0

Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 11 (có đáp án chi tiết)

90 7,850 35

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2015, 07:50

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ ANTRƯỜNG THPT NGÔ TRÍ HOÀĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGMÔN ĐỊA LÝ 11 . NĂM HỌC 2011 - 2012( Thời gian làm bài : 120 phút )Câu 1 ( 2,0 điểm ) :Tại sao toàn cầu hóa lại là một xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới trong giai đoạn hiện nay ?Câu 2 ( 2,5 điểm ) :Có ý kiến cho rằng “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại” có đúng không? Tại sao?Câu 3 ( 2,0 điểm ) :Tại sao Châu Phi có nguồn tài nguyên phong phú nhưng đa số các nước ở châu Phi lại có nền kinh tếkém phát triển?Câu 4 ( 2,0 điểm ) :Tại sao các nước châu Mĩ La tinh có nền kinh tế chậm phát triển nhưng lại có tỉ lệ dân cư đô thịchiếm đến 75% dân số?Câu 5 ( 3,0 điểm ) :Hãy phân tích nội dung và lợi ích của 4 mặt tự do lưu thông trong EU.Câu 6 ( 4,5 điểm )Dựa vào bản đồ Tư nhiên Hoa Kỳ dưới đây, hãy cho biết:Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Hoa Kì có thuận lợi gì trong quá trình phát triển kinh tế xã hội?Câu 7 ( 4,0 điểm ) : Cho bảng số liệu: Mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới thời kì 1986 - 2004( Đơn vị %)Năm1986-1995 1996-200520032004Thế giới3,33,83,95,0Hoa Kỳ3,02,82,13,6a) Vẽ biểu đồ thích hợp để so sánh mức tăng trưởng kinh tế hằng năm của Hoa Kỳ và của thế giới.b) Nêu nhận xét và giải thích.-------------------- o0o -------------------Họ tên thí sinh: ……………………………........Số báo danh: …………………………...............Giám thị 1 : .........................................................Giám thị 2 : ......................................................... ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMCÂUNỘI DUNG ĐÁP ÁNĐIỂMCâu1Tại sao toàn cầu hóa lại là một xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới tronggiai đoạn hiện nay ?( 2,0điểm)- Do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, sự phát triển không đồng đều vềkinh tế và khoa học kĩ thuật dẫn đến sự khác nhau về điều kiện tái sản xuất giữacác quốc gia.0,75- Quá trình phát triển kinh tế tất yếu dẫn đến sự phân công lao động, xuất hiệnmột yêu cầu khách quan là cần phải tiến hành chuyên môn hóa và hợp tác hóa lẫnnhau giữa các công ty thuộc các quốc gia khác nhau. Điều đó, đòi hỏi phải mởrộng phạm vi trao đổi quốc tế.- Sự đa dạng trong nhu cầu tiêu dùng của mỗi quốc gia nên quy mô trao đổithương mại ngày càng lớn.0,750,5=> Từ những lí do trên nên toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu của nền kinhtế thế giới trong giai đoạn hiện nay.Câu2Có ý kiến cho rằng “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại” cóđúng không? Tại sao?- Vai trò của môi trường: Môi trường là ngôi nhà chung của tất cả mọingười, trong đó con người tồn tại và phát triển. Cuộc sống của mỗi người có liênhệ mật thiết với môi trường. Con người là một thành phần của môi trường, khôngthể sống tách rời môi trường. Một môi trường phát triển bền vững là điều kiện lítưởng cho con người và ngược lại.( 2,5điểm)0,75- Thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay trên thế giới:+ Ở các nước đang phát triển: việc khai thác bừa bãi các nguồn lợi tự nhiênvới nhiều phương tiện hủy diệt đã làm cạn kiệt tài nguyên và ảnh hưởng nghiêmtrọng đến môi trường. Điều đó làm cho cuộc sống của họ càng thêm nghèo khổ.Bảo vệ môi trường không thể tách rời với cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo.+ Các nước phát triển: sự phát triển của nền kinh tế làm tăng sử dụng cácchất CFCs với tốc độ và khối lượng lớn, tăng lượng khí thải và chất thải từ cácngành kinh tế là nguyên nhân chính thủng tầng ôdôn, gây hiệu ứng nhà kính,...- Hậu quả của ô nhiễm môi trường: Quy mô ô nhiễm môi trường không giớihạn phạm vi ở từng quốc gia mà trên cả phạm vi thế giới. Hậu quả của hiệntượng này gây nên: cạn kiệt nguồn tài nguyên, khí hậu biến động thất thường, tanbăng ở Bắc cực, gây mưa axic, hiệu ứng nhà kính,... đe dọa trực tiếp đến sự pháttriển của các ngành kinh tế và sức khỏe của con người.0,50,50,752 => Chính vì vậy, bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại.Câu3Tại sao Châu Phi có nguồn tài nguyên phong phú nhưng đa số các nước ởchâu Phi lại có nền kinh tế kém phát triển?- Do hậu quả thống trị nhiều thế kỉ qua của chủ nghĩa thực dân. Nguồn tàinguyên ở châu Phi đang bị khai thác mạnh. Tài nguyên rừng bị khai thác quámức để lấy gỗ, chất đốt và mở rộng diện tích đất canh tác làm cho đất đai bịhoang mạc hóa. Khoáng sản bị khai thác nhằm mang lại lợi nhuận cho các côngti nước ngoài làm cho nguồn tài nguyên bị cạn kiệt và ô nhiễm môi trường.- Mặt khác, các cuộc xung đột sắc tộc, sự yếu kém trong quản lí đất nước củanhiều quốc gia châu Phi còn non trẻ, trình độ dân trí thấp,... cũng hạn chế nhiềuđến sự phát triển của châu lục này.Câu41,250,75Tại sao các nước châu Mĩ La tinh có nền kinh tế chậm phát triển nhưng lạicó tỉ lệ dân cư đô thị chiếm đến 75% dân số?( 2,0điểm)- Hiện tượng đô thị hóa tự phát: dân cư đô thị Mĩ La tinh chiếm tới 75% dânsố, song có đến 1/3 dân số đô thị sống trong điều kiện khó khăn. Quá trình đô thịhóa luôn diễn ra trước quá trình công nghiệp hóa gây nên tác động tiêu cực đếnsự phát triển kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh. Khu vực Mĩ La tinh có nhiềuthành phố đông dân như: Thủ đô Mê-hi-cô (26 triệu người) và các thành phố cósố dân trên 10 triệu người (Xaopaolô, Riôđegianêrô, Buênôt Airet,...).1,0- Nguyên nhân dẫn đến đô thị hóa tự phát ở Mĩ La tinh: Do mức độ chênhlệch quá lớn về thu nhập giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nôngthôn diễn ra ở hầu hết các nước Mĩ La tinh. Các cuộc cải cách ruộng đất khôngtriệt để tạo điều kiện cho các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn đất canh tác. Dânnghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm, gây nên hiện tượng đô thịhóa tự phát.Câu5( 2,0điểm)Hãy phân tích nội dung và lợi ích của 4 mặt tự do lưu thông trong EU.Tự do lưu thông1. Tự do di chuyển2. Tự do lưu thông dịchvụ3. Tự do lưu thông hànghóa4. Tự do lưu thông tiềnNội dungLợi íchTự do di chuyển, tự do Người dân của cáclưu trú, tự do lựa chọn nước thành niên cónơi làm việc…thể làm việc ở mọinơi trong EU…Tự do trong dịch vụ vận Không phải làm thủtải, thông tin liên lạc, tục hành chính…ngân hàng,...Mở rộng trao đổi hàng Không phải chịu thuếhóa trong khu vực…giá trị gia tăng…Thông thương giao dịch Lựa chọn khả năng1,0( 3,0điểm)0,750,750,753 thanh toán giữa các đầu tư có lợi nhất…nước…Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của Hoa Kì có thuận lợi gì trong quátrình phát triển kinh tế - xã hội?vốnCâu6- Vị trí địa lí:+ Nằm ở bán cầu Tây nên không chịu ảnh hưởng của 2 cuộc chiến tranhthế giới mà ngược lại còn làm giàu cho đất nước nhờ buôn bán vũ khí.+ Nằm giữa hai đại dương lớn là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương,thuận lợi để mở rộng các mối quan hệ kinh tế quốc tế với các nước trên thế giới.Đồng thời là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển.+ Giáp với khu vực Mĩ La tinh là điều kiện thuận lợi cho Hoa Kỳ trongviệc khai thác nguyên liệu từ các nước này. Đồng thời tiêu thụ các sản phẩmcông nghiệp- nông nghiệp củ Hoa Kỳ.- Tài nguyên thiên nhiên: Hoa Kì có nhiều nguồn tài nguyên, rất thuận lợi đểphát triển kinh tế:+ Có nhiều đồng bằng đất đai màu mở như: đồng bằng Trung tâm, đồngbằng ven biển Đại Tây Dương, đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô,... là nơi rất thíchhợp để phát triển nông nghiệp.+ Tài nguyên khí hậu có sự đa dạng (khí hậu nhiệt đới, khí hậu ôn đới, khíhậu cận nhiệt,...) cho phép Hoa Kì phát triển đa dạng sản phẩm nông nghiệp. HoaKì là một trong các trung tâm nông nghiệp lớn nhất thế giới.+ Hoa Kì có nhiều loại tài nguyên khoảng sản, đặc biệt là các kim loạiquý hiếm với giá trị kinh tế cao như: kim loại màu (vàng, đồng, chì, thiếc...),than đá, dầu mỏ, quặng sắt,... cung cấp nguồn nguyên nhiên liệu để phát triểncông nghiệp.Câu7Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích:a) Vẽ biểu đồ đường, 1 đường thể hiện mức tăng trưởng kinh tế của thế giới, 1đường thể hiện mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kì.0,75( 4,5điểm)2.25 đ0,750,750,752.25 đ0,750,750,75( 4,0điểm)1,5- Trục tung: thể hiện mức tăng trưởng kinh tế (%)- Trục hoành: thể hiện thời gian (năm)Lưu ý: Sử dụng 2 kí hiệu khác nhau để phân biệt 2 đường. Tên biểu đồ và bảngchú giải.b) Nhận xét – giải thích:- Mức tăng trưởng của thế giới luôn tăng qua các năm, đặc biệt năm 2004đạt 5%/năm. Giải thích: nền kinh tế của các nước đạt được mức tăng trưởng cao,đặc biệt là các nước công nghiệp mới (NICs).1,254 - Mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kì có xu hướng giảm từ năm 1986 đếnnăm 2003, năm 2004 mức tăng trưởng kinh tế tăng lên và đạt mức tăng trưởngcao nhất trong thời kì 1986 - 2004. Giải thích: Sau năm 1986 nền kinh tế củaHoa Kì bị cạnh tranh khốc liệt, và do nền kinh tế Hoa Kì bị ảnh hưởng bởi cáccuộc khủng hoảng lớn trên thế giới (cuộc khủng hoảng năng lượng vào đầu thậpkỉ 90 của thế kỉ XX, cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997, sự trì trệ củanền kinh tế thế giới), khí hậu toàn cầu bị biến đổi, nhiều thiên tai xảy ra...1,25======================= GV : Ngô Quang Tuấn ======================5  STR✄GD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I TR✂✆✝✝NG THPT HOÀNG MAI☎✁✿✞✟NG L P 11✠✡N M H C 2012 – 2013☛chính th c✝Môn thi:❀✁A LÝ L P 11☞✡Th i gian làm bài: 120 phút✌✍Câu 1. (2,5 i m)D a vào hình sau :✏✎BhA =210CC = 450Ccao h c a núi và nhi tt i nh núi (bi t không khía) Tính0gi m 0,6 C, di chuy n xu ng 100m nhi t t ng 1,00C).b) Cho bi t s khác bi t v th i ti t hai s n núi AB và BCCâu 2. (4,0 i m)D a vào s li u sau:Ngo i th ng Nh t B n giai o n 2003 – 2010 ( n v :N m2003 2004 2005 2006Xu t kh u471,8 565,7 594,9 649,9Nh p kh u382,9 454,5 514,9 579,6✑✒✓✘✔✙✑✒✚✕✔✑✑✖✒✗lên cao 100m nhi t✔✑✒✛✏✗✔✜✌✗✢ư✌✍✎✏✚✔✕ươ✥✘✑✕✑ơt USD)2010767,8602,6✦✧✛★✩✥✩✪✪✪✫S li u th ng kê n✬✫c ngoài- Trang 756 – T ng c c th ng kê Vi t Nam✯✭✮a) Tính cán cân th ng m i qua các n m.mi n th hi n s thay i c c u xu t nh p kh u c a Nh t B n trong giai o nb) V bi u2003 – 2010.c) T s li u và bi uã v nh n xét ho t ng ngo i th ng c a Nh t B n.Câu 3. (6,0 i m)a) Hãy k tên và th ô các n c khu v c ông Nam Á.b) Vì sao Châu Phi l i tr thành châu l c nghèo nh t th gi i?Câu 4. (3,5 i m)Trình bày c i m cu c cách m ng khoa h c công ngh hi n i và tác ng c a nó n sphát tri n n n kinh t th gi i.Câu 5. (4,0 i m)B ng ki n th c ã h c, em hãy:y u mi n ông?a) Gi i thích i sao n xu t công nghi p a Trung Qu c t p trungb) Trình bày c i m dân c Hoa Kì. Phân tích nh h ng c a dân c Hoa Kì n s pháttri n kinh t xã h i.ươ✕✛✏✰✙✳✑✚✱✜✙✔✙✑✔✱✑✑✰✲ơ✥★✕★✑✥✒✩✕ư✓ơ✥✓✘✥✑✕✘✍✎✏✙✓✑ư✕✴✢✢✵✶★✗✴✍✎✏✑✙✷✑✙✒✜✗✗✕✸✔✔✑✕✑✒✓✑✗✴✍✎✹✗✺✘✑✻✸✕✼✘★✔✽✓✚✥✽✾✓✗✢✜✵✏✑✙✗✷✑✒✙ư✘ư✢✓ư✑✗ --------------H t--------------áp án HSG a 11 - 2013✗✍ ✁CâuH ng d n ch mCâu 1 a) T nh:cao nh núi :(2,5 )- Theo Gra ien khí áp s n ón gió AB không khí m lên cao 100m nhi tkhông khí gi m 0,60C. s n khu t gió BC không khí khô, c xu ngt ng 10C. Nh v y n u ng n núi cao 100m thì chênh l ch100m nhi tnhi tgi a A và C s là : 10C- 0,60C = 0,40C.- Qua hình v ta th y chênh l ch gi a A và C là :450C- 210C = 240Ccao nh núi là : 240C x 100m : 0,40C = 6000m-V yTính nhi t t i nh núi:Ta có nhi t gi m t A n B là :(6000 x 0,6):100 = 360CV y nhi t t i nh núi là :210C - 360C = - 15 0Cb) S khác bi t v nhi t , l ng m a gi a hai s n .- S n AB là s n ón gió, không khí by lên cao s gi m nhi t , c0lên 100 m gi m 0,6 C ó là i u ki n ng ng k t h i n c, t o mây gây m a.- S n BC, không khí v t qua s n AB tr nên khô và không khí dichuy n xu ng núi, nhi tt ng d n, c xu ng 100 m t ng 10C, không cói u ki n ng ng t h i n c, tr i quang mõy, nhi tcao, không ho c ítm aCâu 2 a)(4 )(T USD)ư✴★✁✵i m✙✴✑✵✒✑✖✑✑✢✒ư✌✘✔✔✑✑✒✒✢✔★✥✺✗✚✸✔✰★✒✑✔✌ư✂✑✩ư✛✰✥✑0,5✑✔✂✖✒✕✑✖✔✥✑✔✑✒✘✒✕✳✑✑0,5✗✖✏✔ư✜✌ư✔✌ư✑✑ư✚✜✔✔ư✄ưư✂✦✌✙✑✒✑✘ư✑✶✑ơ✜ư✛✰✗✌ơư✘✴✔✑✒✺✕✺✚0,75ư✢☎✴✩ư✄✒ư✔✑✌0,75✛✌✔✑✒✷ư✑✧N¨mC¸n c©n th ngm ib) V bi u :- X lí s li u %:ươ20032004200520062010+ 88,9+111,2+ 80,0+70,3+ 165,20,5✕✰✙✑✚✆✱0,5✔N¨mXuÊt khÈuNhËp khÈu-V :V bi u200355,244,8200455,4544,55200553,646,4200652,947,1201056,044,0✰✰✙✑mi n và chia chính xác, có chú gi i, tên bi u✱✜✘✙✑✱, s li u…✚1,0✔c) Nh n xét:- V qui mô:Giai o n 2003 - 2010T ng giá tr xu t nh p kh u t ng (d/c)Giá tr xu t kh u t ng (d/c)Giá tr nh p kh u t ng (d/c)-> giá tr nh p kh u t ng nhanh h n giá tr xu t kh uGiá tr xu t kh u luôn l n h n giá tr nh p kh u -> cán cân th✥✜✑✕✲✦✦★✦✥✥✩0,75✛✛✥★✩✛✩✦✦★✩✩✛ơ✴ơ✦✦★✥✩✩ương m i✕0,25 d ng-> Nh t B n là n c xu t siêu.- V c c u:C c u có s bi n ngT tr ng giá tr xu t kh u t n m 2003 – 2004 t ng 0,25 %, t 2004 - 2006gi m 2,55 %, t 2006 – 2010 t ng 3,1 %.T tr ng giá tr nh p kh u t n m 2003 – 2004 gi m 0,25 %, t 2004 –2006 t ng 2,55 %, t 2006 – 2010 gi m 3,1%.T tr ng giá tr xu t kh u luôn l n h n nh p kh uCâu 3 a) Các n c và th ô khu v c ông Nam Á(6 )N−ícThñ ®«ViÖt NamHµ NéiLµoViªnch¨nC¨mphuchiaPhn«mpªnhMianmaR¨ngunTh¸i LanB¨ngkècXingapoXingapoIn®«nªxiaJacattaMalaixiaCualal¨mp¬PhilippinManilaBrun©yBan®a-xª ri-bega oan§«ng Timo§ilib) Châu Phi l i tr thành châu l c nghèo nh t trên th gi i vì:- B th c dân Châu Âu th ng tr h n 4 th k ( th k XVI – XX)- i u ki n t nhiên không thu n l i:+ Khí h u khô h n. Ph n l n di n tích là hoang m c, bán hoang m ct ai c n c i, thi u n c ng t+ Sinh v t ang b suy gi m m nh, c nh quan xavan, hoang m c và bánhoang m c là ch y u+ Khoáng s n do t b n khai thác.....- i u ki n kinh t xã h i còn g p khó kh n:dân trí+ Dân s ông, t ng nhanh -> bùng n dân s -> h u qu . Trìnhth p, t l mù ch cao.+ C s h t ng y u kém, trình khoa h c k thu t th p.ng l i phát tri n h p lí, ch a có kinh nghi m qu n lí, nhi u+ Ch a cón c b t b n n c ngoài l ng o n kinh t .+i d ch HIV/ AIDS hoành hành, nhi u n c ang x y ra chi n tranh,xung t s c t c, tôn giáo....Câu 4 - Di n ra t cu i th k 20, u th k 21. B t u c c n c ph t tri n.(3,5 - c tr ng: S ph t tri n nhanh chúng KHCN cao v i 4 c ng ngh tr c t(c ng ngh v t li u, c ng ngh n ng l ng, c ng ngh sinh h c, c ng ngh)th ng tin)- Tác ng :+ Khoa h c và c ng ngh tr thành l c l ng s n xu t tr c ti p ( D nươ✥✜✘ơư✴★★✏ơ★✗✧✸✑✦✘✒★✩✳✛✛✳✧✸✦✥✩✳✛✘✳✸✳✛✛✧✦✳✘★✩✴ơ✥✴✓✑✢0,5✩✏ư0,5✵2,0✑✕✢✶★✗✴✏✦✚✦ơ✗✖✗✖(4,0)0,5✏✵✜✔✥✥✵★✕✑✹✥✗✑✓★✧✴✕ư✕✘✕✑✒✷✛✢✕✲✦✵ư✕✗☎✑✴✚ư✑✌✚✘ư✒✥✸✘✙✴✑✒✕✔✘✜✳ư✴✑✘✗✚✗✖✑✗☎✖✑✄✢☎ư✆✴✙✆✏✑✷ư✙✆✶✔0,50,50,5✒✄☎✵0,5✗✜✒★ư✄✑✂✥✦✑0,5✂ưư0,5✛✁ơ0,5✸✘✗✔✕✗✔✚✔✘✘✜ư✦✕✵✴☎ ✄✥✔✴✶✔✛ư✶✄✶✔✔✸✶✶✒0,50,5✔✶✑✒✏✸✶✔✢✏ư✄✘★✗✝0,5 ch ng)+ Làm xu t hi n nhi u ngành m i cú hàm l ng k thu t cao ( D n ch ng)+ Làm thay i c c u lao ng xó h i, t l ng i làm vi c b ng ch t x mngày càng cao. ( D n ch ng)+ Thúc y m nh m xu h ng toàn c u hóa n n kinh t th gi i,c thhi n trên các l nh v c nh m u d ch qu c t , u t n c ngoài, th tr ngtài chính qu c t , s phân công lao ng ngày càng sâu r ng, vai trò c a cáccông ti xuyên qu c gia ngày càng l n.=> N n kinh t th gi i chuy n d n t n n kinh t công nghi p sang lo ihình kinh t m i, kinh t tri th c. ★✔✑✜✲ơ✴★✑✩✒✒✖✥✁✄✔ư ✝✌✔✹★0,50,5✆ ✝✑ư✕✰ư✴✜☎✗✗✴✑ư✙✄0,5✁✏✔ư✥✦✚✗✑ư☎ư✴✦ư✌✏✚✗✑✚✜✒✓✴✗✗✗✒✴✙✴✳☎✗✜✗✔✕✺Câu 5 - Mi n ông có nhi u l i th v i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên(4 ) và ngu n nhân l c:+ a hình khá b ng ph ng thu n l i cho vi c xây d ng các trung tâmcông nghi p, c s h t ng…+ T p trung nhi u m khoáng s n…+ Dân c ông, ngu n nhân l c d i dào…+ C s v t ch t k thu t phát tri n.- Mi n ông m r ng ra bi n, thu n l i cho vi c xu t nh p kh u, thu hútv n u t n c ngoài, xây d ng các khu ch xu t…- c i m:ng, t ng nhanh.Dõn sHi n nay t ng ch m, dõn s già i.Dõn nh p c l n, cú nhi u dõn t c, t n gi oPhõn b kh ng ng u- nh h ng:Thu n l i:cao.Ngu n lao ng d i dào, c bi t là lao ng cú tr nhV n húa a d ng, dõn c n ng ng s ng t o…T o n n th tr ng ti u th r ng l n….Khú kh nC ng t c qu n l xó h i, v n gi i quy t vi c làm……---------HÕt------------✏✜✵0,5✜✗✄✜✑✜✔1,0✏✑✱✏✵✦✹✔ơ✢✥✥✂✕✔✄☎✜✘✆✏ư✑✱✱✁ơ✢✜✥★✵✥✢✙✒✙✥✔✄★✥✩0,5✏✚✑✵ư☎✷✑ư✗★✙✚✑✶✔✛✥ư✚ư✥✚✴✑✜✶✄✑✱✑✒✶✆✜✢✄✱✑✛✒✑✌✱✑✕✦✷ưư✌✌✔✛✶✑✒✑✒✒☎✕✆✴✛✶✆1,0✛✥✕✴✘✴✒★✑✜✘✗✔✑✒1,5  ☞✠S GIÁO D C & ÀO T O BÌNH NHTRNG THPT S 3 AN NH N.✁✂✄✂✡THI H C SINH GI I C P TRNGMÔN A LÝ 11 . N M H C 2011 - 2012☎☛✞✆✝✌✠Ơ✆✝✍✎☛✏( Th i gian làm bài : 150 phút )✒Câu 1 ( 4,0 i m ) :Hãy phân tích nh ng thu n l i và khó kh n c a các ntoàn c u hoá .✑✓✔✕✖✗✒ưc ang phát tri n khi tham gia vào quá trình✙✑✚✒✢✜✣Câu 2( 4.0 m ) : D a vào b ng s li u sau:✑✛✫ơGiá tr xu t, nh p kh u c a Nh t B n qua các n m (✤✥✦N m✧★✦✩✭n v : T USD)✪✮19901995200020012004287,6443,1479,2403,5565,7235,4335,9379,5349,1454,5✪✰✯Xu t kh u✰✱Nh p kh u✳✯✴1. V bi u✵✳✯✣✴✷thích h p nh t th hi n s thay✯✱✱✜✴✼i c c u giá tr xu t, nh p kh u c a Nh n B n t 1990✶✲✰nơ✛✹✺✻2004.✽✢✱✴2. Nh n xét v ho t✿✼✴ng kinh t✾✱✜i ngo i c a Nh t B n.✾✺✳✴Câu 3 (5,0 i m):✳✴❀✢✽✢✢✴✴✴1. Phân tích c i m dân c Trung Qu c. Nh ng chính sách v dân s c a Trung Qu c ã tácnào t i kinh t xã h i c a t n c này?ư❂✿✼ng nh th✺ư✯❃✼✿✴❃✺ư✳✼✜✼2. D a vào nh ng hi u bi t c a b n thân, em hãy cho bi t:✛❂✺✢✼✣✴a. Vì sao Trung Qu c ti n hành hi n✣✣i hóa công nghi p và nông nghi p?✾✢✳✴✣✴✣b. Trung Qu c ã có nh ng bi n pháp nào✴hi n❂✣✣✼✜i hóa công nghi p và nông nghi p, k t qu ra sao?✾✒Câu 4 ( 4,0 i m ) :✑❅❆D a vào b n❇❉❅T nhiên Nh t B n d❄ưư❆i ây, hãy :❊Phân tích nh ng thu n l i - khó kh n v v trí a lý và i u ki n t nhiên c a Nh t B n i v i pháttri n kinh t .Câu 5 ( 3,0 i m )Hãy k tên n c, Th ô và n m gia nh p c a các thành viên trong Hi p h i các n công Nam Á ( ASEAN ).-------------------- o0o -------------------✓✔✕✖❋●✑●✑❋❍■✗✔❏✑❑✙✒▲✒✑◆✒ư✙✗✑✖✔✗❍▼ư✙   ✁ÁP ÁN VÀ THANG I M✆N I DUNG ÁP ÁNCÂU✂✄✞✟☎I M✟✡* Toàn c u hoá : là quá trình liên k t v nhi u m t gi a các qu c gia trên ph m vitoàn Th gi i.a* Thu n l i c a các n c ang phát tri n khi tham gia toàn c u hoá:- Thu hút v n, k thu t, công ngh , ngu n tri th c, kinh nghi m qu n lý… t các n cphát tri n t o s t ng tr ng trong các ngành kinh t , chuy n d ch c c u kinh t .- S d ng t t h n ngu n tài nguyên thiên nhiên, lao ng trong n c, phân công laong t t h n, c i thi n cu c s ng.- Hàng hoá có i u ki n l u thông r ng rãi, là c sm r ng th tr ng xu t kh u,nâng cao kh n ng c nh tranh hàng hóa và d ch v .c s giúpc a các t ch c qu c t v các v n xã h i nh dân s , ch ng- Nh nd ch b nh, môi tr ng, xóa ói, gi m nghèo…✝✠☛☞✞✌✒✏Câu 1✑✍✦★✎✝✢✓✱✣✵✣✜❃✔✳✴(4.0 )✻✳✳✴✕✖ư✯✼✼✾ơ✛ư✹✢✵✴✑2,0✿0,5❃ơ✗✘ư✢✴✿✢✜✣✿ơ✽✳✴✣✿✖✰✯✴✖✿✙ơư✜✹ư✕✾✹✘✢✱✴✴✚✽✷✯✽✼✢✴✢0,50,50,5✿✶ư✛✺✣✔✙✹✴ư✜ư✒✏✑b* Khó kh n c a các n c ang phát tri n khi tham gia toàn c u hoá:- Các n c phát tri n th ng u t vào các n c ang phát tri n các ngành côngcông ngh ch a ph i là tiên ti n ho c l c h u, nên d gây ô nhi mnghi p có trìnhmôi tr ng t i các n c ang phát tri n.- Mu n bánc hàng hoá, các n c ang phát tri n c n ph i nâng cao ch t l nghàng hoá. Vi c nâng cao ch t l ng hàng hoá l i òi h i ph i áp d ng công ngh m i,nh ng các n c ang phát tri n l i thi u ngu n v n u t và ngu n lao ng có kthu t cao, ây là m t thách th c r t l n. V n n n “ch y ch t xám”có ngu n v n u t , các n c ang phát tri n ph i thu hút ngu n v n. Nh ngáp ng ngu n v n cho các n c ang phát tri n, thì các n c phát tri n l i luôn tìmcách áp t các i u ki n liên quan n chính tr , kinh t , v n hoá theo h ng phù h pv i các giá tr c a mình và có l i cho mình. N n kinh t b l thu c vào n c ngoài.- V n toàn c u hoá còn làm cho kho ng cách gi a các n c giàu và nghèo ngày càngxa. T l mù chcác n c ang phát tri n v n còn cao, các d ch b nh v n phát tri n,c c i thi n áng k .ô nhi m môi tr ng v n ch a✪★✎✝✳✳❃✙✴ư✛❃ưưư✜✣✴✿✣✜✼❀✜✱✾ư✳✙❃✑2,0✴0,5✴✾ưư✢✳✴❃✯✴✛✜✶✶ưưư✯✣✴✶✢✜✣ư✘✳❃0,5❃✾✢✴✼✵✴✛✵✴✿✓✾ưưư✯✱✴✯✿✯❃✜✾✔✳✢✳✵✴✛❃✂ư✜✳✵✴ưư✢✴✢✴✳✵❃✳✴❃✾✔ưư✽✴❀✴✣✴✼✼✕0,5❃✶✹ư✽❃✼✣✿❃✶✹✯✺✹ư✽✴✛✜❃❂✳✣✖✣❃❂ư✤✤✴✳✣ư✜✹✤✳✙✴✜✣0,5✴✶ưưư✑( 2.0 )✒✑✦1. V bi u✥✢✣✴- X lí s li u (%). (0,5 )Câu 2✗✳✽✴✽✳✵✜✕✴n v %, có tên bi uơ✲✣✑(4.0 )✜✢✴mi n: Chính xác v kho ng cách n m,- V bi uli u, chú gi i. (1,5 )✵,s✹✴✱✴✑2. Nh n xét (1,0 ):2.0✰✯✷✽✱✕✴✕- T ng giá tr xu t nh p kh u t ng(có s li u minh h a).✼✼❃u qua các n m, chi m giá tr cao trên th gi i✹✹✢✣✧✯✙❃- Th ng xuyên là nli u minh h a).ư✣✯✢❃✱c xu t siêu, giá tr xu t luôn l n h n giá tr nh p (có sơư0,5✹✹0,5✧✰✯✙- Th tr✹0,25✯✱✱✜✿ng xu t nh p kh u c a Nh t B n r t r ng…ư✺✰✯✳✜✼★✼- Hàng xu t ch l c: S n ph m CN ch bi n ( tàu bi n, ô tô, xe g n máy...); hàngnh p là nông s n, n ng l ng, nguyên li u;ng u TG vu t tr c ti p ra n c ngoài (FDI) và vi n tr phát tri nchính th c ( ODA)✺✱✜✛✕✣✶0,5ư✽✴✳✛✴✛✼❃✣✶✂✔ư✛ư0,25✔✑✳✴1. Phân tích❀✢✽✢✴c i m dân c Trung Qu c. Nh ng chính sách v dân s c a Trungư❂1,5✺2 ✢✯✴✴✿Qu c ã tácCâu 3✼❃✼✿✴❃ng nh th nào t i kinh t xã h i c aưtn✺c này?ư✠✂-✑(5.0 )(1,0 )☎✁c i m dân c Trung Qu c:✄☎ ✯✢✼❃✕✣✙+ ông nh t th gi i, n m 2005 là 1303,7 tri u ng✂✽✼✼❃i (chi m 1/5 dân s th gi i).ư✢✿✙✼+ Nhi u dân t c (ng✴i Hán chi m a s ).ư✯✢✢✕✴+ T su t gia t ng dân snhanh do dân ông.✜✤✕✕ang gi m (0,6% n m 2005) nh ng dân s v n t ng kháư✆✴✢+ Phân b :✯✱✼✖✣* T p trung ch y ulên…✽✖✹✆✢✼✴✽✯✂ư☎✝✠(0,5 )mi n ông, mi n Tây r t th a th t.✺✁ư❃* Phân b ch y u- Tác✕nông thôn (63%), t l dân thành th th p nh ng ang t ng✺☎✞ng c a chính sách dân s Trung Qu c✯✢✢✕✢✜✜❃+ Tích c c: làm t su t gia t ng dân s gi m xu ng, gi m b t áp l c c a dân st i s phát tri n kinh t , xã h i.✛✛✆✺✳❃✼✿✛✴✿❃✖✴+ Tiêu c c: M i gia ình ch có m t con, v i t t ng tr ng nam ã làm cc u gi i tính m t cân i nghiêm tr ng, v lâu dài s nh h ng t i ngu n lao ng: tácng tiêu c c t i m t s v n xã h i c a t n c.✧✛✯✟✯ư✆✢❃ơư✽✴✜✖❃✵✴✿✧✲✢✴✿❃✯✽✿ư✯✴✿✴✛❃✺ư✑0,5✳✼✜✼2. D a vào nh ng hi u bi t c a b n thân, em hãy cho bi t:✛❂✺☎✡☛✁☞a. Vì sao Trung Qu c ti n hành hi n☛✰✳✣✴- Công nghi p phát tri n là✢☛i hóa công nghi p và nông nghi p?✿✳✴✼ng l c thúcy các ngành kinh t khác phát tri n.✛✽✳✱✳✴✣✜phát tri n công nghi p: giàu khoáng s n,- Trung Qu c có nhi u thu n l ingu n lao ng d i dào, giá r , th tr ng tiêu th l n…✶✵✴✿✵✙✌✹❃ư✘✯✣✢✛✴✙- Nông nghi p c n cung c p LTP cho dân s quá ông (1,3 t ng✣i);ư✑☎✂✁✍☛✁☛b. Trung Qu c ã có nh ng bi n pháp nàonông nghi p, k t qu ra sao?✁☞☛hi ni hóa công nghi p và3,0✡☛✎✠(1,5 )✏* Công nghi p✣- Bi n pháp:✢✴✴v n✷+ Thayut c an✢✛✼ư✺✜i c ch qu n lý; Phc ngoài, v n vay)ơư✣✜❃✾ư✔✖✴+ Th c hi n chính sách m c a, thu hút✛✢✣ng th c t o v n có hi u qu (v n trong nơ✢❃✛❃ut n✗ưưc,c ngoài.ư✯✣✴✼✜✣+ Hi n i hóa trang thi t b s n xu t công nghi p, ng d ng thành t u khoah c công ngh m i.✾✹✣✧✼✔✘✛❃✜- K t qu :✯✯✴✣✴✣✛+ C c u a d ng: luy n kim, hóa ch t, i n t , hóa d u, ô tô…ơ✾✗✽✜+S nl✴ng nhi u ngành✶ư✴✔ng✛✼❃✕u th gi i nh : than, xi m ng, thép, phânưbón…✢✽✣✼✖+ Các trung tâm công nghi p phân b ch y usang mi n Tây.✺✽mi n✴✂✖✿ông và ang m r ng✏* Nông nghi p✠(1,5 )3 ✣- Bi n pháp:✽✯✯✴✜+ Giao quy n s d ngsách khuy n nông…✗✣t cho nông dân ( khoán s n xu t); th c hi n chính✘✛✼✢✖✛✖✴+ Xây d ng c s h t ngơ✙nông thôn:✾✛✣ng giao thông, h th ng th y l i..✶ư✺✯✱ ✢✜✣❃+ Áp d ng khoa h c k thu t vào s n xu t nông nghi p, s d ng gi ng m i,máy móc thi t b hi n i.✧✘✗✼✣✘✴✾✹✼✜- K t qu :✰✢✿✜✜+ M t s s n ph m có s n l✴✴ng✶ưng✔✛✼❃u th gi i nh : lng th c, bông, th tơưư✛✹l n…✶✯✵✴+ Ngành tr ng tr t óng vai trò ch✴✣✧o trong c c u ngành nông nghi p.✾ơ✺✜✜✴✙+ Nông s n phong phú: lúa mì, ngô, khoai tây, c c ing, lúa g o, chè,✾✺ưmía…✁✣✱✖✴+ Nông nghi p t p trung✵các✴ng b ng phía ông.Phân tích nh ng thu n l i - khó kh n v v tríc a Nh t B n i v i phát tri n kinh t .✂✄☎✆✝✞✟a lý và i u ki n t nhiên✞✟✝✠✡☛✄☞✟✌✍✎✏Câu 4✑✠✭✑(4 )✭a) V trí a lý và lãnh th :ông Á, xung quanh giáp bi n:- Là qu n o n m+ Phía B c giáp bi n Ô Kh p.+ Phía ông giáp Thái Bình D ng.+ Phía Tây giáp bi n Nh t B n.+ Phía Nam giáp bi n ông Trung Hoa.- G m 4 o l n : Hôcai ô, Hônsu, Xicôc , Kiuxiu và hàng nghìn o nh có hìnhcánh cung dài 3800 km.-> Ý ngh a :* Thu n l i:+ Do là m t qu n o, nên thiên nhiên mang tính bi n rõ nét.+ Xa trung tâm l n, nên trong l ch s ch a b ô h , ít b c nh tranh.ng bi n. Xây d ng h i c ng,+ D dàng m r ng giao l u v i các n c b ngkhai thác ti m n ng bi n.* Khó kh n:+ N m trong vùng v Trái t không n nh nên th ng x y ra ng t, núi l a,sóng th n...b) Các i u ki n t nhiên :* Thu n l i:- a hình : i núi chi m trên 80 % di n tích, có nhi u ng n núi trên 2000m, có 150ng n núi l a và trên 80 ng n ang ho t ng. Cao nh t là ng n Phú S 3776m, có nhi uphong c nh p, nhi u su i khoáng nóng phát tri n ngành du l ch, ngh ng i.- ng b ng nh h p ven bi n, chi m 13 % di n tích nh ng t ai màu m- Khí h u : phân hoá a d ng.+ B c Nam : Phía B c l nh giá, tuy t ph , các o Hônsu và Xicôc có khí h u ôni, Phía Nam có khí h u c n nhi t, t o h th ng cây tr ng phong phú.- Gió mùa ho t ng m nh mang l i l ng m a phong phú t 1000 – 3000m.Sông ngòid c, l u l ng l n nên có giá tr v th y i n ( tr n ng 20 tri u KW)- Vùng bi n r ng, có các dòng bi n nóng, l nh g p nhau t o nên ng tr ng l n.* Khó kh n:- Thi u t canh tác; Thiên tai tàn phá; thi u tài nguyên khoán s n...✳✁✛✴✜✖✂★✳✢✑2,00,5ơ✂ư✳✱✜✳✂✵✴✜❃✴✴✜✢ư0,5 1,0✍✦✳✿✛✴✜❃✴✿✾✹✗ư✹✜✿❃✳❃✴ư✽✒✹✁✖(M iý0,5)✙✜ưư✜✛✳✕✪✯✁✯✢✷✴✙✂✹✜✴✿✴ư✗✛✟✠✏✓✑2,0✔✕✽✴✵✼✣✧✂✹✯✴✧✴✧✽✿0,25 ✾✧✗✽✜✴✢✳✳✴✖ơ✹✳✁✵✢✆✯✼✖✣✴✂✴✚ư✱✴✾★★✼✴✜0,250,5✱✾✺ư✢✴❃✱✱✣✣✵✾✴✾✿✾✾ơư✢ư✻✽❃✴✣✕0,25✣✶ưư✹✳✺✗✳✿❀✾✙❃✾ưư0,25✗✯✼✴✼✜0,54 ☛Hãy k tên và n m gia nh p c a các thành viên trong Hi p h i các nông Nam Á ( ASEAN ).✎✆✄✠ ✁✍c✂Câu 5✑( 3,0 )STT12345678910Tên qu c giaThái LanIn ônêxiaMalaixiaPhilippinXingapoBrunâyVi t NamMianmaLàoCampuchia☛✴✣✠Th ôB ng C cGia-Các-TaCu-a-la-l m-puaMa-Ni-LaXin-ga- PoBan a xê ri BeegaoanHà N iRan GunViên-Ch nPhnom-Pênh✄✢✕✕✴✿✕☎✆N m gia nh p1967196719671967196719841995199719971999( Có 30ým i ý0,1 )✝✠=========== H t ===========✞5 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUĐỀ CHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: Địa lý* Lớp: 11* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (4 điểm)a. Trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố lượng mưa trên Trái đất.b. Hãy cho biết sự thay đổi lượng mưa từ vùng ven biển vào trong lục địa và từ vùngven biển ra ngoài biển khơi như thế nào. Tại sao thay đổi như vậy?Câu 2: (4 điểm)Cho bảng số liệu sau:Diện tích, dân số thế giới và các châu lục, thời kỳ 1995-2005Châu lụcDiện tíchDân số (Triệu người)(Triệu km2)19952005Châu Đại Dương8,528,533Châu Á (trừ LB Nga)31,834583920Châu Âu (kể cả LB Nga)23,0727730Châu Mĩ42,0775888Châu Phi30,3728906Toàn Thế Giới135,657166477a. Tính mật độ dân số toàn thế giới và từng châu lục vào các năm 1995 và 2005.b. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi mật độ dân số giữa hai năm trên.c. Phân tích những ảnh hưởng của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vàmôi trường.Câu 3: (4 điểm)Chứng minh rằng: “Hiện nay các nước phát triển đã giàu lại càng giàu thêm, còn cácnước đang phát triển đã nghèo lại càng nghèo hơn”.1 Câu 4: (4 điểm)Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nướccủa một số quốc gia thuộc Châu Phi ( 2000 - 2008)%98765Angieri4Nam Phi3CH. Công Gô21020002002200420062008NămDựa vào biểu đồ trên hãy:a. Lập bảng số liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của mộtsố quốc gia thuộc Châu Phi (2000 – 2008).b. Hãy rút ra nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nướccủa một số quốc gia thuộc Châu Phi (2000 – 2008). Các nước Châu Phi cần làm gì đểkhắc phục những khó khăn trong qúa trình phát triển kinh tế của mình.Câu 5: (4 điểm)a. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Hoa Kì. Giải thích tại sao công nghiệpHoa Kì tập trung mật độ cao ở vùng Đông Bắc.b. Phân tích những khó khăn về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của Nhật Bản đối vớiphát triển kinh tế.--- HẾT ---2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUĐỀ CHÍNH THỨC(Gồm 04 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: Địa lý* Lớp: 11* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (4 điểm)a. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố lượng mưa- Khí áp:+ Khu áp thấp là những nơi có lượng mưa cao trên Trái đất, như áp thấpxích đạo, áp thấp ôn đới.+ Khu áp cao mưa ít hoặc không mưa, như áp cao địa cực, áp cao chí tuyến.- Frông: Miền có frông đi qua, nhất là frông FIT, FP cho mưa nhiều.- Gió:+ Nơi có gió biển, gió mùa thì mưa nhiều.+ Gió đất, gió Tín phong ít mưa.- Dòng biển:+ Nơi có dòng biển nóng đi qua mưa nhiều.+ Nơi có dòng biển lạnh đi qua ít mưa.- Địa hình:+ Càng lên cao nhiệt độ càng giảm mưa càng nhiều, nhưng ở một độ cao nàođó sẽ không còn mưa.+ Sườn đón gió mưa nhiều hơn sườn khuất gió.- Vị trí địa lí:+ Ở Bắc bán cầu khu vực nội chí tuyến bờ phía đông mưa nhiều, càng vềphía tây lượng mưa càng giảm; khu vực từ 23027’B đến 66033’B bờ phía tâymưa nhiều, càng về phía đông lượng mưa càng giảm.+ Ở Nam bán cầu ngược lại.b. Sự thay đổi lượng mưa- Từ vùng ven biển đến vào trong lục địa, từ vùng ven biển ra ngoài biểnkhơi lượng mưa đều giảm dần.- Nguyên nhân:+ Càng vào sâu lục địa độ ẩm không khí càng giảm.+ Càng ra ngoài biển khơi các yếu tố gây mưa càng giảm.Câu 2: (4 điểm)a. Mật độ dân số toàn thế giới và các châu lục năm 1995, 2005.( Đơn vị: người/km2)Châu lục19952005Châu Đại Dương34Châu Á109123Châu Âu3232Châu Mĩ1821Châu Phi2430Toàn Thế Giới42481(3.0đ)(0.5đ)(0.5đ)(0.5đ)(0.5đ)(0.5đ)(0.5đ)(1.0đ)(0.5đ)(0.5đ)(1.0đ) b- Vẽ biểu đồ cột đôi, yêu cầu chính xác, đẹp, đầy đủ … (nếu sai hoặc thiếumột yếu tố trừ 0,25đ)c- Phân tích những ảnh hưởng của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế -xãhội và môi trường.- Tích cực: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinhtế, cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư và lao động, thay đổi các quátrình sinh tử và hôn nhân ở các đô thị.- Tiêu cực: Nếu ĐTH không xuất phát, và phù hợp với quá trình công nghiệphóa sẽ gây mất cân đối về nguồn nhân lực giữa thành thị và nông thôn, thiếuviệc làm, thiếu nhà ở… gây tệ nạn xã hội và ô nhiễm môi trường ở các đôthị…Câu 3: (4 điểm)Các nước phát triển đã giàu càng giàu thêm:- Xu hướng đầu tư nước ngoài. Phân tích : giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn,chiếm khoảng 3/4 của thế giới. Nhận nhiều đầu tư từ nước ngoài, khoảng2/3 của thế giới.- Sản xuất công nghiệp, trình độ tự động hoá cao, sản phẩm công nghiệp cógiá trị và sức cạnh tranh cao.- Dân số tăng chậm. Phân tích 2001-2005: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiêntrung bình là 0,1%...- Là chủ nợ. Phân tích: nhiều nước là chủ nợ của các nước đang phát triển,ví dụ: Nhật Bản, Hoa Kì...- Xuất khẩu tư bản. Phân tích: các nước phát triển chiếm 60% giá trị xuất,nhập khẩu của thế giới, chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng đã qua chế biến.Các nước đang phát triển đã nghèo lại càng nghèo hơn:- Xu hướng đầu tư nước ngoài. Phân tích: giá trị đầu tư ra nước ngoài nhỏ,chiếm khoảng ¼ của thế giới. Nhận ít đầu tư từ nước ngoài, khoảng 1/3 củathế giới.- Sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, năng suất thấp, trình độ sản xuất côngnghiệp lạc hậu, sản phẩm rẻ. Phân tích: Ở các nước đang phát triển, khoángsản và hàng sơ chế chiếm tỉ lệ cao trong xuất khẩu (năm 2001 chiếm gần30%).- Dân số tăng nhanh. Phân tích: sự bùng nổ dân số thế giới diễn ra chủ yếuở các nước đang phát triển. Các nước này chiếm 80% dân số và 95% số dângia tăng hàng năm của thế giới.- Nạn chảy máu chất xám. Phân tích: người dân di cư sang các nước pháttriển, nhất là lao động có trình độ và tay nghề cao..- Vay nợ, nợ nhiều không trả nổi. Phân tích: tổng nợ nước ngoài của nhómnước đang phát triển năm 2000: 2498 tỉ USD, năm 2004: 2724 tỉ USD. Tỉ lệnợ trên tổng GDP của các nước đang phát triển năm 1980: 21%; 1998:37,3%, 2004: 33,8%- Nhận đầu tư, lệ thuộc vào vốn và kĩ thuật, sản xuất công nghệ thấp, gây ônhiễm.2(2.0đ)(1.0đ)(1.75đ)(0.5đ)(0.25đ)(0.25đ)(0.25đ)(0.5đ)(2.25đ)(0.5đ)(0.5đ)(0.25đ)(0.25đ)(0.5đ)(0.25đ) ( Học sinh có thể phân tích các ý khác nhau nhưng hợp lí vẫn cho điểm)Câu 4: (4 điểm)a. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia thuộcChâu Phi (2000 –2008).( đơn vị %)Quốc gia/ Năm20002002 2004 2006 20082.44.75.22.02.4Angieri4.23.74.95.63.7Nam Phi8.24.83.55.15.6CH. Công Gô* Lưu ý: cho phép sai số +/- 0.1* (Thí sinh tính đúng mỗi quốc gia thì cho 0.5đ)b. Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước củamột số quốc gia thuộc Châu Phi (2000– 2008):* Nhận xét:Qua bảng số liệu và biểu đồ ta thấy tổng sản phẩm trong nước của một sốquốc gia thuộc Châu Phi (2000 – 2008) có tốc độ tăng trưởng không ổn định.(dẫn chứng)* Nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của một số nước Châu Phikhông ổn định:- Do các cuộc chiến tranh, xung đột vẫn diễn ra nhiều nơi ở Châu Phi.- Trình độ quản lí đất nước còn yếu kém, non trẻ.- Khủng hoảng tài chính thế giới- Nhân tố khác (thiên tai, trình độ dân trí, kĩ thuật…)* Để khắc phục những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế các nướcChâu Phi cần:- Ổn định tình hình chính trị trong mỗi quốc gia, phát triển đa dạng các thànhphần kinh tế.- Đẩy mạnh thương mại, bớt nặng về xuất khẩu nguyên vật liệu.- Xây dựng cơ sở hạ tầng.- Giải pháp khác (phát triển công nghệ cao, phát triển nông nghiệp, nâng caotrình độ dân trí…).(1.5đ)(2.5đ)(0.5đ)(1.0đ)(1.0đ)Câu 5: (4 điểm)a. * Xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Hoa Kì:- Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành: Giảm tỉ trọng của các ngành công nghiệptruyền thống (luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa..), tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp(0.5đ)hiện đại (hàng không - vũ trụ, điện tử…)- Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ: Trước đây sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trungở vùng Đông Bắc, hiện nay sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam vàven Thái Bình Dương.(0.5đ)* Công nghiệp Hoa kỳ tập trung mật độ cao ở vùng Đông Bắc vì ở đây có:- Vị trí thuận lợi cho việc giao lưu với các vùng lãnh thổ, các quốc gia trên thế giới.(0.25đ)- Điều kiện tự nhiên:+ Địa hình: Các đồng bằng ven Đại Tây Dương, dãy núi Apalat sườn thoải nhiềuthung lũng rộng, giao thông thuận lợi.(0.25đ)3 + Giàu khoáng sản, có trữ lượng lớn: than đá, quặng sắt, chì, …(0.25đ)+ Thủy năng phong phú(0.25đ)- Điều kiện kinh tế - xã hội :+Dân cư đông, nguồn lao động lớn, thị trường tiêu thụ rộng(0.25đ)+ Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, kinh tế phát triển sớm nhất Hoa kỳ..(0.25đ)b. * Khó khăn về vị trí địa lý: NB nằm ở Đông Á, trên vành đai núi lửa TBD -> NBnằm trong vùng bất ổn của vỏ Trái Đất thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất,sóng thần, núi lửa (có khoảng 80 núi lửa đang hoạt động và mỗi năm có hàng nghìntrận động đất lớn nhỏ).(0.5đ)* Khó khăn về điều kiện tự nhiên :- Địa hình :(0.25đ)Chủ yếu là đồi núi (chiếm trên 80 % diện tích), đồng bằng nhỏ, hẹp ven biển -> khókhăn cho việc phát triển kinh tế - xã hội.- Khí hậu :+ Phía Bắc: mùa đông lạnh giá kéo dài, nhiều tuyết phủ.(0.25đ)+ Phía Nam có khí hậu cận nhiệt, mùa hè nóng, thường có mưa to và bão.(0.25đ)- Nghèo tài nguyên khoáng sản → thiếu nguyên liệu, phải nhập gần như 100% từ nướcngoài.(0.25đ)--- HẾT---4  ✞K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 11 THPTN M H C 2012-2013Môn thi: A LÍ(Khóa ngày 27 tháng 03 n m 2013)Th i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao )S GD& TQU NG BÌNH✁✟✂✄✟✠✌☎THI CHÍNH TH C✡☞✟✁✆☛✍✎✑✏S BÁO DANH.............✏✒✓✝Câu 1. (2,0 điểm)a. Phân tích nh h ng c a a hình n s thay i c a nhi tB c Bán C u cao h n nhi tNam Bán C u?nhi t✔✢✘✣✖✕✥✖✗✦✙✘ơb. Gi i thích t i sao chkhác nhau?✔✘✤✚✢✘n✣✕✘✣✚✛✘✜✖✢✘✪✕✖✫✗✩★✩✤✛✤✲✘✳không khí. T i sao✣✤✣✘✘★i l nh✤n s phân b dân c . T i sao✚✛✩✕✤✭b. T i sao nói: thông qua ho tng l c m nh mphát tri n?✣✚✬✤✘✘i gió mùa và vùng ôn★Câu 2. (1,5 điểm)a. Phân tích nh h ng c a các nhân t kinh t - xã h ichâu Á có t tr ng dân s l n nh t trong các châu l c?✔✢✦c sông vùng nhi t★✗✘ng xu t nh p kh u n n kinh t trong n✣✬✮✯✰✚✕c tìm★✘✕c✱✳Câu 3. (2,0 điểm)a. Phân tích tác ng c a cách m ng khoa h c và công ngh hi n i n s phát tri nkinh t - xã h i các n c ang phát tri n. Vi t Nam c n ph i làm gì tr c tác ng c acu c cách m ng khoa h c và công ngh hi n i.✘✚✣✣✣✗✕★✤b. Xu h✤✫✘✳✫✕ng★✘✦✢ut n✕✕✢✢✢✘✦✢✘✤✘✔✕✚✛✳★✘✣✗✤c ngoài c a th gi i hi n nay di n ra nh th nào? Gi i thích.★✗✚★✢✴✕✚✔Câu 4. (2,0 điểm)i ngo i có vai trò quan tr ng trong vi c c i cách kinha. Vì sao nói: Quan h kinh tt - xã h i c a Trung Qu c?b. Ngành nông nghi p ngày càng óng vai trò th y u trong n n kinh t Nh t B n. Gi ithích vì sao?✢✚✣✗✚✘✩✤✫✢✔✩✢✘✵✚✰✚✮✔✔Câu 5. (2,5 điểm)Cho b ng s li u:Giá tr xu t, nh p kh u c a Trung Qu c th i kì 2003 – 2007( n v : t USD)Năm2003200520062007Giá tr xu t kh u438,2761,9969,41217,8Giá tr nh p kh u412,8659,9791,6956,2✔✩✢✶✷✸✹✺✻✼✽ơ✿❀✙✬✙✮✯✯a. V bi uthích h p nh t th hi n tình hình xu t, nh p kh u và t l nh p kh u sov i xu t kh u c a Trung Qu c th i kì 2003 - 2007.b. Nh n xét và gi i thích.……………….H T……………….- Thí sinh khôngc s d ng tài li u k c Át lát ✲★✳✬✯✮✘❁✱✗✬✩✳✢✬✮✯❂✔❃✽❄❅❉❆❈❇❊✪✢✮✯  ✞K THI CH N H C SINH GI I L P 11 THPTN M H C 2012-2013Môn thi: a LíHNG D N CH M( áp án g m có 03 trang)GD& TQU NG BÌNHS✁✂✟✟✠✌☞✟✁ ✁☞✡✂☎✄✝✆CâuCâu 1(2,0 )✩ÝN i dungi ma. Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí. Tại sao nhiệtđộ ở BBC cao hơn ở NBC:* Ảnh hưởng của địa hình đến sự thay đổi của nhiệt độ không khí+ Càng lên cao, nhi tcàng gi m (trong t ng i l u, nhi tkhông khí trung 0,25bình lên cao 100m gi m 0,6 oc) do lên cao không khí nh nc ít n ng l ng b cx M t Tr i, không khí ít b i khí, h i n c, kh n ng h p thu và gi nhi t kém.không khí thay i theo d c và h ng ph i c a s n núi.0,251,5 + Nhi tcao, s n khu t n ng nhi tth p.H ng s n: S n ón n ng nhi td c l n có nhi tth p,d c nh nhi tcao do l p không khíây bt nóng dày h n.+ Biênnhi t trong ngày thay i theo a hình. N i t b ng, nhi tít thay 0,25i h n n i t tr ng, vì n i t tr ng ban ngày ít gió, nhi tcao, ban êm khíl nh trên cao d n xu ng làm cho nhi th th p.+ Trên m t các cao nguyên, không khí loãng h nng b ng nên nhi tthay 0,25i nhanh h nng b ng.* Nhiệt độ ở BBC cao hơn ở NBC:cao nh t th 0,25- BBC ch y u là l c a, BBC có hoang m c Xahara v i nhi tgi i. NBC ch y u là i d ng, NBC có Nam c c v i di n tích b ng tuy t l n,th p nh t Trái t.n i có nhi t- Mùa nóng c a BBC (186 ngày) dài h n mùa nóng NBC (179 ngày).0,25b. Chế độ nước sông vùng nhiệt đới gió mùa và vùng ôn đới lạnh khác nhau, vì:- Vùng nhi t i gió mùa, ngu n cung c p n c chính cho sông ngòi là n c 0,25m a, vùng ôn i l nh ngu n cung c p n c ch y u là b ng tuy t tan.n c sông theo mùa, mùa l trùng mùa0,5 - Sông vùng nhi t i gió mùa, chm a, mùa c n trùng v i mùa khô. Vùng ôn i l nh mùa l trùng v i mùa xuân 0,25lên cao b ng tuy t tan, mùa thu là mùa c nkhi nhi ta. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội đến sự phân bố dân cư. Tại saoChâu Á có tỉ trọng dân số lớn nhất trong các châu lục.* nh h ng c a các nhân t kinh t - xã h i n s phân b dân c :phát tri n c a l c l ng s n xu t, c bi t là s phát tri n c a khoa h c 0,25- Trìnhk thu t làm thay i quy lu t phân b dân c .- Tính ch t c a n n kinh t : nh ng khu v c dân c ông úc th ng g n v i ho t 0,25công nghi p, d ch v , ngay trong m t ngành s n xu t c ng có s khác bi t v phân1,0 b dân c .- L ch s khai thác lãnh th , nh ng khu v c khai thác lâu i dân c th ng t p 0,25trung ông úc h n nh ng khu v c m i khai thác. Các dòng chuy n c c ng nhh ng n phân b dân c th gi i ( ông b c Hoa Kì, ông nam Úc)* Châu Á có t tr ng dân s l n nh t trong các châu l c, vì:✁✞✟✠✡☛✟☞✌✞✡✑✒✞✌✍✓✟✔✠✖ơ✟✌✓✌✓✟✙✌✟✛✞✖✠✟✎✡☞✌✠✌✟✟✌✠✎✎✗✖ơ✓✗✌✘✚✌✛✎✏✞✓✞✟✠✗✄✠✟☞✖✞☞✠✗✟✠☞✜✞✟✙✠✞ơơ✟✟✗✥✑ơ✦✟✗✙✟✖✣ơ✢ơ☞✢✚✟✞✦✟✣✔✚✤✟✠✑✞✟✟✠✠✟✗✢✟✦✤✞✟✠✤✧✖✗✞ơ✙✟✥✒✟✠ơ✟✟✟✟✧✣✟✑✑✌ơ✖✢★✞✖✟✠✗✎✞✧✧✖✄ơ✞✟✠✗✗✗✚ơ✞✟✌✖✟✦✖✑✞✌Câu 2.(1,5 )✩✟✟✗✖✌✧✑✞✗✦✟✌✖✠✌✌✎✧✖✧✖✥✖✟✎✠✖✚✖✑✥✧✖✑✆✂✪✟✲✫✬✭✠✰✍✟✗✚★✌✙✎✗✟☞✧✣✩✡✍✳✞☞✚✮✒✭✞✪★✰✚✱★✌✠✡✟✗✟✌✥✓✛★✖✞✑✳✌✣✴✙✟✟ơ✘★✘★✟✖✢✟✧☞✵✶✌✧✭✄✖✷✛✸✓✌✰✄✌✯✌✘✔✮✹✌✌✓✥✍✡ ✄ây là m t trong nh ng cái nôi c a n n v n minh nhân lo i, có i u ki n t nhiênthu n l i, gia t ng t nhiên cao và ít có tác ng c a các lu ng chuy n c .b. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu nền kinh tế trong nước tìm được động lựcmẽ để phát triển, vì:- Ho t ng xu t kh u t o u ra cho các ngành kinh t thúc y các ngành kinht phát tri n; t o ra ngu n thu ngo i t l n ph c v cho quá trình m r ng u t0,5 trong n c,...- Vi c y m nh nh p kh u máy móc, thi t b , nguyên nhiên v t li u góp ph ntrang b k thu t m i cho các ngành s n xu t, nh p kh u hàng tiêu dùng nh mnâng cao ch t l ng i s ng nhân dân; nh p kh u hàng hóa t o môi tr ng c nhtranh cho các quá trình s n xu t trong n c,...✠✍✘✎✎✑✟✌✞ ✑✑✟✚✞✖✞✔★✰✧✑✳✦☛✦ ✟✑ ✍✲✍✗0,25✌mạnh ✟✔✧✖✢✌✣✡✎✟✓✠✍✗☞✟☛✌✗✌✞0,25☛ ✍0,25✤ ✍✡✩✠✟✖✣Câu 3.(2,0 )✑✟✗✰✎✳★✠✧✚✑✌✓✑✖a. Phân tích tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinhtế - xã hội các nước đang phát triển. Liên hệ Việt Nam:* Phân tích tác động:- Khoa h c công ngh tr thành l c l ng sx tr c ti p, nhi u công viên khoa h c,c xây d ng các n ccông ngh , khu nghiên c u và ng d ng công ngh ãang phát tri n nhn , Trung Qu c, Vi t Nam.- Nâng cao n ng su t lao ng và làm chuy n d ch c c u kinh t .- C c u kinh t c a các n c ang phát tri n chuy n d ch theo h ng: Gi m ttr ng c a ngành nông nghi p, t ng t tr ng ngành công nghi p, d ch v ; làm xu thi n nhi u ngành m i có hàm l ng k thu t cao.- Làm thay i c c u lao ng xã h i; thúc y n n kinh t xã h i h i nh p v ith gi i (thu hút v n, công ngh ).* Liên hệ Việt Nam:u t phát tri n khoa h c – công ngh , u tiên phát tri n các ngành côngnghi p k thu t cao.- Thu hút v n, công ngh t n c ngoài phát tri n kinh t - xã h i.✱✞✢✞★✏✌✏✎★✧✔✞✳✟✟✌✱✎★✢✌0,25✖✁✄✟✰✌✠✎1,5ơ✗✗✧✱☞✟✠✌✖✙✌ơ✖✗✟✂✗✰✧✣✌✱✎✞✲✠✖✂✡✣✔0,250,25✗✍✠☞ơ✰✎✖✟✣✟✞✳✧✰✚✚✞✞ ✟✳✧✠✠✍✖0,25✞✄☛✌✰✞✲✱✞✌✰0,25✍☞✄✞✌✖✟✰✰✧✠0,25b. Xu hướng đầu tư nước ngoài của thế giới hiện nay diễn ra như thế nào. Giải thích.- Các n c phát tri n chi m kho ng ¾ giá tru t ra n c ngoài và nh nc 0,252/3 giá tr u t t n c ngoài.- N n kinh t th gi i chuy n d n sang n n kinh t tri th c, các n c ang phát 0,25tri n m t d n u th v lao ng r , nguyên li u d i dào. Trong khi các n c phátcao,...tri n có u th v v n, k thu t, công ngh , lao ng trìnha. Quan hệ kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng trong việc cải cách kinh tế - xã hội củaTrung Quốc, vì:Qua các ho t ng kinh ti ngo i nh : ngo i th ng, h p tác qu c t vu 0,25t , lao ng, du l ch,... Trung Qu c ã:- Thành l p các c khu kinh tm t s thành ph và vùng ven bi nthu hút 0,251,5 v n u t n c ngoài, y m nh hi n i hóa công nghi p, góp ph n gi i quy tvi c làm,...- Vay ti n n c ngoài phát tri n kinh t .0,25- T ng c ng trao i KH – KT, kinh nghi m qu n lí kinh t v i n c ngoài.0,25- M r ng buôn bán v i th gi i, t ng kim ng ch xu t nh p kh u n m 2007 lên 0,25n 2174,0 t USD.✌✖0,5✰✣✟☛✳✧✰✗Câu 4.(2,0 )✩✧✧✳✑✟✟✟☛✰✳☎☛✌✌✖✧✟✞☞✑☞✒✧✖✟ ✧✞✍✠✟✌✟✳✠✲✣✌✣☛✟☞✠✍☞✡✍✏✌✖✰✢✟✧✌✌✖✓✟✟✠✎✦✟✌✠✌✟✑✌✢✠✑✞✰✰☞ơ✎☞☞✟✰✑✞✖✧✟☛✳✟☛✙✡✑✧✗✖✍✌ ✰✡✧✞✧✖✠✟✙✖✂✌✟✞✎✟✖✖✌✌✌✌✧☛✰✧✄✌✖✎✧ - Khai thác di tích v n hóa, l ch s và c nh quan thiên nhiên phát tri n du l ch,thu hút khách qu c t .b. Ngành nông nghiệp ngày càng đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản, vì:- T tr ng GDP c a nông nghi p ch còn 1% (2004). t nông nghi p ít, i u ki ns n xu t khó kh n trong khi nguy c thu h p di n tích t nông nghi p do công0,5 nghi p hóa, hi n i hóa và ô th hóa.c nhu c u nông ph m cho th tr ng- N n nông nghi p v n ch a áp ngtrong n c do v y ph i nh p kh u nhi u nông s n. Chính ph ít chú tr ng u tcho nông nghi p do ây là l nh v c ít sinh l i.a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất:- T l giá tr nh p kh u so v i xu t kh u c a Trung Qu c. (%)Năm2003200520062007T l nh p kh u so94,286,681,678,5v i xu t kh u.1,75 - V bi uk t h p (c t ch ng vàng ho c c t n g p nhóm vàng),các d ng khác không tính i m.Yêu c u: chính xác v t l , chú thích, tên bi u , kho ng cách n m.(N u thi u m t y u t tr 0,25 i m)✎☞✣✴✡✟✰✰✣0,25✧✄✂✱✡✚✂✞✗✎✗✞✞ ơ✟✑✟✞✞✟✟✗✳✞✞0,25✣✁✳✞✌✖✌✍✡✞Câu 5(2,5 )✩✂✞✂✞✌ ☛✳✡★ ✎✣✚✌✱✟✓☛✌0,25✓✖ ✗✚☞0,25  ✗✂✟ ✲✍✍✖✏✍✟✣✟✰✟✦✧✎✠✦✑✟✟✌✓✒✠✟ơ✠✟✌✓1,5✰✑✄✓☎✒✆✝✞☎✑✡✒☛✟✟✠✟b. Nhận xét và giải thích* Nhận xét:- T 2003-2007, c giá tr xu t kh u và nh p kh u u t ng, trong ó xu t kh u 0,250,75 t ng nhanh h n nh p kh u (2,8 l n so v i 2,3 l n).- T l nh p kh u so v i xu t kh u ngày càng gi m (d n ch ng). Giai an này 0,25Trung Qu c luôn xu t siêu.* Giải thích:Do Trung Qu c th c hi n hi n i hóa s n xu t, y m nh xu t kh u; k t qu 0,25c a vi c m c a, gia nh p WTO th tr ng qu c t ngày càng m r ng✄✡✎ơ✣ ✗ ✍ ✍☛✖✟✎✳✟ ✗☛✁✂✞ ✍✖☞✞✡✏✟✱✗☞✚ ✗✢✴★✞✍✞✟✑✡✣✌-H t✮✓✗☞✟✧ ✑ ✗✢✠✧✡  ✟✂S GIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✡K THI CH N H C SINH GI I T NH C P THPTN M H C 2012 - 2013Môn: A LÍ L P 11✄✠☎✠☛✌☞✠✍✎✏✆THI CHÍNH TH C✞✝Th i gian làm bài: 180 phút( thi có 01 trang, g m 04 câu)✑✔✒✓Câu I1. T i sao nói toàn c u hóa kinh t ngày càng bi u hi n rõ nét.t ng tr ng t ng s n ph m trong n c (GDP)2. So sánh và gi i thích t cgi a các n c châu Phi và M La tinh trong vài th p niên g n ây.Câu II1. Trình bày nguyên nhân và h u qu c a quá trình ô th hóa t phát M Latinh.2. Cho b ng s li u sau:Giá tr xu t kh u, nh p kh u c a Hoa Kì ( n v : t USD)✕✖✗✚✩✤✛★✜✘✢✣✤✥✦✪✛✚✧✫✫✚✙✚✖✬✤★✜✜✭✮✥✙✒✭✯✧✫N m19951998200020072010✧ơ✱✬✲Xu t kh u584,7382,1781,11163,01831,9✳✴✫✚✷Nh p kh u770,9944,41259,32017,02329,7✵Hãy nh n xét và gi i thích v ho t✕✜✶ng ngo i th✢✕✤✵ng c a Hoa Kì.ơ✬Câu III1. Trình bày các c i m v dân c c a Liên bang Nga. Phân tíchc a các c i m ó n s phát tri n kinh t - xã h i.2. Ch ng minh công nghi p Trung Qu c có s phân hóa v m tGi i thích nguyên nhân c a s phân hóa ó.Câu IVCho b ng s li u:n v : nghìn ngT NG S DÂN VÀ DÂN S THÀNH TH C A N C TA (N mT ng s dânThành th199066016,712880,3199571995,514938,1199976596,718081,6200582392,122332,0201086932,526515,91. Hãy tính t l dân thành th c a n c ta qua các n m trên.2. D a vào b ng s li u ã cho và k t qu v a tính, hãy v bi unh t th hi n tình hình phát tri n dân s c a n c ta giai o n 1990 - 2010.3. Nh n xét và gi i thích tình hình phát tri n dân s c a n c ta giai✜✬✜✹✜✘✜✜✹✜✗✘✷✤✮✬✘✺✚✬✚✗✛✮✮✼❀✦❂✙✷✛✙✙✾✹✒ơ✱✿✑❁✛✭✚nglãnh th .✦✤★✜✣✗✛✬✚✤❃❄★✚✜✘✛...........H T...........- Thí sinh khôngc s d ng tài li u.- Giám th không gi i thích gì thêm.❇❈●❉❁✱❍i)✭✬✘✫✥✜✣✘✤✙✼✮nh h✢✛✽✯✚✙✻✪❊❋✘✜❅thích h p❆✕✬✤★✜o n trên.✕ H và tên thí sinh: ...............................................; S báo danh: .........................✛  ✟✂S GIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✡K THI CH N H C SINH GI I T NH B C THPTN M H C 2012-2013MÔN: A LÍ L P 11✄✠☎✠☛✌✁✠✂✂✄HNG D N CH M MÔN✏Ư✍✆✍✎✝A LÍ✞CHÍNH TH CN I DUNGCÂUI.1 T i sao nói toàn c u hóa kinh t ngày càng bi u hi n rõ nét.t ng tr ng c a th ng m i- Th ng m i th gi i phát tri n m nh. T cluôn cao h n t ct ng tr ng c a toàn b n n kinh t th gi i.T ch c th ng m i th gi i (WTO) v i 150 thành viên (tính n tháng 1- 2007) chi m kho ng 90% dân s , chi ph i 95% ho t ng th ng m i c ath gi i và có vai trò to l n trong vi c thúc y t do hóa th ng m i, làmcho n n kinh t th gi i phát tri n n ng ng h n.u t n c ngoài t ng m nh, t n m 1990 n n m 2004, u t n cngoài ã t ng t 1774 t USD lên 889 t USD.Trong u t n c ngoài, l nh v c d ch v ngày càng chi m t tr ng l n,trong ó n i lên hàng u là các ho t ng tài chính, ngân hàng, b o hi m...- Th tr ng tài chính qu c t m r ng v i hàng v n ngân hàngcn iv inhau qua m ng vi n thông i n t , m t m ng l i liên k t tài chính toàn c uã và ang r ng m trên toàn th gi i.Các t ch c qu c t nh Qu ti n t qu c t (IMF), Ngân hàng th gi i(WB) ngày càng có vai trò quan tr ng trong phát tri n kinh t toàn c u, c ngnh trong i s ng kinh t - xã h i c a các qu c gia.- Các công ti xuyên qu c gia có vai trò ngày càng l n, n m trong tay ngu nc a c i v t ch t r t l n và chi ph i nhi u ngành kinh t quan tr ng.Hi n nay, toàn th gi i có trên 60 nghìn công ti xuyên qu c gia v ikho ng 500 nghìn chi nhánh. Các công ti xuyên qu c gia chi m 30% t nggiá tr GDP toàn th gi i, 2/3 buôn bán qu c t , h n 75% u t tr c ti p vàtrên 75% vi c chuy n giao công ngh , khoa h c k thu t trên ph m vi thgi i.t ng tr ng GDP gi a các n c châu Phi vàSo sánh và gi i thích t cI.2M La tinh trong vài th p niên g n ây- Gi ng nhaut ng tr ng GDP khá th p so v i các n c ang phát tri n khác,+T cth ng d i 5%/n m.-> Do h u qu v m t l ch s ,ng l i phát tri n kinh t còn nhi u h nch .+ Nh ng n m g n ây, kinh t phát tri n theo chi u h ng tích c c, t ct ng tr ng GDP ngày càngc nâng lên.-> Chính sách i m i v kinh t , công nghi p hóa, hi n i hóa, phát huycác th m nh v tài nguyên và con ng i.- Khác nhau+ Các n c châu Phi có t ct ng tr ng GDP n nh h n, trong vài th pniên g n ây, t ct ng tr ng GDP t ng i cao.-> Do y m nh khai thác tài nguyên, c i cách kinh t ....+ Các n c M La tinh có t cphát tri n kinh t không u (d n ch ng).✟✠☛☞✏ơ✒ơ✜✔✖✢✗✏ơ✏✒✒✙✖✧✏✏✒✳✒✵✗✳✕★✚✓✖✤✔✔✳✗✛✙✓✏✗✘✏✥✘✒✡✏✓ơ✒ơ0,25✚✒ơ✳★✩✗ơI M2,000,25✔✗✖✓✏✔✔✓✎✳✘✘✔✣✛✗✚✓✔✦✍✕✳✘✓✓✌✓✍✗✳✓✗✧✏✏✔0,25✩✪✗✧✗✏✏✥✜✫✏✗✧✖✓✰✗✜✙✗✘✗✓✏✓✒✘✒✏✗✔✗✔✖✶✣✲✛✓✴✴✤✖✚✖✖✓✔✔✧0,250,25✳✴✛✵✓✖✔✖✕✓✗✭✔✓ơ✤0,25✭✔✓✯✖✖✤✏✓✣✫✕✓✔✓0,25✧✕✘✔✤✔✔✖✚✭✓✭✏✩✣✔✱✓✖✬✘✘✤✙✢✫✒✮✒✗✔✧✜✏✥✶✲0,25✓✒✓✔✶✷✸✹✺✻✼✽✻✾3,00✿❀☞✸✖✖✏✗✳✘✮✏✏✴✙✔✏✔✗✕0,25✳✔✶✣✛❁✫✱✗✏✮✖✕✓✛✒0,25✓✳❂✳✏✧✗✓✙✗✗✓✒✏✧✛✓✖✖✗✘✳✗✏✳✘✙✖✥✤✏✙✜ơ✗✗✖✗✘0,25✗✘✗✒0,25✫✶ơ✓✕0,5✖✣✲✔✮✏✒✔✏✤✏✔✵✏✔✛✯✛✗✗✜✕✏✓✗✛❃✢0,50,5 -> Tình hình chính tr không n nh, ph thu c quá nhi u vào bên ngoài(nh t là các công ti t b n Hoa Kì), u t n c ngoài vào khu v c gi mm nh...Trình bày nguyên nhân và h u qu c a quá trình ô th hóa t phát MLa tinh.- ô th hóa t phát là quá trình ô th hóa không g n li n v i công nghi phóa, ch y u là dòng ng i t nông thôn kéo ra thành ph ki m vi c làmgây ra nhi u h u qu v m t kinh t , xã h i và môi tr ng.- Nguyên nhân+ C i cách ru ng t không tri t , ph n l n t canh tác thu c quy nchi m gi c a các ch trang tr i.+ Ng i dân nghèo không có ru ng t bu c ph i kéo ra thành ph tìm vi clàm d n n hi n t ng ô th hóa t phát..+ Ph thu c nhi u vào bên ngoài d n n khó ki m soát quá trình ô thhóa, do tâm lí c a ng i dân...- H u qu+ Kinh t : nh h ng n t ct ng tr ng kinh t , kh n ng tích l y c an n kinh t ...+ Xã h i: phân hóa giàu nghèo, v nvi c làm, t n n xã h i có c h ibùng phát.+ Tài nguyên, môi tr ng: không khai thác h t ti m n ng c a các vùngmi n; gây ô nhi m môi tr ng t, n c, không khí...Hãy nh n xét và gi i thích v ho t ng ngo i th ng c a Hoa Kì.- V giá tr xu t nh p kh u:+ T ng kim ng ch xu t nh p kh u r t l n và ngày càng t ng, ch ng t ngo ith ng c a Hoa K r t phát tri n do trìnhphát tri n kinh t cao, quy môn n kinh t l n (d n ch ng).+ Giá tr xu t kh u nhìn chung ngày càng t ng, tr n m 1998 (d n ch ng).Do ch u nh h ng c a cu c kh ng ho ng tài chính các n c châu Á)+ Giá tr nh p kh u t ng liên t c (d n ch ng). So sánh t ct ng c a giá trxu t kh u và nh p kh u.- Cán cân xu t nh p kh u luôn âm và nh p siêu l n (d n ch ng). Nh p siêul n ch y u do Hoa K nh p siêu trong l nh v c s n xu t v t ch t (Nh pnguyên li u, nhiên li u, th y s n, hàng tiêu dùng...). Do Hoa K xu t siêur t l n trong l nh v c d ch v , nh t là d ch v vi n thông cho nhi u n ctrên th gi i. Nó ch ng t Hoa K ã khai thác t t l i th so sánh c a mìnhtrong phát tri n.- C c u và thay i c c u+ Tính c c u xu t, nh p kh u c a Hoa Kì qua các n m.✫✴✜✏✗✫✬✣✗✘✧✏✏✛✔✥0,5✣✒✿II.1❀✦✫✥✚✗✓✏✶✛✣✣✘✓❂✏✮✛✘✤✚✓✤✬✏✘✗✶✏✕✧✔✼✔✤✓0,5✤✮✴✗2,00✘✛0,25✒✯✗✴✗✫✘❃✏✣✖✤0,25✥✛✚✛✖✓✘✗✴✂★✴✗✚✁✸✫❁✮❃✗✓✕✗✫0,25✮✣✓✣✛✏✙✗✓✖✗✳✘✏✙✓✳✣✳✚0,25✓✴✘✏✛II.2 ✶✏✴✫✏ơ✴✛✓✔✴✸✏✹✳✛☛✵✴ơ✻ơ✘✚ ✳✔✕✗✘✆✢✕✳✚✵✵✘0,250,253,00✒0,5✓✢✙✶✒✔✵✣✫✏☛✶❃✴✫✴✗✴✝✚✤✵✒✫✮✄✶✜✤✓✶✛✛✮✰❀✗✘✚✳✬✶✳★✣❃❃✙✏✢✖✗✢0,5✔✳✘✚✫0,5✵✴✶✵✶✔❃✶✢0,5✪✔✚✶✝✓✤✤✥✚✴✣✶✴✶✴✝✣✪✴✔✥✓✔✫✴✬✆✢✝✫✬✗✰✛✖✯✓✏✔✚✕✴ơ✗✴ơ✜✴✴ơ✶✵✳✚✒B ng: C c u xu t kh u, nh p kh u c a Hoa Kì (✚ơ✯✯✧✫✧✬ơn v : %)N mXu t kh uNh p kh u199543,156,9199828,871,2200038,361,7200736,663,4201044,056,0+ Nh p kh u luôn chi m t tr ng l n h n xu t kh u (d n ch ng). Nguyên✳✶✴✵✓✵✩✭✶✔ơ✴✵0,5✱✵❃✢0,25 nhân do y m nh nh p kh u nh m áp ng nhu c u trong n c.iv iHoa Kì, th tr ng n i a có vai trò r t quan tr ng.+ C c u có s thay i theo h ng t tr ng xu t kh u ngày càng t ng, ttr ng nh p kh u ngày càng gi m (d n ch ng). Nguyên nhân là do chínhsách y m nh xu t kh u.Trình bày các c i m v dân c c a Liên bang Nga. Phân tích nhIII.1h ng c a các c i m ó n s phát tri n kinh t - xã h i- S dân ông, n m 2005 là 143 tri u ng i, là n c có dân sng th 8trên th gi i.-> Dân s ông là i u ki n thu n l i phát tri n kinh t - xã h i, dân sông ã t o ra ngu n lao ng d i dào và th tr ng tiêu th r ng l n.- Gia t ng dân s t nhiên có ch s âm và xu t c nhi u nên s dân ngàycàng gi m (d n ch ng).-> Nguy c thi u lao ng, dân s ngày càng già hóa nh h ng n vi cphát tri n kinh t và nhi u v n khác.- C c u theo tu i, gi i: c c u dân s già; t l n l n h n nam ã gây ranhi u khó kh n v m t kinh t - xã h i (dân ch ng).- C c u theo trìnhv n hóa: ng i Nga có trìnhh c v n cao, t l bi tch 99%.-> Cung c p ngu n lao ng có ch t l ng cao cho các ngành kinh t , cbi t là nh ng ngành òi h i trìnhkhoa h c k thu t cao.- C c u dân s theo dân t c: Liên bang Nga là n c có nhi u dân t c (h n100 dân t c), trong ó ng i Nga chi m h n 80%. i u này ã t o nên n nv n hóa a d ng và giàu b n s c.- Phân b dân c : m tdân s trung bình là 8,4 ng i/km2, nh ng phânb r t không ng u.ng b ng ông Âu là n i có m tdân s khácao, trong khi ó vùng phía ông dân c th a th t, nhi u n i m tdân s2xu ng d i 1 ng i/km .-> nh h ng n vi c khai thác các th m nh c a mi n ông, m t vùnggiàu tài nguyên nh ng dân c l i r t th a th t.- Quá trình ô th hóa phát tri n, t l dân thành th trên 70% (n m 2005),ng i dân ch y u s ng các thành ph nh , trung bình và các thành phv tinh. i u này làm gi m áp l c v xã h i, môi tr ng cho các thành phl n.Ch ng minh công nghi p Trung Qu c có s phân hóa v m t lãnh th .III.2Gi i thích nguyên nhân c a s phân hóa ó- Ch ng minh+ Phân b không u theo lãnh th , ho t ng công nghi p t p trung m ts khu v c.+ Mi n ông là n i có m ct p trung công nghi p cao v i nhi u trungtâm công nghi p có quy mô l n và r t l n (d n ch ng); t p trung dày cnh t là vùng ven bi n.+ Mi n Tây ho t ng công nghi p r t th a th t, s l ng trung tâm côngnghi p ít, ch có m t s trung tâm công nghi p v i quy mô nh h n (d nch ng).- Gi i thích+ Phía ông: v trí a lí, i u ki n t nhiên và i u ki n kinh t - xã h ithu n l i, có l ch s phát tri n kinh t lâu i (phân tích).✵✗✫✏✮✴ơ✶✴ ✖✓✸✔✦✖✔✭✔✩✴✭❃✄✍✵✳✩✸ ✶✂✌✍✤✗✗✒✛✏✗✖✣✘✌✮✏✯✗✕✫✩✏✔✖✗✢✓✮✢✘✬✴✖✏✘✛ơ✓✗✓✘✖✴✛✴✜✔✳✛✗❁✴✗✖✣✖✓✩✤✘✳✘0,25✏✙✗✓✤0,250,5✛✴ơ0,250,25✖✔✢✕3,00✹✕✵✥❃✛✶✤✵✳0,25✢✻✸✳✖ơ✏✔✗ơ✏✍✸✁✗✧✵✁✸✢✴✫✜✣✒✼✗ ✵✵✗✗✗✸✻✵✘✥✭✗✶✒✏❂✔ơ✗0,25✢✮✗✘✴✭✩✤✓0,25❂✴✤✵✗❂✗✖✳✗✗✏✒✖✶✏✗✏✵✗✏✏✗✗✗✤✦✔ơ✛✦✘✛✖✦✵✗✏✦ ơ✒✛✮0,25✏✶ơ✏✓✏✤✔✓✏✴✒✫✚0,25✛✗✘✖✶ơ✗✘✖0,25✮✙✮❁✴✘✛✗✶✲✏✏✏✭✦✔✂✓✓✗✖✯✘✮✣✴✏✘✘✖✆✗✴ơ✴✘✕✓✖✩✛✤✥✦✘0,25✳✫✆✖✣✚✔✙✛✒✏✛✖✘✏✮✖✔✎✄ ✶✂✷✂✄✁☎2,00✸✢✖✖✗✛✜✒✗✘✶✤✙✘0,25✥✛✦ơ✢✗✤✘✶✤✴✔✴✔❃✔✛✶✢✗0,5❁✕✛✒✤✗✘✩✴✤✘✏✔✖✖✤✏✯✆✔ơ0,25❃✢✣✦✶✯✫✫✗✱✫✗✛✕✤✥✓✗✗✮✛✤✓✘0,5 + Phía tây: khó kh n v v trí a lí, t nhiên và kinh t - xã h i (phân tích).Hãy tính t l dân thành th c a n c ta qua các n m trên- Công th c tính:S dân thành th X 100T l dân thành th =T ng s dân- K t qu :T l dân thành th c a n c ta qua các n m ( n v : %)✳IV.1✛✫✗✁✎ ✫✥ ✻✓✾0,51,000,25✘✺✢✖✩✤✫✫✜✓✖✣✁ơ0,75✄✩✤✫N m19901995199920052010✚✏✳✔T l dân thành th19,520,723,627,130,5thích h p nh t th hi n tình hình phát tri n dân s c aV bi uIV.2n c ta giai o n 1990 - 2010✣❂✙✭☎✍☛✸✆✝☞✌✍✞✎✟✠✡✍- V bi uYêu c u:- Bi uthích h p nh t là bi uk t h p c t ch ng vàng, n u v c tghép vàng thì cho 1,5 i m (các d ng bi u khác không cho i m).- V chính xác theo s li u ã cho.- úng kho ng cách n m; có giá trcác tr c, có chú gi i và tên bi u(sai ho c thi u m i y u t thì tr 0,25 i m).Nh n xét và gi i thích tình hình phát tri n dân s c a n c ta giai o ntrên- Nh n xét+ T ng s dân t ng (d n ch ng).+ Dân s thành th t ng, t ng nhanh h n t ct ng t ng s dân.+ T l dân thành th n c ta ngày càng t ng nh ng v n còn m c th p sov i các n c trong khu v c và trên th gi i.- Gi i thích+ T ng s dân c a n c ta ngày càng t ng do m c sinh v n còn cao. M c dùgia t ng t nhiên ngày càng gi m nh ng do quy mô dân s l n nên s dânt ng thêm hàng n m v n l n.+ S dân thành th t ng nhanh do quá trình ô th hóa, do chênh l ch m cs ng và c h i tìm ki m vi c làm gi a thành th và nông thôn.+ T l dân thành th t ng do t cgia t ng dân s thành th cao h n t cgia t ng dân s khu v c nông thôn.T l dân thành th c a n c ta v n còn m c th p ph n ánh quá trình ôth hóa dang giai o n b t u, n n kinh t còn nhi u khó kh n.T NG I M TOÀN BÀI✕✎✗2,00✵✏✕✗✵✴✯✗✏✮✗✖✎✦✤✗✵✓✓❀✘✒✵✕✗✗✏✮✓✵✘✎✗✕✗✫✓✑✯✕✳✣❁IV.3✕✖✙★✬✗✣✕✗✵✕✶✍ ✷✻✾✸☛2,00✶✜✳✖❃✖✩✳✫✤✳✫✔✏✢✙✏✔ơ✖✗✳✘✳✔✥✓✜✏✖❃✙✴✢0,250,250,5✔✣✜✖✚✳✏✳✔✥✣✳✳✖ơ✩✘✤✫✔0,25✖✤✫❂✳✖✗✢0,25✫✳✘✤✖✫ơ✖✗✘0,25✥✤✫✙✖✗✫✖❁✔✓✳❃✏✳✫✖✩❃✢✗✚✒✏✴✔❃✗✧✛✙✢✓✴✣✛✗0,25✳✒✍✡20,0 Së GD&§T NghÖ AnTr−êng THPT DiÔn Ch©u 4………..&………..§Ò thi Häc sinh giái tr−êng §Þa lÝ 11 n¨m häc 2010-2011Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ ph¸t ®Ò)C©u 1 (6,0 ®iÓm):B»ng nh÷ng kiÕn thøc ® häc vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n, anh (chÞ) h y cho biÕt:a(4,5 ®iÓm) Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò x héi mang tÝnh cÊp thiÕt, cÇn gi¶i quyÕt cñatõng nhãm c¸c n−íc hiÖn nay lµ vÊn ®Ò g×? t¹i sao?b(1,5 ®iÓm) H−íng gi¶i quyÕt cña c¸c vÊn ®Ò ®ã nh− thÕ nµo?C©u 2(6,75®iÓm):B»ng nh÷ng kiÕn thøc ® häc vµ hiÓu biÕt thùc tÕ cña b¶n th©n anh (chÞ) h y :a.(4,25®). Gi¶i thÝch v× sao Trung Quèc xem hiÖn ®¹i hãa c«ng nghiÖp lµ nhiÖm vôhµng ®Çu? Tr×nh bµy c¸c biÖn ph¸p tiÕn hµnh hiÖn ®¹i hãa c«ng nghiÖp ë Trung Quèc.Liªn hÖ víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ë n−íc ta.b. (2,5®) NhËn xÐt xu h−íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp cña Hoa Kúvµ gi¶I thÝch nguyªn nh©n.C©u 3(7,25 ®iÓm):Cho b¶ng sè liÖu sau:Sù biÕn ®éng vÒ c¬ cÊu d©n sè theo ®é tuæi ë NhËt B¶n.Nhãm tuæiN¨mD−íi 15 tuæi (%)Tõ 15-64 tuæi (%)65 tuæi trë lªn (%)Sè d©n (triÖu ng−êi)19501970199720052025(dù b¸o)35,423,915,313,911,759,669,069,066,960,15,07,115,719,228,283,0104,0126,0127,7117,0(Nguån : SGK §Þa lÝ 11, NXB Gi¸o dôc n¨m 2007)a. (4,0 ®iÓm) ®iÓm)VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn qui m« vµ c¬ cÊu d©n sè NhËtB¶n n¨m 1950 vµ 2005.b. (3,25®iÓm) NhËn xÐt vÒ xu h−íng biÕn ®éng d©n sè cña NhËt B¶n.---HÕt---Së GD&§T NghÖ An1 Tr−êng THPT DiÔn Ch©u 4………..&………..®¸p ¸n §Ò thi Häc sinh giái tr−êng §Þa lÝ 11 n¨m häc 2010-2011Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ ph¸t ®Ò)C©uNéi dung§iÓm1 (6,0®)1a.(4,5®) *Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò x héi mang tÝnh cÊp thiÕt, cÇn gi¶i quyÕtcña tõng nhãm c¸c n−íc hiÖn nay lµ:- §èi víi nhãm n−íc ®ang ph¸t triÓn: VÊn ®Ò d©n sè0,5®- §èi víi nhãm n−íc ph¸t triÓn: VÊn ®Ò tµi nguyªn vµ m«i tr−êng.0,5* Gi¶i thÝch:- §èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn:+ TØ träng d©n sè so víi thÕ giíi rÊt lín (d/c)0,5®+ Tèc ®é ph¸t triÓn d©n sè rÊt nhanh (d/c)0,5®+ Kinh tÕ chËm ph¸t triÓn (d/c)0,5®+ HËu qu¶ :0,25. G©y søc Ðp rÊt lín ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ vµ t¸i s¶n xuÊt mëréng0,25®. NhiÒu vÊn ®Ò x héi n¶y sinh cÇn ph¶i gi¶i quyÕt : y tÕ, gi¸o dôc,viÖc lµm, m«i tr−êng…0,25. ChÊt l−îng cuéc sèng cña ng−êi d©n thÊp, khã c¶i thiÖn.- §èi víi nhãm n−íc ph¸t triÓn :0,25®+ C«ng nghiÖp ph¸t triÓn, c¸c chÊt th¶i s¶n xuÊt céng nghiÖp nhiÒu.0,25+ Qóa tr×nh ®« thÞ hãa ph¸t triÓn m¹nh, r¸c th¶I sinh ho¹t nhiÒu.0,25+ Nhu cÇu sö dông nguyªn vµ nhiªn liÖu rÊt lín, khai th¸c vµ t¸c®éng m¹nh vµo m«I tr−êng tù nhiªn.+ HËu qu¶ :0,25. Lµm cho m«i tr−êng bÞ « nhiÔm.0,25. Tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ c¹n kiÖtL−u Ý: NÕu kh«ng cã dÉn chøng phÇn nµo th× trõ nöa sè ®iÓm cñaphÇn ®ãb(1,5®) H−íng gi¶i quyÕt:- §èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn:+Gi¶m tØ lÖ gia t¨ng d©n sè b»ng viÖc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch hãa0,25®iÓmd©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh.+ §Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ.0,25®+ Gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x héi ®Ó n©ng cao chÊt l−îng cuéc0,25®sèng cña ng−êi d©n.- §èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn:+ T¨ng c−êng sö dông nguyªn vµ nhiªn liÖu s¹ch ®Ó h¹n chÕ tíi0,25®møc tèi thiÓu c¸c chÊt th¶i vµ sù t¸c ®éng vµo m«i tr−êng tù nhiªn+ Xö lÝ triÖt ®Ó c¸c chÊt th¶i s¶n xuÊt vµ chÊt th¶i sinh ho¹t ®Ó0,25®gi¶m bít sù « nhiÔm m«i tr−êng.2 2(6,75®)a(4,25®)* HiÖn ®¹i hãa c«ng nghiÖp ®−îc xem lµ nhiÖm vô hµng ®Çu trongviÖc tiÕn hµnh hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc tõ 1978 lµ do :- Ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ch−a ®Òu, n«ng nghiÖp cßn chËmtiÕn.- ViÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c ngµnhkinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn.- Cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi: Tµi nguyªn phong phó, nguån lao ®éngdåi dµo, gi¸ rÎ.* BiÖn ph¸p thùc hiÖn hiÖn ®¹i hãa c«ng nghiÖp:- T¨ng c−êng vµ sö dông vèn ®Çu t− cã hiÖu qu¶: Ph¸t triÓn c¸cngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng.- §æi míi qu¶n lÝ kinh tÕ: Më réng quyÒn h¹n kinh doanh cho c¸cnhµ s¶n xuÊt, nhµ n−íc lµm nhiÖm vô ®iÒu tiÕt, chØ ®¹o ë cÊp vÜ m«.- HiÖn ®¹i hãa m¸y mãc, thiÕt bÞ- KhuyÕn khÝch c¸c xÝ nghiÖp nhá vµ võa, x©y dùng nhiÒu c«ngtr×nh míi ®Ó t¹o s¶n phÈm cã chÊt l−îng xuÊt khÈu.- TËn dông nguån tµi nguyªn s n cã, lao ®éng rÎ ®Ó võa gi¶I quyÕtviÖc lµm võa thu nhiÒu ngo¹i tÖ.* Liªn hÖ víi n−íc ta- §æi míi c¸ch qu¶n lÝ tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr−êngtheo ®Þnh h−íng x héi chñ nghÜa- Thµnh lËp c¸c khu chÕ xuÊt ®Ó thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi, tiÕpnhËn KHKT, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña c¸c n−íc, t¹o ®−îc s¶n phÈmxuÊt khÈu.- TËn dông nguån tµi nguyªn n«ng, l©m, thñy s¶n vµ nh©n c«ng rÎ®Ó t¹o mÆt hµng xuÊt khÈu.b(2,5®)- NhËn xÐt :C¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp cña Hoa Kú ®ang chuyÓn dÞch theoh−íng :+ Gi¶m tØ träng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng nh− luyÖnkim, hãa chÊt, dÖt…+T¨ng tØ träng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i nh− hµng kh«ng, vòtrô, ®iÖn tö, tin häc trong tæng gi¸ trÞ s¶n l−îng toµn ngµnh c«ngnghiÖp.- Nguyªn nh©n :+ C¸c ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng bÞ thu hÑp v× c¸c ngµnh nµycÇn nhiÒu lao ®éng vµ bÞ c¹nh tranh bëi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn.+ C¸c ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i t¨ng nhanh lµ do Hoa Kú ®¹t®−îc nhiÒu thµnh tùu vÒ vËt liÖu míi, c«ng nghÖ th«ng tin nªn ®®Çu t− ph¸t triÓn c¸c ngµnh nµy.3(7,25®)a.(4,0®) - VÎ 2 biÓu ®å trßn cã b¸n kÝnh kh¸c nhau : §óng, ®Ñp, chÝnh x¸c ,30,5®0,5®0,5®0,25®0,25®0,250,25®0,250,50,50,50,5®0,5®0,75®0,75® chó thÝch, tªn biÓu ®å.-C¸c lo¹i biÓu ®å kh¸c kh«ng cho ®iÓm.-NÕu sai hoÆc thiÕu mét trong c¸c chi tiÕt trõ 0,25® trë lªn/chi tiÕtsaib.(3,25®) NhËn xÐt:- Sè d©n vµ sù gia t¨ng d©n sè:D©n sè t¨ng liªn tôc (d/c)- C¬ cÊu d©n sè :+ D©n sè giµ vµ cã xu h−íng ngµy cµng giµ hãa : Nhãm tuæi d−íi15 gi¶m nhanh (d/c), nhãm tuæi 65 trë lªn t¨ng nhanh (d/c).+ §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña xu h−íng biÕn ®éng d©n sè ®èi víi sù ph¸ttriÓn kinh tÕ – x héi--HÕt—40,75®1,0®1,5®  ✁S GD- T Hà N iTr ng THPT a Phúc✂✆✝THI OLIMPICa lí 11( th i gian: 90 phút)✄Môn:✄✄✞☎✝Câu 1( 4)Toàn c u hoá là gì? Toàn c u hoá t o ra nh ng c h i và thách th c nh thnào i v i Vi t Nam?Câu 2(4 ). Cho b ng s li u sau:T c t ng tr ng GDP trung bình c a Nh t B n( n v : %)Giai o n1950-1954 1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970-1973T ng GDP18,813,115,613,77,8Hãy nh n xét t c t ng tr ng GDP c a Nh t B n giai o n trên và gi i thíchnguyên nhân c a s t ng tr ng ó.phát tri n kinh t -xã h iCâu 3(5 ).Phân tích nh ng ti m n ng t nhiên và dân cc a các n c ông Nam Á.Câu 4(7 )Cho b ng s li u sau:Giá tr xu t, nh p kh u c a Trung Qu c qua các n m( n v : t USD)198619901995199819992006Xu t30,9462,09148,78183,75194,94960,0kh uNh p42,9053,34132,08140,17165,32810,0kh ua.V bi umi n th hi n s chuy n d ch c c u xu t nh p kh u c a Trung Qu c giaio n t 1986-2006.b.Nh n xét s chuy n bi n c c u xu t nh p kh u c a Trung Qu c qua các n m và nêucác nguyên nhân d n n s thay i ó.✟✎✏✑✟✠✡✓✏✂✔✎✠☞ư✍✒ ✎✂✒✎✏ơ✁ư✕✖✓ơ✗✔ ✖✏✎✂✔ư✕✖✓✎✠✓ ✕✘✔ư✎✎✡✙✔✘ư✎✚✚✍✂✁✕ư✑✎✓✏✒✁✗✛✖✜✕✏✔ơ✗✢✛✜✖✜✣✎✚✠✎✤✙✚✒✘✚✗ơ✛✛✖✜✕✏✥✖✘✚✦✍✎✍ơ✘✛✛✎✧✖✜✕✎=====H t=====✍✏✔ ÁP ÁN✄ áp án câu 1.(2 )TiêuN i dungToàn c u hoá là quá trình liên k t ác qu c gia trên thK.ni mn v n hoá, khoa h c...toàn c u hoá gi i v nhi u m t, t kinh t(0,5 )-C h i:C h i và+thách th civ iVi t Nam(1,5 )✁✂✄ ✁✆✟✝✑✍✙✟✙✥✍✎✏✍i m0,5☎✍✠✔✞ơ☛ơ✂☞✞✌✍✆✞ áp án câu 2(2 )✁✂Tiêu✄ N i dung✁•i m0.250.250.250.250.250.25☎•0.500.500.250.250.50•0.500.500.50 áp án câu 3 ( 2,5 )✁✂Tiêua.Vt nhiên( 1,75 )✁✂✎✁✄N i dungng giao+ V trí: Vùng có v trí thu n l i n m ngã tthông qu c t+ t ai màu m , ch y u là t phù sa và t badan thu nl i phát tri n các cây l ng th c và các cây công nghi p quíxu t kh u.+ Khí h u nhi t i gió mùa,xích o, ngu n nhi t m d i dào,thu n l i cho c trú và phát tri n s n xu t quanh n m ( c bi tlà các cây a nhi t m); i m☎ ✗✗✏✏✖✑ư✎✒ư✍✁✛✓✎✏✕✚✛✍ươ✎✛✎✛✔✎✖✘✒✎0.250.25✚✜✖✖✒✏✎✑✎ưư✚✒✜✠✓✤✛✒✜✔✤✎✟✒0,25  ✁+M ng l i sông ngòi dày c( c bi tông Nam Á l ca), có ti m n ng thu i n, có giá tr v giao thông.+ Vùng bi n r ng l n v a có giá tr kinh t to l n v a có ýngh a chi n l c v chính tr , an ninh- qu c phòng, ánh b tth y h i s n, giao thông v n t i, d u khí ...+ Tài nguyên khoáng s n phong phú: thi c chi m 70% trl ng th gi i, d u m , khí t, ng, vàng, crôm, niken, bôxít,thi c, s t, than… cung c p nhu c u phát tri n công nghi pc a các n c ông Nam Á và xu t kh u thu ngo i t .+ Tài nguyên sinh v t: ông Nam Á là khu v c có s a d ngsinh h c cao do n m v trí giao nhau c a các lu ng phát tánvà di c sinh v t, c bi t có di n tích r ng nhi ti mý ngh ath ng xanh phát tri n m nh v i nhi u loài g quýl n v kinh t , môi tr ng .✠ư✑✟✎✟✎✒0,25 ✁✎✗✙✔✎✚✂✍✂✕✓✑✏ư✒✗✥✙✗✙✍✗✓✖✓✏✍✍✑✎✎✏✎✍0,25✡✤✛✄✄✟✍✔✟0,25✥✏✓ư✑✟✚✒✁✕ư✑✛✜✠✒✁✖✘✘✎✠ ✠✑ưư✗✖✟✎✒✕✒✚✑✙✍✒✠✥✑0,25✤✒✙✎✑✜☎✂✒ư✂b. V dân + Dân ông : ngu n lao ng d i dào, giá r và th tr ng tiêuc (0,75 ) th r ng l n.+ C n cù, sáng t o, ham h c h i, có truy n th ng và kinhnghi m trong s n xu t nông nghi p, c bi t là tr ng lúa n c.+ Các qu c gia trong khu v c v a có i m chung v n n v nminh lúa n c v a có b n s c v n hoá riêng xây d ng m tc ng ng liên k t ch t chng th i phát huyc th m nhriêng c a m i n c✎✂ ✁ư✤✎✂✤✗✝✒ư0.25✑✟✠✠✒✓✔✛✒✏✘ư✂✎✑✥✓✤ư☎✏✟✎✥✒✎✤ư✚✙✙✔✄✟✍✕✙✣✎✔✘✒✤✎ư0.25✑✂✏✍✠0.25✑áp án câu 4 (3,5 )✞✄✂✄Tiêua.V bi u(1,5 )✞✟ N i dung✁✞i m0,5☎✠✡N mXu tkh uNh pkh u✞✛198641,9199053,8199553,0199856,7199954,1200654,258,146,247,043,345,945,8✜✖✜Bi umi n, úng, p, chính xác kho ng cách n m, ghicác ch s , chú thích, tên bi u ..+ Các lo i bi u khác, không cho i m .+ N u sai ho c thi u m t trong các chi ti t ( tên bi u ,chú thích, s li u, kí hi u, kho ng cách n m .... ) tr 0.25i m tr lên cho m i chi ti t sai+ T 1986 - 2006 :• Giá tr xu t nh p kh u và t ng giá tr xu t nh p kh uu t ng t 73,85 t lên 1770 t ô la, t ng 24 l n✚✎✎✤✙✕✎✢✎✓☛✏✚✠✚✎✟✍✤✤✎✍✏✎✔✚✂✒✍✒1,0✓✚✔✎✤✥ ✎b.Nh n xét(1.5 )☞✞✚✍☎✥✗✎✙✔✛✥✖✜✢✧✗✢✎✔✛✖✟✜0.25 •Giá tr xu t kh u t ng nhanh h n giá tr nh p kh u t30,94 lên 960 t ô la, t ng 31 l n• Giá tr nh p kh u t ng t 42,9 lên 810 t ô la, t ng 19l n.+ T 1986 - 2006 : C c u xu t nh p kh u Trung Qu cchuy n bi n theo h ng gi m t tr ng nh p kh u, t ng ttr ng xu t kh u* T l xu t kh u t ng 41,9 lên 54,2 %, t ng 12,3% .T lnh p kh u gi m t 58,1 xu ng 45,8 %, gi m 12,3%*Trung Qu c chuy n t n c nh p siêu thành n c xu tsiêu* Kinh t phát tri n m nh nh th c hi n chính sách im i 1978c c i thi n, làm thu hút m nh u* Môi tr ng u tt n c ngoài.✗✛✜✔✢✗✖ơ✎✔✜✗✖✜✥0.25✟✔✥✢✎✔0.25✟✥ơ✚✍✠ư✛✢✛✜ ✁☞✞✑✓✖✜✏✠✢✖✜✔✓✜✔✏✚✍✥✚✢✒ưư✑✒✎✟ư✑✖✒✠ư✎ư✏0.25✓✘ư✑✒✛✎✓✒✠0.25✧✑ư0.25✢✔✥✏Gi i thíchvà k t lu n0.5✛✜✒✖✛✎0.25✟0.25  S GIÁO D C & ÀO T O THÁI NGUYÊN✁✂✄✞✂☎CHÍNH TH CtTHI CH N H C SINH GI I L P 11N M H C 2011 - 2012MÔN: A LÍ✆✝✉✝✠✟✝☎✡☞☛☛✌Th i gian làm bài: 150 phút (không k th i gian giaoCâu 1 (2,0 i m)Vào ngày nào trong n m, hai n a c u B c và Nam u nh ncm tlsáng nh nhau, ngày dài b ng êm? i sao?Câu 2 (2,0 i m)Hãy k l i b ng d i ây, tính và ghi k t qu ã tính vào ô tr ng phù h p:✎ư✒✚✎✎✜✣ư✤✔✥0Hà N i (105✏✧✣✕✖✎ư✘✙ưng ánh✘Ngày/tháng/n m01/01/2012✑✘0✧Niu êli (770h✥✦)✙✦✎✧Gi qu c t (GMT)✩✎✜✎a i m✎✛✓✏✢★)✏✑✧✍Junica (1240T))Câu 3 ( 3,0 i m)D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, hãy:a. Xác nh các ph l u l n nh t, các chi l u, các c a sôngra bi n c a h th ngsông Thái Bình.b. Phân tích c i m h th ng sông Thái Bình.Câu 4 (3,0 i m)Cho b ng s li u sau ây:M t s ch s c b n c a các trung tâm kinh t hàng u trên th gi i✎✏✧★✪✫✥✬✎✭★✎✮✎✎✲✎ư✤✏✯✫ư✒✎✰✏✱✫✦✦✏✣✦✫✎✳✴✵✴✶✷✸✹✺CH S✽Dân s (tri u ng i - 2005)GDP (t USD - n m 2004)T tr ng trong xu t kh u c a th gi i (% - 2004)✦✫ư✩❁❁✑✭✯❂✱✥✤✻✹✼EUHOA KÌNH T B N459,712 690,537,7296,511 667,59,0127,74 623,46,25✾✿❀Hãy cho bi t EU, Hoa Kì, Nh t B n có nh ng i m gi ng nhau và khác nhau gìgi a ba ch s trên.Câu 5 (4,0 i m)a. Nêu s khác nhau phát tri n nông nghi p c a ba vùng t nhiên Hoa Kì.b. Vì sao nông nghi p Hoa Kì hình thành nhi u ngành s n xu t chuyên canh v i quymô l n.Câu 6 (2,0 i m)a. c ng a c c u kinh t hai t ng i v i st tri n n n kinh t Nh t n?y up cho n n kinh t Ngat tri n t sau n m 2000?b. Nh ng nguyên nhân✥❃❁✖✣❃✎✏✦✦✎✏✪✪✎✏✏✫✱✫❄✕✣✯✤✤✎✏✪✛❅❆✮❇✱ơ✯✥✓✎✦❉❊✤❅✏❊❃❇✕❉✱✥●❍■✕✥✖❋✣❊✥❅✏❏✑▲❑Câu 7 (4,0 i m)Cho b ng s li u sau ây:✣✦✫✎▼❙❙◗T ng s n ph m trong n c theo giá th c t phân theo khu v c kinh tc a Trung Qu c giai o n 1985 - 2009 ( n v : t USD)198519952005N mKhu v c kinh t◆❖€❘❘❯❱❳❚ơ❩❬❲❭❫2009❪Khu v c IKhu v c IIKhu v c III67,996,374,8❪❪❪❵143,0340,4214,2273,11 069,8914,0❵513,52 308,32163,7❛(Ngu n: Niên giám Th ng kê Vi t Nam, NXB Th ng kê, Hà N i n m 2010).a. V bi uthích h p nh t th hi n quy mô, c c u t ng s n ph m trong n cphân theo khu v c kinh t c a Trung Qu c n m 1995 n m 2009.b. Nh n t v quy mô, s thay i c c u t ng s n ph m trong n c phân theo khuv c kinh t c a Trung Qu c trong th i gian trên.❴❜❞✏✎❡❢❣✏✫ơ✯✰❝✣❂ư✤✪✥✱✦✑❤✐✑✪✖❥❦✕✎✰ơ✯✰✣❂ư✤✪✥✱✦✩--- H t --H và tên thí sinh:.................................................................................SBD..........................................❧♠▲❑(Thí sinhư♦c s d ng Atlat♣qs✂r❑a lí Vi t Namlàm bài)  SGIÁO D C & ÀO T O THÁI NGUYÊN✁✂☎✞HDC✂t☎THI CH N H C SINH GI I L P 11N M H C 2011 - 2012MÔN: A LÍ✆✝CHÍNH TH C✝✠✉✟✝☎✡✆Câu✄N i dungVào ngày nào trong n m, hai n a c u B c và Nam u nh ncm t l ng ánh sáng nh nhau, ngày dài b ng êm?- Ngày 21/3 và 23/9- Nguyên nhân: Vào ngày 21/3 và 23/9, tia ng M t Tr i chi u vuônggóc i Xích o lúc 12 h tr a, tr c sáng t i trùng v i tr ci t, nên m i ai m trênit có th i gian chi u sáng và th i gian khu t trong bóng t i =nhau, ngày = êmB ng k t qu tính gi , ngày tháng, n m✝✞✟✻✠✺✡☛✺☎i m☞✳☛1(2,0)☞☛✌✺✍❅✲✩✥✧✎✜✎✜ư✮✦✤✮✏✛1,01,0★❅✯✭✎✧✎✏✏✛❅✯✩✥✩✯✦✎2✣✥✧(2,0)★✣✩✑a i m✎✏Niu êliJunica0h22h9h✙Gi qu c t (GMT)✩✦✧Hà N i✥Ngày/tháng/n m01/01/2012 31/12/2011 31/12/2011✑☞✌✒✌Tính úng m i☞✌✓✌a i m✑✔✌c 1,0 i ma. Xác nh các ph l u l n nh t, các chi l u, các c a sôngrabi n c a h th ng sông Thái Bình.- Các ph l u l n nh t: sông C u, sông Th ng, sông L c Nam.- Ngoài các ph l u trên h th ng sông Thái bình còn nh nc s chian c t h th ng sông H ng qua sông u ng và sông Lu c- Các chi l u: sông V n Úc, sông Kinh Th y- Các c a sôngra bi n: C a Thái Bình, C a Nam Tri u, c a V n Úc .b. Phân tích c i m h th ng sông Thái Bình.- Là m t trong nh ng h th ng sông khá l n c a n c ta, chi m 4,58% trongt ng di n tích l u v c c a các h th ng sông ch y trên lãnh th n c ta. B t ngu nvà ch y hoàn toàn trên lãnh th Vi t Nam.- H ng sông: ch y u h ng tây b c- ông nam.d c c a sông không l n do sông ch y u ch y trong khu v c a hình inúi th p và ng b ng, do ó kh n ng ào lòng kém, nh ng kh n ng m r ng lòngl i thu n l i vì có khá nhi u di n tích l u v c c a sông vùng ng b ng phù sa.- Sông có nhi u ph l u, chi l u:+ Có s h p l u cùng m t ch t i Ph L i c a ba ph l u l n+ Chi l u: có nhi u chi l u nh sông V n Úc, Kinh Th y- Th y ch c a sông+ Có s phân mùa l - c n t ng ng v i s phân mùa m a- khô c a khí h uph n di n tích l u v c+ Th y ch c a sông có s th t th ng do s h p l u cùng m t ch t i Ph L ic a ba ph l u l n, lãnh th l u v c u có m a vào mùa h , di n tích r ng l uv c không nhi u.+ L ng n c c a sông Thái Bình, c bi t v mùa l có s tác ng r tm nh c a h th ng sông H ng do còn nh nc n c t h th ng sông H ng✕✺✙32,0✚✸✖☛✗✼☛✞✘✺✴✮ư✤✯✓ươ✮✪(3,0)✮ư✫✦✖✎ư✘0,250,25✧ư✤❏✫✦❡✦ư✙✑✒✎✛✺✓✰✏✙✺✒✚✙✒✫✒✑0,250,25✴❃✫✦✤✱ư✤✥0,25✪✰✫ư✱✫✣✦✰ư✤✱✥ư✣✰ư✤✔❡✫✤✔✎✧★✪✙✦✱✯✎✤❡✚✱✎✣✑✥✣✎✎ư✣✑✎❄❡0,250,25✙✪✜✖✘✕✕✮✫ưư✱❄✎❡✑ư0,25✪✘ưư✕✱✥✜✙✜ư✣ư✜✱✮ư✑✤✓✱✪✪✢✜ươ✬✤ư✱✖❄✪✓✫ư✪✱✥✪✱✯ư✩✘ư✜✙✜✣✜✪✱✮ư✤✰ư✎✕ư✜✫❏❄ư✪✕✪ư✜✱✘ư✫✤✦✱✎❡✲✖✫✎ư✢✕✘ư✤❏✎✫✦✙✯❡0,5 ✧qua sông u ng và sông Lu c- L ng phù sa sông Thái Bình không l n do a hình ít có s phân t ngt ng t và a hình c ng khá th p do ó kh n ng ào lòng, v n chuy n v t ch tkém, nh ng c ng góp ph n b i p nên ông b ng sông H ng.- c i m khác: d ng sông....- Gi ng nhau:+ EU, Hoa Kì, Nh t B n là ba trung tâm KT l n nh t th gi i.+ Ba trung tâm kinh t có dân s ông trên th gi i.+ Nh ng thay i v chính tr , kinh t c a ba trung tâm này u nh h ngtr c ti p hay gián ti p n KT-XH th gi i.- Khác nhau:+ Dân s : EU ông nh t( 459,7 tri u ng i), ti p n là Hoa Kì và Nh t B n.+ T ng GDP: EU l n nh t (12 690 t USD), ti p n là Hoa Kì và Nh t B n.+ Giá tr XK so v i th gi i: ba trung tâm l n chi m 53,0 %, trong ó EUchi m 37,7%.Lãnh th Hoa Kì phân hoá ba mi n t nhiên khác nhau và có nhh ng n s phát tri n nông nghi p.* Vùng phía ông:+ Các ng b ng veni Tây D ng, di n tích t ng i l n, t phìnhiêu. Dãy Apalatcao không l n l m 1000m - 1500m+ Khí h u ôn i h i d ng và c n nhi t i, l ng m a 1200-1500mm.=> Phát tri n nhi u lo i cây l ng th c, cây n qu , ng c ch n nuôi...* Vùng trung tâm:+ t phù sa màu m , r ng l n.+ Khí h u ôn i (phía b c), c n nhi t i( phía nam, ven v nh Mêhicô).+ Thu n l i cho tr ng tr t. Phía tây và phía b c có nhi u ng c r ngthu n l i cho phát tri n ch n nuôi.* Vùng phía tây:+ Di n tích ch y u là i núi nên không thu n l i phát tri n tr ng tr tnh ng thu n l i phát tri n ch n nuôi i gia súc, có di n tích r ng t ng i l n.+ Ven Thái Bình D ng có các ng b ng nh , t t t; khí h u c n nhi tvà ôn i h i d ng-> thu n l i phát tri n tr ng tr t.Nông nghi p Hoa Kì hình thành nhi u ngành s n xu t chuyên canhv i quy mô l n vì:- Do c i m sinh thái-> s n xu t nông nghi p phân b t p trung t o thànhcác vùng chuyên canh v i hình th c t ch c s n xu t ch y u là trang tr i.- SX nông nghi p c a Hoa Kì có tính chuyên môn hoá cao.- SX nông nghi p g n v i công nghi p ch bi n và th tr ng tiêu th .- N n kinh t Hoa Kì là n n kinh t th tr ng i n hình nên nông nghi pph i phát tri n theo h ng nông nghi p hàng hoá.✦✙★✪ư✘❄✤✎✓0,25★✎✙✙✢✎✯✎✣✑✎✖✏✖✯✧✢ư✓❡✎✔✚❡✧✲✎✏✜0,25✴✖4(3,0)✣✤✥✦✎✯✥✥✤✤★❃✎✰✕✥✱✎✕✣ư❄0,50,50,5✪✥✥✦✎✥✥✎✤✯✰✫✤ư✯✩✥❁✎✥✥✎✖✥✣✖✣★✤✥✤✤✥✎0,50,50,5✥✘☛5(4,0)✺✁✹✠✙ ✷ ✚✎✧✎❡✚✎✖✜ư✙✎✤✤✣ươ✫ươ✎✦✤✎✯✔ơ✖✫✎✤ư✘ư✪✏✕✜ươ✑✣✎❡✑✂✧✯✙✄✤★✖✎✖✖✤✔✘✘✫✥✘✎✏✤✣ư✤✔❡ơ✎✜✎ơ✎✖✘❡✙✂✏✫✘❡✚✏❏✎✂❡0,250,250,25✯ư✦❡ơ✭✎✖✦0,25✤✖✫0,25✭✚✼✕✖✑ư✎✎0,250,25✑✱✖✫✭✏ư✖❡0,25✠✗✷✼✎✲✎✏✣✤✫✯✬✫✰✬✣✦✯✱✖✥✜✜✱★✫✔✤✫✥✥ư✩✮★✕✣✥✏✕ư✤✥✫ư✩✎✏0,5✫0,50,50,5 a.ng a c c u KT hai t ng i v i st tri n n n KT Nh t n,công r t n ng ng, d chuy n i m i khi n n- c c s SXkinh t g pkh n.6- T n ngc s c lao ng i ch , o vi c m cho nhi u ng i lao((2,0)ng,m th t nghi p. T n ngc ngu n nguyên li u kh p n i. T n ngc ctr ngkh p c a ph ng trong n cb. Nh ng nguyên nhâny up cho n n kinh t Ngat tri n tsau n m 2000.- ã s thay i các nhà lãnh o cao c p c a Nhà n c.chi n l c kinh t m i, thúc y phát tri n kinh t theo c ch th tr ng,nh ch ng n,h p v i tình hình trong n c qu c t .n nh kinh t qu c tnhi u thu n l i:d unguyên li uthô t ng cao, mà d unh KTin c a Nga, mang i ngu n inh l n cho t n c.7a.V bi u :*X lí s li u:(4,0)- B ng s li u c c u GDP a Trung Qu c phân theo khu v c kinh t (%)N m1985199520052009Khu v c kinh tKhu v c I28,420,512,110,3Khu v c II40,348,847,446,3Khu v c III31,330,740,543,4 c✁✖✂✸✄✗✶✻❊❅✞ơ❄❊✥✲✙●❍✟✎✂✱✯❆✮✣✎ư✘✯✬✎✘❇✫✆✙✁✠✡✷✝✎✙✏✠✎✜✰✕0,5✖❆✮✎ư✜✜✘✎✜✫✐☞❡✕✫❄✔ươ✩✖❆0,5✮★❊✎❅☎ ✑✎✙★ư✼✑❊✎✴☛✡✖✎✺❊ư✩✟❄✂✔❇✌❅✄✎ư✸✆✹✍✎ơ❇✣ư✤✠✏✹☎✆✙✁✑✝✧✪☛❇✎✰✎✜✯✱ư✤★☛✥✞❊ư✘✥❉✒✍❇❅✎■✎❊✤✎❂✏✥ơ✥ư✩✓✔✘✤ư✤❤✐✦✥☛✔✐✕❇0,250,25✣✥✦✥❇✕✖✘●❍❅✓✖❤✂✐✫0,5❊✑❊✓✖✐☞✂●✟✐✢✖✭✟✱✜☞✎❡✐✒❇✤✎✯✙✗ư✺✤✘✚✛✙✪✣✦✫ơ✯❇✱✦✥0,5✑✪✥✪✪✪☞✣✤✌✥✦- nh n nh bi uN m19952009n nh (cm)1,02,7* V bi u :-V 2 bi un n nhc nhau nh ã tínhYêu c u: Vchia l t−¬ng ®èinh c, úng bán kính, ghi ® ykíhi u, có chú thích và tên c a bi u .(Sai, thiÕu mçi ý trõ 0,25 ®iÓm)b. Nh n xét:- V qui mô: giain 1985- 2009,t ng n ph m trong n c theokhu v c KT a TQ t ng t ng nhanh và liên c. (d n ch ng)- V c c u: giain 1985- 2009, c c u GDP theo khu v c KT aTrung Qu c s chuy n ch theo h ng ch c cng cao nh t, t ng t n m 1985 n n m 1995+ Khu v c II luôn chi mvà gi m nh ng không nhi u vào các n m 2005, 2009 (d n ch ng)+ Khu v c IIIngl n, xu h ng t ng khá u (d n ch ng)+ Khu v c Ing th p nh t, xu h ng m nhanh (d n ch ng)-VGDP theo khu v c KT: giain 1985- 2009,a ckhu v c KT u t ng, nh ng t ct ng sc nhau (d n ch ng).✜✢✢0,5✑✒❋❅✡☞✌✦✧❊✒❞✏✎✎❡✏★❅✩✡❅✡ư❊✓❞❤✎✐✫❁✫✒❇✱✏✎1,5✎❥❅✎✓✎✱❡✡✍★✎✜✕●❍✎❅✏✍✰✣❂ư✤0,5✪❇✱✑✎✑✮✬✪✬✍✪ơ✎✜✕ơ✯❇✱0,5★✪☛✦✪✒❇✏❆ư✎✤✪✎✥✣ư✭✯✎❏✑✑✎✥✑✬✪✎❁✏✭❅✡✤ư✤✑✎✕✬✪☛❇✤✑❊✪✭✏✕✪✍✎❁✎❁✎✏✭✯✯ư✤●❍✣✬✪✯ ✒✮★✪✰✎✪☛✎✕✑ư✦✎✙✑❇--- H t --❧✪✜✕●❊✡❅✪✬❍❅✎✏❇✱❇❅0,5  TR✁NG THPT C M BÌNHN m h c 2010 – 2011✂✄☎ ✆✁THI CH N H C SINH GI I TRMÔN A LÝ✝✞✞NG✟✆✠Th i gian: 150 phút✡Câu 1: (3 điểm)t sinh ra nh ng h quaa. Chuy n ng t quay quanh tr c c a Tráilý nào? Trình bày nh ng h qu ó?Luân ôn (múi gi s 0), Mat-xc -va (múi gi s 2),b. Hãy tính giTôkyô (múi gi s 9), Niu- êli (múi gi s 5) khi Hà N i lúc 12h tr angày 1/1/2007?☛☞✌✑✍✎✒☞✏✓✔✖✕☞✓✔✕✙✗✘✑✙✗✗ơ✙✙✗✑✗✘✌ưCâu 2:(3 điểm )✢☛✢✢☞B ng nh ng ki n th c ã h c và hi u bi t c a b n thân ,em h y cho bi t :a . ( 2 i m) Nh ng bi u hi n c a xu th qu c t hóa n n kinh t th gi i .b. (1 i m ) S thay i và k t qu c a si m i n n kinh t Vi t Nam trongquan h kinh ti ngo i .✤✜✓✣☛✏☛✢✙✕✕✢✢✢☞✦✓✔✏☛✥✢☞☞✢✧☞✍✕✢✏✧✦✍✥✔✙☞✔★Câu 3 (4 điểm)a . (2 i m) Hãy trình bày nh ng thu n l i ,khó kh n c a các n c ang pháttri n khi tham gia vào quá trình toàn c u hóa . Gi i pháp kh c ph c khó kh n.b .( 2 i m ) Hãy ch ng minh Hoa K là t n c c a nh ng ng i nh p c .Nh ng ng i nh p c có tác ng nh th nào t i n n kinh t Hoa K trong giaio n u xây d ng n n kinh t t b n ch ngh a ?☛☞✦☞✪✓✩☛✫✏ư✬✕✭✎✫☛☞☞✣✒✦✮✗ư✏✢✗✓☞ư✩ư✥✢☞★✍✥ư✩✦ư✬☞✓✢✌ư✕✏✯✮ư  ✁TRNG THPT C M BÌNH✂ÁP ÁN MÔN✆✆A LÝ✠Th i gian: 150 phút✡Câu 1: (3 điểm)a.1. Chuy n ng c a Trái t sinh ra nh ng h qu : (0,5 )- S luân phiên ngày – êm.ng chuy n ngày qu c t .- Gi trên Trái t và- S l ch h ng chuy n ng c a các v t th .a.2. Các hệ quả vận động tự quay quanh trục của Trái Đất:• Sự luân phiên ngày-đêm: (0,5 )- Do Trái t hình kh i c u, v n ng t quay quanh tr c t o cho:o N i nh n tia n ng M t Tr i là ban ngày.o N i khu t trong t i là ban êm.o Gây nên hi n t ng luân phiên ngày và êm• Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế: (0,5đ)a ph ng: các a i m thu c các kinh tuy n khác nhau s cóo Gia ph ng. (0,25 )gi khác nhau ó là gio Gi qu c t : (gi GMT) gi theo quy c qu c t (0,25 )Chia Trái t làm 24 múi gi , m i múi gi = 150 kinhCh n múi gi s 0 làm múi gi g c ( i qua ài thiên v nGruyn uyt Luân ôn).Ch n kinh tuy n 1800 i qua múi gi s 12 TBD làm kinhtuy n i ngày.N u i t Tây → ông qua kinh tuy n 1800 lùi 1 ngày l ch.ông → Tây qua kinh tuy n 1800 t ng 1 ngày l ch.N u it• Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể: (0,5đ)t t quay, các v t th chuy n ng trên b m t t s b l chKhi Tráiso v i h ng ban u, l c làm l ch h ng g i là l c Côriôlit.- BBC: l ch h ng bên ph i so v i h ng ban u.- NBC: l ch h ng bên trái so v i h ng ban u (0,25 )L c Côriôlit còn tác ng n h ng chuy n ng c a các kh i khôngng n bay,… (0,25 )khí, các dòng bi n, dòng ch y c a sông,b. Hãy tính xem giLuân ôn (múi gi s 0), ), Mat-xc -va (múi gi s 2),Tôkyô (múi gi s 9), Niu- êli (múi gi s 5) khi Hà N i lúc 12h tr a ngày1/1/2007? (1 )- Hà N i múi gi s 7 nên khi Hà N i lúc 12h tr a ngày 1/1/2007 thì:+ Luân ôn (múi gi s 0) là 12h – 7 = 5h ngày 1/1/2007. (0,25 )+ Mát-xc -va (múi gi s 2) là 12h – 5 = 7h ngày 1/1/2007. (0,25 )+ Tôkyô (múi gi s 9) là 12h + 2 = 14h ngày 1/1/2007. (0,25 )+ Niu ê li (múi gi s 5) là 12h – 2 = 10h ngày 1/1/2007. (0,25 ). Câu2 (3 điểm)a .Những biểu hiện của toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới (2 i m) ✁✂✄☎✆✝✞✟✁☞✍☛✗✑✒☞✙✢✗ư☛☛✦✍✔☞✌ư✏✩☞✙☞✬✒☞✌✩✍✎★✗ơ✩✭✠✙✒☞ơ☞✪✔ư☛✗☞✖☞✖✢☞✌✡ơư✗☞✗☞✖☞ơư✙✢✙✗✗✗✢✦☞ư✑✒✗✗☛✙✙✗✗☞☞✤✫✘✑✢✙☞✗✘✤✢☞✧✢✢☞✑✖☞✢✢☞✑✖✫☞☛✑☛✒☞✍✌☞✩✥✒✖✡✔✠✬✦✦☞✦✤ư✍✔ư✍✬✦✔✦ư✦✕☞ư✬✦✔✦✦ư☞☞ư✢☞✌☛☞✙✦✍☞✌ư✏☛☞✕✗✏ư☞☞★✙✗✘✑✙✗✗ơ✙✙✗✑✗✘✌ư☞✙✌✘✗✘✌ư✙✑✗☞✙✗☞ơ✙✗☞✙☞✗☞☛☞ ☛☛☛✧☞Có 4 bi u hi n (m i bi u hi n 0,5 i m )b. 1đ..-S thay i :i h i VI (1986) VN b t u m c a n n kinh t , y m nh ho t ng+Ti ngo i .kinh t+ VN quân h trên 150 n c (bình th ng hóa quan h v i M , m r ngquan h v i các n c EU, TQ, các n c NA…)-Kết quả+ Ngo i th ng : Tình tr nh nh p siêu ngày càng gi m , c c u hàng xu tkh u có nhi u thay i .Hàng xu t t p trung vào các ngành có u th v tài nguyên và lao ng : D ukhí , t may , g o , cây công nghi p , th y s n …+ Vi t nam quan h v i nhi u n ch c h i kinh nghi m qu n lý kinh t ,c nhi u cán b và h c sinh sang h c t i các n c tiên ti n …c y m nh+ Ho t ng du l ch+ Ho t ng xu t kh u lao ngc y m nh , t o vi c làm cho ng idân và mang l i ngu n thu ngo i t cho t n c .✔✔☞✧✍✬☞✌✢✢☞★☞✘☞✭☞✁✥ ★✌★✙☞★✔✦✦✗ưư✦✔✦ư✦✘✔✌✂✑ư✒ơ★✒ơư★☞✁✩✕✧✥✢✬✒☞✩ư✌✥☞✔★✔✏✕☛✦✦✢☞✤✔✔✥ư✔✄✕✢✌✦✤✤✥ ★☞✌✖☞☞ư✁✪★ư☞✌✒★☞✁✌☞☞✗✁✪★ư★★✔ư☎☞★★✒✦✔ưa, (2,0đ)Câu 3 (4 điểm):• Thuận lợi✙☛☛✦✆✙☞+ Thu hút v n ,k thu t, công ngh t các n c phát tri nt o s t ng t ctrong các nghành kinh t .+ S d ng t t h n ngu n tài nguyên thiên nhiên , lao ng trong n c .+ M r ng th tr ng xu t kh u.c s giúpc a các t ch c qu c t v các v n xã h i : Dân s ,+ Nh nd ch b nh , môi tr ng , xóa ói , gi m nghèo…Khó khăn+ Các n c phát tri n th ng u t vào các n c ang phát tri n các ngànhcông nghi p có trìnhcông ngh ch a ph i là tiên ti n nh t ho c l c h u , dgây ô nhi m môi tr ng+ Ngu n tài nguyên ngày càng c n ki t+ Hàng hóa làm ra khó c nh tranh v i các n c phát tri n+ Các n c phát tri n b o h n n nông nghi p c a mình làm h n ch s xâmnh p nông s n c a các n c ang phát tri n+ N n kinh t b l thu c vào n c ngoài và b t b n n c ngoài l ng o n+ N n ch y ch t xám .+ V n toàn c u hóa làm cho kho ng cách gi a các n c giàu và nghèo ngàycàng xa , t l mù chcác n c ang phát tri n còn cao , các d ch b nh v nphát tri n, ô nhi m môi tr ng .Giải pháp khắc phục khó khăn+ Công khai minh b ch trong thông tin ,cung c p thông tin m t cách th ngxuyên và y .+ T b các ho t ng buôn bán phi pháp và s b o h d a trên s liên k tng m ,th tiêu tham nh ng.✩✔ư☞★✍✫✢✙☎☞✌✦ơ✎ ✘ư✌✖✗✒✁ư✙☞☞✢✙✧✝✒☞✌✪✩ư✍✏✖✗✔✣✥✥☞ư✕☛✬✦✗ưư☛☞✦ư☞ư✢☞☛✌✒✔✔ư✕★✠✩☛✗ư☎★✔☛✦✦★ư☛✢✦✌ư✕✥✔✏★✍☛✦✩✕✏☞ư✢✖✌✥✦✔✖✦ưư✕☞ư✏★✒★✕✬✒☞✦✥✕✓ư☛✘✞✔✦✖ư ☛✟☞✔☛✗ư✒✌✗★ư✬☞☞✏✢☞☞✌✌★✄✍✬✏✠✕✍✍ ✬✙☞✧+ C n s a i và nâng cao công tác th ng kê tài chính tránh kh ng ho ng ti nt .+ Hình thành các chu n m c qu c t , ch n ng vi c phá h y môi tr ng.✏ ✔✙✕✥✢☞✁✍✗✣✠✔✏ưb ,(2,0đ )*Chứng minh Hoa Kỳ là đất nước của những người nhập cư :1,0đ- Quy mô dân s t ng lên ch y u do các lu ng nh p c qua nhi u th i k+ Th k XVII-XVIII ,nh ng ng i di cn Hoa K là nh ng ng i tínThanh Giáo , nh ng ng i t n n chính tr , nh ng th ng nhân và nh ng kphiêu l u+ Trong th k VVIII có 600.000 nô l da en ba t Châu Phi sang .+ Th k XIX Ngoài Ai-X –Len , ng i Anh, ng ic , ng i B c Âu di csang Hoa K ..Cu i th k XIX có ng i Xla –v , ng i Do Thái ,Trung Âu và ông Âu , ng iven a Trung H i , ng i Châu Á .-Dân s Hoa K t 5 tri u dân 1800 lên 296,tri u dân n m 2005. s gia t ngdân s m t cách c bi t này c a Hoa K ph n l n là do nh p c . Hi n naytrong s gia t ng dân s c a Hoa K , t l t ng c h c cao , chi m t l 30%- Thành ph n ch ng t c a d ng : Hi n nay ,83% dân s Hoa K có ngu n g cChâu Âu . Dân c có ngu n g c Châu Phi vào kho ng 33 tri u ng i .Dân ccó ngu n g c Châu Á chi m kho ng 3% , Ng i M la Tinh chi m kho ng 9%.Dân Anh iêng ch còn kho ng h n 3 tri u ng i .✙✢☎✗✫✏✩✢ư✥✮✢✗✆✓ư✗☎☞✗ư✮✖✓☞ư✖ ơ✓ư★✓ư✓ư✢☞✆✖☞✔ư☞✢✗✆✗✑✗ơưư✣ư✭ư✮✙✢✗✆✗✑✗ơư✑ư✖ư✗✕ư✙✮✔☞✔✙✫✍✫✬✌☞✦✔✠✏✮✩✙ư✔✢✆ơ✍✫✏✮✔✤✫✞✬✔✙✌✙☎☞✏★✔✮✙☎✗ư✕✙☎✔ư✢ư✢✗✕ư✕✂✑✗ơ✕✞✔ư*Tác động của những người nhập cư tới nền kinh tế Hoa Kỳ tronggiai đoạn đầu xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.: 1,0đ-Tích cực+ T o nên tính n ng ng c a dân c trong vi c khai phá vùng t m i , khaiphá tài nguyên và phát tri n các c s kinh t .+ Góp ph n gia t ng l c l ng lao ng , giá nhân công r .a các thành t u khoa h c k thu t hi n i t Châu Âu sang, Góp ph n+gia t ng l c l ng lao ng , giá nhân công r .+a các thành t u khoa h c k thu t hi n i t Châu Âu sang , góp ph nthúc y phát tri n kinh t xã h i c a t n c .-Hạn chế+ S phân hóa giàu nghèo và b t bình ng gi a các dân t c làm xu t hi n mâuthu n gi a các c ng ng ng i .+Các cu c u tranh b o v quy n l i kinh t -xã h i , b o t n s c t c luôn x yra làm cho s n xu t b ình n , xã h i m t n nh.☞★✌☞✫✏ư✒✦✔☛✢✘ơ✬☞✌ ✪✫✍ư✬✑☞✆✤ư✍✩☞✔★✌☞ ✪✫✍ư✬✑☞✆✤ư✍✩☛☞✔★☞✢✌✁☞✒✦✏ư✒☞✌✁✍✒✓✔☎✟✌☞✗✓ư✢✌☞☎✒✌✌✪✕✔✥✕✙✒✕✖☞☞✌✒✧☞✖✭✁  ✝SGD& T V NH PHÚC✁✄K THI CH N HSG L P 11 N M H C 2011-2012THI MÔN: A LÍDành cho h c sinh THPT không chuyênTh i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian giao .✂✞☎CHÍNH TH C✆✄☎✟✄✡✠✞☛✌✍☞✎☞Câu 1. (2,5 điểm)a. T i sao Nh t B n th ng xuyên có ng t, núi l a?b. Gi a các ngành công nghi p trí tu và các ngành công nghi p truy n th ng có i mgì khác nhau? T i sao Nh t B n chú tr ng phát tri n các ngành công nghi p trí tu ?✏✑✒✓✔✕✙✚✏✑✖✕✗✘✚✒✚✣✛✜✢✕✚✢✚Câu 2. (2,0 điểm)a. i u ki n kinh t - xã h i c a Hoa Kì có thu n l i gì i v i s phát tri n côngnghi p?b. Trình bày s thay i không gian s n xu t nông nghi p và công nghi p c a HoaKì.✤✛✚✥✖✦✑✧✕✜★✩✢✚✩✕✪✒✗✚✚✦Câu 3. (2,5 điểm)a. Ch ng minh r ng Liên minh châu Âu (EU) là m t trong nh ng t ch c liên k t khuv c có nhi u thành công nh t trên th gi i.b. Nh ng n m g n ây bão, l l t, các hi n t ng th i ti t c c oan gia t ng n cta và các n c trên th gi i liên quan n v n nào? Cho bi t nguyên nhân c a v nó? Theo em chúng ta c n ph i làm gìng phó v i tình tr ng này?✫✬✩✖✛✗✙✭✓✮✥✕★✯✥✰✚✕✮✪✫✥★★✕✙✒✥✕✓✗✢✕✧✔✥✩✛✕✭✱✥✫★✓✦✗★✕✏Câu 4. (3,0 điểm)D a vào b ng s li u sau:Giá tr xu t, nh p kh u c a nhóm n c phát tri n và ang phát tri nn m 1990 và n m 2004 ( n v : t USD)✩✒✲✜✚✳✴✵✶✷✻✸✹✕✻Xu tkh u990,42337,6✳Nhóm n✷✸c✴✵ang phát tri nPhát tri n✹✹ơ✽1990Nh pT ng xu tkh unh p kh u971,61962,02456,04793,6N m✄✺✹✻✿2004Xu t Nh p T ng xu tkh u kh u nh p kh u3687,8 3475,67163,45357,5 5840,711198,2✳✵✴✾✳✵✴✵✿✳✵✴✵a. V bi u thích h p nh t so sánh quy mô và c c u giá tr xu t, nh p kh u gi anhóm n c phát tri n v i nhóm n c ang phát tri n n m 1990 và 2004.ã v hãy rút ra nh n xét.b. T bi u❀✢✓❃✕❁✧★✢✢✕❁✕✗ơ★✓❀★✕✢✗✽✗✑❂✙✭✑-----H t----Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.Thí sinhc s d ng Atlat a lý Vi t Nam.✥❅❄✍❆✍❊❋❇❈❉H và tên thí sinh: ………………………………………. S báo danh: ……………..✣✜✛  ✝SGD& T V NH PHÚC✁K THI CH N HSG L P 11 N M H C 2011-2012HNG D N CH M MÔN: A LÍDành cho h c sinh THPT không chuyên(H ng d n ch m g m: 3 trang)✂✞✟✠✄✞✡Ư✁✟✂☛✓✄★✗❁✄CâuN i dungCâu 1. a. Nh t B n th ng xuyên có ng t, núi l a vì:(2,5 - Nh t B n n m trong vùng không n nh c a v trái t.i m) - N m trong vành ai ng t núi l a khu v c Thái Bình D ng.b. S khác nhau gi a các ngành công nghi p trí tu và các ngànhcông nghi p truy n th ng:Công nghi p trí tuCông nghi p truy n th ngc phát tri n t lâu.- M i phát tri n trong nh ng th pniên g n ây.- S d ng nhi u nguyên li u- S d ng ít nguyên li u và ít laovà nhi u lao ng trong s nng trong s n xu t.xu t.- Yêu c u cao v khoa h c k- Nhi u ngành, nhi u côngo n không yêu c u cao v k thu t.thu t.- Lao ng có trình chuyên - Lao ng có trình chuyênmôn, tay ngh th p h n.môn, tay ngh cao (công nhân trith c là ch y u).- Phân b ch y u các n c - Phân b ch y u các n ckinh t ang phát tri n.kinh t phát tri n.* Nh t B n chú tr ng phát tri n các ngành công nghi p trí tuvì:+ Nh t B n nghèo tài nguyên khoáng s n, ph i nh p nhi u nguyênli u l thu c th tr ng.+ Nh t B n có l i th v ngu n lao ng tay ngh cao, n ng ng.+ Phù h p v i xu th chung c a cách m ng khoa h c k thu t, ápng nhu c u xu t kh u.☎✆✴✑✺✝✷✒✪✕✕✠✖✕✕✗✽✘☞✧✢✰ơ0,250,25☛☛❃★✚✕✓✌✛✛✗✩✖✘✒✕☛✢✮✘✕✌☛✓✟✦☛☞✹✞✳✡☛✤✺✬✬✹☎✺i m✙✑✕✰0,25✚✖✒✗✗0,25✍✛✛✮✛✣✍✕✏✮✛✑✑✕✖✕✛✖✗✕✖✕ơ✥✥✱✓✕✆✑✦★✦☛✖✽✓✒✱✓☛✹✒✑✥✛❁✕✖0,25☛✛✔✧0,25★✢✒✚✥✥✒✑✥✜✢✴✚✦✖✛✫✜0,25✛✭✕✖0,250,25✍✧★✫Câu 2.(2,0i m)✺✹✥✮✗✦✏✣✑✕❂a. Các i u ki n kinh t - xã h i c a Hoa Kì thu n l i phát tri ncông nghi p:- Dân s ông th 3 trên th gi i (296,5 tri u ng i n m 2005) nênl c l ng lao ng d i dào, th tr ng tiêu th r ng l n.- Ng i nh p c ã em l i cho Hoa Kì ngu n tri th c, v n và l cl ng lao ng l n mà ít ph i m t chi phí u t ban u.- Hoa Kì s m tr thành n n kinh t hàng hóa, n n kinh t th tr ngi n hình, phát tri n m nh công nghi p t lâu i.- Có trình khoa h c - k thu t cao, trang thi t b hi n i, ngu nv n l n, qui mô GDP kh ng l , s h tr c a các ngành kinh t kháccho công nghi p…b. S thay i không gian s n xu t nông nghi p và công nghi p0,25✏☞✺☛✎☎✶✴✹☛✜✩✓✓✧✓✔✧✕✫✕✖✑✕✕✖✕✓✓✔✰✏✗✕✛✢✔✭✖★❁✒✱✢✚✽★★★❁✓✕✥✫✮✜✓✥✕✛✏✚❃✕✓0,25✧0,25✮✥✽✓✔✔0,25✍✕✜✖✣★✑✪❁✥✑✩✧✽✦✚✕✏❁✥✚✠✺✿✆✳1☛☛0,25 c a Hoa Kì:- Trong nông nghi p:+ Phân b s n xu t nông nghi p Hoa K ã thay i theo h ngm r ng lãnh th v phía Tây.+ Các vành ai chuyên canh tr c kia nh : rau, lúa mì, nuôi bòs a… ã chuy n thành các vùng s n xu t nhi u lo i nông s n hànghóa theo mùa v .- Trong công nghi p:ông B c có xu h ng gi m t tr ng giá tr+ Vùng công nghi ps n l ng.+ Vùng phía Nam và ven Thái Bình D ng t ng t tr ng giá tr s nc y m nh và m r ng nhi u ngành công nghi p m i:l ng, doi n t , tin h c, v tr ,…✶✚✜✱✒✗✖✚✪✱✓✕✕✪✓★✛✕✙✕ ★0,25✓✢✒✗✛✏✒✰0,25✚✚✒✓✱✤✓✁✧✕✒✾✣✽✧✓✓★✕✚✓✧✘✕❂✏✣✯✱ơ✭✖✾✣✽✛✒✚★✰Câu 3. a. Liên minh châu Âu (EU) là m t trong nh ng t ch c liên k t(2,5 khu v c có nhi u thành công nh t trên th gi i:i m) - Quá trình phát triển:+ S l ng thành viên t ng liên t c: t 6 n c (1957) lên 27 n c(2007).+ M r ng theo các h ng khác nhau trong không gian a lí (mr ng v ph m vi lãnh th ).+ M c liên k t, th ng nh t ngày càng cao: T nh ng liên k t kinhn thu n trong C ng ng kinh t châu Âu (1957)và C ng ngtchâu Âu (1967) n nh ng liên k t toàn di n trên các l nh v c kinht , v n hóa, chính tr , an ninh qu c phòng trong liên minh châu Âu(EU)…(N u nêu nh ng ví d v nh ng thành công trong vi c t o l p thng h m giao thông d itr ng chung, s n xu t máy bay E-b t,bi n M ng-s hay liên k t vùng… v n cho i m t i a là 0,5 i m)- EU là trung tâm kinh t hàng u th gi i:+ Là m t trong 3 trung tâm kinh t l n nh t th gi i: n m 2004 GDPv t Hoa Kì và Nh t B n (chi m 31 % GDP th gi i trong khi chchi m 7,1 % dân s th gi i).+ Là trung tâm th ng m i l n nh t th gi i: t tr ng EU trong xu tkh u th gi i và t tr ng xu t kh u/GDP c a EU u ng u thgi i, v t trên Hoa Kì và Nh t B n.b. Nh ng n m g n ây bão, l l t, các hi n t ng th i ti t c coan gia t ng có liên quan n: Hi n t ng bi n i khí h u toànc u.- Nguyên nhân: do khí th i (CO2) trong các ho t ng s n xu t (nh t làcông nghi p, giao thông v n t i) và sinh ho t c a con ng i t ng áng k .ng phó v i s bi n i khí h u toàn c u chúng ta c n:+ S d ng ti t ki m n ng l ng và các tài nguyên khác (D n ch ng).+ C n b o v môi tr ng, y m nh tr ng cây xanh,…☎✠✺☞✡✿✎✳0,250,25✎✂✸✹✜✓✧✱✭✖✖✓✛✥✕✕✓★✓✕★✽✥✜✮✗✖✕❃❁0,25✱✪✖ơ❃★✏✫✰✙0,25✥✥✖✕❁✍✕✥✥✙✭✥✽✚✩✜✎❋❊✝0,5✆✄❉☎❆☎❅✍✟☞❆❆✟☞✞✌✠✌☞✌✌✍✍✍ơ✡✄✎✺✖✓✥✧✑✥✒✜✓❂✥★✓★✸★✗✥★✥✥✭✥★✾★ơ✏✾✎✍★✣✗✗✥★❂✧✾✣✦✑✕0,25✗✛✕✫✕✮✥✒0,25✻✏✡✺✍✎☛✏✝✷✎✠✻✺✺✎✚✓✧✥✕✪✑✮✒✚✄✹✑✰✮✠✸✂✘✥✒✏✚✒✎✚✺✭✓✔✏✿✓✕✴✦✖✒✓✗✔✗✭✕✍✏❁2✢0,25✍✄✧❂✕0,25✫0,250,25 ✁Câu 4. a. V bi u :(3,0 - Tính bán kính:i m) Coi rnhóm n c ang phát tri n, n m 1990 = 1✹ ✺✺✹n v bán kính✆☎✂✝✄✕ơ✽✘✝T ng XNK, nhóm n✂Ta có rnhóm n✂=✝c …, n m …..✄✂✝c PT n m 1990✄19902004T l bán kínhT l bán kính11,91,62,4✞c✸☎T ng XNK, nhóm n✻✷0,25✘N mNhóm nc… n m…✄✞☛☛✄ang phát tri n✹Phát tri n✹0,25- Tính c c u:ơ✗B ng c c u giá tr xu t, nh p kh u c a nhóm n c phát tri n vàang phát tri n n m 1990 và n m 2004 ( n v : %)✒ơ✗✽✗✕✢✑❂✦✭✓✭★✕✢ơ✽1990N m✟2004✍Nhóm✡nNh pT ngXu tNh pT ngkh ukh uXNKkh ukh uXNK50.549.5100.051.548.5100.048.851.2100.047.852.2100.0☛c✠✍Xu t✌☞☞☛✌☞☞✏✎ang phát tri n0,5✏Phát tri n✁- V bi u✹ : hình tròn (d ng bán nguy t, hình qu t: hai n a hình✺✏✚✏✘1,5tròn úp vào nhau, m i n m m t hình tròn).✑✭✖✌✌✍✑(N u v bi u✍✒✄✓✌✌✍bi u✌✍✒✑4 nửa hình tròn b ng nhau thì cho 1,0 i m, n u v✄✍4 hình tròn ch cho 0,5 i m. Các bi u✒khác không cho✔✌✍i m).Yêu cầu: V bút m c, chính xác, t❀✩ràng và s ch✏✕✕p, ghi✕✓ơng✕✜i úng t l bán kính, rõ✕✾✚các n i dung: s li u, ghi chú, tên bi u✦✖✜✚✢✕,❁✌✍n m. (N u thi u, sai m i l i tr 0,25 i m).✭✄✄✖✖✗b. Nh n xét:- Quy mô xu t, nh p kh u nhóm n c phát tri n luôn l n h n nhómn c ang phát tri n. Quy mô xu t nh p kh u c a c hai nhóm n cn m 2004 u l n h n n m 1990.- C c u: Nhóm n c ang phát tri n luôn xu t siêu (xu t kh u luônl n h n nh p kh u). Nhóm n c phát tri n luôn nh p siêu (nh pkh u luôn l n h n xu t kh u).✴✗✓★✕✕ơ❂✛✓ơ✓✑ơ✢✑❂★✦ơ✒✓✭★✕✢❂★★✗★✗ơ❂✢✭★✑✓✗★✗✢❂-----H t----✥3✗✑★0,25❂✑0,25  SK THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2011 - 2012GD& T NGH AN✁✄✂☎☎✆✟❄❅✝✞☎CHÍNH TH C❆Môn thi:✠A LÍ L P 12 THPT - B NG A✡✞☛Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao☞✌☞✍)✎Câu I (2,0 điểm).D a vào hình a và b, hãy cho bi t:V trí c a Trái t thu c các ngày, thángnào trong n m? Khu v c không có hi nt ng M t Tr i lên thiên nh? Gi ithích nguyên nhân.Câu II (4,0 điểm).D a vào Atlat a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, anh (ch ) hãy trình bày:1. c i m a hình c a mi n B c và ông B c B c B .i v i phát tri n nông nghi p.2. Th m nh t nhiên c a mi n B c và ông B c B c BCâu III (3,0 điểm).D a vào Atlat a lý Vi t Nam và ki n th c ã h c, anh (ch ) hãy:1. c và rút ra nh n xét c n thi t v tr m khí h u à N ng.2. Gi i thích t i sao TP H Chí Minh nhi t trung bình cao nh t l i vào tháng IV?Câu IV (4,0 điểm).Ch ng minh r ng: Tài nguyên sinh v t n c ta có tính a d ng cao nh ng ang có s suygi m. Nêu các bi n pháp b o v .Câu V (4,0 điểm)..1. B ng ki n th c ã h c hãy làm rõ: n c ta, thiên nhiên có s phân hóa theo vGi i thích nguyên nhân.cao2. T i sao cùng m t ai nhi t i gió mùa nh ng ph n lãnh th phía B c l i cóth p h n ph n lãnh th phía Nam?Câu VI (3,0 điểm).Cho b ng s li u sau:✏✑✒✓✔✕✖✏✗ư✚✘✛✜✢✣✤✒✒✏✢✘✑✥✢✦✧✒✔✛✢✢✓★✩✔✩✩✖✧✏✑✪✓★✩✔✩✩✖✢✒✫✬✘✒✏✢✔✘✦✑✭✤✮✪✰✑✥★✢✦✪✭✱✘✢✔✯✖✕✪✏✥✲✤✭✘✤ư✬✢✪ư✢✘✏✲✑✥✢✦✳ư✬✴✢✖✤✪✕✖ơ✢✮✘✢✬ư✰✮✵✩✪✢✖✵✤✫✘GIÁ TR HÀNG XU T KH U VI T NAM PHÂN THEO NHÓM HÀNGN M 2000 VÀ N M 2005✷✸✹✺✻✻(Đơn vị: Triệu USD)20002005Nhóm hàng xu t kh uCông nghi p n ng và khoáng s n5382,114398,2Công nghi p nh và ti u th công nghi p4903,116321,5Nông,lâm,th y s n4197,59106,5T ng s14482,739826,21. V bi uth hi n quy mô và c c u giá tr hàng xu t kh u phân theo nhóm hàng c an c ta n m 2000 và n m 2005.2. Qua b ng s li u và bi u hãy rút ra nh n xét.✼✘✽✛✤✧✘✾✓✿✓✘✤❀✧✧✒❁ư✬✢✱✘✗ơ✕✕❂✗✧✤✫✘✢✱✭---H t--(Thí sinh được mang theo Atlat địa lý Việt Nam vào phòng thi)❃1✓ Họ và tên thí sinh:.................................................................................... Số báo danh:.................................. S✄GD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2011 - 2012✂☎☎✆✝✞✟✠HƯNG D N VÀ BI U I M CH MTHI CHÍNH TH CMôn thi: A LÝ L P 12 THPT - B NG A(Hướng dẫn và biểu điểm gồm 04 trang)✞☛☞✁✁☞✌✏✁✍✎✞✑Câu ýN i dung* V trí Trái t t i hình a là ngày 22/6, hình b là ngày 22/12.IVì: ngày 22/6 M t tr i chi u vuông góc (lên thiên nh) Chí tuy n(2,0)B c, ngày 22/12 M t tr i chi u vuông góc (lên thiên nh) Chí tuy nNam* Khu v c không có M t tr i lên thiên nh: các a i m ngo i chítuy nt nghiêng v i m t ph ng hoàng o (m t ph ng ch aVì: Tr c Tráiquo Trái t) m t góc 66o33'.t o góc 90o thì góc ph ph i là23o27', trong khi ó các a i m ngo i chí tuy n u có vl nh n23o27'.II 1c i m a hình c a mi n B c và ông B c B c B(4,0) (2,5) * Khái quát:- N m d c theo t ng n Sông H ng và rìa phía Tây và Tây Nam ngb ng B c B .- H ng nghiêng chung là TB – N.* Vùng i núi:- i núi chi m 2/3 di n tích toàn mi n, phân b ch y u phía B c.- i núi th p chi m u th , cao TB 500 – 600m.Các núi trong vùngch y u là núi già tr l i, nh tròn, s n tho i.- Các dãy núi trong vùng ch y u là h ng vòng cung (d n ch ng)* Vùng ng b ng:phía Nam và ông Nam c a- Chi m kho ng 1/3 di n tích, phân bmi n, l n nh t là ng b ng B c B . Hàng n m ng b ng v n m r ngra bi n v i t c khá nhanh, có n i lên n 100m.ng b ng c a mi n có d ng tam giác châu i n hình n c ta v inh là Vi t Trì, c nh kéo dài t ven bi n Qu ng Ninh n Ninh Bình,c hình thành do hai h th ng sông l n nh t phía B c n c ta b i p(HT Sông H ng và HT sông Thái Bình).- a hình b chia c t b i m t h th ng ê, trong ê có nhi u vùng tb c màu và vùng tr ng ng p n c* Vùng b bi n và th m l c a- a hình b bi n a d ng, n i th p ph ng, n i nhi u v nh o, qu no.- Th m l c a nông và r ng.2 Th m nh t nhiên c a mi n B c và ông B c B c Bi v i s phát✒✒✔✕✪✛✜✩✑✛✢✜✣✰✑✢✑✣✰✁i m0,50,5✓✑✧✒✏✛✜✢✣✢✢✰✪0,5✑✔✔✕✬✛✕✢✪✛✕✥0,5✧✖✢✪✔✕✖✔✪✔✤✧✒✢✢✢✰✪✑✢★✴✢✖✬ơ✧✒✔✛✢✢✲✓✦✲✤✩ư✱✔✱✩✔✪✩✖✱✔✬✱✔✘✕✑★ư✑✗✑✪✢✢✢✱✫✓✑✰✩✖✣ư✓0,25✑✜0,250,25✤ư✬✘✥0,25✲✑✤★0,25✱✑✓✩✖✢✔★✬✘✕✔✫✱✲✩✰✔✖✗✢✱✓✲✘✰✖✧✬✫✢✖ơ✢0,25✑✧✔✱✲✓★✪✢✰ư✬✬✧✢✣✢ư✘✪✙✚✘✤✫✬✢✕✑✩ư✬✱✢0,25✩✱✒✒✔✩✪✰✖✚✘✭ư✫✢✢★✢✕0,25✬✧✒✜★✔✢✧✒✒✔✢✜✢✪ơ✕✕ơ★✢✤✮0,25✤✒★✔✢✖✏✑✪✏✓★✩✔2✩✩✖✢✫✬0,25 ✧(1,5) tri n nông nghi p:- a hình:+ Vùng i núi th p: thích h p phát tri n cây công nghi p, lâm nghi p,cây n qu , ng c cho ch n nuôi gia súc, m t s khu v c tr ng hoamàu l ng th c.+ Vùng ng b ng: t phù sa màu m , kh n ng m r ng di n tích l nthu n l i cho tr ng cây LTTP, cây công nghi p ng n ngày, nuôi tr ngth y s n.+ Vùng b bi n thu n l i phát tri n nuôi tr ng, ánh b t th y s n.- Khí h u: nhi t i m gió mùa có mùa ông l nh t o i u ki n a d nghóa c c u cây tr ng v t nuôi, mùa v .- Sông ngòi: M ng l i sông ngòi dày c t o i u ki n t i tiêu, b ip phù sa, nuôi tr ng, ánh b t th y s n.- Th m nh khác....III 1c ,nh n xét tr m khí h u à N ng.(3,0) (2,0) * V trí a lý: Thu c mi n Nam Trung B và Nam B , kho ng v16oB, cao d i 50m.nhi t:* Ch- Nhi t TB n m cao kho ng 25oC.- Nhi tTB tháng cao nh t: tháng 7 ( kho ng 29oC), nhi tTBtháng th p nh t: tháng 1 ( kho ng 21oC).- Biên nhi t nh kho ng 7oCm a:* Ch- T ng l ng m a TB n m l n t 2000 – 2400mm.- Chm a phân mùa rõ r t:+ Mùa m a kéo dài t tháng 9 n tháng 12, m a l n nh t vào tháng 10( t kho ng 600mm).+ Mùa khô kéo dài t tháng 1 n tháng 8.* K t lu n: à N ng thu c mi n khí h u ông Tr ng S n v i ci m mùa ông m, m a nhi u, mùa h nóng và m a ít.2 Thành ph H Chí Minh nhi t trung bình cao nh t l i vào tháng 4.(1,0) - ây là th i gian mùa khô Nam B .- M t tr i lên thiên nh vào tháng 4 nên có góc nh p x l n, l ng nhi tthuc cao.a, Ch ng minh tài nguyên sinh v t n c ta có tính a d ng cao nh ngIVang có s suy gi m.(4,0)* Tài nguyên sinh v t n c ta có tính a d ng cao: th hi n s l ngthành ph n loài, các ki u h sinh thái và ngu n gen quý hi m.- V thành ph n loài: c n c có 14500 loài th c v t, 300 loài thú, 830loài chim...- Các ki u h sinh thái:+ R ng nhi t i m lá r ng th ng xanh+ R ng nhi t i gió mùa ( d n ch ng)+ R ng trên các lo i th nh ng c bi t ( d n ch ng)+ Các lo i r ng khác ( C n nhi t i lá r ng và lá kim...)✘✒✔✧✢✱✕✚✘✘0,25✏✗✤✢✱✗ ✖✫✱✏ươ✢✭✱✲✢✚✓✕✖✘✬✩0,25✱✤✧✭✭✘ơ✢✕✚✬✢✢✱✭ư✩✩✪✓✪✢✤★✘✢✪✬✢✢✩✓✛✪✢★✘ư✬✱✭✪✒✭✔✢✑✖✖✢ư✖✘✖✘✢✰✤✴✢✖✤✕✕✖✤✘✢0,25✚ư✖✗✬ư✙✢✑ư✬✙✭✔✢✯✖✑★✭✔0,25✕✤✑0,25✙✘ư✪0,25✤ ưư0,250,25✖✤✘✖✵✢✖✬✖✕✑✖✗✢✢★✘✢✑0,25✯✒✢0,25✤✪✦0,250,25✔✱✑✱❂✪✢✰✘✧✔✗✱✜✢✤✁ư✜ơ✬✢0,250,25✛✧✢✢✕✫✔ư★✱✘✜✛ư✢✢ư✖✕✰✜✢✪✪✖✣✭✪✬ư✚✘0,50,5✚✥✭ư✬✢✪ư✏✢✤✧✭ư✬✢✪✘✧✮✘✱✮✤ư✫ư✚0,25✑✏★✰✬✭0,25✧✘✙✘✢✬✙✘✢✬✙❂✖✙✜✘✪✪ư✵ư✭✥✢✁✘✛✢✘✬✘✖3✥0,25 - Có nhi u ngu n gen quý hi m.* S suy gi m- Suy gi m tài nguyên r ng:+ M c dù t ng di n tích r ng ang t ng d n lên sau n m 1983 nh ng tàinguyên r ng v n b suy thoái vì ch t l ng r ng ch a th ph c h i.+ N m 1943 r ng giàu có di n tích kho ng 10 tri u ha ( chi m 70% di ntích r ng) v iche ph 43%. n nay tuy ã có g n 40% di n tích tcó r ng che ph nh ng ph n l n là r ng non m i ph c h i và r ng tr ngch a khai thácc.- Suy gi m a d ng sinh h c:+ S l ng loài th c, ng v t b m t d n(d n ch ng)+ S l ng loài có nguy c tuy t ch ng (d n ch ng)b, Bi n pháp b o v .* i v i tài nguyên r ng:- Quy ho ch và th c hi n chi n l c phát tri n r ng, nângche phr ng lên 45 – 50%, vùng núi d c ph i t 70 – 80%.- Ban hành và tri n khai Lu t b o v và phát tri n r ng+ Quy nh v nguyên t c qu n lý, s d ng và phát tri n i v i 3 lo ir ng : r ng phòng h , r ng c d ng, r ng s n xu t ( d n ch ng)+ Giao quy n s d ng t và b o v r ng cho ng i dân.- Giáo d c ý th c cho m i t ng l p nhân dân.* i v i s a d ng sinh h c:- Xây d ng và m r ng h th ng v n Qu c gia và các khu b o t nthiên nhiên ( d n ch ng)Vi t Nam" b o v ngu n gen ng th c v t quý- Ban hành " Sáchhi m kh i nguy c tuy t ch ng.m b o s d ng lâu dài các ngu n l i sinh v t- Quy nh khai thácc a t n c ( d n ch ng)- Các bi n pháp khác.V 1 a, Thiên nhiên n c ta có s phân hóa theo v.(4,0) (3,0) Có s phân hóa gi a ph n lãnh th phía B c và ph n lãnh th phía Nammà ranh gi i là dãy núi B ch Mã* Ph n lãnh th phía B c (t dãy B ch Mã tr ra)0,25ây c tr ng cho vùng khí h u nhi t i m gió mùa cóThiên nhiênmùa ông l nh:- Khí h u:+ Nhi t trung bình n m trên 20oC, có 2 − 3 tháng nhi t < 18oC(donh h ng c a gió mùa ông B c).+ Biênnhi t trung bình n m l n- C nh quan:Tiêu bi u là i r ng nhi t i gió mùa.Trong r ng thành ph n loàinhi t i chi m u th , ngoài ra còn có các loài cây á nhi t i ,cây ôni.* Ph n lãnh th phía Nam (t dãy B ch Mã tr vào)Thiên nhiên mang s c thái c a vùng khí h u c n xích o gió mùa.- Khí h u:0,25★✱✑✏✤✤✙✛✵✘✙✢✗✮✗ư✧0,25✒✙✘✗✕✙✙✬✚✘✢✖✙ư✔ư✢ư✢✙ư✤✓✓✤ư✮✔✘✑✑✢✬✱✘✮✙✬✘✔✢✱✙0,25✕✱✚✪✦✒✏✫ư✚✫ư✚✢✤✫✭✕ơ✘✔✖✘✮✘✓✥✘✥0,250,25✘✬✙✧✏✪✘✑✙ư✚✙✫✤✢✢✖✓0,25✪✧✧✭✤✘✙✧✒✢✙★✩✙✖★✔✙✔ ✤✢✢✛✔✕✥✘✮✢✙✤✦✔ ✤✕✙ư✫✘✬✪0,25✥✜✬0,250,25✏✔✫✬✢✪✦✏✰✖✘✘✫ư✜✫✤✱0,25✥✧✏✢✑✘ ơ ✢✘✤✘✱✢✖✭0,25✓✧✒✢✓✢✢✕ư✬✘✢✤✤✔ ✱✚✭0,25✥✘0,25✏ư✬✴✢✖✏✮✁✵✬✮✵0,25✪✮✵✩✰✢✩✢✢✙✛✪✰ư✭✘✢✬❂✪✭✘✤ư✢✖✰✗✓✢✘✔✖✘✢✢✖✩✖✗✬✤✧✢✘✢✢✬✬✑✙✘ư0,25✢✬✙0,250,25✮✑✘✢✬✬✮✵✙✩✪✓✰✭✭4✭✢✪0,25 + Thiên v khí h u xích o, quanh n m nóng, nhi ttrung bình n mootrên 25 C và không có tháng nào d i 20 C. Biênnhi ttrungbình n m nh .+ Phân mùa khí h u: mùa m a và khô.- C nh quan:Tiêu bi u là i r ng gió mùa c n xích o.Thành ph n th c v t, ngv t ph n l n thu c vùng xích o và nhi t i.b, Gi i thích:- Thiên nhiên n c ta phân hóa theo vch y u do s thay i khíh u., càng vào nam càng g n- Lãnh th n c ta tr i dài trên nhi u vng xích o nên góc nh p x t ng.mi n B c vào mùa- Gió mùa ông B c làm h th p áng k nhi tông.2 Cùng m t ai nhi t i gió mùa nh ng ph n lãnh th phía B c l i có(1,0) cao th p h n ph n lãnh th phía Nam.:- S khác nhau v vPh n lãnh th phía B c có vl n h n, góc nh p x nh h n nênnh nc l ng b c x m t tr i nh h n. Trong khi ó ph n lãnh thphí Nam có vth p h n, góc nh p x l n h n nên m c dù có a hìnhcao h n v n có n n nhi t cao h n.- Gió mùa:Ph n lãnh th phía B c, nh t là vùng núi ông B c và ng b ng SôngH ng ch u s ho t ng m nh c a gió mùa ông B c trong mùa ôngkhi n n n nhi t h th p.VI 1 * X lý s li u:(3,0) (2,0) C C U HÀNG XU T KH U VI T NAM PHÂN THEO NHÓM HÀNG★✭✢✪✗ư✗✘✢✬✖✗✢✖✘✢0,25✖ ✭ư✤✧0,250,25✏✢✭✮✬✙✬✭✖✢✢✪✪✘✮✢✭✢✖✬✤✏ư✬✴✢✖✓✑✢✵0,25✭✵✢ưư✜✢✬✤★✪✭✔✪✩✴✗✪✢✖✮0,25✧✕✢✘✢✖★✩0,25✢✖✢✢✖✘✕✢ơ✬ư✮✰✮✵✩✪✵✏★✮✴✢✖✵✭✢ư✚ư✩✚✴✥✪✛✢✖✬✜ơ✭ơ ✪✢0,5ơ ✮✵✒✴ơ✢✖✕✘ơ★✮✭✘✵✪✬ơ✛✢ơ✩✕✔✩✔✱0,5✲✒✏✱✪✑★✘❀ Ơ✢✢✖✖✪✪✓✔✩✔✕✁✄✄☎✆✝✝0,25N M 2000 VÀ N M 2005Đơn vị: %200536,141,022,9100,0Hàng xu t kh u2000Công nghi p n ng và khoáng s n37,2Công nghi p nh và ti u th công nghi p33,8Nông,lâm,th y s n29,0T ng s100,00,25Tính quy mô: R2000 = 1 vbk ; R2005 = 1,66 vbk1,5* V bi uhình tròn có bán kính khác nhauL u ý: - Chính xác, tr c quan, th m m− V các lo i bi u khác ngoài hình tròn thì không cho i m.2 Nh n xét:(1,0) * Giá tr hàng xu t kh u:T n m 2000 n 2005 có s thay i0,25− T ng giá tr hàng xu t kh u t ng nhanh( dẫn chứng)− Giá tr các nhóm hàng xu t kh u u t ng, nh ng có s khác 0,25nhau gi a các nhóm hàng ( dẫn chứng)* C c u hàng xu t kh u:T n m 2000 n 2005 có s thay i✼✽✘✛✤✧✘✾✓✿✓✘✤❀✢✓✞✟✢✠✏❂✡✴✧❁✪✧✢✱✢☛✼☞✽✏✙✗✢✑✢✵✒✵✕❂✗✒✏✕✁✼✌✼✽✏✙✗✢✑✢✵5❂✢★✗ư 0,25− T tr ng hàng công nghi p và khoáng s n; nông, lâm, th ys n gi m d n( dẫn chứng)− T tr ng hàng công nghi p nh và ti u th công nghi p t ng ( 0,25dẫn chứng)---H t--✣✦✤✘✤✤✓✮✧✣✦✘✾✓✘✗✑Lưu ý: Thí sinh trình bày theo các cách khác nhau nhưng đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa6  S GD & T HÀ N I✁TR✞✂✄THI OLYMPIC☎✄✆A LÍ L P 11✝✠NG THPT A PHÚC✟☞(Th i gian làm bài 90 phút)N m h c 2011-2012✡☛✑✏I-PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (8 i m)Câu I: ( 3 i m)1. Bùng n dân s là gì? H u qu c a bùng n dân s v m t kinh t xã h i?2. Nguyên nhân và hËu qu¶ cña biÕn ®æi khÝ hËu toµn cÇu ? H y nªu c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶nchèng biÕn ®æi khÝ hËu toµn cÇu?C©u II: (2 ®iÓm)1. C¸c n−íc ch©u Phi cÇn cã gi¶i ph¸p g× ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n trong qu¸ tr×nh khai th¸c,b¶o vÖ tù nhiªn?2. Cho b¶ng sè liÖu vÒ tØ träng thu nhËp cña c¸c nhãm d©n c− trong GDP cña mét sè n−íc MÜLa Tinh- n¨m 2000.✌✍✎✓✒✔✕✔✕✛✙✗✖✜✘✚TØ träng GDP cña 10% d©n TØ träng GDP cña 10% d©n c−c− nghÌo nhÊtgiµu nhÊtChi Lª1,247,0Mª Hi C«1,043,1Pa Na Ma0,743,3Ha Mai Ca2,730.0H y nhËn xÐt vÒ tØ träng thu nhËp cña c¸c nhãm d©n c− thuéc c¸c quèc gia trªn.C©u III: (3 ®iÓm)Cho b¶ng sè liÖu vÒ:Quèc gias¶n l−îng mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña liªn bang ngaN¨mDÇu má ( triÖu tÊn)Than ( triÖu tÊn)§iÖn ( tØ kWh )1995305,0270,8876,02001340,0273,4847,02003400,0294,0883,02005470,0298,3953,01. VÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr−ëng c¸c s¶n phÈm trªn cña Liªn Bang Nga( LÊy n¨m 1995 = 100%)2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch vÒ tèc ®é t¨ng tr−ëng cña c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp trªn.II-PhÇn riªng (2 ®iÓm)ThÝ sinh chØ ®−îc lµm mét trong hai c©u (c©u IV.a hoÆc IV.b)C©u IV.a. C¸c ®Æc ®iÓm d©n c− NhËt B¶n cã t¸c ®éng nh− thÕ nµo ®Õn nÒn kinh tÕ x héi ?C©u IV.b. Ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi cña tµi nguyªn thiªn nhiªn ®èi víi ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c«ngnghiÖp ë Hoa K×.✢----------- H t ------------ TRNG THPT A PHÚCN M H C 2011-2012 ✁✄✂THANG §IÓm chÊm THI OLIMPIC☎MÔNC©uC©u IC©u II✂✆A LÍ - L P 11✝Néi dung1. Bïng næ DS lµ hiÖn t−îng d©n sè t¨ng nhanh trong thêi gian ng¾n- HËu qu¶: + KT: Tèc ®é t¨ng tr−ëng, tÝch luü cña nÒn KT...+ XH: VÊn ®Ò gi¸o dôc, y tÕ, viÖc lµm, nhµ ë...+ MT: C¹n kiÖt, xuèng cÊp, « nhiÔm...2. Nguyªn nh©n B§KH: NhiÖt ®é Tr¸i §Êt t¨ng g©y hiÖu øng nhµ kÝnhHËu qu¶: B¨ng 2 cùc tan, mùc n−íc biÓn d©ng cao, c¸c quèc gia ven biÓnvµ h¶i ®¶o cã nguy c¬ nhÊn ch×m, gia t¨ng thiªn tai: b o lò, triÒu c−êng...Gi¶i ph¸p: Trång rõng, h¹n chÕ c¸c chÊt th¶i g©y hiÖu øng nhµ kÝnh1. C¸c n−íc ch©u Phi cÇn cã gi¶i ph¸p:- Khai th¸c, sö dông hîp lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn- ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thuû lîi ®Ó h¹n chÕ sù kh« h¹n2. NhËn xÐt:- 10 % d©n c− nghÌo chiÕm tØ träng GDP rÊt thÊp < 3%- 10 % d©n c− giµu chiÕm tØ träng GDP rÊt cao> 30%- Ph©n ho¸ giµu nghÌo ë MÜ La Tinh rÊt s©u s¾cVÏ biÓu ®å d¹ng ®å thÞ, n¨m 1995 = 100%- B¶ng xö lÝ sè liÖu: §V %§iÓm1,51,51.01.0s¶n l−îng mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña liªn bang nga (§V: % )N¨m1995200120032005DÇu má ( triÖu tÊn)100%Than ( triÖu tÊn)100%C©u III§iÖn ( tØ kWh )100%NhËn xÐt: - C¸c s¶n phÈm trªn ®Òu cã xu h−íng t¨ng- Tèc ®é t¨ng kh¸c nhau ( DÉn chøng)Gi¶i thÝch:- §©y ®Òu lµ c¸c s¶n phÈm cña ngµnh CN n¨ng l−îng, lµ ngµnh ph¶i ®i tr−íctrong qu¸ tr×nh CN ho¸.- DÇu má t¨ng nhanh nhÊt v× ®©y lµ nguån n¨ng l−îng c¬ b¶n vµ Nga t¨ng gi¸ trÞxuÊt khÈu ®Ó hßi phôc nÒn KT§Æc ®iÓm :- §«ng d©nC©u- Ph©n bè d©n c− kh«ng ®Òu tËp trung ë TP ven biÓnIV.a.- Tèc ®é t¨ng thÊp, DS gi¶m dÇn- TØ lÖ ng−êi giµ ngµy cµng lín2.00.50.52.0 - Ng−êi lao ®éng cÇn cï, tÝch cùc, tù gi¸c tinh thÇn tr¸ch nhiÖm caoT¸c ®éng :- TÝch cùc : nguån L§ dåi dµo, tay nghÒ cao, n¨ng suÊt L§ cao...- Tiªu cùc : §« thÞ « nhiÔm, gi¸ sinh ho¹t cao, thiÕu nguån L§ kÕ thõa, chiphÝ b¶o hiÓm, y tÕ nhiÒu cho ng−êi giµVïngPhÝaT©yC©uIV.a.PhÝa§«ng§Æc ®iÓm TNTN- Bån ®Þa, cao nguyªn, §B venTBD, KH cËn nhiÖt, «n ®íi h¶id−¬ng.- Kho¸ng s¶n : KL mµu, dÇu khÝ- §B ven §TD mµu mì, KH «n®íi h¶i d−¬ng vµ cËn nhiÖt- KS: Than ®¸, s¾t, thuû n¨ng...- B¾c: §Þa h×nh gß ®åi, ®ång cá ;Nam: §B phï sa mµu mì, réngTrung lín do s«ng MÜt xi xi pi , KH «nt©m ®íi vµ cËn nhiÖt- KS: B¾c: than ®¸, quÆng s¾t;Nam: dÇu khÝ.N«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp- Trång trät, ch¨n nu«i, l©mnghiÖp.- CN ®a d¹ng, hiÖn ®¹i- Trång nhiÒu lo¹i c©y ( l−¬ngthùc, ¨n qu¶..), ch¨n nu«i- CN truyÒn thèng: LuyÖn kim, c¬khÝ, thuû ®iÖn....- Ch¨n nu«i ë phÝa B¾c, trång trätë phÝa Nam.- CN truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i.................HÕt..................2.0  ✆SGIÁO D C VÀ ÀO T OT NH YÊN BÁIK THI CH N H C SINH GI I L P 11 THPTN M H C 2012-2013Môn thi: A LÍNgày thi: 08/10/2012CHÍNH TH Cthi có 06 câu, g m 02 trang) Th i gian: 180 phút (không k giao )✁✂✄✝✝✞☎✝✂✂✡✎☛✍☞(✌✟✠✑✒✌✏✓Câu 1.(3,0 i m)✔a. Tính gi trên Trái✕✗✓✖t✓✓✛✜c truy nM t tr n bóng á di n ra Anh vào lúc 19h00 ngày 29/9/2012 vàhình tr c ti p (Anh n m trênng kinh tuy n g c). H i t i các a i m sau b tu xem tr c ti p tr n u trên khi nào?✘✙✚✓✣✓✤✢✛✧✥✕✫✓✣✤✓★✔✪✘Vi t Nam✬Gi✦✩✖V tríKinh✤✓✮Nga✭1050✯450✰Ô-xtrây-li-a1500✰Hoa Kì1200 T✰✱Ngàyb. Gi i thích: T i sao ngày hè tr i nhi u mây thìmây thìrét và êm ông ít mây thì l i rét h n?✲✓★✳✓✕✓✳✢✓✓nóng, êm ông tr i nhi u✕✢✓★ơ✓Câu 2. (2,5 i m)✔✖a. Nêu vai trò c a s n xu t nông nghi p.✵✛✲✓b. T i sao nchi n l c hàng u?★✛✓✸c ta hi n nay✚✜✶✷✖y m nh s n xu t nông nghi p là nhi m v✶★✲✶✶✹✫✤✓Câu 3. (4,0 i m)✔Cho b ng s li u:✲✦✶✺T su t gia t ng dân s t nhiên trung bình n m✻✼✽✾✼✓✩(Giai o n✮Nhóm nư1960-1965 1975-1980Phát tri n❂❃ang phát tri n❂Th gi i❄n v %)✿c❁ơ❁1985-19901995-20002001-20051,20,80,60,20,12,31,91,91,71,51,91,61,61,41,2✓❆✜✖✖a. Hãy v bi uthích h p nh t so sánh t su t gia t ng t nhiên c a cácnhóm n c v i toàn th gi i.❅✛✷✔❇✷✷✤b. Nh n xét và gi i thích✘✲1❈✣✵ ✓Câu 4. (4,0 i m)✔✗✓a. Cu c cách m ng khoa h c và công ngh hi ntri n n n kinh t th gi i nh th nào?★✷✔✢✤✶ ✓✶✓i ã tác★✗ng✓✤n s phát✣✛✤✤✗b. Nêu các thành t u c a công ngh ch ch t trong cu c cách m ng khoa h ccông ngh hi n i di n ra vào cu i th k XX u th k XXI.✣✵✶✵✦✓✶✓✶★✙✦✤★ ✫❇✤❇✓Câu 5. (3,5 i m)✔✓Nêu và gi i thích s thay✲✖✁i không gian s n xu t công nghi p c a Hoa Kì.✣✲✶✵✓Câu 6. (3,0 i m)✔✛a. Có ý ki n cho r ng: "B o v môi trTheo em ý ki n ó úng không? T i sao?✤✥✓✲✶✖✲✓✲✩✦✵★★b. Gi i thích câu nói: Trong b o v môi trhành ng a ph ng".✗s ng còn c a nhân lo i".✢✓✤✓✓ng là v n✕✶✛✫✕✛✫ng c n ph i "T duy toàn c u,✲✛ơ..........................................H T................................................✂✄☎✟- Thí sinh khôngc s d ng tài li u.- Giám th không gi i thích gì thêm.✆✝✞✡✠✌H và tên thí sinh: ................................... Ch kí giám th s 1: ...............................☛☞✠✌✌S báo danh: ...........................................Ch kí giám th s 2: ...............................☞2✠ ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NAÊM HOÏC 2009 – 2010.t)Moân Ñòa lyù – Khoái 11( Th i gan:120--------------- ✁✂✄Caâu 1: (3 ñieåm)Giao thoâng vaän taûi laø cô sôû quan troïng trong söï phaùt trieån neàn kinh teá cuûa Hoa Kyø,anh (chò) haõy cho bieát:a. Ñieàu kieän vaø nguyeân nhaân naøo khieán cho giao thoâng vaän taûi Hoa Kyø phaùt trieånmaïnh vaø ña daïng?b. Vai troø cuûa giao thoâng vaän taûi trong söï phaùt trieån neàn kinh teá Hoa Kyø?Caâu 2: (3 ñieåm)Taïi sao hieän nay xu theá quoác teá hoùa neàn kinh teá Theá giôùi trôû thaønh moät vaán ñeà caápthieát? Trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, xu höôùng ñoù coù bieåu hieän nhö theá naøo? Ñieàu ñoù aûnhhöôûng nhö theá naøo ñoái vôùi coâng cuoäc ñoåi môùi ôû nöôùc ta?Caâu 3: (7 ñieåm)Döïa vaøo baûng soá lieäu GDP, GNP vaø daân soá cuûa moät soá nöôùc treân Theá giôùi (naêm2000).NöôùcHoa KyøTrung QuoácHaøn QuoácVieät NamGDP (trieäu USD)9.837.4061.079.948457.21931.344GNP(trieäu USD)9.601.5001.062.900421.10030.400Daân soá (trieäu ngöôøi)2821.2624779a. Haõy tính GDP/ngöôøi, GNP/ngöôøi cuûa moãi nöôùc.b. Veõ bieåu ñoà so saùnh GDP/ngöôøi cuûa caùc nöôùc.c. Döïa vaøo bieåu ñoà vaø baûng soá lieäu, so saùnh GDP, GNP, GDP/ngöôøi cuûa caùc nöôùc vaøcho nhaän xeùt veà söï khaùc bieät ñoù.Caâu 4: (7 ñieåm)Döïa vaøo baûng soá lieäu sau veà cô caáu lao ñoäng cuûa Hoa Kyø, Nhaät Baûn vaø Trung Quoác(naêm 1997)Toång soá lao ñoäng Noâng nghieäp Coâng nghieäpDòch vuïNöôùc(trieäu ngöôøi)(%)(%)(%)Hoa Kyø2092,425,372,3Nhaät Baûn685,333,161,6Trung Quoác71847,720,831,5a. Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát ñeå theå hieän.b. Nhaän xeùt vaø giaûi thích cô caáu lao ñoäng giöõa Hoa Kyø, Nhaät Baûn vaø Trung Quoác.c. Cô caáu lao ñoäng cuûa caùc nöôùc treân coù höôùng thay ñoåi nhö theá naøo? Giaûi thích vìsao coù söï thay ñoåi nhö vaäy? ÑAÙP AÙN ✁A 11.Caâu 1:a. nhöõng ñieàu kieän vaø nguyeân nhaân khieán cho GTVT cuûa Hoa Kyø phaùt trieån maïnh vaø ñadaïng.-caùc ñieàu kieän töï nhieân: (1ñieåm)+laõnh thoå roäng lôùn, khí haäu thuaän lôïi.+vò trí tieáp giaùp vôùi bieån → ñieàu kieän ñeå phaùt trieån GTVT bieån vaø xaây döïng haûi caûng.+taäp trung caùc con soâng lôùn nhö: Mitxixipi, Xanh Loâraêng vaø heä thoáng Nguõ hoà → phaùt trieångiao thoâng ñöôøng soâng - hoà.+giaøu khoaùng saûn → cô sôû ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån GTVT, ñaëc bieät laø ñöôøng oáng.-ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi.(1ñieåm)+neàn kinh teá phaùt trieån maïnh, mang tính chaát saûn xuaát haøng hoùa → yeâu caàu khoái löôïng vaänchuyeån vaø caïnh tranh lôùn.+coâng nghieäp phaùt trieån maïnh, trình ñoä KHKT cao → trình ñoä GTVT phaùt trieån maïnh.+ñôøi soáng ngöôøi daân cao.b. vai troø GTVT trong söï phaùt trieån kinh teá cuûa Hoa Kyø:(1ñieåm)+ñaûm baûo moái lieân heä kinh teá giöõa caùc vuøng.+cô sôû ñeå khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân, ñaëc bieät laø khoaùng saûn.+ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå quan heä thöông maïi kinh teá vôùi caùc nöôùc khaùc.+thuùc ñaåy saûn xuaát haùng hoùa phaùt trieån.+ñöa laïi nguoàn thu ngoaïi teä lôùn thoâng qua GTVT quoác teáCaâu 2:a. vì coù nhieàu vaán ñeà caàn phaûi coù söï hôïp taùc cuûa nhieàu nöôùc cuøng giaûi quyeát:(1ñieåm)-baûo veä hoøa bình.-baûo veä moâi tröôøng.-haïn cheá söï gia taêng daân soá.-tìm loái thoaùt cho caùc cuoäc khuûng hoaûng naêng löôïng, nguyeân lieäu, löông thöïc, giaûi quyeátnaïn ñoùi, choáng beänh hieåm ngheøob. ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ:(1ñieåm)- nhieàu nöôùc coù kinh teá phaùt trieån khaù nhanh do naém baét ñöôïc thôøi cô thuaän lôïi vaø nhaïy caûmvôùi tình hình Theá giôùi.- an ninh khu vöïc ngaøy caøng ñöôïc cuûng coá: chuyeån höôùng töø ñoái ñaàu saøn xu höôùng ñoáithoaïi, hôïp taùc.c. aûnh höôûng ñeán nöôùc ta:(1ñieåm)- ñoøi hoûi nöôùc ta phaûi coù chieán löôïc hoøa nhaäp vaøo neàn kinh teá Theá giôùi vaø kinh teá khu vöïc,ñoàng thôøi khaúng ñònh raèng thò tröôøng quoác teá ngaøy caøng coù vai troø heát söùc quan troïng ñoáivôùi neàn kinh teá nöôùc ta.-xu höôùng quoác teá hoùa neàn kinh teá Theá giôùi cuøng vôùi nhöng chuyeån bieán thuaän lôïi cuûa tìnhhình khu vöïc ÑNA taïo cho nöôùc ta nhöõng thuaän lôïi ñeå;+ñaåy maïnh hôïp taùc vôùi caùc nöôùc treân Theá giôùi vaø khu vöïc.+thu huùt kyõ thuaät, coâng ngheä vaø voán ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi ñeå taïo ra söï phaùt trieån taêng toáctrong caùc ngaønh kinh teá, ñoàng thôøi söû duïng toát hôn taøi nguyeân thieân nhieân vaø nguoàn laoñoäng doài daøo cuûa nöôùc ta. caâu 3:a. (1ñieåm)NöôùcGDP/ngöôøi (USD)GNP/ngöôøi (USD)Hoa Kyø34.88434.048Trung Quoác856842Haøn Quoác9.7288.960Vieät Nam397385b. veõ bieåu ñoà hình coät: ñuùng, roõ raøng, chính xaùc vaø ñaày ñuû caùc yeáu toá (2 ñieåm)c. nhaän xeùt: (4 ñieåm)-nhìn chung GDP cuûa caùc nöôùc ñeàu lôùn hôn GNP, chöùng toû trong naêm 2000 boán quoác giatreân coù soá voán ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi thaáp hôn soá voán ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi vaøo trong nöôùc.-GDP vaø GNP cao nhaât laø Hoa Kyø, sau ñoù laø Trung Quoác, Haøn Quoác vaø cuoái cuøng laø VieätNam. Ñieàu naøy phaûn aùnh tieàm löïc kinh teá vaø giaù trò saûn xuaát khaùc nhau giöõa caùc nöôùc.-Veà GDP/ngöôøi vaø GNP/ngöôøi:+maëc duø Hoa Kyø coù daân soá ñoâng nhöng do GDP vaø GNP raát cao neân GDP/ngöôøi vaøGNP/ngöôøi raát cao.+GDP/ngöôøi vaø GNP/ngöôøi cuûa TQ thaáp laø do toång GNP vaø GDP chöa cao, daân soá ñoâng →ñôøi soâng cuûa ngöôøi daân coøn thaáp.+Haøn Quoác coù GDP/ngöôøi vaø GNP/ngöôøi cao hôn TQ, do GDP vaøGNP cao trong khi daân soáthaáp neân ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân cao hôn.+Vieät Nam GDP vaø GNP thaáp, daân soá cao, neân GDP/ngöôøi vaø GNP/ngöôøi coøn raát thaáp,chöùng toû ñôøi soáng ngöôøi daân chöa cao.Caâu 4:a. veõ bieåu ñoà hình troøn: ( 3 ñieåm)-veõ 3 hình troøn vôùi tyû leä caùc baùn kính khaùc nhau töông öùng vôùi soá lao ñoäng cuûa moãi nöôùc.-chia tyû leä % chính xaùc, ñaày ñuû kyù hieäu, chuù thích roõ raøng, ñaày ñuû teân bieåu ñoàb. nhaän xeùt vaø giaûi thích:-nhaän xeùt : (1ñieåm)+Hoa Kyø vaø Nhaät Baûn coù tyû leä lao ñoäng trong ngaønh dòch vuï cao nhaát, tieáp ñeán laø CN coøntyû leä lao ñoäng trong Noâng nghieäp thì raát thaáp.+Hoa Kyø coù tyû leä lao ñoäng ngaønh Ñoái vôùi cao hôn vaø lao ñoäng ngaønh Noâng nghieäp thaáp hônNhaät Baûn.+Trung Quoác coù tye leä lao ñoäng trong Noâng nghieäp cao nhaát, sau ñoù laø dòch vuï vaø thaáp nhaátlaø CN.-giaûi thích: (1ñieåm)+ Hoa Kyø vaø Nhaät Baûn coù neàn kinh teá phaùt trieån cao, coâng nghieäp hieän ñaïi. Nhìn chung,neàn kinh teá Hoa Kyø cao hôn Nhaät Baûn.+Trung Quoác laø nöôùc ñang phaùt trieån, coù neàn kinh teá coâng - noâng nghieäp trình ñoä coøn thaáp.c. höôùng thay ñoåi cô caáu lao ñoäng:+Hoa Kyø vaø Nhaät Baûn: tyû leä lao ñoäng trong Noâng nghieäp, CN giaûm, coøn tyû leä lao ñoängtrong Ñoái vôùi taêng cao do caùc nöôùc naøy ñaõ hoaøn thaønh CNH töø laâu vaø ñang chuyeån sangthôøi kyø haäu CN.(1ñieåm) +Trung Quoác coù tyû leä lao ñoäng trong Noâng nghieäp giaûm, tyû leä lao ñoäng CN vaø DV taêng, doTrung Quoác ñang trong thôøi kyø tieán haønh CNH neàn kinh teá. (1ñieåm)  ✁✁✂S GD- T BÌNH NHTR NG THPT TR NG V✟✠✟✄✟☎NGƠTHI H C SINH GI I (N m 2010-2011)Môn : a lí-Kh i 11-Th i gian :120’✆☛✝☞✌✞✍✖✎✖✗Câu1(4 ).Có ý ki n cho r ng”Toàn c u hoá là xu th t t y u t o ra nh ng ng l c thúcy s t ng tr ng và phát tri n kinh t th gi i”.Anh (Ch ) hi u nh th nào v ý ki ntrên?Toàn c u hoá t o nh ng c h i,thách th c nh th nào n Vi t Nam?✏✑✒✏✓✏✔✕✘✙✘✞ư✛✜✏✏✢☞✜✗✒✔✕ư✏✣✏✖ơ✥ư✏✏✦Câu2(5 )Trình bày xu h ng chuy n d ch c c u ngành công nghi p Hoa Kì?Gi i thícht i sao công nghi p Hoa Kì t p trung m tcao vùng ông b c?✎ư✢✜☞ơ✖✔✦★✓✦✧✗★✛☛✩Câu3(6 ).Cho b ng s li u sau:GDP c a Hoa Kì và m t s châu l c-N m 2004✎✧✌✦✗✪✌(☛Toàn th gi iHoa KìChâu ÂuChâu ÁChâu Phi✏✢✫✞n v :t USD)40887,811667,514146,710092,9790,3ơ☞✬✗a.T b ng s li u ,hãy so sánh GDP c a Hoa Kì v i th gi i và m t s châu l c .bV bi uth hi n c c u GDP Hoa Kì và m t s châu l c .✭✧✌✖✮✦✪✢✯✏✢✌✫✗✜✜✦ơ✓✌✫Câu4(5 ).Cho b ng s li u sau.✎✧✌✦✰✁✶M T S CH S C B N C A CÁC TRUNG TÂM KINH T HÀNGU TH GI IEUHoa KìNh t B nCh sS dân(t ng i)459,7296,5127,7✱✸✲✱Ơ✳✴✵✹✷✺✹✸ư✽GDP(t USDN m2004)12690,511667,54623,4T tr ng xu t kh u trong GDP(%)-N m200426,57,012,2T tr ng c a EU trong xu t kh u c a thgi i(%-N m 2004)37,79,06,25✸✸✾✿✸❀✿❁✾❂❄❀❁❂❃✾T b ng s li u ,cho bi t v th c a EU trong n n kinh t th gi i.❅✵✻✹❆❃❇❃❂❈❃❃❄✻  S GD- T BÌNH NHÁP ÁNTHI H C SINH GI I(N m 2010-2011)TR NG THPT TR NG V NGMôn : a lí-Kh i 11-Th i gian :120’Câu1:*Khái ni m toàn c u hoá:Quá trình lien k t các qu c gia trên th gi i nhi u l nh v c ,trongó có kinh t .(1 )*Gi i thích nh ng m t tích c c c a toàn c u hoá kinh t .(1 )-Thúc y s n xu t phát tri n.,t ng tr ng n n kinh- y nhanh u t ,t ng c ng s h p tác qu c t*C h i ,thách th c Vi t Nam(2 )Câu2:*Xu h ng chuy n d ch c c u công nghi p Hoa Kì:+C c u ngành:Gi m t tr ng các ngành công truy n th ng (luy n kim,d t,gia côngnh a..),t ng t tr ng các ngành công nghi p hi n i(hang không v tr .(1 )+C c u lãnh th :Tr c ây t p trungông B c,hi n nay m r ng xu ng phía namvà venThái Bình D ng(1 )*Gi i thích :+ i u ki n t nhiên :v trí, a hình,khí h u,…(2 )+ i u ki n kinh t -xã h i :dân c ,l ch s khai thác lãnh th .. (2 )Câu3:a)So sánh:+GDP Hoa Kì chi m 28,5%GDP th gi i,th p h n 1,2 l n GDP Châu Âu.(1 )+GDP Hoa Kì cao h n Châu Á,cao h n r t nhi u so v i Châu Phi(1 )g p 1,1 l n GDP Châu Á,g p 15 l n GDP Châu Phi(1 )b)X lí s liê (1 )✁✁✂✁✁ ✁✟✠✟✟Ơ☛☞✞✂✌✍✆❆✞❃✄✹❃❄❈☎✝✞❃✞✻✟✠❂✝❃✄✞❁✻❀✁✾✡ư❈☎✞❁ư✄✾ư✽✝✹☛❃✞ơ✌❆✍ư❄❇✡❀ơ❆✞❀ơ✻✸✿❈✞✾✝✸✿❆ư✓❆✏❆✞❆✑✒✁✞❀ơ✹❄✺☎❆✔☎✹✌✞ươ✁✞✻❈❆✞❇✝❇✺✁✞❈❆❃ư✌❇✕✓✞❃❃❄❀ơ✄✞ơ❀ơ❈❄✞❀❀✄✄✞✹✕✒Toàn th gi iHoa KìChâu ÂuChâu ÁChâu PhiCác khu v c khác✏100%28,5%34,5%26,7%1,9%8,4%✢✘*V bi u✖✞✎✞hình tròn(2 )✡Câu4:*EU là m t trung tâm kinh t hàng u th gi i (1 ).*Vì :+Chi m 31%t tr ng GDP c a th gi i,cao h n t tr ng GDP c a Hoa Kì và Nh t B n(1 )(g p 1,1l n GDP c a Hoa Kì và g p 2,7 l n GDP c a Nh t B n)(1 )+Giá tr xu t kh u trong GDP cao,chi m 26,5%,cao h n Hoa Kì và Nh t B n(1 )(cao h n19,5%HoaKì và 14,3% Nh t B n+Chi m 37,7%t tr ng xu t kh u c a th gi i,cao h n32,7%t tr ng xu t kh u Hoa Kì và31,5%t tr ng xu t kh u Nh t B n(1 )✞✞❃✌❃✄❄✞❃✸✿❂❃❄✸ơ✿❂✺✻✞❀❂✄❀❂✄✺✻✞❇❀❁❃✺❃✸✿❀❁✻ơ✻✿❀❀✞✸✺ơ✺✻❂❃❄ơ✸✿❀❁✎  ✁✁✂S GD- T BÌNH NHTR NG THPT TR NG V✟✠✟✄✟☎NGƠTHI H C SINH GI I (N m 2010-2011)Môn : a lí-Kh i 11-Th i gian :120’✆☛✝☞✌✞✍✖✎✖✗Câu1(4 ).Có ý ki n cho r ng”Toàn c u hoá là xu th t t y u t o ra nh ng ng l c thúcy s t ng tr ng và phát tri n kinh t th gi i”.Anh (Ch ) hi u nh th nào v ý ki ntrên?Toàn c u hoá t o nh ng c h i,thách th c nh th nào n Vi t Nam?✏✑✒✏✓✏✔✕✘✙✘✞ư✛✜✏✏✢☞✜✗✒✔✕ư✏✣✏✖ơ✥ư✏✏✦Câu2(5 )Trình bày xu h ng chuy n d ch c c u ngành công nghi p Hoa Kì?Gi i thícht i sao công nghi p Hoa Kì t p trung m tcao vùng ông b c?✎ư✢✜☞ơ✖✔✦★✓✦✧✗★✛☛✩Câu3(6 ).Cho b ng s li u sau:GDP c a Hoa Kì và m t s châu l c-N m 2004✎✧✌✦✗✪✌(☛Toàn th gi iHoa KìChâu ÂuChâu ÁChâu Phi✏✢✫✞n v :t USD)40887,811667,514146,710092,9790,3ơ☞✬✗a.T b ng s li u ,hãy so sánh GDP c a Hoa Kì v i th gi i và m t s châu l c .bV bi uth hi n c c u GDP Hoa Kì và m t s châu l c .✭✧✌✖✮✦✪✢✯✏✢✌✫✗✜✜✦ơ✓✌✫Câu4(5 ).Cho b ng s li u sau.✎✧✌✦✰✁✶M T S CH S C B N C A CÁC TRUNG TÂM KINH T HÀNGU TH GI IEUHoa KìNh t B nCh sS dân(t ng i)459,7296,5127,7✱✸✲✱Ơ✳✴✵✹✷✺✹✸ư✽GDP(t USDN m2004)12690,511667,54623,4T tr ng xu t kh u trong GDP(%)-N m200426,57,012,2T tr ng c a EU trong xu t kh u c a thgi i(%-N m 2004)37,79,06,25✸✸✾✿✸❀✿❁✾❂❄❀❁❂❃✾T b ng s li u ,cho bi t v th c a EU trong n n kinh t th gi i.❅✵✻✹❆❃❇❃❂❈❃❃❄✻  S GD- T BÌNH NHÁP ÁNTHI H C SINH GI I(N m 2010-2011)TR NG THPT TR NG V NGMôn : a lí-Kh i 11-Th i gian :120’Câu1:*Khái ni m toàn c u hoá:Quá trình lien k t các qu c gia trên th gi i nhi u l nh v c ,trongó có kinh t .(1 )*Gi i thích nh ng m t tích c c c a toàn c u hoá kinh t .(1 )-Thúc y s n xu t phát tri n.,t ng tr ng n n kinh- y nhanh u t ,t ng c ng s h p tác qu c t*C h i ,thách th c Vi t Nam(2 )Câu2:*Xu h ng chuy n d ch c c u công nghi p Hoa Kì:+C c u ngành:Gi m t tr ng các ngành công truy n th ng (luy n kim,d t,gia côngnh a..),t ng t tr ng các ngành công nghi p hi n i(hang không v tr .(1 )+C c u lãnh th :Tr c ây t p trungông B c,hi n nay m r ng xu ng phía namvà venThái Bình D ng(1 )*Gi i thích :+ i u ki n t nhiên :v trí, a hình,khí h u,…(2 )+ i u ki n kinh t -xã h i :dân c ,l ch s khai thác lãnh th .. (2 )Câu3:a)So sánh:+GDP Hoa Kì chi m 28,5%GDP th gi i,th p h n 1,2 l n GDP Châu Âu.(1 )+GDP Hoa Kì cao h n Châu Á,cao h n r t nhi u so v i Châu Phi(1 )g p 1,1 l n GDP Châu Á,g p 15 l n GDP Châu Phi(1 )b)X lí s liê (1 )✁✁✂✁✁ ✁✟✠✟✟Ơ☛☞✞✂✌✍✆❆✞❃✄✹❃❄❈☎✝✞❃✞✻✟✠❂✝❃✄✞❁✻❀✁✾✡ư❈☎✞❁ư✄✾ư✽✝✹☛❃✞ơ✌❆✍ư❄❇✡❀ơ❆✞❀ơ✻✸✿❈✞✾✝✸✿❆ư✓❆✏❆✞❆✑✒✁✞❀ơ✹❄✺☎❆✔☎✹✌✞ươ✁✞✻❈❆✞❇✝❇✺✁✞❈❆❃ư✌❇✕✓✞❃❃❄❀ơ✄✞ơ❀ơ❈❄✞❀❀✄✄✞✹✕✒Toàn th gi iHoa KìChâu ÂuChâu ÁChâu PhiCác khu v c khác✏100%28,5%34,5%26,7%1,9%8,4%✢✘*V bi u✖✞✎✞hình tròn(2 )✡Câu4:*EU là m t trung tâm kinh t hàng u th gi i (1 ).*Vì :+Chi m 31%t tr ng GDP c a th gi i,cao h n t tr ng GDP c a Hoa Kì và Nh t B n(1 )(g p 1,1l n GDP c a Hoa Kì và g p 2,7 l n GDP c a Nh t B n)(1 )+Giá tr xu t kh u trong GDP cao,chi m 26,5%,cao h n Hoa Kì và Nh t B n(1 )(cao h n19,5%HoaKì và 14,3% Nh t B n+Chi m 37,7%t tr ng xu t kh u c a th gi i,cao h n32,7%t tr ng xu t kh u Hoa Kì và31,5%t tr ng xu t kh u Nh t B n(1 )✞✞❃✌❃✄❄✞❃✸✿❂❃❄✸ơ✿❂✺✻✞❀❂✄❀❂✄✺✻✞❇❀❁❃✺❃✸✿❀❁✻ơ✻✿❀❀✞✸✺ơ✺✻❂❃❄ơ✸✿❀❁✎  STRGD & T HÀ N ING THPT VÂN T O✁✄☎✝✂✁THI OLYMPIC C P TRNGMÔN: A LÍ 11N M H C : 2012 – 2013✠✡✁✆✞CHÍNH TH C☞✟✄☎☛✌Th i gian làm bài : 120 phút(Không k th i gian giao )thi g m có 01 trang✍✎✏✓✑Câu 1: ( 4 điểm).Hãy nêu nh ng tác ng c a cách m ng khoa h c-công ngh hi ntri n kinh t -xã h i th gi i.✕✣✤✖✗✤✗✘ơ✘✛✚✛✛✖i t i s phát✙✜✢✜Câu 2: ( 4 điểm):Th i c c a toàn c u hóaVi t Nam gia nh p vào WTO?✍✙✒✔✒✦✖i v i Vi t Nam và m t s khó kh n, thách th c gì khi✧✜✛✗✧★✩✪Câu 3: ( 4 điểm):Nêu nh ng khó kh n, tr ng i c a thiên nhiên Hoa Kkinh t .✕★✫✙✘✬✖i v i quá trình phát tri n✧✜✣✤Câu 4: ( 4 điểm):Trong chi n l c phát tri n kinh t c a Trung Qu c hi n nay là ph i u tiên pháttri n mi n Tây, góp ph n n nh chính tr , xã h i cho t n c. i u ó th hi n nh thnào qua chi n l c i khai phá mi n Tây?Câu 5: ( 4 điểm):Cho b ng s li u:Giá tr xu t, nh p kh u c a Trung Qu c qua các n m( n v : t USD)N m198619952006Xu t kh u30,94148,78960,0Nh p kh u42,90132,08810,0✤✣ư✮✰✣✦✤ư✮✖✖✲✘✧✲✙✶✵✱✤✗✖✛✳ư✯✜✴✰✖ư✣✛ư✤✰✷✲✳✪✸✘✧★✓ơ✺✻★✳✸✪✸a.V bi uthích h p th hi n c c u xu t nh p kh u c a Trung Qu c giai o n 19862006.b.Nh n xét s chuy n d ch c c u xu t nh p kh u c a Trung Qu c qua các n m và nêunguyên nhân d n n s thay i ó.✼✣✪✖✽✮✢✣✣✾✖✤✲✢✛ơơ✳✖✱✳✳✳✖✪✪✸✸✘✘✧✧✖✙★ -----------------H T----------- ✁✁ÁP ÁN VÀ THANG I M✂Câu 1.Nh ng tác ng c a cách m ng khoa h c-k thu t hi n i t i s phát tri n kinht -xã h i th gi i:1-/ Tác động tới sự phát triển kinh tế-xã hội toàn cầu. (2 điểm)- Khoa h c và công ngh tr thành l c l ng s n xu t tr c ti p, có th tr c ti plàm ra s n ph m: s n xu t ph n m m, các ngành i n t …- Làm xu t hi n các ngành công nghi p có hàm l ng k thu t cao: s n xu t v tli u m i, công ngh gen, các d ch v ki n th c: b o hi m, vi n thông…- Làm thay i c c u lao ng: t ng t l lao ng làm vi c b ng trí óc tr c ti pt o ra s n ph m: các l p trình viên, nhà thi t k công ngh , s n ph m trên máy tính…- Phát tri n nhanh chóng m u d ch qu c t , u t c a n c ngoài trên ph m vitoàn c u.2-/ Tác động tới sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước phát triển: (1 điểm)- Ngành d ch v tr thành ngành có óng góp l n nh t trong GPD.- Ch t l ng cu c s ng c a i b ph n dân chúng t m c cao.3-/ Tác động tới sự phát triển kinh tế-xã hội của các nước đang phát triển: (1điểm)- Gia t ng t cphát tri n kinh t : T n d ng c h i chuy n giao công ngh t cácn c phát tri n, nhi u n c ang phát tri n áp d ng thành t u khoa h c-công ngh vàom t s ngành kinh t và ã tc thành qu áng k . Ví d : Công ngh tin h c phátã a l i s n i ti ng cho t n c này v công ngh thông tin.tri n An- Thay i c c u kinh t theo h ng gi m d n t tr ng c a ngành nông nghi p vàt ng t tr ng c a ngành công nghi p d ch v trong GDP. Ch t l ng cu c s ng c a a sng i dân lao ng ch ac c i thi n, s chênh l ch gi a ng i giàu, ng i nghèongày càng gia t ng (nguyên nhân: do các chính sách xã h i c a nh ng n c này ch aquan tâm n gi i quy t v n bình ng, công b ng xã h i).✕✤✖✗✤✗✘✙✚✯✛✸✯✳✳✛✪✄✢✮✛✯✖✛✖✙✜✢✣✳✱ơ✸✤✆✳✖✗✯★✤✪✖✣✤✖✪✄✗✢✤✯✛✛✧✤✳✪✝✤✲✮✣✛✞✪✣ư✩✢☎✛✲✖ư✰✛✯✫✦✛✜✙✚✜✯✦✢✟✤✸ư✘ư✜✙✦✲✳ư✮✜✧✖✣✗✴✗✖✖✖✚✞ư✜✙✙✤✙✖✱ư✖✤ư✗ư✖ư✮✳ư✜✣✖✣✛✤✜✤✳✖✰✖✡✚✛✚✞✘✳✢✠✛✛✰✦✛ư✛✮✕✗ư✗✯✛✚✆✆✯✩✗★✖✫✢✯✲✙✆✯✛✖ơ✆✮✘✍✖✪✤✳✳✪✣✖✢✜✗✖✖ơ✖✣ưư✱✘✗✤✫★✧✰✧✣✖✗★ư✫✆✧✘✍ư✘✕ư✖✧✍✜ư✗✟Câu 2:Từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 củaWTO.1. Thời cơ: (2 điểm)− M r ng th tr ng ra n c ngoài, tìm th tr ng m i trên c s các Hi p nhth ng m i song ph ng, a ph ng. Khi Vi t Nam gia nh p WTO s h ngquy n u ãi t i hu qu c (MFN) và có nhi u thu n l i v xu t kh u hàng hóa vàocác n c khác trong WTO.− Có c h i thu hút v n u t n c ngoài.✫ư✗✲ơư✍ư✙✰ưươ✖ư✧✜✲ơ✛✖ư✧✧✖✦ưư✜✍✜ơ✛✰✜✗ươ✫✛✪✪✮✰✳✼✸✖ư✲✫ − Có nhi u c h i ti p nh n và i m i công ngh , trang thi t b .− M c a, t o i u ki n phát huy n i l c.− Có s phân công lao ng m i và chuy n d ch c c u kinh t di n ra trên nhi uph ng di n.2. Những khó khăn, thách thức: (2 điểm)− Th c tr ng n n kinh t n c ta có nhi u m t l c h u so v i khu v c và th gi i.− Trình qu n lý kinh t nhìn chung còn th p.− Quá trình chuy n i c c u kinh t còn ch m.− S d ng các ngu n v n còn kém hi u qu .✰✫ơ✗✙☎✤✖✪✰✜✛✗✖ơ✱✛✢ư✖✗✤✲✢✜✣✲ơ✳✤✰✝✛✢✙✖✰✗✤✯✜✰✙ ✤✣☎ư✖✱✜✢✤✜✳ơ✽✆✪✳✤✪✧✛✯Câu 3:- Lãnh th r ng l n làm cho vi c khai thác, s d ng i u ki n t nhiên không d✱✗✜✛☎✖✆✰✛✢✝dàng.- Thiên tai th ng xuyên x y ra:+ Núi l a phun và ng t (ch y u t p trung mi n Tây và Nam Hoa K ).+ Các c n bão nhi t i có s c tàn phá l n, gây l t l i vùng b bi n ông Nam.(1,0 điểm)+ Mùa ông bão tuy t (blizzard) t Canada tràn xu ng ng b ng Trung tâm làmxu ng t i g ncho Florida, New Orleans tuy n m g n vùng nhi t i mà có lúc nhi t0º, nh ng ngày c c l nh làm thi t h i mùa màng, ng c l i mùa hè kh i khí nhi t inóng m t v nh Mehico l n lên phía B c gây ra nh ng ngày nóng c bi t, New York,Chicago có lúc nhi tlên t i 37ºC. (1,0 điểm)- Hi n t ng thi u n c nghiêm tr ng trên khu v c r ng l n khu v c phía Tây.- N n xói mòn t nghiêm tr ng phía B c vùng ng b ng Trung Tâm và cácbang quanh dãy Appalaches. (1,0 điểm)ycho t t c nhu- Tài nguyên Hoa K tuy r t phong phú nh ng không thc u c a các ngành công nghi p, càng phát tri n kinh t Hoa K càng ph i ph thu c vàovi c nh p nguyên li u, nhiên li u c a nhi u n c khác (nh t là các n c ang pháttri n).c t ch c t t, nên s r ng- Tuy nhiên, nh có m ng l i GTVT và thông tinl n c a lãnh th l i tr thành m t u th có tính ch t quy t nh i v i s c m nh kinh tc a Hoa K . (1,0 điểm)ư✍✯✖☎ơ✗✖✛✖✴✳✘✜✜✛ư✖✮✤ư✖✛✍✖✽✣✛✮✴✟✜ư✜✖✗✙✧✜✧✕✖✚✚✬✢✫✳✜✦✛✖✜✛ ✫✽✛✘✣✤✰ư✢✟ư✣✛✗✖✁✛✪✖✙✳✘✛✫✜✙✦✗✧✁✗✬✆✦✛✳✛✰✠✙✲✫✩✟✢✠✪✤✕✸✤✖✦✖✘✬✜✳✯✳✯✗✆✫ư✜✖✣✍✜✘✱✘✙✙ư✫✗✜✖ư✤✳✤ư✖✮✱✲✖✩✧✧✜✢✩✗✙✤✬Câu 4:Chiến lược tiến công Miền Tây Trung Quốc.Mi n Tây Trung Qu c là khu v c có v trí a lý quan tr ng, có nh ng ti m n ngphát tri n kinh t nh ng ch ac chú ý khai thác, quá trình v n lên không ng ngc a Trung Qu c ã làm gia t ng kho ng cách chênh l ch, phân hóa gi a mi n ông vàmi n Tây. i u này t ra nhi m v l n trong chi n l c phát tri n kinh t c a TrungQu c là ph i u tiên phát tri n mi n Tây, góp ph n n nh chính tr , xã h i cho toàn tn c. (0,5 điểm)✰✖✣✧✣✤✘✧✰✴✧ư✜✯✰ư✢ưư✖✖ư✣✲✚✆✰✕ư✯✛ ✖✮★✖✲ơ✛✜ư✱✖✮✲✰✣✤✲★✠✕✤✦✰✗✴✘✖✳ Mi n Tây Trung Qu c bao g m các t nh, thành ph , khu t tr là Thi m Tây, CamTúc, Ninh H , Thanh H i, Tân C ng, Vân Nam, Quý Châu, T Xuyên, Tây T ng,Trùng Khánh, N i Mông v i dân s g n 400 tri u ng i, có nhi u dân t c ít ng i, c sh t ng y u kém, m ng l i giao thông th a, bình quân thu nh p u ng i th p h nnhi u so v i m c trung bình c n c. (0,5 điểm)Chính vì v y, t cu i th p k 90 c a th k XX và sang th k XXI, Nhà n c TrungQu c ã th c hi n Chiến lược đại khai phá miền Tây, quan tâm c bi t n mi n Tâythông qua m t lo t các chính sách u t , h tr cho s phát tri n mi n Tây nh : (3 điểm)* Quy ho ch toàn di n ngu n tài nguyên khoáng s n và s d ng hi u qu , h p lý,b o v ngu n tài nguyên.* Xây d ng c s h t ng, xây d ng môi tr ng sinh thái, phát tri n các ngànhc s c c a mi n Tây.ngh u th* Phát tri n s nghi p khoa h c, giáo d c, ào t o s d ng t t nhân tài.* Phát tri n các ngành truy n th ng và các ngành k thu t cao.* C i thi n môi tr ng u t , có chính sách thu , thuê t u tiên cho các nhà ut n c ngoài và u t trong n c, tham gia vào khai phá phát tri n mi n Tây.* M r ng h p tác v i các n c láng gi ng, xây d ng khu v c m u d ch t do,phát tri n m u d ch biên gi i. Ph n u trong m t, hai th p k t i mi n Tây s có b cphát tri n nh y v t áp ng yêu c u phát tri n toàn b n n kinh t .✰✧✙✯✦✜✤✰✙✜✖✢✲✛ư✍ư✙✰✗ư✪✣✩✦✜✯✧✠✢ơ✧✩✪✧ư✧ ư✗✙✽✪✖ư✦ư✍✍ơ✫✳ơ✜✘✞✤✤✞ư✞✛✖✛ ✖✜✤✰✁✗✙✖✙✯✛✛ư✤✖ơ ✫✢✣✰✯✦✢☎ư✛✆✯✮✯✢✛✚✛ư✖✫✦✣✖✖☎✧✆✪✄✤✖✳ư✜✳✩✖✣ư✜✚✙ư✜✲✯✣✧✦ư✮✪✣✍ư✗✍✖✆✰✜ư✰✣ư✮✽✙✘✁✣ưư✽✢✰✦✖✜✰✳✰✢✗✦✢✪✣✗✜✞✰✪✲✰✢✼ư✤Câu 5:a. - X lí s li u (0,5 i m)- V bi uthích h p,khoa h c, th m m (1,5 i m)tròn/ c t ch ng/ mi n✧☎✼✛✣✖✗✖✣✽✮✽✚✸✖✂✣✰✴ơn v :%200654,245,8✲19861995N mXu t kh u4253Nh p kh u5847b. Nh n xét : (1,5 i m)*/C c u xu t nh p kh u c a Trung Qu c giai o n 1986 – 2006 có s chuy nd ch theo h ng tích c c :− T ng t tr ng xu t kh u 12,2 %− Gi m t tr ng nh p kh u 12,2%− N m 1986 Trung Qu c nh p siêu nh ng n 1995 và 2006 ã xu t siêu*/ Nguyên nhân : (0,5 i m)Do Trung Qu c áp d ng nhi u chính sách c i cách th ng m i ti n b , h i nh pv i n n kinh t th gi i★✳✸✪✸✪✖ơ✳✳✲ư★✯✪✸ ✳✚✪✖✙✢✣✸✧✖✧✰✧✸★✜✘✢✚ ✣✜✤✜ư✖✤✖✳✣✰✆✤✪✯ươ✦✙✤✗✗✪✜ -----------------H T-----------   ✠S GIÁO D C & ÀO T O BÌNH NHTRNG THPT S 3 AN NH N.✁✂✄✂☎✆✝✡THI H C SINH GI I C P TRNGMÔN A LÝ 11 . N M H C 2011 - 2012( Th i gian làm bài : 150 phút )☛✞✠Ơ☞✌✍✎✏✑☛✒✔Câu 1 ( 4,0 i m ) :Hãy phân tích nh ng thu n l i và khó kh n c a các ntoàn c u hoá .✓✕✖✗✘✙✔ưc ang phát tri n khi tham gia vào quá trình✛✓✜✔✤✣✥Câu 2( 4.0 m ) : D a vào b ng s li u sau:✓✢✭ơGiá tr xu t, nh p kh u c a Nh t B n qua các n m (✦✧★N m✩✪★✫✯n v : T USD)✬✰19901995200020012004287,6443,1479,2403,5565,7235,4335,9379,5349,1454,5✬✲✱Xu t kh u✲✳Nh p kh u✵✱✶1. V bi u✷✵✱✥✶✹thích h p nh t th hi n s thay✸✴✲✱✳✳✣✶i c c u giá tr xu t, nh p kh u c a Nh n B n t 1990✾nơ✢✻✼✽2004.✿✤✳✶2. Nh n xét v ho t❁✾✶ng kinh t❀✳✣i ngo i c a Nh t B n.❀✼✵✶Câu 3 (5,0 i m):✵✶❂✤✿✤✤✶✶✶1. Phân tích c i m dân c Trung Qu c. Nh ng chính sách v dân s c a Trung Qu c ã tácnào t i kinh t xã h i c a t n c này?ư❄❁✾ng nh th✼ư✱❅✾❁✶❅✼ư✵✾✣✾2. D a vào nh ng hi u bi t c a b n thân, em hãy cho bi t:✢❄✼✤✾✥✶a. Vì sao Trung Qu c ti n hành hi n✥✥i hóa công nghi p và nông nghi p?❀✤✵✶✥✶✥b. Trung Qu c ã có nh ng bi n pháp nào✶hi n❄✥✥✾✣i hóa công nghi p và nông nghi p, k t qu ra sao?❀✔❇Câu 4 ( 4,0 i m ) :✓❈❉❋D a vào b n❇❈T nhiên Nh t B n d❆ưưi ây, hãy :●Phân tích nh ng thu n l i - khó kh n v v trí a lý và i u ki n t nhiên c a Nh t B n i v i pháttri n kinh t .Câu 5 ( 3,0 i m )Hãy k tên, Th ô và n m gia nh p c a các thành viên trong Hi p h i các n c ôngNam Á ( ASEAN ).-------------------- o0o -------------------✕✖✗✘❍■✓■✓❍❏❑✙✖▲✓▼✛✔◆✔✓✔✙✓✘✖✙❏❖ư✛€ ✠✠ÁP ÁN VÀ THANG I M ☎I M* Toàn c u hoá : là quá trình liên k t v nhi u m t gi a các qu c gia trên ph m vi ( 4 )toàn Th gi i.a* Thu n l i c a các n c ang phát tri n khi tham gia toàn c u hoá:2,0- Thu hút v n, k thu t, công ngh , ngu n tri th c, kinh nghi m qu n lý… t các n cphát tri n t o s t ng tr ng trong các ngành kinh t , chuy n d ch c c u kinh t .0,5- S d ng t t h n ngu n tài nguyên thiên nhiên, lao ng trong n c, phân công laong t t h n, c i thi n cu c s ng.0,5- Hàng hoá có i u ki n l u thông r ng rãi, là c s0,5m r ng th tr ng xu t kh u,0,5nâng cao kh n ng c nh tranh hàng hóa và d ch v .c s giúpc a các t ch c qu c t v các v n xã h i nh dân s , ch ng- Nh nd ch b nh, môi tr ng, xóa ói, gi m nghèo…N I DUNG ÁP ÁNCÂU✁✂✝✞✄✞✠Câu 1✆✏✟✡☛✝☞✑✎✏✏✌★✪✍✆✤✳✒✥✷✥✣❅✽✓✵✵✵✶✔ư✱✾✕✾❀ơ✢ư✻✤✷✶❁❅ơ✖ư✗✤✶❁✤✣✥❁ơ✿✵✶✥❁✲✱✶✕❁✕✘ơư✣✻ư✔❀✻✗✤✳✶✶✿✹✙✱✿✾✤✶✤❁✸ư✢✼✥✶✘✻ư✓✣ư✑✎✏b* Khó kh n c a các n c ang phát tri n khi tham gia toàn c u hoá:- Các n c phát tri n th ng u t vào các n c ang phát tri n các ngành côngcông ngh ch a ph i là tiên ti n ho c l c h u, nên d gây ô nhi mnghi p có trìnhmôi tr ng t i các n c ang phát tri n.- Mu n bánc hàng hoá, các n c ang phát tri n c n ph i nâng cao ch t l nghàng hoá. Vi c nâng cao ch t l ng hàng hoá l i òi h i ph i áp d ng công ngh m i,nh ng các n c ang phát tri n l i thi u ngu n v n u t và ngu n lao ng có kthu t cao, ây là m t thách th c r t l n. V n n n “ch y ch t xám”có ngu n v n u t , các n c ang phát tri n ph i thu hút ngu n v n. Nh ngáp ng ngu n v n cho các n c ang phát tri n, thì các n c phát tri n l i luôn tìmcách áp t các i u ki n liên quan n chính tr , kinh t , v n hoá theo h ng phù h pv i các giá tr c a mình và có l i cho mình. N n kinh t b l thu c vào n c ngoài.- V n toàn c u hoá còn làm cho kho ng cách gi a các n c giàu và nghèo ngày càngxa. T l mù chcác n c ang phát tri n v n còn cao, các d ch b nh v n phát tri n,c c i thi n áng k .ô nhi m môi tr ng v n ch a✬✪✍✆✵✵❅✶✘ư❅✚ưưư✛✥✶❁✥✣✾❂✛✳❀ư✵❅✘✏2,0✶0,5✶❀ưư✤✵✶❅✱✶✣✚✸✸ưưư✱✥✶✸✣✜✥ư✗✵❅0,5❅❀✤✶✾✷✶✷✚✶❁✒❀ưưư✱✳✶✱❁✱❅✣❀✓✵✤✵✷✶❅✚✂ư✣✵✷✶ưư✤✶✤✶✵✷❅✵✶❅❀ư✓ư✿✶❂✶✥✶✾✾0,5❅✔✸✻ư✿❅✾✥❁❅✸✻✱✼✻ư✿✶✣✚❅❄✵✥❅✕❄✢ư✣✵✣✶✥ư✛✻✵✣✶✘✣✥0,5✶✸ưưư✏Câu 2(2 )✑✏✥1. V bi u✤✤✥✶- X lí s li u (%). (0,5 )✖✵✿✶✿✵✷✣✶✔n v %, có tên bi uơ✴✥✣✤✶mi n: Chính xác v kho ng cách n m,- V bi uli u, chú gi i. (1,5 )✷,s✻✶✳✶✏2. Nh n xét (1,0 ):2.0✲✱✹✿✳✶✔✾✔- T ng giá tr xu t nh p kh u t ng(có s li u minh h a).✾❅u qua các n m, chi m giá tr cao trên th gi i✻✻✤✥✦✱❅✘- Th ng xuyên là nli u minh h a).ư✥✱✤❅✳c xu t siêu, giá tr xu t luôn l n h n giá tr nh p (có sơư0,5✻✻0,5✦✲✱✻0,5✱✳✘- Th tr✳✣❁ng xu t nh p kh u c a Nh t B n r t r ng…ư✼✲✱✵✣✾✧✾- Hàng xu t ch l c: S n ph m CN ch bi n ( tàu bi n, ô tô, xe g n máy...); hàngnh p là nông s n, n ng l ng, nguyên li u.✼✳✣✢✥✔✸0,5ưCâu 3✏✵✶❂✤✿✤✶1. Phân tích c i m dân c Trung Qu c. Nh ng chính sách v dân s c a TrungQu c ã tác ng nh th nào t i kinh t xã h i c a t n c này?ư❄✤1,5✼✱✶✶❁✾❅✾ư-✶✼✪✄❁❅ư✬✩c i m dân c Trung Qu c:✫★✭(1,0 )2 ✱✤✾❅✥✔✂✿✾✘+ ông nh t th gi i, n m 2005 là 1303,7 tri u ng✾❅i (chi m 1/5 dân s th gi i).ư✤❁✾✘+ Nhi u dân t c (ng✶i Hán chi m a s ).ư✱✤✤✶✔+ T su t gia t ng dân snhanh do dân ông.✣✣✔✔ang gi m (0,6% n m 2005) nh ng dân s v n t ng kháư ✶✤+ Phân b :✱✳✾✥✕* T p trung ch y ulên…✻ ✤✿✾✶✿✱✭✂ư✬✁(0,5 )mi n ông, mi n Tây r t th a th t.✼✩ư❅✕* Phân b ch y u- Tác✔nông thôn (63%), t l dân thành th th p nh ng ang t ng✼✬✂ng c a chính sách dân s Trung Qu c✱✤✤✤✣✔✣❅+ Tích c c: làm t su t gia t ng dân s gi m xu ng, gi m b t áp l c c a dân st i s phát tri n kinh t , xã h i.✢✢ ✼✵❅✾❁✢✶❁❅✶✕+ Tiêu c c: M i gia ình ch có m t con, v i t t ng tr ng nam ã làm cc u gi i tính m t cân i nghiêm tr ng, v lâu dài s nh h ng t i ngu n lao ng: tácng tiêu c c t i m t s v n xã h i c a t n c.ơ✦✢✱✄✱ư ✤❅ư✿✶✣❅✕✷✶❁✦✴✤✶❁❅✱✿❁ư✱✶❁✶✢❅✼ư✏0,5✵✾✣✾2. D a vào nh ng hi u bi t c a b n thân, em hãy cho bi t:✢❄✼✬☎✩✆✝a. Vì sao Trung Qu c ti n hành hi n✆✭(0,5 )✲✵✥✶- Công nghi p phát tri n là✤✆i hóa công nghi p và nông nghi p?❁✵✶✾ng l c thúcy các ngành kinh t khác phát tri n.✢✿✵✳✵✶✥✣phát tri n công nghi p: giàu khoáng s n,- Trung Qu c có nhi u thu n l ingu n lao ng d i dào, giá r , th tr ng tiêu th l n…✸✷✶❁✷❅✘✞✻ư✗✱✥✤✶✚✘- Nông nghi p c n cung c p LTP cho dân s quá ông (1,3 t ng✢i);ư✏✬✪✩✟✩✆hi n☎✆✩✆b. Trung Qu c ã có nh ng bi n pháp nàonông nghi p, k t qu ra sao?✝✆i hóa công nghi p và3,0✠✭(1,5 )✡* Công nghi p✥- Bi n pháp:✤✶✶v n✹+ Thayut c an✤✾ơư✼ư✥✣❅❀ư✓✶✕+ Th c hi n chính sách m c a, thu hút✢✤✥ng th c t o v n có hi u qu (v n trong nơ✤❅✚✣i c ch qu n lý; Phc ngoài, v n vay)❅✚ut nư✖ưc,c ngoài.ư✱✥✶✾✣✥+ Hi n i hóa trang thi t b s n xu t công nghi p, ng d ng thành t u khoah c công ngh m i.❀✻✥✦✾✓✢✗❅✣- K t qu :✱✱✶✥✶✥✚+ C c u a d ng: luy n kim, hóa ch t, i n t , hóa d u, ô tô…ơ❀✖✿✣+S nl✶ng nhi u ngành✸ư✶✓ng✾✚❅✔u th gi i nh : than, xi m ng, thép, phânưbón…✤✿✥✾✕+ Các trung tâm công nghi p phân b ch y usang mi n Tây.✼✿mi n✶✕❁ông và ang m r ng✂✡* Nông nghi p✭(1,5 )✥- Bi n pháp:✿✱✶+ Giao quy n s d ngsách khuy n nông…✖✗✱✣✥t cho nông dân ( khoán s n xu t); th c hi n chính✢✾3 ✤✕✚✶✕+ Xây d ng c s h t ngơ✥✘nông thôn:❀✢ng giao thông, h th ng th y l i..✸ư✼✱✳ ✤✣✥❅+ Áp d ng khoa h c k thu t vào s n xu t nông nghi p, s d ng gi ng m i,máy móc thi t b hi n i.✦✗✖✾✥✗✶❀✻✾✣- K t qu :✲✤❁✣✣+ M t s s n ph m có s n l✶✶ng✸ư✾✚ng✓❅u th gi i nh : lng th c, bông, th tơưư✢✻l n…✸✱✷✶+ Ngành tr ng tr t óng vai trò ch✶✥o trong c c u ngành nông nghi p.❀✦ơ✼✣✣✶✘+ Nông s n phong phú: lúa mì, ngô, khoai tây, c c ing, lúa g o, chè,❀✼ưmía…✁✥✳✶✕+ Nông nghi p t p trungCâu 4✷các✶ng b ng phía ông.Phân tích nh ng thu n l i - khó kh n v v tríc a Nh t B n i v i phát tri n kinh t .✂✄☎✆✝✞✟a lý và i u ki n t nhiên✞✟✝✠✡✏(4 )☛✄☞✟✌✍✎✏✑✭✯✯a) V trí a lý và lãnh th :- Là qu n o n mông Á, xung quanh giáp bi n:+ Phía B c giáp bi n Ô Kh p.+ Phía ông giáp Thái Bình D ng.+ Phía Tây giáp bi n Nh t B n.+ Phía Nam giáp bi n ông Trung Hoa.- G m 4 o l n : Hôcai ô, Hônsu, Xicôc , Kiuxiu và hàng nghìn o nh có hìnhcánh cung dài 3800 km.-> Ý ngh a :* Thu n l i:+ Do là m t qu n o, nên thiên nhiên mang tính bi n rõ nét.+ Xa trung tâm l n, nên trong l ch s ch a b ô h , ít b c nh tranh.+ D dàng m r ng giao l u v i các n c b ngng bi n. Xây d ng h i c ng,khai thác ti m n ng bi n.* Khó kh n:+ N m trong vùng v Trái t không n nh nên th ng x y ra ng t, núi l a,sóng th n...b) Các i u ki n t nhiên :* Thu n l i:- a hình : i núi chi m trên 80 % di n tích, có nhi u ng n núi trên 2000m, có 150ng n núi l a và trên 80 ng n ang ho t ng. Cao nh t là ng n Phú S 3776m, có nhi uphong c nh p, nhi u su i khoáng nóng phát tri n ngành du l ch, ngh ng i.- ng b ng nh h p ven bi n, chi m 13 % di n tích nh ng t ai màu m- Khí h u : phân hoá a d ng.+ B c Nam : Phía B c l nh giá, tuy t ph , các o Hônsu và Xicôc có khí h u ôni, Phía Nam có khí h u c n nhi t, t o h th ng cây tr ng phong phú.- Gió mùa ho t ng m nh mang l i l ng m a phong phú t 1000 – 3000m.Sông ngòid c, l u l ng l n nên có giá tr v th y i n ( tr n ng 20 tri u KW)- Vùng bi n r ng, có các dòng bi n nóng, l nh g p nhau t o nên ng tr ng l n.* Khó kh n:- Thi u t canh tác; Thiên tai tàn phá; thi u tài nguyên khoán s n...✵✁✶✚✣✕✂✵✧✤✏2,00,5ơ✂ư✵✳✣✵✂✷✶✣❅✶✶✣✜ư 0,51,0✌★✵❁✶✚✣❅✶❁❀✻ư✖✻✛❅✵❅✶ư✿✒✻✁❁✕(M iý0,5)✣✘ưư✣✢✵✔✬✱✁✱✹✜✶✣✘✂✻✶❁✶ư✖✚✞✭✡✓✏2,0✔✕✿✶✷✾✥✦✂✻✱✶✦✶✿❁0,25 ❀✦✦✖✿✣✶✤✵✵✶✖ơ✻✵✁✷✜ ✱✾✖✥✶✂✶✙ư✳✶❀✧✧✾✶✣0,250,5✳❀✼ư✤✶❅✳✳✥✥✷❀✶❁❀❀❀ơư✤ư✽0,25✿❅✶✥✥✔✸ưư✻✵✼✖✵❁❂❀❅✘❀ưư0,25✗✱✾Câu 5✶✾✣✏☛Hãy k tên và n m gia nh p c a các thành viên trong Hi p h i các nông Nam Á ( ASEAN ).✎✆✄✠✘✙0,5✍c ( 3,0 )✚4 STT12345678910✭Tên qu c giaThái LanIn ônêxiaMalaixiaPhilippinXingapoBrunâyVi t NamMianmaLàoCampuchiaTh ôB ng C cGia-Các-TaCu-a-la-l m-puaMa-Ni-LaXin-ga- PoBan a xê ri BeegaoanHà N iRan GunViên-Ch nPhnom-Pênh✡ ✤✔✶✔✶✥❁✔✁✂N m gia nh p1967196719671967196719841995199719971999✭( Có 30 ý m i ý 0,1 )✄=========== H t ===========☎5  ✝SGD& T V NH PHÚC✁✄K THI CH N HSG L P 11 N M H C 2011-2012THI MÔN: A LÍDành cho h c sinh THPT không chuyênTh i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian giao .✂✞☎CHÍNH TH C✆✄☎✟✄✡✠✞☛✌✍☞✎☞Câu 1. (2,5 điểm)a. T i sao Nh t B n th ng xuyên có ng t, núi l a?b. Gi a các ngành công nghi p trí tu và các ngành công nghi p truy n th ng có i mgì khác nhau? T i sao Nh t B n chú tr ng phát tri n các ngành công nghi p trí tu ?✏✑✒✓✔✕✙✚✏✑✖✕✗✘✚✒✚✣✛✜✢✕✚✢✚Câu 2. (2,0 điểm)a. i u ki n kinh t - xã h i c a Hoa Kì có thu n l i gì i v i s phát tri n côngnghi p?b. Trình bày s thay i không gian s n xu t nông nghi p và công nghi p c a HoaKì.✤✛✚✥✖✦✑✧✕✜★✩✢✚✩✕✪✒✗✚✚✦Câu 3. (2,5 điểm)a. Ch ng minh r ng Liên minh châu Âu (EU) là m t trong nh ng t ch c liên k t khuv c có nhi u thành công nh t trên th gi i.b. Nh ng n m g n ây bão, l l t, các hi n t ng th i ti t c c oan gia t ng n cta và các n c trên th gi i liên quan n v n nào? Cho bi t nguyên nhân c a v nó? Theo em chúng ta c n ph i làm gìng phó v i tình tr ng này?✫✬✩✖✛✗✙✭✓✮✥✕★✯✥✰✚✕✮✪✫✥★★✕✙✒✥✕✓✗✢✕✧✔✥✩✛✕✭✱✥✫★✓✦✗★✕✏Câu 4. (3,0 điểm)D a vào b ng s li u sau:Giá tr xu t, nh p kh u c a nhóm n c phát tri n và ang phát tri nn m 1990 và n m 2004 ( n v : t USD)✩✒✲✜✚✳✴✵✶✷✻✸✹✕✻Xu tkh u990,42337,6✳Nhóm n✷✸c✴✵ang phát tri nPhát tri n✹✹ơ✽1990Nh pT ng xu tkh unh p kh u971,61962,02456,04793,6N m✄✺✹✻✿2004Xu t Nh p T ng xu tkh u kh u nh p kh u3687,8 3475,67163,45357,5 5840,711198,2✳✵✴✾✳✵✴✵✿✳✵✴✵a. V bi u thích h p nh t so sánh quy mô và c c u giá tr xu t, nh p kh u gi anhóm n c phát tri n v i nhóm n c ang phát tri n n m 1990 và 2004.ã v hãy rút ra nh n xét.b. T bi u❀✢✓❃✕❁✧★✢✢✕❁✕✗ơ★✓❀★✕✢✗✽✗✑❂✙✭✑-----H t----Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.Thí sinhc s d ng Atlat a lý Vi t Nam.✥❅❄✍❆✍❊❋❇❈❉H và tên thí sinh: ………………………………………. S báo danh: ……………..✣✜✛  ✝SGD& T V NH PHÚC✁K THI CH N HSG L P 11 N M H C 2011-2012HNG D N CH M MÔN: A LÍDành cho h c sinh THPT không chuyên(H ng d n ch m g m: 3 trang)✂✞✟✠✄✞✡Ư✁✟✂☛✓✄★✗❁✄CâuN i dungCâu 1. a. Nh t B n th ng xuyên có ng t, núi l a vì:(2,5 - Nh t B n n m trong vùng không n nh c a v trái t.i m) - N m trong vành ai ng t núi l a khu v c Thái Bình D ng.b. S khác nhau gi a các ngành công nghi p trí tu và các ngànhcông nghi p truy n th ng:Công nghi p trí tuCông nghi p truy n th ngc phát tri n t lâu.- M i phát tri n trong nh ng th pniên g n ây.- S d ng nhi u nguyên li u- S d ng ít nguyên li u và ít laovà nhi u lao ng trong s nng trong s n xu t.xu t.- Yêu c u cao v khoa h c k- Nhi u ngành, nhi u côngo n không yêu c u cao v k thu t.thu t.- Lao ng có trình chuyên - Lao ng có trình chuyênmôn, tay ngh th p h n.môn, tay ngh cao (công nhân trith c là ch y u).- Phân b ch y u các n c - Phân b ch y u các n ckinh t ang phát tri n.kinh t phát tri n.* Nh t B n chú tr ng phát tri n các ngành công nghi p trí tuvì:+ Nh t B n nghèo tài nguyên khoáng s n, ph i nh p nhi u nguyênli u l thu c th tr ng.+ Nh t B n có l i th v ngu n lao ng tay ngh cao, n ng ng.+ Phù h p v i xu th chung c a cách m ng khoa h c k thu t, ápng nhu c u xu t kh u.☎✆✴✑✺✝✷✒✪✕✕✠✖✕✕✗✽✘☞✧✢✰ơ0,250,25☛☛❃★✚✕✓✌✛✛✗✩✖✘✒✕☛✢✮✘✕✌☛✓✟✦☛☞✹✞✳✡☛✤✺✬✬✹☎✺i m✙✑✕✰0,25✚✖✒✗✗0,25✍✛✛✮✛✣✍✕✏✮✛✑✑✕✖✕✛✖✗✕✖✕ơ✥✥✱✓✕✆✑✦★✦☛✖✽✓✒✱✓☛✹✒✑✥✛❁✕✖0,25☛✛✔✧0,25★✢✒✚✥✥✒✑✥✜✢✴✚✦✖✛✫✜0,25✛✭✕✖0,250,25✍✧★✫Câu 2.(2,0i m)✺✹✥✮✗✦✏✣✑✕❂a. Các i u ki n kinh t - xã h i c a Hoa Kì thu n l i phát tri ncông nghi p:- Dân s ông th 3 trên th gi i (296,5 tri u ng i n m 2005) nênl c l ng lao ng d i dào, th tr ng tiêu th r ng l n.- Ng i nh p c ã em l i cho Hoa Kì ngu n tri th c, v n và l cl ng lao ng l n mà ít ph i m t chi phí u t ban u.- Hoa Kì s m tr thành n n kinh t hàng hóa, n n kinh t th tr ngi n hình, phát tri n m nh công nghi p t lâu i.- Có trình khoa h c - k thu t cao, trang thi t b hi n i, ngu nv n l n, qui mô GDP kh ng l , s h tr c a các ngành kinh t kháccho công nghi p…b. S thay i không gian s n xu t nông nghi p và công nghi p0,25✏☞✺☛✎☎✶✴✹☛✜✩✓✓✧✓✔✧✕✫✕✖✑✕✕✖✕✓✓✔✰✏✗✕✛✢✔✭✖★❁✒✱✢✚✽★★★❁✓✕✥✫✮✜✓✥✕✛✏✚❃✕✓0,25✧0,25✮✥✽✓✔✔0,25✍✕✜✖✣★✑✪❁✥✑✩✧✽✦✚✕✏❁✥✚✠✺✿✆✳1☛☛0,25 c a Hoa Kì:- Trong nông nghi p:+ Phân b s n xu t nông nghi p Hoa K ã thay i theo h ngm r ng lãnh th v phía Tây.+ Các vành ai chuyên canh tr c kia nh : rau, lúa mì, nuôi bòs a… ã chuy n thành các vùng s n xu t nhi u lo i nông s n hànghóa theo mùa v .- Trong công nghi p:ông B c có xu h ng gi m t tr ng giá tr+ Vùng công nghi ps n l ng.+ Vùng phía Nam và ven Thái Bình D ng t ng t tr ng giá tr s nc y m nh và m r ng nhi u ngành công nghi p m i:l ng, doi n t , tin h c, v tr ,…✶✚✜✱✒✗✖✚✪✱✓✕✕✪✓★✛✕✙✕ ★0,25✓✢✒✗✛✏✒✰0,25✚✚✒✓✱✤✓✁✧✕✒✾✣✽✧✓✓★✕✚✓✧✘✕❂✏✣✯✱ơ✭✖✾✣✽✛✒✚★✰Câu 3. a. Liên minh châu Âu (EU) là m t trong nh ng t ch c liên k t(2,5 khu v c có nhi u thành công nh t trên th gi i:i m) - Quá trình phát triển:+ S l ng thành viên t ng liên t c: t 6 n c (1957) lên 27 n c(2007).+ M r ng theo các h ng khác nhau trong không gian a lí (mr ng v ph m vi lãnh th ).+ M c liên k t, th ng nh t ngày càng cao: T nh ng liên k t kinhn thu n trong C ng ng kinh t châu Âu (1957)và C ng ngtchâu Âu (1967) n nh ng liên k t toàn di n trên các l nh v c kinht , v n hóa, chính tr , an ninh qu c phòng trong liên minh châu Âu(EU)…(N u nêu nh ng ví d v nh ng thành công trong vi c t o l p thng h m giao thông d itr ng chung, s n xu t máy bay E-b t,bi n M ng-s hay liên k t vùng… v n cho i m t i a là 0,5 i m)- EU là trung tâm kinh t hàng u th gi i:+ Là m t trong 3 trung tâm kinh t l n nh t th gi i: n m 2004 GDPv t Hoa Kì và Nh t B n (chi m 31 % GDP th gi i trong khi chchi m 7,1 % dân s th gi i).+ Là trung tâm th ng m i l n nh t th gi i: t tr ng EU trong xu tkh u th gi i và t tr ng xu t kh u/GDP c a EU u ng u thgi i, v t trên Hoa Kì và Nh t B n.b. Nh ng n m g n ây bão, l l t, các hi n t ng th i ti t c coan gia t ng có liên quan n: Hi n t ng bi n i khí h u toànc u.- Nguyên nhân: do khí th i (CO2) trong các ho t ng s n xu t (nh t làcông nghi p, giao thông v n t i) và sinh ho t c a con ng i t ng áng k .ng phó v i s bi n i khí h u toàn c u chúng ta c n:+ S d ng ti t ki m n ng l ng và các tài nguyên khác (D n ch ng).+ C n b o v môi tr ng, y m nh tr ng cây xanh,…☎✠✺☞✡✿✎✳0,250,25✎✂✸✹✜✓✧✱✭✖✖✓✛✥✕✕✓★✓✕★✽✥✜✮✗✖✕❃❁0,25✱✪✖ơ❃★✏✫✰✙0,25✥✥✖✕❁✍✕✥✥✙✭✥✽✚✩✜✎❋❊✝0,5✆✄❉☎❆☎❅✍✟☞❆❆✟☞✞✌✠✌☞✌✌✍✍✍ơ✡✄✎✺✖✓✥✧✑✥✒✜✓❂✥★✓★✸★✗✥★✥✥✭✥★✾★ơ✏✾✎✍★✣✗✗✥★❂✧✾✣✦✑✕0,25✗✛✕✫✕✮✥✒0,25✻✏✡✺✍✎☛✏✝✷✎✠✻✺✺✎✚✓✧✥✕✪✑✮✒✚✄✹✑✰✮✠✸✂✘✥✒✏✚✒✎✚✺✭✓✔✏✿✓✕✴✦✖✒✓✗✔✗✭✕✍✏❁2✢0,25✍✄✧❂✕0,25✫0,250,25 ✁Câu 4. a. V bi u :(3,0 - Tính bán kính:i m) Coi rnhóm n c ang phát tri n, n m 1990 = 1✹ ✺✺✹n v bán kính✆☎✂✝✄✕ơ✽✘✝T ng XNK, nhóm n✂Ta có rnhóm n✂=✝c …, n m …..✄✂✝c PT n m 1990✄19902004T l bán kínhT l bán kính11,91,62,4✞c✸☎T ng XNK, nhóm n✻✷0,25✘N mNhóm nc… n m…✄✞☛☛✄ang phát tri n✹Phát tri n✹0,25- Tính c c u:ơ✗B ng c c u giá tr xu t, nh p kh u c a nhóm n c phát tri n vàang phát tri n n m 1990 và n m 2004 ( n v : %)✒ơ✗✽✗✕✢✑❂✦✭✓✭★✕✢ơ✽1990N m✟2004✍Nhóm✡nNh pT ngXu tNh pT ngkh ukh uXNKkh ukh uXNK50.549.5100.051.548.5100.048.851.2100.047.852.2100.0☛c✠✍Xu t✌☞☞☛✌☞☞✏✎ang phát tri n0,5✏Phát tri n✁- V bi u✹ : hình tròn (d ng bán nguy t, hình qu t: hai n a hình✺✏✚✏✘1,5tròn úp vào nhau, m i n m m t hình tròn).✑✭✖✌✌✍✑(N u v bi u✍✒✄✓✌✌✍bi u✌✍✒✑4 nửa hình tròn b ng nhau thì cho 1,0 i m, n u v✄✍4 hình tròn ch cho 0,5 i m. Các bi u✒khác không cho✔✌✍i m).Yêu cầu: V bút m c, chính xác, t❀✩ràng và s ch✏✕✕p, ghi✕✓ơng✕✜i úng t l bán kính, rõ✕✾✚các n i dung: s li u, ghi chú, tên bi u✦✖✜✚✢✕,❁✌✍n m. (N u thi u, sai m i l i tr 0,25 i m).✭✄✄✖✖✗b. Nh n xét:- Quy mô xu t, nh p kh u nhóm n c phát tri n luôn l n h n nhómn c ang phát tri n. Quy mô xu t nh p kh u c a c hai nhóm n cn m 2004 u l n h n n m 1990.- C c u: Nhóm n c ang phát tri n luôn xu t siêu (xu t kh u luônl n h n nh p kh u). Nhóm n c phát tri n luôn nh p siêu (nh pkh u luôn l n h n xu t kh u).✴✗✓★✕✕ơ❂✛✓ơ✓✑ơ✢✑❂★✦ơ✒✓✭★✕✢❂★★✗★✗ơ❂✢✭★✑✓✗★✗✢❂-----H t----✥3✗✑★0,25❂✑0,25  S GIÁO D C & ÀO T O NGH ANTR NG THPT NGÔ TRÍ HOÀ.✁✆✂✄✞☎✟THI H C SINH GI I C P TRNGMÔN A LÝ 11 . N M H C 2010 - 2011( Th i gian làm bài : 150 phút )✠✞✝✡☛☞✌✍✎✠✏✒Câu 1 ( 5,0 i m ) :Hãy phân tích nh ng thu n l i và khó kh n c a các ntrình toàn c u hoá .✑✓✔✕✖✗✒ưc ang phát tri n khi tham gia vào quá✙✑✚✒Câu 2 ( 4,0 i m ) Cho b ng s li u : T su t gia t ng dân s t nhiên TB n m c a TG và các(nv :%)nhóm n c.Giai o n1960 - 1965 1975 - 1980 1985 - 1990 1995 - 2000 2001 - 2005Th gi i1,91,61,61,41,2Các n c phát tri n1,20,80,60,20,1Các n c ang phát tri n2,31,91,91,71,5a) Nh n xét và gi i thích v t su t gia t ng dân s t nhiên c a hai nhóm n c.b) Nêu h u qu c a c i m dân s c a hai nhóm n c trên.✑ư✛✜✢✣✤✖✜✥✖✙✦✗ơ★✩✑✪✙✒ư✙ư✙✒✑✔✛✫✣✤✖✜✥✗ư✙✒✔✛✗✑✬✑✜✗ư✙✒Câu 3 ( 4,0 i m ) :Trình bày bi u hi n, nguyên nhân, h u qu c a các v n✑✒✢✔✛✗✤✑v môi tr✫✫ư✭ng trên th gi i hi n nay.✪✙✢✒✯Câu 4 ( 5,0 i m ) :✰D a vào b n✱✳✯T nhiên Nh t B n d✮✑ưưPhân tích nh ng thu n l i - khó kh n v v trív i phát tri n kinh t .✓✔✕✖✫★✑✒✙★✰i ây, hãy :✴a lý và i u ki n t nhiên c a Nh t B n✑✫✢✥✗✔✛✑✜i✪✒Câu 5 ( 2,0 i m )Hãy k tên và n m gia nh p c a các thành viên trong Hi p h i các n c ông Nam Á( ASEAN ).-------------------- o0o -------------------H tên thí sinh: ……………………………........ S báo danh: …………………………...............Giám th 1 : ......................................................... Giám th 2 : .........................................................✑✒✖✶✔✗✢✜★★✵ư✙✦ ✞✞ÁP ÁN VÀ THANG I M ✁CÂUN I DUNG ÁP ÁN✂✂I M✄✆☎Câu 1✞✟( 5 i m)✟✡* Toàn c u hoá : là quá trình liên k t v nhi u m t gi a các qu c gia trên ph m vitoàn Th gi i.* Thu n l i c a các n c ang phát tri n khi tham gia toàn c u hoá:t o s t ng tr ng- Thu hút v n, k thu t, công ngh t các n c phát tri ntrong các ngành kinh t .- S d ng t t h n ngu n tài nguyên thiên nhiên, lao ng trong n c.- Hàng hoá có i u ki n l u thong r ng rãi, là c sm r ng th tr ng xu tkh u.- Nh nc s giúpc a các t ch c qu c t v các v nxã h i nh dân s ,d ch b nh, môi tr ng…* Khó kh n c a các n c ang phát tri n khi tham gia toàn c u hoá:- Các n c phát tri n th ng u t vào các n c ang phát tri n các ngành côngnghi p có trìnhcông ngh ch a ph i là tiên ti n ho c l c h u, nên d gây ônhi m môi tr ng t i các n c ang phát tri n.- Mu n bánc hàng hoá, các n c ang phát tri n c n ph i nâng cao ch t l nghàng hoá. Vi c nâng cao ch t l ng hàng hoá l i òi h i ph i áp d ng công nghm i, nh ng các n c ang phát tri n l i thi u ngu n v n u t và ngu n lao ngcó k thu t cao, ây là m t thách th c r t l n.có ngu n v n u t , các n c ang phát tri n ph i thu hút ngu n v n. Nh ngáp ng ngu n v n cho các n c ang phát tri n, thì các n c phát tri n l i luôntìm cách áp t các i u ki n liên quan n chính tr , kinh t , v n hoá theo h ngphù h p v i các giá tr c a mình và có l i cho mình.toàn c u hoá còn làm cho kho ng cách gi a các n c giàu và nghèo ngày-V ncàng xa. T l mù chcác n c ang phát tri n v n còn cao, các d ch b nh v nc c i thi n áng k .phát tri n, ô nhi m môi tr ng v n ch a☞✝✠☛✞✌☎2,0✆✒☎✎✍✏✑✝✓✚✔✕✖✚✙✛✣✤0,5✜✗ư✢ư✥✓✩✛✪✙0,50,5ơ✦✧ư✫✚✛✖✪✤✮✛✤✪✭ơư✬ư✯✳✕✛✛✥✓✫✮✫✱✓✛✪0,5✰ư✢✲✖✴ư✭✬ư✆✒✵✏☎✑✚✭ư✛✶✙ưư✛ư✥✖✛☎3,0✝✚✙✪✖✹✷✸✕0,75✜ư✹✚✭✙✛✜ưư✓✚✛✙✮✛✶✷✰0,75✰ưưư✮✖✛✰✺✷✖✜ư✧✥✚✙✙✩✓✩✛✛✶✛✪✜ưưư✮✔✕✛✪✙✴✚✩✓✚✛✶✙✂✚✛ư✩✩✛✓✷ưư✓✚✛✙✚✛✙0,75✜✴ưư✥✫✛✸✛✖✥✛✣✙✬ư✙✰✰✬✮✲✫✛✶✷✙✻✚✖✤✼✙✻✚ư✽✽✛✖ư✹0,75✬✽✚✭✛✷✖✛✰ưưư✆☎Câu 2a) Nh n xét và gi i thích v t su t gia t ng dân s tnhóm n c.✾✿❇❀❁❂❃❄nhiên c a hai❅❆( 4 i m)2,5☎❈✚✙✣✷✶1,0✕- Các n c phát tri n có m c gia t ng t nhiên gi m d n và luôn th p h n m ctrung bình c a th gi i. Hi n nay, m c gia t ng t nhiên ch t 0,1 %-> Nguyên nhân : M c sinh r t th p, tu i th trung bình cao.- Các n c ang phát tri n có m c gia t ng t nhiên gi m d n, nh ng luôn cao h nm c trung bình c a th gi i. Ph n l n gia t ng dân s c a th gi i hi n nay thu ccác n c ang phát tri n.tu i sinhông, i u ki n y t , m c s ng-> Nguyên nhân : Có s ng i trongc c i thi n nên t l sinh cao.ơư✴✢✴✥✙✖✣✛✜✲✴✮✢✮❉✳0,25❊✴✚✙✛✣✷✶ơư✴✢ư✥✴✥✓✙✶✙✣✙✲✖1,0✪✲✚✙✛ư✓✳✭✛✥✫✪✛❋✛✛✓✛✷✖0,25✖ư✴✖✰ư❉b) Nêu h u qu c a✾✿❆ ●❍c i m dân s c a hai nhóm n●✚✹■❄❆✓❇✥✙☎1,00,5c trên.❈✽✥✛- các n c phát tri n : di n ra tình tr ng già hoá dân s , d n n thi u nhân cônglao ng, h n ch s phát tri n kinh t , tác ng n ch t l ng cu c s ng.- các n c ang phát tri n : di n ra tình tr ng bùng n dân s , gây s c ép v kinht - xã h i : thi u vi c làm, khó c i thi n ch t l ng cu c s ng.✜ư✥✛✥✚✥✪✛✪✮✓✛✪✜✰✢ư ✚✙✹✳✓✫✛0,5✜ư✥✴✥✮✪✖✷✓✖✪✰ư✆Câu 3Trình bày bi u hi n, nguyên nhân, h u qu c a các v ntr ng trên th gi i hi n nay.■❇❑❏▲✞✾❈✿❆❂●❀v môi❀☎( 4 i m)❏€▼◆a) Bi n i khí h u toàn c u :- Bi u hi n :❖✚✖☎1,50,752 ✮✖✛✪✛✣+ Nhi t Trái t t ng.+ M a axit.+ T ng ôdôn b m ng d n, l th ng ngày càng r ng.- Nguyên nhân : + L ng CO2 và các khí th i khác trong khí quy n t ng cao.- H u qu :+ B ng tan 2 c c, d n n m c n c bi n dâng cao, gây ng p l t nhi un i.+ Thiên tai b t th ng.+ nh h ng n s c kho , môi tr ng.b) Ô nhi m n c ng t, bi n và i d ng :- Bi u hi n :+ Ngu n n c s ch tr nên khan hi m.+ Môi tr ng bi n và i d ng b ô nhi m n ng.- Nguyên nhân :+ Ch t th i công nghi p và sinh ho t ch ac x lýtr c ti p vào cácsông, h , bi n, i d ng.m tàu, r a tàu, tràn d u.+ Các s c- H u qu :+ Con ng i thi u n c s ch sinh ho t.+ Sinh v t bi n b e do , c nh quan bi n b hu ho i.c) Suy gi m a d ng sinh v t :- Bi u hi n : Nhi u loài sinh v t b tuy t ch ng ho c ng tr c nguy c b tuy tch ng.- Nguyên nhân : Con ng i khai thác thiên nhiên quá m c.- H u qu :+ Nhi u loài sinh v t bi n m t.+ M t ngu n gen di truy n, ngu n th c ph m, thu c, nguyên li u c a nhi ungành s n xu t.ư ✶✺✶✪✬✲✚✷✣0,250,5✰ư✕✷✥✽✣✤✚✛ơ✫✙✢✢✕✤ư✧✮✭ư✥✤✛❋ư✁✭✴✂ư✆✌▼ư☞☎ư☎1,50,5ơ✚✖✥✩✙✤✜ư✚✹✭✛✸✜ơưư✬✮✖✛✛✜✰ư✩0,5✥✳✷ư✦✢✚✛✜ơư✓✛✶✞✢✕✦✷0,5✥✭✙✜ư✜ư✚✚✕✛✷✜✜✬✬✼▼✟☎1,00,25☞❖✚✫✖✕✖✸✛✙✖ơ✬✲✴ư✬✲✭ư✕0,250,5✴✷✥✫✮✕✮✩✫✯✩✓✫✖✢✲✮✷✆Câu 4Phân tích nh ng thu n l i - khó kh n v v trínhiên c a Nh t B n i v i phát tri n kinh t .✾✠❆✾✿●▼❃✡❄❈❀☛■●a lý và i u ki n t●☛❀❏☎❅▲◆a) V trí a lý và lãnh th :- Là qu n o n mông Á, xung quanh giáp bi n:+ Phía B c giáp bi n Ô Kh p.+ Phía ông giáp Thái Bình D ng.+ Phía Tây giáp bi n Nh t B n.+ Phía Nam giáp bi n ông Trung Hoa.- G m 4 o l n : Hôcai ô. Hônsu, Xicôc , Kiuxiu và hàng nghìn o nh có hìnhcánh cung dài 3800 km.-> Ý ngh a :+ Do là m t qu n o, nên thiên nhiên mang tính bi n rõ nét.+ Xa trung tâm l n, nên trong l ch s ch a b ô h , ít b c nh tranh.+ D dàng m r ng giao l u v i các n c bàngng bi n.b) Các i u ki n t nhiên :- a hình : i núi chi m trên 80 % di n tích, có nhi u ng n núi trên 2000m, có150 ng n núi l a và trên 80 ng n ang ho t ng. Cao nh t là ng n Phú S 3776m.- ng b ng nh h p ve bi n, t t t, chi m 13 % di n tích.- Khí h u : phân hoá a d ng.+ B c Nam : Phía B c l nh giá, tuy t ph , các o Hônsu và Xicôc có khíh u ôn i, Phía Nam có khí h u c n nhi t.+ Theo mùa : Có 4 mùa rõ r t.+ Theo cao.☞☞✚✌✶✛✷✤✂✚( 5 i m)✓☎2,51,0✞ơ✂ư✚✕✷✚✂✩✛✷✙✛✛✷✺ư✍✚✪✶✛0,51,0✷✙✛✪✜✬✦ư✬✬✹✚✤✪✙✙ư✛✭ưư✟▼✎✏✥✩✫✛✖❊✂✬✮✛❊✛❊✪☎2,51,0✍✜❊✦✩✚✌✮✤✥✓✛✖✑✂✕✛✜✥✞✛✞0,251,0✷✜✲✕✛✙✕✕ư✖✖✛✪3 ✛- Gió mùa ho t✪ng m nh mang l i l✜✜✜ơưng m a phong phú t 1000 – 3000m.ư✗0,25( 2 i m)✆Câu 5☎Hãy k tên và n m gia nh p c a các thành viên trong Hi p h i các nông Nam Á ( ASEAN ).■❃✾❆❏ ❇❈c✁✂Tên qu c giaThái LanIn ônêxiaMalaixiaPhilippinXingapoBrunâyVi t NamMianmaLàoCampuchiaN m gia nh p1967196719671967196719841995199719971999☛❖✛✖=========== H t ===========✄4  S GD& TQU NG BÌNHK THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 11 THPTN M H C 2010-2011Môn thi: a Lý(Khóa ngày 30 tháng 3 n m 2011)Th i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao )✁✞☎✟✠✡☛☞✌✂✄✟✟THI CHÍNH TH C✁✆✍✎✝S BÁO DANH:…………...✏✑✏✒✓Câu 1. (1,5 i m)a. Hãy hoàn thành b ng sau:✔✕✖a i mKinhGiNgày✁✍✗A?1h20’✘✒✙✏B?10h30’C105012h30/3/2011D?14h13’✚E?15h30’b. T i sao phong hóa lý h c di n ra m nh mi n a c c và hoang m c, còn phonghóa hóa h c l i di n ra m nh mi n khí h u nóng m?✛✜✜✛✢✢✛✛✣✣✤✤✥★✦✧✛✩Câu 2. (1,0 i m)Cho b ng s li u:T l gia t ng dân s c a m t s qu c gia n m 2005.✔✕✖✪✫✬✭✮✯✰✱✯✯✲Châu PhiB t-xoa-naLê-xô-thôXoa- i-lenDim-ba-buêCH Nam PhiT l gia t ng dân s (%)0,000,080,250,51-0,31✳✶✒✴✮✲Châu ÂuCHLBcItaliaAnhHà LanCH Séc✵✚T l gia t ng dân s (%)0.000.070,280,53-0,05✳✷✴✵Qua b ng s li u, hãy nh n xét và gi i thích t l gia t ng dân s c a các n✖✪✫★✖✸✫✹✪✺ưc trên.✼Câu 3. (3,0 i m) Ch ng minh r ng “N n kinh t -xã h i th gi i là b c tranh t ngph n gi a nhóm n c phát tri n và ang phát tri n”. T i sao nói xu h ng toàn c uhoá làm cho s ph thu c gi a các qu c gia ngày càng l n?✔✖✕✽❂ư✧✾✼✤❃❅❀✿✥❂❀❃✿✼✽✛✪ưươ✼❄✼Câu 4. (2,5 i m)Cho b ng s li u:Di n tích, s n l ng lúa g o c a Nh t B n th i kì 1985-2004.N m1985199020002004Di n tích (nghìn ha)2342204717701650S n l ng (nghìn t n)14578131241186311400a. V bi uthích h p nh t th hi n t ct ng tr ng di n tích, s n l ng vàn ng su t lúa g o Nh t B n th i kì 1985-2004.b. Nh n xét và gi i thích.✔✕✖✪✫✭❆❇❈❉✰❊❆❋●✫✖ư❍■❏❃✥✹❑❍■✛★■★❃✖✫✪✥❀✹ư✣✫✖ư❍▲✖◆Câu 5 (2,0 i m) So sánh tình hình phát tri n công nghi p c a Hoa K và Nh t B n.Trình bày và gi i thích xu h ng phát tri n công nghi p c a hai n c này.✔✕✑✖ư✼❃▼✫❖✺……………….H T……………….❘ư✼€◗ TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1Web: http://bacninh.edu.vn/thptthuanthanh1Ngày 14/03/2013(Đề thi gồm 01 trang)ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC 2012 – 2013MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 11Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)Câu 1.( 3, 0 điểm)1. Trình bày thành tựu của bốn trụ cột trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và côngnghệ hiện đại.2. Phân tích tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại đến sựphát triển kinh tế xã hội.Câu 2. ( 2, 0 điểm)1. Nêu một số vấn đề chủ yếu của môi trường toàn cầu hiện nay.2. Vì sao trong bảo vệ môi trường, cần phải “ Tư duy toàn cầu, hành động địa phương”Câu 3. ( 3, 0 điểm)Dựa vào bảng số liệu dưới đây.Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của nhóm nước đang phát triển và thế giới( Đơn vị: tỉ USD)NămNhóm199020002004XuấtkhẩuNhập khẩuXuất khẩuNhập khẩuXuất khẩuNhậpkhẩuThế giới33283427,66376,76572,19045,39316,3Đang pháttriển990,4971,62372,82232,93687,83475,61. Hãy tính tỉ trọng giá trị xuất, khẩu hàng hóa của nhóm nước đang phát triển so với thếgiới qua các năm trên.2. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của nhóm nướcđang phát triển so với thế giới qua các năm trên.3. Rút ra nhận xét và giải thích về sự thay đổi tỉ trọng giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa củanhóm nước đang phát triển so với thế giới các năm trên.Câu 4.( 2, 0 điểm)1. Chứng minh rằng Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao2. Trình bày đặc điểm nền nông nghiệp Nhật Bản.***Hết***Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmHọ, tên thí sinh…………………………………………………. SBD…………. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘICỤM THPT GIA LÂM – LONG BIÊN-------------------------ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2010-2011MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 11Ngày thi: 16 tháng 03 năm 2011Thời gian làm bài: 90 phút.Câu 1: (3 điểm)Trình bày nội dung của 4 mặt tự do lưu thông trong EU. Lấy ví dụ.Câu 2: (3 điểm)Nền kinh tế Nhật Bản có những mặt mạnh và mặt yếu nào?Câu 3: (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:Diện tích, sản lượng lúa gạo của Nhật Bản thời kỳ 1965 – 2000.19651975198519882000Diện tích (nghìn ha)31232719231820671600Sản lượng (nghìn tấn)125851223511428101289600a. Tính năng suất lúa gạo (tấn / ha)b. Tính tốc độ tăng trưởng về diện tích, năng suất và sản lượng lúa gạo thời kỳ 1965 – 2000(lấy năm 1965 là 100%).c. Nhận xét về sự thay đổi của năng suất, diện tích, sản lượng lúa gạo của Nhật Bản thời kỳtrên.Câu 4: (4 điểm) Cho bảng số liệuGDP của một số nước và thế giới năm 1995 và 2004Đơn vị: Tỉ USDQuốc gia19952004Trung Quốc697,61649,3Hoa Kì8238,211667,5Nhật Bản3328,54623,4Liên Bang Nga363,9582,4Toàn thế giới29357,440887,81. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của một số nước trên so với thế giới2. Nhận xét.Câu 5: (4 điểm) Sử dụng bảng số liệu dưới đâyCơ cấu GDP theo kvTỉ suất tăngCơ cấu dânChỉ sốGDP/ngườiKT (2005)dân số tựNhóm nướcsố (2005)HDI(2004)nhiên (2005)KVI KVII KVIII(%)(2003)(USD)(%)(%)(%)(%)Phát triển0.120.20,8552665022771Đang phát triển1,579.80,6945390253243Thế giới1,21000,7417370a. Hãy nhận xét và rút ra kết luận phù hợpb. Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích kết luận đã đưa ra.Câu 6: (3 điểm)a. Thế nào là nền kinh tế tri thức? Những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế tri thức?b. Phân tích vai trò to lớn của khoa học và công nghệ hiện đại trong nền kinh tế tri thức?------------------------Hết-------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh: .....................................................................Số báo danh: ...................Đề thi Olympic cụm Gia Lâm – Long Biên lớp 11 môn Địa lýTrang 1/ tổng số 1 trang [...]... 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 20,0 Sở GD&ĐT Nghệ An Trờng THPT Diễn Châu 4 & Đề thi Học sinh giỏi trờng Địa lí 11 năm học 2010-2 011 Thời gian: 150 phút (không kể phát đề) Câu 1 (6,0 điểm): Bằng những kiến thức đ học và hiểu biết của bản thân, anh (chị) h y cho biết: a(4,5 điểm) Một trong những vấn đề x hội mang... b (3 ,25 iểm) Nhận xét về xu hớng biến động dân số của Nhật Bản -Hết - Sở GD&ĐT Nghệ An 1 Trờng THPT Diễn Châu 4 & đáp án Đề thi Học sinh giỏi trờng Địa lí 11 năm học 2010-2 011 Thời gian: 150 phút (không kể phát đề) Câu Nội dung Điểm 1 (6,0đ) 1a.(4,5đ) *Một trong những vấn đề x hội mang tính cấp thi t, cần giải quyết của từng nhóm các nớc hiện nay là: - Đối với nhóm nớc đang phát triển: Vấn đề dân... 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 3,00 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 2,00 0 ,25 0,5 0 ,25 ... 0 ,25 I M 2,00 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 3,00 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 ... 3(7 ,25 ) a.(4,0đ) - Vẻ 2 biểu đồ tròn có bán kính khác nhau : Đúng, đẹp, chính xác , 3 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0,5 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ chú thích, tên biểu đồ -Các loại biểu đồ khác không cho điểm -Nếu sai hoặc thi u một trong các chi tiết trừ 0 ,25 trở lên /chi tiết sai b.(3 ,25 ) Nhận xét: - Số dân và sự gia tăng dân số: Dân số tăng liên tục (d/c) - Cơ cấu dân số : + Dân số... 0 ,25 1,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 b Xu hng u t nc ngoi ca th gii hin nay din ra nh th no Gii thớch - Cỏc n c phỏt tri n chi m kho ng ắ giỏ tr u t ra n c ngoi v nh n c 0 ,25 2/3 giỏ tr u t t n c ngoi - N n kinh t th gi i chuy n d n sang n n kinh t tri th c, cỏc n c ang phỏt 0 ,25 tri n m t d n u th... (0 .25) (0 .25) (0 .25) (0.5) (2 .25) (0.5) (0.5) (0 .25) (0 .25) (0.5) (0 .25) ( Hc sinh cú th phõn tớch cỏc ý khỏc nhau nhng hp lớ vn cho im) Cõu 4: (4 im) a Tc tng trng tng sn phm trong nc ca mt s quc gia thuc Chõu Phi (2000 2008).( n v %) Quc gia/ Nm 2000 2002 2004 2006 2008 2.4 4.7 5.2 2.0 2.4 Angieri 4.2 3.7 4.9 5.6 3.7 Nam Phi 8.2 4.8 3.5 5.1 5.6 CH Cụng Gụ * Lu ý: cho phộp sai s +/- 0.1 * (Thớ sinh. .. 0 ,25 Chất lợng cuộc sống của ngời dân thấp, khó cải thi n - Đối với nhóm nớc phát triển : 0 ,25 + Công nghiệp phát triển, các chất thải sản xuất cộng nghiệp nhiều 0 ,25 + Qúa trình đô thị hóa phát triển mạnh, rác thảI sinh hoạt nhiều 0 ,25 + Nhu cầu sử dụng nguyên và nhiên liệu rất lớn, khai thác và tác động mạnh vào môI trờng tự nhiên + Hậu quả : 0 ,25 Làm cho môi trờng bị ô nhiễm 0 ,25 Tài nguyên thi n... a hỡnh : (0 .25) Ch yu l i nỳi (chim trờn 80 % din tớch), ng bng nh, hp ven bin -> khú khn cho vic phỏt trin kinh t - xó hi - Khớ hu : + Phớa Bc: mựa ụng lnh giỏ kộo di, nhiu tuyt ph (0 .25) + Phớa Nam cú khớ hu cn nhit, mựa hố núng, thng cú ma to v bóo (0 .25) - Nghốo ti nguyờn khoỏng sn thiu nguyờn liu, phi nhp gn nh 100% t nc ngoi (0 .25) - HT - 4 K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 11 THPT N M... hoạch hóa 0 ,25 iểm dân số và kế hoạch hóa gia đình + Đẩy mạnh việc phát triển kinh tế 0 ,25 + Giải quyết tốt các vấn đề x hội để nâng cao chất lợng cuộc 0 ,25 sống của ngời dân - Đối với các nớc đang phát triển: + Tăng cờng sử dụng nguyên và nhiên liệu sạch để hạn chế tới 0 ,25 mức tối thi u các chất thải và sự tác động vào môi trờng tự nhiên + Xử lí triệt để các chất thải sản xuất và chất thải sinh hoạt ... 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 20,0 Sở GD&ĐT Nghệ An Trờng THPT Diễn Châu & Đề thi Học sinh giỏi trờng Địa lí. .. năm 1950 2005 b (3 ,25 iểm) Nhận xét xu hớng biến động dân số Nhật Bản -Hết - Sở GD&ĐT Nghệ An Trờng THPT Diễn Châu & đáp án Đề thi Học sinh giỏi trờng Địa lí 11 năm học 2010-2 011 Thời gian: 150... 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 3,00 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 11 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 11 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan