0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và giá trị của sinh thiết cắt xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các tổn thương dạng u ở phổi

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm, cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u vùng tuyến nước bọt mang tai

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị của siêu âm, cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u vùng tuyến nước bọt mang tai

Tài liệu khác

... gm: U lympho tuyn, u lympho tuyn nang (u Warthin) U tuyn t bo a axit U tuyn t bo ỏy U tuyn t bo sỏng U tuyn dng ng tuyn U tuyn dng bó U nhỳ dng ng 1.3.1.2 Ung th biu mụ tuyn Ung th biu mụ ... biu bỡ nhy Ung th biu mụ dng tỳi tuyn Ung th biu mụ dng tuyn nang Ung th biu mụ tuyn Ung th biu mụ dng biu bỡ Ung th biu mụ khụng bit húa 10 Ung th dng c biu mụ Ung th biu mụ t bo ỏy Ung ... bo ỏy Ung th biu mụ vy Ung th biu mụ a axớt Ung th biu mụ c biu mụ Ung th biu mụ dng tuyn bó Ung th biu mụ ng tuyn nc bt Ung th biu mụ t bo sỏng Ung th biu mụ tuyn nhy U tuyn a hỡnh thoỏi...
 • 93
 • 1,417
 • 12
Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản

Tiến sĩ

... CLVT chẩn đoán đi u trị UTTQ, tiến hành đề tài với mục ti u: Mô tả đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ung th thực quản Xác định giá trị chụp cắt lớp vi tính đánh giá lan rộng chỗ dự báo khả cắt ... bỏ u ung th thực quản Đóng góp luận án Đây công trình nghiên c u giá trị chụp CLVT chẩn đoán UTTQ nớc Luận án có số đóng góp sau: Đóng góp luận án chẩn đoán UTTQ Qua đặc điểm hình ảnh UTTQ chụp ... nghiên c u bao gồm đặc điểm chung đối tợng nghiên c u, d u hi u lâm sàng, d u hi u hình ảnh UTTQ CLVT, chụp lu thông thực quản với baryt, hình ảnh UTTQ NSkết ph u thuật chẩn đoán giải ph u mô bệnh...
 • 27
 • 1,572
 • 11
Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư xương hàm

Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư xương hàm

Tiến sĩ

... c u Khám lâm sàng, chẩn đoán UTXH(±) Chụp xquang thường quy CLVT, thu thập thông tin chẩn đoán theo m u bệnh án nghiên c u Đối chi u chẩn đoán CLVT với kết MBH Nhận xét đặc điểm lâm sàng, CLVT ... hình ảnh khối u (mục 2.3) 2.5 Các ti u chí đánh giá nghiên c u 2.5.1 Đặc điểm lâm sàng 2.5.2 Đặc điểm hình ảnh UTXH CLVT 2.5.3 Đặc điểm MBH 2.5.4 Đánh giá giá trị CLVT chẩn đoán UTXH Bảng 2.1 ... hoạch đi u trị phù hợp 4.9.2 Giá trị CLVT chẩn đoán UTXHD Trên thực tế kết nghiên c u giá trị CLVT chẩn đoán UTXHD công bố khác Nhưng số kết nghiên c u tương đương với kết Suresh cộng sự, đặc biệt...
 • 21
 • 781
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị dị vật đường ăn tại Bệnh viện Trung ương Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Y khoa - Dược

... đ u, chẩn đoán đi u trị kịp thời tiến hành nghiên c u đề tài Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết đi u trị dị vật đường ăn Bệnh vi n Trung ương Bệnh vi n Trường Đại học Y Dược Huế” ... mục ti u sau: Nghiên c u đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng dị vật đường ăn Đánh giá kết đi u trị dị vật đường ăn 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LI U 1.1 GIẢI PH U SINH LÝ HỌNG 1.1.1 Giải ph u họng ... ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN C U 2.1.1 M u nghiên c u Gồm 147 bệnh nhân tiến c u chẩn đoán DVĐA vào đi u trị nội trú ngoại trú khoa TMH Bệnh vi n Trung ương Huế khoa...
 • 86
 • 1,713
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Y khoa - Dược

... pháp nghiên c u 28 2.1 Đối tượng nghiên c u .28 2.2 Phương pháp nghiên c u 28 2.3 Nhập xử lý số li u 39 Chương 3: Kết nghiên c u 40 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ... tới thầy hướng dẫn thầy Nguyễn Văn Qui trực tiếp hướng dẫn tiến hành đề tài nghiên c u, tận tình d u dắt, rèn luyện tạo đi u kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên c u Tôi xin chân thành cảm ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN C U ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐI U TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP...
 • 120
 • 1,841
 • 13
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

Quản trị kinh doanh

... Khơng au au nh chia làm m c c [6]): au M c au Khơng au Ch u c, ch c n dùng thu c gi m au d ng u ng au v a Khó ch u, c n dùng thu c gi m au d ng tiêm lo i khơng gây nghi n au nhi u Khó ch u, c n ... VI N ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN c ánh giá k t qu s m - Ti u chu n ánh giá: Chúng tơi d a vào ti u chu n ánh giá c a tác gi Nguy n Văn Li u [13] có b sung: + T t: Khơng có tai bi n bi n ch ng ph u thu ... ch u mu (dây ch ng Thomson) Là m t d i cân tr i t cung ch u lư c n cành xương mu Phía ngồi d i ch u mu bám vào xương ch u, m c th t lưng ch u gai ch u trư c trên, t ó i vào trong, d i ch u mu...
 • 117
 • 933
 • 0
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

Y khoa - Dược

... pháp nghiên c u 28 2.1 Đối tượng nghiên c u 28 2.2 Phương pháp nghiên c u 28 2.3 Nhập xử lý số li u 39 Chương 3: Kết nghiên c u 40 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ... tới thầy hướng dẫn thầy Nguyễn Văn Qui trực tiếp hướng dẫn tiến hành đề tài nghiên c u, tận tình d u dắt, rèn luyện tạo đi u kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên c u Tôi xin chân thành cảm ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN C U ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐI U TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP...
 • 119
 • 1,561
 • 7
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn

Y khoa - Dược

... Khơng au au nh chia làm m c c [6]): au M c au Khơng au Ch u c, ch c n dùng thu c gi m au d ng u ng au v a Khó ch u, c n dùng thu c gi m au d ng tiêm lo i khơng gây nghi n au nhi u Khó ch u, c n ... VI N ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN c ánh giá k t qu s m - Ti u chu n ánh giá: Chúng tơi d a vào ti u chu n ánh giá c a tác gi Nguy n Văn Li u [13] có b sung: + T t: Khơng có tai bi n bi n ch ng ph u thu ... ch u mu (dây ch ng Thomson) Là m t d i cân tr i t cung ch u lư c n cành xương mu Phía ngồi d i ch u mu bám vào xương ch u, m c th t lưng ch u gai ch u trư c trên, t ó i vào trong, d i ch u mu...
 • 117
 • 970
 • 4
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

Y khoa - Dược

... phương pháp nghiên c u 2.1 Đối tượng nghiên c u 2.2 Phương pháp nghiên c u 2.3 Nhập xử lý số li u Chương 3: Kết nghiên c u 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ... tới thầy hướng dẫn thầy Nguyễn Văn Qui trực tiếp hướng dẫn tiến hành đề tài nghiên c u, tận tình d u dắt, rèn luyện tạo đi u kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên c u Tôi xin chân thành cảm ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN C U ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG KẾT QUẢ ĐI U TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP...
 • 49
 • 1,059
 • 6

Xem thêm