp 1,5 điểm Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: a Chứng minh Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất cả nước 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) - Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất... lí Việt Nam và kiến thức đã học: Cho biết biểu hiện và khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của hiệu ứng fơn? Sự đối lập giữa sườn đông và sường tây về nhiệt độ và lượng mưa? Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của hiệu ứng fơn Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Câu III (2,5 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: 1 Hãy nhận xét sự phân... trưng: xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao Điểm 1,0 0,25 Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) II (1,5 điểm) - Tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển KT - XH với 4 trụ cột là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin - Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành mới, tạo ra những... được bán ra thị trường thế giới nhiều nên cũng phải đặt các trung tâm công nghiệp ở gần biển để tiết kiệm 0,25 chi phí sản xuất; vận chuyển; hạ giá thành… - Nguyên nhân khác: Hạn chế được ô nhiễm môi trường vùng nội 0,25 địa, Mặt khác, vùng biển này thông ngay ra vùng biển quốc tế nên thuận tiện cho việc đi lại của Nhật Bản… Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết). .. gì về mặt kinh tế - xã hội? Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Câu 2 (2,0 điểm) a) Giải thích tại sao đa số các nước châu Phi có nền kinh tế kém phát triển? b) Cho biết hậu quả của tình trạng xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố trong khu vực Tây Nam Á? Câu 3 (3,0 điểm) a) So sánh sự khác biệt về địa hình, khí hậu, sông ngòi, khoáng sản giữa miền Tây và miền.. .Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) 1 2 3 1,0 điểm a Gió Mậu dịch và gió Tây ôn đới khác nhau như thế nào? Vì sao lại có sự khác nhau đó? - Gió Mậu dịch (Tín phong) thổi từ khu áp cao cận chí tuyến về xích đạo, gió có hướng đông bắc ở Bắc bán cầu và đông nam ở Nam bán cầu, gió thổi quanh năm, tính chất nói chung là... sông Câu II (2,0 điểm) Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) 1 Hãy phân biệt quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa Phân tích mối quan hệ giữa hai quá trình này 2 Nếu đô thị hóa không xuất phát từ công nghiệp hóa sẽ gây ra những hậu quả gì về mặt kinh tế, xã hội và môi trường? Câu III (2,5 điểm) Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày và . Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH. xét. Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) Hết Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Thí sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam. Họ và tên thí sinh: . làm tròn. II. ĐÁP ÁN: Câu Ý Nội dung trình bày Điểm (Đáp án có 04 trang) Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết) 1 1,0 điểm a Gió Mậu dịch và gió Tây ôn đới khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết), Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 11 (kèm đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan